Jærbanen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Jærbanen
NSB type 72 ved Sandnes stasjon.jpg
Lokaltog ankommer Sandnes sentrum.
Info
TypeJernbane
UtgangsstasjonStavanger stasjon
EndestasjonEgersund stasjon
Antall stasjoner17
Drift
Åpnet1878
EierBane NOR
Operatør(er)Go-Ahead og CargoNet
Teknisk
Lengde74,71 km
Planoverganger0 (siste fjernet i 2006)

Jærbanen
Kart over Jærbanen med stasjonsnavn før åpning av dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes.

Jærbanen er jernbanestrekningen mellom Stavanger og Egersund og er en del av Sørlandsbanen. Strekningen går over det flate kystlandskapet Jæren og er innom byene Stavanger, Sandnes, Bryne og Egersund.

I 2005 var det 2 500 000 reisende på banen mellom Stavanger og Sandnes (278 prosent økning fra 665.000 reisende i 1991 [1]) og i 2012 er antallet reisende økt til 3,6 millioner[2]. I 2019 hadde dette økt til fem milloner passasjerer.[3] Jærbanen er det nest største togmarkedet i Norge, etter lokaltrafikken i Oslo-området. Jærbanen har nesten dobbelt så mange passasjerer som lokaltrafikken i Trondheimsområdet og Bergensområdet til sammen.[4]

Sørlandsbanen ble en realitet etter at strekningen fra Kristiansand til Sira ble fullført i løpet av den andre verdenskrigen og det ble sammenhengende spor til Oslo.

Historie[rediger | rediger kilde]

Jærbanen - den gang het det Jæderbanen - ble anlagt fra 1874 til 1878. Sporvidden var smalspor, dvs. 1067 mm. I 1944 ble strekningen ombygget til normalspor (1435 mm). I 1955 ble banen flyttet fra bakkenivå til høybane gjennom Sandnes sentrum, og det ble bygget ny sentralstasjon for byen på Skeiene og hevet holdeplass ved det gamle stasjonsområdet i sentrum. I 1956 ble linjen elektrifisert. 1. januar 1992 var en merkedag for jernbanen i Rogaland, da antallet lokaltogavganger ble drastisk økt over natten, med fast rutestruktur, nye togsett og oppgraderte stasjoner.[5]

På grunn av høy lokaltrafikk ble arbeidet med å utvide linjen til dobbeltspor fra Stavanger til Sandnes sentrum startet i 2006. Ny godsterminal ble også påbegynt på Skjæveland i Sandnes.

Siste planovergang på strekningen Stavanger-Egersund ble fjernet 6. oktober 2006. Denne var ved den nye godsterminalen på Ganddal. Jærbanen er nå den lengste strekningen i Norge uten planoverganger. De gamle planovergangene har blitt suksessivt fjernet siden tidlig på nittitallet.[6]

Jærbanen har én sidelinje, Ålgårdbanen, som går fra Ganddal til Ålgård, en distanse på 12 kilometer. Ålgårdbanen hadde passasjertrafikk fra åpningen i 1924 og til 1955, mens vanlig godstrafikk fortsatte frem til 1988. Banen er i dag stengt ved Foss-Eikeland, dvs. etter cirka tre kilometer, men også godstrafikk til/fra Foss-Eikeland er opphørt.

I helgen rett før inngangen til 2008 ble godsterminalen ved Paradis i Stavanger stengt og utstyr flyttet til den nye Ganddal godsterminal. Onsdag 2. januar forlot første tog terminalen. Den offisielle åpningen av terminalen ble foretatt 21. januar av statsråd Liv Signe Navarsete. Det regnes med at terminalen skal håndtere 80 000 TEU det første driftsåret.[7][8]

Togtrafikk[rediger | rediger kilde]

Trafikken på Jærbanen består av lokaltog, regiontog og godstog. Passasjertog opereres av Go-Ahead og godstrafikken av CargoNet. Lokaltogene går hver time fra Stavanger til Egersund, hver halvtime til Nærbø og hvert kvarter til Sandnes. Ved utbygging av krysningsspor nord for Bryne vil lokaltogene til Sandnes kunne forlenges dit. Regiontogene fra Stavanger stopper på Sandnes sentrum, Bryne og Egersund før de går videre til Moi og Sørlandsbanen. Godstogene går til og fra Ganddal godsterminal.

Antall reisende[rediger | rediger kilde]

På 90-tallet ble det satset på Jærbanen. Dette førte til at antall reisende økte fra 635 000 i 1991 til 2 315 000 i 2001. I 2006 ble det registrert hele 2 600 000 reisende, dvs rundt 50 000 per uke. I tillegg kommer 404 000 passasjerer som benytter regiontog mellom Kristiansand og Stavanger (tall fra 2008).

Ifølge målinger foretatt i september 2011 reiser det omtrent 74 000 passasjerer ukentlig på Jærbanen. Dette er en økning på rundt 11 prosent det siste året, sammenliknet med tellingen fra høsten 2010.[9]

Dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes[rediger | rediger kilde]

Anleggsarbeidet med dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes startet 23. oktober 2006[10] og skulle åpnet for trafikk 19 oktober 2009.[11] Det ble imidlertid forsinket på grunn av problemer med signalanlegget og driften kom igang 16. november 2009.[12] Offisiell åpning fant sted på den nye Paradis holdeplass mandag 14. desember 2009 med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa til stede. Kostnaden ble på forhånd antatt å bli på 1,5 milliarder kroner for en strekning på 14,5 km, men etter tre års anleggsperiode kom sluttregningen på 2,2 milliarder. I tillegg til utvidelsen av selve sporet, er også gamle spor lagt på nytt og det elektriske anlegg o.l. er blitt modernisert. I realiteten er tale om en helt ny dobbeltsporet bane mellom de to byene. De gamle spor og elektrisk anlegg var over 40 år gamle.

I forbindelse med dobbeltsporet ble det også bygget tre nye holdeplasser: Paradis, Jåttåvågen og Gausel, mens Hillevåg holdeplass ble nedlagt. Stasjonene/holdeplassene tilrettelegges for en eventuell bybane. Med det nye dobbeltsporet har Jærbanen fått større kapasitet og på strekningen Stavanger–Sandnes går det fire lokaltog i timen hele dagen. Målsettingen er å doble markedsandelen for banetrafikk over 10 år.[13]

Siden dobbeltsporet åpnet har NSB registrert en trafikkøkning på hverdager på godt og vel 30 prosent.[9]

Dobbeltspor videre fra Sandnes og videre til Egersund[rediger | rediger kilde]

Samferdselsdepartementet ga i 2014 Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide kommunedelplaner for utbygging av dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. Når dette arbeidet er kommet godt i gang vil det videre planarbeidet på strekninga Nærbø Egersund starte. Disse planene skal danne grunnlaget for om mulig å ta dobbeltsporutbygginga inn i den neste nasjonale transportplanen som skal gjelde fra 2018.[14]

Stasjonsliste[rediger | rediger kilde]

Oversikt og reisetider[rediger | rediger kilde]

F.o.m 13. desember 2009.[15] Reisetider fra NSB på lokaltogslinje 59.[16]

Fra Stavanger stasjon.
Stasjon Distanse Kommune
Kilometer Tid
Stavanger 0,0 0:00 Stavanger
Paradis 1,5 0:02
Mariero 4,0 0:06
Jåttåvågen 7,2 0:09
Gausel 9,0 0:12
Sandnes Sentrum 14,8 0:17 Sandnes
Skeiane 15,4 0:19
Ganddal 18,5 0:22
Øksnavadporten 22,4 0:26 Klepp
Klepp 24,8 0:28
Bryne 29,6 0:32 Time
Nærbø 37,7 0:37
Varhaug 43,1 0:41
Vigrestad 49,2 0:46
Brusand 54,2 0:50
Ogna 58,4 0:53
Sirevåg 60,4 0:55
Hellvik 66,8 1:01 Eigersund
Egersund 74,7 1:07


Detaljkart[rediger | rediger kilde]

