Norges demografi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Befolkningen i Norge 1735–2012, i millioner mennesker. Data fra SSB.[1]
Årlig befolkningsvekst i Norge 1951–2011, i tusener. Data fra SSB.[2]

██ Naturlig vekst

██ Absolutt vekst

Norges demografi er den statistiske beskrivelsen og analysen av befolkningen bosatt i landet Norge, og dens aldersmessige, kulturelle og sosiale utvikling som gruppe. Demografien i Norge studeres særlig av Statistisk sentralbyrå, men også som implisitt forskningsfelt ved forskningsmiljøer innen samfunnsøkonomi, by- og regionutvikling, arbeidsmarked, handel og samferdsel. Demografien og den demografiske utviklingen i Norge er viktig input til svært mye planlegging av infrastruktur, dimensjonering av utdanning, helsevesen, aldersomsorg og en rekke andre offentlige og private tjenester.

I 1665 hadde Norge 440 000 innbyggere, i 1822 passerte folketallet én million. De neste millionene ble passert i 1890, 1942, 1975 og fem millioner i 2012.[3]

Folkemengde[rediger | rediger kilde]

Tabellen nedenfor og figurene til høyre viser utviklingen i folketallet i Norge over tid. Nedgangen fra 1300 til 1500 skyldes hovedsakelig svartedauden som kom til Norge i 1349. Tallene for befolkningen i tiden mellom 1000 og 1500 er basert på meget løse beregninger og antagelser. Det første manntallet ble tatt i 1664, mens den første folketellingen ble avholdt i 1769.

1000: 100–200 000
1300: 300–450 000
1500: 140–200 000
1665: 440 000[4]
1701: 504 000
1769: 724 000
1801: 883 487
1822: 1 000 000
1823: 1 013 000
1855: 1 490 047
1860: 1 596 000
1870: 1 758 000
1880: 1 923 283
1889: 2 000 000
1890: 2 004 102

Antall tusen innbyggere i Norge ved inngangen til hvert århundre.

1900: 2 240 032
1910: 2 390 402
1920: 2 649 775
1930: 2 815 164
1940: 2 953 028
1942: 3 009 000
1946: 3 123 338
1950: 3 250 000
1960: 3 568 000
1970: 3 863 000
1975: 4 007 000
1980: 4 079 000
1990: 4 233 000
2002: 4 525 000[5]
2005: 4 631 800
2010: 4 858 200
2012: 5 000 000 (19. mars 2012)[6]
2014: 5 109 056 (1. januar 2014)[7]

Fødsler og døde[rediger | rediger kilde]

I 2013 var det 59 000 fødsler[8] og 41 300 døde.[9] Noe som gav et fødselsoverskudd på 17 700.

Historisk oversikt
År Levendefødte Dødsfall Fødselsoverskudd
1900 66 230 35 350 30 880 [10]
1915 58 980 33 430 25 550 [10]
1925 54 070 30 480 23 590 [10]
1935 41 320 29 750 11 570 [10]
1946 70 730 29 220 42 510 [10]
1960 61 880 32 540 29 340 [10]
1970 64 550 38 720 25 830 [10]
1975 56 350 40 060 16 290 [10]
1980 51 040 41 340 9700 [10]
1985 51 130 44 370 6760 [10]
1990 60 940 46 020 14 920 [10]
1995 60 290 45 190 15 100 [10]
2000 59 230 44 000 15 230 [10]
2005 56 760 41 230 15 530 [10]
2010 61 440 41 500 19 940 [10]

Innflytting og utflytting[rediger | rediger kilde]

År Innflytting Utflytting
1960 13 540 18 680
Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst
Celletekst Celletekst Celletekst

Kjønn og alder[rediger | rediger kilde]

Befolkningspyramide for Norge 1. januar 2011. Personer 105 år eller eldre er samlet i én rad øverst (30 stk.).

Den 1. januar 2011 var det for første gang registrert så vidt flere menn enn kvinner i Norge siden de eldste befolkningstallene fordelt på kjønn ble gjort i 1769. Av folkemengden i hele landet var 25,3 prosent under 20 år, 61,7 prosent var i aldersgruppen 20-66 år, og 12,9 prosent var over 66 år.

