Dovrebanen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Dovrebanen
Dombaas rail.jpg
Skillet mellom Raumabanen (venstre tunnelløp) og Dovrebanen på Dombås
Info
TypeJernbane
UtgangsstasjonEidsvoll
EndestasjonTrondheim S
Antall stasjoner55
Drift
Åpnetmellom 1864 og 1921
EierBane NOR
Operatør(er)SJ Norge, Vy, CargoNet
MaterielltyperType 73, Type 74, El 18, El 16, El 14, CE 119 og Rc
Teknisk
Kjørestrøm16 kV AC, fullført 1970
Lengde492 km
Største stigningø 19 ‰ (Nypan–Heimdal)
Broer328
Tunneler42
Planoverganger315

Dovrebanen

Dovrebanen er jernbanestrekningen mellom Eidsvoll og Trondheim over Dombås. Dovrebanen betegnet opprinnelig bare strekningen mellom Dombås og Støren, som ble åpnet 17. september 1921 under dramatiske omstendigheter (se Nidareid-ulykken). Den regnes for å være av de mest trafikkerte og lønnsomme banestrekningene i jernbanens rutenett.[1][2] Hele strekningen betjenes av linje F6 som går mellom Oslo og Trondheim, denne linjen blir derfor ofte kalt Dovrebanen. Den sørligste delen av banen inngår i det såkalte InterCity-triangelet rundt Oslo.

Historie[rediger | rediger kilde]

Allerede ved anleggsstart for Hovedbanen ble det i et leserinnlegg i Morgenbladet lagt frem et forslag om å føre jernbanen videre gjennom Gudbrandsdalen og over Dovre til Trondheim. Dette ble raskt avfeid som helt utenkelig. Ved planleggingen av stambanen mellom sør og nord ble forslaget igjen tatt opp.

Viktige årstall[rediger | rediger kilde]

Byggingen av det som til slutt ble Dovrebanen gikk over 70 år. Noen av merkeårene:

Fremtid[rediger | rediger kilde]

Godstog trukket av El 14 ved Dombås

Bane NOR planlegger å bygge ut Dovrebanen fra enkeltspor til dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar, 60 km. Deler av strekningen er under bygging (2020). Dette vil gi en langt høyere kapasitet på strekningen og korte ned reisetiden med en halvtime.

I første omgang er delstrekningen på ca. 17 km, fra Langset (like etter Minnesund) og frem til Kleverud (eller Kleiverud i en del kart, 8 km sør for Tangen) ferdig utbygd. På denne strekningen er det tett samlokalisering mellom ny E6, eksisterende jernbane og ny jernbane, og derfor ble bane og vei bygget samtidig. Jernbaneverket og Statens vegvesen samorganiserte seg i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Fellesprosjektet varslet reguleringsstart for strekningen Minnesund-Espa i april 2009, etter at traseen for strekningen Eidsvoll-Sørli ble avgjort av Miljøverndepartementet 24. februar 2009. Dovrebanen fikk med dette prosjektet tre nye tunneler: Molykkjatunnelen (620 m), Morstuatunnelen (190 m) og Ulvintunnelen (3,8 km).[4]

Det var byggestart for dobbeltsporet Minnesund-Kleverud i våren 2012, mens en del forberedende arbeider for å klargjøre kabler og adkomster til sporet skjedde i 2011. Parsellen åpnet for trafikk i begynnelsen av desember 2015.

Selv om det er regulert for dobbeltspor gjennom Espa samtidig med parsellen Minnesund-Kleverud, tilhører egentlig Espa-parsellen Kleverud-Steinsrud (ca. 13 km). I tillegg til en 3 km lang tunnel gjennom Espa (Hestnestunnelen), inkluderer parsellen også ny bro over Tangenbukta og ny Tangen stasjon. Strekningen er planlagt bygget i tidsrommet 2017/18-2023.

Eidsvoll-Langset (Minnesund) (ca. 7 km) er planlagt bygget samtidig med Kleverud-Steinsrud, og inkluderer ny bro over Vorma ved Minnesund. Samtidig som denne parsellen bygges ut, er det planlagt å utvide til dobbeltspor på Gardermobanen sør for Eidsvoll stasjon ned til Venjar, som ble bygget ut med enkeltspor på 1990-tallet.

Fra Sørli til Brumunddal er det igangsatt arbeid med kommunedelplan. Denne er planlagt vedtatt mot slutten av 2016, da trasevalg gjennom Hamar skal foreligge. Det er store uenigheter i Hamar hvorvidt Dovrebanen i hovedsak skal følge dagens trase gjennom Hamar, eller om den skal legges i helt ny korridor. I henhold til Nasjonal transportplan for 2014–2023 skal strekningen fra Sørli til Hamar være utbygd til dobbeltspor innen utgangen av 2024.

Videre er det fra politisk hold en ambisjon om å videreføre dobbeltsporet fra Hamar til Lillehammer innen 2030.

I Trøndelag er det skissert mulig linjeomlegging mellom Søberg sør for Melhus og Heimdal i forbindelse med bygging av ny godsterminal for Trondheims-regionen. Ved å legge Dovrebanen i tunnel under Vassfjellet vil man oppnå bedre stigningsforhold, kombinert med bedre horisontalkurvatur på denne strekningen, som vil redusere reisetiden, og øke fleksibiliteten på strekningen, da dagens linje gjennom Melhus opprettholdes for lokaltog-trafikk. En slik utbygging vil muligens øke behovet for utbygging av dobbeltspor mellom Heimdal og Marienborg, samt ombygging av signalanlegg og annen teknisk infrastruktur for å utnytte de to eksisterende sporene mellom Marienborg og Trondheim S til dobbeltsporet trafikk.

I forbindelse med anlegging av dobbelspor mellom Hamar og Eidsvoll bygger Bane NOR fra 2019 ny jernbanebro over Minnesund, Minnevika jernbanebru, litt sør for den gamle Minnesund jernbanebru og i rettere linje.[5][6]

Linjekart[rediger | rediger kilde]

Se Trondhjem–Størenbanen for detaljert historikk mellom Trondheim og Støren.

