Sørlandsbanen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Sørlandsbanen
Kristiansand stasjon
Info
TypeJernbanelinje
StatusI drift
UtgangsstasjonStavanger stasjon
EndestasjonHokksund stasjon
Antall stasjoner46 [1]
Drift
Åpnet1944
EierBane NOR
Operatør(er)Go-Ahead
Vy (52 og L12)
CargoNet, Green Cargo
Type trafikkPersontrafikk, godstog
Teknisk
Lengde549 km[1]
Lengde dobbeltspor14 km
Høyeste hastighet160 km/t
Broer511
Tunneler191
Planoverganger123

Kart
Sørlandsbanen
Hokksund stasjon
Skollenborg transformatorstasjon
Bru over Hengselva på Meheia
Hunsdalen viakdukt er av betong og ble ferdigstilt i 1942.[2]
Broer over kanalen ved Lunde
Kjeosen bru

Sørlandsbanen er jernbanestrekningen som går fra Oslo over Kongsberg via Kristiansand til Stavanger.

Siden 15. desember 2019 kjører Go-Ahead Norge persontog på banen etter å ha inngått en åtteårig avtale med Jernbanedirektoratet. Go-Ahead markedsfører per 2020 togtilbudet under navnet «Sørtoget».[3]

Historie[rediger | rediger kilde]

Sørlandsbanen ble bygget i flere etapper, den første delen, banestrekningen Oslo–Drammen åpnet i 1872, Drammen–Kongsberg i 1871, Kongsberg–Kristiansand ble bygget 1920–1938, og Egersund–Stavanger ble bygget 1878. Banen ble sluttført i regi av den tyske okkupasjonsmakten under den andre verdenskrig, og 1. mai 1944 ble hele Sørlandsbanen åpnet for normal drift.

Frem til 1913 ble banen i planer og på utbygde strekninger, omtalt som Vestlandsbanen.[4] Dette året vedtok Stortinget, med 83 mot 40 stemmer, å omdøpe den planlagte jernbanestrekningen Oslo–Kongsberg–Kristiansand–Stavanger, fra Vestlands- til Sørlandsbanen.

I 1922 pågikk det anleggsarbeider i Drangedal da Sørlandsbanen skulle utvides. I forbindelse med disse arbeidene, holdt pinsevenner fra Kragerø vekkelsesmøter for anleggsarbeidere og fastboende. Dette førte til at den første pinsemenigheten ble etablert i Drangedal.[5]

Lange strekninger går jernbanen innenfor kysten, og ikke langs den mer befolkningsrike kystlinjen. En grunn til dette var at jernbanelinjen skulle beskyttes mot invaderende styrker.[trenger referanse] Jernbanen var en viktig transportåre for transport av så vel soldater som krigsmateriell. Ved å legge linjen inn i landet, hindret man at banen kunne bli truet av krigsskip. En annen årsak var at linjen der kunne følge den geologiske strukturen slik at antall tunneler kunne begrenses, og banen dermed ble billigere å bygge.[trenger referanse] Arendal og Grimstad fikk forbindelse via sidebane, som allerede var på plass.

Mellom Kristiansand og Moi stasjon går linjen på tvers av flere dalfører nord-sør (blant annet Kvinesdal, Sirdal og Lyngdal). Banen går dels over heiene mellom dalene, og dels gjennom tunneler.[6]

Fram til 1991 gikk det også en jernbaneferge for godstog mellom Kristiansand og Hirtshals.

Den 16. november 2009 sto banen mellom Sandnes og Stavanger ferdig utbygd med dobbeltspor.

Delstrekninger[rediger | rediger kilde]

Drammenbanen (tidligere Kristiania-Drammenbanen):

Randsfjordbanen (deler av den):

Bratsbergbanen (delstrekning)

Selve Sørlandsbanen:

Flekkefjordbanen (deler av den):

Jærbanen:

Elektrifisering[rediger | rediger kilde]

Fremtid[rediger | rediger kilde]

Uten radikale planer og sterk økning i overføringer er dette et mulig fremtidsscenario som Jernbaneverket legger opp til[når?]:[trenger referanse]

Drammenbanen / Askerbanen (ferdigbygget):

Vestfoldbanen (oppgradert)

Grenlandsbanen (ny):

Eksisterende Sørlandsbanen:

  • Skorstøl – Kristiansand – Stavanger. Samme som før[når?].
Denne løsningen vil gjøre at strekningen Oslo – Kristiansand vil ta 3t 15 min, mot dagens[når?] 4t 30 min.

Linjekart[rediger | rediger kilde]

Tegnforklaring
Vis B Buskerud, E Telemark, A Agder
Vis T tunneler under 300 m
Vis V veier, H historikk, D driftsanlegg
-0,27 km Oslo S (1987) 3,7 moh
se Drammenbanen
42 km Drammen (1866) 2,2 moh
se Randsfjordbanen
70,22 km Hokksund (1866) 8,0 moh
Hokksund jernbanebru Vestre Brugate
Randsfjordbanen
Fv2736 Skotselvveien
71,70 km Frydenlund (1931–1944) 14,9 moh
72,14 km Milestein bru (78,5 m)
sidespor til Ytong
72,93 km Semsportene (1931) 17,0 moh
Jutebrua 35 Spærenveien
Fv2748 Skarragata
75,79 km Vestfossen (1871) 22,8 moh
78,00 km Flesaker (1891) 26,0 moh
sidespor
Fv2758 Kongsbergveien
81,61 km Darbu (1871) 60,1 moh
82,02 km Darbu jernbanebru Kv Nyveien (44,9 m)
Fv2756 (9,2 m)
Fv2758 Kongsbergveien
84,40 km Rustan (1931–1945) 105,9 moh
85,76 km Krekling (1874) 126,7 moh
Teigen jernbanebru 286 Grosvoldveien
88,70 km Teigen (1931) 162,2 moh
90,20 km Grosvold (1931) 160,4 moh
92,59 km Skollenborg (1871–2012) 163,1 moh
96,10 km Gomsrud (1931–1970) 168,4 moh
Ove Gjeddes vei (22,2 m)
98,00 km Kapermoen (1931) 156,0 moh
98,39 km Kongsberg gamle stasjon (1871–1917)
99,14 km Haukeli bru 286 Drammensveien (30,4 m)
99,37 km Kongsberg (1917) 161,9 moh
Numedalsbanen
100,19 km Numedalslågen (100 m)
40 Numedalsveien
100,40 km Krutthusmoen (70 m)
101,63 km Sandsværmoen (1920–1990) 175,0 moh
sidespor til Kongsberg Næringspark
103,86 km Svartås (45 m)
104,77 km Trollerud (502 m)
105,43 km Tandbergås (94 m)
105,73 km Reichentrost (304 m)
106,67 km Saggrenda (1920) 251,1 moh
108,46 km Kjerkebergåsen (819 m)
113,22 km Meheia (1920) 330,4 moh
114,88 km Hengselva (66 m)
Buskerud
Telemark
Jerpetjern (1 762 m)
125,01 km Øysteinstul (1920) 332,9 moh
Nybu (56 m)
Nybuelva (104 m)
Kolset (899 m)
Kolsetelva (66 m)
Lille Kolset (19 m)
Askemyra I (41 m)
Askemyra II (69 m)
Hjukse (407 m)
Bratsbergbanen fra Notodden
136,24 km Hjuksebø (1917) 156,7 moh
Hagen (235 m)
139,00 km Kleivrud (1939) 133,8 moh
140,85 km Holtsås (1917–2004) 126,3 moh
140,93 km Holtsås blokkpost
Plassedal (78 m)
Sundsval (175 m)
sidespor til sandtak
145,95 km Nordagutu (1917) 112,1 moh
Bratsbergbanen til Skien
148,30 km Moen (1931) 84,4 moh
Fv3340 Nordagutuveien
148,95 km Hvåla (1931) 71,3 moh
150,30 km Holta (1931) 44,6 moh
Saua (160 m)
Fv3340 Nordagutuveien
152,02 km Akkerhaugen (1922) 37,6 moh
Jonsås (549 m)
153,40 km Prestholt (1931) 50,8 moh
154,17 km Stavdal (1931) 59,7 moh
Bergan (285 m)
Fv3336 Hørteveien
156,49 km Gvarv (1922) 26,4 moh
Gvarvelva (112,6 m)
Bøveien
158,02 km Håtveit (1931) 34,9 moh
159,72 km Skogen (1940-70) 46,9 moh
161,00 km (Gamle) Skogen (1931-39) 54,1 moh
163,44 km (1924) 69,6 moh
165,00 km Staurheim (1931) 82,3 moh
Fv3318 Tjønnåsveien
167,55 km Tjønnås (1925) 91,3 moh
Eikåa (26 m)
169,91 km Kleppe blokkpost
170,00 km Kleppe (1931) 83,1 moh
Vesle Tønnås (29 m)
Norheimtjern (45 m)
Østeråa (20 m)
