Portal:Kunst

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kunst er en fellesbetegnelse på menneskeskapte fenomener som blir laget for å dekorere og for å dele en opplevelse, fortelling eller følelse. Ordet kommer fra tysk «kunnen» – å kunne, dyktighet. Kunst dekker et stort mangfold av uttrykk, fra sang og dans (utøvende kunst), via diktning og skjønnlitteratur til maleri, skulpturer og arkitektur. Begrepet dekker både det å lage eller framføre kunstverket, tradisjonen det er laget i og institusjonene og mottakelsen av kunstverket.

Betydningen av og hensikten med kunst har variert gjennom tidene. Kjærlighet og død er knyttet til sterke følelser og er vanlige temær og inspirasjon for kunst. Tradisjonelt har kunst vært knyttet til estetikk. Forståelse av kunst og definisjon av hva kunst er har vært omdiskutert siden antikken. Hvilken kultur og samfunn kunstneren tilhører kan påvirke kunstens utseende, budskap og hvilken temaer som blir tatt opp. Samfunnet kan også være med på å bestemme hvilken kunst som ble akspektert.   Les mer…
 • Commons er et medielager for Wikimedia-prosjekter, strukturert i gallerier og kategorier…
 • Norsk Kunstnerleksikon ble publisert i 1982-86 og inneholder 3000 artikler…
(1.00) Film
(0.87) Maler
(0.62) Musikk
(0.51) Kunst
(0.47) Opera
(0.42) Fjernsyn
(0.39) Avis
(0.38) Tegneserie
(0.31) Stavkirke
(0.27) Manga
(0.26) Nakenhet
(0.25) Museum
(0.25) Kari Byron
(0.25) Taj Mahal
(0.24) Rosemaling
(0.23) Fotografi
(0.22) Katedral
(0.22) Symbol
(0.22) Dans
(0.21) Hiphop
(0.21) Barokken
(0.21) Bunad
(0.20) Akvarell
(0.18) Bilde
Dante Gabriel Rossetti (1828–1882) var en britisk maler, illustratør, poet, oversetter og en av prerafaelittene.  Les mer…
Ophelia (Ofelia) er et maleri av den engelske maleren og pre-rafaelitten John Everett Millais. Bildet ble fullført i 1852 og henger i dag i galleriet Tate Britain i London. Motivet er fra William Shakespeares tragedie Hamlets fjerde akt, scene fem, hvor Ofelias død beskrives av Hamlets mor Gjertrud, som forteller at Ofelia drukner i et vannløp - syngende og grepet av vanvidd  Les mer…
Jan Petter Bratsberg (født 1948 i Skien) er en norsk figurativ maler. Han har hatt separatutstillinger i Skandinavia og i USA, og regnes som en av Norges fremste malere av natur og dyr. Han er ofte sammenlignet med August Cappelen, men ulikt Cappelen og düsseldorfernes vide utsyn er Bratsberg opptatt av å formidle de dype skogenes særegne stemning og mystikk og dyrene som lever der.  Les mer…
Ein Meerhafen («En sjøhavn»), et figurativt landskap av den østerrikske kunstneren Johann Anton Eismann (1604–1698), som skildrer bygninger, mennesker, skip og andre trekk som kan skilles enkeltvis; derimot, det abstrakte landskapet nedenfor antyder motivet uten å representere det direkte.
Den sovende Venus av Giorgione, ca. 1510, er det første kjente liggende nakenakt i vestlig kunst og introduserte kvinnelig nakenhet som motiv.
Borggården til Innsbrucks slott, akvarell av Albrecht Dürer (1494)
Jesus Kristus i huset til sine foreldre, av John Everett Millais (1849 og 1850)
Stilleben med fruktskål av Paul Cézanne (1879)

Figurativ kunst (via fransk figuratif, «billedlig, symbolsk; figurativ», fra senlatin figurativus)[1]er kunst som framstiller naturen, mennesker, dyr eller andre gjenkjennelige gjenstander på en gjenkjennelig måte, med andre ord «det som ligner».[2] Det motsatte er abstrakt kunst/ non-figurativ kunst, som er gjenstandsløs kunst.[3] Figurativ kunst beskriver kunstverk, særskilt malerier og skulpturer, som tydelig er avledet fra virkelige objekter:

Siden ankomsten av abstrakt kunst har begrepet figurativ blitt brukt for å referere til enhver form for moderne kunst som beholder sterke referanser til den virkelige verden. I generell forstand gjelder figurativ også retrospektivt for all kunst før abstrakt kunst.[4]

