Gardermobanen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Gardermobanen
Oslo airport station 2.jpg
Gardermoen stasjon
Info
TypeDobbeltsporet høyhastighetsbane
StatusAktiv
UtgangsstasjonOslo sentralstasjon
EndestasjonEidsvoll stasjon
Drift
Åpnet1998 / 1999
EierBane NOR
Operatør(er)Flytoget, SJ, Vy
Type trafikkPassasjerer og drivstoff
til Gardermoen,
regional og fjerntrafikk
MaterielltyperFlytoget type 71 m.fl.
Teknisk
Lengde64 km
Lengde dobbeltspor64 km
Høyeste hastighet210 km/t
Største stigningø 25 ‰ (Oslo S–Hellerud)
Max 39,9 ‰ (km 2,034 Vålerenga)
Broer24
Tunneler4
Planoverganger0

Map
Gardermobanen

Gardermobanen er en 64 km lang høyhastighetsbane som går mellom Etterstad (i Oslo) og Eidsvoll. Sluttstykket Eidsvoll–Venjar var inntil 2022 enkeltsporet; resten (60 km) var dobbeltsporet. Banen ble ferdigstilt fra Lillestrøm og nordover til åpningen av Oslo lufthavn, Gardermoen. Strekningen Oslo–Lillestrøm med Romeriksporten ble fullført i 1999. Gardermobanen var den første i Norge med tillatt hastighet over 160 km/t.[1] Den er en del av InterCity-triangelet (Skien-Lillehammer-Halden), hvor 80 % av passasjertrafikken med tog i Norge avvikles.[2] Dobbeltspor åpnet Eidsvoll - Venjar 5. september 2022 og dermed er hele Gardermobanen dobbeltsporet.

Historikk[rediger | rediger kilde]

NSB Gardermobanen AS ble etablert 24. november 1992 for å stå for utbyggingen av Gardermobanen og Gardermoen stasjon. Totalt skulle det bygges 64 km ny jernbane, inkludert den 14,5 km lange tunnelen Romeriksporten mellom Etterstad i Oslo og Lillestrøm. Utbyggingen av banen startet i 1994 og pågikk fram til 1999. Den 1. oktober 1996 vedtok Stortinget at NSB Gardermobanen AS også skulle stå for driften av den nye jernbanen.

Tunnelbygging med forhindringer[rediger | rediger kilde]

I løpet av våren 1997 ble det oppdaget omfattende lekkasjer i Romeriksporten.[3] Vannstanden i tjernene i Østmarka over tunnelen sank dramatisk, og det ble også registrert setningsskader på boliger på Hellerud som følge av grunnvannssenkningen i området. Norges vassdrags- og energiverk (NVE) satte strenge konsesjonskrav til selskapet om tillatt lekkasjemengde, og høsten 1997 ble arbeidet med å tette lekkasjene satt i gang. Etterinjisering ble valgt som hovedmetode for tetting, men i oktober 1997 ble det kjent at tetningsstoffet Rhoca Gil, som ble benyttet i Romeriksporten, ga utslipp av det helsefarlige stoffet akrylamid i tunnelvannet fordi stoffet ble brukt på feilaktig måte. Det medførte at arbeidet i tunnelen ble midlertidig stoppet inntil det ble fastslått at dette ikke utgjorde noen helserisiko (problemene minnet om den som oppstod i Hallandsåstunnelen). Etter dette ble det etablert et renseanlegg for å rense tunnelvannet for akrylamid. Den 10. juni 1998 vedtok NSB-styret å utsette ferdigstillelsen av Romeriksporten for å kunne gjennomføre tetningsarbeidene etter NVEs konsesjonskrav. Togtrafikken ble likevel satt i gang i august 1998, siden den nye flyplassen skulle bli tatt i bruk 8. oktober samme år. Da kjørte man som planlagt nordover fra Lillestrøm, men kjørte utenom Romeriksporten, som ennå ikke var ferdigstilt. Romeriksporten ble ikke tatt i bruk før 22. august 1999.

