Flekkefjordbanen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Flekkefjordbanen
Flekkefjordbanen at Lundevatnet.jpeg
Flekkefjordbanen ved Lundevatnet.
Info
TypeJernbane
SystemUelektrifisert jernbane
StatusNedlagt mellom Sira og Flekkefjord
UtgangsstasjonEgersund/Sira
EndestasjonFlekkefjord
Antall stasjoner36
Drift
Åpnet1. oktober 1904
Nedlagt1991
EierBane NOR
Operatør(er)Ingen, tidligere NSB
Type trafikkdresinsykling
Teknisk
Sporvidde1435mm, opprinnelig 1067mm
Lengde17 km
Lengde dobbeltspor0 km
Krysningsspor3 (Sira, Flikkeid, Flekkefjord)
Tunneler13
Planoverganger41

Flekkefjordbanen

Flekkefjordbanen er jernbanestrekningen fra Sira stasjon til Flekkefjord stasjon. Banestrekningen er 17 km lang med 13 tunneler. Den opprinnelige Flekkefjordbanen var en forlengelse av Jærbanen fra Egersund til Flekkefjord, en strekning som ble åpnet i 1904. 1991 ble strekningen Sira – Flekkefjord nedlagt ved stortingsvedtak.[1]

I 1897 begynte arbeidet med Flekkefjordbanen som da var smalsporet. 1. oktober 1904 gikk det første ordinære toget fra Flekkefjord til Egersund.

Spesielt på strekningen mellom Flekkefjord og Sirnes er topografien krevende. Banen har stigning opptil 19 . Strekningen er 14,3 km, hvorav 5,4 km (38%) går i tunnel. Ravnejuvet tunnel, som med sine 1 174 m er strekningens lengste, var også Norges lengste tunnel i to år inntil Gravhalstunnelen stod ferdig i 1906. Ravnejuvet ble drevet for hånd.

Fra starten hadde strekningen to stasjoner, Flekkefjord stasjon og Sirnes. Flikkeid stoppested, som er omtrent på banens høyeste punkt, ble oppgradert til stasjon i 1912. Det kom også vanntårn og kullager der. Godstransporten fra Sira ble lenge kjørt med damplokomotiv. Alle bygninger langs banen ble tegnet av Paul Armin Due. Stasjonsbygningen i Flekkefjord ble revet i 1967, på Sirnes i 1977 og på Flikkeid i 1988.

Tilkobling til Sørlandsbanen[rediger | rediger kilde]

I 1940 startet arbeidene med å koble sammen Flekkefjordbanen og Sørlandsbanen. Strekningen fra Sirnes til Sira (3,2 km) måtte legges i ny trasé. Samtidig ble banen lagt om til normalspor. Fra 1941 til 1944 gikk det tog med begge sporvidder. Tog mellom Flekkefjord og Egersund ble kjørt med smalsporet materiell. Anleggstrafikken mellom Flekkefjord og Sira ble kjørt med normalsporet materiell. Fra 1944 ble Flekkefjordbanen en sidebane til Sørlandsbanen og det ble nå bare benyttet normalsporet materiell.

Tunnelene på Flekkefjordbanen beholdt sin konstruksjonsprofil i fra smalsportiden, de ble med andre ord ikke utvidet. Kun Bakkekleivi tunnel mellom Sira og Sirnes fikk normalsporet profil.

For å kunne kjøre normalsporet togmateriell på banen, ble sporet senket i tunnelene ved at tykkelsen på ballastlaget ble redusert. Det var også restriksjoner på lengden på materiellenheter som kunne kjøres der. Persontogmateriellet som ble brukt på banen, hadde sidevinduer som ikke lot seg åpne og kun små lufteklaffer.

I 1946 ble den gamle jernbanetraséen mellom Sirnes og Moi tatt i bruk som veitrasé for hovedveien på strekningen mellom Kristiansand og Stavanger til erstatning for traséen over Tronåsen og Bakke bro fra 1844.

Nedleggelse og fredning[rediger | rediger kilde]

I 1990 opphørte daglig drift av banen. Etter 1990 har banen vært brukt av turister, til dresinkjøring.

Flekkefjordbanen er tatt inn på Landsverneplanen for jernbanens kulturminner; delplan II, «Kunst fra Rallarens Haand». Som følge av dette blir banen vedlikeholdt og satt i stand.

Per 2009 var broene ettersett og reparert, slik at strekningen Drangeid – Sira igjen kunne trafikkeres av tyngre rullende materiell.

I 2015 ble Flekkefjordbanen fredet ved forskrift av Riksantikvaren.[2]

Per 2016 var hele banen igjen kjørbar for tog.

