Portal:Sverige

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
rediger Sverigeportalen
Flag of Sweden.svg
Coat of arms of Sweden.svg

Kongeriket Sverige (svensk: Konungariket Sverige) er et nordisk land og ligger på den østlige delen av den skandinaviske halvøy. Det har landegrenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Landet har forbindelse med Danmark i sydvest ved Øresundsforbindelsen. Med et areal på nesten 450 000 km² er Sverige det tredje største landet i EU, og i 2008 hadde det en befolkning på om lag 9,3 millioner mennesker. Landets hovedstad og største by er Stockholm, med om lag 800 000 innbyggere, deretter følger Göteborg og Malmö.

Den nordlige delen av landet er dekket av skog. Der utvinnes det jern, og av skogenes trær produseres papir. Den sentrale delen av landet har fruktbare jorder ut mot kysten og er landets industrielle sentrum – især metallurgisk industri. Den sørlige delen av landet er primært involvert i landbruksproduksjon: Hvete, potet, sukkerroer samt kvegproduksjon. Det er samtidig landets tettest befolkede del.

Sverige ble et selvstendig rike på 1500-tallet og landet kontrollerte under stormaktstiden på 1600-tallet det meste av kystlinjen i Østersjøen. Ved flere kriger med Russland mistet Sverige det som idag er de baltiske landene, og den østlige delen av riket kom under russisk styre etter Finskekrigen 1808-09. Sveriges siste krig var i 1814 hvor landet invaderte Norge for å tvinge landet inn i en personalunion.

Sverige er et konstitusjonelt monarki med et parlamentarisk styresett og en høyt utviklet økonomi. Sverige er formelt nøytralt, men ble medlem av EU i 1995. Les mer…

arkiv  rediger Utvalgt artikkel
Nya Sverige.svg

Nye Sverige eller Nya Sverige var en svensk koloni på 1600-tallet i Nord-Amerika i de nåværende amerikanske delstatene Delaware, Pennsylvania og New Jersey. Kolonien eksisterte i 17 år fra 29. mars 1638 til september 1655. Den utgjør en dramatisk episode i Sveriges historie i liten skala (kolonien hadde aldri mer enn ca. 200 innbyggere).

Sverige hadde under tredveårskrigen stadig behov for økte inntekter for å finansiere felttogene på kontinentet. Én utvei var å underlegge seg områder der Sverige kunne få privilegier på handel og tollinnkreving; dette var særlig effektivt i Nord-Tyskland og Baltikum. Et alternativ som mange stater forsøkte på 1600-tallet, var å skaffe seg oversjøiske kolonier. I 1636 ble det dannet et svensk-nederlandsk kompani som skulle etablere svenske kolonier og handelsstasjoner i Nord-Amerika. Det var finansiert halvt av nederlandske kjøpmenn og halvt av høyadelige svensker med rikskansler Axel Oxenstierna i spissen. Etableringen var et paradoks, siden de svenske koloniene i Nord-Amerika kom til å ligge i stadig konflikt med nederlendere. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt sted
Kristiansstads byvåpen

Kristianstad (til 1906 Christianstad) er en svensk by i Skåne län i landskapet Skåne, grunnlagt av kong Christian IV.

Byen er administrasjonssenter for Kristianstad kommune, og i 2006 hadde byen 33 083 innbyggere. Deler av byen ligger under havnivået, og Sveriges laveste punkt, 2,41 meter under havet, befinner seg i Kristianstad.

I 1612 besluttet kong Christian IV å bygge en ny sterkt befestet by i det nordøstlige Skåne, etter at den nærliggende byen var blitt ødelagt av svenskene. Byen, som fikk navn etter kongens sønn, den utvalgte prins skulle danne bolverk mot svenskene og utvikles til en moderne handelsstad. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bilde
Det sørlige punktet på Öland
Det sørlige punktet på Öland
rediger Visste du at…
arkiv  rediger Utvalgt biografi
Gustaf III

Gustav III var Sveriges konge 1771–1792. Han var sønn av Adolf Fredrik og Louise Ulrike, bror av Karl XIII og fetter av Katarina II av Russland.

Av enkelte historikere har Gustav III blitt ansett for å være en av de mest begavede, aktive og kontroversielle kongene i Sveriges historie og han har blitt skildret på svært varierende måter alt etter forskjellige historikeres synsvinkler.

Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bygning
Riddarholmen sett fra nord på 1570-tallet Fra Stockholmsvyerna i Civitates Orbis Terrarum

Gråbrödraklostret (eller Gråmunkeklostret) i Stockholm var et fransiskanerkloster som ble grunnlagt på nåværende Riddarholmen i 1270 gjennom en donasjon av kong Magnus Ladulås i henhold til en nedtegnelse i klosterets diarium. Deler av klosteret finnes bevart rundt Riddarholmskyrkan, som var en del av klosteranlegget.

Riddarholmskyrkan er Stockholms eldste kirke.

Les mer

rediger Språket

Svensk er et østnordisk språk som snakkes først og fremst i Sverige, på Åland og i deler av Finland av rundt 9 000 000 mennesker. Det er i nær slekt med dansk og norsk, og brukere av de tre språkene har som regel små vanskeligheter med å forstå hverandre. Svensk skiller seg ut blant annet med sin prosodi, som kan variere markant mellom ulike dialektområder. I dette inngår både aspekter som trykk og i visse fall tone. Les mer…

rediger Kategorier og lenker
rediger Utmerkede og anbefalte artikler
Utmerkede artikler Utmerkede artikler:

Palmemordet • Svensk

  Anbefalte artikler Anbefalte artikler:

Astrid Lindgren • Carl von Linné • Estoniaforliset • Gustav V av Sverige • Joe Hill • Sverige • Sveriges socialdemokratiska arbetareparti • Sveriges utenriks- og sikkerhetspolitikk under den kalde krigen • Verner von Heidenstam • Victoria av Baden

  Gode lister Gode lister:

Liste over Sveriges monarker • Liste over svensk- og tospråklige kommuner i Finland • Sveriges kommuner • Svenska Dagbladets gullmedalje