Portal:Språk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Velkommen til Wikipedias språkportal. Dette er en inngangsportal til det vi har å tilby innen lingvistikk og språk generelt. Her finner du oversikter over viktige språkartikler, gode artikler, kategoristrukturen til faget og interessante fakta.

Språk er et system av symboler kjent som leksemer og reglene som manipulerer dem. Ordet språk brukes også til å beskrive fenomenet språk, det vil si språks felles egenskaper. Selv om språk vanligvis brukes til kommunikasjon er det ikke synonymt med det. Vitenskapelig studie av språk, deres historiske utvikling, karakteristikker og bruk i samfunnet kalles for lingvistikk eller språkvitenskap.

Menneskespråk er et naturlig fenomen, og språklæring kommer instinktivt med fødselen. I naturlig form bruker menneskespråk mønstre av lyd eller bevegelser for leksemene for å kunne kommunisere med hverandre ved hjelp av sansene. Selv om det finnes tusenvis av kjente menneskespråk deler alle mange egenskaper som det ikke er noen avvik fra. Les mer …

Kart over utbredelsen av verdens språkfamilier.
Kart over utbredelsen av verdens språkfamilier.

Utvalgt språk

Færøysk (føroyskt, uttales [ˈføːɹɪst] eller [ˈføːɹɪʂt]) er en del av den vestnordiske språkfamilien, som omfatter islandsk, færøysk, det utdødde språket norn og til dels norsk (da mer enkelte norske dialekter og nynorsk enn bokmål). Den norrøne språkfamilien tilhører den germanske gruppa av de indoeuropeiske språkene. Som islandsk har færøysk utviklet seg fra de gammelnorske dialektene som nybyggerne i vikingtiden hadde med seg fra det vestlige Norge.

Færøysk snakkes av rundt 60 000 mennesker, i første rekke de 48 000 innbyggerne på Færøyene, hvor det har vært offisielt språk siden 1937. Færøyinger og islendinger kan til en viss grad forstå hverandre, men ikke uten problemer. Ettersom færøyingene lærer dansk på skolen har gøtudansk oppstått. Nordmenn med kjennskap til nynorsk kan også forstå skriftlig færøysk, mens det derimot for nordmenn ikke er mulig å forstå islandsk uten språkskolering. Den siste andelen av færøysktalende er utflyttede færøyinger, hvorav de aller fleste bor i Danmark. I Norge bor det mellom 500 og 1 000 etniske færøyinger, mens 330 er bosatt på Island.

Les mer

Utvalgt artikkel

Ivar Andreas Aasen (født 5. august 1813 i Ørsta, død 23. september 1896 i Kristiania) var en norsk språkforsker og dikter. Han er mest kjent som opphavsmannen til nynorsk (landsmål) som skriftspråk, men var også en respektert dikter, han skrev blant annet diktet «Nordmannen» («Millom bakkar og berg»).

Les mer

Visste du at …

Utvalgt bilde

Esperantoflagg vaiende i vinden.
Esperantoflagg vaiende i vinden.
Esperantoflagg vaiende i vinden.

Prosjekt for språkartikler Språkprosjektet – for deg som vil være med og lage flere språkartikler