Portal:Språk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Velkommen til Wikipedias språkportal. Dette er en inngangsportal til det vi har å tilby innen lingvistikk og språk generelt. Her finner du oversikter over viktige språkartikler, gode artikler, kategoristrukturen til faget og interessante fakta.

Språk er et system av symboler kjent som leksemer og reglene som manipulerer dem. Ordet språk brukes også til å beskrive fenomenet språk, det vil si språks felles egenskaper. Selv om språk vanligvis brukes til kommunikasjon er det ikke synonymt med det. Vitenskapelig studie av språk, deres historiske utvikling, karakteristikker og bruk i samfunnet kalles for lingvistikk eller språkvitenskap.

Menneskespråk er et naturlig fenomen, og språklæring kommer instinktivt med fødselen. I naturlig form bruker menneskespråk mønstre av lyd eller bevegelser for leksemene for å kunne kommunisere med hverandre ved hjelp av sansene. Selv om det finnes tusenvis av kjente menneskespråk deler alle mange egenskaper som det ikke er noen avvik fra. Les mer …

Kart over utbredelsen av verdens språkfamilier.

Utvalgt språk

Området der maleku snakkes.

Maleku (malécu jaíca eller maléku jaíka, også kjent som guatuso) er et chibchansk språk som snakkes av i overkant av 200 malekuer i Guatuso i det nordlige Costa Rica.

Malekuene levde isolert fram til midten av 1800-tallet, og det har blitt gjort relativt lite forskning på språket. Maleku regnes som et trua språk på grunn av få brukere og tendensen blant malekuene til å gå over til å snakke spansk.

Maleku har et forholdsvis enkelt fonemsystem. Verbalsystemet er ergativt, og verba bøyes i modus og ikke tempus. Substantiva markeres for flertall, men ikke for bestemthet, og de bøyes ikke i kasus. Språket har ingen fast konstituentrekkefølge, men den mest frekvente rekkefølga er subjekt–objekt–verbal.

Les mer

Edit-find.svg Utvalgt artikkel


Lars Olsen Skrefsrud (født 4. februar 1840 på Engesveen i Fåberg, død i landsbyen Benagaria i India 11. desember 1910) var en norsk misjonær og språkforsker i India. Han regnes, sammen med Hans Peter Børresen, som grunnlegger av den norske misjonsorganisasjonen Santalmisjonen (etter en fusjon i 2001 del av Normisjon). Navnet skyldes misjonærenes virke blant det indiske folkeslaget santalene. Skrefsrud, som i sitt tidlige voksenliv ble arrestert for tyveri og sonet for det som straffange i Christiania i tre år, regnes også som en av de største lingvister Norge har fostret. Misjonsarbeidet han var med på å starte har i dag (2005) ført til en kirke bestående av mer enn 150 000 kristne santaler i de indiske delstatene Jharkhand, Bihar, West Bengal og Assam, alle i det nordøstre India.

Les mer

Emblem-question.svg Visste du at …

Image-x-generic.svg Utvalgt bilde

Kanadisk stoppskilt på cree, engelsk og fransk.
Kanadisk stoppskiltcree, engelsk og fransk.

Prosjekt for språkartikler Språkprosjektet – for deg som vil være med og lage flere språkartikler