Portal:Andre verdenskrig

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Kongebjorka.jpeg
Andre eller annen verdenskrig regnes som den siste av to globale væpnede konflikter, og pågikk i årene 1939 til 1945. Den militære konflikten involverte de fleste av verdens nasjoner, herunder alle stormaktene, og to stridende militære allianser, de allierte og aksemaktene, ble dannet. Det var den mest altomfattende striden i verdenshistorien, med mer enn 100 millioner mobiliserte soldater. I en tilstand av total krig, hadde de største stridende nasjonene plassert alle økonomiske, industrielle og vitenskapelige ressurser tilgjengelig for krigsinnsatsen, og skillet mellom sivile og militære ressurser var borte. Preget av hendelser som involverte massedød av sivile, inkludert holocauststrategisk bombing og det eneste tilfellet av atombomber brukt i krig, resulterte konflikten i 50 til 70 millioner drepte, noe som gjør den til den dødeligste konflikten i menneskehetens historie.  Les mer…
 • Aftenposten fakta er tidligere publiserte artikler som er tematisk organisert og strukturert…
 • Krigstrykksamlingen skal samle dokumenter og bilder med tilknytning til krigen i Norge 1940-1945…
 • NorgesLexi har som hovedprioriteringsområder 2. verdenskrig, særlig i Norge og i forbindelse med Norge…
 • Okkupasjonshistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek har omfattende omtale fra distriktiet…
 • Commons er et medielager for Wikimedia-prosjekter, strukturert i gallerier og kategorier…
(0.15) Holocaust
(0.14) M1 Karabin
(0.12) Max Manus
(0.12) Colt M1911
(0.12) Gestapo
(0.11) M1 Garand
(0.11) Otto Ruge
(0.09) Bjerkvik
(0.09) Stengun
(0.09) Enigma
Nazi Swastika.svg

Nasjonalsosialisme, i Norge oftest kalt nazisme[1] (av tysk Nationalsozialismus, kortform Nazismus), er en politisk ideologi eller verdensanskuelse. Den kjennes ved rasisme basert på «den ariske rase», i dag kjent som Germanske folk, sin overlegenhet, jødehat, førerdyrkelse og anti-kommunisme. Nazismen var inspirert av Mussolini sin fascisme. Den var én av mange beslektede bevegelser som hadde fremgang etter første verdenskrig og regnes av og til som en form for fascisme[2]. Nynazisme brukes som term for hevdede nazistiske bevegelser etter andre verdenskrig.

Begrepet «nasjonalsosialisme» bunner i et forsøk på å lage en nasjonalistisk orientert sosialisme, som et alternativ til den vanlige internasjonalt rettede sosialismen og til den liberalistiske kapitalismen. Nazistene ønsket å skape et «folkefellesskap» (Volksgemeinschaft) med det mål å forene alle tyskere som «nasjonale kamerater», og stenge ut de som var regnet som «fremmede folkegrupper» og «skadelige elementer». Nazistene motsatte seg det marxistiske prinsippet om klassekamp, motsatte seg sosialismens teorier om likhet og internasjonal solidaritet, og ønsket å beskytte privat eiendom og private virksomheter da disse var viktige for dem i byggingen av landet, og senere i den militære opprustingen.

Også flere ikke-nazistiske partier har kalt eller kaller seg nasjonalsosialistiske, eller medlemmene kaller eller kalte seg nasjonalsosialister eller tilsvarende på andre språk.[3] Se De nasjonalsosialistiske bevegelser.

Forgjengerne

Nazismen er uløselig knyttet til sin formgiver og fører, Adolf Hitler. Den hadde like fullt forgjengere i både Østerrike og Tyskland. I 1904 stiftet tyske arbeidere i Trautenau (nå Trutnov i Tsjekkia) Deutsche Arbeiterpartei (Tysk Arbeiderparti), DAP, for å forsvare sine interesser mot billig tsjekkisk arbeidskraft som drev streikebryteri. Tilhengerne begynte snart å kalle seg nasjonalsosialister.[4]

Sent i 1918 ble det ekstremt antisemittiske Deutschsozialistische Partei (DSP, «Det tysk-sosialistisk parti») stiftet. Det hadde en kort blomstringstid under ledelse av læreren Julius Streicher før det i 1922 ble oppløst; Streicher og en rekke andre partimedlemmer gikk over til Hitlers parti.