Maleri og skulptur kan derfor deles inn i kategoriene figurativ, representativ og abstrakt, selv om abstrakt kunst strengt tatt er avledet (eller abstrahert) fra en figurativ eller annen naturlig kilde. Imidlertid brukes «abstrakt» noen ganger som et synonym for ikke-representativ kunst og ikke-objektiv kunst, det vil si kunst som ikke har noen avledning fra figurer eller gjenstander.[5]

Figurativ kunst omfatter en meget stor del av kunsthistoriens billedverden inntil kubismens gjennombrudd, og senere virkelighetsskildrende retninger, uansett hvor symbolsk billedspråket måtte være bak utførelsen av de formene som kan gjenkjennes. Den figurative kunst omfatter skulpturer, historiemaleriet, det religiøse og mytologiske maleri, portrettet, landskapsmaleriet, stilleben- og sjangermaleriet.

Formelle elementer

De formelle elementene, de estetiske effektene skapt av formgivning, som figurativ kunst er avhengig av, består av linje, form, farge, lys og mørke, masse, volum, tekstur og perspektiv,[6] selv om disse formelementene også kan spille en rolle i å skape andre typer bilder – for eksempel abstrakte, eller ikke-representative eller ikke-objektive todimensjonale kunstverk. Forskjellen er at i figurativ kunst brukes disse elementene for å skape et inntrykk eller en illusjon av form og rom, og vanligvis for å legge vekt på framstillingen av hva som skildres.

Utvikling

Figurativ kunst er i seg selv basert på en stilltiende forståelse av abstraherte former: figurskulpturen fra den greske antikken var ikke naturalistisk, for dens former var idealiserte og geometriske.[7] Ernst Gombrich refererte til innskrenkningene i dette skjematiske bildet, tilslutningen til det som allerede var kjent, snarere enn det som blir sett på som den «egyptiske metoden», en hentydning til den minnebaserte klarheten til bilder i egyptisk kunst.[8] Til sist ga idealisering plass til observasjon, og en figurativ kunst som balanserte ideell geometri med større realisme ble sett i klassisk skulptur innen 480 f.Kr.[7] Grekerne omtalte avhengigheten av visuell observasjon som mimesis. Fram til impresjonistenes tid var figurativ kunst preget av forsøk på å forene disse motstridende prinsippene.[8]

Siden 1500-tallet har farge har blitt brukt til å definere former uten at konturer har blitt streket opp og hvor maleriske virkemidler framhevet den særskilte europeiske oppfatningen om at et malt bilde kunne fungere som et vindu til en virkelig verden. Det var knyttet til utviklingen av lineært perspektiv, til virkelige objekter i rommet sett fra et enkelt synspunkt, av chiaroscuro,[9] manipulering av kontrasten mellom lys og skygge for å modellere form, av luftperspektiv, maleriets romlige virkning,[10] den subtile graderingen av fargetoner for å antyde avstand, og også forfinelsen av skillet mellom de faktiske fargene på objekter og de som oppstår ved refleksjon.[11]

Selv om disse enhetene gjør det mulig for en maler å lure tilskuerens øye, ble trompe-l’œil (bokstavelig å bedra øyet)[12] sjelden etterstrebet som et mål i seg selv. De førte imidlertid til etableringen av en unik vestlig kunstform, et maleri på lerret, rammet inn i den hensikt å bli hengt på en vegg og beundret for seg selv. Det vil si malerens ferdighet i å fange inn og gjengi den visuelle verden, men også grunnet fargenes harmonier og kontraster, malerens dyktighet i penselarbeidet, og komposisjonens enkelhet eller kompleksitet.[11]

Fra tidlig renessanse, manierisme og barokk til malerier på 1700-, 1800- og 1900-tallet har figurativ kunst stadig utvidet sine parametre. Et viktig landemerke i utviklingen av figurativ kunst er den første kjente liggende nakenakt i vestlig maleri i «Sovende Venus» (1510) av Giorgione (ca 1477–1510).[13] Det introduserte kvinnelig akt som motiv og startet en lang rekke kjente malerier.

Nicolas Poussin (1594–1665), en fransk maler i klassisk stil, hvis arbeid hovedsakelig har klarhet, logikk og orden som kjennetegn, og favoriserer linje over farger, tjente som et alternativ til den mer fortellende barokkstilen på 1600-tallet. Han var en stor inspirasjon for klassisk orienterte kunstnere som Jacques-Louis David (1748–1825), Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780–1867) og Paul Cézanne (1839–1906). Framveksten av den nyklassisistiske kunsten til Jacques-Louis David begrenset til slutt de realistiske reaksjonene til Gustave Courbet (1819–1877) og Édouard Manet (1832–1883), noe som førte til den mangefasetterte figurative kunsten på 1900-tallet.

