Mal:Kartposisjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Maldokumentasjon

Formål[rediger kilde]

Denne malen lager et kart med posisjonering ved hjelp av overlagret bilde på et eksisterende kart i en ortografisk projeksjon med markør og navn lagt over kartet.

Bruk[rediger kilde]

Kartbildet hentes ikke direkte, men ved hjelp av en kartdefinisjon. For eksempel, hvis det første ubenevnte parameteret angitt i malen er «Japan», vil malen hente informasjon for Japan fra Modul:Kartposisjon/data/Japan. Denne siden inneholder informasjonen som trengs for å generere det sammensatte bildet.

Merk følgende
  • Ved å angi en verdi til parameteren |undertekst=, vil kartet vises som et thumbnail-bilde. Hvis denne parameteren er utelatt i sin helhet, vil en standard undertekst vises (Sidenavn på kartet over ...). Hvis parameteren settes blankt, vil ingen undertekst vises.
  • Koordinatene sjekkes ikke. Hvis koordinatene som angis havner på utsiden av kartbildet, vil ikke markøren vises på bildet. Den vil imildertid kunne dukke opp et annet sted på siden.
  • Ikke bruk px. Bruk av for eksempel bredde=200px fører til at et svært stort kart blir vist. Bruk bredde=200.
  • For å generere et kart med mer enn én markør, bruk {{Kartposisjon+}} eller {{Kartposisjon mange}}.

Tomme maler[rediger kilde]

Yellowstones beliggenhet nordvest i USA
Kartposisjon
Yellowstones beliggenhet nordvest i USA
Desimalgrader Grader, minutter, sekunder
{{Kartposisjon
| {{{1}}}
| bredde = 
| float = 
| border = 
| undertekst = 
| alt = 
| relieff = 
| alternativ = 
| overlay_bilde = 
| stedsnavn = 
| stedsnavn_str = 
| posisjon = 
| farge = 
| merke = 
| merke_str = 
| lenke = 
| lat_deg = 
| lon_deg = 
}}
{{Kartposisjon
| {{{1}}}
| bredde = 
| float = 
| border = 
| undertekst = 
| alt = 
| relieff = 
| alternativ = 
| overlay_bilde = 
| stedsnavn = 
| stedsnavn_str = 
| posisjon = 
| farge = 
| merke = 
| merke_str = 
| lenke = 
| lat_deg = 
| lat_min = 
| lat_sec = 
| lat_dir = 
| lon_deg = 
| lon_min = 
| lon_sec = 
| lon_dir = 
}}

Parametre[rediger kilde]

Parametre for posisjonskart
Parameter Beskrivelse
{{{1}}} Påkrevd. Bruk navnet på kartet som den første ubenevnte parameteren. For eksempel, vil angivelse av England bruke verdiene for England fra Modul:Kartposisjon/data/England. Se eksempler nedenfor.
bredde Angir bredde på kartet i piksler, og overkriver standardbredden. Ikke inkluder px, for eksempel bredde=300, ikke bredde=300px.
standardbredde Angir standard bredde på kartet i piksler, ment for bruk av maler som for eksempel infobokser. Standardverdien er 240. Ikke inkluder px, for eksempel bredde=300, ikke bredde=300px. Denne verdien multipliseres med parameteren standardskala angitt i individuelle kartmaler, hvis denne er angitt, for å oppnå passende størrelser for vertikale kart. For eksempel, hvis standardbredde=200 og standardskala=0.6 er gitt, vil et kart vises med 200 * 0.6 = 120 piksler.
float Angir posisjonen til kartet på siden. Gyldige verider er venstre, høyre, senter og none. Standardverdi er høyre.
ramme Angir fargen på den 1px tykke rammen rundt kartet. Standard er lysegrå (lightgrey, se webfarger). Hvis den settes til none, vil det ikke vises noen ramme. Denne parameteren brukes sjelden.
undertekst Teksten som vises under kartet. Ved å angi undertekst, vil kartet vises med ramme. Hvis undertekst er definert, men ikke gitt noen verdi, vil kartet ikke bli satt inn med ramme og ingen undertekst vil vises. Hvis undertekst ikke er definert, vil kartet bli satt inn uten ramme og en standard undertekst blir satt inn. Standard undertekst lages av stedsnavn-parameteret (eller sidenavn dersom stedsnavn ikke er angitt) og navn-parameteret fra kartdefinisjonsmalen. Se eksempler under.
alt Alternativ tekst for kartet.
relieff Enhver ikke-blank verdi (1, ja, etc.) gjør at malen viser kartet som i kartdefinisjonsmalen er angitt under relieff. Se eksempler på Kartposisjon+/relieff.
alternativ Muliggjør bruk av alternativt kart. Kartet må ha de samme grensekoordinatene som kartposisjonsmalen. Se eksempler på Kartposisjon+/alternativ.
overlay_bilde Muliggjør et lag oppå kartet. Denne parameteren brukes sjelden. Se eksempler på Kartposisjon+/overlay
stedsnavn- og merkeparametre
Parameter Beskrivelse
stedsnavn Teksten som vises i tilknytning til markøren; kan wikilenkes. Som standard vises bare markøren dersom stedsnavn ikke angis.
stedsnavn_str Størrelsen på teksten i tilknytning til markøren, gitt som et prosenttall i forhold til normal tekststørrelse (<100 = mindre, >100 = større). Standardverdi er 90. Ikke inkluder %, for eksempel stedsnavn_str=80, ikke stedsnavn_str=80%. Hvis den settes til 0, vises teksten bare når man fører pekeren over markøren.
posisjon Tekstens posisjon i forhold til markøren. Gyldige verdier er venstre, høyre, topp og bunn. Standardverdien er høyre.
farge Bakgrunnsfargen for teksten (se webfarger. Standard er ingen bakgrunnsfarge, dvs kartet vises bak teksten.
merke Navnet på bildet som vises som markør. Standard er Red pog.svg (). Se eksempler på Commons:Location markers og Commons:Category:Map icons.
merke_str Størrelsen på markøren i piksler. Standard er 8. Ikke inkluder px, for eksempel merke_str=10, ikke merke_str=10px.
lenke Angir en wikilenke som følges hvis leseren klikker på markøren. Ikke inkluder [[]], for eksempel: lenke=Oslo, ikke link=[[oslo]].
lat_deg Påkrevd. Gradene for breddegrad. Denne verdien kan angis ved å bruke desimalgrader, men da bør ikke minutter og sekunder angis.[a]
lat_min Minuttene for breddegraden.[a]
lat_sec Sekundene for breddegraden. Vanligvis ikke nødvendig.[a]
lat_dir N hvis nord (standardverdi) eller sør for sør for Ekvator. Andre verdier vil bli avvist. Ikke nødvendig hvis det benyttes desimalgrader med negative nummer for sørlige breddegrader).
lon_deg Påkrevd. Gradene for lengdegraden. Denne verdien kan angis ved å bruke desimalgrader, men da bør ikke minutter og sekunder angis.[a]
lon_min Minuttene for lengdegraden.[a]
lon_sec Sekundene for lengdegraden. Vanligvis ikke nødvendig.[a]
lon_dir E for øst (standardverdi) og W for vest for nullmeridianen. Andre verdier vil bli avvist. Ikke nødvendig hvis det benyttes desimalgrader med negative nummer for vestlige lengdegrader).

Noter:

Type nummerering
  1. ^ a b c d e f Passende nøyaktighet bør benyttes.

Tilgjengelige kart[rediger kilde]

For oversikt over eksisterende kart, kan du ta en kikk på:

Opprette nye kartdefinisjoner[rediger kilde]

Se hvordan opprette nye kartdefinisjoner.

Eksempler[rediger kilde]

Standard bredde og float, uten stedsnavn, standard undertekst (desimalkoordinater)[rediger kilde]

Merk at når et stedsnavn ikke angis, er standard undertekst "Sidenavn (kartnavn)", så hvis dette eksempelet ble vist på en side med navn Pag, ville standard undertekst blitt «Pag på kartet over Kroatia». Likeens, vil standard undertekst på siden med navn Pag (by), bli «Pag (by) på kartet over Kroatia».