I januar 1919 ble det som senere ble Hitlers naziparti stiftet i München, med samme navn som partiet i Trautenau 15 år før. Hitler selv meldte seg inn i partiet sent i 1919 og ble medlem nr 7.[5] I 1920 skiftet det navn til Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP. Både Tysklands nederlag i første verdenskrig, men særlig de følgende politiske og økonomiske krisene i landet, særlig i årene 1929 til 1932, gjorde at partiet fikk en stor oppslutning i disse årene.[5] Partiets budskap ble fremmet gjennom en intens, fargerik og krigersk propaganda,[5] og i 1933 lyktes derfor partiet å komme til makten.

Nasjonalisme og antisemittisme

På et vis som minner noe om Mussolinis fascisme, lånte nazistene en rekke elementer fra datidens sosialisme og forsterkes med sterk nasjonalisme, betoning av etnisk fellesskap innen den germanske rase, oppfattet som folkegrupper i dag, og disse sin overlegenhet[6], eksklusjon av visse minoriteter (se særlig antisemittisme og holocaust) og mistillit til de demokratiske styreformene og liberale verdier.

Like viktige var imidlertid streben etter en mer «naturlig» tilværelse, kritikken av kapitalisme, oppbyggingen og videreutviklingen av en velferdsstat som skulle ta vare på statens egne borgere uavhengig av sosial klasse, og det man så som kamp mot politisk og kulturell «dekadanse», innen kunsten kalt «Entartet» («utartet»). Begrepet nasjonalsosialisme er i første rekke knyttet til partiet NSDAP, det Nasjonalsosialistiske tyske arbeiderpartiet, og det diktatoriske «Tredje rike» partiet skapte i Tyskland mellom 1933 og 1945.

I dag er nasjonalsosialistiske partier forbudt i Tyskland, men politiske partier og bevegelser med liknende ideologi fortsetter å operere, både i Tyskland og i andre land etter den andre verdenskrig. Disse nasjonalsosialistiske strømninger kalles på norsk nynazisme.  Les mer…
Andre verdenskrig: Norge · Finland · Polen · Sovjetunionen · Nürnbergprosessene
Lister: Slag i Norge · Fengsler og fangeleirer i Norge under andre verdenskrig · A–Å
Utmerket artikkel Utmerkede artikler   Andre verdenskrig
Slag Angrepet på Pearl Harbor
Personer Adolf Hitler · Mao Zedong · Jan Smuts · Josef Stalin
Annet Nortraship · Wolfsschanze
Anbefalt artikkel Anbefalte artikler Slag Angrepet på Danmark i 1940 · Ardenneroffensiven · Felttoget i Polen i 1939 · Slaget om Frankrike · Slaget om Moskva · Slaget om Stalingrad · Slaget om Storbritannia · Slaget ved Kursk · Slaget ved Midway · Vinterkrigen
Personer Robert Brasillach · Winston Churchill · Nordahl Grieg · Gustav V av Sverige · Ingeborg Refling Hagen · Heinrich Himmler · Johan Bernhard Hjort · Per Imerslund · Haakon Lie · Carl Gustaf Mannerheim · Otto von Habsburg · Sverre Riisnæs · Claus von Stauffenberg · Julius Streicher
Annet Amerikas forente staters historie (1918–1945) · Berghof · De hvite bussene · Nasjonalsosialisme ·  Norge under andre verdenskrig · Tysklands historie (1933–1945) · Østfronten
MolotovRibbentropStalin.jpg
Molotov–Ribbentrop-pakten, også kalt Hitler–Stalin-pakten, egentlig Den tysk-sovjetiske ikke–angrepspakten, var en ikke-angrepspakt mellom Tyskland og Sovjetunionen. Den ble undertegnet i Moskva den 23. august 1939, en uke før utbruddet av andre verdenskrig. Paktens navn viser til de sovjetiske og tyske utenriksministrene, Vjatsjeslav Molotov og Joachim von Ribbentrop, som undertegnet tillegget.  Les mer…
Bagnsbergatn gård, sw through the gate.jpg
Kampen om Bagnsbergatn gård var en trefning mellom 3. kompani av IR 10 og de fremrykkende tyske styrkene som marsjerte opp Ådalen og inn i Valdres under Operasjon Weserübung i den andre verdenskrig. De tyske styrkene prøvde å omgå de norske stillingene i Bagn i Sør-Aurdal kommune. Nede i dalen er det en stor åpen gryte hvor veien går inn i gryta gjennom et smalt gjel i hver ende. De tyske styrkene kom ikke forbi og prøvde en rask flankemarsj over Bagnsbergatn med påfølgende infiltrasjon i de bakre norske områder for sperrestillingen ved Bagn.  Les mer…
Andre verdenskrig
Afrikakorpsets merke var en stilisert palme og et hakekors
Basisdata
Aktiv: 1941-1943
Land: Tyskland Tyskland
Italia Italia
Overordnet enhet: OKW
Type: Militær ekspedisjonsstyrke
Størrelse: 1941: Ett panserregiment m.m
1943: Ett armékorps og en panserarmé
Hovedkvarter: Panzergruppe Afrika
Operativt oppdrag:
Oppdrag: Seier for Aksemaktene i Nord-Afrika
Innsatser: Felttoget i Nord-Afrika i andre verdenskrig

