Vestfoldbanen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Vestfoldbanen
Sande stasjon.jpg
Sande nye stasjon
Info
Type Jernbane
Utgangsstasjon Drammen stasjon
Endestasjon Skien stasjon
Antall stasjoner 13
Drift
Åpnet 13. oktober 1881
Eier Jernbaneverket
Operatør(er) NSB
Type trafikk Passasjertrafikk
Loktyper NSB type 70, NSB type 74 og El. 18
Teknisk
Lengde 148 km
Lengde dobbeltspor 25,7 km (ytterligere 37 km under bygging)
Høyeste hastighet 200 km/t

Vestfoldbanen er den 148 km lange jernbanen som går fra Drammen gjennom Vestfold til Eidanger i Telemark. Banen het opprinnelig kalt Grevskapsbanen eller Jarlsbergbanen, etter navnet på amtet den gikk gjennom. Strekningen Drammen–Larvik ble åpnet 13. oktober 1881, mens strekningen Larvik–Skien åpnet 23. november 1882, det hele som smalsporet bane. Banestrekningen fra Eidanger til Skien oppfattes gjerne som en del av Vestfoldbanen, men dette banestrekket heter Bratsbergbanen.

Dagens (2010) kapasitet tillater en gjennomsnittsfart på 67 km/t og det kreves dobbeltspor for å redusere ventetiden for møtende togtrafikk. Fra Tønsberg til Oslo (99 km) bruker toget 1 time og 30 minutter. Til sammenlikning bruker Østfoldbanen 1 time og 5 minutter på tilsvarende strekning, fra Fredrikstad til Oslo (100 km). 45 000 mennesker kjører hver dag tog ut av regionen Vestfold og Grenland. Vestfoldbanen er en del av det såkalte InterCity-triangelet (Skien–Lillehammer–Halden) hvor 90 % av passasjertrafikken med tog i Norge avvikles.[1]

Historikk[rediger | rediger kilde]

I 1871 ble det i en kongelig resolusjon bestemt at det skulle planlegges en jernbane gjennom Vestfold (daværende Jarlsberg og Larvik amt) frem til Brevik i Grenland. Flere traseer ble vurdert, og disse kan deles inn i to hovedkategorier, en indre linje og en kystlinje. Stortinget vedtok å bygge banen i 1875, da ble den såkalte indre kystlinjen valgt. Det betyr at banen skulle gå gjennom fire av fylkets fem byer, og Horten skulle betjenes med et sidespor som skulle være ferdigstilles samtidig som hovedbanen. Byggingen av banen gikk raskt frem, så da unionskongen var på besøk i riksdelen Norge høsten 1881 ble banen likegodt offisielt åpnet den 13. oktober. Banen var imidlertid ikke helt ferdig på dette tidspunktet, så den ordinære togtrafikken frem til Larvik startet ikke før oppunder jul samme år. Videre ble banen mellom Larvik og Skien åpnet 23. november 1882, og den 15. oktober 1895 ble også den siste strekningen til Brevik åpnet. Banen ble av økonomiske årsaker og lik de fleste norske jernbaner på denne tiden bygget som smalsporet med en sporvidde på 1067 mm. Denne beslutningen har imidlertid ridd Vestfoldbanen som en mare siden, selv om den ble konvertert til normalspor i 1949. Problemet ligger i at en smalsporet trasé har en mye krappere kurvatur enn en normalsporet trasé og er på ingen måte tilpasset hastigheter som er forventet i vår tid. Et eksempel på dette er den katastrofale avsporingen til et Flirttog ved Holmestrand i 2012, som skjedde pga. foreldet kurvatur.

Konvertering til normalspor[rediger | rediger kilde]

Fylkestingets diskuterte en ombygging av Vestfoldbanen til normalspor allerede i 1910, og sendte en anmodning til regjeringen, som innvilget midler til forundersøkelser i 1912. Etter å snakket med de fleste kommunene og ulike næringsinteressene i 1913, ble Stortinget enige om finansieringen i april 1914. Det ble derfor etablert en jernbanekomité, og Drammen kommune bestemte av banen rundt byen skulle konverteres. Innen saken hadde nådd Stortinget i 1923, hadde en konvertering av Vestfoldbanen til normalspor falt ut av planene. Flere av de omkringliggende banene ble konvertert til normalspor.[2]

Mellom 1917 og 1920, ble det lagt en tredje skinne på Drammensbanen, som gjorde det mulig å kjøre både smalsporede vogner og de normalsporede vognene. 13. november 1922 ble den tredje skinnen fjernet og banen var normalsporet. Drammensbanen ble elektrifisert i to etapper, i 1922 og 1930.[3] Da Bratsbergbanen åpnet mellom Notodden og Skien i 1917, ble strekningen mellom Skien og Eidanger på Vestfoldbanen bygget om til 3-skinnespor. 16 juni 1921 var Bratsbergbanen og Brevikbanen ferdig ombygd til normalspor.[4] Dette førte til at tog fra Skien og Porsgrunn måtte kjøre via Bratsbergbanen og Kongsberg på tur til Oslo.[5]

Togene på Vestfoldbanen gikk derfor bare til Drammen, der passasjerene bytte over til nytt tog på Drammensbanen. Den lave standarden på Vestfoldbanen var lenge en lokalpolitisk bekymring. Direktøren for Vegvesenet foreslo å legge ned jernbanen og heller bygge en motorvei, men dette forslaget møtte liten støtte. Det ble etablert en komité i 1931, som skulle bevirke at banen ble bygget om til normalspor, samt å legge om traseen slik at den skulle gå via Horten. 26. juni 1934 vedtok Stortinget å konvertere Vestfoldbanen til normalspor. Under tyske okkupasjonen av Norge mellom 1940 og 1945, hadde Vestfoldbanen en lav prioritet og ble ikke vedlikeholdt. En ny beslutning om å konvertere banen til normalspor ble fattet av Stortinget i mars 1946.[2]

