Hopp til innhold

Maldiskusjon:Portaler

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kan noen gi meg en god forklaring på hvorfor Kunst og Musikk ikke er underportaler av Kultur? --–Duffman 15. feb 2006 kl.07:17 (UTC)

Begge to vil nok være emner som leseren leter etter i et leksikon. De er begge ganske store, og det vil på sikt være naturlig å lage flere underportaler f. eks. Klassisk musikk, Jazz, Rock etc. når det gjelder musikk og eventuelt en portal for Antikken, Middelalder, Renessanse, Barokk, Modernisme etc. når det gjeder kunst. Forøvrig er det vanlig også å legge sport under kultur så da bør denne også bli en underportal. (Dette er f. eks. tilfelle i Hordaland fylkeskommune). --Nina 15. feb 2006 kl.08:48 (UTC)

Antallet 'hovedportaler' bør begrenses, og kunst, film og musikk faller naturlig innenfor kultur. Sport er definert som kultur av noen, blant annet norske myndigheter, men det passer ikke spesielt godt som underportal av kultur på Wikipedia. Hvis jeg sier at jeg er opptatt av kultur, forbinder man ikke dette med sport, og når man snakker om kulturpersonligheter tenker man ikke på sportsutøvere. --–Duffman 15. feb 2006 kl.08:53 (UTC)
Det man bør bli enige om her er vel om det er en fordel med flest mulig eller færrest og størst mulig hovedportaler...? OPus- (Disk.|Bidrag) 15. feb 2006 kl.08:54 (UTC)
Hva er poenget med å kalle noe 'hovedportaler' hvis de ikke skal begrenses til noen få, store portaler? Slik jeg ser det må vi enten ha noen få hovedportaler, eller så må alle portalene være på samme nivå. Kunst hører inn under kultur, og golf hører inn under sport. Hvis kunst og musikk likevel skal være hovedportaler, hvorfor skal ikke da fotball og golf være hovedportaler? --–Duffman 15. feb 2006 kl.09:03 (UTC)
Jeg ser ikke noe poeng i å kalle noe hovedportaler. En bør tilpasse dette etter stoffmengde. Biologi kan legges under vitenskap da jeg ikke kan se at den skiller seg så mye fra andre vitenskaper. Filosofi er et viktig emne, men der er lite stoff på WP så er det mulig å legge denne f. eks under historie? Samfunn hva er tenkt under denne portalen? Kunne heller tenke meg en portal for Medisin og helse. Poenget må være at leserne lett finner stoff de leter etter. Forøvrig tenker jeg nok på idrettsutøvere som personer som profilerer norsk kultur. --Nina 15. feb 2006 kl.09:08 (UTC)
Ser at Biologi allerede ligger under vitenskap så den kan fjernes også siden ingen har laget den. Legg musikk under kultur, men la kunst få ha en egen portal da det er vanlig å snakke om kunst og kultur. --Nina 15. feb 2006 kl.09:11 (UTC)
Hva vet du om stoffmengde? Vi har mye om golf her, så hvis vi skal gjøre det slik du mener vil jeg legge inn golf som hovedportal. --–Duffman 15. feb 2006 kl.09:15 (UTC)
Jeg mener det går et minst like klart skille mellom sport og kultur som mellom kunst og kultur... OPus- (Disk.|Bidrag) 15. feb 2006 kl.09:17 (UTC)

Enig Vi bør ha Kunst, Kultur og Sport som egne portaler. Musikk kan legges under kultur. Biologi under vitenskap. --Nina 15. feb 2006 kl.09:21 (UTC)