Det tyske Afrikakorpset (tysk: Deutsches Afrikakorps, DAK) var en tysk militær ekspedisjonsstyrke under den andre verdenskrig som opererte i området Libya, Egypt og Tunisia fra 1941 til 1943. Afrikakorpset ble lenge ledet av generalfeltmarskalk Erwin Rommel før det ble omorganisert og lagt under pansergruppe Afrika. Leder for Afrikakorpset ble da Ludwig Crüwell.

Organisering

Den legendariske «ørkenreven» Erwin Rommel var øverst­komman­derende for det tyske Afrika­korpset fra 1941 til 1942

Afrikakorpset ble dannet 19. februar 1941 for å støtte den italienske hæren, som var blitt tvunget til retrett av den britiske 8. armés motoffensiv Operasjon Compass. Korpset besto i starten kun av 5. panserregiment og noen mindre enheter. Disse utgjorde tilsammen 5. lette divisjon. Senere sluttet 15. panserdivisjon seg til, men det var først etter at Rommel allerede hadde gjenerobret større deler av Kyrenaika. Offisielt var de tyske enhetene underlagt italienske kommandolinjer, selv om Rommel utførte sine offensiver uten autorisering fra italienerne.

1. oktober 1941 ble 5. lette divisjon omdøpt til 21. panserdivisjon, men var fremdeles underlagt Afrikakorpset.

Sommeren 1941 gjorde OKW (den tyske forsvarsoverkommandoen) store forandringer i kommandolinjene til de tyske styrkene i Nord-Afrika ved å etablere pansergruppe Afrika med Rommel som øverstkommanderende. Kommandoen over Afrikakorpset ble gitt til Ludwig Crüwell. Pansergruppen kontrollerte Afrikakorpset og noen mindre tyske enheter og to italienske armékorps. Pansergruppen ble senere omdøpt til Panserarmé Afrika.

Etter nederlaget ved El Alamein og den allierte invasjonen av Nord-Afrika sendte OKW enda flere tyske enheter til Nord-Afrika og opprettet XC armékorps og den nye 5. panserarmé. Panserarmé Afrika ble omdøpt til den 1. italienske armé og havnet under italiensk kommando. Rommel fikk kommandoen over den nye Armégruppe Afrika, som inkluderte både den 1. italienske armé og 5. panserarmé. Restene av Armégruppe Afrika overgav seg 13. mai 1943 i Tunisia.

Navnet

Afrikakorpsets panser­jeger­avdeling 39 i 1942

Navnet Afrikakorpset viser egentlig bare til hovedkvarteret og de tilknyttede enheter, og en vanlig feil er å bruke dette navnet på alle tyske enheter i Nord-Afrika før retretten til Tunisia. Deutsches Afrikakorps ble oppkalt etter Deutsches Alpenkorps, hvor Rommel hadde tjenestegjort under den første verdenskrig. Dette var i tillegg et spark i siden til Italienerne som trengte hjelp i Nord-Afrika, ettersom det nettopp var alpejegerne som hadde beseiret italienerne under den første verdenskrig.

