Namsosbanen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Namsosbanen
Namsosbanens begynnelse ved Grong. Nordlandsbanen t.v.
Info
TypeJernbane
SystemÉnsporet bane
StatusSidebane uten regulær trafikk
UtgangsstasjonGrong
EndestasjonNamsos
Drift
Åpnet1934
Nedlagt2021
EierBane Nor
Teknisk
Lengde51 km
Broer18
Tunneler5
Planoverganger113

Namsosbanen
km
fra Trondheim
moh.
219,54
Grong
(1929–)
50,9
Nordlandsbanen til Trondheim
220,42
(45 m)
221,21
Røttesdal viadukt
(107 m)
Heiavegen (ca. 30 m)
222,85
Dun
(1933–78)
50,4
Sem
225,84
Sjemsvoll
(1933–78)
32,4
228,91
Jørem
(1933–78)
31,4
Fv7034 Skottleikvegen
231,53
Øyheim
(1933–78)
26,7
235,78
Øysletta
(1933–78)
13,7
236,40
Bertnem bru
Namsen (195 m)
760 Bertnemsvegen (ca. 8 m)
238,62
Heknbakk
(1933–78)
22,9
240.94
Spur to Skogmo
(1983–)
241,76
Skogmo
(1933–78)
26,7
stengt for trafikk herfra
17 Overhallsvegen
242,72
Bjøra (98 m)
243,46
Himo
(1936–78)
245,12
Overhalla
(1933–78)
22,4
245,94
Reina
(54 m)
246,61
Barlia
(1933–78)
20,5
17 Overhallsvegen
249,42
Øysvoll
(1933–78)
42,9
251,98
Myrmo
(1933–78)
29,1
254,65
Halvardsmo
(1962–78)
255,17
Spur to Skage
(1983–)
256,44
Skage
(1933–78)
18,4
258,05
Myrelva
(57 m)
258,53
Bergeng Tunnel
(150 m)
259,50
Brudalsøy Tunnel
(29 m)
260,09
Grytøya
(1936–78)
5,4
260,80
Vika Tunnel
(46 m)
262,96
Kvatninga
(1933–78)
4,9
263,97
Meosen
(45 m)
264,01
Moeosen
(1934–78)
267,56
Hyknes
(1933–78)
3,9
17 Spillumstrandsvegen
269,67
Angelskjæret
(1963–78)
269,79
Hønhaugen I Tunnel
(69 m)
269,99
Hønhaugen II Tunnel
(84 m)
270,14
Namsos
(1981–2002)
271,15
Namsos gamle
(1933–81)
2,8

Namdalsbanen er det formelt sett korrekte namnet, men banen blir også kalt Namsosbanen. Det er en nedlagt jernbanelinje mellom Mediå i Grong kommune og Namsos i Trøndelag fylke. Anleggsarbeidet startet i 1922, og banen ble åpnet 1. november 1934. Banen har en lengde på 52 km. I 1978 ble persontrafikken på banen nedlagt. Godstrafikken til Namsos ble avviklet i 1999, på grunn av færre transporter og redusert økonomi. Strekningen mellom Grong og Skogmo hadde transport av korntog til 2005. Turister kan låne dresin på campingplassen i Namsos for å sykle strekningen Namsos-Skage. Jernbaneverket beregnet i 2009 at en opprustning av Namsosbanen ville koste mellom 150 og 250 millioner kroner.[1] Den 14. oktober 2010 ble Grong stasjon fjernstyrt og Namsosbanen var fra av signalteknisk ikke lenger en del av stasjonen. Banen ble da et sidespor til Grong [2]. Regjeringen vedtok å legge ned banen i 2012.

10. januar 2019 startet Bane NOR en høringsprosess om ev. nedleggelse. I 2020 ble det etablert en tursti på fire kilometer av jernbanetraseen i Overhalla.

Den 11. mai 2021 ble det lagt fram en stortingsproposisjon om endelig nedleggelse av banen. Den ble behandlet i Stortinget samme år.[3][4] Når veger legges om så skal arealene tilbakeføres til eier som måtte avgi grunn dvs landbrukseiendommer/gårder, men tilsvarende regel er ikke innført for jernbanestrekninger som avvikles. Antakelig har det heller ikke blitt vurdert.

Namsosbanen langs Namsen, mellom Skage og Kvatninga.
Jernbanebroen over Meosen.
Kart
Namsosbanen

Referanser[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]