Hopp til innhold

Bønn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gud

Konseptet Gud
Gud  · Gudsbevis  · Demiurg
Monisme  · Unitarisme  · Dualisme
Treenighet  · Teologi


Typer gudstro
Teisme  · Monoteisme  · Polyteisme
Panteisme  · Panenteisme  · Henoteisme
Deisme  · Pandeisme


Synet på Guds eksistens
Ateisme  · Agnostisisme
Ignostisisme  · Apateisme


Erfaring og praksis
Tro  · Bønn  · Åpenbaring
Mystikk  · Esoterikk


Beslektede temaer
Religion  · Filosofi  · Myte
Metafysikk  · Gnostisisme · Ontologi

Jøder samler seg til bønn i synagogen under jom kippúr..
En hindu utfører det daglige bønneritualet sitt i Ganga
En kristen mann i ei kirke folder hendene rundt rosenkransen i bønn..

Bønn er en religiøs praktisering hvor den troende søker kommunikasjon med en eller flere guddommer, bønn praktiseres i de fleste store religioner.

Bønn er ofte formulert, men kan være ordløs (meditativ kontemplasjon), kan utføres i ensomhet eller sammen med andre for eksempel i gudstjenesten. Bønn kan også synges eller nynnes og har vært praktisert av religiøse mennesker i flere tusen år.

Bønnen har ulike formål, for eksempel takksigelse, lovprisning, tilbedelse, klage, ønske eller forbønn. Ulike religioner og tradisjoner har utformet bønnen på mange måter. I noen religioner finnes obligatoriske bønner som skal fremsies flere ganger om dagen og den troende skal bevege kroppen i et bestemt mønster. I to religioner vender den troende seg i bønnen mot et tilbedelsespunkt: bahaier mot Qiblih og muslimer mot Mekka. Det kan være ritualer forbundet med bønn. Andre bønner er inngitt spesielle krafter og betydning.

Den kristne bønnen

[rediger | rediger kilde]

Fundamentet for den kristnes bønn utspringer fra troen på en personlig Gud, som elsker og ønsker å kommunisere med det for at den troende skal få daglig veiledning og oppleve åndelig utvikling og vekst.[trenger referanse] I kristen sammenheng blir bønn ofte betraktet som en toveis kommunikasjon med Gud. Noen kristne mener at det bare er Gud den troende skal henvende seg til i bønn.[1] Mens de fleste kristne også ber til Jesus, I den ortodokse og den katolske kirken ber man om forbønn fra engler og helgener og avdøde som en både ber for og ber om forbønn hos med begrunnelse at de er «utenfor tiden».[2]

Jesu lære om bønn finnes særlig i evangeliene etter Matteus[3] og Lukas,[4] hvor han understreker at bønnen er et personlig anliggende mellom den troende og Gud. Den skal ikke bli sett av andre mennesker. Den som skal be oppmuntres derfor til å gå inn i sitt lønnkammer og lukke sin dør for å be. Om Jesus står det ofte at han trakk seg tilbake for å be.

Testing av effekten av bønn

[rediger | rediger kilde]

Den største undersøkelsen som så langt, har vært gjort på helbredelse ved bønn er gjort av kardiologer fra Duke University Medical Centre. Det viser at hjertepasienter som ble bedt for av grupper av ukjente mennesker ikke ble friske, verken fortere eller langsommere enn andre pasienter. Bønnen var derfor uten virkning. Undersøkelsen ble foretatt over tre år på 750 pasienter fordelt på ni sykehus i delstaten Nord-Carolina. Tolv bønnegrupper var involvert - i tro varierte de fra kristne studenter og forskere i England til buddhister i Nepal. Bønnegruppene inkluderte, i tillegg til de nevnte, en gruppe religiøse amerikanske mødre, nonner i et kloster i Baltimore og muslimske sufier. Noen bønner ble til og med sendt med e-post til Jerusalem og hengt opp på Klagemuren. En analyse av resultatene bønnene viste at det ikke hadde noen innvirkning på pasientenes ve og vell.[5]

Kritikere av undersøkelsen påpeker at det står i Bibelen at en ikke skal sette Gud på prøve. Det er det en har gjort her, og derfor har Gud nekter å samarbeide.[5]

Bordbønn ved daghjem i Oslo på 1920-tallet. Voksne og barn folder hendene og lukker øynene.

Bønner o.a. i kristendommen

[rediger | rediger kilde]

Bønner i islam

[rediger | rediger kilde]

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ^ (2. Mosebok 20:3-5)
  2. ^ Katolsk.no: Helgener i Den katolske kirke - hvem, hva og hvorfor?
  3. ^ kapittel 6,5-15
  4. ^ kapittel 11,1-13
  5. ^ a b Erik Tunstad: Helbredelse ved bønn virker ikke, Forskning.no, 17.10 2003 - http://forskning.no/alternativ-behandling/2008/02/helbredelse-ved-bonn-virker-ikke.

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]