Gardermobanen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 60°9′26″N 11°8′41″Ø

Gardermobanen
Oslo airport station 2.jpg
Gardermoen stasjon
Info
TypeDobbeltsporet høyhastighetsbane
StatusAktiv
UtgangsstasjonOslo Sentralstasjon
EndestasjonEidsvoll stasjon
Drift
Åpnet1998 / 1999
EierBane NOR
Operatør(er)Flytoget,
NSB Fjerntog,
NSB Lokaltog
Type trafikkPassasjerer og drivstoff
til Gardermoen,
regional og fjerntrafikk
MaterielltyperGMB type 71 m.fl.
Teknisk
Lengde64 km
Lengde dobbeltspor62 km
Høyeste hastighet210km/t
Største stigningø 25 ‰ (Oslo S–Hellerud)
Max 39,9 ‰ (km 2,034 Vålerenga)
Broer24
Tunneler4

Gardermobanen er en 64 km lang dobbeltsporet høyhastighetsbane som går mellom Etterstad (i Oslo) og Eidsvoll. Banen ble ferdigstilt fra Lillestrøm og nordover til åpningen av Oslo lufthavn, Gardermoen. Gardermobanen er en del av det såkalte InterCity-triangelet (Skien-Lillehammer-Halden) hvor 80 % av passasjertrafikken med tog i Norge avvikles.[1]

Historikk[rediger | rediger kilde]

NSB Gardermobanen AS ble etablert 24. november 1992 for å stå for utbyggingen av Gardermobanen og Gardermoen stasjon. Totalt skulle det bygges 64 km ny jernbane, inkludert den 14,5 km lange tunnelen Romeriksporten mellom Etterstad i Oslo og Lillestrøm. Utbyggingen av banen startet i 1994 og pågikk fram til 1999. Den 1. oktober 1996 vedtok Stortinget at NSB Gardermobanen AS også skulle stå for driften av den nye jernbanen.

I løpet av våren 1997 ble det oppdaget omfattende lekkasjer i Romeriksporten.[2] Vannstanden i tjernene i Østmarka over tunnelen sank dramatisk, og det ble også registrert setningsskader på boliger på Hellerud som følge av grunnvannssenkningen i området. Norges vassdrags- og energiverk (NVE) satte strenge konsesjonskrav til selskapet om tillatt lekkasjemengde, og høsten 1997 ble arbeidet med å tette lekkasjene satt i gang. Etterinjisering ble valgt som hovedmetode for tetting, men i oktober 1997 ble det kjent at tetningsstoffet Rhoca Gil, som ble benyttet i Romeriksporten, ga utslipp av det helsefarlige stoffet akrylamid i tunnelvannet fordi stoffet ble brukt på feilaktig måte. Det medførte at arbeidet i tunnelen ble midlertidig stoppet inntil det ble fastslått at dette ikke utgjorde noen helserisiko. Etter dette ble det etablert et renseanlegg for å rense tunnelvannet for akrylamid. Den 10. juni 1998 vedtok NSB-styret å utsette ferdigstillelsen av Romeriksporten for å kunne gjennomføre tetningsarbeidene etter NVEs konsesjonskrav. Togtrafikken ble likevel satt i gang i august 1998, siden den nye flyplassen skulle bli tatt i bruk 8. oktober samme år. Da kjørte man som planlagt nordover fra Lillestrøm, men kjørte utenom Romeriksporten som enda ikke var ferdigstilt. Romeriksporten ble ikke tatt i bruk før 22. august 1999

I 2000 ble NSB Gardermobanens infrastruktur overført til Jernbaneverket, mens NSB Gardermoen fortsatte med selve togkjøringen. Til gjengjeld ble alle investeringskostnadene på banen og togene slettet fra ansvaret til NSB Gardermobanen, og selskapet trengte dermed ikke betale renter på lån. Derimot må Flytoget AS og de andre togoperatørene betale en «kjørevegsavgift» til Jernbaneverket for å få bruke banen, en slags driftsavgift som går til å dekke vedlikeholdet av den. Dette er en vanlig driftsform på jernbanenett i Europa, men Gardermobanen er den eneste banestrekningen i Norge som er organisert på denne måten. Dette skjedde blant annet på bakgrunn av «en omfattende evaluering av hele Gardermoprosjektet i regi av det offentlig oppnevnte Mydske-utvalget.», som høsten 1999 fastslo at «Gardermobanen kan ikke bli bedriftsøkonomisk lønnsom som lovet i Regjeringens forslag fra 1992.»[2][2] Fra 1. januar 2001 endret NSB Gardermobanen navn til Flytoget AS.

