Østfoldbanen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Østfoldbanen
NSB train at Østfoldbanen, just after Moss station.jpg
NSB-tog på Østfoldbanen,
like sør for Moss stasjon
Info
Type Jernbane
System Dobbeltsporet og enkeltsporet elektrifisert bane
Utgangsstasjon Oslo Sentralstasjon
Endestasjon Kornsjø stasjon
Antall stasjoner 24
Drift
Åpnet 1879
Eier Jernbaneverket
Operatør(er) NSB, CargoNet
Type trafikk Passasjerer og gods
Loktyper NSB type 69, NSB type 72, NSB type 73, El. 14 og El. 18
Teknisk
Lengde 170 km
Lengde dobbeltspor 64 km
Høyeste hastighet 160km/t
Broer 134
Planoverganger 85

Østfoldbanen (tidligere Smaalensbanen) er jernbanelinjen fra Oslo, gjennom Follo til Kornsjø i Halden kommune, der den går inn i Sverige som Dalslandsbanen.

Kart over Smaalensbanen, 1884.

Beskrivelse[rediger | rediger kilde]

Linja går med dobbeltspor fra Oslo S til Ski. I Ski deler Østfoldbanen seg i en Vestre og en Østre linje. Vestre linje går med dobbeltspor fra Ski til Sandbukta nord for Moss, og deretter med enkeltspor til Rygge, dobbeltspor til Haug ved Råde, enkeltspor via Fredrikstad til Sarpsborg, Halden og Kornsjø (riksgrensa). Østre linje er enkeltsporet og går fra Ski via Askim og Mysen til Sarpsborg.

Østfoldbanen betjenes av regiontog på ruten Oslo S–Halden–(Göteborg). Alle regiontogene benytter seg av Vestre linje som går gjennom de store byene. Østre linje blir kun betjent av lokaltog, bortsett fra strekningen mellom Rakkestad og Sarpsborg som er helt uten persontrafikk.

Østfoldbanen er en del av det såkalte InterCity-triangelet (Skien-Lillehammer-Halden) hvor 90 % av passasjertrafikken med tog i Norge avvikles.[1] Via Vestre linje er den også en av de fire norske jernbanestrekningene som er fastlagt av UNECE som internasjonal hovedtransportstrekning.[2]

Historie[rediger | rediger kilde]

Omlegging av Østfoldbanen ved Bekkelaget 1958

Den 6. juni 1873 vedtok Stortinget å bygge Smaalensbanen. Anleggsarbeidene, som sysselsatte ca. 3000 mann på det meste, startet i 1875. Under et besøk av kong Oscar og dronning Sophie i august 1878 ble linjen mellom Råde og Hølen prøvekjørt. Vestre linje ble offisielt åpnet 2. januar 1879, og Østre linje ble åpnet i 1882.

Den 7. oktober 1953 raste grunnen ut under jernbanen ved Bekkelaget i Oslo. Selv om ingen tog ble rammet, omkom en passasjer på lokaltoget fra Kolbotn som følge av sjokk, i tillegg til fire personer som mistet livet i raset. Togtrafikken ble erstattet med buss i 17 dager, før linjen igjen ble åpnet for enkeltsporet drift. Arbeidet med å føre toget i tunnel mellom Bekkelaget og Sjursøya ble nå framskyndet.

1996 ble vestre linje betydelig oppgradert da det ble bygget dobbeltspor fra Ski til Sandbukta ved Moss[3] og fra Såstad i Rygge til Haug i Råde. Dette er strekningen med høyest hastighet på Østfoldbanen, med 160 km/t.

Planer[rediger | rediger kilde]

Nasjonal transportplan 2010–2019[rediger | rediger kilde]

Østfoldbanen er del av «Korridor 1» Oslo – Svinesund/Kornsjø.[4]

Strekningen Oslo-Ski er en flaskehals for person- og godstrafikk inn til Oslo, og kapasiteten er mer enn 100 % utnyttet. Uten nytt dobbeltspor kan det ikke kjøres flere tog på strekningen enn i dag. Snitthastigheten ligger på 60 km/t. Denne strekningen skal gå fra to til fire spor: Follobanen (navn på de to nye sporene) skal gå direkte Oslo – Ski, bygges i perioden 2013-2021, og dimensjoneres for hastigheter på 250 km/t. Etter utbyggingen blir korteste reisetid mellom Oslo og Ski på 11 minutter (mot 22 minutter i dag). Lokaltog skal fortsatt bruke dagens Østfoldbane, mens raske tog skal benytte det nye dobbeltsporet. Planen er at det skal gå lokaltog som stopper på alle stasjoner på denne (den eksisterende) strekningen hvert 15. minutt.

Nytt dobbeltspor gjennom Moss skal bygges[5], byggestart sannsynligvis i 2016, åpning i 2020 [6] . Dermed vil alle togene som går til Moss (og videre) i fremtiden kjøre på i norsk sammenheng svært god jernbane: Banen er dimensjonert for 250 km/t på Oslo – Ski, og minst 160 km/t på Ski – Moss – Rygge.

Totalt legges det opp til å bygge til sammen 33 km nytt dobbeltspor på Østfoldbanen i planperioden. Med alle disse tiltakene er reisetiden for raskeste tog Oslo-Halden beregnet å bli redusert med 18 minutter i forhold til i dag (1:47 i 2014). Oslo-Fredrikstad som pr 2014 tar 1:08min vil bli redusert til 45-49 minutter.[7] Oslo-Råde som 2014 tar 59 min vil ta 41 min (113 km/h).

Ski stasjon blir oppgradert som følge av utbyggingen av Follobanen, der «Stasjonen skal bli et moderne knutepunkt i Ski sentrum, og bygges ut i flere trinn. Tilgjengeligheten skal bedres, og stasjonen får blant annet seks spor med nye plattformer og nytt servicebygg». Kolbotn stasjon kobles ikke til Follobanen, men skal bygges ut som en del av sentrumsutviklingen i Kolbotn.

Lengre sikt[rediger | rediger kilde]

På sikt planlegges å bygge høyhastighetsbane Oslo–Gøteborg. Det er politiske idéer fra f.eks Oslo by å etablere superhøyhastighetsbane Oslo–København med 300 km/t og reisetid 2:30[8]

Jernbaneverket anbefaler at banen Oslo–Råde må bygges ferdig etter planen, pluss bygging av dobbelspor i eksisterende strekning Råde-Fredrikstad-Sarpsborg-Halden, til en kostnad på 18 milliarder.[9] Jernbaneverket regner med reisetid 1:08 Oslo-Halden (gjennomsnittshastighet på 120 km/t) når dette er klart. Et alternativ i Jernbaneverkets utredning er å gå direkte Råde-Sarpsborg, men det er i 2012 ikke så mange reisende Oslo-Sarpsborg eller Oslo-Halden, så det anbefales ikke.

I Jernbaneverkets planer frem til år 2040 tas det ikke sikte på å bygge om strekningen Halden–Kornsjø. Den sterke stigningen ved Tistedal nær Halden (25 ‰) er dyr å bygge om, men det snakkes om det.[10]

På svensk side har strekningen Ed–Göteborg (på Norge/Vänerbanan) en gjennomsnittshastighet på 121 km/t siden 2012. På lang sikt betyr Jernbaneverkets og Trafikverkets planer en reisetid Oslo–Göteborg på 3:00 og Oslo-København på 5:20.

Linjekart[rediger | rediger kilde]

Se Østfoldbanen Oslo–Ski‎, Vestre linje, Østre linje og Østfoldbanen Sarpsborg–Kornsjø‎ for detaljer.

Oversiktskart[rediger | rediger kilde]

Holmlia holdeplass
Ski stasjon
Mysen stasjon
Moss stasjon .
Fredrikstad stasjon
Tegnforklaring
BSicon BHF.svg 0,27 km Oslo S (1854)
BSicon .svgBSicon eABZlf.svgBSicon exSTRlg.svg Follobanen, planlagt
BSicon .svgBSicon HST.svgBSicon exLSTR.svg 5,95 km Nordstrand (1880)
BSicon .svgBSicon HST.svgBSicon exLSTR.svg 7,18 km Ljan (1879)
BSicon .svgBSicon HST.svgBSicon exLSTR.svg 8,68 km Hauketo (1925)
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon exLSTR.svg 9,85 km Holmlia (1988)
BSicon .svgBSicon HST.svgBSicon exLSTR.svg 11,35 km Rosenholm (1988)
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon exLSTR.svg Follobanen[11] fra Oslo S, planlagt
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon exLSTR.svg 12,86 km Kolbotn (1895)
BSicon .svgBSicon HST.svgBSicon exLSTR.svg 14,05 km Solbråtan (1939)
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon exLSTR.svg 15,72 km Myrvoll (1919)
BSicon .svgBSicon HST.svgBSicon exLSTR.svg 17,36 km Greverud (1939)
BSicon .svgBSicon BHF.svgBSicon exLSTR.svg 18,25 km Oppegård (1879)
BSicon exSTRrg.svgBSicon eKRZ.svgBSicon exSTRrf.svg
BSicon exLSTR.svgBSicon HST.svgBSicon .svg 20,12 km Vevelstad (1985)
BSicon exLSTR.svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 20,51 km Langhus (1989)
BSicon exSTRlf.svgBSicon eABZlg.svgBSicon .svg Follobanen, planlagt
BSicon BHF.svg 24,29 km Ski (1879)
BSicon BS2+l.svgBSicon BS2+r.svg
BSicon STR.svgBSicon eHST.svg 1,53 km Drømtorp (1932)
BSicon STR.svgBSicon BHF.svg 5,78 km Kråkstad (1882)
BSicon STR.svgBSicon eHST.svg 7,68 km Langli (1932)
BSicon STR.svgBSicon HST.svg 9,68 km Skotbu (1908)
BSicon STR.svgBSicon BHF.svg 12,89 km Tomter (1882)
BSicon STR.svgBSicon HST.svg 17,48 km Knapstad (1912)
BSicon STR.svgBSicon BHF.svg 20,32 km Spydeberg (1882)
BSicon STR.svgBSicon eHST.svg 25,30 km Langnes (1932)
BSicon STR.svgBSicon BHF.svg 29,10 km Askim (1882)
BSicon STR.svgBSicon HST.svg 31,02 km Næringsparken (1994)
BSicon STR.svgBSicon HST.svg 35,02 km Slitu (1882)
BSicon STR.svgBSicon BHF.svg 39,47 km Mysen (1882)
BSicon STR.svgBSicon HST.svg 44,32 km Eidsberg (1882)
BSicon STR.svgBSicon HST.svg 49,14 km Heia (1896)
BSicon STR.svgBSicon BHF.svg 54,31 km Rakkestad (1882)
BSicon BHF.svgBSicon STR.svg 31,00 km Ås (1879)
BSicon BHF.svgBSicon STR.svg 38,00 km Vestby (1879)
BSicon HST.svgBSicon STR.svg 45,20 km Sonsveien
BSicon BHF.svgBSicon STR.svg 53,84 km Kambo (1898)
BSicon BHF.svgBSicon STR.svg 60,16 km Moss (1879)
BSicon BHF.svgBSicon STR.svg 69,28 km Rygge (1879)
BSicon BHF.svgBSicon STR.svg 77,01 km Råde (1879)
BSicon BHF.svgBSicon STR.svg 94,26 km Fredrikstad (1879)
BSicon BHF.svgBSicon STR.svg 109,47 km Sarpsborg (1879)
BSicon ABZgl+l.svgBSicon STRrf.svg
BSicon BHF.svgBSicon .svg 136,64 km Halden (1879) 2,8 moh.
BSicon GRENZE+BRÜCKE.svgBSicon .svg 169,9 km Sundet, Kornsjø
BSicon LSTR.svgBSicon .svg Dalslandsbanan

Ruter[rediger | rediger kilde]

I tillegg til godstrafikk brukes Østfoldbanen til persontransport på rutene:

Mellom Rakkestad og Mysen går det persontog bare i rushtiden.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Indrefileten av norsk jernbanedrift er InterCity-triangelet. Langs de tre strekningene fra Oslo til Skien, Oslo til Lillehammer og Oslo til Halden bor 90 prosent av NSBs kunder.», fra artikkelen «Mye enkeltspor også om ti år», Aftenposten, 16. oktober 2011
 2. ^ «IMPORTANT INTERNATIONAL RAILWAY AND COMBINED TRANSPORT LINES». UNECE. 23. mai 2009. Besøkt 28. juni 2012. 
 3. ^ Railway Tunnels in Norway > 1 000 m
 4. ^ Nasjonal transportplan 2010-2019
 5. ^ Ny mosse-stasjon på skinner, NRK, 01.12.2010
 6. ^ Derfor tar det åtte år til 10 km jernbane står ferdig (tu.no)
 7. ^ Jernbaneverket. «jernbaneverkets mulighetsstudie». 
 8. ^ Oslo vil prioritere høyhastighetstog til utlandet
 9. ^ InterCity kan planlegges og bygges på ti år, Jernbaneverket
 10. ^ Denne bakken må bort om svenskene skal kjøre 750 meter lange tog til Norge
 11. ^ Fakta om Follobanen, side 2

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]