Loenga–Alnabrulinjen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Loenga–Alnabrulinjen
Swedish train in Norway.jpg
Loenga–Alnabrulinjen går langs Hovedbanen, men lavere i terrenget.
Info
TypeJernbane
SystemÉnsporet elektrifisert bane
UtgangsstasjonAlnabruterminalen
EndestasjonLoenga stasjon
Drift
Åpnet1907
EierJernbaneverket
Type trafikkGodstrafikk
Teknisk
Lengde7,3 km
Lengde dobbeltspor0,7 km
Største stigning25 ‰

Loenga–Alnabrulinjen er en 7,3 km lang jernbanestrekning for godstrafikk i Oslo. Den knytter sammen Østfoldbanen og Hovedbanen uten å gå via Oslo S, men i stedet via Lodalen. Linjen følger Alnaelvas løp (delvis rørlagt fra 1922) fra Loenga til Alnabru. Fra Lodalen til Alnabru (ca 75 % av strekningen) følger den dessuten Hovedbanen. Fra Lodalen til Etterstad ligger den også side ved side med Gjøvikbanen. Loenga–Alnabrulinjen er i dag enkeltsporet, det er rom for utbygging til dobbeltspor.

Godssporet er det av de tre jernbanesporene langs Lodalens nordskråning som ligger nærmest bebyggelsen. Sporet ligger helt ned mot tettbebyggelsen i Kværnerbyen og dessuten inn mot punktblokkene på Nygårdskollen i Øvre Lodalen. Den svinger seg ellers rundt Etterstad sør og øst og videre forbi Bryn og Breivoll sammen med Hovedbanen. Loenga–Alnabrulinjen er ikke utredet for persontrafikk slik som godssporet Alnabru–Grefsen, også enkeltspor. Godssporet trafikkeres i dag av rundt 20 godstog i døgnet.[1]

Fremtid[rediger | rediger kilde]

Se også: Bryndiagonalen

I forbindelse med Follobanen, som kan stå ferdig til 2020/21, skal forberedende arbeider til en mulig fremtidig bryndiagonal bygges. I Jernbaneverkets planer for Breivoll/Smalvollen heter det:

«Bryndiagonalen» skal planlegges samtidig med nytt dobbeltspor til Ski. Det er sannsynlig at Bryndiagonalen kommer ut mot hovedbanen i området Fyrstikkbakken-Tvetenveien.[2]

Dersom Bryndiagonalen ferdigstilles, vil godssporet avlastes.

Stasjoner[rediger | rediger kilde]

I tilknytning til godssporet på Loenga ligger Loenga stasjon med stasjonsbygg og perronger. Stasjonen betjener ikke personer, men gods. På KværnerKværner stasjon mellom 1957 og 1977. Den betjente godssporet og Gjøvikbanen. Status var togstopp, det vil si den betjente verken passasjerer eller gods. Bryn stasjon betjente gods på Loenga–Alnabrulinjen og persontrafikk på Hovedbanen. Stasjonen er fremdeles intakt, men i dag stort sett ubetjent. Alnabru stasjon ble opprettet i 1902. Den var primært endestasjon for de to godslinjene som møttes på Alnabru, men hadde også noe persontrafikk. Alnabru stasjon ble nedlagt i 1971.

Jernbaneulykken på Sjursøya[rediger | rediger kilde]

24. mars 2010 rullet 16 godsvogner tilhørende CargoNet ukontrollert fra Alnabru til Sjursøya. Dette førte til en alvorlig ulykke på Sjursøya.[3]

Linjekart[rediger | rediger kilde]

Oversiktskart[rediger | rediger kilde]

Tegnforklaring
BSicon LSTR.svg Hovedbanen fra Lillestrøm
BSicon DST.svg 7,33 km Alnabruterminalen
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZgr.svgBSicon d.svg Alnabanen til Grefsen
BSicon SKRZ-Ao.svg Stamvei E6.svg
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg Adolf Hedins vei
BSicon BHF.svg 3,89 km Bryn
BSicon udLSTRq.svgBSicon mKRZu.svgBSicon udLSTRq.svg Lambertseter-, Østensjø- og Furusetbanen
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZgr.svgBSicon d.svg Hovedbanen til Oslo S
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E6.svg Lodalsbruene (ca. 40 m)
BSicon SKRZ-Eo.svg Vei Ring2.svg St. Halvards gate (ca. 80 m)
BSicon d.svgBSicon ABZg+l.svgBSicon dLSTRq.svg fra Lodalen
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon d.svg Østfoldbanen fra Oslo S
BSicon DST.svg 0,00 km Loenga (1925)
BSicon LSTR.svg Østfoldbanen til Ski

Detaljkart[rediger | rediger kilde]

Tegnforklaring
BSicon LSTR.svgBSicon .svg Hovedbanen fra Lillestrøm
BSicon BHF.svgBSicon .svg 10,50 km Grorud (1854)
BSicon d.svgBSicon ABZLgl.svgBSicon dSTRq.svgBSicon STR+r.svg
BSicon .svgBSicon LSTR.svgBSicon d.svgBSicon ABZgl.svgBSicon dENDEeq.svg sidespor til Leirdal
BSicon .svgBSicon SPLa.svgBSicon d.svgBSicon STR.svg
BSicon .svgBSicon BST.svg
8,72 km Aker
BSicon dRYq.svgBSicon vSKRZ-Yo.svgBSicon dRYq.svgBSicon SKRZ-Yu.svg Riksvei 191.svg Nedre Kalbakkvei (ca. 30 m)
BSicon SHI1+l.svgBSicon SHI1+r.svgBSicon STR.svg
BSicon LSTR.svgBSicon DST.svgBSicon DST.svg 7,33 km Alnabruterminalen
BSicon LSTR.svgBSicon KRWg+l.svgBSicon KRWr.svg
BSicon LSTR.svgBSicon DST.svgBSicon .svg Linjegodsterminalen
BSicon LSTR.svgBSicon eBHF.svgBSicon .svg 6,50 km Alnabru (1900-1971)
BSicon STR2u.svgBSicon STR3.svgBSicon .svg
BSicon STR+1.svgBSicon STR+4u.svgBSicon .svg
BSicon SPLa.svgBSicon SHI1r.svgBSicon .svg
BSicon dLSTRq.svgBSicon vSTRr-STR.svgBSicon dLSTR.svgBSicon .svgBSicon .svg Alnabanen til Grefsen
BSicon .svgBSicon vÜSTl.svg
BSicon .svgBSicon c.svgBSicon lBST.svg
5,85 km Brobekk
BSicon vSKRZ-Ao.svgBSicon .svg Strømsveien / Stamvei E6.svg / Breivollveien
BSicon exKDSTaq.svgBSicon edABZgr.svgBSicon dLSTR.svgBSicon .svgBSicon .svg 5,61 km Rodeløkken Maskinverksted nedlagt sidespor
BSicon v-SHI2gr.svgBSicon vLSTR-.svgBSicon .svg industrispor
BSicon dSTR.svgBSicon vÜWBr.svgBSicon d.svgBSicon .svg
BSicon dSTR.svgBSicon vSBRÜCKE.svgBSicon WASSER.svgBSicon d.svg Tvetenveien
BSicon dENDEe.svgBSicon vLSTR-STR.svgBSicon WASSER.svgBSicon d.svg
BSicon WASSER+l.svgBSicon vWBRÜCKE1.svgBSicon WASSERr.svgBSicon .svg Alna (ca. 10 m)
BSicon WASSER.svgBSicon vSBRÜCKE.svgBSicon .svgBSicon .svg Fyrstikkbakken
BSicon WASSER.svgBSicon vSTR-eABZgl.svgBSicon exdLSTRq.svgBSicon d.svgBSicon .svg Bryndiagonalen (planlagt)
BSicon WASSER.svgBSicon vÜSTr.svgBSicon .svgBSicon .svg
BSicon WASSER.svgBSicon vSKRZ-Yu.svgBSicon .svgBSicon .svg Stamvei E6.svg Adolf Hedins vei
BSicon WASSER.svgBSicon vBHF-STR.svgBSicon .svgBSicon .svg 3,89 km Bryn
BSicon WASSER.svgBSicon vÜSTl.svgBSicon .svgBSicon .svg
BSicon WASSER.svgBSicon vSBRÜCKE.svgBSicon .svgBSicon .svg Østensjøveien
BSicon WASSER.svgBSicon mvKRZu.svgBSicon .svgBSicon .svg Lambertseter-, Østensjø- og Furusetbanen
BSicon WASSERl.svgBSicon vWBRÜCKE1.svgBSicon WASSERq.svgBSicon WASSER+r.svg Alna (ca. 15 m)
BSicon SHI1+l.svgBSicon SHI1+r.svgBSicon .svg
BSicon dLSTR.svgBSicon tdSTRe.svgBSicon dSTR.svgBSicon .svg Etterstad Gardermobanen fra Lillestrøm
BSicon dLSTR.svgBSicon vBRÜCKE1.svgBSicon .svg Enebakkveien (ca. 20 m)
BSicon dLSTR.svgBSicon vÜSTl.svgBSicon .svg Vålerenga
BSicon dLSTR.svgBSicon veDST-STR.svgBSicon .svg Kværner
BSicon d.svgBSicon LSTR.svgBSicon SKRZ-Yo.svg
BSicon .svgBSicon LSTR.svg
Stamvei E6.svg Lodalsbruene (ca. 40 m)
BSicon dLSTR.svgBSicon vÜSTr.svgBSicon .svg
BSicon vSHI2g+l-.svgBSicon dSTR.svgBSicon .svg Galgeberg
BSicon LSTR.svgBSicon SKRZ-Eo.svgBSicon .svg Kværnerveien (ca. 80 m)
BSicon LSTR.svgBSicon SPLa.svgBSicon .svg
BSicon d.svgBSicon ABZg+l.svgBSicon vKRZo.svgBSicon dABZq+l.svgBSicon KDSTeq.svg Lodalen
BSicon LSTR.svgBSicon dSBRÜCKEr.svgBSicon dSBRÜCKEm.svgBSicon dSBRÜCKEl.svgBSicon d.svg Dyvekes vei
BSicon LSTR.svgBSicon dSHI2gl.svgBSicon dSHI2g+lr.svgBSicon dSHI2r.svgBSicon d.svg
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZqr+xr.svgBSicon vKRZo.svgBSicon STR+r.svgBSicon d.svg Østfoldbanen til Oslo S
BSicon d.svgBSicon exSTR.svgBSicon vÜSTr.svgBSicon LSTR.svg
BSicon d.svgBSicon lHUB.svg
«Klypen», bak Middelalderparken og under Bispegata
BSicon exSTR.svgBSicon vSBRÜCKE.svgBSicon LSTR.svg Geitabru i Oslo gate
BSicon exSTR.svgBSicon vDST.svgBSicon LSTR.svg 0,00 km Loenga (1925)
BSicon exSHI3l.svgBSicon veSHI3g+r-STR.svgBSicon SHI1r.svg
BSicon d.svgBSicon dSBRÜCKEr.svgBSicon dSBRÜCKEm.svgBSicon dSBRÜCKEl.svg Sørenga gangbru
BSicon tdSTRe.svgBSicon dSKRZ-Ylu.svgBSicon dSKRZ-Ymu.svgBSicon dSKRZ-Yru.svg Riksvei 162.svgVei Ring1.svg Sørenga bru
BSicon dSHI2l.svgBSicon dSHI2g+r.svgBSicon vSTR.svg Østfoldbanen fra Oslo S
BSicon d.svgBSicon vÜSTl.svgBSicon dSTR.svg (Klypensporet ertattet av tunnel)
BSicon d.svgBSicon dSTR.svgBSicon SPLe.svg
BSicon exKDSTa.svgBSicon c.svgBSicon dSTR.svgBSicon STR.svgBSicon cd.svg Grønlikaia
BSicon exKRWl.svgBSicon eKRWg+r.svgBSicon vLSTR-.svgBSicon d.svg Østfoldbanen mot Ski
BSicon exKDSTaq.svgBSicon eABZgr.svgBSicon d.svgBSicon .svg Sjursøya
BSicon BUE.svgBSicon d.svg Kongshavnveien
BSicon KDSTe.svgBSicon d.svg Bekkelaget havneterminal

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]