I 2017-2018 reetablerer BaneNOR kryssingssporet på Flikkeid stasjon. Den nordre sporvekselen ble flyttet fra det nedlagte «Halvorsen og Sønner sidespor» (industrispor) ca. ved km 2,5.

Banen kan i dag trafikkeres med dresiner mellom Flekkefjord stasjon og Bakkekleivi holdeplass. Dresinutleien skjer i regi av «Flekkefjordbanen AS»

Linjekart[rediger | rediger kilde]

Tegnforklaring
Vis B bruer ja T tunneler under 300 m nei
Vis V veier, D driftsanlegg og sidespor
BSicon LSTR.svg Jærbanen
BSicon BHF.svg 525,56 km Egersund (1944) 11,1 moh.
BSicon ev-SHI2gr.svgBSicon d.svg opprinnelig trasé
BSicon vexHST-STR.svgBSicon d.svg 523,66 km Slettebø (1904)
BSicon exdSTR.svgBSicon dTUNNEL1.svgBSicon d.svg Slettebø (133 m)
BSicon ev-SHI2g+r.svgBSicon d.svg
BSicon eABZgl.svg sidespor til Kjelland transformatorstasjon
BSicon eHST.svg Kjelland (1933)
BSicon eHST.svg Sleveland (1926)
BSicon SKRZ-Yu.svg Riksvei 426.svg Krossmoveien
BSicon eDST.svg 515,99 km Klungland (1904) 85,9 moh.
BSicon hKRZWae.svg Hedlandsåna (64 m)
BSicon TUNNEL1.svg Klungeland (321 m)
BSicon TUNNEL2.svg Løvold (114 m)
BSicon eHST.svg Omdalsgrendi (1933)
BSicon eHST.svg Dybingsgrendi (1926)
BSicon TUNNEL2.svg Birkeland (90 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv4264 Eiaveien
BSicon DST.svg 511,29 km Helleland (1904)
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E39.svg Sørlandsveien
BSicon TUNNEL2.svg Dyreidtødna (65 m)
BSicon TUNNEL2.svg Trodal (130 m)
BSicon TUNNEL2.svg Kam (50 m)
BSicon TUNNEL1.svg Åmodt (341 m)
BSicon eHST.svg 508,14 km Årrestad (1912)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv4274 Årrestadveien
BSicon TUNNEL2.svg Kvernskar (53 m)
BSicon TUNNEL2.svg Hæstad (130 m)
BSicon BUE.svg Fv4272 Tekseveien
BSicon eHST.svg Revsland (1929)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv4270 Birkemoveien
BSicon DST.svg 498,15 km Ualand (1904)
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E39.svg Lundveien
BSicon eHST.svg Skjerpe (1930)
BSicon TUNNEL2.svg Rotten (192 m)
BSicon hSKRZ-Ya.svg Stamvei E39.svg Lundveien (33 m)
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E39.svg Lundveien (33 m)
BSicon hKRZWe.svg Eidselva (33 m)
BSicon hKRZWae.svg Eidselva (33 m)
BSicon DST.svg 491,09 km Heskestad (1904)
BSicon TUNNEL1.svg Trolleskar (328 m)
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E39.svg Lundveien (ca. 50 m)
BSicon TUNNEL2.svg Likningstjørn (51 m)
BSicon eHST.svg Monen (1942)
BSicon eHST.svg Mona grustak (1939)
BSicon eHST.svg Drange (1933)
BSicon TUNNEL2.svg Fosseklampen (48 m)
BSicon TUNNEL1.svg Bjødnetødna (433 m)
BSicon TUNNEL2.svg Sprangfjell (121 m)
BSicon TUNNEL2.svg Øikto (227 m)
BSicon TUNNEL2.svg Vassenden II (101 m)
BSicon TUNNEL2.svg Vassenden I (19 m)
BSicon TUNNEL1.svg Stortunnelen (2 163 m)
BSicon eHST.svg Skjeggestad (1930)
BSicon eHST.svg Raase (1933)
BSicon hSKRZ-Ea.svg Fv4242 Moiveien
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv4242 Moiveien
BSicon hKRZWe.svg Moisåna (52 m)
BSicon hKRZWae.svg Moisåna (52 m)
BSicon eABZg+r.svg industrispor
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv4258 Skålandsveien
BSicon BHF.svg 477,24 km Moi (1904) 58,4 moh.
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv4256 Lindlandsveien