I november 2018 rapporterte forskere oppdagelsen av det eldste kjente figurative kunstmaleriet, over 40 000 (kanskje så gammelt som 52 000) år gammelt, av et ukjent dyr, i hulen Lubang Jeriji Saléh på den indonesiske øya Borneo.[14][15]

Nyfigurasjon

Representasjonen av virkelige objekter er også kjent som figurasjon. Figurativt maleri etter andre verdenskrig blir også referert til som nyfigurasjon, på engelsk som New Figuration, etter tittelen på en vandreutstilling fra 1969.[16] Nyfigurasjon er et overordnet begrep som refererer til fornyelsen av figurativ kunst i Europa og Amerika på 1960-tallet etter en periode dominert av abstraksjon.[17] Kalle Nilsen (1945-2011) er representert i en rekke offentlige og private samlinger, og hans formspråk har blitt knyttet til 1970-tallets nyfigurasjon. Det ble oppfattet som en retning der naturalismen ble overskygget av et strammere og mer forenklet uttrykk som ikke vektla individuelle trekk, men en asketiske formgivingen som eliminerte alt overflødig.[18] Dette møtte også reaksjoner: «Fenomenet nyfigurasjon slik det fremsto på utstillingen «Romantikk» i Oslo Kunstforening i 1970 ble sett på som en konservativ eller rett og slett en reaksjonær bevegelse.»[19]

Den nyfigurasjon ble ikke introdusert av noe manifest og ga ikke opphav til noen homogen gruppe.[20]

Reaksjoner og motreaksjoner

Siden 1970-tallet har figurativt kunst vært et kontroversielt i Norge, og frontene i kunstmiljøet er fortsatt like steile på 2020-tallet. Konservative, det vil si figurative malere har gått hardt ut mot modernistene om hva som er «ekte kunst» og at det norske kunstfeltet, som de mener kontrolleres av modernistene. «Kritikken går ut på at deres egen klassisk figurative malerpraksis har blitt utestengt fra den norske kunstoffentligheten, det være seg i stipendutdelinger eller i utsmykningsoppdrag.»[21] Modernistene betrakter figurativt kunst representert ved blant annet som Odd Nerdrum, Vebjørn Sand og andre som preget som «gammeldags», «tomt» og «bare skjønnhet og teknisk briljans».[22]

Kritikeren Susan Sontag (1933–2004) hevdet i artikkelen «Against Interpretation» (Mot fortolkning) fra 1964 at den nye tilnærmingen til kritikk og estetikk neglisjerer kunstens sanselige innvirkning og nyhet, og tilpasser i stedet verk inn i forhåndsbestemte intellektuelle tolkninger og vektlegging av «innholdet» eller «meningen» til et verk. Mye av samtidens kunst, særlig abstrakt maleri, dekorativt maleri og popkunst, er en flukt fra fortolkning. For Sontag betyr modernitet tap av sanseerfaring, og hun mener at kunstgleden blir redusert av en slik overbelastning av sansene.[23]

