Portal:Danmark

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
rediger Danmarksportalen
Flag of Denmark.svg
Denmark satellit3.jpg

Danmark, offisielt Kongeriget Danmark er et land i Nord-Europa. Det er det sydligste av de nordiske landene, og ligger sydvest for Sverige og syd for Norge. Danmark har landgrense til Tyskland, og grenser også mot Nordsjøen og Østersjøen. Innbyggertallet er på ca. 5,5 millioner, og hovedstaden er København.

Geografisk består Danmark av én stor halvøy, Jylland, og en rekke øyer, der Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er de mest kjente. Kongeriket Danmark omfatter i tillegg til selve Danmark bilandene Grønland og Færøyene.

Danmark er en velferdsstat med blandingsøkonomi. Levestandarden i landet er høy, og samfunnet er preget av små økonomiske forskjeller. Danmark er et konstitusjonelt monarki med parlamentarisme. Landet deles inn i fem regioner og 98 kommuner. Danmark har vært medlem av FN og NATO siden opprettelsen og av EU siden 1973, men er ikke en del av eurosonen. Siden 2015 har Lars Løkke Rasmussen (V) vært Danmarks statsminister.

Nasjonalspråket dansk er i stor grad gjensidig forståelig med norsk og svensk, og har sterke historiske og kulturelle bånd til de andre nordiske språkene. Omtrent 82 % av befolkningen (og 90 % av de etniske danskene) er medlemmer i den lutherske Folkekirken. I 2009 hadde noe over en halv million dansker utenlandsk opprinnelse, hvorav omtrent halvparten fra andre europeiske land. Les mer…

arkiv  rediger Utvalgt artikkel
Map DK.svg

Danmarks kommuner er de 98 administrative og folkevalgte forvaltningene på laveste nivå i Danmark, som har hånd om primære velferdstjenester som grunnskole, barnehage, primærhelse og sosiale oppgaver. Kommunene fungerer som «indgangen til det offentlige» for danske borgere, hvor man skal henvende seg til kommunale Borgerservicekontorer og få veiledning om alle offentlige tjenester, også regionale eller statlige.

Kommunene i Danmark er også utgangspunkt for organiseringen av kretsinndelingen for politi, rettskretsene, valgkretsene, og kirkelige prostier. Etter region- og kommunalreformen i 2007 fikk de nye, større kommunene overført en god del oppgaver fra de tidligere 13 danske amtene og fra staten.

Mens det kommunale skattøret er på retur i Norge, har danskene økt kommunenes skatteinntekter. Skatteyterne betaler kommuneskatt (siden 1970), kommunal sosialskatt (sundhedsbidrag, siden 2007), og betalte 1970-2006 også skatt til amtene. Det kommunale skattøret er stigende, og trekkprosenten til kommuneskatt har økt fra 16 % i 1970 til 32,5 % i 2001, riktignok med innføring av minstefradrag og personfradrag som letter byrden for den enkelte. Den samlede inntekten av kommuneskattene i Danmark er større enn inntekten av statsskattene.

Les mer

arkiv  rediger Utvalgt sted
Gamle Randers Rådhus

Randers er en by og kommunesenter i Randers kommune i Århus amt. Byen har en befolkning på 59 842 (2009) innbyggere og ligger på det sentrale Jylland. Basert på antall innbyggere, så er Randers Danmarks 6. største by.

Randers ble grunnlagt på 1000-tallet. Knut den hellige preget motivet på myntene fra byen, og opprørere mot ham samlet seg der i 1086.

Byen var befestet under det meste av middelalderen og var sikret av en voll. Der er ingen spor av vollen i dag. Ved å følge gatenavnene kan man imidlertid følge en sirkel rundt bykjernen. Denne sirkelen viser antagelig vollens plassering. En årbok skrevet på Essenbæk kloster kan bl.a. fortelle om flere bybranner i Randers. Byen ble utslettet hele tre ganger på 1200-tallet, som i 1246 da byen ble satt fyr på av Abels tropper, i borgerkrigen mot Erik Plogpenning.

Les mer

arkiv  rediger Månedens bilde
Frederiksborghest
Den danske frederiksborghesten
arkiv  rediger Utvalgt fra kulturkanonen og verdensarven
Jelling kirke

Jelling kirke er en kalkstenskirke fra ca. 1100 som ligger i Jelling i Vejle Kommune i Danmark.

På stedet har det tidligere ligget tre trekirker som alle har brent ned. Kong Harald Blåtann reiste den første kirken på stedet, sannsynligvis som et gravminne over sin far Gorm den gamle.

Deler av kalkstenskirken brant i 1679, men ble oppført igjen. Senere har det også kommet til et våpenhus.

Da Harald Blåtann gikk over til kristendommen, flyttet han sin far fra den nordlige gravhaugen og ga han en kristen begravelse inne i kirken. Etter en årrekke på Nationalmuseet ble Gorm den gamle gjenbegravet i kirken foran koret i 2000. Stedet er markert med et stykke sterlingsølv innsatt i gulvets dekorasjon.

Les mer

arkiv  rediger Visste du at…
rediger Kort om Danmark
Queen Magrethe sep 7 2005.png
arkiv  rediger Utvalgt biografi
P.O. Brøndsted

P.O. Brøndsted (født 17. november 1780, død 26. juni 1842) var en dansk klassisk arkeolog. Han var født på Fruering Prestegård, hvor faren var sogneprest og prost i Hjelmslev Herred.

Allerede på skolen viste P.O. Brøndsted sin interesse for gresk oldtid. Da han tok eksamen i gresk ved Københavns Universitet i 1796, briljerte han ved å oppgi hele Iliaden av Homer, der det ellers kun krevdes mindre stykker.

Les mer


rediger Dagen i dag
fredag
19.
april
rediger Kultur
rediger Lenker og kategorier

(en) Kategori:Denmark – bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons Wikipedia svg logo.svg Underprosjekt: Danmark – arbeidsgruppe

Kategorier
rediger Nye artikler