Tegnforklaring
Vis S Trøndelag, O Oppland, E Hedmark, A Akershus
Vis B bruer, ja T tunneler under 300 m nei
Vis H historikk, nei V veier, nei D driftsanlegg nei
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svg
BSicon exdKDSTa.svgBSicon .svg Pir II
BSicon exKDSTaq.svgBSicon exdABZg+r.svgBSicon .svgBSicon .svg Pir I
BSicon dKDSTxa.svgBSicon dLSTR.svgBSicon d.svg Brattøra containerterminal Meråkerbanen fra Hell
BSicon dKDSTa.svgBSicon dLSTR.svgBSicon d.svg Brattøra containerterminal Meråkerbanen fra Hell
BSicon LSTR.svg Meråkerbanen fra Hell
BSicon vSTR-BHF.svgBSicon d.svg 552,87 km Trondheim (1881) 5,1 moh.
BSicon BHF.svg 552,87 km Trondheim (1881) 5,1 moh.
BSicon dSHI2l.svgBSicon dSHI2g+r.svgBSicon d.svg
BSicon hKRZWae.svg 552,53 km Ravnkloløpet (31 m)
BSicon exKDSTa.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Fagervika
BSicon exSTR.svgBSicon hKRZWae.svgBSicon .svg 551,79 km Skansenbrua (52 m, 1918)
BSicon hKRZWae.svg 551,79 km Skansenbrua (52 m, 1918)
BSicon exABZgl.svgBSicon eABZgr.svgBSicon .svg Ilsviklinja (1884-1995)
BSicon exSTR.svgBSicon HST.svgBSicon .svg 551,67 km Skansen (1893) overgang til Gråkallbanen 5,0 moh.
BSicon HST.svg 551,67 km Skansen (1893) overgang til Gråkallbanen 5,0 moh.
BSicon exSTR.svgBSicon eABZg+l.svgBSicon .svg Sandgatasporet
BSicon exTUNNEL2.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Møllehaugen (90 m)
BSicon exSTR.svgBSicon TUNNEL2.svgBSicon .svg 551,37 km Nidareid (120 m)
BSicon TUNNEL2.svg 551,37 km Nidareid (120 m)
BSicon exTUNNEL1.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Steinberget (611 m)
BSicon exSTRl.svgBSicon eABZg+r.svgBSicon .svg Steinbergsporet (nedlagt 1997)
BSicon dSHI2+l.svgBSicon dSHI2gr.svgBSicon d.svg 550,76 km
BSicon dKDSTe.svgBSicon dHST.svgBSicon d.svg 549,95 km Marienborg (1917)
BSicon HST.svg 549,95 km Marienborg (1917)
BSicon .svgBSicon kABZg2.svgBSicon .svg
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon STR.svg
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon kSTRc1.svgBSicon kSTRl+4.svgBSicon dLSTRq.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon STR+l.svgBSicon dSTRq.svg
Stavne-Leangenbanen
BSicon d.svgBSicon edHST.svgBSicon dSTR.svg 549,24 km Stavne (1908)
BSicon d.svgBSicon dSHI2g+l.svgBSicon dSHI2r.svg 548,93 km
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv6656 Osloveien
BSicon BST.svg 548,82 km Stavne blokkpost
BSicon TUNNEL2.svg 548,16 km Hoem (91 m)
BSicon eABZgl.svg Til Gamle Trondhjem–Størenbanen (1884-1919)
BSicon HST.svg 546,44 km Selsbakk (1890) 66,7 moh.
BSicon TUNNEL2.svg 545,65 km Selsbakk (116 m) 66,7 moh.
BSicon hKRZWae.svg 545,44 km Leirelva (25 m)
BSicon eHST.svg 545,39 km Buenget (1919)
BSicon eHST.svg 544,50 km Romolslia (1972)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6650 Bjørndalsbrua
BSicon BST.svg 544,11 km Kolstad blokkpost
BSicon eHST.svg 543,61 km Kolstad (1918)
BSicon eHST.svg 542,97 km Rosten (1927)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6682 Bjørndalen
BSicon eABZg+l.svg Gamle Trondhjem-Størenbanen (1864-1919, nedlagt og fjernet)
BSicon BHF.svg 541,41 km Heimdal (1864) 143,5 moh.
BSicon .svgBSicon ABZgl.svgBSicon STR+r.svg
BSicon .svgBSicon eHST.svgBSicon STR.svg Heggstad (1928-1987)
BSicon eHST.svg 539,23 km Heggstad (1928-1987)
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon KDSTe.svg Heggstadmoen
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E6.svg
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv6608 Røddeveien