...og kunst under kultur. --–Duffman 15. feb 2006 kl.09:23 (UTC)
Vent med hele den diskusjonen til dere ser hvor mange portaler som blir lagd. Jeg tipper sport må være en hovedportal fordi enhver sportsidiot vil ha sin egen portal for «sin» idrett. Dernest blir det kanskje noen underportaler under musikk. Kultur kan ende som en portal med film, kunst, og musikk. Spørsmålet er vel om kultur da er noe fungerende overordnet begrep. Geografi har potensielt en røys regioner og land. Moralen er; vent til dere har litt mer idé om hvor kompleksiteten kommer. — Jeblad 15. feb 2006 kl.09:35 (UTC)
Laga et forslag med ikon lignende den på Portal:Geografi jeg, der jeg utelot Kunst og Sport... Underportalene bør kanskje flyttes lengre opp, men kan uansett sees på Portal:Kultur OPus- (Disk.|Bidrag) 15. feb 2006 kl.09:36 (UTC)
Å ha en kulturportal uten kunst blir helt surrealistisk. --–Duffman 15. feb 2006 kl.09:41 (UTC)
Ikke hvis kunst allerede er listet opp som en av hovedportalene. Diskusjonen bør først og fremst gå på hvilke portaler som skal få stå som hovedportaler, deretter bør vi bli enige om hvilke portaler de som evt ikke er hovedportaler skal listes under... OPus- (Disk.|Bidrag) 15. feb 2006 kl.09:43 (UTC)
Jo, helt sprøtt. Når man koser seg med kulturportalen blir det vanvittig om man ikke finner kunst som en av underportalene, sammen med film, musikk og litteratur. --–Duffman 15. feb 2006 kl.09:50 (UTC)
Popper du popcorn da, og setter deg godt til rette i en diger lenestol med kulturportalen og en kald pils? ;) OPus- (Disk.|Bidrag) 15. feb 2006 kl.09:52 (UTC)
Pils til sportsportalen, vin til kulturportalen. --–Duffman 15. feb 2006 kl.09:55 (UTC)

Se på hva som er store stoffgrupper og så heng hovedportaler på disse. Men, hvis en hovedportal skal gi noesomhelst mening tror jeg den må ha underportaler. — Jeblad 15. feb 2006 kl.10:02 (UTC)

For å gi dere et nytt innspill så synes jeg ikke Musikk skal flyttes ned som underportal under kultur hvis det ikke gjøres det samme med Sport. For meg ligger også idrett under kultur.. Dette blir bare et definisjonsspørsmål og jeg skjønner rett og slett ikke argumentet for å begrense antallet av «hovedportaler», men jeg er helt enig med Nina som sier at «en bør tilpasse dette etter stoffmengde». Det faller meg ganske naturlig å legge Golf under portalen sport (som jeg forøvrig synes burde ha skiftet navn til idrett) og evt Rock under portalen Musikk. Uansett, begge disse to emnene (musikk & sport/idrett) har mye stoff og fortjener å få sin egen hovedportal. Beagle84 15. feb 2006 kl.10:23 (UTC)
Golf har også mye stoff og fortjener å få sin egen hovedportal. --–Duffman 15. feb 2006 kl.10:28 (UTC)
Som nevnt var mitt forslag til underportaler til kulturportalen et forslag, som jeg er mer enn villig til å endre på hvis folk er uenige. Jeg syns fortsatt det hadde vært greit med en tydelig oppdeling av 4-6 store emner som hovedportaler, men det er min mening da... OPus- (Disk.|Bidrag) 15. feb 2006 kl.10:29 (UTC)
Jeg er enig i at det beste er å dele inn i noen få hovedportaler, og ha underportaler til disse. Men hvis vi derimot skal foreta en skjønnsmessig vurdering om hva som "fortjener" hovedportal, og se på stoffmengde, så blir golf også en hovedportal. --–Duffman 15. feb 2006 kl.10:32 (UTC)
Hvis et emne dyttes høyt nok i et slikt hierarki så ender du på et nivå hvor begrepene blir så abstrakte at det er vanskelig å si hvor emnet hører hjemme. Dette er et velkjent problem i kategorisystemer og det er også velkjent i klassehierarkier i it-bransjen. det samme problemet finenr du i andre fagområder også. Typisk dukker det opp når begrepet du flytter på er konkret og skal tilordnes et abstrakt begrepsapparat. Kortversjonen er at det finnes ingen entydige fasittsvar. — Jeblad 15. feb 2006 kl.10:39 (UTC)
Altså, jeg mente ikke å bare se gjennom fingrene med mengden av stoff. Dette er jo en diskusjon om emner, og jeg mener fagfelt burde være hovedportaler. Vi kan jo koke suppe og samle alle portalene under portalen «wikipedia» til slutt, men for meg er det ønskelig at flest mulige fagfelt med store mengder stoff kan samles. Beagle84 15. feb 2006 kl.10:41 (UTC)

Nå har jeg gjort golfportalen til hovedportal, med bakgrunn i Beagle84 og Ninas argumentasjon om at stoffmengde skal avgjøre hva som får hovedportal, samt Beagle84s argumentasjon om at vi skal vurdere hva som 'fortjener' å være hovedportal. --–Duffman 15. feb 2006 kl.11:06 (UTC)

Dette synes jeg var urettmessig. Jeg kom med innspill med tanke på å gjøre meg kjent for det JEG står for i en diskusjon som jeg vil tro angår flere. Duffman har tydeligvis ikke satt seg inn i hva jeg blant annet argumenterer for, men tar likevel en avgjørelse på bakgrunn av det. Beagle84 15. feb 2006 kl.11:18 (UTC)
Hva er urettmessig? Sitat: "Uansett, begge disse to emnene (musikk & sport/idrett) har mye stoff og fortjener å få sin egen hovedportal." Dette gjelder for golf også, og den er derfor gjort til hovedportal. --–Duffman 15. feb 2006 kl.11:20 (UTC)
Det som er urettmessig er at du tok en avgjørelse om å opprette Golf som hovedportal på grunnlag min argumentasjon som gikk på portalene musikk & sport, samt at du utelukker å få med at min subjektive argumentasjon gikk på nettopp disse to portalene. Jeg kan heller ikke se at jeg argumenterer for at alle portaler som skal vurderes, skal bli godkjent på grunnlag av om de fortjener det eller ikke. (ref. "..Beagle84s argumentasjon om at vi skal vurdere hva som 'fortjener' å være hovedportal"). Det er hva jeg synes var urettmessig, og jeg beklager hvis jeg ikke var/er tydelig nok. Men nok om det Duffman, dette fører ingen vei. Jeg henvendte meg her bare for å gi noen innspill i noe jeg syntes opptok meg. Beagle84 15. feb 2006 kl.11:40 (UTC)
Greit nok det. Jeg er helt uenig med deg og Nina, men inntil flere blir enige med meg får jeg føye meg etter deres system. Jeg vurderer det slik at golf fortjener å være hovedportal, på samme måte som Nina synes kunst fortjener å være hovedportal og du synes musikk fortjener å være hovedportal. Det blir skjønnsmessig, og derfor er jeg helt imot systemet. --–Duffman 15. feb 2006 kl.11:47 (UTC)
Det er på ingen måte slik at jeg er tilhenger av systemet slik det er nå. Som du så korrekt sier, synes jeg musikk burde være en hovedportal, likestilt med sport, noe det ikke er akkurat nå. Jeg er helt enig med deg og agtfjott at dette uansett blir skjønnsmessig og abstrakt. Hva portalen golf gjelder har jeg ingen formening, og det var ikke min intensjon å argumentere mot den. Beagle84 15. feb 2006 kl.11:58 (UTC)

Nytt utseende[rediger kilde]

Portalmalen har etter hvert blitt stor og uoversiktelig. Har tillatt meg å lage et alternativt forslag, som i hovedsak er en mikroutgave av Portal:Portaler. Jeg foreslår å erstatte eksisterende mal med denne (Mal:Portaler1): Mal:Portaler1

...eller uten ikoner...

Mal:Portaler2 Den er noe høyere enn den gamle, men gir en mye bedre oversikt. Frodese 23. jun 2010 kl. 11:49 (CEST)

Jeg liker den, tommel opp fra meg ihvertfall Profoss 23. jun 2010 kl. 11:50 (CEST)
Ta en titt på dette gamle forslaget: http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Underprosjekter/Portaler/Ninas_forslag_til_portaloversikt Jeg likte den store siden, er litt usikker på sorteringen din under emner, Arkeologi er mer historie eller samfunn en vitenskap f.eks. Jeg syns også at den lille utgaven ble litt vel stor, og muligens skal det ikke være ikoner i den da det vil konkurrere med designet på portalene og ta oppmerksomheten fra dem. Ellers positiv. Nina 23. jun 2010 kl. 12:16 (CEST)
Var ikke klar over den. Tenkte nok at dette var diskutert før. Skal ta en titt. Frodese 23. jun 2010 kl. 12:21 (CEST)
Hva med å slenge inn en br mellom kunst og kultur, siden linjen er lengre enn de andre...? Profoss 23. jun 2010 kl. 12:57 (CEST)
Den var mye bedre uten ikoner. Hva med å legge de tre portalene under transport under samfunn? Da får vi en linje mindre i malen. Arkeologi bør også under historie. Fagene ligger på samme institutt på UIO så det er naturlig. Kultur kan legges inn i linjen bak kunst. Portalen er ikke av de vi er mest stolt over. Nina 23. jun 2010 kl. 13:21 (CEST)
Transport bør være egen, og bør bli tilført Luftfart og Sjøfart fra Samfunnslinjen. Profoss 23. jun 2010 kl. 13:32 (CEST)
Da har jeg flyttet Luftfart og Sjøfart, selvsagt skal Transport være der, alle andre språkene har også en slik. Jeg likte den første ({{Portaler1}}) til Frodese, med ikoner. Eisfbnore (d) (b) (@) 23. jun 2010 kl. 13:49 (CEST)
Ikonene kan godt være i den store oversikten som denne mindre malen lenker til, men under portalene tar de vekk oppmerksomheten fra innholdet i portalen. Noen av portalene våre har ren fin design og dette vil ødelegge helhetsinntrykket. Dette skal være en oversikt over hva vi har og er underordnet innholdet i portalen. Vi bør også være oppmerksom på at andre nettmedier tar vekk ikoner og andre elementer som tar vekk oppmerksomheten fra innholdet [1]. Nettaviser har blitt mye renere i designet de siste årene [2], så dette er en trend vi bør være oppmerksom på. Nina 23. jun 2010 kl. 13:56 (CEST)
Jeg likte mye bedre den med ikoner også, hva med arkitektur, kunst eller samfunn (argumenter som taler for hver av alternativene dog)? Profoss 23. jun 2010 kl. 14:35 (CEST)

Etter å ha sovet på saken kommer jeg til at vi her på portalen neppe er breie nok for å bruke så stor plass på portal-maler, der alt for mange ser ut som de ble forlatt under oppveksten. Foreslår istedet en liten endring på dagens mal, der en legger ut land/verdensdeler som egen undergruppe, alt sortert alfabetisk som i dag. Får heller komme tilbake til saken når vi har mer å velge i. Inntil videre mener jeg denne bør duge, der anbefalte portaler får bold skrift: Mal:Portaler3 Frodese 25. jun 2010 kl. 09:32 (CEST)