Pag is on an island.
Pag is on an island.
Kartposisjon (Kroatia)
{{Kartposisjon | Kroatia
| alt = Pag is on an island.
| lat_deg = 44.44
| lon_deg = 15.05
}}

Kart med standard undertekst (grader/minutter)[rediger kilde]

Merk at når stedsnavn er angitt, vil standard undertekst bli «Stedsnavn på kartet over {{{1}}}», vist som «Pag på kartet over Kroatia» i dette eksempelet.

Pag is on an island.
Pag is on an island.
Pag
Kartposisjon (Kroatia)
{{Kartposisjon | Kroatia
| bredde = 200
| float = høyre
| alt = Pag is on an island.
| stedsnavn = Pag
| posisjon = høyre
| merke = Green pog.svg <!-- Grønt merke -->
| lat_deg = 44 | lat_min = 26 <!-- standard: lat_dir = N -->
| lon_deg = 15 | lon_min = 3  <!-- standard: lon_dir = E -->
}}

Merke utenfor kartets yttergrenser, ingen undertekst[rediger kilde]

Rimini i Italia (utenfor kartet)
Rimini i Italia (utenfor kartet)
Rimini
Kartposisjon (Kroatia)
{{Kartposisjon | Kroatia
| bredde = 200
| float = høyre
| undertekst =
| alt = Rimini i Italia (utenfor kartet)
| lat_deg = 44.05
| lon_deg = 12.57 <!-- utenfor kartets venstre grense på 13.1 -->
| utenfor = 1 <!-- vi er klar over at punktet er utenfor kartet, så vi forhindrer kategorisering av feil -->
| stedsnavn = Rimini
| posisjon = høyre
}}

Undertekst, stedsnavnstørrelse, farge, merke, merkestørrelse[rediger kilde]

Kart over Italia med markør som viser hvor Rimini ligger
Kart over Italia med markør som viser hvor Rimini ligger
Rimini
Rimini i Italia
{{Kartposisjon | Italia
| bredde = 200
| float = høyre
| undertekst = Rimini i Italia
| alt = Kart over Italia med markør som viser hvor Rimini ligger
| stedsnavn = Rimini
| stedsnavn_str = 150 
| posisjon = bunn
| farge = orange
| merke = Orange_pog.svg
| merke_str = 15 
| lat_deg = 44.05
| lon_deg = 12.57
}}

Alternativt kart[rediger kilde]

Kart over Italia med markør som viser Romas beliggenhet
Kart over Italia med markør som viser Romas beliggenhet
Rome
Romas beliggenhet i Italia
{{Kartposisjon | Italia
| alternativ= Italy location map.svg
| bredde = 200
| float = høyre
| undertekst = Romas beliggenhet i Italia
| alt = Kart over Italia med markør som viser Romas beliggenhet
| stedsnavn = Rome
| lat_deg = 41.9
| lon_deg = 12.5
}}

Relieff-parameter[rediger kilde]

Viser også automatisk plassering av stedsnavn til venstre, på grunn av at markøren ligger nær kartets høyre begrensning.

Flyplassen Biratnagar ligger sørøst i Nepal
Flyplassen Biratnagar ligger sørøst i Nepal
Biratnagar
Flyplassen Biratnagar ligger i Nepal
{{Kartposisjon | Nepal
| relieff = ja
| undertekst = Flyplassen Biratnagar ligger i Nepal
| alt = Flyplassen Biratnagar ligger sørøst i Nepal
| stedsnavn = Biratnagar
| merke = Airplane silhouette.svg
| merke_str = 10
| lat_deg = 26 | lat_min = 28 | lat_sec = 53 | lat_dir = N
| lon_deg = 87 | lon_min = 15 | lon_sec = 50 | lon_dir = E
}}
Flyplassen Biratnagar ligger sørøst i Nepal
Flyplassen Biratnagar ligger sørøst i Nepal
Biratnagar
Flyplassen Biratnagar ligger i Nepal
{{Kartposisjon | Nepal
| relieff = 
| undertekst = Flyplassen Biratnagar ligger i Nepal
| alt = Flyplassen Biratnagar ligger sørøst i Nepal
| stedsnavn = Biratnagar
| merke = Airplane silhouette.svg
| merke_str = 10
| lat_deg = 26 | lat_min = 28 | lat_sec = 53 | lat_dir = N
| lon_deg = 87 | lon_min = 15 | lon_sec = 50 | lon_dir = E
}}