Litteratur

Se også

Eksterne lenker


  Les mer…
VemorkHydroelectricPlant.jpg

Tungtvannsaksjonen var en serie militære, allierte sabotasjeaksjoner under andre verdenskrig som hadde som mål å stoppe produksjonen og utsendelsen av tungtvann ved Norsk Hydros fabrikk på Vemork ved Rjukan i Telemark. Produksjonen av tungtvann hadde stor betydning for tysk atomforskning og eventuell produksjon av atomvåpen. Tungtvannsaksjonen besto av Operasjon Grouse og Operasjon Freshman, Vemork-aksjonen (Operasjon Gunnerside) og Tinnsjøaksjonen. Tungtvannsaksjonen er kjent som en av de mest vellykkede sabotasjeaksjoner under andre verdenskrig.

  Les mer…
Henning Hermann Robert Karl von Tresckow (født 10. januar 1901 i Magdeburg i Tyskland, død 21. juli 1944 i Ostrow ved Białystok i Polen) var generalmajor i den tyske Wehrmacht under andre verdenskrig. Han var en ledende skikkelse i den hemmelige militære opposisjonen mot Adolf Hitler og forsøkte flere ganger å få ham drept.  Les mer…
«U 864» var en tysk undervannsbåt av Typ IXD2-klassen. Hun ble påbegynt den 15. oktober 1942 ved Deutsche Schiff und Maschinenbau i Bremen og var operativ fra 9. desember 1943. Ubåten lykkes aldri å senke noe alliert fartøy.  Les mer…
Bundesarchiv Bild 146-1973-010-11, Schwester in einem Lebensbornheim.jpg

Lebensborn (tysk for «livskilde»), egentlig Lebensborn e.V. eller fullt offisielt navn Lebensborn eingetragener Verein («registrert frivillig organisasjon»), var en tysk, nazistisk velferdsorganisasjon før og under andre verdenskrig for ugifte mødre som hadde barn med tyske soldater, primært medlemmer av Schutzstaffel (SS), fordi disse allerede hadde gjennomgått en granskning av familiebakgrunn. Ideen bak Lebensborn bygget på völkisch-tenkning og pangermanske forestillinger om å sikre utviklingen av det som ble kalt den «nordiske», «ariske» eller «germanske rasen». Føde- eller mødrehjemmene i organisasjonens regi skulle bidra til en trygg oppvekst for ariske barn, slik at den ariske rasen fremsto mest mulig fulltallig og ren. Lebensborn skulle også sørge for at «raserene» barn fra utenomekteskapelige forhold ble adoptert av tyske familier der de voksne var lojale partimedlemmer. Organisasjonen fikk i tillegg tvangsadoptert enkelte småbarn som var foreldreløse.

Lebensborn-prosjektet ble opprettet av Heinrich Himmler i det nasjonalsosialistiske Tyskland i 1935 og var organisert innenfor RuSHA («Sentralkontoret for rase og bosetning»). Organisasjonen fikk en avlegger i Norge i 1941.  Les mer…
 1. ^ Et Google-søk 30. mars 2015 gav ca. 811 000 treff, mot ca. 19 300 treff for nasjonalsosialisme
 2. ^ Se f.eks. Hans Fredrik Dahl: Hva er fascisme? Et essay om fascismens historie og sosiologi. Pax 1972. ISBN13 9788253004785
 3. ^ Se f.eks. http://spartacus-educational.com/TUbsp.htm, http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/nagaland/terrorist_outfits/NSCN_IM.HTM og http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/nagaland/terrorist_outfits/NSCN_K.HTM
 4. ^ Hitler. Eine Biographie, (1973) ISBN 3-548-26514-6, norsk overs. s. 26f.
 5. ^ a b c Kjetil Simonsen (22. mai 2014). «Nazisme». Store norske leksikon. Besøkt 7. mai 2015. 
 6. ^ «Nazi racism». United States Holocaust Museum. Besøkt 20.04.2016.