Formål[rediger | rediger kilde]

Banen har to formål. Det første og primære grunnen til at banen ble bygget, var for å betjene flyplassen. Da Stortinget 8. oktober 1992 vedtok at Gardermoen skulle bli stedet for ny hovedflyplass for Oslo, ble det samtidig vedtatt at tog skulle være det viktigste transportmiddelet. Banen blir derfor brukt av Flytoget mellom Oslo og Oslo lufthavn og av tankvognstog som transporterer flydrivstoff til Gardermoen. Flytoget går i 210 km/t, noe som er nest hurtigst i Norden (etter Lahtisbanen i Finland)

Det andre formålet er å være et nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Eidsvoll stasjon. Dette er samme strekning som betjenes av Hovedbanen, men Gardermobanen har i hovedsak egen trasé. Det går betydelig raskere å bruke Gardermobanen enn Hovedbanen, og banen benyttes derfor både av fjerntoget til Trondheim og regiontog mellom Skien og Lillehammer samt egne lokaltog-ruter. Godstog som ikke skal til Gardermoen, kjører fremdeles Hovedbanen.

Økonomi[rediger | rediger kilde]

Utbyggingen av Gardermobanen ble kostnadsberegnet til 4,6 milliarder kroner, med en usikkerhet på rundt 20 prosent begge veier.[2] Totalt, inklusive togsett, kostet det 10 milliarder kroner å bygge Gardermobanen. Dette omfatter dog mer enn det som opprinnelig ble planlagt.[2]

  • Utbygging av Gardermobanen Etterstad – Eidsvoll 6 mrd. kroner
  • Tilleggskostnader Romeriksporten 1,3 mrd. kroner
  • Overskridelse forbindelsesspor Gardermobanen 0,4 mrd. kroner
  • Sum utbygging Gardermobanen 7,7 mrd. kroner
  • Togkjøp og driftsforberedelser 1,4 mrd. kroner
  • Finanskostnader totalt 0,9 mrd. kroner
  • Investeringer totalt 10 mrd. kroner

Linjekart[rediger | rediger kilde]