Sandnes sentrum med to lokaltog. Ene fra Stavanger (t.v.) og andre fra Egersund.
Driftsbanegård og nedlagt godsstasjon ved Skeiene i Sandnes
Ganddal stasjon.
Ganddal godsterminal under bygging.
Klepp stasjon.
Bryne stasjon.
Ogna stasjon.
Ser fra Hellvik stasjon gjennom tunneler mot Egersund stasjon.
Tegnforklaring
Vis V veier, nei H historikk, nei B bruer og tunneler ja D driftsanlegg og sidespor nei
BSicon exKDSTa.svgBSicon .svg Strandkaien havnespor, nedlagt
BSicon exSTR.svgBSicon exKDSTa.svg Skagenkaien havnespor (1880 - ca. 1988)[17]
BSicon exBS2l.svgBSicon exBS2r.svg
BSicon exv-SHI2r.svgBSicon d.svg
BSicon extdSTRa.svgBSicon .svg Havnetunnelen (334 m)
BSicon extdSTRe.svgBSicon dKBHFa.svgBSicon d.svg 0,00 km Stavanger (1878)
BSicon KBHFa.svg 0,00 km Stavanger (1878)
BSicon ev-SHI2g+r.svgBSicon d.svg
BSicon TUNNEL1.svg Jernbanelokket (180 m)
BSicon SBRÜCKE.svg Kirkegårdsveien
BSicon d.svgBSicon vSHI2gl-.svg
BSicon d.svgBSicon vSTR-DST.svg Stavanger driftsbanegård
BSicon d.svgBSicon vHST-STR.svg 1,50 km Paradis (2009)
BSicon HST.svg 1,50 km Paradis (2009)
BSicon d.svgBSicon dSKRZ-Eu.svgBSicon dSKRZ-Eu.svg Fv4564 Strømsbrua
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv4564 Strømsbrua
BSicon d.svgBSicon vBRÜCKE1.svg Hamneveien
BSicon BRÜCKE2.svg Hamneveien
BSicon d.svgBSicon veHST-STR.svg 1,94 km Hillevåg (1880-2009)
BSicon eHST.svg 1,94 km Hillevåg (1880-2009)
BSicon d.svgBSicon vSTR-KDSTe.svg Kvalaberg verksted (1955)
BSicon SBRÜCKE.svg Sandvikveien
BSicon BRÜCKE2.svg Sjøhagen
BSicon eABZg+l.svg Skretting sidespor, nedlagt
BSicon HST.svg 4,00 km Mariero (1880)
BSicon eABZgr.svg Sørbø sidespor, nedlagt ca. 1995
BSicon BRÜCKE2.svg Breiflåtveien
BSicon eHST.svg 4,71 km Lyngnes (1957–1992)
BSicon BRÜCKE2.svg Nedre Lyngnesveien
BSicon eABZgl.svg Vaulen verksted (-1955), senere sidespor, nedlagt
BSicon eHST.svg 5,40 km Vaulen (1918–1965)
BSicon BST.svg Vaulen blokkpost
BSicon SBRÜCKE.svg Stasjonsveien
BSicon eBHF.svg 6,30 km Hinna (1878–1965)
BSicon eHST.svg 6,50 km Jåttå (2004–2007)
BSicon STRo.svg Jåttåvågen
BSicon HST.svg 7,20 km Jåttåvågen (2008)
BSicon SBRÜCKE.svg Gauselvågen
BSicon eHST.svg 8,46 km Gausel gamle (1904–1966)
BSicon HST.svg 9,00 km Gausel (2009)
BSicon BST.svg Gausel blokkpost
BSicon BRÜCKE2.svg Teglverksbakken
BSicon ÜST.svg
BSicon BRÜCKE2.svg Gauselkneiken
BSicon SBRÜCKE.svg Slettestrandveien
BSicon eABZg+l.svg Forus sidespor
BSicon STRo.svg Forusskogen
BSicon eHST.svg 9,92 km Forus (1904–1967)
BSicon TUNNEL1.svg Lurahammaren tunnel 117 m
BSicon eHST.svg 12,05 km Luravika (1959–1966)
BSicon eHST.svg 13,06 km Lura (1916–1966)
BSicon SKRZ-Eu.svg 44 Strandgata
BSicon hSTRa@g.svg Høybanen (1955)
BSicon hBHF.svg 14,78 km Sandnes sentrum (1992) 6,1 moh.
BSicon hSTR.svg 44 RundkjøringOalsgata/Elvegata
BSicon hSTRe@f.svg
BSicon exKRW+l.svgBSicon eKRWgr.svgBSicon .svg Lagt om fra bakkeplan til høybane, 1955
BSicon exSTR.svgBSicon hSTRa.svgBSicon .svg
BSicon exSTR.svgBSicon hSTR.svgBSicon .svg Slynggata
BSicon exSTR.svgBSicon hSTR.svgBSicon .svg Snorres gate
BSicon exBUE.svgBSicon hSTR.svgBSicon .svg Tronesveien
BSicon exSTR.svgBSicon hSTR.svgBSicon exKDSTa.svg Sandnes Havn (1955-2008)
BSicon exBUE.svgBSicon hSTR.svgBSicon exSTR.svg Langgata