BSicon PSL.svg 537,11 km Nypan (1864)
BSicon eHST.svg 535,68 km Kvammen (1928-1987)
BSicon BUE.svg Fv6608 Åsveien
BSicon eHST.svg 534,63 km Leirli (1929)
BSicon BUE.svg Fv6608 Åsveien
BSicon DST.svg 532,08 km Melhus (1864)
BSicon eABZg+r.svg Industrispor
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6606 Gimseveien
BSicon HST.svg 531,42 km Melhus skysstasjon (1993) 24,4 moh.
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv6612 Hølondveien
BSicon eHST.svg 530,40 km Melhus pleiehjem (1929)
BSicon eHST.svg 530,13 km Melhus kirke (1931)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6612 Melhusveien
BSicon PSL.svg 528,77 km Søberg (1921)
BSicon eABZgl.svg Industrispor
BSicon eHST.svg 526,73 km Skjerdingstad (1929)
BSicon BHF.svg 524,95 km Kvål (1921) 50,3 moh.
BSicon BST.svg 524,77 km Kvål blokkpost
BSicon eHST.svg 522,16 km Nyhus (1929)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv6600 Nyhusveien
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg Lersvegen
BSicon BHF.svg 520,48 km Ler (1864) 26,3 moh.
BSicon eHST.svg 519,14 km Møsta (1929)
BSicon BST.svg 517,61 km Helgemo (1932, blokkpost)
BSicon eHST.svg 517,00 km Løhre (1929)
BSicon hKRZWae.svg Lundesokna bru (60 m)
BSicon BHF.svg 514,78 km Lundamo (1864) 34,3 moh.
BSicon BUE.svg Fv6582 Grinniveien
BSicon BST.svg 512,67 km Horg (1929, blokkpost)
BSicon eHST.svg 509,87 km Gulfoss (1929-1993)
BSicon hKRZWae.svg 509,76 km Gulfoss Gaula (72 m)
BSicon TUNNEL1.svg 508,97 km Gulfoss tunnel (701 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6492 Tømmesdalsveien
BSicon BHF.svg 507,89 km Hovin (1864) 54,8 moh.
BSicon BST.svg Krogstad (1929, blokkpost)
BSicon eHST.svg 505,29 km Krogstadlykkja (1935)
BSicon eHST.svg 503,67 km Haga bru (1929)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv6558 Haga bru
BSicon BHF.svg 501,20 km Støren (1864) 66,0 moh.
BSicon STR.svg BSicon .svgEndestasjon for Trondhjem–Størenbanen
BSicon d.svgBSicon ABZgl.svgBSicon dLSTRq.svg Rørosbanen
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv6558 Svartøya
BSicon eHST.svg 499,70 km Snuruhagan (1951-1987)
BSicon eHST.svg 499,10 km Basmoen (1993)
BSicon eHST.svg 498,40 km Soknes (1929-1966)
BSicon eHST.svg 496,53 km Storløkken (1929-1966)
BSicon TUNNEL1.svg 496,00 km Sagflåt (263 m)
BSicon TUNNEL2.svg 495,24 km Øyen (108 m)
BSicon eHST.svg 495,00 km Øyen (1930-1966)
BSicon BST.svg 493,60 km Skjærli blokkpost
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv6574
BSicon eHST.svg 491,93 km Snøan (1921-1971) 213 moh.
BSicon eHST.svg 488,44 km Bordal (1929-1966)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv6574
BSicon PSL.svg 486,40 km Soknedal (1921) 299 moh.
BSicon eHST.svg 484,70 km Fossum (1929-1966)
BSicon eHST.svg 482,10 km Bjørset bru (1929)
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg
BSicon hKRZWae.svg 482,06 km Ila (25 m)
BSicon eHST.svg 479,90 km Løkli (1929-1966)
BSicon PSL.svg 477,34 km Garli (1921) 398 moh.
BSicon eHST.svg 473,90 km Valøkken (1929-1966)
BSicon eHST.svg 469,90 km Tovlia (1929-1966)
BSicon BHF.svg 466,35 km Berkåk (1921) 450,6 moh.
BSicon eHST.svg 463,68 km Børsletta (1946-1966)
BSicon TUNNEL2.svg 461,07 km Ea (42 m)
BSicon TUNNEL2.svg 458,71 km Styggedal (135 m)
BSicon TUNNEL2.svg 457,97 km Toset nordre (30 m)
BSicon TUNNEL2.svg 456,57 km Toset søndre (126 m)
BSicon TUNNEL2.svg 455,60 km Ulsberg (29 m)
BSicon PSL.svg 455,17 km Ulsberg (1921) 439 moh.
