Europavei 18 (Norge)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europavei 18 (Norge)
Strekning
Riksgrensen i MarkerKristiansand

Alternativt kart

Europavei 18 (Norge)

E18 gjennom Norge

E18 gjennom fylkene
Data
Lengde410 km
- motorvei232 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier


Restriksjoner
Bomstasjoner18
Miljøfartsgrense
60 km/t
Framnes–Lysaker
(1. november–19. april,
hverdager kl. 06–22)

Europavei 18, forkortet E18, i Norge er en riksvei som går mellom riksgrensen ved Ørje i Marker, gjennom Viken via Oslo, Vestfold og Telemark og Agder til Kristiansand. I Kristiansand går veien over til E39, som fortsetter videre vestover.

Veien er del av den internasjonale europavei 18, som begynner i Craigavon i Nord-Irland, går videre gjennom Skottland, England, Norge, Sverige og Finland, og slutter i St. Petersburg i Russland. E18 er 1 890 km lang, hvorav 411 km i Norge.

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Skjematisk oversikt over veistandarden på strekningen:

Fra Til Lengde Standard
Riksgrensen (Ørje) Ørje sentrum 6,2 Motortrafikkvei: 1+1 og 2+1 felt. Midtdeler
Ørje sentrum Melleby 15,0 Landevei: Ikke midtdeler, plankryss i Ørje sentrum
Melleby Momarken 7,7 Motortrafikkvei: 1+1 og 2+2 felt fra Hærlandtunnelen og vestover
Momarken Retvet 25,6 Motorvei
Retvet Vinterbro 15,2 Landevei
Vinterbrosletta Vinterbrosletta 1,0 Motorvei
Vinterbrosletta Mastemyr 8,5 Motortrafikkvei: 1+1 og 2+1 felt. Midtdeler
Mastemyr Kongshavn 9,2 Landevei
Kongshavn Filipstad 3,5 Motortrafikkvei med 6 felt: Operatunnelen
Filipstad Blommenholm 10,5 Hovedvei: fire og seks felt med midtdeler
Blommenholm Langangen bru 132,0 Motorvei
Langangen bru Rugtvedt 17,9 Motortrafikkvei: 1+1 og 2+1 felt. Midtdeler fra Lanner til Skjelsvik
Rugtvedt Dørdal 15,5 Motorvei
Dørdal Akland 40,9 Motortrafikkvei: 1+1 og 2+1 felt. Midtdeler fra Tangen til Akland
Akland Rømyr (Tvedestrand) 14,0 Landevei
Rømyr Harebakken 22,5 Motorvei
Harebakken Øygårdsdalen (Grimstad) 20,2 Motortrafikkvei: 1+1 og 2+1 felt. Midtdeler
Øygårdsdalen Timenes 35,7 Motorvei
Timenes Kristiansand sentrum 9,2 Hovedvei: fire felt med midtdeler
Riksgrensen (Ørje) Kristiansand sentrum 410,3

For full oversikt over kryss, tunneler, kommuner og knutepunkter, se:

Historikk[rediger | rediger kilde]

Mellom 1931 og 1965 var det gamle riksveinummer. Da het strekningen Ørje–Oslo Riksvei 6, mens Oslo–Kristiansand–Stavanger var Riksvei 40. Mellom 1965 og 2000 gikk E18 i Norge fra Riksgrensen (Ørje)–Oslo–Kristiansand–Stavanger.

Den opprinnelige traséen har etter hvert blitt erstattet av motorvei og motortrafikkvei. Fra riksgrensen ved Ørje og til Retvedt syd for Ski (tidligere Østfold fylke) har den opprinnelige strekningen siden 2005 blitt 128. En del strekninger mangler, men på lengre sikt skal nesten hele E18 bli motorvei eller motortrafikkvei.

Fra omkring 2000 til og med 2017 ble E18 mellom Retvedt og Momarken i østre Viken utvidet til motorvei. Opprinnelig kostnad var anslått til 2,5 milliarder kroner, endelig kostnad kom på 6,5 milliarder kroner.[1]

Motorveier og motortrafikkveier i Norge[rediger | rediger kilde]

Per 2022 er rundt 232 kilometer (57 prosent) av E18 i Norge skiltet motorvei, mens 104 kilometer (25 prosent) er skiltet motortrafikkvei. Under er en liste over strekningene:[2]

Motorveier
Motortrafikkveier
 • Riksgrensen–Ørje: 6 km
 • Melleby–Mormarken: 7,5 km
 • Vinterbro–Mastemyr: 8,5 km
 • Kongshavn–Filipstad (Operatunnelen): 3,5 km
 • Langangen–Rugtvedt: 18 km
 • DørdalAkland: 41 km
 • Harebakken–Øygardsdalen: 20 km

Flere andre strekninger fremstår som motorvei, men er ikke skiltet motorvei. Dette gjelder strekningene Mastemyr–Fiskevollen, Filipstad–Blommenholm og Timenes–Kristiansand. Et par strekninger fremstår også som motortrafikkvei, men er ikke skiltet som det – blant andre Ørje–Melleby og Akland–Tvedestrand.

Utbygging av E18[rediger | rediger kilde]

Se også: Vestkorridoren

E18 ble gradvis utbygget fra landevei til motortrafikkvei og motorvei. Den første strekningen ble bygget fra Filipstad, langs Frognerkilen og vestover forbi Skøyen og Lysaker og til Blommenholm. Arbeidet startet i siste halvdel av 1950-årene, og strekningen til Blommenholm ble fullført i 1961. Denne parsellen ble imidlertid ikke bygget som motorvei, men som såkalt boulevard-gate med plankryss og smal midtrabatt.[3] Den første motorveistrekningen var veien utenom Asker sentrum, og ble åpnet sommeren 1962 som den første motorveien i Norge. Utover i 1960-årene fortsatte motorveibyggingen, og i 1977 var det fire felt mellom Oslo og Drammen. Det ble også bygget motorvei fra Stavanger sentrum og sydover mot Sandnes i 1970-årene. Denne strekningen er imidlertid nå en del av E39.

Utover i 1970-årene stoppet motorveiutbyggingen opp, og i stedet satset myndighetene på de noe billigere motortrafikkveiene med to felt og plankryss. De første strekningene med motortrafikkvei åpnet sør for Oslo, utenom Drammen og Larvik, og gjennom Kragerø kommune i 1970-årene. I 1980-årene fortsatte utbyggingen av flere motortrafikkvei-strekninger mellom Tønsberg og Larvik og gjennom østre Agder.

I 1990-årene ble motorveiutbyggingen gjenopptatt, da strekningen Eik–Gutu syd for Drammen ble åpnet som motorvei i 1995. Utbyggingen fortsatte med strekningen Gutu–Kopstad i 2001 og 2002, og videre sydover utover i 2000-årene. Samtidig startet motorveiutbyggingen mellom Momarken og Retvedt i Viken og mellom Grimstad og Kristiansand i Agder. Syd for Drammen var motorveien fullført til Tønsberg i 2009, og frem til Langangen i 2018.[4] Regjeringen har som mål at strekningen Oslo–Kristiansand skal bygges med motorveistandard og fullføres i løpet av 2020-årene. Strekningen riksgrensen (Ørje)–Vinterbro (Oslo) får motorveistandard vest for Momarken og møtefri motortrafikkvei på resten av strekningen.[5] Veien Oslo–Vinterbro (Mosseveien) er vei med lyskryss og 50-grense (8 km) og motortrafikkvei (10 km). Den planlegges ikke å bygges om.

E18 Grimstad-Arendal planlegges som ny trase med motorveistandard over en strekning på rundt 20 kilometer. Utbyggingen er anslått å koste 5,8 milliarder kroner (2019), noe som vil gi en negativ samfunnøkonomisk nytte på over 3 milliarder kroner. Eksisterende vei har midtdeler og plandelte kryss og vekselvis 2 eller 3 felt.[6][7]

Historikk over motorveier[rediger | rediger kilde]

Fylke Fra Til Km Åpnet Merknader
Viken Momarken Sekkelsten 6,2 31.08.2007[8]
Sekkelsten Krosby 6,4 28.10.2005[9]
Krosby Knapstad 7,4 23.11.2010[10]
Knapstad Retvet 5,6 25.11.2016[11]
Vinterbro Vinterbro 1,0 15.09.1970[12] Ombygget til full motorveistandard i 1993
Blommenholm Kjørbo 1,9 18.11.1964[13]
Kjørbo Slependen 1,6 05.07.1968[14]
Slependen Holmen 2,5 12.07.1972[15]
Holmen Haga 1,9 14.11.1975[16]
Haga Fusdal 1,6 01.11.1977[17]
Fusdal Drengsrud 1,8 13.07.1962[18] Utenom Asker sentrum, Norges første motorvei
Drengsrud Gjellebekk 7,5 09.10.1969[19]
Gjellebekk Høvik (Lierstranda) 7,5 03.11.1972[20] To felt åpnet 18. desember 1967[21][22]
Høvik Frydenhaug 3,2 16.11.2006[23] Drammensbrua, to felt åpnet 15. oktober 1975
Frydenhaug Eik 4,4 28.01.2009[4] To felt åpnet i 1978
Eik Gutu 4,6 17.10.1995[24]
Vestfold og Telemark Gutu Helland 29,5 30.10.2001[24]
Helland Kopstad 2,8 20.06.2002[25]
Kopstad Gulli 12,6 14.12.2007[26]
Gulli Langåker 24,7 04.07.2014[27] Utvidet fra motortrafikkvei, bygget i 1980- og 1990-årene
Langåker Bommestad 7,1 22.06.2009[28]
Bommestad Sky 7,6 07.05.2018[29] Larvikstunnelen åpnet i september 2017[29]
Sky Langangen 9,5 06.06.2012[30]
Rugtvedt Dørdal 15,5 02.12.2019[31]
Agder Rømyr Harebakken 22 02.07.2019[32] Omtalt som TvedestrandArendal
Øygårdsdalen Timenes 35,5 03.09.2009[33] Strekningen Grimstad–Lillesand åpnet 26. august 2009

Motorveier under planlegging eller bygging[rediger | rediger kilde]

Fylke Fra Til Km Byggestart Ferdig Merknader
Viken Retvet Vinterbro 16,0 2023[34] 2026/2027[35] Arbeid med optimalisering av strekningen og bompengproposisjon pågår ut 2022.
Lysaker Ramstadsletta 4,3 2020[36] 2029/2030[36] Del av prosjektet Vestkorridoren Lysaker–Asker[37]
Ramstadsletta Nesbru 5,7 2024[38] 2032[39]
Nesbru Drengsrud 7,3 Etter 2024 Etter 2030[40]
Vestfold og Telemark Langangen Rugtvedt 16,5 2021 2025[41] Utlyst høsten 2019. Byggestart i juni 2021[42], åpning juli 2025[43]
Dørdal (Bamble) Agder grense 22,0 2025 (tidligst) 2028– Prosjektet benevnes Tvedestrand–Bamble. Kommunedelplan vedtatt i 2019. Nye Veier jobber nå med to alternative linjer: en linje basert på traseen fra kommunedelplanen, og en linje der en i større grad gjenbruker dagens vei.[44][45] Endelig reguleringsplan kan bli vedtatt i 2024 eller 2025, med tidligst byggestart i 2025.[46]
Agder Vestfold og Telemark grense Rømyr (Tvedestrand) 32,0
Harebakken (Arendal) Øygårdsdalen (Grimstad) 19,0 Usikkert Usikkert Prosjektet benevnes Arendal–Grimstad.[47] Kommunedelplan vedtatt. Nye Veier jobber med optimalisering av veilinje og et økonomisk realiserbart prosjekt. Nye Veier har ikke prioritert prosjektet for utbygging per 2022.[48]
Varoddbrua Breimyr 10,0 Usikkert Usikkert Prosjektet benevnes Ytre ringvei. Fellesstrekning med E39. Var planlagt utlyst i 2022, med mulig byggestart i 2023, men prosjektet er utsatt inntil videre. Mål om godkjent reguleringsplan vinteren 2022–2023.[49]

Historikk over motortrafikkveier[rediger | rediger kilde]

Fylke Fra Til Km Åpnet Merknader
Viken Riksgrensen Ørje 6,0 09.12.2017[50]
Melleby Momarken 7,7 01.10.2014[51]
Vinterbro Mastemyr 8,0 30.09.1970[52] Prosjektet strakte seg til Fiskevollen. Strekningen Mastemyr–Fiskevollen er nedklassifisert til ordinær vei
Oslo Kongshavn Filipstad 3,5 20.09.2010[53] Operatunnelen. Deler av tunnelen, Festningstunnelen, åpnet 18. januar 1990
Vestfold og Telemark Langangen Kokkersvoll 2,6 25.10.1979[54] Langangsbruene. Parsellen var opprinnelig Solum–Kokkersvoll (6 km). Solum–Langangen ble motorvei i 2012
Kokkersvoll Fjelldalåsen 3,2 15.09.1987[55][56] Første etappe av Langangen–Rugtvedt
Fjelldalsåsen Skjelsvik 3,8 28.06.1990[57] Andre etappe av Langangen–Rugtvedt
Skjelsvik Kjørholt 3,7 20.10.1992[55][58] Tredje etappe av Langangen–Rugtvedt
Kjørholt Rugtvedt 4,5 19.08.1996[59] Fjerde etappe av Langangen–Rugtvedt, omfatter Grenlandsbrua
Dørdal Tangen 14,9 20.12.1971[60][61]
Tangen Aust-Agder grense 7,4 10.10.1974[62] Veien utvidet med midtdeler i 2016[63]
Agder Telemark grense Østerholt 4,0 01.07.1997[64][65] Veien er senere utvidet med midtdeler
Østerholt Brokelandsheia 4,3 04.09.1989[66] Veien er senere utvidet med midtdeler
Brokelandsheia Akland 10,7 01.11.2004[67]
Harebakken Sørsvann 5,2 10.11.1977[68] Parsellen strakk seg fra Stølen til Sørsvann. Stølen–Harebakken ble erstattet av motorvei i 2019[32]
Sørsvann Rannekleiv 3,8 18.09.1985[69]
Rannekleiv Temse 7,8 17.10.2000[70]
Temse Bie 2,9 04.07.1991[71]
Bie Øygårdsdalen 2,5 06.10.1981[72] Plankryss ombygget til toplanskryss i 1993[73], utvidet med midtdeler i 2012[74]

Tidligere motortrafikkvei-strekninger[rediger | rediger kilde]

Fylke Fra Til Km Åpnet Merknader
Viken Gjellebekk Høvik (Lierstranda) 7,5 18.12.1967[22] Utvidet til firefelts motorvei i november 1972[20]
Høvik Frydenhaug 3,2 16.10.1975[75] Drammensbrua, utvidet til firefelts motorvei i november 2006
Frydenhaug Kobbervikdalen 3,5 09.12.1978[76] Utvidet til firefelts motorvei i januar 2009[4]
Vestfold og Telemark Gulli Holmane 7,3 29.06.1990[57] Utvidet til firefelts motorvei i juli 2014
Holmane Tassebekk 7,7 15.11.1991[77] Utvidet til firefelts motorvei i juli 2014
Tassebekk Klinestad 5,3 14.10.1986[78] Utvidet til firefelts motorvei i juli 2014
Klinestad Langåker 5,9 24.10.1979[79] Utvidet til firefelts motorvei i juli 2014
Bommestad Farriseidet 5,2 16.12.1974[80] Erstattet av ny firefelts motorvei i 2017
Farriseidet Sky 2,4 15.12.1975[81] Erstattet av ny firefelts motorvei i 2018
Solum Kokkersvoll 6,5 25.10.1979[54] Strekningen Solum–Langangsbruene erstattet av ny motorvei i 2012
Agder Stølen Harebakken 2,7 10.11.1977[68] Del av Stølen–Sørsvann. Erstattet av ny firefelts motorvei i 2019

Alternative veier[rediger | rediger kilde]