Byer og urbanisering[rediger | rediger kilde]

Norges ti største byer etter kommunens og tettstedets folketall:

Rangert Navn Folketall
kommune[11]
Folketall
tettsted

[12]

Areal
kommune
km²
Areal
tettsted
km²
3&500&1&1 Oslo kommune Oslo 634 463 925 228 426.9 265.76
3&500&2&2 Bergen kommune Bergen 271 949 247 731 445.34 88.09
3&500&3&3 Trondheim kommune Trondheim 182 035 169 972 324.16 56.32
3&500&4&4 Stavanger kommune Stavanger 130 754 203 771 68.1 71.71
3&500&5&5 Kristiansand kommune Kristiansand 85 983 58 662 261.11 25.03
3&500&6&6 Fredrikstad kommune Fredrikstad 77 591 106 758 285.86 57.17
3&500&7&7 Sandnes kommune Sandnes 71 900 Stavanger 285.8 Stavanger
3&500&8&8 Tromsø kommune Tromsø 71 590 32 774 2480.34 12.17
3&500&9&9 Drammen kommune Drammen 66 214 110 503 135.97 3.92
3&501&10&10 Sarpsborg kommune Sarpsborg 54 059 Fredrikstad/Sarpsborg 380.39 Fredrikstad/Sarpsborg

Etnisitet og nasjonalitet[rediger | rediger kilde]

Norges demografi er preget av at Norge er et relativt lite land med overveiende stor befolkning av etniske nordmenn. Det har imidlertid alltid bodd flere ulike grupper av samer over hele den skandinaviske halvøy, på norsk side tradisjonelt sørover til Femunden i Engerdal. I tillegg har det tilkommet fem offisielle nasjonale minoritetene i Norge: romanifolket (tatere), roma (sigøynere), jøder, kvener og skogfinner. Innvandrerbefolkningen i Norge utgjør i dag rundt 10 prosent av befolkningen , etter å ha økt betydelig siden slutten av 1900-tallet.[13] Etter 1970 har det også kommet innvandrere fra langt flere forskjellige og geografisk fjernere områder, som pakistanere, kurdere, iranere, irakere, tamiler, singalesere og somaliere.

Innvandrere[rediger | rediger kilde]

Se også: Innvandrere i Norge

Det var 1.januar 2012 655 170 personer med innvandrerbakgrunn i Norge, det vil si personer født i utlandet og personer født i Norge av to foreldre født i utlandet.[14]

Antall personer i de største innvandrergruppene i Norge pr. 1. januar 2012. Kilde: ssb

Andelen av innvandrere i befolkningen er størst i Oslo-området, og om lag 24 prosent av hovedstadens innbyggere er innvandrere.

Statistisk sentralbyrå har estimert veksten i innvandrerbefolkning (definert som første- og andregenerasjons innvandrere) i perioden frem til 2060, og har kommet opp med tre alternativer. Det forutsettes i alle alternativer at netto innvandring pr. år vil holde seg flat i perioden frem mot 2060. Tallene viser at innvandrerbefolkningen vil vokse sterkt, fra 365 000 i dag til mellom 1 og 2 millioner i 2060, alt avhenging av hvilket av alternativene man bruker.[15]

Utenlandske statsborgere[rediger | rediger kilde]

De største gruppene med utenlandske statsborgere bosatt i Norge i 2007 kom fra Sverige, Danmark og Polen.

Antall tusen utenlandske statsborgere i Norge i 2007.[16]


Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ SSBs tabell 05803: Folkemengde, fødte, døde, ekteskap, flyttinger og folketilvekst (1735-2009). Tallene for 1735-1815 og 1838 er hentet fra Michael Drake (1969) Population and Society in Norway 1735-1865, Cambridge University Press. Før 1816 beregnet middelfolkemengde.
 2. ^ SSBs tabell 05803: Folkemengde, fødte, døde, ekteskap, flyttinger og folketilvekst (1735-2009), og tabell 01223: Befolkningsutvikling, første halvår (K2), tre første kvartaler (K3) og heilt år (K4) (K) (1997K4-2011K4).
 3. ^ SSB temaside om befolkning http://www.ssb.no/befolkning/ lest på nett 18.1.2013
 4. ^ SSB temaside om befolkning http://www.ssb.no/befolkning/ lest på nett 18.1.2013
 5. ^ «Befolkning: Et aldrende samfunn», SSB
 6. ^ Statistisk sentralbyrå: Vi blir 5 millioner innbyggere 19. mars 2012
 7. ^ SSB
 8. ^ SSB - Fødte 2013
 9. ^ SSB - Døde 2013
 10. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Statistisk Årbok 2013
 11. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2014). «Statistisk sentralbyrå». Besøkt 1. januar 2014 2014. 
 12. ^ Statistisk sentralbyrå (1. juli 2014). «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Besøkt 3. juli 2014. 
 13. ^ http://www.ssb.no/innvandring
 14. ^ Personer med innvandringsbakgrunn, etter innvandringskategori, landbakgrunn og kjønn. 1. januar 2012 SSB, hentet 17. august 2012
 15. ^ «Framskriving av innvandrerbefolkningen, 2005-2060». Statistisk sentralbyrå. 15. desember 2005, revidert 31. mars 2006. Besøkt 11. november 2007. 
 16. ^ Statistisk sentralbyrå. Utanlandske statsborgarar, etter statsborgarskap per 1. januar 1975-2007