BSicon SKRZ-Yo.svg Riksvei 3.svg Østerdalsveien
BSicon hKRZWae.svg 452,27 km Orkla bru (84 m)
BSicon TUNNEL1.svg 451,44 km Orkla (763 m)
BSicon eHST.svg 450,80 km Granholtet (1929-1951)
BSicon .svgBSicon ABZgl.svgBSicon STR+r.svg 449,92 km
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon KDSTe.svg Markøya pukkverk
BSicon eHST.svg 448,30 km Innsetveien (1929-1966)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv6510 Seierdalsveien
BSicon eHST.svg 446,40 km Gisna (1929-1966)
BSicon hKRZWae.svg 444,37 km Byna (20 m)
BSicon PSL.svg 441,35 km Fagerhaug (1921) 540 moh.
BSicon eHST.svg 435,40 km Myrplassen (1934-1966)
BSicon eHST.svg 433,40 km Rønningen (1929-1951)
BSicon eHST.svg 432,30 km Garå (1934-1966)
BSicon BHF.svg 429,28 km Oppdal (1921) 544,9 moh.
BSicon eHST.svg 424,31 km Hevle (1951-1966)
BSicon eBHF.svg 421,78 km Driva (1921-1971) 590 moh.
BSicon hKRZWae.svg 420,90 km Holan bru (Vinstra, 21 m)
BSicon BST.svg 418,59 km Driva blokkpost
BSicon TUNNEL2.svg 417,99 km Kolstad nordre (61 m)
BSicon TUNNEL2.svg 417,96 km Kolstad søndre (15 m)
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg Dovrevegen
BSicon eHST.svg 415,94 km Engan (1921-1971) 620 moh.
BSicon TUNNEL1.svg 410,84 km Kleivan (516 m)
BSicon DST.svg 407,12 km Drivstua (1921) 690,7 moh.
BSicon hKRZWae.svg 405,71 km Driva (27 m)
BSicon TUNNEL2.svg 404,19 km Øylia (237 m)
BSicon TUNNEL2.svg 403,41 km Klemma nordre (225 m)
BSicon TUNNEL2.svg 403,09 km Klemma søndre (72 m)
BSicon TUNNEL2.svg 401,72 km Stølan (106 m)
BSicon TUNNEL1.svg 399,33 km Hestekrubben (1 441 m)
BSicon TUNNEL2.svg 392,82 km Grimsdal (43 m)
BSicon TUNNEL2.svg 397,48 km Nystugubekk (432 m)
BSicon TUNNEL1.svg 395,88 km Høgsnyta (1 004 m)
BSicon TUNNEL2.svg 394,85 km Gammelhullet (116 m)
BSicon BHF.svg 393,23 km Kongsvoll (1921) 886,5 moh.
BSicon hKRZWae.svg 387,53 km Svone (21 m)
BSicon STR+GRZq.svg TrøndelagOppland
BSicon GIPl.svg 382,74 km Banens høyeste punkt 1024,4 moh.
BSicon BHF.svg 381,74 km Hjerkinn (1921) 1017,0 moh.
BSicon TUNNEL2.svg Geitberget (159 m)
BSicon PSL.svg 372,42 km Vålåsjø (1921) 943 moh.
BSicon BST.svg 371,14 km Vålåsjø blokkpost
BSicon DST.svg 361,65 km Fokstua (1921) 952 moh.
BSicon BST.svg 352,40 km Gardsenden blokkpost
BSicon TUNNEL1.svg Grønbogen (vendetunnel, 738 m)
BSicon TUNNEL2.svg Dombås (144 m)
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon d.svg Raumabanen fra Åndalsnes
BSicon BHF.svg 343,04 km Dombås (1913) 659,3 moh.
BSicon TUNNEL2.svg Gråberg (202 m)
BSicon TUNNEL2.svg Hjelle (15 m)
BSicon BUE.svg Hjelle Fv2656 Øverbygdsvegen
BSicon eDST.svg 336,90 km Skeievoll (1944)
BSicon BST.svg 337,33 km Skeievoll blokkpost
BSicon eHST.svg Skeievoll (1937)
BSicon eHST.svg Lindsø (1937)
BSicon eHST.svg Einbugå (1937)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv2656 Stasjonsvegen
BSicon BHF.svg 330,82 km Dovre (1913) 485,3 moh.
BSicon eHST.svg Tallerås (1937)
BSicon hKRZWae.svg Tallerås bru Lågen (52 m)
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E6.svg Gudbrandsdalsvegen (47,3 m)
BSicon eHST.svg Statshaug (1937)
BSicon DST.svg 321,83 km Brennhaug (1913) 449,3 moh.
BSicon eHST.svg Rosten (1937)
BSicon eBST.svg 317,15 km Rosten (1944)
BSicon BST.svg 315,83 km Rosten blokkpost
BSicon TUNNEL2.svg Rosten øvre (87 m)
BSicon TUNNEL2.svg Rosten midtre (161 m)
BSicon TUNNEL2.svg Rosten nedre (137 m)
BSicon eHST.svg Laurgård (1937)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv2620 Rustvegen
BSicon eBHF.svg 308,92 km Sel (1913) 312,3 moh.
