Hopp til innhold

InterCity (prosjekt)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «InterCity-triangelet»)
Planlagt utbygging av Intercity.

InterCity (også omtalt som bl.a. InterCity-utbyggingen, InterCity-strekningene og tidligere InterCity-triangelet) er en betegnelsen på utbyggingen av jernbanelinjene fra Oslo og mot Halden, Skien, Lillehammer og Hønefoss, og omfatter Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og Ringeriksbanen.[1] Rundt 80 % av Vys passasjertrafikk skjer innenfor disse strekningene.[trenger referanse]

Utbyggingsoversikt[rediger | rediger kilde]

Sande nye stasjon, en del av utbyggingen av InterCity-trianglet

Oversikten inkluderer fremtidsplanene.[1] I utbyggingen inngår det 270 km nytt dobbeltspor og 22 nye stasjoner.[2]

I 2020 foreslås det for Nasjonal Transportplan for 2022–2033 å kun bygge til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad med byggstart før 2034 (åpning før 2040) og utsette resten på fremtiden.[3] Kommunale krav driver på høye kostnader.[4]

Vestkorridoren[rediger | rediger kilde]

Område Strekning Antall spor Banestrekning Ferdigstilling Reisetid fra Oslo 2020 Reisetid fra Oslo når ferdigstilt
Innad i Tettstedet Oslo Oslo S - Asker 4
(2)
Drammenbanen m/ Oslotunnelen
Askerbanen
2011 0:21 0:21
Innad i Tettstedet Oslo Oslo S - Asker 4 med ny Oslotunnel Innen 2050 0:15
Indre intercity → Asker - Tønsberg 2 → Drammenbanen
Vestfoldbanen
Innen 2025 1:11 1:00
Ytre intercity → Tønsberg - Skien 2 → Vestfoldbanen Innen 2050 2:14 1:48

Sørkorridoren[rediger | rediger kilde]

Område Strekning Antall spor Banestrekning Ferdigstilling Reisetid fra Oslo 2020 Reisetid fra Oslo når ferdigstilt
Innad i Tettstedet Oslo Oslo S - Ski 4 Østfoldbanen
Follobanen
2021 0:22 0:11
Indre intercity → Ski - Moss 2 → Østfoldbanen Innen 2025 0:45 0:27
Indre intercity → Moss - Fredrikstad 2 → Østfoldbanen Innen 2035 1:10 0:47
Til Sarpsborg → Fredrikstad - Sarpsborg 2 → Østfoldbanen Innen 2050
Ytre intercity → Fredrikstad - Halden 2 → Østfoldbanen Innen 2050 1:45 1:08

Østkorridoren[rediger | rediger kilde]

Område Strekning Antall spor Banestrekning Ferdigstilling Reisetid fra Oslo 2020 Reisetid fra Oslo når ferdigstilt
Innad i Tettstedet Oslo Oslo S - Lillestrøm 4 Hovedbanen gjennom Groruddalen
Gardermobanen gjennom Romeriksporten
1998 0:10 0:10
Indre intercity → Lillestrøm - Hamar 2 → Gardermobanen
Dovrebanen
Innen 2026 1:14 0:55
Ytre intercity → Hamar - Lillehammer 2 → Dovrebanen Innen 2050 2:06 1:38

Ringerikskorridoren[rediger | rediger kilde]

Område Strekning Antall spor Banestrekning Ferdigstilling Reisetid fra Oslo 2020 Reisetid fra Oslo når ferdigstilt
Sandvika - Hønefoss 2 Ringeriksbanen Innen 2030 1:15 med buss 0:35

Lokal og regional trafikk[rediger | rediger kilde]

KVU Oslonavet sin anbefaling for persontrafikk i Vest-, Øst- og Sør-korridoren innad i Tettstedet Oslo. Regiontrafikk markert i blått, lokaltrafikk (S-bane) markert i rødt ("hakk" betyr stasjon / holdeplass).

De eldre banestrekningene innad i Tettstedet Oslo skal etter planen etterhvert kun brukes til lokaltog. Ruter skriver i M2016 om situasjonen etter ferdigstillelse av Follobanen: «Da vil hver av de tre hovedkorridorene ut fra Oslo ha to dobbeltsporede baner. Dette gir grunnlag for et mer differensiert togtilbud, hvor regiontog med få stopp underveis benytter de nye banene og knytter Oslo og de regionale byene i Akershus sammen, mens lokaltog tar seg av trafikken mellom Oslo sentrum, ytre bydeler og de nærmeste nabokommunene på de gamle banene til Ski, Asker og Lillestrøm.»

KVU Oslonavet, som ble lagt frem 23. november 2015, konkluderte med det samme. Her anbefalte man å bygge et nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Oslo S, og å adskille region og lokaltrafikk.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b «InterCity - Jernbaneverket». www.jernbaneverket.no. Besøkt 16. november 2016. 
  2. ^ «Hvorfor InterCity? - Jernbaneverket». www.jernbaneverket.no. Besøkt 16. november 2016. 
  3. ^ Bane Nor vil halvere antall kilometer med dobbeltspor
  4. ^ Samarbeider om ny stasjon i Fredrikstad

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata