Wikipedia:Linjekart/tegnforklaring

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Tegnforklaring for linjekart
I drift eller klar for drift
Nedlagt, tidligere eller planlagt
Rett strekning
Stasjon, stoppested
holdeplass
Stasjon uten persontrafikk, driftsanlegg eller godsstasjon
Annen installasjon. (Utdypende informasjon bør stå ved siden av symbolet.)
Linjeslutt
Bro (eksempel)
Bro over elv/ sjø
Tunnel (eksempel)
Toll
Grense
Krysningssporenkeltsporet jernbane.
Sporvekseldobbeltsporet jernbane. (Obs: I noen tilfeller også enkeltsporet)
Planovergang
Jernbaneferge