Nordlandsbanen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordlandsbanen
Saltfjellet.jpg
«NSB Motorvognsett type 93» på Nordlandsbanen over Saltfjellet
Info
TypeJernbane
Systems
UtgangsstasjonTrondheim
EndestasjonBodø
Antall stasjoner42
Drift
Åpnet1927 - 7. juni 1962
EierBane NOR
Operatør(er)SJ Norge, CargoNet
MaterielltyperNSB type 93, Di 4, Di 8, CD 312, ME 26
Teknisk
Lengde729 km
Største stigningø 19 ‰ (Røra–Mære)
maks 22 ‰ (km 337,185 ved Sefrivatnet)
Krysningsspor24
Broer361
Tunneler156
Planoverganger834

Kart
Nordlandsbanen
Nordlandsbanens dagtog mellom Finneidfjord og Mo i Rana.
Tog 471 Trondheim-Bodø sør for Mo i Rana.
Godstogkryssing ved Åsen stasjon.
To godstog møtes ved Åsen stasjon.
Dagtoget Bodø-Trondheim ved Nevernes i Dunderlandsdalen.

Nordlandsbanen betegner fra 2008 jernbanestrekningen mellom Trondheim og Bodø. Før 2008 ble navnet brukt på strekningen Hell–Bodø.

Nordlandsbanen i dag[rediger | rediger kilde]

Banen er 729 km lang og er ikke elektrifisert. Strekningen mellom Trondheim og Steinkjer er en del av Trønderbanen, og er ganske sterkt trafikkert. Mellom Bodø og Rognan er det også en del lokaltogtrafikk.[1] Banen er enkeltsporet i hele sin lengde med få og ofte korte krysningsspor. Fra Eiterstraum og nordover er det heller ikke moderne signalanlegg. Disse faktorene setter setter større begrensninger på antall tog som kan kjøres, særlig. Derfor er nesten hver stasjon betjent.

Persontrafikken på Nordlandsbanen kjøres med motorvogner av typene NSB type 92 (Trønderbanen) og NSB type 93, og med togsett trukket av lokomotivtype Di 4 med B5-vogner, samt to WLAB2 sovevogner på nattogene. Godstogene trekkes for det meste av lokomotiver av type CD 312 - unntaksvis av type Di 8.

Utbygginger og planer på 2000-tallet[rediger | rediger kilde]

Gevingåsen tunnel åpnet i 2011. Det ble bygget dobbeltspor på deler av strekningen HellVærnes i 2015–2017, men ikke helt til Værnes holdeplass i påvente av utbygging for ERTMS.[2] Nye Hell jernbanebru over Stjørdalselva åpnet i 2016 og erstattet den gamle brua fra år 1902.[3]

Sammen med Meråkerbanen ble det planlagt å elektrifisere Trondheim–Steinkjer med byggestart i 2017,[4] helt med kontaktledning eller delvis med batteri.[5] Det ble også planlagt dobbeltspor Trondheim-Stjørdal og tunnel gjennom Forbordsfjellet.[6][7]

Langs banens nordligste del jobbes det også med utbedringer i form av flere stasjoner og krysningsspor for å øke potensialet for lokaltrafikk på den såkalte Saltenpendelen.[8]

Jernbaneverkets signalplan fra 2015 hadde Nordlandsbanen ført opp blant de første strekningene til å få nye signalsystemet ERTMS og med innføring i 2022/2023.[9] I Bane NORs signalplan 2020 ble det planlagt innføring av ERTMS på strekningen Grong–Bodø i 2022 og på strekningen Trondheim–Grong i 2027.[10] Som følge av den globale forsyningskrisen ble utbygging av ERTMS forsinket og i mai 2022 ble det bestemt å utsette innføringen uten at en ny dato ble satt. [11]

Utvidelse av strekningen til Tromsø[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Nord-Norgebanen

Forkjempere har arbeidet for en utvidelse av Nordlandsbanen videre nordover, men planene for Nord-Norgebanen ble lagt på is av Stortinget den 26. mai 1994. Deler av grunnen er den store kostnaden ved bygging gjennom det vanskelige terrenget mellom Fauske og Narvik, inkludert kryssing av Tysfjorden.

Den 24. mars 2017 bestilte Erna Solbergs regjering en utredning om utvidelse av banen fra Fauske til Tromsø (Nord-Norgebanen).[12] Strekningen ble lagt inn i Nasjonal transportplan 2018-2029. Transportplanen ble lagt frem 5. april 2017[13] og enstemmig vedtatt av Stortinget den 20. juni 2017. Fra 24. til 25. januar 2018 foretok samferdselsminister Ketil Solvik Olsen en rundreise på Nordlandsbanen,[14][15] og den 8. februar 2018 ble en framdriftsplan for utvidelsen av banen oversendt samferdselsdepartementet.[16] Det tas sikte på at utredningen av jernbanelinjen Fauske-Narvik-Tromsø skal ut på høring 15. mai 2019.[trenger oppdatering]

Historikk[rediger | rediger kilde]

Historisk består Nordlandsbanen av disse delstrekningene:

Strekning Kilometrering Åpnet Navn Anmerkning
Trondheim–Hell 0 - 31,5 1881 del av Meråkerbanen
Hell–Sunnan 31,5 - 133,66 1902–1905 Hell–Sunnanbanen Fra 1927 inngår den som en del av Nordlandsbanen[17]
Sunnan–Grong 133,66 - 219,54 1926–1929 del av Sunnan-Grong-Namsosbanen Fra 1927 inngår den åpnede delen Sunnan-Snåsa som en del av Nordlandsbanen.
Grong–Gullsmedvik 219,54 - 500,85 1940–1942 Nordlandsbanen
Gullsmedvik–Storforshei 500,85 - 522,88 (1904)1942 Dunderlandsbanen Privat industribane i drift fra 1904. Inngikk i Nordlandsbanen fra 15. mai 1942.
Storforshei–Fauske 522,88 - 674,23 1943–1958 Nordlandsbanen
Fauske–Bodø 674,23 - 728,75 7. juni 1962 Nordlandsbanens sidelinje til Bodø

Den egentlige Nordlandsbanen ble vedtatt gjennom tre omganger i Stortinget, nemlig 1. mars 1894 (Hell-Sunnan), 10. juli 1908 (Sunnan-Grong) og 17. november 1923 (Grong-Bodø). Med "egentlige" Nordlandsbanen menes at Trondheim - Hell (del av Meråkerbanen) ble vedtatt i 1873 som en mellomriksbane østover, og ikke som et ledd i en bane mot Nord-Norge.

2. verdenskrig[rediger | rediger kilde]

De første tyske bergjegerne har kommet til Brekkvasselv jernbanestasjon tidlig i mai 1940 der skinnegangen var sprengt.

Mange forbinder Nordlandsbanen med Hitlers ambisjoner om en rask utbygging av jernbanen helt til Kirkenes, og at mye av dagens Nordlandsbane ble bygget under andre verdenskrig. Men våren 1940 var skinnegangen allerede lagt på det meste av strekningen Grong-Mosjøen (186 km). Etter invasjonen forlangte tyskerne åpning snarest. Åpningen ble forsert og skjedde 5. juli 1940. Videre nordover var anleggsarbeidet allerede i full gang før invasjonen. Også på denne delen av jernbanestrekningen ønsket okkupasjonsmakten å få til en rask åpning og de forlangte toskiftsdrift. Anleggsarbeidet ble drevet med fokus på rask fremdrift. Banen ble åpnet frem til Elsfjord i mars 1941 og frem til Mo i Rana ett år senere, i mars 1942. Fra Gullsmedvik ved Mo i Rana og 23,7 km oppover Dunderlandsdalen til Storforshei fantes allerede den private industribanen Dunderlandsbanen. Denne ble etter okkupantenes forlangende driftsmessig innlemmet i Nordlandsbanen den 22. mai 1942 til tross for at den ikke holdt den tekniske standarden som var fastsatt for Nordlandsbanen. Tilkoblingen skjedde ved Tverrånes rett nord for Gullsmedvik. I april 1943 ble Nordlandsbanen forlenget 4,3 km til Grønnfjelldal.

I Dunderlandsdalen, over Saltfjellet og videre nordover mot Fauske satte tyskerne, i samarbeid med NSB,[18] fra årsskiftet 1942-1943 inn krigsfanger i stort antall og anlegget ble et forferdelig slaveanlegg med krigsfanger fra Serbia, Ukraina og Russland. Byggherre var Organisation Todts Einsatzgruppe Wiking.[19] Det ble arbeidet med minimalt med mat, under grusomme forhold. Arbeidet resulterte i rundt 2000 døde, av både henrettelser, utmattelse og sult.

Rett før freden i 1945 ble streknngen Grønnfjelldal-Dunderland (15,7 km) åpnet.

Åpningsdatoer for delstrekningene[rediger | rediger kilde]

Offisielle åpningsdatoer for delstrekningene som etter hvert ble til Nordlandsbanen.

Godstog på Saltfjellet (Lønsdal-Bolna).
Nordlandsbanen som krysser Ranelva ved Storvoll, Rana
Fra Til Lengde Åpnet Anmerkning
Trondheim Hell 31,5 km 17. oktober 1881 [20] Meråkerbanen
Hell Stjørdal 3,0 km 1. oktober 1902 [20] Hell–Sunnanbanen
Stjørdal Levanger 49,4 km 29. oktober 1902 [20]
Levanger Verdal 12,4 km 1. november 1904 [20]
Verdal Sunnan 40,4 km 14. november 1905 [20]
Sunnan Snåsa 45,1 km 30. oktober 1926 [20] Sunnan–Grongbanen
Snåsa Grong 38,0 km 30. november 1929 [20]
Grong Namsos 51,6 km 1. juli 1934 [20] Namsosbanen
Grong Mosjøen 186,5 km 5. juli 1940 [20] Nordlandsbanen
Mosjøen Elsfjord 41,6 km 15. mai 1941 [20]
Elsfjord Finneidfjord 21,1 km 20. februar 1942 [20]
Finneidfjord Mo i Rana 9,3 km 15. mars 1942 [20]
Mo i Rana Storforshei 2,9 km 15. mai 1942 [20] Dunderlandsbanen
Storforshei Grønfjelldal 4,3 km 12. april 1943 [20]
Grønfjelldal Dunderland 15,7 km 1. mai 1945 [20]
Dunderland Lønsdal 59,1 km 10. desember 1947 [20] Nordlandsbanen
Lønsdal Røkland 32,3 km 1. desember 1955 [20]
Røkland Fauske 39,8 km 1. desember 1958 [20]
Fauske Bodø 54,5 km 7. juni 1962 [20] Nordlandsbanens sidelinje til Bodø

Banestrekningen mellom Tverrånes og Storforshei ble bygd som privat gruvebane (Dunderlandsbanen) i 1904 og beslaglagt av de tyske okkupasjonsmaktene under krigen for innlemming i Nordlandsbanen.

Strekningen mellom Fauske og Bodø ble åpnet for godstrafikk 1. desember 1961 og for persontrafikk to måneder senere. Den offisielle åpningen av Nordlandsbanen ble foretatt av kong Olav 7. juni 1962.

Slavearbeid under andre verdenskrig[rediger | rediger kilde]

Minnestein i Storvoll over sovjetiske krigsfanger som bygde Nordlandsbanen, avduket i juni 1945.
Minneplate satt opp av Rana museum i 2003.

I juni 1945 ble det avduket en minnestein ved Storvoll i Rana kommune, over de omkring 5 000 sovjetiske krigsfangene som, gjennom slavearbeid for den tyske nazistiske okkupasjonsmakten, bygde Ranas del av Nordlandsbanen. I 2003 satte Rana museum opp en minnetavle ved Storvoll, for å hedre krigsfangene som bygde strekningene av Nordlandsbanen i Rana.

Sted Sovjetiske krigsfanger
Gullsmedvika 476 - 591
Skonseng (Lager Røssvoll) 211
Eiterå 348
Dunderland (Nylandsleiren) 480
Storvollen (Bjøllånes) 422 - 429
Hjartåsen (Raudfjellfoss) 922
Nabbvollen 436
Andfjell 509
Randalsvollen 523
Bolna 539

Linjekart[rediger | rediger kilde]

(Åpningsår av stasjonene i parentes)

