Portal:Andre verdenskrig

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Kongebjorka.jpeg
Andre- eller annen verdenskrig var den siste av to globale væpnede konflikter, og pågikk i årene 1939 til 1945. Den militære konflikten involverte de fleste av verdens nasjoner, alle stormaktene inkludert, og to stridende militære allianser, de allierte og aksemaktene, ble dannet. Det var den mest omfattende krigen i historien, med mer enn 100 millioner mobiliserte soldater. I en tilstand av total krig, hadde de største stridende nasjonene plassert alle økonomiske, industrielle og vitenskapelige ressurser tilgjengelig for krigsinnsatsen, og skillet mellom sivile og militære ressurser var borte. Preget av hendelser som involverte massedød av sivile, inkludert holocaust, strategisk bombing og det eneste tilfellet av atombomber brukt i krig, resulterte konflikten i 50 til 70 millioner drepte, noe som gjør den til den dødeligste konflikten i menneskehetens historie.  Les mer…
  • Aftenposten fakta er tidligere publiserte artikler som er tematisk organisert og strukturert…
  • Krigstrykksamlingen skal samle dokumenter og bilder med tilknytning til krigen i Norge 1940-1945…
  • NorgesLexi har som hovedprioriteringsområder 2. verdenskrig, særlig i Norge og i forbindelse med Norge…
  • Okkupasjonshistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek har omfattende omtale fra distriktiet…
  • Commons er et medielager for Wikimedia-prosjekter, strukturert i gallerier og kategorier…
(0.15) Holocaust
(0.14) M1 Karabin
(0.12) Max Manus
(0.12) Colt M1911
(0.12) Gestapo
(0.11) M1 Garand
(0.11) Otto Ruge
(0.09) Bjerkvik
(0.09) Stengun
(0.09) Enigma
RIAN archive 669663 Soviet troops head to front lines after 1941 Red Square parade.jpg
Slaget om Moskva viser til det tyske angrepet mot Moskva og den sovjetiske forsvarskampen med påfølgende motoffensiver, fra oktober 1941 til januar 1942. Tyskland under Adolf Hitler anså Moskva, hovedstaden og landets største by, som det viktigste målet for offensiven i Sovjetunionen. Operasjonsplanen for invasjonen av Sovjet, operasjon Barbarossa, var basert på Blitzkrieg. Etter planen skulle Moskva erobres etter 3-4 måneder. På tross av store innledende erobringer ble de tyske invasjonsstyrkenes fremmarsj hindret av sovjetisk forsvar, spesielt i slaget om Smolensk fra 10. juli til 10. september 1941. Etter å ha erobret Smolensk var det tyske Wehrmacht nødt til å konsolidere frontene ved Leningrad og Kiev – det ga ytterligere forsinkelser av fremrykkingen mot Moskva. Særlig ille for den tyske fremrykkingen var et direktiv Hitler ga 21. august, der det ble fremhevet at det var viktigere å erorbre Krim, Donetsbassenget og Kaukasusområdet før vinteren, enn å presse frem mot Moskva. Deler av Armégruppe Sentrum, inkludert Guderians panserstyrker, ble dirigert mot Kiev, der de vant en stor seier. Likevel mener de fleste militærhistorikere at dette var en fatal strategisk feil, som gjorde at en avgjørende seier ved Moskva glapp.  Les mer…
Andre verdenskrig: Norge · Finland · Polen · Sovjetunionen · Nürnbergprosessene
Lister: Slag i Norge · Fengsler og fangeleirer i Norge under andre verdenskrig · A–Å
Utmerket artikkel Utmerkede artikler   Andre verdenskrig
Slag Angrepet på Pearl Harbor
Personer Adolf Hitler · Mao Zedong · Jan Smuts · Josef Stalin
Annet Nortraship · Wolfsschanze