Overføring til Jernbaneverket[rediger | rediger kilde]

I 2000 ble NSB Gardermobanens infrastruktur overført til Jernbaneverket (dagens Bane NOR), mens NSB Gardermoen fortsatte med selve togkjøringen. Til gjengjeld ble alle investeringskostnadene på banen og togene slettet fra ansvaret til NSB Gardermobanen, og selskapet trengte dermed ikke betale renter på lån. Derimot må Flytoget AS og de andre togoperatørene betale en «kjørevegsavgift» til Jernbaneverket for å få bruke banen, en slags driftsavgift som går til å dekke vedlikeholdet av den. Dette er en vanlig driftsform på jernbanenett i Europa, men Gardermobanen er den eneste banestrekningen i Norge som er organisert på denne måten. Dette skjedde blant annet på bakgrunn av «en omfattende evaluering av hele Gardermoprosjektet i regi av det offentlig oppnevnte Mydske-utvalget.», som høsten 1999 fastslo at «Gardermobanen kan ikke bli bedriftsøkonomisk lønnsom som lovet i Regjeringens forslag fra 1992.»[3][3] Fra 1. januar 2001 endret NSB Gardermobanen navn til Flytoget AS.

Formål[rediger | rediger kilde]

Banen har to formål. Det første og primære grunnen til at banen ble bygget, var for å betjene flyplassen. Da Stortinget 8. oktober 1992 vedtok at Gardermoen skulle bli stedet for ny hovedflyplass for Oslo, ble det samtidig vedtatt at tog skulle være det viktigste transportmiddelet. Banen blir derfor brukt av Flytoget mellom Oslo og Oslo lufthavn og av tankvognstog som transporterer flydrivstoff til Gardermoen. Flytoget går i 210 km/t, noe som er nest hurtigst i Norden (etter Lahtisbanen i Finland)

Det andre formålet er å være et nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Eidsvoll stasjon. Dette er samme strekning som betjenes av Hovedbanen, men Gardermobanen har i hovedsak egen trasé. Det går betydelig raskere å bruke Gardermobanen enn Hovedbanen, i tillegg til at Gardermoen er en viktig stasjon. Banen benyttes derfor av alle Vys persontog til Eidsvoll og videre nordover. Lokaltog til Lillestrøm og Dal, samt godstog som ikke skal til Gardermoen, kjører fremdeles Hovedbanen.

Trafikk[rediger | rediger kilde]

Banen trafikkeres pr. 2023 ordinært av følgende tog:

Økonomi[rediger | rediger kilde]

Utbyggingen av Gardermobanen ble kostnadsberegnet til 4,6 milliarder kroner, med en usikkerhet på rundt 20 prosent begge veier.[3] Totalt, inklusive togsett, kostet det 10 milliarder kroner å bygge Gardermobanen. Dette omfatter dog mer enn det som opprinnelig ble planlagt.[3]

 • Utbygging av Gardermobanen Etterstad – Eidsvoll 6 mrd. kroner
 • Tilleggskostnader Romeriksporten 1,3 mrd. kroner
 • Overskridelse forbindelsesspor Gardermobanen 0,4 mrd. kroner
 • Sum utbygging Gardermobanen 7,7 mrd. kroner
 • Togkjøp og driftsforberedelser 1,4 mrd. kroner
 • Finanskostnader totalt 0,9 mrd. kroner
 • Investeringer totalt 10 mrd. kroner

Linjekart[rediger | rediger kilde]

Tegnforklaring
Vis H Hovedbanen nei
Vis V veier, nei D driftsanlegg, nei T bruer og tunneler ja
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svg
BSicon LSTR.svg Dovrebanen fra Hamar
BSicon BHF.svg 67,86 km Eidsvoll stasjon (1998) 127,2 moh.
BSicon .svgBSicon KRWgl.svgBSicon LKRW+r.svg Hovedbanen
BSicon .svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon LSTR.svg 181 Eidsvollvegen
BSicon .svgBSicon TUNNEL1.svgBSicon LSTR.svg Eidsvoll prestegård tunnel (ca. 400 m)
BSicon .svgBSicon TUNNEL2.svgBSicon LSTR.svg Dønnum (ca. 80 m)
BSicon .svgBSicon BST.svgBSicon LSTR.svg 65,74 km Venjar, start dobbeltspor 165 moh.
BSicon .svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon LSTR.svg Fv1588 Nygårdsvegen
BSicon .svgBSicon hKRZWae.svgBSicon LSTR.svg Andelva (ca. 120 m)
BSicon .svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon LSTR.svg Fv1551 Trondheimsvegen
BSicon .svgBSicon HST.svgBSicon LSTR.svg 63,30 km Eidsvoll Verk (1998)
BSicon .svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon LSTR.svg Fv1604 Sagmovegen
BSicon .svgBSicon tSTRa.svgBSicon LSTR.svg Bekkedalshøgda (ca. 1650 m)
BSicon .svgBSicon tÜST.svgBSicon LSTR.svg 62,35 km Bekkedalshøgda 192 moh.
BSicon .svgBSicon tSTRe.svgBSicon LSTR.svg
BSicon .svgBSicon TUNNEL2.svgBSicon LSTR.svg Ringhaugene (ca. 50 m)
BSicon .svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon LSTR.svg 176 Sessvollvegen
BSicon .svgBSicon BST.svgBSicon LSTR.svg 57,72 km Rismyr blokkpost
BSicon .svgBSicon TUNNEL2.svgBSicon LSTR.svg Fv1560 Blikkvegen (ca. 60 m)
BSicon .svgBSicon tSTRa.svgBSicon LSTR.svg under rullebanen (ca. 850 m)
BSicon d.svgBSicon ABZgl.svgBSicon dLSTRq.svg Hovedbanen til Dal
BSicon SKRZ-Eu.svg 181 Eidsvollvegen
BSicon TUNNEL1.svg Eidsvoll prestegård tunnel (ca. 400 m)
BSicon TUNNEL2.svg Dønnum (ca. 80 m)
BSicon BST.svg 65,74 km Venjar, start dobbeltspor 165 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv1588 Nygårdsvegen
BSicon hKRZWae.svg Andelva (ca. 120 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv1551 Trondheimsvegen
BSicon HST.svg 63,30 km Eidsvoll Verk (1998)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv1604 Sagmovegen
BSicon tSTRa.svg Bekkedalshøgda (ca. 1650 m)
BSicon tÜST.svg 62,35 km Bekkedalshøgda 192 moh.
BSicon tSTRe.svg
BSicon TUNNEL2.svg Ringhaugene (ca. 50 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg 176 Sessvollvegen
BSicon BST.svg 57,72 km Rismyr blokkpost
BSicon TUNNEL2.svg Fv1560 Blikkvegen (ca. 60 m)
BSicon tSTRa.svg under rullebanen (ca. 850 m)
BSicon .svgBSicon tBHFe@g.svgBSicon FLUG.svg 51,85 km Oslo lufthavn (1998) 195 moh.
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon FLUG.svg 51,85 km Oslo lufthavn (1998) 195 moh.
BSicon .svgBSicon ABZg+l.svgBSicon KDSTeq.svg Gardermoen tankterminal (1998)
BSicon .svgBSicon SKRZ-Yo.svgBSicon LSTR.svg Stamvei E16.svg Lundbykrysset jernbanebru (ca. 110 m)