Tegnforklaring
Vis N Nordland, T Trøndelag
Vis V veier, H historikk, D driftsanlegg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svg
BSicon KBHFa.svg 728,75 km Bodø (1961) 2,9 moh.
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon KDSTa.svg Bodøterminalen
BSicon .svgBSicon dSHI2gl.svgBSicon dSHI2+lr.svgBSicon dSHI2r.svg
BSicon d.svgBSicon vSTR-ENDExe.svg
BSicon d.svgBSicon vSTR-ENDEe.svg
BSicon .svgBSicon xvSTR-STRl.svgBSicon exdLSTRq.svg sidespor til Dreyfushammaren
BSicon SKRZ-Eu.svg 834 Kirkeveien
BSicon TUNNEL2.svg Trollåsen (ca. 350 m)
BSicon HST.svg 720,72 km Mørkved (1987)
BSicon hKRZWae.svg Breidvadelva
BSicon eDST.svg 719,38 km Støver (1962)
BSicon TUNNEL2.svg 717,28 km Tostenlia (330 m)
BSicon TUNNEL1.svg 711,96 km Hopslia (881 m)
BSicon TUNNEL2.svg 711,11 km Bunesåsen (345 m)
BSicon eDST.svg 710,75 km Tverrlandet (1961)
BSicon HST.svg 709,95 km Tverlandet (2015)
BSicon TUNNEL1.svg 708,21 km Naurstadeidet (559 m)
BSicon SKRZ-Yo.svg Riksvei 80.svg Bodøveien
BSicon HST.svg 704,00 km Oteråga (1962)
BSicon SKRZ-Yo.svg Riksvei 80.svg Bodøveien
BSicon GIPl.svg 689,12 km Nordvika Nordlandsbanens nordligste punkt
BSicon TUNNEL1.svg 687,35 km Blåhammeren (614 m)
BSicon TUNNEL2.svg Bjørnvika (ca. 150 m)
BSicon TUNNEL2.svg Dinesodden (ca. 100 m)
BSicon hKRZWae.svg 685,99 km Laukåsstraumen
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv7470 Kosmovassveien
BSicon eHST.svg 685,62 km Valnesfjord (1962, 2001)
BSicon HST.svg 685,50 km Valnesfjord (1962, 2001) 10,9 moh.
BSicon TUNNEL1.svg 681,96 km Svarthammeren (2 075 m)
BSicon TUNNEL2.svg 680,42 km Kleivtoppen (302 m)
BSicon eABZg+l.svg industrispor
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E6.svg Follaveien
BSicon eABZg+l.svg Polarbanen påbegynt under krigen, fjernet
BSicon BHF.svg 674,23 km Fauske (1958) 34,0 moh.
BSicon TUNNEL1.svg 671,65 km Bratthaugen (590 m)
BSicon eABZg+l.svg Sulitjelmabanen (nedlagt)
BSicon eBHF.svg Finneid (1956)
BSicon hKRZWae.svg 670,87 km Finneidstraumen (60 m)
BSicon TUNNEL2.svg 670,17 km Straumnakken (411 m)
BSicon TUNNEL2.svg 669,21 km Krykja (583 m)
BSicon TUNNEL1.svg 666,67 km Tuva (1 450 m)
BSicon TUNNEL1.svg 664,29 km Kvænliflåget (1 432 m)
BSicon TUNNEL2.svg 662,94 km Jubbeneset (362 m)
BSicon TUNNEL1.svg 660,46 km Skruhammer (1 121 m)
BSicon eDST.svg 660,12 km Setså (1958)
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E6.svg
BSicon TUNNEL1.svg 658,46 km Nonshøgda (1 057 m)
BSicon TUNNEL2.svg 657,08 km Stamnes (362 m)
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg
BSicon TUNNEL2.svg 653,02 km Kidnesnakken (818 m)
BSicon hKRZWae.svg 651,41 km Botnelva (20 m)
BSicon BUE.svg Fv7468
BSicon TUNNEL2.svg 649,33 km Lillefjell (474 m)
BSicon hKRZWae.svg 648,86 km Saltelva (168 m)
BSicon BHF.svg 647,76 km Rognan (1958) 12,4 moh.
BSicon ABZgr.svg sidespor
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv7464
BSicon SKRZ-Eu.svg 812
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv7466
BSicon BHF.svg 633,88 km Røkland (1955) 24,4 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv7466
BSicon eHST.svg 627,00 km Rusåga (1955)
BSicon TUNNEL2.svg Russåneslia (ca. 300 m)
BSicon eHST.svg 621,45 km Trettnes (1955)
BSicon TUNNEL2.svg Varghola (ca. 300 m)
BSicon eHST.svg 610,80 km Kjemåga (1955)
BSicon STR+GRZq.svg endepunkt 1947-1955
BSicon BHF.svg 602,15 km Lønsdal (1947) 511,8 moh.
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg
BSicon eHST.svg 592,03 km Semska (1947) 662 moh.
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg Nordlandsbanens høyeste punkt 680 moh.
BSicon GIPl.svg Nordlandsbanens høyeste punkt 680 moh.
BSicon eHST.svg 581,46 km Stødi (1947) 680 moh.
BSicon eHST.svg 579,30 km Polarsirkelen Sommersesongene 1993-2004
BSicon PSL.svg 571,09 km Bolna (1947) 549,6 moh.
BSicon TUNNEL2.svg Raudberget (333 m)
BSicon eHST.svg 561,83 km Krokstrand (1947-1989) 393 moh.
BSicon hKRZWa.svg Raufjellfossen bru (180 m)
BSicon hKRZWae.svg Raufjellfossen bru (180 m)
BSicon hSKRZ-Ye.svg Stamvei E6.svg Saltfjellveien
BSicon TUNNEL2.svg Hjartåsen (328 m)
BSicon eHST.svg 552,17 km Hjartåsen (1947) 248 moh.
BSicon BHF.svg 543,05 km Dunderland (1945) 127,2 moh.
BSicon TUNNEL2.svg (ca. 300 m)
BSicon tKDSTa.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Ørtfjellmoen tappestasjon
BSicon tSTRe.svgBSicon STR.svgBSicon .svg
BSicon hSKRZ-Ya.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Stamvei E6.svg Saltfjellveien
BSicon hKRZWe.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Ørtfjell bru (1983, 260 m)
BSicon hKRZWae.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Ørtfjell bru (1983, 260 m)
BSicon DST.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Brannflata malmstasjon
BSicon STR.svgBSicon eBHF.svgBSicon .svg 535,49 km Ørtfjell (1945-1959) 127 moh.
BSicon eBHF.svg 535,49 km Ørtfjell (1945-1959)