Referanser

 1. ^ figurativ, NAOB
 2. ^ Brodby-Johansen (1977): Kunstordbog, Thaning & Appel, ISBN 87-413-6079-6; s. 60
 3. ^ Brodby-Johansen (1977): Kunstordbog, Thaning & Appel, ISBN 87-413-6079-6; s. 149
 4. ^ Tate: «Glossary:Figurative», Collection Tate. Arkivert fra originalen 3. februar 2012
 5. ^ «What is Non-representational Art?», Art Web
 6. ^ Adams, Laurie Schneider (1996): The Methodologies of Art, Westview Press, s. 17-19.
 7. ^ a b Clark, Kenneth (1990): The Nude: A Study in Ideal Form, Princeton University Press, s. 31-32.
 8. ^ a b Gombrich, Ernst: «Press statement on The Story of Art», The Gombrich Archive. Arkivert fra originalen den 6. oktober 2008
 9. ^ «chiaroscuro», NAOB
 10. ^ «luftperspektiv», NAOB
 11. ^ a b Honour & Fleming (1982), s. 9
 12. ^ «trompe l'oeil», Online Etymology Dictionary
 13. ^ Ferrara, Lidia G. (2002): Reclining Nude, Di 1 ban red. London: Thames & Hudson. ISBN 978-0500237977. OCLC 966186187.
 14. ^ Zimmer, Carl (7. november 2018): «In Cave in Borneo Jungle, Scientists Find Oldest Figurative Painting in the World - A cave drawing in Borneo is at least 40,000 years old, raising intriguing questions about creativity in ancient societies», The New York Times.
 15. ^ Aubert, M.; et al. (7. november 2018): «Palaeolithic cave art in Borneo», Nature. 564 (7735): 254–257. Bibcode:2018Natur.564..254A. doi:10.1038/s41586-018-0679-9. PMID 30405242. S2CID 53208538
 16. ^ «New Figuration», Oxford Reference
 17. ^ Tate: «Art Term New Figuration», Tate.org
 18. ^ «Kalle Nilsen – Mannen», Hva skjer i Oslo, september 2022
 19. ^ Sæther, Jan Valentin (2018): Statens Kunstakademi - Elite eller demokrati, Janvalentinsaether.com. Først publisert i Aftenposten, 25. oktober 1994, s. 18
 20. ^ Petrová Eva (1993): Nová figurace / New figuration (painting, graphics and sculpture of the 60s and early 70s), North Bohemian Gallery of Fine Arts, Litoměřice, s. 9
 21. ^ Trydal, Lena (25. juni 2019): Kunstkrigen som deler Norges befolkning på midten, Subjekt
 22. ^ Haugstad, Børre (26. juli 2009): «- Mamma mia, så smakløst», VG
 23. ^ Popova, Maria: «Susan Sontag on the Trouble with Treating Art and Cultural Material as “Content”», The Marginalian

Litteratur

Eksterne lenker

 • Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata


  Les mer…
Paviljong av Dan Graham i Berlin

Dan Graham (1942–2022) var en kunstner fra USA. Han arbeidet innenfor ulike media, som video, skulptur, performance og arkitektur, og regnes som en viktig skribent innenfor kunstkritikk og teori.

Graham markerte seg i det avantgardistiske kunstmiljøet i New York tidlig på 1970-tallet, sammen med kolleger som Robert Smithson og Gordon Matta-Clark. Hans politisk orienterte og konseptuelle kunstprosjekter har øvd stor innflytelse på senere generasjoner kunstnere både i Europa og USA.

Graham laget i 1996 en glass- og stålkonstruksjon («Uten tittel») på Lyngvær i Vågan kommune i Lofoten som sitt bidrag til Skulpturlandskap Nordland. Permanente utendørsskulpturer av Graham finnes også i Vågå («Norwegian Wood Lattice Bisected By Curved 2-way-mirror» i regi Sparebankstiftelsen DNBs Skulpturstopp-prosjekt)  Les mer…


documenta er en toneangivende internasjonal kunstmønstring i Kassel, Tyskland. Utstillingen arrangeres hvert femte år, og ble første gang arrangert i 1955 som en del av det tyske Bundesgartenschau – den offisielle tyske hageutstillingen.

Arnold Bode som selv var kunstner, kurator og professor, tok initiativet til den første utstillingen. Han ønsket å gjenreise den kulturelle bevisstheten i sin utbombede hjemby etter andre verdenskrigs lidelser. Videre ønsket han å introdusere moderne kunst for det tyske publikum etter at nazistene hadde stemplet denne kunsten som «entartet» eller degenerert.  Les mer…
Hannah Ryggen (født Jönsson 21. mars 1894 i Malmö, død 2. februar 1970 i Trondheim) regnes blant de fremste vevkunstnerne i Norge. Hennes banebrytende innsats endret billedvevens rolle fra dekorativt kunsthåndverk til ekspressiv billedkunst. Ett av hennes hovedverker er det store veggteppet Vi lever på en stjerne (1958). Det hang i vestibylen i Høyblokken og ble skadet av bomben som gikk av i regjeringskvartalet 22. juli 2011.  Les mer…
Gouache, også skrevet guache og guasj, er en maleteknikk der en bruker dekkende vannfarger. Gouache er også betegnelsen på et bilde malt med denne teknikken.[1] Ordet «gouache» er overtatt fra fransk og uttales «gua´sj» eller «goa´sj». Fransk har fått ordet fra det italienske «guazzo» som betyr «vannpytt», «vannfarge» eller «lavering».  Les mer…
 1. ^ R. Broby-Johansen: Kunstordbok Tiden 1965