BSicon .svgBSicon BST.svgBSicon LSTR.svg 48,66 km Olaløkka blokkpost
BSicon .svgBSicon TUNNEL2.svgBSicon LSTR.svg Fv1566 Jessheimvegen (ca. 60 m)
BSicon .svgBSicon BST.svgBSicon LSTR.svg 47,51 km Skåntjern blokkpost
BSicon .svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon LSTR.svg Fv1559 Vilbergvegen
BSicon .svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon LSTR.svg 178 Gardermovegen
BSicon .svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon LSTR.svg Fv1496 Trondheimsvegen
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon ABZgl.svg
BSicon .svgBSicon d.svgBSicon STRc2.svgBSicon ABZ3+gr.svg
42,22 km Langeland, forbindelsesspor til Hovedbanen
BSicon STRc2.svgBSicon KRZ3+1u.svgBSicon STRc4.svg
41,23 km
40,91 km
Dølibanen bru (1997, 300,0 m)
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon STR.svg
BSicon d.svgBSicon LSTR+1.svgBSicon STRc4.svg
BSicon LSTR.svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon .svg Fv1550 Kjerkevegen
BSicon LSTR.svgBSicon BST.svgBSicon .svg 39,51 km Stangerhaugen blokkpost
BSicon vSHI2l-.svgBSicon dSTR.svgBSicon .svg Bogstadbråten, Hovedbanen fra Langeland
BSicon vÜSTr.svgBSicon d.svg
BSicon vBHF-STR.svgBSicon d.svg 36,38 km Kløfta (1854) 168,5 moh.
BSicon vSKRZ-Eo.svgBSicon d.svg Fv1542 Ullersmovegen
BSicon vÜSTl.svgBSicon d.svg
BSicon vSKRZ-Au.svgBSicon d.svg Stamvei E6.svg Arteid bru
BSicon vSTR-BST.svgBSicon d.svg 33,42 km Arteid blokkpost
BSicon vSKRZ-Eo.svgBSicon d.svg Fv1486 Lindebergveien
BSicon vSTR-BST.svgBSicon d.svg 31,67 km Selje blokkpost
BSicon v-SHI2r.svgBSicon dSTR.svgBSicon .svg
31,34 km
30,99 km
BSicon LSTR.svgBSicon BST.svgBSicon .svg 29,77 km Melvoll blokkpost
BSicon LSTR.svgBSicon SKRZ-Eu.svgBSicon .svg 171 Haldenveien
BSicon LSTR.svgBSicon TUNNEL2.svgBSicon .svg Fv1494 Gauteidveien (ca. 110 m)
BSicon LSTR.svgBSicon hKRZWae.svgBSicon .svg Leira (ca. 130 m)
BSicon vSTR2-.svgBSicon dKRZc3o.svgBSicon .svg
BSicon dSTRc1.svgBSicon dKRZ2+4o-.svgBSicon dSHI2+r.svg
BSicon d.svgBSicon vBST-STR.svg 28,00 km Enger blokkpost
BSicon d.svgBSicon vTUNNEL2.svg Engerveien (ca. 30 m)
BSicon d.svgBSicon vTUNNEL2.svg Farseggen (ca. 75 m)
BSicon d.svgBSicon vBST-STR.svg 26,56 km Leirsund blokkpost 109 moh.
BSicon d.svgBSicon vSKRZ-Eu.svg Fv1535 Rolf Olsens vei
BSicon d.svgBSicon vÜSTr.svg 25,20 km Lillestrøm N (1997)
BSicon d.svgBSicon vÜSTl.svg
BSicon d.svgBSicon vSKRZ-Yo.svg Riksvei 22.svg Fetveien (ca. 30 m)
BSicon d.svgBSicon vSKRZ-Eo.svg Fv1532 Sørumsgata (ca. 30 m)
BSicon d.svgBSicon vSKRZ-Eo.svg 120 Jernbanegata (ca. 30 m)
BSicon .svgBSicon vSTR.svgBSicon dLSTR.svg Kongsvingerbanen
BSicon .svgBSicon dSHI2g+l.svgBSicon dSHI2gr+l.svgBSicon dSHI2r.svg
BSicon d.svgBSicon vBHF.svg 20,95 km Lillestrøm (1854) 109,0 moh.
BSicon d.svgBSicon vSKRZ-Eu.svg Fv1518 Rælingsbrua