173,00 km Svenseid (1925) 83,7 moh
359 Nordbygdaveien
174,20 km Kåsa (1931) 77,8 moh
175,46 km Enggrav (1931) 67,7 moh
176,00 km Lia (1931) 70,4 moh
Østeråa (182 m)
Fv106 Flåbygdveien
Straumen (Bandak–Norsjøkanalen) (196 m)
Straumen (Bandak–Norsjøkanalen) (196 m)
177,48 km Lunde (1925) 77,1 moh
Fv3310 Strengenveien
Svenskerud (53 m)
Brurlia (62 m)
Skoeelva (49 m)
181,26 km Tyri (1927) 104,5 moh
Tyri (41 m)
Røsfjell (161 m)
Bukkefjell (601 m)
Heimdal (82 m)
Smørbru (122 m)
Kollbekk (286 m)
Skargrinn (761 m)
189,35 km Kabbestul (1953) 139,9 moh
193,08 km Nakksjø (1927) 121,8 moh
195,70 km Pollen (1954) 116,2 moh
Grubbetjern I (94 m)
Grubbetjern II (12 m)
Nakksjøelva (22 m)
Sagelva (25 m)
199,60 km Kjosen (1927) 91,9 moh
Halfaredal (164 m)
Vierbekk (22 m)
Fv3310 Kjosveien
Solbergelva (32 m)
202,77 km Hansbuflaten (1948) 84,5 moh
Kjeåsen (732 m)
Kjeosen (73 m)
Skolehus (44 m)
204,96 km Drangedal (1927) 75,7 moh
38 Drangedalsveien
206,70 km Revsdal (1952) 87,6 moh
Lillestranda (37 m)
Vierdal (50 m)
208,45 km Nordgarden (1957) 77,1 moh
Urvasselva (22 m)
209,11 km Eggevåg (1927) 78,8 moh
Sønderå I (24 m)
Sønderå II (34 m)
Sønderåa (54 m)
211,30 km Sønderå (1948) 84,9 moh
214,80 km Måbekk (1928) 121,0 moh
216,00 km Øvre Langlem (1954) 85,1 moh
Rauålsvann (136 m)
220,76 km Neslandsvatn (1927) 72,6 moh
Kragerøbanen
Heldalsberget (80 m)
Fosshaugdammen bru (23 m)
Torsmyråsen (68 m)
224,57 km Brøsjø (1935) 92,4 moh
Fv3374 Krokenveien
228,00 km Lyser
Lyser (45 m)
Telemark
Agder
Sigder (294 m)
Trollelva (192 m)
Tjennebakken (349 m)
Fv3682 Aplandsveien
233,81 km Aplandsjordet (1948) 80,3 moh
Gjerstadelva (196 m)
Kråkefjell (130 m)
235,64 km Kveimsvegen (1952) 51,8 moh
Fv3682 Klokkargården
Solbakken (129 m)
Ufsa (143 m)
237,05 km Gjerstad (1935) 36,6 moh
Tollnes (202 m)
Sagkleiva (39 m)
241,00 km Fone (1951) 90,1 moh
243,30 km Grytinggrend (1935) 120,5 moh
417 Grytingveien
248,10 km Skorstøl (1937) 151,3 moh
248,90 km Skorstøl
Brenteberget (222 m)
Glipen (70 m)
Bjønnåsen (51 m)
Ravneknatten (102 m)
Sundåsen (82 m)
255,05 km Bjorvatn (1935) 175,4 moh
417 Liaveien
258,63 km Haukdal (1957) 209,1 moh
Dalane (102 m)
414 Molandsveien
sidespor til Høl
261,51 km Vegårshei (1935) 183,0 moh
Etterstøl (92 m)
266,10 km Dalshov (1949) 236,2 moh
414 Espelandsveien
268,52 km Espelandsmyr (1935) 210,2 moh
Kjolstjern (103 m)
Fv3698 Ormshammerveien
415 Telemarksveien
272,63 km Selåsvatn (1935) 217,1 moh
274,35 km Grimeland (1957) 224,7 moh
Fv3708 Flaten
Trytåsen (78 m)
Vimme I (143 m)
Vimme II (56 m)
279,04 km Vimme (1949) 173,4 moh
Engfjell (103 m)
Vimmekil (83 m)
Arendalsbanen
281,41 km Nelaug (1910) 141,1 moh
Treungenbanen
Nidelva øst (65,6 m)
Nidelva vest (60 m)
Rustedal (170 m)
284,74 km Moripen (1938) 170,2 moh
Moripen viadukt (128 m)
Moripen (76 m)
Grytefjell (111 m)
289,25 km Helldalsmo (1938) 215,6 moh
Fv3720 Heldalsveien
Grashei (69 m)
