Kjell Magne Bondeviks andre regjering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Kjell Magne Bondeviks andre regjering, også benevnt Samarbeidsregjeringen,[1] ble utnevnt av Kongen i statsråd den 19. oktober 2001. Den var en mindretallsregjering utgått av Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V). Etter stortingsvalget 2001 fikk disse tre partiene 62 mandater på Stortinget, og var avhengig av støtte fra Fremskrittspartiets 26 mandater for å få det nødvendige flertall på 83 mandater.

Stortingsvalget ga Kristelig Folkeparti en oppslutning på 12,4 prosent, Høyre 21,2 prosent og Venstre 3,9 prosent. Venstre havnet med det under sperregrensen på fire prosent og partiet fikk dermed kun to representanter på Stortinget. Til gjengjeld endte partiet opp med tre statsråder. Samme valg hadde Arbeiderpartiet gjort sitt dårligste valg siden 1924. Jens Stoltenberg måtte derfor gi posisjonen som statsminister tilbake til Bondevik kun halvannet år etter at Arbeiderpartiet, sammen med Høyre, hadde felt Kjell Magne Bondeviks første regjering.[2]

Høyre fikk 10 statsråder – deriblant utenriksministeren, Kristelig Folkeparti seks statsråder – deriblant statsministeren, mens Venstre fikk tre statsråder. Den 18. juni 2004 ble det foretatt utskiftninger av seks statsråder i seks departementer. I to av disse ble partitilhørigheten endret fra H til KrF; i to andre fra KrF til H. Styrkeforholdet mellom de tre partiene forble derfor uendret.

28. november 2001, under debatten om statsbudsjettet for 2002, stilte statsminister Bondevik kabinettsspørsmål for å få forslaget til statsbudsjett vedtatt. Statsbudsjettet ble vedtatt, og regjeringen ble dermed sittende.[3][4][5]

Avgang[rediger | rediger kilde]

Etter stortingsvalget 2005 mistet regjeringen sitt parlamentariske grunnlag. De tre regjeringspartiene fikk 44 mandater. Dersom vi legger til Fremskrittspartiets 38 mandater, hadde den støtte av 82 mandater på Stortinget. De tre opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet fikk samlet 87 mandater og kunne danne en ny flertallsregjering.

Kjell Magne Bondeviks andre regjering ble innvilget avskjed den 14. oktober 2005.[6][7] Den fortsatte som forretningsministerium frem til 17. oktober 2005, da Jens Stoltenbergs andre regjering overtok.[8]

Navn Parti Fra Til
Statsminister   Kjell Magne Bondevik   KrF   19. oktober 2001   17. oktober 2005  
Utenriksminister   Jan Petersen   H   19. oktober 2001   17. oktober 2005  
Statsråd i Navn Parti Fra Til
Kommunal- og regionaldepartementet   Erna Solberg   H   19. oktober 2001   17. oktober 2005  
Arbeids- og sosialdepartementet   Dagfinn Høybråten (arbeids- og sosialminister)   KrF   18. juni 2004   17. oktober 2005  
   Ingjerd Schou (sosialminister)   H   19. oktober 2001   18. juni 2004  
Landbruks- og matdepartementet   Lars Sponheim   V   19. oktober 2001   17. oktober 2005  
Finansdepartementet   Per-Kristian Foss   H   19. oktober 2001   17. oktober 2005  
Justis- og politidepartementet   Odd Einar Dørum   V   19. oktober 2001   17. oktober 2005  
Kultur- og kirkedepartementet   Valgerd Svarstad Haugland   KrF   19. oktober 2001   17. oktober 2005  
Utenriksdepartementet (utviklingssaker)   Hilde Frafjord Johnson   KrF   19. oktober 2001   17. oktober 2005  
Barne- og familiedepartementet   Laila Dåvøy   KrF   19. oktober 2001   17. oktober 2005  
Utdannings- og forskningsdepartementet   Kristin Clemet   H   19. oktober 2001   17. oktober 2005  
Fiskeri- og kystdepartementet   Svein Ludvigsen   H   19. oktober 2001   17. oktober 2005  
Helse- og omsorgsdepartementet   Ansgar Gabrielsen (helse- og omsorgsminister)   H   18. juni 2004   17. oktober 2005  
   Dagfinn Høybråten (helseminister)   KrF   19. oktober 2001   18. juni 2004  
Samferdselsdepartementet   Torild Skogsholm   V   19. oktober 2001   17. oktober 2005  
Forsvarsdepartementet   Kristin Krohn Devold   H   19. oktober 2001   17. oktober 2005  
Nærings- og handelsdepartementet   Børge Brende   H   18. juni 2004   17. oktober 2005  
   Ansgar Gabrielsen   H   19. oktober 2001   18. juni 2004  
Moderniseringsdepartementet   Morten Andreas Meyer   H   18. juni 2004   17. oktober 2005  
   Victor Norman (arbeids- og admin.minister)   H   19. oktober 2001   8. mars 2004  
Olje- og energidepartementet   Thorhild Widvey   H   18. juni 2004   17. oktober 2005  
   Einar Steensnæs   KrF   19. oktober 2001   18. juni 2004  
Miljøverndepartementet   Knut Arild Hareide   KrF   18. juni 2004   17. oktober 2005  
   Børge Brende   H   19. oktober 2001   18. juni 2004  


Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Navnet blir Samarbeidsregjeringen». NRK. 2. oktober 2001. Besøkt 8. oktober 2013. 
  2. ^ «Ap nede for telling». TV 2. 11. juli 2009. Besøkt 8. oktober 2013. 
  3. ^ «Mistillitsforslag, kabinettsspørsmål og kritikkforslag – en oversikt» av Per E. Hem og Tanja Wahl, utgitt av Stortingets utredningsseksjon, i serien Perspektiv 01/18, side 16 (der feilaktig benevnt nasjonalbudsjettet): «Kabinettsspørsmål fra regjeringen v. statsministeren den 28.11.2001 under debatt om nasjonalbudsjettet for 2002. Regjeringen signaliserte at den ville gå av dersom budsjettet ikke oppnådde flertall, og med bakgrunn i dette stemte FrP for.»)
  4. ^ NRK.no 28. november 2001: Bondevik varslet kabinettsspørsmål, «Statsminister Kjell Magne Bondevik varslet i finansdebatten i formiddag kabinettsspørsmål på forslaget til statsbudsjett for neste år.»
  5. ^ Stortinget – Møte onsdag den 28. november 2001 kl. 10. Kjell Magne Bondevik uttalte: «Vi må konstatere ut fra innstillingen fra finanskomiteen og første dag av debatten at det ikke har avtegnet seg et flertall for rammene for statsbudsjettet 2002. Men et budsjett må landet ha og et rammevedtak må fattes for å komme videre i budsjettprosessen. Jeg vil derfor gjøre det klart at dersom ikke regjeringspartienes forslag i dag blir vedtatt, vil jeg ta konsekvensen av det, fordi Regjeringen da ikke har det grunnlag vi mener vi trenger for den økonomiske politikk.» (Sakene 1–4 ble behandlet i samme debatt: sak 1, 2, det som ble debattert var altså ikke bare forbruksavgift på elektrisk kraft.)
  6. ^ Offisielt fra statsråd 14. oktober 2005: «Søknad om avskjed for Regjeringen Bondevik II.»
  7. ^ Pressemelding: Bondeviks andre regjering søker avskjed
  8. ^ Offisielt fra statsråd 17. oktober kl. 13.00

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]