BSicon d.svgBSicon vWBRÜCKE1.svg Nitelva
BSicon .svgBSicon c.svgBSicon tv-STRa.svg
BSicon .svgBSicon STRc2.svgBSicon ABZg3.svg
20,34 km
17,22 km
Stalsberg Hovedbanen til Oslo
BSicon .svgBSicon cd.svgBSicon tdSTR.svgBSicon tdSTRa.svg
BSicon .svgBSicon vSTR+1-.svgBSicon STRc4.svg
Romeriksporten (14 580 m)
BSicon LSTR.svgBSicon tvSHI2g+l-.svgBSicon d.svg
BSicon dLSTR.svgBSicon tBST.svgBSicon d.svg 11,67 km Fjellsrud blokkpost
BSicon dLSTR.svgBSicon tBST.svgBSicon d.svg 10,10 km Røykås blokkpost
BSicon dLSTR.svgBSicon tBST.svgBSicon d.svg 8,51 km Kjerringmyrene blokkpost
BSicon dLSTR.svgBSicon tBST.svgBSicon d.svg 6,20 km Hellerud
BSicon dLSTR.svgBSicon tABZg3.svgBSicon d.svg 2,89 km Alternativ tunnelstrekning
til Hovedbanen ved Etterstad
BSicon c.svgBSicon tSTR+1.svgBSicon tv-STR.svg
BSicon .svgBSicon dLSTR.svg
BSicon tdSTRe.svgBSicon dLSTR.svgBSicon tSTRe.svgBSicon .svg
BSicon dLSTRq.svgBSicon dKRZo.svgBSicon dKRZo.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon d.svgBSicon .svg 2,28 km Etterstad Gjøvikbanen fra Roa
BSicon v-SHI2g+r.svgBSicon c.svgBSicon vSTR-LSTR.svgBSicon cd.svg Loenga–Alnabrulinjen fra Alnabruterminalen
BSicon STR.svgBSicon vÜSTl.svgBSicon d.svg Vålerenga
BSicon STR.svgBSicon dSKRZ-Yo(Ll).svgBSicon dSKRZ-Yo.svgBSicon d.svg Stamvei E6.svg Lodalsbruene (1987, 34 m)
BSicon SHI1l.svgBSicon dSHI2g+l.svgBSicon dSHI2lr.svgBSicon dSHI2+r.svg
BSicon d.svgBSicon vSTR.svgBSicon v-LSTR.svg Loenga–Alnabrulinjen
BSicon vSKRZ-Eu.svgBSicon d.svg Galgeberg Vei Ring2.svg St. Halvards gate
BSicon vÜST.svgBSicon d.svg
BSicon c.svgBSicon .svgBSicon vSTR.svg
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon STR+l.svgBSicon dLSTRq.svg
Grønland Østfoldbanen fra Ski
BSicon tvBHFa@f.svgBSicon d.svg 0,27 km Oslo S (1854)
BSicon tvSHI2g+l-.svgBSicon d.svg Oslotunnelen (1980), Drammenbanen til Asker
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E16.svg Lundbykrysset jernbanebru (ca. 110 m)
BSicon BST.svg 48,66 km Olaløkka blokkpost
BSicon TUNNEL2.svg Fv1566 Jessheimvegen (ca. 60 m)
BSicon BST.svg 47,51 km Skåntjern blokkpost
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv1559 Vilbergvegen
BSicon SKRZ-Eu.svg 178 Gardermovegen
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv1496 Trondheimsvegen
BSicon ABZgl.svg 42,22 km Langeland, forbindelsesspor til Hovedbanen
BSicon dLSTRq.svgBSicon KRZu.svgBSicon dLSTRq.svg
41,23 km
40,91 km
Dølibanen bru Hovedbanen (1997, 300,0 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv1550 Kjerkevegen
BSicon BST.svg 39,51 km Stangerhaugen blokkpost
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon d.svg Hovedbanen fra Dal
BSicon BHF.svg 36,38 km Kløfta (1854) 168,5 moh.
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv1542 Ullersmovegen
BSicon SKRZ-Au.svg Stamvei E6.svg
BSicon BST.svg 33,42 km Arteid blokkpost