292,97 km Grashei (1939) 237,3 moh
Fivedal (373 m)
Orremyr (86 m)
Hoggfjell (63 m)
Hynnekleiv (115 m)
Skjærsjøelva (31,6 m)
Skjærsjøelva (31,6 m)
42 Frolandsveien
297,82 km Hynnekleiv blokkpost
297,82 km Hynnekleiv (1938) 164,4 moh
Telemarksveien
Botnefoss (35 m)
Storfoss (268 m)
301,89 km Gauslå (1938) 108,0 moh
306,03 km Herefoss (1938) 106,4 moh
Lakselv (20 m)
Tovdalselva (32,4 m)
Herefoss (91 m)
Kolsås I (100 m)
Kolsås II (102 m)
307,35 km Hanefossen (1962) 124,9 moh
Uldalselva (90 m)
Ålekjær (129 m)
310,61 km Uldal (1938) 162,1 moh
Retelva (28 m)
313,69 km Fidjetun (1938) 172,2 moh
406 Vegusdalveien
Brufossen (68 m)
317,30 km Retterholt (1947) 193,9 moh
318,80 km Vestøl (1945) 195,8 moh
323,10 km Sundstøl (1946) 198,4 moh
Nessundet (64,5 m)
Fv3750 Oggeveien
325,54 km Oggevatn (1938) 202,6 moh
327,20 km Bjelkekilen (1946) 195,5 moh
Buksund (24 m)
329,71 km Vatnestrøm (1938) 197,0 moh
331,12 km Gjegninga (1939) 196,5 moh
Landekil (29 m)
335,76 km Kvarehei blokkpost
335,87 km Kvarehei (1938) 187,9 moh
337,20 km Solheim (1955) 166,9 moh
Kvarehei (85 m)
Rugånes viadukt (159 m)
Rugånes viadukt (159 m)
Fv3762 Honnemyrvegen
342,72 km Samkom (1946) 73,6 moh
Hagen (104 m)
405 Venneslavegen (71 m)
og Rugåna
Rugåna (71 m)
Setesdalsbanen
(Museumsbane)
345,25 km Grovane (1895) 43,1 moh
345,25 km Grovane (1895)
346,26 km Veråsveien (1934) 49,8 moh
405 Venneslavegen (ca. 15 m)
346,85 km Ludeflaten (1938) 57,1 moh
347,54 km Vennesla skole (1909) 61,2 moh
Fv3746 Erkleivvegen
348,64 km Graslia (1926) 47,6 moh
453 Ålefjærvegen (ca. 20 m)
Tvangsdalen (158 m)
Hunsøya
Hunsfoss (1927)
349,17 km Hunsfoss (1927) 48,1 moh
405 Venneslavegen
Tjorvemoen (1927)
405 Venneslavegen
Byggma AS
350,16 km Vikeland (Vennesla) (1895) 43,1 moh
Goli (1927)
Lunden (1927)
Nyland (1927)
Åbel (164 m)
Liane (1938)
405 Venneslavegen
352,43 km Kvarstein (1898) 28,6 moh
Ravnåsveien (1927)
Kvarstein bru over Otra (154 m)
Kvarstein grind (1927)
Øvre Mosby (1927)
405 Venneslaveien
Røystad (1927)
Høllen (1927)
355,52 km Mosby (1895) 7,3 moh
Mosby (467 m)
356,41 km Aukland (1913) 10,8 moh
Aukland (264 m)
357,67 km Strai (1895)
Gangdalen (1938)
Strai cemetstøberi (1927) 21,5 moh
Gangdalsveien (24,9 m)
Gangdalsveien (24,9 m)
Svartupsa (400 m)
Svartupsa (400 m)
Langemyrterminalen (1989)
Langemyrterminalen (1989)
Langemyr
359,96 km
360,20 km Langemyr nye (1927)
Glitre (1903)
362,10 km Dalane (1939) 27,6 moh
Skiftestasjon
Setesdalsveien (ca. 35 m)
Jernbaneverkstedet
Styggeheia (ca. 140 m)
Suldalsnuten (77 m)
Setesdalsveien (25,8 m)
367,31 km Krossen (1943)
Solvang (1927)
Grimsbroa (1936)
Setesdalsveien
Vesterveien
Vesterveien
365,29 km Kristiansand (1895) 5,5  moh
365,29 km Kristiansand (1895) 5,5  moh
365,29 km Kristiansand (1895) 5,5  moh
471
Xstrata Nikkelverk AS
Kristiansand havn
Kristiansand havn
Gravane (ca. 30 m)
Silokaia, Odderøya
367,98 km Suldal (1958)