BSicon PSL.svg 307,27 km Sel (1994)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv2614 Skottbrua
BSicon eHST.svg Holeløkken (1937)
BSicon BUE.svg Hole Fv2614 Kyrkjevegen
BSicon BST.svg 302,99 km Myra blokkpost
BSicon .svgBSicon ABZgl.svgBSicon STR+r.svg
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon KDSTe.svg Kleivimellom
BSicon BHF.svg 297,24 km Otta (1897) 287,7 moh.
BSicon SKRZ-Yu.svg Riksvei 15.svg Ottadalsvegen
BSicon hKRZWae.svg Otta (103 m)
BSicon eHST.svg Breden (1937)
BSicon eHST.svg 291,59 km Sandbu (1914)
BSicon BST.svg 291,50 km Sandbu blokkpost
BSicon eHST.svg Storrusten (1937)
BSicon hKRZWae.svg Lågen (97 m)
BSicon DST.svg 286,35 km Sjoa (1896)
BSicon SKRZ-Eu.svg 257 Heidalsvegen
BSicon eHST.svg Moen (1937)
BSicon eHST.svg Øybrekka (1937)
BSicon eHST.svg Kjørum (1937)
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg Kjørem bru
BSicon STRo.svg Brubakken
BSicon hKRZWae.svg Veikleåa (21 m)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv2598 Industrivegen
BSicon BHF.svg 276,57 km Kvam (1896) 253,0 moh.
BSicon BST.svg 271,33 km Brekka (1937, blokkpost)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv2596 Nedregata
BSicon SKRZ-Eu.svg 255 Vinstragata
BSicon BHF.svg 266,50 km Vinstra (1896) 241,4 moh.
BSicon exKDSTa.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Vinstra kraftlag, Sandvoll
BSicon exhKRZWae.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Lågen
BSicon exSTR.svgBSicon eHST.svgBSicon .svg Solbrå (1937)
BSicon exSTRl.svgBSicon eABZg+r.svgBSicon .svg sidespor, nedlagt og fjernet
BSicon eBHF.svg 260,00 km Harpefoss (1896)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv2584 Gålåvegen
BSicon PSL.svg 259,36 km Fron (1967)
BSicon ABZgl.svg sidespor
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E6.svg Fron jernbanebru
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv2588 Meierivegen
BSicon eHST.svg 256,61 km Sør-Fron (1914)
BSicon BUE.svg 256 Hundorpgeilen
BSicon PSL.svg 252,46 km Hundorp (1896)
BSicon eHST.svg 248,63 km Frya (1926)
BSicon BST.svg 246,60 km Frya blokkpost
BSicon hKRZWae.svg Frya (28 m)
BSicon eHST.svg Furuheim (1937)
BSicon eABZg+r.svg sidespor til Frya industriområde
BSicon BHF.svg 242,55 km Ringebu (1896) 197,1 moh.
BSicon hKRZWae.svg Våla (31 m)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv2532 Randklevsvegen
BSicon hKRZWae.svg Lågen (173,5 m)
BSicon TUNNEL2.svg Randklev II (90 m)
BSicon TUNNEL2.svg Randklev I (58 m)
BSicon BST.svg 237,74 km Randklev blokkpost
BSicon STR+l.svgBSicon ABZgr.svgBSicon .svg
BSicon KDSTe.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Ringebu pukkverk
BSicon eHST.svg Strande (1937)
BSicon eHST.svg 235,39 km Kvitfjell (1992)
BSicon DST.svg 232,19 km Fåvang (1896)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv2532 Stasjonsvegen
BSicon eHST.svg Årnes (1937)
BSicon DST.svg 224,15 km Losna (1896)
BSicon BST.svg Botterud (1937, blokkpost)
BSicon DST.svg 214,35 km Tretten (1894)
BSicon BUE.svg 254 Musdalsvegen
BSicon eHST.svg Flagstad (1937)
BSicon eHST.svg Lindløkka (1937)
BSicon BST.svg 208,08 km Nordli blokkpost
BSicon eHST.svg Sæther (1937)
BSicon DST.svg 203,21 km Øyer (1894)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv2532 Rabbevegen
BSicon eHST.svg Rybakken (1937)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv2532 Hunderfossvegen
BSicon BST.svg Hafjell (1994)
BSicon HST.svg 198,26 km Hunderfossen (1986)
BSicon eABZg+l.svg Sidespor