Det finnes alternative veier for å reise fra et sted langs veien til et annet.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Nordli, Sebastian (9. desember 2017). «Åpner siste del av «tabbeveien» i Østfold». NRK. 
 2. ^ «Vegkart». www.vegvesen.no. Besøkt 15. juli 2019. 
 3. ^ Jacobsen, Jacob (1998). Ridesti, kongevei, motorvei. Asker og Bærum historielag. s. 53. ISBN 8290095058. 
 4. ^ a b c Haakonsen, Anders (29. januar 2009). «Fire felt på E 18 mellom Oslo og Tønsberg». Tu.no (norsk). Besøkt 14. juli 2019. 
 5. ^ Samferdselsdepartementet (5. april 2017). «E18 skal ferdigstilles mot øst og vest». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 14. juli 2019. 
 6. ^ Bergskaug, Elisabeth (19. november 2019). «Advarer mot ny E18-strekning: – Prosjektet er helt vanvittig». www.abcnyheter.no (norsk). Besøkt 12. november 2021. 
 7. ^ https://vista-analyse.no/no/publikasjoner/kvalitetssikring-av-samfunnsokonomiske-beregninger-til-korridorvalg-for-ny-e18-pa-strekningene-dordal-tvedestrand-og-arendal/
 8. ^ Torjusen, Anette (29. august 2007). «Jens åpner ny E18». NRK. Besøkt 14. juli 2019. 
 9. ^ «En ny dag for Askim». Veier24.no (norsk). 17. oktober 2005. Besøkt 14. juli 2019. 
 10. ^ «Krosby-Knapstad». Statens vegvesen. Besøkt 14. juli 2019. 
 11. ^ Knapstad - Retvet (6,2 km) (Vegvesenet, 7. desember 2016) Arkivert 30. desember 2016 hos Wayback Machine.
 12. ^ «13,6 km ny Mossevei åpnes 15. september». Arbeiderbladet. 21. juli 1970. s. 7. 
 13. ^ Lode, Sigmund (17. november 1964). «Jubeldag i dag – men langt frem». VG. s. 24. 
 14. ^ «Motorvei Kjørbo–Slependen åpnet i full bredde». Aftenposten. 6. juli 1968. s. 13. 
 15. ^ «Ny bit av motorvei til Drammen». Aftenposten Aften. 13. juli 1972. s. 2. 
 16. ^ «1900 meter ny motorvei». Aftenposten. 15. november 1975. s. 1. 
 17. ^ «Raskere til Drammen». Aftenposten. 1. november 1977. s. 1. 
 18. ^ «Ny vei – og et lettelsens sukk». VG. 13. juli 1962. s. 1. 
 19. ^ Johanssen, Kjell (9. oktober 1969). «Fabelaktig motorvei gir flyt Oslo–Drammen». Arbeiderbladet (norsk). Besøkt 3. juli 2019. 
 20. ^ a b «Åpning med tre kraftige sjokk: På fire kjørefelter Oslo–Drammen». Arbeiderbladet (norsk). 4. november 1972. s. 5. Besøkt 3. juli 2019. 
 21. ^ «Biler gjennom opplyst fjell i Lier». Aftenposten. 19. desember 1967. s. 1 og 16. 
 22. ^ a b «Endelig slutt på krabbingen». Arbeiderbladet (norsk). 19. desember 1967. s. 1 og 6. Besøkt 3. juli 2019. 
 23. ^ NTB. «Drammensbrua ikke lenger trafikkflaskehals». www.hegnar.no (norsk). Arkivert fra originalen 14. juli 2019. Besøkt 14. juli 2019. 
 24. ^ a b «Kjell Magne Bondevik åpner nye E18». Bygg.no - Byggeindustrien. 30. oktober 2001. Besøkt 14. juli 2019. 
 25. ^ «100 km/t på E18 i Vestfold». Bygg.no - Byggeindustrien. 25. april 2002. Besøkt 14. juli 2019. 
 26. ^ Aune, Marit (14. desember 2007). «E18 åpnet». NRK. Besøkt 14. juli 2019. 
 27. ^ «E18 Gulli–Langåker». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 14. juli 2019. Besøkt 14. juli 2019. 
 28. ^ «E18 Langåker – Bommestad er åpnet». www.op.no (norsk). 22. juni 2009. Besøkt 14. juli 2019. 
 29. ^ a b Byggeindustrien (4. mai 2018). «Full åpning av E18 Bommestad-Sky». Bygg.no - Byggeindustrien. Besøkt 14. juli 2019. 
 30. ^ Seehusen, Joachim (1. juni 2012). «Slik blir nye E18». Tu.no (norsk). Besøkt 14. juli 2019. 
 31. ^ «Bamble kommune - Åpning av E18 Rugtvedt - Dørdal». www.bamble.kommune.no. Besøkt 2. desember 2019. 
 32. ^ a b Korsvoll, Rune (2. juli 2019). «Denne nye motorveien åpner i dag». DinSide.no (norsk). Besøkt 14. juli 2019. 
 33. ^ «E18 Grimstad-Kristiansand åpnet av Kong Harald 26. august». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 1. oktober 2020. Besøkt 14. juli 2019. 
 34. ^ «E18 Retvet-Vinterbro». Statens vegvesen. Besøkt 9. juli 2022. 
 35. ^ «(+) Prosjektlederen vil ha E18 mellom Nygårdskrysset og Vinterbro ferdig om seks år». www.oblad.no (norsk). 19. februar 2019. Besøkt 14. juli 2019. 
 36. ^ a b «E18 Lysaker–Ramstadsletta». Statens vegvesen. Besøkt 11. oktober 2021. 
 37. ^ «E18 Lysaker–Asker». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 22. juni 2020. Besøkt 14. juli 2019. 
 38. ^ «Ramstadsletta–Nesbru». Statens vegvesen. Besøkt 9. juli 2022. 
 39. ^ «Medvirkningsportal». www.e18vkp2.no. Besøkt 9. juli 2022. 
 40. ^ Frank Ertesvåg (28. mai 2019). «Holder fast på tre nye bommer på ny E18 fra 2027». www.vg.no. Besøkt 14. juli 2019. 
 41. ^ Johansen, Ragnhild (22. mars 2018). «E18-utbyggingen spiser 19 boliger: – Krevende for dem som blir berørt». Varden (norsk). Arkivert fra originalen 14. juli 2019. Besøkt 14. juli 2019. 
 42. ^ Amundsen, Bjørn Olav (18. juni 2021). «Anleggsarbeid for ny E18 har startet ved Kokkersvold i Porsgrunn». Veier24.no (norsk). Besøkt 11. oktober 2021. 
 43. ^ Skoglund, Jarle (2. desember 2019). «Nye Veier lyser ut Grenlandsbrua på nytt - sammen med begge naboparsellene». Veier24.no (norsk). Besøkt 2. desember 2019. 
 44. ^ «Framdriftsplan for ny E18 Tvedestrand-Bamble». Nye Veier AS. Arkivert fra originalen 9. juli 2022. Besøkt 9. juli 2022. 
 45. ^ «Nye Veier kan planlegge ny E18 Tvedestrand-Bamble for fartsgrense 100 km/t». Nye Veier AS. Besøkt 9. juli 2022. 
 46. ^ Saugstad, Av Fredrik. «Nye Veier om E18 Tvedestrand-Bamble: Ikke et gjennomførbart prosjekt i dag». Tungt. Besøkt 9. juli 2022. 
 47. ^ «E18 Arendal – Grimstad». Nye Veier AS. Besøkt 9. juli 2022. 
 48. ^ «Veien videre for ny E18 fra Arendal til Grimstad». Nye Veier AS. Besøkt 9. juli 2022. 
 49. ^ «E18 Ytre ringvei». www.ytreringvei.no. Besøkt 9. juli 2022. 
 50. ^ «E18 RIKSGRENSEN-ØRJE ÅPNES 9. DESEMBER». TVØstfold. 22. november 2011. Arkivert fra originalen 7. august 2020. Besøkt 2. juli 2019. 
 51. ^ E 18 Melleby-Momarken (7 km) Arkivert 4. mai 2009 hos Wayback Machine.
 52. ^ «Det skjer kl. 12.00 i dag: Slutt på køene ved Gjersjøen». VG. 30. september 1970. s. 8. 
 53. ^ «Én lang tunnel i Oslo; Operatunnelen». Statens vegvesen. Besøkt 14. juli 2019. [død lenke]
 54. ^ a b «Bare noen linjer om …». Arbeiderbladet (norsk). 19. oktober 1979. s. 2. Besøkt 14. juli 2019. 
 55. ^ a b «Varden 1995.01.25». Varden 1995 (norsk). 25. januar 1995. Besøkt 14. juli 2019. 
 56. ^ Bruun, Sverre (3. juni 1986). «Bompenger i Porsgrunn». Nationen (norsk). s. 9. Besøkt 16. juli 2019. «Den første delen skal stå ferdig allerede 15. september neste år. Det gjelder den tre kilometer lange strekningen fra bomstasjonen til Fjelldalåsen i Lillegårdskleivene» 
 57. ^ a b Brynhildsen, Rune (30. juni 1990). «Flaskehals på E18 fjernet». Aftenposten. s. 8. 
 58. ^ «Nyvegen snart ferdig». Telemark Arbeiderblad (norsk). 26. august 1992. s. 12. Besøkt 16. juli 2019. «Tirsdag 20. oktober blir den åpnet for trafikk.» 
 59. ^ Andersen, Trond (20. august 1996). «– En vakker bru». Arbeiderbladet (norsk). s. 18. Besøkt 14. juli 2019. 
 60. ^ «Ny del av E-18 blir motorvei». Fædrelandsvennen 1971 (norsk). 21. desember 1971. Besøkt 2. juli 2019. 
 61. ^ «"Sørlandske" blir fem km kortere: En viktig parsell ved Kragerø åpnings-klar». Arbeiderbladet (norsk). 15. desember 1971. s. 30. Besøkt 2. juli 2019. 
 62. ^ «Nationen 1974.10.10». Nationen 1974 (norsk). 10. oktober 1974. Besøkt 2. juli 2019. 
 63. ^ «Mye midtdeler for pengene». Veier24.no (norsk). 3. november 2016. Besøkt 2. juli 2019. 
 64. ^ «Fædrelandsvennen 1997.04.25». Fædrelandsvennen 1997 (norsk). 25. april 1997. Besøkt 2. juli 2019. 
 65. ^ Pedersen, Eivind (3. juli 1997). «Fisk ørret fra E18 !». Dagbladet. 
 66. ^ «Vegdirektøren klipper snoren». Aust-Agder Blad. 28. juli 1989. «Den 4. september er D-dag for åpningen av nye Sundebru i Gjerstad» 
 67. ^ NRK (1. november 2004). «Ny E18-strekning åpnet». NRK. Besøkt 14. juli 2019. 
 68. ^ a b «E18 utenom Arendal». Aftenposten. 10. november 1977. s. 2. 
 69. ^ «E18 ved Rannekleiv åpnes 18. september». Grimstad Adressetidende (norsk). 17. september 1985. s. 12. Besøkt 2. juli 2019. 
 70. ^ NRK (17. oktober 2000). «Rannekleiv-Temse åpnet i formiddag». NRK. Besøkt 2. juli 2019. 
 71. ^ «Åpningen av ny E18 Temse–Bie». Grimstad Adressetidende (norsk). 6. juli 1991. s. 7. Besøkt 2. juli 2019. 
 72. ^ «Veiåpning med hest og trille». Grimstad Adressetidende (norsk). 6. oktober 1981. s. 1. Besøkt 2. juli 2019. 
 73. ^ «Nå åpner de nye kryssene på E18». Grimstad Adressetidende 1993 (norsk). 9. september 1993. s. 7. Besøkt 2. juli 2019. 
 74. ^ «Sammenhengende midtdeler Arendal - Kristiansand». Veier24.no (norsk). 21. november 2012. Besøkt 2. juli 2019. 
 75. ^ Sundene, Thor Fr. (16.10.1975). «Drammensbroen åpen bare ett kvarter i går: Bom i Lier». VG. s. 12. 
 76. ^ «Bedre trafikkflyt på E6 og E18». Aftenposten. 8. desember 1978. s. 4. 
 77. ^ «Tønsbergs Blad 1991.11.16». Tønsbergs Blad 1991 (norsk). 16. november 1991. Besøkt 14. juli 2019. 
 78. ^ Skutle, Sølvi (15. oktober 1986). «Flaggene til topps da ny E 18-parsell åpnet». Aftenposten. s. 15. 
 79. ^ «E-18». Arbeiderbladet (norsk). 24. oktober 1979. s. 2. Besøkt 14. juli 2019. 
 80. ^ «E18 vekk fra Larvik sentrum i formiddag». Aftenposten. 16. desember 1974. s. 20. 
 81. ^ «Veikontoret i Vestfold». Aftenposten. 11. desember 1975. s. 5. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]