I 1949 ble 21 forskjellige versjoner av type XXIII og to type XXVI-lokomotiver brukt på Vestfoldbanen.[6] Det ble montert nye spor, som skulle tåle 25 kg per meter, men fundamentet var ikke dimensjonert for normalspor. Det ble ansatt mellom 170 og 240 personer til jobben og arbeidene kostet 41 millioner kroner. Den nye normalsporede banen sto ferdig 3. oktober 1949.[7] Vestfolbanen var den siste jernbanestrekningen i Norge, som ble bygd om til normalspor, og de resterende lokomotivene og vognene, tilpasset smalspor, ble derfor asolgt til Sverige.[8]

Type 66-tog på Larvik stasjon i 1971

Elektrifisering[rediger | rediger kilde]

Både Bratsbergbanen og Brevikbanen ble elektrifisert i perioden mellom 1936 og 1949. Elektrifiseringen av Vestfoldbanen startet senere og var delt opp i tre etapper. Første etappe fra Eidanger til Larvik sto ferdig 15. oktober 1956, andre etappe fra Larvik til Tønsberg 20. mai 1957 og siste etappe fra Tønsberg til Drammen 1. desember 1957.[9] NSB flyttet de fleste og senere alle El 8-lokomotivene til Drammen, som gjorde at de ble hyppig brukt på Vestfoldbanen.[10] De første togsettene av type 66 ble tatt i bruk på Vestfoldbanen 28. mai 1967, og ble brukt på rutene til Skien fram til 3. juni 1973, da de deretter kun ble brukt til Larvik. Togsettene ble pensjonert 21. mai 1977.[11] El 11-lokomotiv ble brukt på Vestfoldbanen fra tidlig på 1970-tallet.[12] Fra slutten av 1970-tallet og begynnelse av 1980-tallet, ble disse gradvis erstattet med El 13-lokomotiver.[13]

Vestfoldbanen ble gradvis «fjernstyrt» fra starten av 1970-tallet. Strekningen fra Drammen til Holmestrand ble fjernstyrt 16. desember 1970, videre til Tønsberg 1. juli 1971, til Sandefjord 15. september 1971, til Larvik 27. oktober 1971 og til Porsgrunn 16. desember 1971. Havnebanene i Holmestrand og Tønsberg ble lagt ned i 1980.[9]

29. mai 1978, ble flere mindre stasjoner på Vestfoldbanen lagt ned.[14] NSB introdusert sitt nye InterCityExpress-konsept, som resulterte i en trafikkøkning på 25 % på Vestfoldbanen.[15] Da Oslotunnelen åpnet 30. mai 1980 og togene kunne kjøre helt til Oslo S, ble rutene forlenget videre til Lillehammer.[16] Samme år ble det starten en pendlerforening for Vestfoldbanen.[15] Da NSB fikk levert sine nye B5-vogner, ble det frigjort flere B3, som ble tatt i bruk på Vestfoldbanen.[17] Det ble installert automatisk togstopp på strekningen mellom Drammen og Larvik, som sto ferdig 18. juli 1990 og mellom Larvik og Skien, som sto ferdig 28. november 1991.[9]

Høyhastighetsbane[rediger | rediger kilde]

Det første delen av moderniseringen av Vestfoldbanen var en kombinasjon av nye togsett og utbygging av dobbeltspor.[18] NSB bestilte i 1988, nye type 70-tog, med en maksfart på 160 km/t, som skulle brukes på InterCityExpress-strekningene. Togsettene ble satt i bruk på Vestfoldbanen i 1992.[19] de nye togsettene økte kapasiteten på Vestfoldbanen med 2100 nye seter pr. døgn.[20] NSB fant derimot ut at de nye togsettene med fire vogner, ikke hadde riktig størrelse: ett enkelt togsett hadde for liten kapasitet, mens ett dobbelt togsett hadde for stor kapasitet.[19] Tiltross for oppgraderingene, brukte togene mellom Larvik og Oslo tyve minuttet i 1997, enn det gjorde i 1973, og gjennomsnittshastigheten på Vestfoldbanen gikk ned til 65 km/t.[21]

Under byggingen av Jarlsbergtunnelen i 2010

I 1993 startet utbyggingen av dobbelspor på Vestfoldbanen med de den 4,5 km lange strekningen mellom Kobbervikdalen og Skoger, og den 12,5 km strekningen mellom fra Åshaugen via Sande stasjon til Holm.[22]Strekningen mellom Kobbervikdalen og Skoger åpnet 17. oktober 1995, mens strekningen gjennom Sande ikke åpnet før 23. oktober 2001.[23] Hovedgrunnen til den fem år lange forsinkelsen på strekningen gjennom Sande, skyltes forsinkelser i oppføringen av et nytt signalsystem, levert av Adtranz.[22]

I september 1999, presenterte regjeringen sitt forslag til Nasjonal transportplan 2002–11, som inneholdt tre strekninger på Vestfoldbanen: Holm–Nykirke, Barkåker–Tønsberg og Farriseidet – Porsgrunn.[24]Da Stortinget vedtok plnanen i februar 2001, ble Barkåker–Tønsberg prioritert som nummer to på Vestfoldbanen, etter et nytt krysningsspor ved Nykirke.[25] Krysningssporet sto ferdig i 2002,[26] samme år som trafikken på Hortenlinjen ble lagt ned. Råstad stasjon på gjenåpnet 21. januar 2007 som Torp (Sandefjord lufthavn), for å kunne betjene Sandefjord lufthavn, Torp[27]

Vraket etter et type 74-tog som sporet av under testkjøring 15. februar 2012

I Nasjonal transportplan 2002–11 var det foreslått byggestart i 2005 for strekningen Barkåker–Tønsberg, men i november 2002 ble byggestarten utsatt av Jernbaneverket på grunn av kutt i investeringsmidlene fra regjeringen.[28] Som svar uttalte samferdselsminister Torild Skogsholm at det ble vurdert å finansiere prosjektet gjennom et offentlig–privat samarbeid, med betaling gjennom billettprisen.[29] I 2005, bestemte Jens Stoltenbergs andre regjering å finansiere byggingen av strekningen.[30] 31 March 2008, ga samferdselsminister Liv Signe Navarseteklarsignal til å starte utbyggingen av den 7,7 km lange strekningen mellom Barkåker og Tønsberg, som skulle koste 1,37 milliarder kroner.[31]

Planene om å bygge ut strekningen mellom Barkåker–Tønsberg, ble kritisert av flere organisasjoner, i tillegg til NSB, som i stedet mente at Jarnbaneveket burde vente til videre utbygging av Vestfolbanen var ferdig planlagt.[32] De mente at utbyggingen ville gi for små besparelser i reisesetid og ville heller at utbygginen med strekningen mellom Holm og Nykirke.[32] NSB mente at å bygge ut strekningen mellom Barkåker–Tønsberg, ville hindre byggingen av den ny bane via Horten, Åsgårdstrand og Eik.[30] Byggingen av strekningen sratet derimot 16. mars 2009,[33] og ble åpnet for trafikk 7. november 2011.[34] Når strekningen åpnet hadde NSB fått levert de nye togsettene av type 74, som ble satt inn i trafikk på Vestfoldbanen. Et av togsettene spores av og krasjet under testkjøring ved Nykirke.

Oppgradering[rediger | rediger kilde]

Vestfoldbanen er en del av «Intercitystrekningene», bestående av banestrekningene inn mot Oslo og er blant banestrekningene som skal oppgraderes først. Strekningen på Vestfoldbanen har imildertid begrenset kapasitet, og for å bøte på dette er det langsiktige målet å bygge sammenhengende høyhastighetsbane med dobbelspor mellom Oslo og Skien innen 2030.[26], og mellom Oslo og Tønsberg i 2024.[35] Når strekningen er fullt utbygd skal reisetiden fra Tønsberg til Oslo reduseres fra 1 time og 28 minutter til 1 time. Når hele strekningen er ferdig i 2013, skal reisetiden mellom Porsgrunn og Oslo reduseres fra 2 timer og 45 minutter til 1 time og 36 minutter. Å bygge dobbelspor på hele streningen er beregnet å koste 40 millioner (2012). Når banen er ferdig oppdradert er det beregnet 9,5 millioner reisende, som er en femdobling av antall reisende fra 2012.[26]

NSB type 70 på dobbelsporet mellom Jarlsbergtunnelen og Tønsberg stasjon

Byggingen av det 14,1 km lange dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke, startet 16. august 2010. Den nye parsellen vil skal kobles på det eksisterende dobbelsporet i mellom Nykirke og Sande, slik at det vil bli 32 km med sammenhengende dobbelspor. Strekningen tilrettelegges for at togene skal kunne kjøre i en maksimalhastighet på 250 km/t. Hoveddelen av den nye parsellen er den 12,3 km lange Holmestrandsporten, med en ny Holmestrand stasjon inne i tunnelen. Hele strekningen skal koste 6,3 milliarder kr (2015) og er planlagt å åpne i 2016.[36]

I september 2012, startet byggingen av det 23,5 km lange dobbelsporet mellom Farriseidet – Porsgrunn. Det nye dobbelsporet skal erstatte den 35 km lange enkeltsporede strekningen langs Farris. Strekningen vil forkorte reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn fra 34 til 12 minutter. Prosjektet, som opprinnelig hadde arbeidstittelen Eidangertunnelen og var planlagt som en 23 kilometer lang enkeltsporstrekning, men dette ble etter en kvalitetssikring i 2009 omgjort til å være dobbeltspor, og dimensjonert for en toghastighet på 250 km/t, grunnet planene om Grenlandsbanen. Den nye strekningen vil bestå av syv tunneler med en samlet lengde på 15,3 km og 10 broer på tilsammen 1,5 km. Hele strekningen skal koste 6,6 milliarder kr (2015) og er planlagt å åpne i 2018.[37]

Spreningen i Holmestrandsporten

Det er planlagt å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, med en ny bane kalt Grenlandsbanen. Den nye banen er planlagt å bli 59 km lang. Banen er planlagt å starte rett nord for Porsgrunn stasjon i Porsgrunn og blir sammenkoblet med Sørlandsbanen ved Skorstøl i Gjerstad kommune. Strekningen ble i 2008 kostnadsberegnet til 3.8 milliarder kroner og skal kutte resetiden mellom Kragerø og Oslo til 2 timer og mellom Kristiansand og Oslo til 3 timer og 15 minutter. Banen står på prioriteringslisten til Jernbaneverket og Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU) for banen, noe som deretter ble igangsatt på ordre fra samferdselsministeren høsten 2014 med planlagt ferdigstillelse innen 1. april 2016[38].

Planlagte strekninger med dobbeltspor[rediger | rediger kilde]

Sidebaner[rediger | rediger kilde]

Vestfoldbanen har hatt flere sidebaner. I 1881 åpnet Hortenlinjen fra Skoppum til Horten. Denne ble nedlagt i 2008, etter å ha stått ubrukt i flere år. I 1895 åpnet Brevikbanen fra Eidanger til Brevik. Persontrafikken på Brevikbanen ble lagt ned i 1968, strekningen mellom Brevik og Nordcem sementfabrikk er lagt ned og skinnegangen er revet opp. På strekningen (Porsgrunn) – Eidanger – Norcem sementfabrikk går det fortsatt godstog.

Det var også sidebaner fra Tønsberg til Eidsfoss (Tønsberg-Eidsfossbanen som åpnet i 1901) og fra Holmestrand til Hvittingfoss (Holmestrand-Vittingfossbanen som åpnet i 1902). Disse to stekningene ble lagt ned i 1938.

Oversikt og reisetider[rediger | rediger kilde]

Tegnforklaring
BSicon BHF.svg -0.2 km 0:00 Oslo S
BSicon LSTR.svg Drammenbanen
BSicon BHF.svg 52,8 km 0:33 Drammen
BSicon BHF.svg 73,0 km 0:50 Sande
BSicon BHF.svg 86,0 km 1:00 Holmestrand
BSicon BHF.svg 99,5 km 1:10 Skoppum
BSicon BHF.svg 115,5 km 1:19 Tønsberg (Knapløkken)
BSicon BHF.svg 128,2 km 1:32 Stokke
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon FLUG.svg 135,1 km 1:36 Torp (Sandefjord lufthavn) (Buss)
BSicon BHF.svg 139,5 km 1:43 Sandefjord
BSicon BHF.svg 158,6 km 1:57 Larvik

Detaljert linjekart[rediger | rediger kilde]

Tegnforklaring
Vis U Buskerud, S Vestfold, K Telemark
med H historikk, nei V veier, nei D driftsanlegg nei
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svg
BSicon LSTR.svg Drammenbanen fra Asker
BSicon BHF.svg 52,86 km Drammen (1866) 2,2 moh.
BSicon SKRZ-Yo.svg Riksvei 282.svg Kreftings gate (ca. 40 m)
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZrf.svgBSicon d.svg Randsfjordbanen til Hokksund
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv36 Konnerudgata
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv27 Frydenhaugveien
BSicon SKRZ-Ao.svg Riksvei E 18.svg (106 m)
BSicon eHST.svg Fjellsbyen (1930)
BSicon BST.svg 60,98 km Kobbervik start dobbeltspor
BSicon SKRZ-Ao.svg Riksvei E 18.svg (ca. 160 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv33 Gundesølina
BSicon eHST.svg 61,50 km Gunnarsrud (1883) 80,0 moh.
BSicon eBHF.svg 63,05 km Skoger (1881) 75,4 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv34 Unelsrødlina
BSicon STR+GRZq.svg Buskerud
Vestfold
BSicon BST.svg 64,14 km Skoger blokkpost
BSicon ev-SHI2gr.svgBSicon d.svg
BSicon exdSTR.svgBSicon dKRZun.svgBSicon d.svg 313 Gamle Sørlandske
BSicon SKRZ-Eu.svg 313 Gamle Sørlandske
BSicon exdSTR.svgBSicon dKRZun.svgBSicon d.svg Fv956 Gutugata
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv956 Gutugata
BSicon vexHST-STR.svgBSicon d.svg Gutu (1928)
BSicon .svgBSicon c.svgBSicon exvSTR2-.svgBSicon exSTRc3.svg
BSicon .svgBSicon d.svgBSicon STR.svg
BSicon .svgBSicon c.svgBSicon exSTRc1.svgBSicon exv-STR+4.svg
BSicon .svgBSicon d.svgBSicon STR.svg
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon exWBRÜCKE.svg Bremsa (1997, 394 m)
BSicon WBRÜCKE.svg Bremsa (1997, 394 m)
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon exBHF.svg 68,63 km Galleberg (1881)
BSicon .svgBSicon ÜSTr.svgBSicon exSTR.svg 68,14 km Galleberg
BSicon ÜSTr.svg 68,14 km Galleberg
BSicon .svgBSicon c.svgBSicon exSTRc2.svgBSicon exv-STR3.svg
BSicon .svgBSicon d.svgBSicon STR.svg
BSicon .svgBSicon c.svgBSicon exvSTR+1-.svgBSicon exSTRc4.svg
BSicon .svgBSicon d.svgBSicon STR.svg
BSicon vexHST-STR.svgBSicon d.svg Hallerud (1928)
BSicon .svgBSicon c.svgBSicon exvSTR2-.svgBSicon exSTRc3.svg
BSicon .svgBSicon d.svgBSicon STR.svg
BSicon .svgBSicon c.svgBSicon exSTRc1.svgBSicon exv-STR+4.svg
BSicon .svgBSicon d.svgBSicon STR.svg
BSicon .svgBSicon TUNNEL1.svgBSicon exSTR.svg Åshaugen (ca. 120 m)
BSicon TUNNEL1.svg Åshaugen (ca. 120 m)
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon exHST.svg Tømmerås (1928)
BSicon .svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon exSTR.svg Fv950 Gallebergveien
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv950 Gallebergveien
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon exBHF.svg 73,07 km Sande (1881-2001)
BSicon .svgBSicon HST.svgBSicon exSTR.svg 72,86 km Sande (2001)
BSicon HST.svg 72,86 km Sande (2001)
BSicon .svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon exBUE.svg 319 Hanekleivveien
BSicon SKRZ-Eu.svg 319 Hanekleivveien
BSicon .svgBSicon BST.svgBSicon exSTR.svg 73,02 km Sande blokkpost
BSicon BST.svg 73,02 km Sande blokkpost
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon exHST.svg Ve (1928)
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon exHST.svg 77,01 km Holm (1884)
BSicon .svgBSicon eKRWg+l.svgBSicon exKRWr.svg 76,75 km Holm ende dobbeltspor
BSicon BST.svg 76,75 km Holm ende dobbeltspor
BSicon eBS2+l.svgBSicon BS2+r.svg ny trasé, under bygging, anleggsstart 2009
BSicon extSTRa.svgBSicon STR.svg Holmestrandsporten (under anlegg, ca. 12 300 m)
BSicon extSTR.svgBSicon BUE.svg Øgarden
BSicon extSTR.svgBSicon eHST.svg Øgarden (1928)
BSicon extSTR.svgBSicon BUE.svg Engnesveien
BSicon extSTR.svgBSicon eHST.svg 81,28 km Smørstein (1921)
BSicon extSTR.svgBSicon TUNNEL1.svg Smørstein (255 m), 313 Fjordveien
BSicon extSTR.svgBSicon eHST.svg Husdalen (1929)
BSicon extSTR.svgBSicon eHST.svg Tvillingbro (1935)
BSicon extSTR.svgBSicon BUE.svg 315 Langgaten
BSicon extSTR.svgBSicon BHF.svg 86,09 km Holmestrand (1881) 4,8 moh.
BSicon BHF.svg 86,09 km Holmestrand (1881) 4,8 moh.
BSicon extBHF.svgBSicon STR.svg Holmestrand stasjon (ny)[39]
BSicon extSTR.svgBSicon SKRZ-Eo.svg 315 Nyveien (ca. 20 m)
BSicon extSTR.svgBSicon hSKRZ-Ea.svg 315 Botneveien (ca. 130 m)
BSicon extSTR.svgBSicon hSKRZ-Ee.svg 313 Fjordveien
BSicon extKRZ.svgBSicon eABZlg.svg Holmestrand-Vittingfossbanen (nedlagt)
BSicon extSTR.svgBSicon eHST.svg Gausen (1929)
BSicon extSTR.svgBSicon eHST.svg Snekkestad (1928)
BSicon extSTRe.svgBSicon SKRZ-Au.svg Riksvei E 18.svg
BSicon extSTRe.svgBSicon STR.svg
BSicon eBS2l.svgBSicon xSHI2gr.svg
BSicon eBS2l.svgBSicon BS2r.svg
BSicon .svgBSicon cd.svgBSicon dPSL.svgBSicon exdSTR.svg
BSicon .svgBSicon d.svgBSicon TUNNEL2.svg
92,57 km Nykirke krysningsspor (ca. 150 m)
BSicon .svgBSicon cd.svgBSicon dPSL.svg
BSicon .svgBSicon d.svgBSicon TUNNEL2.svg
92,57 kn Nykirke krysningsspor (ca. 150 m)
BSicon d.svgBSicon evSHI2g+l-.svg
BSicon SKRZ-Au.svg Riksvei E 18.svg
BSicon SKRZ-Eo.svg 310 Kopstadveien (ca. 15 m)
BSicon eBHF.svg 95,26 km Nykirke (1881)
BSicon BUE.svg Fv670 Kirkesvingen
BSicon eHST.svg Gutulsrød (1920)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv670 Nykirkeveien
BSicon d.svgBSicon evSHI2gl-.svg
BSicon d.svgBSicon vBHF-exBHF.svg 99,54 km Skoppum (1881) 39,0 moh.
BSicon BHF.svg 99,54 km Skoppum (1881) 39,0 moh.
BSicon d.svgBSicon dSTR.svgBSicon exdLSTR.svg Hortenlinjen
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv666 Tokerødveien
BSicon SKRZ-Yo.svg Riksvei 19.svg
BSicon eHST.svg 102,97 km Adal (1881)
BSicon BUE.svg Fv665 Solerødveien
BSicon eHST.svg Jareteigen (1930)
BSicon eHST.svg Skotte (1932)
BSicon d.svgBSicon evSHI2gl-.svg gammel trasé (-2011)
BSicon d.svgBSicon vSTR-exBHF.svg 108,42 km Barkåker (1881)
BSicon v-STR.svgBSicon exdBUE.svg Fv540 Barkåkerveien
BSicon .svgBSicon exKRW+l.svgBSicon exKRWr.svg
BSicon .svgBSicon cd.svgBSicon vSHI2l-.svg
BSicon d.svgBSicon vSHI2l-.svg
BSicon exBUE.svgBSicon STR.svg Varåker plo, til Barkåker industriområde
BSicon .svgBSicon exSTRlf.svgBSicon exdSTRq.svgBSicon exSTRlg.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon STR.svg
BSicon .svgBSicon v-STR.svgBSicon exdBUE.svg Hestehagen plo
BSicon .svgBSicon exSTRrg.svgBSicon exdSTRq.svgBSicon exSTRrf.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon STR.svg
BSicon exBUE.svgBSicon tSTRa.svg 35 Tomsbakken
BSicon exSTR.svgBSicon tSTRa.svg 35 Tomsbakken
BSicon .svgBSicon tSTRa.svg Jarlsbergtunnelen (1750 m)
BSicon exHST.svgBSicon tSTR.svg 111,74 km Tomsbakken (1931)
BSicon exSTR.svgBSicon tSTR.svg Jarlsbergtunnelen (1750 m)
BSicon exKRW+l.svgBSicon exKRWgr.svgBSicon tSTR.svgBSicon .svg Drammen-Skiensbanen til Jarlsberg points, nedlagt
BSicon exSTR.svgBSicon exHST.svgBSicon tSTR.svgBSicon .svg Kjelle (1931)
BSicon exSTR.svgBSicon ABZxl+l.svgBSicon tKRZ.svgBSicon STRlg.svg
til Stokke, (2011)
BSicon .svgBSicon STRrg.svgBSicon tKRZ.svgBSicon STRlg.svg
til Stokke, (2011)
BSicon exSTR.svgBSicon STR.svgBSicon tSTRe.svgBSicon STR.svg
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon tSTRe.svgBSicon STR.svg
BSicon exSTR.svgBSicon eABZrg.svgBSicon eABZlg.svgBSicon STR.svg til Stokke, (-2011)
BSicon exSTR.svgBSicon STR.svgBSicon STR.svgBSicon SKRZ-Eu.svg Fv325 Stenmalveien
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon STR.svgBSicon SKRZ-Eu.svg Fv325 Stenmalveien
BSicon exSTR.svgBSicon STR.svgBSicon SKRZ-Eo.svgBSicon STR.svg Fv461 Eckersbergs gate
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon SKRZ-Eo.svgBSicon STR.svg Fv461 Eckersbergs gate
BSicon exSTR.svgBSicon STR.svgBSicon BHF.svgBSicon STR.svg 113,76 km Tønsberg (Knapløkken) (1915) 14,5 moh.
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon BHF.svgBSicon STR.svg 113,76 km Tønsberg (1915) 14,5 moh.
BSicon BHF.svg 113,76 km Tønsberg (1915) 14,5 moh.
BSicon exSTR.svgBSicon STR.svgBSicon BUE.svgBSicon SKRZ-Eo.svg Fv325/Fv459 Halfdan Wilhelmsens alle
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon BUE.svgBSicon SKRZ-Eo.svg Fv325/Fv459 Halfdan Wilhelmsens alle
BSicon exSTR.svgBSicon STR.svgBSicon STRlf.svgBSicon ABZr+xr.svg
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon STRlf.svgBSicon STRrf.svg
BSicon exSTR.svgBSicon STR.svgBSicon .svgBSicon exKDSTe.svg Stensarmen Tønsberg-Eidsfossbanen
BSicon exSTR.svgBSicon STR.svgBSicon exKBHFa.svgBSicon .svg Tønsberg gamle stasjon (Drammen-Skiensbanen, 1881)
BSicon exSTR.svgBSicon STR.svgBSicon exTUNNEL1.svgBSicon .svg Slottsfjelltunnelen (ca. 200 m)
BSicon exSTR.svgBSicon eKRWg+l.svgBSicon exKRWr.svgBSicon .svg
BSicon exSTR.svgBSicon SKRZ-Eo.svgBSicon .svgBSicon .svg 308 Jarlsberglinna (23 m)
BSicon SKRZ-Eo.svgBSicon .svg 308 Jarlsberglinna (23 m)
BSicon exSTR.svgBSicon eHST.svgBSicon .svgBSicon .svg Kjelleolla (1931)
BSicon exKRWl.svgBSicon eKRWg+r.svgBSicon .svgBSicon .svg Drammen-Skiensbanen fra Tomsbakken
BSicon eDST.svgBSicon .svg 117,80 km Jarlsberg points (1901)
BSicon eBS2+l.svgBSicon BS2+r.svgBSicon .svg Tønsberg-Eidsfossbanen (nedlagt)
BSicon vSHI2l-.svgBSicon d.svg
BSicon eHST.svg Jarlsberg landbane (1932)
BSicon WBRÜCKE.svg Aulielva (45,8 m)
BSicon eHST.svg 120,26 km Auli (1932)
BSicon SKRZ-Eo.svg 300 Semslinna (ca. 30 m)
BSicon DST.svg 121,03 km Sem (1881)
BSicon BUE.svg Viksveien, kommunal vei
BSicon eHST.svg 124,21 km Vølen (1929)
BSicon eHST.svg 125,27 km Grytingen (1928)
BSicon eHST.svg 126,96 km Grimestad (1929)
BSicon BUE.svg Fv560 Storgata
BSicon BHF.svg 128,24 km Stokke (1881) 58,0 moh.
BSicon eHST.svg 129,84 km Kile bro (1929)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv557 Tassebekkveien
BSicon eHST.svg 132,17 km Stavnum (1928)
BSicon eHST.svg Torp flyplass (1953)
BSicon eHST.svg 133,31 km Tue (1929)
BSicon eHST.svg 134,97 km Råstad (1881)
BSicon FLUG.svgBSicon HST.svgBSicon BUS.svg 135,10 km Torp (Sandefjord lufthavn) (2008)
BSicon BUE.svg Fv272 Feensveien
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv270 Råstadveien
BSicon eHST.svg 136,69 km Unneberg (1928)
BSicon BUE.svg Haraldsrødveien
BSicon BUE.svg Sneklokkeveien, kommunal vei
BSicon eHST.svg 137,56 km Gokstad (1929)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv270 Haslebakken
BSicon BUE.svg Nedre Haslevei, kommunal vei
BSicon eHST.svg 138,45 km Hosle (1929)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv275 Dølebakken
BSicon BHF.svg 139,52 km Sandefjord (1881) 14,5 moh.
BSicon BUE.svg Peter Castbergs gate, kommunal vei
BSicon SKRZ-Eo.svg 305 Sandefjordsveien (21 m)
BSicon eHST.svg 141,00 km Virik (1930)
BSicon BUE.svg Apolloveien, kommunal vei
BSicon eHST.svg 142,33 km Skiringssal (1928)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv180 Furustadveien
BSicon eHST.svg 143,27 km Bærløkka (1929)
BSicon BUE.svg Furustadlia, kommunal vei
BSicon eHST.svg Førstad (1929)
BSicon eHST.svg 144,71 km Jåberg (1881)
BSicon eHST.svg Istre (1929)
BSicon eHST.svg 146,52 km Hybbestad (1929-1978)
BSicon BUE.svg Hybbestad plo, privat vei
BSicon eHST.svg 147,33 km Skalberg (1928)
BSicon SKRZ-Eu.svg 303 Tjøllingveien
BSicon DST.svg 149,80 km Lauve (1881)
BSicon BUE.svg Vikveien, kommunal vei
BSicon eHST.svg 151,17 km Vikvegen (1929-1978)
BSicon BUE.svg Viksfjord plo, privat vei
BSicon eHST.svg 151,97 km Viksfjord (1904-1978)
BSicon BUE.svg Fv154 Østbyveien
BSicon eHST.svg 153,23 km Guri (1929)
BSicon eHST.svg 154,25 km Kaupang (1928-1978)
BSicon BUE.svg Grøttinglia, kommunal vei
BSicon eHST.svg 155,09 km Grøtting (1885)
BSicon BUE.svg Skogsborg plo, kommunal vei
BSicon eHST.svg 156,12 km Skreppestad (1929)
BSicon SKRZ-Eu.svg 303 Tjøllingveien
BSicon SKRZ-Eu.svg Skreppestadveien
BSicon WBRÜCKE.svg Numedalslågen (164,5 m)
BSicon .svgBSicon eABZrg.svgBSicon exKDSTr.svg Lågens Dampsag
BSicon KRW+l.svgBSicon KRWgr.svgBSicon .svg
BSicon STR.svgBSicon eHST.svgBSicon .svg 156,86 km Lågen (1929)
BSicon eHST.svg 156,86 km Lågen (1929)
BSicon BUE.svgBSicon SKRZ-Yu.svgBSicon .svg Riksvei 40.svg Elveveien
BSicon SKRZ-Yu.svg Riksvei 40.svg Elveveien
BSicon .svgBSicon .svgBSicon exSTRrg.svgBSicon STRlg.svg
BSicon d.svgBSicon KDSTe.svgBSicon ABZrg.svgBSicon dSTRq.svg
157,20 km Larvik omformerstasjon
BSicon d.svgBSicon KDSTe.svgBSicon ABZrg.svgBSicon dSTRq.svgBSicon STRlg.svg 157,20 km Larvik omformerstasjon
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon vSTR-exKDSTe.svgBSicon v-STR.svg Alfred Andersen
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon STR.svgBSicon d.svgBSicon BUE.svg 303 Tjøllingveien
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon STR.svgBSicon d.svgBSicon DST.svg Sika-tomta
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon STR.svgBSicon exdSHI3+l.svgBSicon eSHI3gr.svg
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon dSTR.svgBSicon exKDSTe.svgBSicon dSTR.svg Kanalterminalen (nedlagt 2007)
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon STR.svgBSicon d.svgBSicon BUE.svg Riksvei 40.svg Elveveien
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon STR.svgBSicon d.svgBSicon BUE.svg Skiringsalsgata
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon STR.svgBSicon d.svgBSicon KDSTxe.svg Norsk Impregneringskomp. AS
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon STR.svgBSicon d.svgBSicon KDSTe.svg Norsk Impregneringskomp. AS
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon STR.svgBSicon d.svgBSicon exKDSTe.svg Revet (nedlagt 2007)
BSicon eHST.svg Torstrand (1930-1942)
BSicon SKRZ-Eo.svg 303 Dronningens gate (20,6 m)
BSicon SKRZ-Eo.svg Torstrands torg
BSicon SKRZ-Eo.svg Cortsens gate
BSicon SKRZ-Eo.svg Strandgata