  • Støttes! Nina 26. jun 2010 kl. 18:39 (CEST)
  • Støttes ikke! Hva er galt med den første? Eisfbnore (d) (b) (@) 27. jun 2010 kl. 05:22 (CEST)
Det er bedre med ett lite skritt som det er enighet om, heller enn et stort skritt som det ikke blir noe av fordi det ikke er enighet om det. Emnesorteringen i mine to første mal-utkast er ikke debattert, dette er en kopi av sorteringen på svensk WP, som jeg tok/innførte i mangel av noe annet, da jeg etablerte Portal:Portaler som erstattet Wikipedia:Portaler som inngangsside med lenke fra forsiden. Jeg var da ikke klar over at dette var blitt debattert tidligere. Jeg gjorde noen redigeringer basert på hvilke portaler en faktisk hadde på norsk WP (les: ikke hadde). Utgangspunktet var brede topportaler, med smalere underportaler. Emnesorteringen er senere redigert uten at dette er diskutert. Ettersom emnesorteringen ikke er diskutert er det bedre å gjøre en endring som ikke påvirker denne, heller en som gjør det. Min hensikt er å lage en tydeligere mal, noe jeg mener mitt forslag gir, og ikke ta opp emnesorteringen til diskusjon, noe som er årsaken til at jeg ikke lenger foreslår Mal:Portaler1 og Mal:Portaler2, men foreslår at Mal:Portaler3 erstatter Mal:Portaler. I tillegg kommer selvsagt det at det bare er to gode portaler på WP. Det er ingen vits i å gi inntrykk av noe annet. Dersom det er en for og en imot, blir Mal:Portaler stående som den er (så får jeg heller tenke igjennom om jeg vil bruke tid til å vekke til live Wikipedia:Underprosjekter/Portaler). Frodese 27. jun 2010 kl. 11:45 (CEST)
Å oppnå konsensus er ikke det samme som at alle har vetorett. Jeg støtter også bruk av den første malen. Noe som gjør det til 2 mot 1 (i hvertfall). Bare si ifra hvis du trenger hjelp på underprosjektet. Det gav medsmak å jobbe med portalen for undergrunnsbaner. Profoss 27. jun 2010 kl. 13:01 (CEST)
Det er også mulig å ha to maler en med ikoner og en uten og la de som lager portalene velge om de ønsker ikoner eller ikke. Det er her snakk om en mal som skal passe under alle våre portaler ikke en fast side. I tvinge alle portalene til å ha ikoner med to stemmer syns jeg ikke er en god løsning. Nina 27. jun 2010 kl. 14:48 (CEST)
To maler høres ut som en god løsning. Personlig foretrekker jeg en mal med et enkelt utseende og uten ikoner. Vennlig hilsen Anne-Sophie Ofrim 27. jun 2010 kl. 15:00 (CEST)
Med overvekt av stemmer for den ikonløse har jeg ingen motforestillinger mot å innføre den. Profoss 27. jun 2010 kl. 16:09 (CEST)
Bruk av ikoner er en hemsko fordi det gir føringer på hva vi kan ha av portaler. Det blir litt det samme som å si at vi kun skal ha artikler som inneholder bilder. Generelt er jeg for enkle løsninger som blir brukt og minst mulig visuelt kludder.
Selve navigasjonsboksen er jeg litt betenkt over fordi en enkelt boks for å navigere portaler vil skalere særdeles dårlig. Bare en meget moderat økning av dagens portaler skal til før malboksen overtar portalsidene. Jeg mener vi trenger en navigering på to nivåer; et nivå for å navigere mellom de store og brede portalene og et for å navigere mellom de smalere.
Når det er sagt så er jeg ikke sikker på om dagens portaler er noen god løsning. De krever for mye arbeid fra skribentene og gir for lite tilbake til leseren. — Jeblad 27. jun 2010 kl. 16:04 (CEST)
En variant av hvordan protaler kan brukes fremover er undergrunnsbaneportalen som fungerer som en mellomting mellom prosjekt og portal. Dessuten vil en velholdt portal være relativt selvdreven så fort den er på plass og kan fungere som et springbrett for utvalgte artikler. Profoss 27. jun 2010 kl. 16:15 (CEST)

Uthevninger[rediger kilde]

Gode portaler blir i denne malen uthevet (fet skrifttype). Per august 2010 gjelder dette Portal:Språk og Portal:Færøyene. Flere kommer nok. --Frodese 8. aug 2010 kl. 21:01 (CEST)