Teknisk kybernetikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Teknisk kybernetikk er en ingeniørdisiplin for å beskrive og styre systemer[bør utdypes] ved matematisk modellering, anvendelse av reguleringsteori, design av regulatorer. Teknisk kybernetikk har en rekke underdisipliner; fra fartøystyring (bil, båt, fly), medisin til oljeindustri og fiskeri og havbruk.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Moderne reguleringsteknikk er tett knyttet til elektronikk og system, fordi elektroniske kretser lett lar seg beskrive ved hjelp av reguleringsteori. Ved mange universiteter er kurs i reguleringsteknikk organisert under fakultet for elektronikk, i motsetning til tidligere da det var mer vanlig at fakultet for maskinteknikk tok seg av dette fagfeltet.

Reguleringsteknikk overlapper med mange av ingeniørdisiplinene, og anvendes for eksempel innenfor kjemi under navnet prosessregulering. Dette omhandler regulering av kjemiske prosesser, gjerne i fabrikkanlegg. Reguleringsteknikk har også bruksområder som inkluderer vitenskap, finansiell styring og adferdsteori.

Selv om kursene i reguleringsteknikk på lavere trinn av de forskjellige disiplinene ofte undervises av fagpersoner fra eget fagmiljø, er den grunnleggende matematiske teorien felles og mange av de samme teknikkene som brukes de samme.

Studenter i reguleringsteknikk starter gjerne med kurs i lineær reguleringsteori, noe som forutsetter elementær matematikk og Laplace-transformasjon. I regulering av lineære systemer utføres frekvens- og tidsrespons-analyser. I diskret regulering og ikke-lineær regulering kreves Z-transformasjon og algebra.

Reguleringsteknikk[rediger | rediger kilde]

Reguleringsteknikk spiller en viktig rolle innen romfart

Reguleringsteknikk er en ingeniørdisiplin som fokuserer på matematisk modellering av dynamiske systemer (f.eks. mekanisk system) og design av regulatorer som påvirker systemet slik at det oppfører seg på ønsket måte. Selv om regulatorer ikke nødvendigvis trenger å være elektriske, er langt de fleste det og derfor er reguleringsteknikk ofte organisert som en undergren av elektronikk.

Elektriske kretser, digitale signalprosessorer og mikroprosessorer kan alle benyttes for å lage reguleringssystemer. Reguleringsteknikk har mange anvendelser.

I reguleringsteknikken benyttes ofte tilbakekobling for å lage reguleringssystemer. For eksempel blir farten i en bil med cruise control målt og fortløpende justert av motoren.

Utdanning[rediger | rediger kilde]

Kybernetikk og robotikk (mastergrad / sivilingeniør) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet