Portal:Sverige

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
rediger Sverigeportalen

Kongeriket Sverige (svensk: Konungariket Sverige) er et nordisk land og ligger på den østlige delen av den skandinaviske halvøy. Det har landegrenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Landet har forbindelse med Danmark i sydvest ved Øresundsforbindelsen. Med et areal på nesten 450 000 km² er Sverige det tredje største landet i EU, og i 2008 hadde det en befolkning på om lag 9,3 millioner mennesker. Landets hovedstad og største by er Stockholm, med om lag 800 000 innbyggere, deretter følger Göteborg og Malmö.

Den nordlige delen av landet er dekket av skog. Der utvinnes det jern, og av skogenes trær produseres papir. Den sentrale delen av landet har fruktbare jorder ut mot kysten og er landets industrielle sentrum – især metallurgisk industri. Den sørlige delen av landet er primært involvert i landbruksproduksjon: Hvete, potet, sukkerroer samt kvegproduksjon. Det er samtidig landets tettest befolkede del.

Sverige ble et selvstendig rike på 1500-tallet og landet kontrollerte under stormaktstiden på 1600-tallet det meste av kystlinjen i Østersjøen. Ved flere kriger med Russland mistet Sverige det som idag er de baltiske landene, og den østlige delen av riket kom under russisk styre etter Finskekrigen 1808-09. Sveriges siste krig var i 1814 hvor landet invaderte Norge for å tvinge landet inn i en personalunion.

Sverige er et konstitusjonelt monarki med et parlamentarisk styresett og en høyt utviklet økonomi. Sverige er formelt nøytralt, men ble medlem av EU i 1995. Les mer…

arkiv  rediger Utvalgt artikkel
Erik den hellige, konge 1156–1160
Erik den hellige, konge 1156–1160

Listen over Sveriges monarker begynner med Erik Seiersæl (død ca. 995) av Munsöætten; han er den første historisk belagte konge. Landsnavnet Sverige er imidlertid yngre. Sverige bestod tidligere av flere riker; Vestergøtland, Østergøtland, Svitjod, Södermanland, Värmland og Hälsingland. En del av kongene i listen var regenter over kun en eller flere av områdene, og Magnus Ladulås var fra 1275 den første kongen i et samlet Svearike.

Navnet Sverige er første gang dokumentert i det anglosaksiske episke diktet Beowulf (manuskript fra 1000-tallet) under navneformen Swēorice. Fra slutten av 1200-tallet er det dokumentert under formen Swerike langs bottenviken, og ble senere et vanlig navn på Svearnas rike. Kalmarunionen (13891523) ble avløst av Huset Vasa, og dets første konge Gustav Vasa. Ordningstall på konger ble innført i Sverige med Erik XIV, Gustav Vasas etterfølger.

Regentnummer på konger ble innført av Erik XIV i 1560. Historisk kilde var Johannes Magnus' bok Historia de omnibus Gothorum Sveonomque regibus, som startet med en kongerekke fra syndfloden. Det var ren diktning. Kong Erik kom fram til at han skulle ha nummer 14. eller XIV med romertall. Det samme problemet gjelder konger med navnet Karl der Karl Sverkersson er den første historiske konge med dette navn, men den sjuende i hehold til Johannes Magnus' kongerekke. Stortinget kjente til dette og ønsket at unionskongene brukte ordenstall fra den norske kongerekka. Både Karl II og Karl III Johan brukte det svenske ordenstallet. Oscar I brukte tittelen konge av Norge og Sverige, ikke konge i Sverige og Norge som tidligere. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt sted
Utsikt fra Tradecenter
Utsikt fra Tradecenter

Halmstad (tidligere dansk: Halmsted) er en svensk by i Hallands län, i landskapet Halland. Den er administrasjonssenter for både Hallands län og Halmstad kommune. I 2006 hadde byen 59 005 innbyggere, mens Halmstad kommune i 2009 hadde 91 087 innbyggere. Halmstad ligger ved elven Nissans utløp i Kattegat. Selve navnet opptrer første gang i formen Halmstæde i Valdemar Sejrs jordebok fra 1231, den gang som navnet på et herred og en kongsgård. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bilde
Industribrunnen på Sundbybergs torg (Sundbyberg). Skulpturen Lyckliga familjen av dn lokale skulptøren Carl Fagerberg.
Industribrunnen på Sundbybergs torg (Sundbyberg). Skulpturen Lyckliga familjen av dn lokale skulptøren Carl Fagerberg.
Industribrunnen på Sundbybergs torg (Sundbyberg). Skulpturen Lyckliga familjen av dn lokale skulptøren Carl Fagerberg.
rediger Visste du at…
arkiv  rediger Utvalgt biografi
Zarah Leander
Zarah Leander

Zarah Leander var en svensk skuespillerinne og sangerinne. I 1929 debuterte hun som revyartist hos Ernst Rolf og ble raskt en stjerne. Fra 1929 til 1935 opptrådte hun med Karl Gerhard i en rekke revyer og var med i tre svenske spillefilmer. Suksessen på Theather an der Wien i "Axel an der Himmelstür" (Musikk: Ralph Benatzky)høsten1936 ble begynnelsen på en lang rekke tyskspråklige plateinnspillinger. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bygning
Christinehof
Christinehof

Christinehof (Kristinehov), beliggende i Tomelilla kommun, Skåne, var en herregård bygget opp omkring alunverket i Andrarum, av grevinne Christine Piper på 1700-tallet.

Historien om Christinehof er nært knyttet til det alunbruk som ble grunnlagt her i 1637 av den danske adelsmannen, og en av Sjællands og Skånes største jordeiere, Jochum Beck. I mange år var alun en viktig importvare fra Nubia, Yemen og Italia, men så oppdaget Jochum at det også fantes alun i Skåne.

Les mer

rediger Språket

Svensk er et østnordisk språk som snakkes først og fremst i Sverige, på Åland og i deler av Finland av rundt 9 000 000 mennesker. Det er i nær slekt med dansk og norsk, og brukere av de tre språkene har som regel små vanskeligheter med å forstå hverandre. Svensk skiller seg ut blant annet med sin prosodi, som kan variere markant mellom ulike dialektområder. I dette inngår både aspekter som trykk og i visse fall tone. Les mer…

rediger Kategorier og lenker