Portal:Sverige

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
rediger Sverigeportalen
Flag of Sweden.svg
Coat of arms of Sweden.svg

Kongeriket Sverige (svensk: Konungariket Sverige) er et nordisk land og ligger på den østlige delen av den skandinaviske halvøy. Det har landegrenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Landet har forbindelse med Danmark i sydvest ved Øresundsforbindelsen. Med et areal på nesten 450 000 km² er Sverige det tredje største landet i EU, og i 2008 hadde det en befolkning på om lag 9,3 millioner mennesker. Landets hovedstad og største by er Stockholm, med om lag 800 000 innbyggere, deretter følger Göteborg og Malmö.

Den nordlige delen av landet er dekket av skog. Der utvinnes det jern, og av skogenes trær produseres papir. Den sentrale delen av landet har fruktbare jorder ut mot kysten og er landets industrielle sentrum – især metallurgisk industri. Den sørlige delen av landet er primært involvert i landbruksproduksjon: Hvete, potet, sukkerroer samt kvegproduksjon. Det er samtidig landets tettest befolkede del.

Sverige ble et selvstendig rike på 1500-tallet og landet kontrollerte under stormaktstiden på 1600-tallet det meste av kystlinjen i Østersjøen. Ved flere kriger med Russland mistet Sverige det som idag er de baltiske landene, og den østlige delen av riket kom under russisk styre etter Finskekrigen 1808-09. Sveriges siste krig var i 1814 hvor landet invaderte Norge for å tvinge landet inn i en personalunion.

Sverige er et konstitusjonelt monarki med et parlamentarisk styresett og en høyt utviklet økonomi. Sverige er formelt nøytralt, men ble medlem av EU i 1995. Les mer…

arkiv  rediger Utvalgt artikkel
Cold war europe military map sv.png

Sveriges utenriks- og sikkerhetspolitikk under den kalde krigen ble utformet etter andre verdenskrig, og tok hensyn til landets geografiske posisjon mellom de to militæralliansene NATO og Warszawapakten; perioden dekker årene fra 1945 til 1989.

Ved en eventuell stormaktskonflikt ville landet, ved å være alliansefritt i fredstid, ha en mulighet for å erklære seg nøytralt. Gjennom ulike politiske grep ville man også gjøre en såkalt nøytralitetspolitikk troverdig. Sveriges mål om nøytralitet var imidlertid ikke til hinder for at landet førte en aktiv utenrikspolitikk, hvor de i 1968 kritiserte Sovjetunionen for invasjonen av Tsjekkoslovakia. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt sted
Lilla Bommen

Göteborg er Sveriges nest største by med en halv million innbyggere og over 900 000 i Stor-Göteborg. Byen ligger på vestkysten ved Göta älvs munning. Göteborg ble anlagt på initiativ av Gustav II Adolf og fikk sin bystatus i 1621. Göteborg er Nordens femte største by etter Stockholm, København, Helsingfors og Oslo.

Bebyggelsen i Göteborg har for en stor del vokst sammen med omliggende forsteder. Tettstedet ligger hovedsakelig i Göteborg kommune, men omfatter også deler av Mølndal kommune og Partille kommune.

Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bilde
Prins Carl Gustaf på Haga. Foto: Freddy Lindström, 1948
Prins Carl Gustaf på Haga. Foto: Freddy Lindström, 1948
rediger Visste du at…
arkiv  rediger Utvalgt biografi

Dag Hammarskjöld var mest kjent internasjonalt som generalsekretær i FN. Hammarskjöld ble valgt til FNs generalsekretær i 1953. Han etterfulgte nordmannen Trygve Lie, den første som innehadde stillingen. Lie mente Hammarskjöld overtok «verdens mest umulige jobb». På denne posten fikk Hammarskjöld gjennom kritiske år anledning til å bruke sine diplomatiske evner. Han forhandlet frem løslatelse av 15 amerikanske soldater som var tatt til fange av Kina under Koreakrigen. Han løste en rekke konflikter i Kongo, Palestina, Israel og i Kambodsja. For sin innsats ble Hammarskjöld tildelt Nobels fredspris post mortem i 1961. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bygning
Griptårnet ved Gripsholms slott

Gripsholms slott er et vasaslott, oppført av Gustav Vasa, og ligger ved Mälaren i byen Mariefred i Strängnäs kommune. Gripsholms slott huser i dag Svenska statens porträttsamling med over 4 000 verk og svensker som har gjort seg bemerket gjennom historien. I dette museet kan de besøkende følge portrettkunstens utvikling fra 1500-tallet og fram til idag. Portrettsamlingen har siden 1860-tallet blitt administrert av Nasjonalmuséet i Stockholm.

Les mer

rediger Språket

Svensk er et østnordisk språk som snakkes først og fremst i Sverige, på Åland og i deler av Finland av rundt 9 000 000 mennesker. Det er i nær slekt med dansk og norsk, og brukere av de tre språkene har som regel små vanskeligheter med å forstå hverandre. Svensk skiller seg ut blant annet med sin prosodi, som kan variere markant mellom ulike dialektområder. I dette inngår både aspekter som trykk og i visse fall tone. Les mer…

rediger Kategorier og lenker
rediger Utmerkede og anbefalte artikler
Utmerkede artikler Utmerkede artikler:

Palmemordet • Svensk

  Anbefalte artikler Anbefalte artikler:

Astrid Lindgren • Carl von Linné • Estoniaforliset • Gustav V av Sverige • Joe Hill • Sverige • Sveriges socialdemokratiska arbetareparti • Sveriges utenriks- og sikkerhetspolitikk under den kalde krigen • Verner von Heidenstam • Victoria av Baden

  Gode lister Gode lister:

Liste over Sveriges monarker • Liste over svensk- og tospråklige kommuner i Finland • Sveriges kommuner • Svenska Dagbladets gullmedalje