BSicon KRWl.svgBSicon KRWg+r.svgBSicon .svg 534,63 km Ørtfjell (1983)
BSicon TUNNEL1.svg Stupforsen (ca. 400 m)
BSicon eHST.svg 527,35 km Grønfjelldal (1943-1974) 69 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv7374 Grønfjelldalsveien
BSicon TUNNEL2.svg Storforsen (ca. 350 m)
BSicon STR+GRZq.svg Dunderlandsbanen start
BSicon ABZg+r.svg sidespor til Storforsen
BSicon eDST.svg 522,88 km Storforshei (1942)
BSicon TUNNEL1.svg Illhollia (ca. 1 700 m)
BSicon BHF.svg 512,65 km Skonseng (1942) 48 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv7372 Langfjellveien
BSicon eABZgr.svg gammel linje
BSicon TUNNEL1.svg Meforsura (ca. 600 m)
BSicon eABZg+r.svg gammel linje
BSicon eHST.svg 506,51 km Mjølalia (1942)
BSicon hKRZWae.svg Tverråga (ca. 60 m)
BSicon STR+GRZq.svg Tverrånes Dunderlandsbanen slutt
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E6.svg Selforsveien (ca. 15 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg 810 Nesnaveien
BSicon SKRZ-Yu.svg Riksvei 12.svg Koksverksgata
BSicon eDST.svg 500,85 km Gullsmedvik (1942)
BSicon ABZgr.svg sidespor til Rana Gruber
BSicon ABZgl.svg sidespor til Mellomvika
BSicon DST.svg Mo i Rana godsterminal
BSicon BHF.svg 497,83 km Mo i Rana (1942) 3,5 moh.
BSicon ABZg+r.svg sidespor til Mo industripark
BSicon TUNNEL2.svg Bjørnvik (269 m)
BSicon TUNNEL2.svg Nerdal (283 m)
BSicon eHST.svg 485,77 km Dalselv (1942)
BSicon hKRZWae.svg Dalselva (41 m)
BSicon TUNNEL1.svg Granåsen (ca. 500 m)
BSicon TUNNEL2.svg (ca. 350 m)
BSicon eHST.svg 473,05 km Finneidfjord (1942)
BSicon hKRZWae.svg Storbjerka bru
BSicon BHF.svg 468,68 km Bjerka (1942) 15,6 moh.
BSicon hKRZWae.svg Røssåga bru (124 m)
BSicon eBHF.svg 464,85 km Røsså (1942) 10 moh.
BSicon TUNNEL2.svg Mulklubben (ca. 450 m)
BSicon TUNNEL1.svg Matesfjellet (ca. 700 m)
BSicon eHST.svg 458,82 km Selhornvik (1942)
BSicon TUNNEL1.svg Hattneset (ca. 1 600 m)
BSicon TUNNEL2.svg Furuhatten (ca. 700 m)
BSicon TUNNEL2.svg Bordvedneset (ca. 450 m)
BSicon TUNNEL2.svg Seljelia (ca. 350 m)
BSicon TUNNEL2.svg Gammallia (ca. 400 m)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv7316 Elsfjordvegen
BSicon BST.svg 447,61 km Elsfjord (1941)
BSicon TUNNEL1.svg Falkmoen (ca. 750 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv7318 Drevvassvegen
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv7318 Drevvassvegen
BSicon BHF.svg 440,77 km Drevvatn (1941) 92,9 moh.
BSicon TUNNEL1.svg 440,02 km Drevvassåsen (311 m)
BSicon eHST.svg 432,03 km Toven (1941) 45 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg 78
BSicon TUNNEL2.svg 429,31 km Dalmo (75 m)
BSicon eHST.svg 425,21 km Drevja (1941)
BSicon eHST.svg 423,31 km Forsmo (1946)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv7320 Forsmovegen
BSicon TUNNEL1.svg 420,92 km Bergsnev (571 m)
BSicon eABZgl.svg industrispor til Arbor Mosjøen, nedlagt tregipsplatefabrikk
BSicon eHST.svg 419,49 km Holandsvika (1941) 32 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv7318 Fjordvegen
BSicon eHST.svg 414,62 km Søfting (1941-1989) 5 moh.
BSicon hKRZWae.svg 413,17 km Fusta bru (41 m)
BSicon TUNNEL1.svg 411,06 km Rynesåsen (1 026 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv7272
BSicon KDSTaq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon .svg Mosjøen havn
BSicon BHF.svg 406,01 km Mosjøen (1940) 6,8 moh.
BSicon hKRZWae.svg 405,80 km Skjervo (88 m)
BSicon SKRZ-Eo.svg 779 Mathias Bruns gate
BSicon eHST.svg 399,55 km Aufles (1940-1972) 11 moh.
BSicon hKRZWae.svg 394,95 km Vefsna (175 m)
BSicon eBHF.svg 393,78 km Kvalfors (1940) 9 moh.
BSicon TUNNEL1.svg 391,09 km Forsjord (330 m)
BSicon eBHF.svg 388,93 km Eiterstraum (1970–1989)
BSicon PSL.svg 388,70 km Eiterstraum krysningsspor (2005)
BSicon hKRZWae.svg 387,55 km Eiteråga (60 m)
BSicon TUNNEL1.svg 378,83 km Reppen (479 m)
BSicon BST.svg 378,63 km Laksfors (1940)
BSicon STRo.svg 374,95 km Trolldalen viadukt (175 m)
BSicon TUNNEL1.svg 370,86 km Falkflåget (215 m)
BSicon BHF.svg 367,24 km Trofors (1940) 81,1 moh.
BSicon TUNNEL1.svg 363,89 km Gærnmoen (733 m)
BSicon TUNNEL2.svg 360,79 km Høgåsen (447 m)
BSicon DST.svg 354,49 km Svenningdal (1940) 133,5 moh.
BSicon hKRZWae.svg 349,10 km Holmvasselva (83 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg 76 Tosenvegen
BSicon TUNNEL1.svg 345,82 km Engåsen (285 m)
BSicon eHST.svg 339,37 km Holmvassås (1940)
BSicon BST.svg 339,08 km Holmvassås blokkpost
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E6.svg Litl-Majavassvegen (ca. 10 m)
BSicon eBHF.svg 331,69 km Sefrivatn (1940)
BSicon ABZgl.svg 331,56 km sidespor til Sefrivatn pukkverk
BSicon TUNNEL1.svg 330,74 km Sefrivatn (232 m)
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg Litl-Majavassvegen
BSicon BHF.svg 321,74 km Majavatn (1940) 319,9 moh.
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg Majavassvegen
BSicon STR+GRZq.svg Nordland
Trøndelag
BSicon eHST.svg 313,04 km Smalåsen (1940) 289 moh.
BSicon hKRZWae.svg 308,28km Namsen (65 m)
BSicon BST.svg 305,82 km Mellingen blokkpost
BSicon eHST.svg 302,57 km Bjørnstad (1940) 226 moh.
BSicon hKRZWae.svg 291,31 km Sandåa (30 m)
BSicon BUE.svg Fv7028 Finnvolldalsveien
BSicon BHF.svg 290,25 km Namsskogan (1940) 215,9 moh.
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E6.svg Namsskoganveien
BSicon vKDSTa-STR.svgBSicon d.svg
BSicon vÜSTl.svgBSicon d.svg 288,04 km Øvre Namdal Skogindustri
BSicon vKDSTe-STR.svgBSicon d.svg
BSicon TUNNEL2.svg 279,39 km Fossheim (176 m)
BSicon TUNNEL1.svg 277,89 km Brekkvasselv (568 m)
BSicon hSKRZ-Ea.svg 773 Finnvolldalsveien
BSicon hKRZWe.svg 277,82 km Brekkvasselva (54 m)
BSicon hKRZWae.svg 277,82 km Brekkvasselva (54 m)
BSicon BST.svg 277,27 km Brekkvasselv (1940) 198 moh.
BSicon BST.svg 273,87 km Lindmoen blokkpost
BSicon eBHF.svg 266,05 km Flåtådal (1940)
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg Finnvolldalsveien
BSicon hKRZWae.svg 265,20 km Namsen (100 m)
BSicon TUNNEL2.svg 258,97 km Lindset (135 m)
BSicon hKRZWae.svg 258,83 km Lindseta (98 m)
BSicon BHF.svg 254,64 km Lassemoen (1940) 136,1 moh.
BSicon hKRZWae.svg 246,72 km Folmerelva (96 m)
BSicon eHST.svg 243,68 km Aunfoss (1940) 128 moh.
BSicon BHF.svg 235,79 km Harran (1940) 100,2 moh.
BSicon TUNNEL2.svg 232,56 km Bjørbekk (170 m)
BSicon TUNNEL2.svg 231,11 km Finnmyr (136 m)
BSicon TUNNEL1.svg 228,96 km Urstad (1 077 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg 775 Gartlandsvegen
BSicon BST.svg 228,66 km Gartland (1940)
BSicon TUNNEL2.svg 226,22 km Okshammer (63 m)
BSicon TUNNEL2.svg 225,33 km Sellenes (30 m)
BSicon TUNNEL2.svg 223,28 km Bunes II (139 m)
BSicon TUNNEL2.svg 222,94 km Bunes I (68 m)
BSicon hKRZWae.svg 222,86 km Fosslandselva (80 m)
BSicon hSKRZ-Ya.svg Stamvei E6.svg Namsenvegen
BSicon hKRZWe.svg 222,70 km Namsen (206 m)
BSicon hKRZWae.svg 222,70 km Namsen (206 m)
BSicon TUNNEL1.svg 219,89 km Medjå (2 549 m)
BSicon STR+GRZq.svg endepunkt 1929-1940
BSicon BHF.svg 219,54 km Grong (1929) 50,9 moh.
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv7030 Medjåvegen
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZgr.svgBSicon d.svg sidelinje Namsosbanen (nedlagt)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv7030 Formofossvegen
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv7030 Formofossvegen
BSicon DST.svg 212,72 km Formofoss (1929)
BSicon hKRZWae.svg 212,41 km Sanddøla (84 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg 74 Sanddøldalsvegen
BSicon TUNNEL2.svg 3 mindre tunneler
BSicon TUNNEL1.svg 206,59 km Melaseter (372 m)
BSicon TUNNEL2.svg 205,82 km Elleve (89 m)
BSicon BST.svg 205,45 km Lurudal blokkpost
BSicon TUNNEL2.svg 3 mindre tunneler
BSicon TUNNEL1.svg 203,31 km Kurve (207 m)
BSicon TUNNEL2.svg 3 mindre tunneler
BSicon eHST.svg 199,06 km Lurudal (1929)
BSicon exTUNNEL2.svg 196,97 km Plutten (41 m, sprengt 2001)
BSicon eHST.svg 194,66 km Myrset (1929)
BSicon PSL.svg 190,72 km Agle (1929)
BSicon TUNNEL2.svg 186,62 km Bomo (123 m)
BSicon TUNNEL1.svg 182,26 km Bergsåsen (481 m)
BSicon BUE.svg 763 Snåsavegen
BSicon BHF.svg 181,64 km Snåsa (1926) 70,6 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg 763 Sørsivegen
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv7004 Sørbygdvegen
BSicon TUNNEL1.svg 180,20 km Svarva (268 m)
BSicon hKRZWae.svg 179,33 km Grana bru (114 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg 763 Sørsivegen
BSicon eABZgr.svg Jørstad industri
BSicon HST.svg 173,57 km Jørstad (1926) 52,0 moh.
BSicon hKRZWae.svg 170,43 km Jørstadelva bru (30 m)
BSicon PSL.svg 170,07 km Starrgrasmyra (1984)
BSicon exPSL.svg 162,87 km Strindmoen (1941-195?)
BSicon eHST.svg 160,40 km Heggesbekk (1932-1972)
BSicon eHST.svg 154,10 km Valøy (1926-1989)
BSicon eHST.svg Tiltnes (1936-1987)
BSicon PSL.svg 144,50 km Stod (1926-1996)
BSicon TUNNEL2.svg 138,28 km Sunnan II (66 m)
BSicon TUNNEL2.svg 138,00 km Sunnan I (87 m)
BSicon hKRZWae.svg 137,06 km Sundet bru (48 m)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv6976 Sunnanvegen
BSicon STR+GRZq.svg endepunkt 1905-1926
BSicon eBHF.svg 136,66 km Sunnan (1905)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv6976 Sunnanvegen
BSicon eHST.svg 133,17 km Fossemvatnet (1909-1972)
BSicon BUE.svg 763 Byavegen
BSicon eHST.svg 130,34 km Byafossen (1905)
BSicon SKRZ-Eu.svg 763 Våttåbakkbrua
BSicon eABZg+r.svg sidespor til Nordsidleiret (nedlagt)
BSicon SKRZ-Eo.svg 763 Bogavegen
BSicon hKRZWae.svg 125,97 km Steinkjerelva bru (96 m)
BSicon BHF.svg 125,50 km Steinkjer (1905) 3,6 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg 762 Sannanbrua
BSicon eABZgr.svg sidespor til Sørsidleiret havneområde
BSicon hKRZWae.svg Figgaelva bru (46 m)
BSicon BUE.svg 761 Sandvollanvegen