Tinnheia (234 m)
Skytterhuset (130 m)
Kjerran (53 m)
Grokjerr (1947)
Grohei (1 990 m)
Grohei (1946)
Ødegården (102 m)
Nodehei (505 m)
478 Kuliaveien
375,29 km Nodeland (1943) 25  moh
461 Songdalsvegen (ca. 15 m)
sidespor
Songdalselva (36 m)
Hagen (37 m)
Gjervollstad (1946)
Gjervollstad (365 m)
Augland (44 m)
Venåsen (67 m)
Veflenes (108 m)
Grebeshei (79 m)
Ørenhei (175 m)
Tillkollhei (129 m)
Skårskleiv (74 m)
Fiskebudal (42 m)
Brattestø (24 m)
Pinneskottunnelen (305 m)
Skår (1947)
Ørkneheitunnelen (300 m)
385,06 km Breland (1943) 176,9  moh
Fv4238 Brelandsveien
Breland (112 m)
387,90 km Sjåvatn (1946)
Sjåvatn (42 m)
Fv4238 Brelandsveien
Krossen (95 m)
Fossestøl (60 m)
390,10 km Fossestøl (1944)
Fv4238 Brelandsveien
Leirkilen (1946)
Strøodden (52 m)
391,84 km Skogtun (1952)
Grankleiv (156 m)
Skråvatn (66 m)
Fv4238 Brelandsveien
Svartebekk (69 m)
393,35 km Høye (1943)
393,36 km Høye blokkpost
Ramnåsvatn (116 m)
Lille Stigan (43 m)
Stigan (336 m)
Skjerehei (163 m)
Marli (259 m)
396,47 km Øyslebø holdeplass (1944)
Ytterhei (324 m)
Hidderhei (343 m)
Lille Hidderhei (147 m)
Usland (384 m)
Marnar (617 m)
Mandalselva (84 m)
Heddeland (217 m)
400,38 km Heddeland (1946)
455 Marnarveien (ca. 20 m)
sidespor
402,02 km Marnardal (1943) 38,3  moh
Fossekleiv (34 m)
Voan I (66 m)
Voan II (23 m)
Koland (71 m)
Klapåsen (77 m)
405,62 km Laudal (1946)
Helåsen (260 m)
Helidal (130 m)
409,44 km Leivoll (1943)
Fidjeliane (1946)
412,25 km Leivoll blokkpost
461 Konsmoheiveien (ca. 20 m)
Mosland (1944)
Eikeskaret (444 m)
Kirkeheia (345 m)
Hunsdalen (54 m)
Hunsdalen viadukt (81 m)
Hunsdalen (1946)
Sagbekk (45 m)
Haredal (287 m)
Lille Haredal (26 m)
Breilid (65 m)
Breilidmoen (131 m)
Blakstadvadet (76 m)
Øydneskleiv (128 m)
sidespor
460 Audnedalsveien (ca. 60 m)
419,34 km Audnedal (1943) 106,6  moh
Audna (32 m)
Audna (32 m)
Fv4046 Røynesdalsveien
Hægebostadtunnelen (8 474 m)
428,85 km Snartemo (1943) 151,6  moh
43 Lygnaveien
Lyngdalselva (60 m)
Lyngdalselva (60 m)
Kvinesheitunnelen (9 065 m)
Fv4184 Årliveien
438,51 km Kvineshei (1946)
Moi (43 m)
440,60 km Frivoll (1946)
Fv4170 Jerstadvegen
Jerstad (153 m)
Lillekvina (66,7 m)
Fv4194 Austerdalsvegen
442,19 km Sandvatn (1943)
Åmlandsheia (1 620 m)
Åmland (1946)
Fv4176 Basskårveien
Refsskaret (103 m)
446,36 km Storekvina (1943) 135,9  moh
Myra (75 m)
Fv4178 Bjåstølveien
Kvina (94 m)
Kvina (94 m)
Gylandstunnelen (5 717 m)
Gylandselva (35 m)
453,53 km Gyland (1943) 123,1  moh
466 Gylandsvegen
Fedog (932 m)
Fedog (1946)
Fv4202 Nulandsvegen
Hjelleset (1946)
Vollås (1 523 m)
Netland (1946)
Fv4204 Ersdalsvegen
461,48 km Bjørkevoll (1943)
Sira (3 177 m)
Stemmebakken (1946)
Birkeland (310 m)
Bakke (830 m)
Flekkefjordbanen (1944-)
Fv4204 Prestmovegen
468,63 km Sira (1943) 72,7  moh
se Flekkefjordbanen
Agder
Rogaland
525,56 km Egersund (1944) 11,1 moh
se Jærbanen
598,70 km Stavanger (1878) 5,4 moh

Kommuner Sørlandsbanen passerer gjennom[rediger | rediger kilde]

Fylke Kommune Note
Oslo Oslo Drammensbanen
Akershus Bærum
Asker
Buskerud Lier
Drammen Drammensbanen Randsfjordbanen
Øvre Eiker Randsfjordbanen
Kongsberg
Telemark Notodden
Midt-Telemark Randsfjordbanen Bratsbergbanen Sørlandsbanen
Nome Sørlandsbanen
Drangedal
Aust-Agder Gjerstad
Risør
Vegårdshei
Froland
Birkenes
Åmli
Iveland
Vest-Agder Vennesla
Kristiansand
Lindesnes
Lyngdal
Hægebostad
Kvinesdal
Flekkefjord
Rogaland Lund Flekkefjordbanen
Dalane
Eigersund Flekkefjordbanen Jærbanen
Jærbanen
Time
Klepp
Sandnes
Stavanger

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Jernbanen i tall/Jernbaneverket
  2. ^ https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/Arkiv/2016/sorlandsbanen-hunsdalen-viadukt-rehabiliteres/
  3. ^ «Trafikkavtalen med Go-Ahead signert». Jernbanedirektoratet. 30. oktober 2018. Arkivert fra originalen 31. oktober 2018. Besøkt 30. oktober 2018. 
  4. ^ Hille, L.M. (1892). Vestlandsbanen, Bergensbanen, Romsdalsbanen, Nordlandsbanen. Bergen: Norges Statsbaner. 
  5. ^ Nilsen, Oddvar (1981). ... Og Herren virket med: pinsebevegelsen gjennom 75 år. Oslo: Filadelfiaforlaget. s. 137. ISBN 8253405529. 
  6. ^ Høgslund, O. (1933). Sørlandet og Rogaland. Oslo: Norges statsbaner. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]