Portal:Språk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Velkommen til Wikipedias språkportal. Dette er en inngangsportal til det vi har å tilby innen lingvistikk og språk generelt. Her finner du oversikter over viktige språkartikler, gode artikler, kategoristrukturen til faget og interessante fakta.

Språk er et system av symboler kjent som leksemer og reglene som manipulerer dem. Ordet språk brukes også til å beskrive fenomenet språk, det vil si språks felles egenskaper. Selv om språk vanligvis brukes til kommunikasjon er det ikke synonymt med det. Vitenskapelig studie av språk, deres historiske utvikling, karakteristikker og bruk i samfunnet kalles for lingvistikk eller språkvitenskap.

Menneskespråk er et naturlig fenomen, og språklæring kommer instinktivt med fødselen. I naturlig form bruker menneskespråk mønstre av lyd eller bevegelser for leksemene for å kunne kommunisere med hverandre ved hjelp av sansene. Selv om det finnes tusenvis av kjente menneskespråk deler alle mange egenskaper som det ikke er noen avvik fra. Les mer …

Kart over utbredelsen av verdens språkfamilier.

Utvalgt språk

Akkadisk er et utdødd østsemittisk språk, som var sterkt påvirka av sumerisk. Det ble brukt i perioden fra omkring 2500 f.Kr. til det første århundret etter Kristus i Mesopotamia og i dagens Syria. De siste århundrene av språkets levetid ble det i stor grad utkonkurrert av arameisk, og ble til slutt bare brukt som skrift- og lærdomsspråk. Språkets navn er avleda fra navnet på byen Akkad. Akkadisk var folkespråk og embetsspråk i Mesopotamia og i en periode språket for internasjonal korrespondanse i Midtøsten og Egypt.

Akkadisk er en fellesbetegnelse på tre nært beslekta dialekter, gammelakkadisk, babylonsk og assyrisk. Den mellombabylonske språkformen ble i en periode brukt som et lingua franca i Midtøsten, og er dokumentert, ofte i former som var påvirka av språklige substrater som for eksempel kanaanittiske språk, i dokumenter fra andre deler av regionen, blant annet i de såkalte Amarnabrevene.

Les mer

Edit-find.svg Utvalgt artikkel

De mayiske språkas utbredelse

Mayiske språk, eller mayaspråk, utgjør en språkfamilie som snakkes i Mexico og det nordlige Mellom-Amerika. De mayiske språka snakkes av over 6 millioner mayaer, hovedsakelig i Guatemala, Mexico og Belize. I 1996 anerkjente Guatemala formelt 21 mayiske språk innafor sine grenser, mens Mexico anerkjenner ytterligere åtte.

Den mayiske språkfamilien er en av de best dokumenterte og mest studerte i Amerika. De moderne mayiske språka stammer fra urmaya, et språk man tror blei snakka for minst 5000 år siden, og som har blitt delvis rekonstruert. Mayiske språk er en del av det mesoamerikanske språkområdet, en språkbunt som har utvikla seg gjennom tusener av år i Mesoamerika. Alle de mayiske språka har de typiske trekka fra dette området. Eksempler på dette er ergativitet og bruken av relasjonelle substantiv istedenfor preposisjoner.

Under den førkolumbiske perioden blei noen av mayaspråka skrevet med mayahieroglyfer. Denne skrifta blei brukt aller mest under mayasivilisasjonens klassiske periode (sa. 250–900 evt.). De over 10 000 bevarte mayainskripsjonene på bygninger, monumenter, keramikk og barkepapirkodekser, kombinert med den rike litteraturen på mayiske språk skrevet med det latinske alfabetet etter den spanske koloniseringa, danner et viktig grunnlag for dagens forståelse av Amerikas førkolumbiske historie. Les mer

Emblem-question.svg Visste du at …

Image-x-generic.svg Utvalgt bilde

Inngangen til Ikea i Haparanda har skilting på svensk og finsk.
Inngangen til Ikea i Haparanda har skilting på svensk og finsk.

Prosjekt for språkartikler Språkprosjektet – for deg som vil være med og lage flere språkartikler