Samme koordinater på forskjellige kart[rediger kilde]

Lockerbie ligger i det sørlige Skottland.
Lockerbie ligger i det sørlige Skottland.
Lockerbie
Lockerbie i Skottland, Storbritannia
{{Kartposisjon | Skottland
| relieff = 1
| bredde = 180
| float = høyre
| undertekst = Lockerbie i Skottland, Storbritannia
| alt = Lockerbie ligger i det sørlige Skottland.
| stedsnavn = Lockerbie
| merke = Blue_pog.svg
| merke_str = 9
| lat_deg = 55 | lat_min = 07 | lat_sec = 16 | lat_dir = N
| lon_deg = 03 | lon_min = 21 | lon_sec = 19 | lon_dir = W
}}
Lockerbie ligger i det sørlige Skottland.
Lockerbie ligger i det sørlige Skottland.
Lockerbie
Lockerbie i Skottland, Storbritannia
{{Kartposisjon | Storbritannia
| relieff = 1
| bredde = 180
| float = høyre
| undertekst = Lockerbie i Skottland, Storbritannia
| alt = Lockerbie ligger i det sørlige Skottland.
| stedsnavn = Lockerbie
| merke = Blue_pog.svg
| merke_str = 9
| lat_deg = 55 | lat_min = 07 | lat_sec = 16 | lat_dir = N
| lon_deg = 03 | lon_min = 21 | lon_sec = 19 | lon_dir = W
}}

Kart som krysser 180°-meridianen[rediger kilde]

Kartposisjon ligger i Fiji
Kartposisjon
Suva
Kartposisjon (Fiji)
{{Kartposisjon | Fiji
| bredde = 180
| float = høyre
| stedsnavn = Suva
| posisjon = høyre
| farge = yellow
| merke = Locator_Dot.png
| merke_str = 7
| lat_deg =  18 | lat_min =  8 | lat_sec = 0 | lat_dir = S
| lon_deg = 178 | lon_min = 26 | lon_sec = 0 | lon_dir = E
}}

Template data[rediger kilde]

Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som brukes av VisualEditor og andre verktøy.

Kartposisjon

Denne malen plasserer stedsmarkører på et kart.

Malparametre[Rediger maldata]

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Kartnavn1

Bruk navnet til kartet som første ubenevnte parameter. Hvis dette parameteret settes til, for eksempel, Norge, vil data bli hentet fra [[Modul:Kartposisjon/data/Norge]]. Se eksempler over

Strengpåkrevd
Kartbreddebredde

Angir bredde på kartet i piksler, og overkriver standardbredden. Ikke inkluder px, for eksempel bredde=300, ikke bredde=300px.

Tallvalgfri
Standardbreddestandardbredde

Angir standard bredde på kartet i piksler, ment for bruk av maler som for eksempel infobokser. Standardverdien er 240. Ikke inkluder px, for eksempel bredde=300, ikke bredde=300px. Denne verdien multipliseres med parameteret standardskala angitt i individuelle kartmaler, hvis denne er angitt, for å oppnå passende størrelser for vertikale kart. For eksempel, hvis standardbredde=200 og standardskala=0.6 er gitt, vil et kart vises med 200 * 0.6 = 120 piksler.

Tallvalgfri
Posisjonfloat

Angir posisjonen til kartet på siden. Gyldige verdier er venstre, høyre, senter og none. Standardverdi er høyre.

