Portal:Hunder

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hund eller tamhund (Canis familiaris eller Canis lupus familiaris) er et domestisert rovpattedyr, som stammer fra en eldgammel og utryddet ulv, og dens nærmeste viltlevende slektning er den moderne ulven. Hunden var den første arten som ble domestisert, av jegere og samlere for over 15 000 år siden, før utviklingen av landbruk. På grunn av deres lange tilknytning til mennesker, har hunder utvidet seg til et stort antall husdyr, og fått evnen til å trives med et stivelsesrikt kosthold som er utilstrekkelig for andre hundedyr.  Les mer…
Afrikansk villhund (Lycaon pictus) kalles også hyenehund og er et sosialt flokklevende rovpattedyr i hundefamilien. Arten er enste art i den monotypiske slekten Lycaon. Villhunden finnes over store deler av Afrika, sør for Sahara. Den blir av mange regnet som en av verdens mest effektive jegere. Den afrikanske villhunden er også den eneste arten i slekten Lycaon som har overlevd inn i vår tid.  Les mer…
Finsk spets (FCI #049) eller karelsk-finsk laika er en meget allsidig liten til mellomstor spisshund av typen treskjellende jaktlaika. Den stammer opprinnelig fra Karelen. Rasestandarden er finsk og ble etablert alt i 1892. Finsk spets ble videre i 1979 erklært som Finlands nasjonalhund, og på finsk heter den suomenpystykorva.  Les mer…
Hund eller tamhund (Canis familiaris eller Canis lupus familiaris) er et domestisert rovpattedyr, som stammer fra en eldgammel og utryddet ulv, og dens nærmeste viltlevende slektning er den moderne ulven. Hunden var den første arten som ble domestisert, av jegere og samlere for over 15 000 år siden, før utviklingen av landbruk. På grunn av deres lange tilknytning til mennesker, har hunder utvidet seg til et stort antall husdyr, og fått evnen til å trives med et stivelsesrikt kosthold som er utilstrekkelig for andre hundedyr.  Les mer…
Brukshund er et begrep som benyttes om hunder som har fått trening i å utføre en eller flere nyttige oppgaver, enten alene eller sammen med en hundefører. Per definisjon blir da en brukshund en hund som brukes til noe praktisk. Alle arbeidende hunder kan derfor kalles brukshunder. De mest klassiske brukshundene er gjeterhunder og jakthunder.  Les mer…
Hundesport er et fellesbegrep for alle former for sport der hunder inngår som et element, enten alene eller sammen med en hundefører. Hundesport kan inndeles i to kategorier: regulær hundesport og brukshundsport.  Les mer…
Utstillingshund er et begrep som benyttes om «raserene» hunder som deltar på hundeutstillinger og konkurrerer om å ha det mest rasetypiske utseende. Slike hunder er som oftest primært familiehunder, sekundært utstillingshunder, brukshunder og/eller avlshunder.  Les mer…