BSicon eHST.svg Lindland (1926)
BSicon TUNNEL2.svg Hamre (190 m)
BSicon TUNNEL2.svg Klubben (276 m)
BSicon d.svgBSicon evSHI2gl-.svg
BSicon d.svgBSicon vSTR-exHST.svg 472,76 km Tronvik (1926)
BSicon .svgBSicon exSTR+l.svgBSicon exdSTRq.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon c.svgBSicon dSKRZ-Yu.svgBSicon exdSTRr.svg
opprinnelig linje, nå Stamvei E39.svg
BSicon .svgBSicon exSTR+l.svgBSicon exdSTRq.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon c.svgBSicon edKRZ.svgBSicon exdSTRr.svg
opprinnelig linje
BSicon exTUNNEL2.svgBSicon tSTRa.svgBSicon .svg Tronås (3 178 m)
BSicon exSTR+GRZq.svgBSicon tSTR+GRZq.svgBSicon .svg Rogaland
Vest-Agder
BSicon exTUNNEL2.svgBSicon tSTRe.svgBSicon .svg
BSicon exTUNNEL2.svgBSicon eHST.svgBSicon .svg Litlemoen (1944)
BSicon exSTR.svgBSicon hSKRZ-Ea.svgBSicon .svg 467 Osenvegen (110 m)
BSicon exSTR.svgBSicon SKRZ-Eo.svgBSicon .svg 467 Osenvegen (110 m)
BSicon exTUNNEL2.svgBSicon hKRZWe.svgBSicon .svg Sira
BSicon exTUNNEL2.svgBSicon hKRZWae.svgBSicon .svg Sira
BSicon exSTR.svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 468,63 km Sira (1943) 72,7 moh.
BSicon exSTR.svgBSicon SKRZ-Eo.svgBSicon .svg Fv4204 Prestmovegen
BSicon exTUNNEL2.svgBSicon xABZgl.svgBSicon dLSTRq.svgBSicon d.svg Sørlandsbanen til Kristiansand
BSicon exSTR.svgBSicon exHST.svgBSicon .svg 0,93 km Bakkekleivi (1943)
BSicon exTUNNEL2.svgBSicon exTUNNEL2.svgBSicon .svg Bakkekleivi (63 m)
BSicon exTUNNEL2.svgBSicon exHST.svgBSicon .svg 1,94 km Sirnesmoen (1944)
BSicon exSTR.svgBSicon exABZg+r.svgBSicon .svg industrispor (Halvorsen og sønner sidespor, sporvekselen ble fjernet i 2017)
BSicon exhKRZWae.svgBSicon exSTR.svgBSicon .svg Sira (ca. 150 m)
BSicon exSTR.svgBSicon exSKRZ-Eu.svgBSicon .svg 467 Sirnesvegen
BSicon .svgBSicon RYl.svg
BSicon .svgBSicon exSTR.svgBSicon exSKRZ-Yu.svg
Stamvei E39.svg
BSicon exKRWl.svgBSicon exKRWg+r.svgBSicon .svg opprinnelig linje
BSicon exHST.svg 2,88 km Sirnes (1904)
BSicon exTUNNEL2.svg Skjeggestad (543 m)
BSicon exTUNNEL2.svg Midgaren (665 m)
BSicon exTUNNEL1.svg Ravnejuvet (1 174 m)
BSicon exHST.svg 6,61 km Regevik (1926)
BSicon exTUNNEL2.svg Eie II (28 m)
BSicon exTUNNEL2.svg Eie I (52 m)
BSicon exBHF.svg 8,58 km Flikkeid (1904)
BSicon exTUNNEL1.svg Lavoll (793 m)
BSicon exSKRZ-Eu.svg Fv4152 Lavollbakken
BSicon exHST.svg 9,63 km Lavoll (1935)
BSicon exTUNNEL2.svg Loia II (110 m)
BSicon exTUNNEL1.svg Loia I (317 m)
BSicon exTUNNEL2.svg Soland III (51 m)
BSicon exTUNNEL2.svg Soland II (105 m)
BSicon exHST.svg 11,43 km Solandsveien (1933)
BSicon exTUNNEL2.svg Soland I (128 m)
BSicon exTUNNEL2.svg Straumland (185 m)
BSicon exHST.svg 12,20 km Straumlandsveien (1951)
BSicon exHST.svg Løgan
BSicon exTUNNEL2.svg Loga (131 m)
BSicon exHST.svg Logaåsen
BSicon exhKRZWae.svg Løgan (24 m)
BSicon exHST.svg 14,00 km Loga (1904)
BSicon exTUNNEL1.svg Ufer (379 m)
BSicon exhKRZWae.svg Selurelva (71 m)
BSicon exHST.svg 15,09 km Selura (1926)
BSicon exHST.svg Drangeid (1933)
BSicon exTUNNEL2.svg Kråketo (130 m)
BSicon exTUNNEL2.svg Austad (183 m)
BSicon exTUNNEL1.svg Trolldalen (455 m)
BSicon exKBHFe.svg 17,14 km Flekkefjord (1904)
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svg

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]