Anbefalt artikkel Anbefalte artikler Slag Angrepet på Danmark i 1940 · Ardenneroffensiven · Felttoget i Polen i 1939 · Slaget om Frankrike · Slaget om Moskva · Slaget om Stalingrad · Slaget om Storbritannia · Slaget ved Kursk · Slaget ved Midway · Vinterkrigen
Personer Robert Brasillach · Winston Churchill · Nordahl Grieg · Gustav V av Sverige · Ingeborg Refling Hagen · Heinrich Himmler · Johan Bernhard Hjort · Per Imerslund · Haakon Lie · Carl Gustaf Mannerheim · Otto von Habsburg · Sverre Riisnæs · Claus von Stauffenberg · Julius Streicher
Annet Amerikas forente staters historie (1918–1945) · Berghof · De hvite bussene · Nasjonalsosialisme ·  Norge under andre verdenskrig · Tysklands historie (1933–1945) · Østfronten
Aksemaktene er betegnelsen for alliansen mellom Italia, Tyskland, Japan og en rekke andre land under andre verdenskrig. De tre store medlemmene av alliansen refererte til den som Roma-Berlin-Tokyo-aksen, og inngikk en tremaktspakt i september 1940. Da de var på høyden hersket aksemaktene over store deler av Europa, øst og sørøst i Asia, nord i Afrika og i Stillehavet. Avslutningen av den andre verdenskrig endte i et totalt nederlag. På samme måte som alliansen mellom de allierte endret seg gjennom krigen, slik endret også alliansen av aksemakter seg. Flere nasjoner som ble med i aksemaktene tidlig i krigen, forlot alliansen senere da krigslykken endret seg.  Les mer…
The farm Søre Leite on fire.jpg
Kampene langs Randsfjorden, i Ådalen og Valdres var kamper under tyskernes fremrykking i forbindelse med angrepet på Norge i april 1940 hvor Valdresgruppen som bestod av Landvernbataljonen i Vestoppland infanteriregiment nr. 6 og senere det meste av 4. brigade som kom i kamp med Gruppe Adlhoch som bestod av fire bataljoner og spesialtropper. Gruppe Adlhoch startet fremmarsj med Bergen som mål, og rykket først frem mot Hønefoss. Styrkene på Vestlandet ble først planlagt brukt for å gjenerobre Bergen. For å sikre mot et tysk angrep fra Østlandet via veiene i Numedal og Hallingdal, og Bergensbanen, ble kaptein Brun og et kompani sendt til Numedal og kaptein Hauge sendt til Hallingdal med hvert sitt kompani.  Les mer…
Army B-25 (Doolittle Raid).jpg
Doolittle-raidet 18. april 1942 var det første flyangrepet under andre verdenskrig mot japansk fastland utført av amerikanske bombefly. De 16 modifiserte North American B-25 Mitchell bombeflyene fra United States Army Air Force tok av fra hangarskipet USS «Hornet» (CV-8) øst for Japan for å bombe mål i Tokyo, Kobe, Yokohama og Nagoya. Ett av flyene landet i Sovjetunionen og mannskapet ble internert, alle de øvrige gikk tapt ved at de gikk tom for drivstoff og måtte nødlande eller forlates. De fleste av mannskapene overlevde, men noen ble tatt til fange og flere av disse ble henrettet.  Les mer…
Operation Sunshine var en militær operasjon i det tysk-okkuperte Norge fra oktober 1944 til mai 1945. 5. oktober 1944 ble SOE-agenter fra Kompani Linge sluppet i fallskjerm over Ugleflott i øvre Telemark. Leder var major Leif Tronstad og nestleder var Jens-Anton Poulsson. Sistnevnte overtok som leder da Tronstad ble drept i mars 1945. Området operasjonen skulle dekke ble separert ut som Milorg distrikt 16 (D-16), og ble delt opp i tre underdeler med kodenavn «Starlight», «Moonlight» og «Lamplight». Agentene skulle jobbe med Milorg-grupper som allerede var opprettet i området, og forsyne dem med våpen og instruksjoner.  Les mer…
Andre verdenskrig
Terboven statsakten.jpg