BSicon hKRZWae.svg Lågen (162 m)
BSicon BST.svg 196,82 km Hunder (1894, blokkpost)
BSicon eHST.svg Andersstua (1937)
BSicon eHST.svg Smedstua (1937)
BSicon DST.svg 191,68 km Fåberg (1894)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv2532 Brunlaugbakken
BSicon ABZg+l.svg Fåberg omformerstasjon
BSicon eHST.svg Sundgården (1937)
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv2522
BSicon eHST.svg Storhove (1937)
BSicon KDSTa.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Hove tømmerterminal
BSicon STR.svgBSicon DST.svgBSicon .svg 187,75 km Hove (1991)
BSicon STRl.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon .svg
BSicon ABZgr.svg Sidespor til Korgen
BSicon SKRZ-Eo.svg 213 (94 m)
BSicon STR+l.svgBSicon ABZgr.svgBSicon .svg
BSicon KDSTe.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Norsk olje
BSicon hKRZWae.svg Mesna (28 m)
BSicon BHF.svg 184,48 km Lillehammer (1894) 179,5 moh.
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E6.svg Mesnadalsvegen (40,5 m)
BSicon eABZg+r.svg Industrispor
BSicon eHST.svg 181,50 km Kråkodden (1957)
BSicon BST.svg 180,20 km Dallerud blokkpost
BSicon STR+GRZq.svg OpplandHedmark
BSicon TUNNEL1.svg Skogsodden (107 m)
BSicon DST.svg 174,71 km Bergseng (1894)
BSicon TUNNEL1.svg Bergseng (77 m)
BSicon eHST.svg Verket (1960)
BSicon eHST.svg Grønvold (1937)
BSicon DST.svg 168,47 km Brøttum (1894)
BSicon eHST.svg Havik (1937)
BSicon PSL.svg 162,91 km Bergsvika (1993)
BSicon eHST.svg 159,81 km Ring (1894)
BSicon eHST.svg Vea (1937)
BSicon eHST.svg Haugen (1937)
BSicon BHF.svg 155,95 km Moelv (1894) 147,3 moh.
BSicon SKRZ-Eo.svg 213 Storgata (53 m)
BSicon hKRZWae.svg Moelva (73 m)
BSicon TUNNEL1.svg Ringsaker (33 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv1788 Tandevegen
BSicon BST.svg 152,48 km Ringsaker (1894, blokkpost)
BSicon eHST.svg Kjos (1937)
BSicon PSL.svg 148,23 km Rudshøgda (1915)
BSicon SKRZ-Eu.svg 228 Rudsvegen
BSicon eHST.svg Tokstad (1937)
BSicon BST.svg 144,39 km Veldre blokkpost
BSicon eHST.svg 144,20 km Veldre (1894)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv1688 Fangbergsvegen
BSicon eHST.svg Stigen (1937)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv1776 Skansvegen
BSicon .svgBSicon ABZgl.svgBSicon KDSTeq.svg Thiis & Co.
BSicon SKRZ-Eu.svg 184 Ringsakervegen
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg Nils Amblis veg
BSicon BHF.svg 139,90 km Brumunddal (1894) 134,0 moh.
BSicon BUE.svg Fv1774 Mjøsvegen
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg
BSicon eHST.svg Hagen (1937)
BSicon BST.svg 136,25 km Langodden blokkpost
BSicon eHST.svg Strandvik (1937)
BSicon PSL.svg 133,19 km Jessnes (1894)
BSicon TUNNEL2.svg Furuberget (76 m)
BSicon eHST.svg Ulvestua (1937)
BSicon BST.svg 129,79 km Furuberget (1937, blokkpost)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv1750 Nystuvegen
BSicon STR+l.svgBSicon ABZgr.svgBSicon .svg 129,41 km Sidespor til Martodden (1959)
BSicon STR.svgBSicon ABZgl.svgBSicon KDSTeq.svg Hamar Kornsilo
BSicon STR.svgBSicon eHST.svgBSicon .svg Martodden (1959)
BSicon KDSTe.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Norsk Jernbanemuseum
BSicon exKDSTaq.svgBSicon eABZgr.svgBSicon .svg Vinmonopolet
BSicon eHST.svg Nordvika (1937)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv1747 Vognvegen
BSicon eHST.svg Melkefabrikken (1937)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv1747 Storhamargata
BSicon eABZg+l.svg sidespor
