Portal:Sverige

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
rediger Sverigeportalen
Flag of Sweden.svg
Coat of arms of Sweden.svg

Kongeriket Sverige (svensk: Konungariket Sverige) er et nordisk land og ligger på den østlige delen av den skandinaviske halvøy. Det har landegrenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Landet har forbindelse med Danmark i sydvest ved Øresundsforbindelsen. Med et areal på nesten 450 000 km² er Sverige det tredje største landet i EU, og i 2008 hadde det en befolkning på om lag 9,3 millioner mennesker. Landets hovedstad og største by er Stockholm, med om lag 800 000 innbyggere, deretter følger Göteborg og Malmö.

Den nordlige delen av landet er dekket av skog. Der utvinnes det jern, og av skogenes trær produseres papir. Den sentrale delen av landet har fruktbare jorder ut mot kysten og er landets industrielle sentrum – især metallurgisk industri. Den sørlige delen av landet er primært involvert i landbruksproduksjon: Hvete, potet, sukkerroer samt kvegproduksjon. Det er samtidig landets tettest befolkede del.

Sverige ble et selvstendig rike på 1500-tallet og landet kontrollerte under stormaktstiden på 1600-tallet det meste av kystlinjen i Østersjøen. Ved flere kriger med Russland mistet Sverige det som idag er de baltiske landene, og den østlige delen av riket kom under russisk styre etter Finskekrigen 1808-09. Sveriges siste krig var i 1814 hvor landet invaderte Norge for å tvinge landet inn i en personalunion.

Sverige er et konstitusjonelt monarki med et parlamentarisk styresett og en høyt utviklet økonomi. Sverige er formelt nøytralt, men ble medlem av EU i 1995. Les mer…

arkiv  rediger Utvalgt artikkel
Skielober 1811.jpg

Krigen med Sverige 1808-1809 var en krig mellom Danmark-Norge og Sverige som inngikk i Napoleonskrigene og hovedsakelig ble utkjempet i grensetraktene mellom Norge og Sverige.

Danmark-Norge hadde etter Slaget om København i 1807 alliert seg med Frankrike og forpliktet seg til å erklære krig mot Sverige for å tvinge svenskene til å tiltre fastlandssperringen, som Napoleon hadde innført som et strategisk tiltak mot Storbritannia. Danmark-Norges krigsmål var blant annet å prøve å gjenerobre Skåne og andre provinser som var tapt ved freden i Roskilde i 1658. Sveriges krigsmål var å erobre Norge og å oppnå tollfrihet i Øresund. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt sted
Malmös byvåpen

Malmö er en svensk by i Skåne län i landskapet Skåne. Byen vokste frem på 1200-tallet, og er administrasjonssenter for både Skåne län og Malmö kommune. Det er Sveriges tredje største by med nesten 300 000 innbyggere. Byens tyske navn var Elbogen (= albue) med tanke på kystens bueform ved Limhamn. Byens mest påfallende landemerke er Turning Torso, som med høyde 190 meter er en av Europas høyeste boligblokker. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bilde
Det sørlige punktet på Öland
Det sørlige punktet på Öland
rediger Visste du at…
arkiv  rediger Utvalgt biografi
Gustaf III

Gustav III var Sveriges konge 1771–1792. Han var sønn av Adolf Fredrik og Louise Ulrike, bror av Karl XIII og fetter av Katarina II av Russland.

Av enkelte historikere har Gustav III blitt ansett for å være en av de mest begavede, aktive og kontroversielle kongene i Sveriges historie og han har blitt skildret på svært varierende måter alt etter forskjellige historikeres synsvinkler.

Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bygning
Riddarholmen sett fra nord på 1570-tallet Fra Stockholmsvyerna i Civitates Orbis Terrarum

Gråbrödraklostret (eller Gråmunkeklostret) i Stockholm var et fransiskanerkloster som ble grunnlagt på nåværende Riddarholmen i 1270 gjennom en donasjon av kong Magnus Ladulås i henhold til en nedtegnelse i klosterets diarium. Deler av klosteret finnes bevart rundt Riddarholmskyrkan, som var en del av klosteranlegget.

Riddarholmskyrkan er Stockholms eldste kirke.

Les mer

rediger Språket

Svensk er et østnordisk språk som snakkes først og fremst i Sverige, på Åland og i deler av Finland av rundt 9 000 000 mennesker. Det er i nær slekt med dansk og norsk, og brukere av de tre språkene har som regel små vanskeligheter med å forstå hverandre. Svensk skiller seg ut blant annet med sin prosodi, som kan variere markant mellom ulike dialektområder. I dette inngår både aspekter som trykk og i visse fall tone. Les mer…

rediger Kategorier og lenker
rediger Utmerkede og anbefalte artikler
Utmerkede artikler Utmerkede artikler:

Palmemordet • Svensk

  Anbefalte artikler Anbefalte artikler:

Astrid Lindgren • Carl von Linné • Estoniaforliset • Gustav V av Sverige • Joe Hill • Sverige • Sveriges socialdemokratiska arbetareparti • Sveriges utenriks- og sikkerhetspolitikk under den kalde krigen • Verner von Heidenstam • Victoria av Baden

  Gode lister Gode lister:

Liste over Sveriges monarker • Liste over svensk- og tospråklige kommuner i Finland • Sveriges kommuner • Svenska Dagbladets gullmedalje