Strengvalgfri
Rammefargeramme

Angir fargen på den 1px tykke rammen rundt kartet. Standard er lysegrå (lightgrey). Hvis den settes til none, vil det ikke vises noen ramme. Denne parameteren brukes sjelden.

Strengvalgfri
Undertekstundertekst

Teksten som vises under kartet. Ved å angi undertekst, vil karet vises med ramme. Hvis undertekst er definert, men ikke gitt noen verdi, vil kartet ikke bli satt inn med ramme og ingen undertekst vil vises. Hvis undertekst ikke er definert, vil kartet bli satt inn uten ramme og en standard undertekst blir satt inn. Standard undertekst lages av stedsnavn-parameteren (eller sidenavn dersom stedsnavn ikke er angitt) og navn-parameteren fra kartdefinisjonsmalen. Se eksempler under.

Strengvalgfri
Alternativ tekst for kartet.alt

Alternativ tekst for kartet.

Strengvalgfri
Relieff-kartrelieff

Enhver ikke-blank verdi (1, ja, etc.) gjør at malen viser kartet som i kartdefinisjonsmalen er angitt under relieff.

Strengvalgfri
Alternativt kartalternativ

Muliggjør bruk av alternativt kart. Kartet må ha de samme grensekoordinatene som kartposisjonsmalen.

Strengvalgfri
Ekstra lagoverlay_bilde

Muliggjør et lag oppå kartet. Denne parameteren brukes sjelden.

Strengvalgfri
Stedsnavnstedsnavn

Teksten som vises ved siden av markøren; kan wikilenkes.

Strengvalgfri
Stedsnavnstørrelsestedsnavn_str tekststørrelse stedsnavn_størrelse

Fontstørrelsen for teksten til markøren, gitt som prosent av normal fontstørrelse; ikke inkluder "%".

Tallvalgfri
Stedsnavnbreddestedsnavn_bredde

Bredden brukt for stedsnavnet, gitt som en em-størrelse; ikke inkluder "em".

Tallvalgfri
Tekstposisjonposisjon

Posisjonen til teksten i forhold til markøren. Gyldige verdier er venstre, høyre, topp og bunn. Standard er høyre, men den kan automatisk settes på venstre side avhengig av om koordinatene ligger for nær kartets høyre ytterbegrensning til at teksten får plass.

Strengvalgfri
Bakgrunnsfargefarge

Ønsket bakgrunnsfarge for teksten til markøren.

Strengvalgfri
Markørmerke

Navnet på et bilde som ønskes brukt som markør; ikke inkluder "Fil:".

Strengvalgfri
Merkestørrelsemerke_str

Ønsket størrelse på markøren i piksler; ikke inkluder "px".

Tallvalgfri
Markørlenkelenke

Angir en wikilenke som følges hvis leseren klikker på markøren.

Strengvalgfri
Breddegraderlat_deg

Breddegradene; kan angis vha desimalgrader; når denne formen benyttes skal ikke minutter og sekunder benyttes.

Tallpåkrevd
Breddeminutterlat_min

Breddeminuttene.

Tallvalgfri
Breddesekunderlat_sec

Breddesekundene.

Tallvalgfri
Bredderetninglat_dir

N hvis nord eller S for sør for ekvator; ikke påkrevd hvis man bruker desimalgrader; standard er N.

Strengvalgfri
Lengdegraderlon_deg

Lengdegradene; kan angis vha desimalgrader; når denne formen benyttes skal ikke minutter og sekunder benyttes.

Tallpåkrevd
Lengdeminutterlon_min

Lengdeminuttene.

Tallvalgfri
Lengdesekunderlon_sec

Lengdesekundene.

Tallvalgfri
Lengderetninglon_dir

E for øst og W for vest for nullmeridianen; ikke påkrevd hvis man bruker desimalgrader; standard er E.

Strengvalgfri

Se også[rediger kilde]

(en) Location markers – galleri av bilder, video eller lyd på Commons (en) Map pointers – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

For lignende eksempler, se dokumentasjonen til Mal:Kartposisjon+, i tillegg til
Kartposisjonmaler