Josef Antonius Heinrich Terboven (født 23. mai 1898 i Essen i Tyskland, begikk selvmord 8. mai 1945Skaugum i Asker) var en tysk nazistisk politiker (NSDAP). Han var gauleiter i Essen og Reichskommissar für die besetzten Norwegischen Gebiete («rikskommissær for de okkuperte norske områder») under andre verdenskrig fra 24. april 1940 til 7. mai 1945. Terboven var øverste sivile tyske leder under okkupasjonen av Norge og hadde kun Hitler som overordnet.

Bakgrunn

Josef Terboven (i sivil) sammen med Essen-avdelinga av Sturmabteilung (SA), det tyske Nasjonalsosialistiske partiet NSDAPs paramilitære gatetropper, i 1926. Terboven var gauleiter i Essen.
Ministerpresident Vidkun Quisling, Reichsführer der SS Heinrich Himmler, Reichskommissar für Norwegen Josef Terboven, generaloberst Nikolaus von Falkenhorst og offiserer fra Waffen-SS, Deutsches Heer og Deutsche Luftwaffe 1941.
Tyske offiserer fra Kriegsmarine, Deutsches Heer og Waffen-SS på befaring i Bergen etter Eksplosjonen på Vågen 20. april 1944 da ammunisjonsskipet «Vorboode» og deler av byen ble sprengt. Josef Terboven er nummer fire fra venstre (med lyse frakkeslag). Ved siden av går admiral Otto von Schrader.
Wilhelm Rediess, Josef Terboven, Vidkun Quisling og Paul Wegener i mottagelse på Stortinget under Statsakten 1942
Polizeigeneral og SS-Gruppenführer Kurt Daluege og Josef Terboven (med venstre arm i fatle) sammen med tyske offiserer på Skeikampen i Gausdal april 1942.

Terboven ble født i Essen som sønn av en velstående bonde. Navnet Terboven er nederlandsk. Han tjenestegjorde i det tyske feltartilleri og det voksende luftforsvaret i første verdenskrig og ble tildelt Jernkorset. Ved krigens slutt hadde han nådd løytnants grad. Han studerte jus og statsvitenskap i et par år ved universitetene i München og Freiburg, hvor han for første gang ble involvert i den ekstreme politikken. Han måtte av økonomiske grunner avbryte studiene[1] og arbeidet deretter som læregutt i en bank noen år før han ble oppsagt i 1925 på grunn av den økonomiske krisen i Tyskland.[1]

Politisk karriere

Dette åpnet for en aktiv karriere i NSDAP hvor han hadde meldt seg inn allerede i 1923.[1] Terboven hjalp til med å etablere partiet i Essen og ble gauleiter der i 1928. Han ble en del av Sturmabteilungen fra 1925. Han ble utnevnt til Oberpräsident der Rheinprovinz i 1935 og ble kjent som en ganske skruppelløs leder av området.[trenger referanse]

Reichskommissar Norwegen

Etter at Curt Bräuer hadde mislyktes med å forhindre at den norske kongen og regjeringen klarte å flykte, ble han 16. april tilbakekalt til Berlin og senere sendt til fronten.[1] Terboven ble utnevnt til rikskommissær (sivil administrator) i Norge 24. april, med oppdrag å få etablert en dansk løsning i Norge.[1] Han flyttet inn i den norske kronprinsens residens på Skaugum og hadde sitt hovedkvarter i Stortinget. Det var i utgangspunktet tenkt at oppdraget i Norge skulle være midlertidig og at han deretter skulle vende tilbake til politisk arbeid i Tyskland.[1]

Den 25. september 1940 innsatte Terboven et marionettstyre med konstituerte statsråder. Vidkun Quisling var ikke med i denne selv om Hitler hadde støttet ham, og Terboven styrte Norge som om han var enehersker, noe han i realiteten nesten var. Han hadde ikke autoritet over de regulære tyske tropper i landet (til tider så mange som 400 000 mann), men kommanderte en styrke på 6 000, hvorav 800 var en del av det hemmelige politiet. Hans mål var å bygge opp Festung Norwegen som skulle være tyskerens siste skanse. Han planla også å bygge en konsentrasjonsleir i Norge, på Momarken ved Mysen, noe som ikke ble noe av.

Terboven var som rikskommissær bare underlagt Hitler personlig og hadde i realiteten diktatorisk myndighet over det okkuperte Norge. I denne posisjonen kom han ofte i motsetningsforhold til Vidkun Quisling. Det ble opprettet en egen enhet, som skulle prøve å sette befolkningen opp mot NS-styret.

Fra 1941 konsentrerte Terboven seg stadig sterkere om å slå ned all motstand i Norge. Han var ansvarlig for unntakstilstanden i Oslo, Aker, Bærum og Asker i september 1941 der Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm ble henrettet, unntakstilstanden i Trøndelagsfylkene og deler av Nordland oktober 1942 der 10 sivile gisler og 24 motstandsmenn ble henrettet mens alle mannlige jøder over 16 år ble arrestert, brenningen av Telavåg 1942 og deportasjon av alle mannlige innbyggere mellom 16 og 60 til tyske konsentrasjonsleirer; henrettelsen av 18 englandsfarere ved Trandumskogen i 1942, henrettelsen av 5 sivile gisler etter en jernbanesabotasje på Mjøndalen oktober 1943, arrestasjonen og deportasjon til Tyskland av alle mannlige studenter i Oslo november 1943 og i juli 1944 dødsdommene over 9 Grini-fanger som represalie for en likvidering som skjedde mens de satt i varetekt.

