Portal:Sverige

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
rediger Sverigeportalen
Flag of Sweden.svg
Coat of arms of Sweden.svg

Kongeriket Sverige (svensk: Konungariket Sverige) er et nordisk land og ligger på den østlige delen av den skandinaviske halvøy. Det har landegrenser til Norge i vest og Finland i nordøst. Landet har forbindelse med Danmark i sydvest ved Øresundsforbindelsen. Med et areal på nesten 450 000 km² er Sverige det tredje største landet i EU, og i 2008 hadde det en befolkning på om lag 9,3 millioner mennesker. Landets hovedstad og største by er Stockholm, med om lag 800 000 innbyggere, deretter følger Göteborg og Malmö.

Den nordlige delen av landet er dekket av skog. Der utvinnes det jern, og av skogenes trær produseres papir. Den sentrale delen av landet har fruktbare jorder ut mot kysten og er landets industrielle sentrum – især metallurgisk industri. Den sørlige delen av landet er primært involvert i landbruksproduksjon: Hvete, potet, sukkerroer samt kvegproduksjon. Det er samtidig landets tettest befolkede del.

Sverige ble et selvstendig rike på 1500-tallet og landet kontrollerte under stormaktstiden på 1600-tallet det meste av kystlinjen i Østersjøen. Ved flere kriger med Russland mistet Sverige det som idag er de baltiske landene, og den østlige delen av riket kom under russisk styre etter Finskekrigen 1808-09. Sveriges siste krig var i 1814 hvor landet invaderte Norge for å tvinge landet inn i en personalunion.

Sverige er et konstitusjonelt monarki med et parlamentarisk styresett og en høyt utviklet økonomi. Sverige er formelt nøytralt, men ble medlem av EU i 1995. Les mer…

arkiv  rediger Utvalgt artikkel

Svenska Dagbladets gullmedalje er blitt delt ut hvert år siden 1925 av Svenska Dagbladet. Medaljen «för årets främsta svenska idrottsbragd är instiftad som belöning för utomordentligt förtjänstfull tävlingsprestation», og skal i følge statuttene utdeles i november-desember. Medaljen kan gis til et lag eller en individuell utøver. Enkeltutøvere kan ikke motta medaljen mer enn to ganger i løpet av karrieren.

Prisen ble introdusert i Sverige etter forbilde av en fransk pris. Prisen ble de tre første årene utdelt etter leseravstemninger, men utdeles nå av en jury. Prisjuryen består av inntil 14 medlemmer. Avisens sjefredaktør leder juryen, og dens sportsredaktør er jurysekretær. De øvrige medlemmene oppnevnes av avisen etter forslag fra juryen, og sitter fram til de fyller 67 år. Jurymedlemmene omfatter blant annet tidligere prismottakere, andre svenske idrettsutøvere og representanter fra svenske idrettsforbund.

I 2002 ble det introdusert en bestemmelse om at utøvere som er eller har vært utestengt pga doping ikke er aktuelle som prismottagere. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt sted
Luleås våpen

Luleå (finsk: Luulaja, nordsamisk: Luleju, lulesamisk: Julev) er en by i det svenske Norrbottens län i landsdelen Norrland. Den er administrasjonssenter for både Luleå kommune og Norrbottens län. Innbyggertallet er for bykjernens del i overkant av 46 000, og for kommunen som helhet nærmere 74 000. Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bilde
Prins Carl Gustaf på Haga. Foto: Freddy Lindström, 1948
Prins Carl Gustaf på Haga. Foto: Freddy Lindström, 1948
rediger Visste du at…
arkiv  rediger Utvalgt biografi
Gustaf III

Gustav III var Sveriges konge 1771–1792. Han var sønn av Adolf Fredrik og Louise Ulrike, bror av Karl XIII og fetter av Katarina II av Russland.

Av enkelte historikere har Gustav III blitt ansett for å være en av de mest begavede, aktive og kontroversielle kongene i Sveriges historie og han har blitt skildret på svært varierende måter alt etter forskjellige historikeres synsvinkler.

Les mer

arkiv  rediger Utvalgt bygning
Christinehof

Christinehof (Kristinehov), beliggende i Tomelilla kommun, Skåne, var en herregård bygget opp omkring alunverket i Andrarum, av grevinne Christine Piper på 1700-tallet.

Historien om Christinehof er nært knyttet til det alunbruk som ble grunnlagt her i 1637 av den danske adelsmannen, og en av Sjællands og Skånes største jordeiere, Jochum Beck. I mange år var alun en viktig importvare fra Nubia, Yemen og Italia, men så oppdaget Jochum at det også fantes alun i Skåne.

Les mer

rediger Språket

Svensk er et østnordisk språk som snakkes først og fremst i Sverige, på Åland og i deler av Finland av rundt 9 000 000 mennesker. Det er i nær slekt med dansk og norsk, og brukere av de tre språkene har som regel små vanskeligheter med å forstå hverandre. Svensk skiller seg ut blant annet med sin prosodi, som kan variere markant mellom ulike dialektområder. I dette inngår både aspekter som trykk og i visse fall tone. Les mer…

rediger Kategorier og lenker
rediger Utmerkede og anbefalte artikler
Utmerkede artikler Utmerkede artikler:

Palmemordet • Svensk

  Anbefalte artikler Anbefalte artikler:

Astrid Lindgren • Carl von Linné • Estoniaforliset • Gustav V av Sverige • Joe Hill • Sverige • Sveriges socialdemokratiska arbetareparti • Sveriges utenriks- og sikkerhetspolitikk under den kalde krigen • Verner von Heidenstam • Victoria av Baden

  Gode lister Gode lister:

Liste over Sveriges monarker • Liste over svensk- og tospråklige kommuner i Finland • Sveriges kommuner • Svenska Dagbladets gullmedalje