BSicon exSTR.svgBSicon hSTR.svgBSicon exBUE.svg 44 Elvegata
BSicon exBUE.svgBSicon hSTR.svgBSicon exBUE.svg Gandsgata
BSicon exSTR.svgBSicon ehHST.svgBSicon exSTR.svg 14,48 km Sandnes sentrum hlp. (1955–1991)
BSicon exBHF.svgBSicon hSTR.svgBSicon exSTR.svg 14,50 km Sandnes gamle stasjon (1878–1955)
BSicon exSTR.svgBSicon hSTR.svgBSicon exhSTRa.svg Gamle jernbaneplass
BSicon exSTR.svgBSicon ehKRWg+l.svgBSicon exhKRWr.svg Sandnes havnespor (1955-2008)
BSicon exBUE.svgBSicon hSTR.svgBSicon .svg Olav Vs plass
BSicon exSTR.svgBSicon hSTR.svgBSicon .svg Ruten ved Industrigata
BSicon exSTR.svgBSicon hBHF.svgBSicon .svg 14,78 km Sandnes sentrum (1992) 6,1 moh.
BSicon exBUE.svgBSicon hSTR.svgBSicon .svg Ruten ved Kirkegata
BSicon exBUE.svgBSicon hSTR.svgBSicon .svg Ole Bulls gate
BSicon exBUE.svgBSicon hSTR.svgBSicon .svg Gjesdalveien
BSicon exSTR.svgBSicon hSTR.svgBSicon .svg Rundkjøring 44 Oalsgata/Elveplassen
BSicon exSTR.svgBSicon hSTRe.svgBSicon .svg
BSicon exKRWl.svgBSicon eKRWg+r.svgBSicon .svg
BSicon .svgBSicon KRWgl.svgBSicon KRW+r.svg
BSicon .svgBSicon pBHF.svgBSicon STR.svg 15,36 km Skeiane (1955)
BSicon pBHF.svg 15,36 km Sandnes (1955)
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon KDSTxe.svg Brueland godsterminal
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon KDSTe.svg Brueland godsterminal
BSicon .svgBSicon eKRWgl.svgBSicon exKRWg+r.svg
BSicon .svgBSicon SBRÜCKE.svgBSicon exSBRÜCKE.svg Brugata
BSicon .svgBSicon SBRÜCKE.svgBSicon .svg Brugata
BSicon .svgBSicon eHST.svgBSicon exSTR.svg 15,82 km Brualand (1928-1955)
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon exKDSTe.svg industri
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E39.svg Kvelluren bru
BSicon BRÜCKE2.svg Hovebakken
BSicon BRÜCKE2.svg Sørbøbakken
BSicon eABZgl.svg sidelinje Ålgårdbanen
BSicon pBHF.svg 18,49 km Ganddal (Høiland 1878–1917, Gandalen 1917–?)
BSicon SKRZ-Eo.svg 505 Kvernelandsveien
BSicon eABZgl.svg industrispor Kvål
BSicon SBRÜCKE.svg Gang- og sykkelsti
BSicon SKRZ-Eu.svg 505 Brunnholen bru
BSicon KDSTa.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Ganddal godsterminal (2008)
BSicon KRWl.svgBSicon KRWg+r.svgBSicon .svg
BSicon eHST.svg Skjæveland (1930)
BSicon hKRZWae.svg Bro over Figgjo (30 m)
BSicon BST.svg Orstad (1929, blokkpost)
BSicon HST.svg 22,42 km Øksnavadporten (1933)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv4466 Engelsvollvegen
BSicon ABZgr+l.svg industrispor
BSicon eHST.svg 23,53 km Engjelsvåg (1933-1966)
BSicon ABZgr.svg industrispor
BSicon pBHF.svg 24,84 km Klepp (1878)
BSicon eHST.svg 26,79 km Laland (1930-1966)
BSicon eHST.svg 27,75 km Tumarki (1928-1957)
BSicon eABZgr.svg industrispor, nedlagt
BSicon eHST.svg 28,63 km Vardheia (1956-1966)
BSicon SKRZ-Eo.svg 506 Arne Garborgs veg
BSicon BHF.svg 29,58 km Bryne (1878)
BSicon eABZg+l.svg industrispor, nedlagt
BSicon STRo.svg Fv4380 Hognestadvegen
BSicon STRo.svg Fv4444 Brøytvegen (35 m)
BSicon eHST.svg 31,75 km Kjelsholen (1930-1957)
BSicon eHST.svg 33,18 km Hognestad (1879–198?)
BSicon BST.svg 33,63 km Hognestad blokkpost
BSicon SBRÜCKE.svg Fv4380 Hognestadvegen
BSicon STRo.svg Fv4388 Njølstadvegen
BSicon hKRZWae.svg Håelva (ca. 60 m)
BSicon eHST.svg 34,23 km Gjerdo (1929-1966)
BSicon eHST.svg 36,22 km Tårland (1929-1966)
BSicon STRo.svg Fv4382 Bøvegen
BSicon STRo.svg Fv4360 Bernervegen
BSicon pBHF.svg 37,68 km Nærbø (1878)
BSicon STRo.svg Fv4374 Store Ring
BSicon STRo.svg Fv4366 Kviavegen
BSicon BST.svg 39,11 km Kvia (1933-1966)
BSicon eHST.svg 40,98 km Dysjaland (1933-1966)
BSicon SBRÜCKE.svg Fv4350 Lerbrekkvegen
BSicon STRo.svg Fv4364 Møllevegen
BSicon pBHF.svg 43,11 km Varhaug (1878)
BSicon SKRZ-Eu.svg 504 Varhaugvegen
BSicon SBRÜCKE.svg Fv4342 Odlandsvegen
BSicon eHST.svg Odland (1929)
BSicon eHST.svg Stavnheim (1930)
BSicon STRo.svg Fv4334 Vadlandsvegen
BSicon STRo.svg Fv4332 Rundvegen
BSicon pBHF.svg 49,22 km Vigrestad (1878)
BSicon SBRÜCKE.svg Fv4332 Rundvegen
BSicon eHST.svg Hogstad (1937)
BSicon eHST.svg Stokkaland (1930)
BSicon SBRÜCKE.svg Fv4330 Fuglestadvegen
BSicon pBHF.svg 54,17 km Brusand (1879)
BSicon hKRZWae.svg Vauleelva (21 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg 44 Nordsjøvegen
BSicon TUNNEL2.svg Varden (199 m)
BSicon eHST.svg Varden (1956)
BSicon pBHF.svg 58,41 km Ogna (1878)
BSicon hKRZWae.svg Ognaåna (24 m)
BSicon TUNNEL2.svg Sirevåg (222 m)
BSicon pBHF.svg 60,36 km Sirevåg (1879)
BSicon SKRZ-Eu.svg 44 Nordsjøvegen
BSicon TUNNEL2.svg Kroka (17 m)
BSicon ev-SHI2gr.svgBSicon d.svg
BSicon exdSTR.svgBSicon dTUNNEL2.svgBSicon d.svg Vatnamot (59 m)
BSicon TUNNEL2.svg Vatnamot (59 m)
BSicon exdSTR.svgBSicon vBST-.svg Vatnamot blokkpost
BSicon BST.svg Vatnamot blokkpost
BSicon vexHST-STR.svgBSicon d.svg 63,12 km Vatnamot (1879–1950)
BSicon ev-SHI2g+r.svgBSicon d.svg
BSicon SKRZ-Eu.svg 44 Jærveien
BSicon pBHF.svg 66,79 km Hellvik (1878)
BSicon TUNNEL2.svg Hellvik (98 m)
BSicon TUNNEL2.svg Netland (218 m)
BSicon TUNNEL2.svg Skadberg (108 m)
BSicon TUNNEL2.svg Myklebust (179 m)
BSicon exKRW+l.svgBSicon eKRWgr.svgBSicon .svg
BSicon exSTR.svgBSicon TUNNEL2.svgBSicon .svg Øybu (ca. 120 m)
BSicon TUNNEL2.svg Øybu (ca. 120 m)
BSicon exSTR.svgBSicon TUNNEL1.svgBSicon .svg Maurholen (596 m)
BSicon .svgBSicon TUNNEL1.svgBSicon .svg Maurholen (596 m)
BSicon exHST.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 69,23 km Maurholen (1879–1944)
BSicon exSTR.svgBSicon BST.svgBSicon .svg 69,57 km Skjelbred blokkpost
BSicon BST.svg 69,57 km Skjelbred blokkpost
BSicon exSTR.svgBSicon TUNNEL2.svgBSicon .svg Skjelbred (214 m)
BSicon .svgBSicon TUNNEL2.svgBSicon .svg Skjelbred (214 m)
BSicon exSTRl.svgBSicon eKRZ.svgBSicon exSTR+r.svg
BSicon .svgBSicon eKRWg+l.svgBSicon exKRWr.svg
BSicon TUNNEL2.svg Fossvatn (53 m)
BSicon TUNNEL2.svg Leidland (177 m)
BSicon TUNNEL1.svg Launes (422 m)
BSicon hKRZWae.svg Launes bru I (34 m)
BSicon hKRZWae.svg Launes bru II (24 m)
BSicon eHST.svg Eie pens (1930)
BSicon exKRW+l.svgBSicon eKRWgr.svgBSicon .svg
BSicon exSTR.svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 74,71 km Egersund (1944) 11,1 moh.
BSicon BHF.svg 74,71 km Egersund (1944) 11,1 moh.
BSicon exhKRZWae.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Eideåna
BSicon exKBHFe.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 75,82 km Egersund gamle (1878-1952)
BSicon LSTR.svg Flekkefjordbanen og
BSicon LSTR.svg Sørlandsbanen til Kristiansand