BSicon TUNNEL1.svg Herregårdssletten (102 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg Kirkestredet
BSicon BHF.svg 158,66 km Larvik (1881) 1,7 moh.
BSicon SKRZ-Eo.svg 301 Stavernsveien (ca. 30 m)
BSicon WBRÜCKE.svg Farriselva (102 m)
BSicon SKRZ-Yu.svg Riksvei E 18.svg Sørlandske hovedvei
BSicon SKRZ-Eu.svg 302 Brunlanesveien
BSicon SKRZ-Yu.svg Riksvei E 18.svg Samlevei mot Larvik sentrum (forlengelse av Skiensveien)
BSicon exdSHI3+l.svgBSicon eSHI3gr.svgBSicon d.svg
BSicon exENDEe.svgBSicon dSTR.svgBSicon .svg Farris sidespor (tømmeranlegg) Nedlagt
BSicon eABZlf.svg Ny linje Farriseidet – Porsgrunn, under bygging
BSicon SKRZ-Eo.svg Lokal vei Vassvik
BSicon TUNNEL1.svg Vassvik (ca 330,5 m)
BSicon WBRÜCKE.svg (bro over bukt i Farris) (ca 17,5 m) Den eldste jernbanebroen på
det norske jernbanenettet.
BSicon SKRZ-Eu.svg Skautvedt, vei til hytter
BSicon TUNNEL1.svg Skautvedt (ca. 190 m)
BSicon TUNNEL2.svg (tunnel) (ca. 22 m)
BSicon TUNNEL2.svg (tunnel) (ca. 34 m)
BSicon TUNNEL1.svg Sandviksodden (ca. 144 m)
BSicon TUNNEL2.svg (tunnel) (ca. 33,5 m)
BSicon TUNNEL2.svg (tunnel) (ca. 40 m)
BSicon BUE.svg Fv70 Kjoseveien
BSicon BUE.svg Kjose plo, privat vei
BSicon HST.svg 169,47 km Kjose (1882) 31,5 moh.
BSicon BST.svg 169,82 km Kjose blokkpost
BSicon SKRZ-Eo.svg Lokal vei Kjose
BSicon BUE.svg Kleppane, privat vei
BSicon SKRZ-Eu.svg Lokal vei Kleppane
BSicon eHST.svg 171,84 km Strandsmyr (1938)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv70 Kjoseveien
BSicon WBRÜCKE.svg Bærug bro (93 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg Lokal vei Knausen
BSicon SKRZ-Eo.svg Privat innkjørsel
BSicon HST.svg 174,44 km Eikenes (1891) 31,7 moh.
BSicon TUNNEL2.svg Tunnel (ca. 23 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg Lokal vei til hytte
BSicon TUNNEL2.svg Tunnel (ca. 34 m)
BSicon WBRÜCKE.svg (Bro over bukt i Farris) (ca 20 m)
BSicon TUNNEL1.svg Tunnel (ca. 108 m)
BSicon TUNNEL2.svg Tunnel (ca. 30 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg Til hytte Sandviksrønningen
BSicon SKRZ-Eo.svg Tidligere gangvei til Bakke hp
BSicon eHST.svg Bakke (-1978)
BSicon STR+GRZq.svg Vestfold
Telemark
BSicon TUNNEL2.svg Tunnel (ved Ragnhildrødvann) (ca. 61 m)
BSicon BUE.svg Ragnhildrød, privat vei
BSicon SKRZ-Eu.svg Oklungveien
BSicon SKRZ-Eu.svg Gammel bro
BSicon BHF.svg 182,10 km Oklungen (1882) 45,1 moh.
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv1 Bjørkedalvegen
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv1 Bjørkedalvegen
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv1 Bjørkedalvegen
BSicon eHST.svg 188,65 km Bjørkedal (1882)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv1 Bjørkedalvegen
BSicon eHST.svg Tjølsrud
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv1 Bjørkedalvegen
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv1 Bjørkedalvegen
BSicon SKRZ-Eo.svg 32 Movegen (ca. 35 m)
BSicon KMW.svg
km
km
via Larvik
via Nordagutu
BSicon d.svgBSicon ABZrg.svgBSicon dLSTRq.svg Brevikbanen
BSicon DST.svg 192,60 km Eidanger (1882)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv2 Ullinvegen
BSicon .svgBSicon KRWgl.svgBSicon KRW+r.svg
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon KDSTe.svg Bjørntvedt sidespor (Norcem)
BSicon eABZrg.svg ny linje Farriseidet – Porsgrunn, under bygging
BSicon SKRZ-Eu.svg 356 Jernbanegata
BSicon ABZrg.svg sidespor til Norsk Hydro, Herøya
BSicon BHF.svg 190,12 km Porsgrunn (1882) 5,7 moh.
BSicon BUE.svg 32 Lilleelvgata
BSicon WBRÜCKE.svg Leirkup (ca. 25 m)
BSicon BUE.svg Dr. Munchs gate
BSicon eHST.svg Slotsbrogaten (-1978)
BSicon SKRZ-Eu.svg 32 Hovenggata
BSicon eHST.svg 188,84 km Osebakken (1883-1978)
BSicon BUE.svg Storgata, kommunal vei
BSicon eHST.svg Vidarsgate (-1970)
BSicon BUE.svg Vidars gate, kommunal vei
BSicon BUE.svg Borgestadbakken, kommunal vei
BSicon eHST.svg 187,10 km Borgestadholmen (1883)
BSicon BUE.svg Stasjonsvegen, kommunal vei
BSicon DST.svg 186,80 km Borgestad (1916) 9,8 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg 32 Menstadbrua
BSicon SKRZ-Eo.svg 32 Gunnar Knudsens veg (ca. 70 m)
BSicon eHST.svg 185,95 km Bøle (1883)
BSicon BRÜCKE1.svg Ekornrødv.
BSicon eHST.svg Kjær (-1970)
BSicon eDST.svg 183,84 km Eikonrød (1916) 17,2 moh.
BSicon LKRW+l.svgBSicon xKRWgr.svgBSicon .svg Bratsbergbanen
BSicon LSTR.svgBSicon exBUE.svgBSicon .svg Munkelia
BSicon LSTR.svgBSicon exSBRÜCKE.svgBSicon .svg 32 Sandviksvegen
BSicon LSTR.svgBSicon exTUNNEL2.svgBSicon .svg Skien G tunnel (117 m)
BSicon LSTR.svgBSicon exKBHFe.svgBSicon .svg 185,74 km Skien gamle stasjon (1882)
BSicon LBHF.svgBSicon .svgBSicon .svg 180,50 km Skien stasjon (1917) 43,5 moh.
BSicon LSTR.svgBSicon .svgBSicon .svg Bratsbergbanen til Nordagutu
BSicon .svg

