Kommunikasjonsteknologi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kommunikasjonsteknologi er både et begrep for teknologi som har med kommunikasjon å gjøre (spesielt tele- og datakommunikasjon) og studieprogrammer ved flere høyere utdanningsinstitusjoner handler om dette.

Teknologien bak Internett, bredbånd, mobiltelefoni og trådløs kommunikasjon er i stadig utvikling. Denne teknologien er en av basisingrediensene for det nettbaserte samfunn. Nettbaserte tjenester tas etter hvert i bruk innen all forvaltning og de fleste næringer. I tillegg er vårt sosiale nettverk, vår omgangskrets og våre fritidsaktiviteter i økende grad nettbaserte. Det verdensomspennende nettet utvides og forbedres samtidig som de nettbaserte tjenestene blir mer avanserte og brukervennlige. Kommunikasjonsteknologien er selve fundamentet i en slik framtid, og det er teknologene som skaper den.