Hopp til innhold

Konseptvalgutredning

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En konseptvalgutredning (KVU) er en faglig utredning av alternative måter («konsepter») å løse et behov på. For statlige prosjekter med antatt kostnad over 1 milliard kroner skal det gjennomføres en konseptvalgutredning før prosjektet besluttes igangsatt. Konseptvalgutredningen inngår i kvalitetssikringsregimet for store prosjekter.[1] Eksterne konsulenter utarbeider en kvalitetssikringsrapport (KS1) av konseptvalgutredningen.[2]

Eksempler på ulike konsepter for å dekke samfunnsbehovet "sikre vegtrafikk mellom en øy og fastlandet" kan være å bygge ei bru, grave en undersjøisk tunnel eller beholde dagens ferje.

En KVU har seks hovedkapitler:

  1. Behovsanalyse (prosjektutløsende behov)
  2. Strategikapittel (mål for prosjektet/tiltaket/området)
  3. Overordnede krav (krav til prosjekt/tiltak og sammenligningskriterier)
  4. Mulighetsstudie
  5. Alternativanalyse (utvikling av konsept, vurdering av konsept og anbefaling)
  6. Føringer for forprosjektfasen

Etter utredningen gjennomfører eksterne konsulenter med rammeavtale med Finansdepartementet en faglig kvalitetssikring, kalt KS1, som hovedsakelig er basert på studier av hovedrapporten med vedlegg. KS1 blir en egen rapport som vurderer det faglige arbeidet og gir en anbefaling.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata