Portal:Sverige

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
rediger Sverigeportalen
Flag of Sweden.svg
Coat of arms of Sweden.svg

Kongeriket Sverige (svensk: Konungariket Sverige) er et nordisk land og ligger på den østlige delen av den skandinaviske halvøy. Det har landegrenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Landet har forbindelse med Danmark i sydvest ved Øresundsforbindelsen. Med et areal på nesten 450 000 km² er Sverige det tredje største landet i EU, og i 2008 hadde det en befolkning på om lag 9,3 millioner mennesker. Landets hovedstad og største by er Stockholm, med om lag 800 000 innbyggere, deretter følger Göteborg og Malmö.

Den nordlige delen av landet er dekket av skog. Der utvinnes det jern, og av skogenes trær produseres papir. Den sentrale delen av landet har fruktbare jorder ut mot kysten og er landets industrielle sentrum – især metallurgisk industri. Den sørlige delen av landet er primært involvert i landbruksproduksjon: Hvete, potet, sukkerroer samt kvegproduksjon. Det er samtidig landets tettest befolkede del.

Sverige ble et selvstendig rike på 1500-tallet og landet kontrollerte under stormaktstiden på 1600-tallet det meste av kystlinjen i Østersjøen. Ved flere kriger med Russland mistet Sverige det som idag er de baltiske landene, og den østlige delen av riket kom under russisk styre etter Finskekrigen 1808-09. Sveriges siste krig var i 1814 hvor landet invaderte Norge for å tvinge landet inn i en personalunion.

Sverige er et konstitusjonelt monarki med et parlamentarisk styresett og en høyt utviklet økonomi. Sverige er formelt nøytralt, men ble medlem av EU i 1995. Les mer…

arkiv  rediger Utvalgt artikkel

Liste over Sveriges dronninger er en kronologisk liste over de personene som har vært gift med en svensk regent enten det var en konge, en rikshøvedsmann eller en riksforstander. Listen inneholder en mann; Fredrik I som var gift med Ulrika Eleonora. Listen inneholder kun personer som var gift med regenten mens denne var regent. Gustaf VI Adolfs første ektefelle Margaret av Connaught døde før ektefellen ble konge og er derfor ikke med på listen.

Opplysningene om de første kvinnene på listen er usikre både når det gjelder fødsel, ekteskap og død. Man er heller ikke sikker på identiteten og når det gjelder f.eks. Sigrid Storråde, er det mulig at dette var samme person som Świętosława av Polen.

Gemalenes posisjon har endret seg opp gjennom århundrene. Flere av dem har selv utøvet makt i mer eller mindre grad, spesielt i middelalderen. Andre har levd mer tilbaketrukket som privatpersoner og har blitt mest kjent som mødre av tronfølgere. De aller fleste av ekteskapene ble inngått av dynastiske årsaker i politiske forsøk på å danne nye allianser. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt sted
Visby bymur

Visby er den eneste byen på Gotland og er administrasjonssenter for både Gotland kommune og Gotlands län. Visby har 22 626 innbyggere (2004). Navnet kommer av vi, «offerplass», og by.

Ingen vet hvor langt tilbake byens historie går. Ifølge en teori skal byen ha blitt grunnlagt omkring 900, men allerede før dette tidspunktet fantes det et handelssentrum på stedet.

1100-talet var Visby et viktig sete for Hansaen. Byens befolkning var da halvt tysk, og det rådet sterke motsetninger mellom by og land. Derfor er ringmuren betydelig tykkere mot land- enn mot havsiden. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bilde
Läckö slott
Läckö slott
rediger Visste du at…
arkiv  rediger Utvalgt biografi
Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg var en svensk naturvitenskapsmann, filosof, mystiker og religiøs tenker. Han skrev mange bøker i løpet av sitt liv hvor han fremmet sine tanker. Da han var omkring femti år, opplevde han en personlig åndelig krise. Dette fikk ham til å tenke over religiøse spørsmål. Han hevdet så at han mottok åpenbaringer og at han talte med både engler og djevler. Etter hans død vakte hans tanker interesse hos mange, og ble til det som er kjent som swedenborgianisme. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bygning
Fra kirkens indre med kalkmalerier på veggene, og malerier på tre i taket.

Sankt Laurentii kirke (tidligere Sankt Lars kirke) i Falkenberg, i Halland, Sverige, ble trolig anlagt omkring 1300, og var forsamlingskirke i omkring 600 år frem til 1862, hvor den ble erstattet av den nye Falkenberg kirke.

Kirken brant under Den nordiske syvårskrig. I 1586 fikk byens beboere dog hjelp av blant annet den danske kronens toll til en gjenoppbygging, og det var trolig på dette tidspunkt at kalkmaleriene fra det gamle og nye testamente tilkom.

Les mer

rediger Språket

Svensk er et østnordisk språk som snakkes først og fremst i Sverige, på Åland og i deler av Finland av rundt 9 000 000 mennesker. Det er i nær slekt med dansk og norsk, og brukere av de tre språkene har som regel små vanskeligheter med å forstå hverandre. Svensk skiller seg ut blant annet med sin prosodi, som kan variere markant mellom ulike dialektområder. I dette inngår både aspekter som trykk og i visse fall tone. Les mer…

rediger Kategorier og lenker
rediger Utmerkede og anbefalte artikler
Utmerkede artikler Utmerkede artikler:

Palmemordet • Svensk

  Anbefalte artikler Anbefalte artikler:

Astrid Lindgren • Carl von Linné • Estoniaforliset • Gustav V av Sverige • Joe Hill • Sverige • Sveriges socialdemokratiska arbetareparti • Sveriges utenriks- og sikkerhetspolitikk under den kalde krigen • Verner von Heidenstam • Victoria av Baden

  Gode lister Gode lister:

Liste over Sveriges monarker • Liste over svensk- og tospråklige kommuner i Finland • Sveriges kommuner • Svenska Dagbladets gullmedalje