Tegnforklaring
Vis H Hovedbanen nei
Vis V veier, nei D driftsanlegg, nei T bruer og tunneler ja
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svg
BSicon LSTR.svg
BSicon BHF.svg 67,86 km Eidsvoll stasjon
(1998)
127,2 moh.
BSicon .svgBSicon KRWgl.svgBSicon LKRW+r.svg Hovedbanen
BSicon .svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon LSTR.svg 181 Eidsvollvegen
BSicon .svgBSicon TUNNEL1.svgBSicon LSTR.svg Eidsvoll prestegård tunnel (ca. 400 m)
BSicon .svgBSicon TUNNEL2.svgBSicon LSTR.svg Dønnum (ca. 80 m)
BSicon .svgBSicon BST.svgBSicon LSTR.svg 65,74 km Venjar, start dobbeltspor 165 moh.
BSicon .svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon LSTR.svg Fv506 Nygårdsvegen
BSicon .svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon LSTR.svg Andelva (ca. 120 m)
BSicon .svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon LSTR.svg Fv501 Trondheimsveien
BSicon .svgBSicon HST.svgBSicon LSTR.svg 63,30 km Eidsvoll Verk (1998)
BSicon .svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon LSTR.svg Fv507 Sagmoveien
BSicon .svgBSicon tSTRa.svgBSicon LSTR.svg Bekkedalshøgda (ca. 1650 m)
BSicon .svgBSicon tÜST.svgBSicon LSTR.svg 62,35 km Bekkedalshøgda 192 moh.
BSicon .svgBSicon tSTRe.svgBSicon LSTR.svg
BSicon .svgBSicon TUNNEL2.svgBSicon LSTR.svg Ringhaugene (ca. 50 m)
BSicon .svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon LSTR.svg 176 Sessvollveien
BSicon .svgBSicon BST.svgBSicon LSTR.svg 57,72 km Rismyr blokkpost
BSicon .svgBSicon TUNNEL2.svgBSicon LSTR.svg Fv461 Blikkveien (ca. 60 m)
BSicon .svgBSicon tSTRa.svgBSicon LSTR.svg under rullebanen (ca. 850 m)
BSicon d.svgBSicon ABZgl.svgBSicon dLSTRq.svg Hovedbanen til Dal
BSicon SKRZ-Eu.svg
181 Eidsvollvegen
BSicon TUNNEL1.svg
Eidsvoll prestegård tunnel (ca. 400 m)
BSicon TUNNEL2.svg
Dønnum (ca. 80 m)
BSicon BST.svg 65,74 km
Venjar, start dobbeltspor
165 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg
Fv506 Nygårdsvegen
BSicon WBRÜCKE.svg Andelva
(ca. 120 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg
Fv501 Trondheimsveien
BSicon HST.svg 63,30 km Eidsvoll Verk
(1998)
BSicon SKRZ-Eu.svg
BSicon tSTRa.svg
Bekkedalshøgda (ca. 1650 m)
BSicon tÜST.svg 62,35 km
Bekkedalshøgda
192 moh.
BSicon tSTRe.svg
BSicon TUNNEL2.svg
Ringhaugene (ca. 50 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg
176 Sessvollveien
BSicon BST.svg 57,72 km
Rismyr blokkpost
BSicon TUNNEL2.svg
Fv461 Blikkveien (ca. 60 m)
BSicon tSTRa.svg
under rullebanen (ca. 850 m)
BSicon .svgBSicon tBHFeg.svgBSicon FLUG.svg 51,85 km Oslo Lufthavn, Gardermoen (1998) 195 moh.
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon FLUG.svg 51,85 km Oslo Lufthavn, Gardermoen (1998) 195 moh.
BSicon .svgBSicon ABZg+l.svgBSicon KDSTeq.svg Gardermoen tankterminal (1998)
BSicon .svgBSicon SKRZ-Yo.svgBSicon LSTR.svg Riksvei 35.svg (ca. 110 m)
BSicon .svgBSicon BST.svgBSicon LSTR.svg 48,66 km Olaløkka blokkpost
BSicon .svgBSicon TUNNEL2.svgBSicon LSTR.svg Fv460 (ca. 60 m)
BSicon .svgBSicon BST.svgBSicon LSTR.svg 47,51 km Skåntjern blokkpost
BSicon .svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon LSTR.svg Fv460 Vilbergveien
BSicon .svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon LSTR.svg 178 Gardermoveien
BSicon .svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon LSTR.svg Fv454 Trondheimsveien
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon ABZgl.svg
BSicon .svgBSicon d.svgBSicon STRc2.svgBSicon ABZ3+gr.svg
42,22 km Langeland, forbindelsesspor til Hovedbanen
BSicon STRc2.svgBSicon KRZ3+1u.svgBSicon STRc4.svg
41,23 km
40,91 km
Dølibanen bru (1997, 300,0 m)