BSicon eBHF.svg 118,76 km Vist (1905-1990) 20 moh.
BSicon eBHF.svg 115,03 km Mære (1917-2001)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6954 Mæresvegen
BSicon PSL.svg 114,84 km Mære krysningspor
BSicon BUE.svg Fv6948 Lorvikvegen
BSicon HST.svg 112,93 km Sparbu (1905)
BSicon BUE.svg Fv6948 Lorvikvegen
BSicon eHST.svg Vollan ( -1990)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv6932 Grandmarka
BSicon TUNNEL1.svg Lunnan (385 m)
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E6.svg Røravegen
BSicon BHF.svg 105,47 km Røra (1905)
BSicon TUNNEL1.svg Koabjørgen (103 m)
BSicon eHST.svg Bjørga
BSicon eHST.svg Fleskhus
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6916 Sjøbygdvegen
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv6912 Tronesvegen
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6916 Haakon den VII allé
BSicon BHF.svg 96,23 km Verdal (1904) 6,6 moh.
BSicon SKRZ-Eo.svg 757 Stiklestad allé
BSicon hKRZWae.svg Verdalselva bru (210 m)
BSicon SKRZ-Eo.svg 72 Kjærenget
BSicon ABZg+r.svg 94,44 km Verdal industrispor, til havneområde
BSicon SKRZ-Eu.svg 72 Jamtlandsvegen
BSicon HST.svg 93,70 km Bergsgrav (1938)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6882 Rindsemvegen
BSicon eABZgr.svg sidespor til Rinnleiret militærleir
BSicon eHST.svg 91,63 km Rinnan (1904)
BSicon BUE.svg Fv6886 Rinnvegen
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E6.svg Mulelia
BSicon BST.svg 88,63 km Østborg blokkpost
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv6888 Gamle Kongeveg Nord
BSicon HST.svg 85,18 km HiNT, Røstad (2001)
BSicon SKRZ-Eo.svg 774 Sætersmyra
BSicon eHST.svg 84,54 km Elberg (1968)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6878 Okkenhaugvegen
BSicon hKRZWae.svg Levangerelva bru (27 m)
BSicon eABZg+r.svg sidespor til Havnevegen
BSicon BHF.svg 83,90 km Levanger (1902) 3,3 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6876 Jernbanegata
BSicon BST.svg 83,30 km Levanger sykehus (1995-2010)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6874
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E6.svg
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6872 Gilstadlia
BSicon eHST.svg Eggen (1938)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6866 Støreshøgda
BSicon BHF.svg 76,01 km Skogn (1902)
BSicon BUE.svg 754 Gamle E6
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZgr.svgBSicon d.svg Fiborgtangen industrispor
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6858 Veiesvegen
BSicon BHF.svg 69,65 km Ronglan (1902)
BSicon BUE.svg Fv6856 Eknesvegen
BSicon eHST.svg 64,83 km Hammerberg (1939)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv6854 Gamle Kongeveg Sør
BSicon hKRZWae.svg Fossingan
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6852 Mossingvegen
BSicon BHF.svg 61,40 km Åsen (1902)
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg Breivegen
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg Breivegen
BSicon eHST.svg 57,43 km Vudu (1950)
BSicon BST.svg 56,06 km Vudu blokkpost
BSicon DST.svg 50,55 km Langstein (1902)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv6816 Langsteeinvegen
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg Riksvegen
BSicon BUE.svg Sve
BSicon BST.svg 45,86 km Hammer blokkpost
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6814 Fløanvegen
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6814 Alstadvegen
BSicon eBST.svg 44,94 km Alstad (1902-1993)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv6814
BSicon eBST.svg Alstad (-1972)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6810 Rykkjasvegen
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6810 Auranvegen
BSicon BUE.svg Fv6812 Bårsvegen
BSicon BHF.svg 41,90 km Skatval
BSicon eHST.svg Vold
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg Riksvegen
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6806 Vassbygdvegen
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv6806 Ringvegen
BSicon BUE.svg Fv6806 Innherredsvegen
BSicon BHF.svg 34,67 km Stjørdal (1902) 6,6 moh.
BSicon eABZg+r.svg sidespor til industriområde
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E14.svg Mellomriksvegen
BSicon eABZg+l.svg sidespor til Værnes flyplass
BSicon TUNNEL1.svg Værnes landebane (155 m)
BSicon TUNNEL2.svg Værnes rullebane (ca. 45 m)
BSicon .svgBSicon HST.svgBSicon FLUG.svg 32,7 km Værnes (1994) 5,0 moh.
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg Værnesbranden bru
BSicon eHST.svg Sandferhus ( -1989)
BSicon hKRZWae.svg Hell jernbanebru (200 m)
BSicon d.svgBSicon ABZg+l.svgBSicon dLSTRq.svg Meråkerbanen fra Storlien
BSicon BHF.svg 31,54 km Hell (1881) 3,2 moh.
BSicon LSTR.svg se Meråkerbanen
BSicon LSTR.svg se Gevingåsen tunnel
BSicon BHF.svg 0,00 km Trondheim S (1881) 5,1 moh.
BSicon LSTR.svg Dovrebanen til Støren

Tilstøtende strekninger[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Saltenpendelen en braksuksess for NSB». www.an.no. Besøkt 28. november 2015. 
 2. ^ Adressa.no – Bygger ett spor til Værnes (Av Ola Hegvold. Publisert 28. juli 2016, besøkt 9. januar 2023)
 3. ^ «Bygger for økt kapasitet og hastighet Hell-Værnes - Jernbaneverket». www.jernbaneverket.no/Bane Nor. Besøkt 28. november 2015. 
 4. ^ «Klare for grønne spor i Trøndelag - Jernbaneverket». www.jernbaneverket.no. Besøkt 28. november 2015. 
 5. ^ Solberg, Mari Gisvold (8. januar 2020). «Tre ganger så dyrt å kjøre på hydrogen som på batteri på Nordlandsbanen». Tu.no (norsk). Besøkt 2. november 2021. 
 6. ^ «Planprogram dobbeltspor Trondheim S – Stjørdal - Jernbaneverket». www.jernbaneverket.no. Besøkt 28. november 2015. 
 7. ^ «Planprogram Stjørdal Åsen - høringsutgave» (PDF). Jernbaneverket. Besøkt 28. november 2015. 
 8. ^ «Starter arbeidet med å ruste opp Saltenpendelen - Fauske kommune». www.fauske.kommune.no. Besøkt 28. november 2015. 
 9. ^ «Nasjonal signalplan 2015» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 13. februar 2018. Besøkt 12. februar 2018. 
 10. ^ «Nasjonal signalplan» (PDF). Bane Nor. Arkivert fra originalen (PDF) 17. juli 2021. Besøkt 12. november 2021. 
 11. ^ «Global forsyningskrise gir konsekvenser for nytt signalsystem - Bane NOR». www.banenor.no. Besøkt 2. juli 2022. 
 12. ^ Marit Garfjeld: Regjeringen vil utrede jernbane i nord, NRK, 24. mars 2017
 13. ^ Camilla Wernersen, Ingvild Edvardsen: Rekordhøy bruk av penger i neste nasjonale transportplan, NRK.no, 5. april 2017
 14. ^ Gøran O. Pedersen: Solvik-Olsen kommer på besøk til Mo i Rana, Rana Blad, 21. januar 2018
 15. ^ Presseinvitasjon: Samferdselsministeren tar kontoret ut #påsporet på Nordlandsbanen (24. og 25. januar), Pressemelding, Nr: 7/2018, 22.01.2018
 16. ^ Michael Jensen Olafsen: Igangsetter ny jernbanetrasé fra Fauske, Rana Blad, side 9, 8. februar 2018
 17. ^ Bjerke. T. & Holom, F. (2004). Banedata 2004. Hamar/Oslo: Norsk Jernbanemuseum & Norsk Jernbaneklubb. s. 117.
 18. ^ Bjørn Westlie, Fangene som forsvant, Oslo 2015
 19. ^ Andersen, Ketil Gjølme (7. september 2018). ««Teknisk æresoppdrag av høyeste orden»». Historisk tidsskrift. 03 (norsk). 97: 206–223. ISSN 0018-263X. doi:10.18261/issn.1504-2944-2018-03-05. Besøkt 18. desember 2018. 
 20. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Bakken, Arne Gunnar (1979). NSB 75 år i Verdal 1904-1979: Hell-Sunnanbanens anlegg fra Levanger 1902 til Sunnan 1905. [Verdal]: [Forfatteren]. s. 7. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]