I 1942 fikk Terboven en norsk elskerinne, Sonja Wigert (1913–1980), som bodde i Sverige, men reiste frem og tilbake til Norge. Hennes sympatier var i virkeligheten på den norske motstandsbevegelses side. Hun var etterretningsagent for Sverige, og senere også for amerikansk etterretning. Det tok et år før Terboven gjennomskuet det hele.

Terboven innførte dessuten flere forordninger som i konsekvens kom til å koste mange nordmenn liv og helse. Herunder forordning om beskyttelse av de besatte norske områder 12. oktober 1942, som innførte dødsstraff for en rekke forbrytelser, bl. a. å forlate landet uten tillatelse, lytte på illegal radio, bli tatt med illegale aviser, hjelpe krigsfanger eller flyktninger. Terboven var også ansvarlig for forslaget om evakuering og brenning av Finnmark nord for Lyngen-området, som ble tatt til følge av Hitler i hans Führerbefehl av 28. oktober 1944.

I september 1941 fikk Terboven besøk av Reinhard Heydrich og Walter Schellenberg på Skaugum. Schellenberg forteller at selskapet endte i ren fyll: «Terboven drakk utrolig meget, og tvang alle omkring til å holde følge. Dette var hans yndlingsbeskjeftigelse.» Han tvang sekretærene til å sykle rundt i rommet, og Schellenberg sa høyt: «For et sirkus!» Terboven reiste seg da, kom bort til ham med en litermugge øl og sa: «Drikk ut i én slurk, De skulker!» Schellenberg unnskyldte seg, men før Terboven rakk å tømme ølet i ansiktet på ham, grep Heydrich inn. Dagen etter unnskyldte Terboven seg, men tilføyde: «Det gale var at De var altfor edru.» En av Terbovens sekretærer fortalte siden Schellenberg om tilværelsen på Skaugum: «Jeg syntes virkelig synd på henne.» Hele følget foretok deretter en seiltur på Oslofjorden. Heydrich innskjerpet overfor Terboven at det var viktig å holde en hard linje overfor nordmennene; og bare noen fire dager etter hans avreise 6.september proklamerte Terboven unntakstilstand og beordret Wickstrøm og Hansteen arrestert.[2]

Like før kapitulasjonen trådte i kraft ved midnatt 8. mai 1945 sprengte Terboven seg i luften.[3] Han ble funnet død med liket av SS- og politisjefen for Norge, obergruppenführer Wilhelm Rediess, i sin bunker på Skaugum. Han ble senere bisatt i Essen.

Se også

Litteratur

Referanser

  1. ^ a b c d e f Nøkleby, Berit: Det tyske okkupasjonsstyret i Norge, Norsk Hjemmefrontmuseum, side7 ISBN82-91107-09-2
  2. ^ Knut Kristofersen: Den musikalske bøddel (s. 157-59), forlaget Arneberg, 2008, ISBN
  3. ^ http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Terboven.html

Eksterne lenker

Commons-logo.svg Commons: Kategori:Josef Terboven – bilder, video eller lyd
  Les mer…
Tirpitz-2.jpg
«Tirpitz» og søsterskipet «Bismarck» var de største slagskipene i den tyske krigsmarinen, Kriegsmarine, under andre verdenskrig. Skipet var oppkalt etter den tyske marineminister og storadmiral Alfred Freiherr von Tirpitz.  Les mer…
Det norske landssvikoppgjøret var et rettslig oppgjør med medlemmer av Nasjonal Samling (NS) og tyskernes medhjelpere i Norge etter andre verdenskrig. Oppgjøret begynte med omfattende arrestasjoner etter den tyske kapitulasjonen 8. mai 1945. Arrestasjonene munnet ut i rettssaker mot 92 805 siktede hvorav rundt 46 085 ble straffet, 30 fikk dødsstraff, 17 000 fikk fengselstraffer, og de resterende fikk forelegg eller annen straff.  Les mer…