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon STR.svg
BSicon d.svgBSicon LSTR+1.svgBSicon STRc4.svg
BSicon LSTR.svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon .svg Fv456
BSicon LSTR.svgBSicon BST.svgBSicon .svg 39,51 km Stangerhaugen blokkpost
BSicon vSHI2l-.svgBSicon dSTR.svgBSicon .svg Bogstadbråten, Hovedbanen fra Langeland
BSicon vÜSTr.svgBSicon d.svg
BSicon vBHF-STR.svgBSicon d.svg 36,38 km Kløfta (1854) 168,5 moh.
BSicon vSKRZ-Eo.svgBSicon d.svg Fv452 Gjerdrumsveien
BSicon vÜSTl.svgBSicon d.svg
BSicon vSKRZ-Au.svgBSicon d.svg Riksvei E 6.svg
BSicon vSTR-BST.svgBSicon d.svg 33,42 km Arteid blokkpost
BSicon vSKRZ-Eo.svgBSicon d.svg Fv255 Lindebergveien
BSicon vSTR-BST.svgBSicon d.svg 31,67 km Selje blokkpost
BSicon v-SHI2r.svgBSicon dSTR.svgBSicon .svg
31,34 km
30,99 km
BSicon LSTR.svgBSicon BST.svgBSicon .svg 29,77 km Melvoll blokkpost
BSicon LSTR.svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon .svg 171 Haldenveien
BSicon LSTR.svgBSicon TUNNEL2.svgBSicon .svg Fv259 Gauteidveien (ca. 110 m)
BSicon LSTR.svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg Leira (ca. 130 m)
BSicon vSTR2-.svgBSicon dKRZ3oc.svgBSicon .svg
BSicon dSTRc1.svgBSicon dKRZ4o.svgBSicon dSHI2+r.svg
BSicon d.svgBSicon vBST-STR.svg 28,00 km Enger blokkpost
BSicon d.svgBSicon vTUNNEL2.svg Engerveien (ca. 30 m)
BSicon d.svgBSicon vTUNNEL2.svg Farseggen (ca. 75 m)
BSicon d.svgBSicon vBST-STR.svg 26,56 km Leirsund blokkpost 109 moh.
BSicon d.svgBSicon vSKRZ-Eu.svg Fv382 Rolf Olsens vei
BSicon d.svgBSicon vÜSTr.svg 25,20 km Lillestrøm N (1997)
BSicon d.svgBSicon vÜSTl.svg
BSicon d.svgBSicon vSKRZ-Yo.svg Riksvei 22.svg Fetveien (ca. 30 m)
BSicon d.svgBSicon vSKRZ-Eo.svg Fv381 Nittedalsgata (ca. 30 m)
BSicon d.svgBSicon vSKRZ-Eo.svg 120 Jernbanegata (ca. 30 m)
BSicon .svgBSicon vSTR.svgBSicon dLSTR.svg Kongsvingerbanen
BSicon .svgBSicon dSHI2g+l.svgBSicon dSHI2gr+l.svgBSicon dSHI2r.svg
BSicon d.svgBSicon vBHF.svg 20,95 km Lillestrøm (1854) 109,0 moh.
BSicon d.svgBSicon vSKRZ-Eu.svg Fv381 Nitelva bru
BSicon d.svgBSicon vWBRÜCKE1.svg Nitelva
BSicon .svgBSicon c.svgBSicon tv-STRa.svg
BSicon .svgBSicon STRc2.svgBSicon ABZg3.svg
20,34 km
17,22 km
Stalsberg Hovedbanen til Oslo
BSicon .svgBSicon cd.svgBSicon tdSTR.svgBSicon tdSTRa.svg
BSicon .svgBSicon vSTR+1-.svgBSicon STRc4.svg
Romeriksporten (14 580 m)
BSicon LSTR.svgBSicon tvSHI2g+l-.svgBSicon d.svg
BSicon dLSTR.svgBSicon tBST.svgBSicon d.svg 11,67 km Fjellsrud blokkpost
BSicon dLSTR.svgBSicon tBST.svgBSicon d.svg 10,10 km Røykås blokkpost
BSicon dLSTR.svgBSicon tBST.svgBSicon d.svg 8,51 km Kjerringmyrene blokkpost
BSicon dLSTR.svgBSicon tBST.svgBSicon d.svg 6,20 km Hellerud
BSicon dLSTR.svgBSicon tABZg3.svgBSicon d.svg 2,89 km Alternativ tunnelstrekning
til Hovedbanen ved Etterstad
BSicon c.svgBSicon tSTR+1.svgBSicon tv-STR.svg
BSicon .svgBSicon dLSTR.svg
BSicon tdSTRe.svgBSicon dLSTR.svgBSicon tSTRe.svgBSicon .svg
BSicon dLSTRq.svgBSicon dKRZo.svgBSicon dKRZo.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon d.svgBSicon .svg 2,28 km Etterstad Gjøvikbanen fra Roa
BSicon v-SHI2g+r.svgBSicon c.svgBSicon vSTR-LSTR.svgBSicon cd.svg Loenga–Alnabrulinjen fra Alnabruterminalen
BSicon STR.svgBSicon vÜSTl.svgBSicon d.svg Vålerenga
BSicon STR.svgBSicon dSKRZ-Yo-L.svgBSicon dSKRZ-Yo.svgBSicon d.svg Riksvei E 6.svg Lodalsbruene (1987, 34 m)
BSicon SHI1l.svgBSicon dSHI2g+l.svgBSicon dSHI2lr.svgBSicon dSHI2+r.svg
BSicon d.svgBSicon vSTR.svgBSicon v-LSTR.svg Loenga–Alnabrulinjen
BSicon vSKRZ-Eu.svgBSicon d.svg Galgeberg Vei Ring2.svg St. Halvards gate
BSicon vÜST.svgBSicon d.svg
BSicon c.svgBSicon .svgBSicon vSTR.svg