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv1486 Lindebergveien
BSicon BST.svg 31,67 km Selje blokkpost
BSicon STR.svg
31,34 km
30,99 km
BSicon BST.svg 29,77 km Melvoll blokkpost
BSicon SKRZ-Eu.svg 171 Haldenveien
BSicon TUNNEL2.svg Fv1494 Gauteidveien (ca. 110 m)
BSicon hKRZWae.svg Leira (ca. 130 m)
BSicon BST.svg 28,00 km Enger blokkpost
BSicon TUNNEL2.svg Engerveien (ca. 30 m)
BSicon TUNNEL2.svg Farseggen (ca. 75 m)
BSicon BST.svg 26,56 km Leirsund blokkpost 109 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv1535 Rolf Olsens vei
BSicon ÜST.svg 25,20 km Lillestrøm N (1997)
BSicon SKRZ-Yo.svg Riksvei 22.svg Fetveien (ca. 30 m)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv1532 Sørumsgata (ca. 30 m)
BSicon SKRZ-Eo.svg 120 Jernbanegata (ca. 30 m)
BSicon d.svgBSicon ABZg+l.svgBSicon dLSTRq.svg Kongsvingerbanen
BSicon BHF.svg 20,95 km Lillestrøm (1854) 109,0 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv1518 Rælingsbrua
BSicon hKRZWae.svg Nitelva
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZgr.svgBSicon d.svg
20,34 km
17,22 km
Stalsberg Hovedbanen til Oslo
BSicon tSTRa.svg Romeriksporten (14 580 m)
BSicon tBST.svg 11,67 km Fjellsrud blokkpost
BSicon tBST.svg 10,10 km Røykås blokkpost
BSicon tBST.svg 8,51 km Kjerringmyrene blokkpost
BSicon tBST.svg 6,20 km Hellerud
BSicon tABZg3.svg 2,89 km Alternativ tunnelstrekning
til Hovedbanen ved Etterstad
BSicon tSTRe.svg
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon d.svg 2,28 km Etterstad Gjøvikbanen fra Roa
BSicon d.svgBSicon vSTR-LSTR.svg Loenga–Alnabrulinjen fra Alnabruterminalen
BSicon d.svgBSicon vÜSTl.svg Vålerenga
BSicon d.svgBSicon dSKRZ-Yo(Ll).svgBSicon dSKRZ-Yo.svg Stamvei E6.svg Lodalsbruene (1987, 34 m)
BSicon .svgBSicon dSHI2g+l.svgBSicon dSHI2lr.svgBSicon dSHI2+r.svg
BSicon .svgBSicon dSTR.svgBSicon v-LSTR.svg Loenga–Alnabrulinjen
BSicon SKRZ-Eu.svg Galgeberg Vei Ring2.svg St. Halvards gate
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon d.svg Hovedbanen fra Lillestrøm
BSicon d.svgBSicon ABZg+l.svgBSicon dLSTRq.svg Grønland Østfoldbanen fra Ski
BSicon tBHFa@f.svg 0,27 km Oslo S (1854)
BSicon tSTR.svg Oslotunnelen (1980), Drammenbanen til Asker

Se også[rediger | rediger kilde]

Kilder og referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ https://www.banenor.no/Jernbanen/Banene/Gardermobanen/
 2. ^ «Indrefileten av norsk jernbanedrift er InterCity-triangelet. Langs de tre strekningene fra Oslo til Skien, Oslo til Lillehammer og Oslo til Halden bor 90 prosent av NSBs kunder.», fra artikkelen «Mye enkeltspor også om ti år», Aftenposten, 16. oktober 2011
 3. ^ a b c d e «Om Flytoget: Historikk». Flytoget AS. Arkivert fra originalen 9. april 2014. Besøkt 8. april 2014. 
 4. ^ https://www.banenor.no/Jernbanen/Banene/Gardermobanen/


Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]