Kommuner Vestfoldbanen passerer gjennom[rediger | rediger kilde]

Fylke Kommune Note
Oslo Oslo Drammensbanen
Akershus Bærum
Asker
Buskerud Lier
Drammen Drammensbanen Vestfoldbanen
Vestfold Sande Vestfoldbanen
Holmestrand
Re
Horten
Tønsberg
Stokke
Sandefjord
Larvik
Telemark Porsgrunn Vestfoldbanen Bratsbergbanen
Skien Bratsbergbanen

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Indrefileten av norsk jernbanedrift er InterCity-triangelet. Langs de tre strekningene fra Oslo til Skien, Oslo til Lillehammer og Oslo til Halden bor 90 prosent av NSBs kunder.», fra artikkelen «Mye enkeltspor også om ti år», Aftenposten, 16. oktober 2011
 2. ^ a b Jakobsen (1996): 95
 3. ^ Bjerke (1994): 149
 4. ^ Aspenberg (1994): 156
 5. ^ Sørensen (1995): 38
 6. ^ Bjerke (1997): 19
 7. ^ Jakobsen (1996): 96
 8. ^ Jakobsen (1996): 133
 9. ^ Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn b162
 10. ^ Aspenberg (2001): 68
 11. ^ Fjeldstad, Odd T. (1996). «Snøggtogett type 66». På Sporet, 87, s. 36–42. 
 12. ^ Aspenberg (2001): 85
 13. ^ Aspenberg (2001): 98
 14. ^ Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn b1636
 15. ^ a b Gulowsen (2004): 288
 16. ^ Gulowsen (2004): 287
 17. ^ Gulowsen (2004): 293
 18. ^ Holm, Per Annar (3. november 1992). «Vestfoldbanen har fått InterCityExpresstog: En rask sporvogn til besvær». Aftenposten. s. 48. 
 19. ^ a b Aspenberg (2001): 181
 20. ^ Solvoll, Einar (10. oktober 1991). «160 km / t på Vestfoldbanen». Aftenposten. s. 2. 
 21. ^ Holm, Per Annar (15. mai 1997). «NSB oppfyller ikke tidtabellene: Lengre reisetid tross enorme investeringer». Aftenposten. s. 3. 
 22. ^ a b «Millionene ruller på ubrukte spor». Aftenposten. 25. mai 2001. 
 23. ^ «Jernbanestatistikk 2008». Jernbaneverket. 1. september 2008. Besøkt 30. september 2015. 
 24. ^ «Dagbladet fakta: Stortinget ba regjeringen våren 1997». Dagbladet. 27. september 1999. s. 14. 
 25. ^ Salvesen, Geir (9. februar 2001). «Bjørvika gikk seirende ut av kampen om veimilliardene». Aftenposten. s. 2. 
 26. ^ a b c «En moderne Vestfoldbane». Jernbaneverket. 3. februar 2013. Besøkt 30. september 2015.  Siteringsfeil: Invalid <ref> tag; name "modern" defined multiple times with different content
 27. ^ Tamnes, Hans Morten (2008). «Råstad stasjon blir Sandefjord lufthavn Torp holdeplass». På Sporet, 134, s. 59–60. 
 28. ^ Enghaug, Pål (17. februar 2002). «Jernbanesatsingen sporer helt av». Aftenposten. s. 3. 
 29. ^ Enghaug, Pål (18. februar 2002). «Privattog og bompenger blir vurdert». Aftenposten. s. 4. 
 30. ^ a b Westermann, Jørg (14. januar 2010). «Tønsberg – Barkåker». Tønsbergs Blad (Norwegian). Arkivert fra originalen 8. mars 2015. Besøkt 30. september 2015. 
 31. ^ Nilsen, Jannicke (1. april 2015). «Starter på dobbeltspor i 2009». Teknisk Ukeblad. Arkivert fra originalen 8. mars 2015. Besøkt 30. september 2015. 
 32. ^ a b Haaksaas, Einar (23. januar 2006). «Hvert minutt spart koster 270 millioner Jernbaneverket og NSB uenige». Aftenposten. s. 11. 
 33. ^ «Anlegget av ny Vestfoldbane i gang». Jernbaneverket. 16. mars 2009. Besøkt 30. september 2015. 
 34. ^ «Vestfoldbanen åpnet etter seks uker, men ikke uten problemer». NRK. 7. november 2011. Besøkt 30. september 2015. 
 35. ^ «InterCity». Jernbaneverket. 11. august 2014. Besøkt 23. september 2015. 
 36. ^ «Holm-Nykirke». Jernbaneverket. 5. mars 2014. Besøkt 23. september 2015. 
 37. ^ «Farriseidet - Porsgrunn». Jernbaneverket. 25. juni 2014. Besøkt 23. september 2015. 
 38. ^ Njål Svingheim. «Starter utredningen for Grenlandsbanen». Jernbaneverket. Besøkt 11. juli 2014. 
 39. ^ Gjennom togstasjonen i 250 km/t

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Commons-logo.svg Commons: Kategori:Vestfoldbanen – bilder, video eller lyd