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon STR+l.svgBSicon dLSTRq.svg
Grønland Østfoldbanen fra Ski
BSicon tvBHFaf.svgBSicon d.svg 0,27 km Oslo S (1854)
BSicon tvSHI2g+l-.svgBSicon d.svg Oslotunnelen (1980), Drammenbanen til Asker
BSicon SKRZ-Yo.svg
Riksvei 35.svg (ca. 110 m)
BSicon BST.svg 48,66 km
Olaløkka blokkpost
BSicon TUNNEL2.svg
BSicon BST.svg 47,51 km
Skåntjern blokkpost
BSicon SKRZ-Eu.svg
Fv460 Vilbergveien
BSicon SKRZ-Eu.svg
178 Gardermoveien
BSicon SKRZ-Eu.svg
Fv454 Trondheimsveien
BSicon ABZgl.svg 42,22 km
Langeland, forbindelsesspor til Hovedbanen
BSicon dLSTRq.svgBSicon KRZu.svgBSicon dLSTRq.svg
41,23 km
40,91 km
Dølibanen bru Hovedbanen (1997, 300,0 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg
BSicon BST.svg 39,51 km
Stangerhaugen blokkpost
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon d.svg Hovedbanen fra Dal
BSicon BHF.svg 36,38 km Kløfta
(1854)
168,5 moh.
BSicon SKRZ-Eo.svg
Fv452 Gjerdrumsveien
BSicon SKRZ-Au.svg
BSicon BST.svg 33,42 km
Arteid blokkpost
BSicon SKRZ-Eo.svg
Fv255 Lindebergveien
BSicon BST.svg 31,67 km
Selje blokkpost
BSicon STR.svg
31,34 km
30,99 km
BSicon BST.svg 29,77 km
Melvoll blokkpost
BSicon SKRZ-Eu.svg
171 Haldenveien
BSicon TUNNEL2.svg
Fv259 Gauteidveien (ca. 110 m)
BSicon WBRÜCKE.svg Leira
(ca. 130 m)
BSicon BST.svg 28,00 km
Enger blokkpost
BSicon TUNNEL2.svg
Engerveien (ca. 30 m)
BSicon TUNNEL2.svg
Farseggen (ca. 75 m)
BSicon BST.svg 26,56 km
Leirsund blokkpost
109 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg
Fv382 Rolf Olsens vei
BSicon ÜST.svg 25,20 km Lillestrøm N
(1997)
BSicon SKRZ-Yo.svg
Riksvei 22.svg Fetveien (ca. 30 m)
BSicon SKRZ-Eo.svg
Fv381 Nittedalsgata (ca. 30 m)
BSicon SKRZ-Eo.svg
120 Jernbanegata (ca. 30 m)
BSicon d.svgBSicon ABZg+l.svgBSicon dLSTRq.svg Kongsvingerbanen
BSicon BHF.svg 20,95 km Lillestrøm
(1854)
109,0 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg
Fv381 Nitelva bru
BSicon WBRÜCKE.svg Nitelva
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZgr.svgBSicon d.svg
20,34 km
17,22 km
Stalsberg Hovedbanen til Oslo
BSicon tSTRa.svg
Romeriksporten (14 580 m)
BSicon tBST.svg 11,67 km
Fjellsrud blokkpost
BSicon tBST.svg 10,10 km
Røykås blokkpost
BSicon tBST.svg 8,51 km
Kjerringmyrene blokkpost
BSicon tBST.svg 6,20 km
Hellerud
BSicon tABZg3.svg 2,89 km
Alternativ tunnelstrekning
til Hovedbanen ved Etterstad
BSicon tSTRe.svg
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon d.svg 2,28 km Etterstad Gjøvikbanen fra Roa
BSicon d.svgBSicon vSTR-LSTR.svg Loenga–Alnabrulinjen fra Alnabruterminalen
BSicon d.svgBSicon vÜSTl.svg Vålerenga
BSicon d.svgBSicon dSKRZ-Yo-L.svgBSicon dSKRZ-Yo.svg Riksvei E 6.svg Lodalsbruene (1987, 34 m)
BSicon .svgBSicon dSHI2g+l.svgBSicon dSHI2lr.svgBSicon dSHI2+r.svg
BSicon .svgBSicon dSTR.svgBSicon v-LSTR.svg Loenga–Alnabrulinjen
BSicon SKRZ-Eu.svg Galgeberg
Vei Ring2.svg St. Halvards gate
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon d.svg Hovedbanen fra Lillestrøm
BSicon d.svgBSicon ABZg+l.svgBSicon dLSTRq.svg Grønland Østfoldbanen fra Ski
BSicon tBHFaf.svg 0,27 km Oslo S
(1854)
BSicon tSTR.svg

Se også[rediger | rediger kilde]

Kilder og referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Indrefileten av norsk jernbanedrift er InterCity-triangelet. Langs de tre strekningene fra Oslo til Skien, Oslo til Lillehammer og Oslo til Halden bor 90 prosent av NSBs kunder.», fra artikkelen «Mye enkeltspor også om ti år», Aftenposten, 16. oktober 2011
  2. ^ a b c d e «Om Flytoget: Historikk». Flytoget AS. Arkivert fra originalen 2014-04-09. Besøkt 8. april 2014. 


Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]