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Jernbaneverket.noTo spor fra Sandnes til Stavanger, hentet 22. mars 2007
 2. ^ Nå blir det dobbeltspor på Jæren Arkivert 11. april 2013 hos Wayback Machine. Aftenbladet
 3. ^ banenor.no - Eventyrlig passasjervekst på jernbanen (29.07.2020)
 4. ^ banenor.no - Eventyrlig passasjervekst på jernbanen (29.07.2020)
 5. ^ Vi gratulerer: 20 år med moderne Jærbane![død lenke] Ålgårdbanens Venner
 6. ^ Jernbaneverket.no - Jærbanen i særstilling - fri for planovergangar, hentet 22. mars 2007
 7. ^ Logistikk-ledelse.no - Ny godsterminal i vital region Arkivert 12. mai 2008 hos Wayback Machine., hentet 29. desember 2007
 8. ^ Jernbaneverket.no - Klart for drift på Ganddal godsterminal i Rogaland, hentet 29. desember 2007
 9. ^ a b 74.000 tar Jærbanen - hver uke[død lenke] Aftenbladet
 10. ^ Jernbaneverket.no - Anlegget i gang Sandnes - Stavanger, hentet 22. mars 2007
 11. ^ Jernbaneverket.no - To spor fra Sandnes til Stavanger, hentet 22. mars 2007
 12. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 19. november 2009. Besøkt 16. november 2009. 
 13. ^ To spor Sandnes - Stavanger Jernbaneverket
 14. ^ http://www.jernbaneverket.no/no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2014/Klart-for-planlegging-pa-Jaren/
 15. ^ Jernbaneverket.no – Mandag morgen tas dobbeltsporet i bruk (13.11.2009)
 16. ^ NSB Rutetabell Arkivert 1. april 2010 hos Wayback Machine.
 17. ^ «L-17-135 Stavanger». Johan Ottesens fotoarkiv. Besøkt 18. juli 2008. [død lenke]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]