Snartemofunnene

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Snartemosverdet

Snartemofunnene er en rekke rike gravfunn fra gården Snartemo i Hægebostad kommune, Vest-Agder.

Snartemo I kom for dagen i 1847, det oppgis å være funnet i en gravrøys, på Svartemoen i Hægebostad – antakelig er dette en feilskrift for Snartemo. Funnet inneholder bare en beinkam av ganske uvanlig form og et bronsebeslag.

Gjenstandene fra Snartemo II ble kjøpt av Stavanger museum i 1878 av en lokal oppkjøper. Sommeren etter var Oluf Rygh på feltarbeid i Holum, og han fikk da samtidig samlet inn en del opplysninger om dette funnet. Det kom fra en stor gravhaug som var ødelagt ved at det var hentet masse i den for veianlegg. Graven har ligget i sørkant av haugen, den var orientert øst-vest og skåret ned i undergrunnen under haugfyllen. Den hadde inneholdt et tveegget sverd, tre spydspisser, skjoldbule og øks, og en del andre smågjenstander. Det var også to bronsekjeler og et glassbeger og draktutstyr, samt en betalingsring av gull.

Snartemo III ble levert til Bergens Museum året etter. Funnet kom fra en gravhaug på omtrent 10 m i diameter. Et leirkar, en jernspenne og brente bein hadde ligget i et brannflak, en tykk konsentrasjon av trekull og brente bein.

Snartemo IV ble funnet i 1916 i en stor gravhaug. I den hadde det vært et kammer bygd av rullestein, dekket av en helle. I det sto en bronsekjele som inneholdt en del brente bein og et ødelagt kvartsbryne.

Snartemo V ble funnet like sør for Snartemo II. Det var den 30. oktober 1933 at brødrene Olav og Rikard Killingland holdt på å dyrke opp et nytt jordstykke på stedet. Da kom det for dagen en stor steinhelle under flat mark. Ved nærmere ettersyn fant de at den dekket et gravkammer. Her fant de deler av et rikt gravgods, før de stanset arbeidet og varslet Universitetets Oldsaksamling. Resten av graven ble da undersøkt av preparant Louis Smedstad. Denne graven inneholdt blant annet det gulldekorerte Snartemosverdet, kniver, spydspisser, en glasskrukke, en beltespenne og gullringer. Funnet er datert til folkevandringstiden.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]