BSicon BHF.svg 126,26 km Hamar (1862) 127,0 moh.
BSicon .svgBSicon dABZgl.svgBSicon SPLa+r.svg
BSicon d.svgBSicon dSHI2gl.svgBSicon dSHI2+r.svg
BSicon .svgBSicon dSTR.svgBSicon dSKRZ-Eu.svgBSicon dSKRZ-Eu.svg 222 Stangevegen
BSicon d.svgBSicon dSTR.svgBSicon dSKRZ-Eu.svg 222 Stangevegen
BSicon .svgBSicon vSTR.svgBSicon edKHSTe.svg Vikingskipet (1993)
BSicon d.svgBSicon dSTR.svgBSicon dLSTR.svg Rørosbanen til Elverum
BSicon d.svgBSicon ABZgl.svgBSicon dLSTRq.svg Rørosbanen til Elverum
BSicon hKRZWae.svg Akersvika (59 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv1852 Sandvikavegen
BSicon KDSTaq.svgBSicon ABZgr.svgBSicon .svg 123,85 km Sandvika Sidespor til Ideal flatbrødfabrikk
BSicon BST.svg 123,24 km Akersvika blokkpost
BSicon eHST.svg 121,88 km Gubberud (1882)
BSicon BUE.svg Fv1856 Gubberudvegen
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv1858 Hvervagutua
BSicon PSL.svg 119,25 km Ottestad (1880)
BSicon eHST.svg Vevlingstad (1937)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv1862 Fokholgutua
BSicon SKRZ-Eo.svg 222 Storgata
BSicon BHF.svg 114,42 km Stange (1880) 222,4 moh.
BSicon eBUE.svg Kristian Fjelds gate
BSicon eHST.svg Rønehagen (1936)
BSicon DST.svg 110,21 km Sørli tømmerterminal (1992)
BSicon PSL.svg 107,47 km Steinsrud (1882)
BSicon eHST.svg Fansrud (1936)
BSicon SKRZ-Eu.svg 222 Rabbsletta
BSicon BHF.svg 101,77 km Tangen (1880) 164,4 moh.
BSicon eHST.svg Skaberud (1936)
BSicon PSL.svg 96,99 km Espa (1880)
BSicon eHST.svg Mjøsvang (1936)
BSicon BST.svg 93,11 km Kleverud blokkpost
BSicon eBHF.svg 89,81 km Strandlykkja (1882)
BSicon TUNNEL2.svg Morstutunnelen (0,2 km)
BSicon STR+GRZq.svg HedmarkAkershus
BSicon eHST.svg Skrårud (1937-1980)
BSicon exKRW+l.svgBSicon eKRWgr.svgBSicon .svg
BSicon exSTR.svgBSicon tSTRa.svgBSicon .svg Ulvintunnelen (3985 m)
BSicon tSTRa.svg Ulvintunnelen (3985 m)
BSicon exBHF.svgBSicon tSTR.svgBSicon .svg 84,05 km Morskogen (1880)
BSicon exSTR.svgBSicon tSTRe.svgBSicon .svg
BSicon tSTRe.svg
BSicon exKRWl.svgBSicon eKRWg+r.svgBSicon .svg
BSicon eHST.svg Korslund (1936-1980)
BSicon exdSHI2+l.svgBSicon edSHI2gr.svgBSicon d.svg
BSicon exdTUNNEL2.svgBSicon dTUNNEL1.svgBSicon d.svg Korslund/Molykkjatunnelen (120 m/580 m)
BSicon TUNNEL1.svg Molykkjatunnelen (580 m)
BSicon exdPSL.svgBSicon dSTR.svgBSicon d.svg 79,71 km Molykkja (1993–2012)
BSicon exdHST.svgBSicon dSTR.svgBSicon d.svg Ørbekk (1936-1980)
BSicon exdSHI2l.svgBSicon edSHI2g+r.svgBSicon d.svg
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E6.svg Dorrbrua
BSicon SKRZ-Eu.svg 177 Langset bru
BSicon eABZg+l.svg Dorr Sidespor
BSicon hKRZWae.svg Minnesund jernbanebru (1925, 363 m)
BSicon DST.svg 75,33 km Minnesund (1880)
BSicon eHST.svg Bunes (1936-1980)
BSicon BST.svg 71,44 km Vettalstøen blokkpost
BSicon eHST.svg Dokknes (1936-1980)
BSicon BHF.svg 67,86 Eidsvoll stasjon (1854) 127,2 moh.
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZgr.svgBSicon d.svg Gardermobanen via Oslo Lufthavn til Oslo S
BSicon LSTR.svg Hovedbanen til Oslo S
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svg

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Dovrebanen – en suksesshistorie!». Digitalt fortalt. 29. august 2012. Besøkt 27. desember 2012. 
  2. ^ «Jernbanedrift er lønnsomt, men ikke på Meråkerbanen, Raumabanen og deler av Rørosbanen». Samferdsel. juni 2004. Besøkt 29. desember 2012. 
  3. ^ «Dovrebanen elektrifiseres Mindre til andre anlegg?». Aftenposten morgen: 1 og 6. 11. mai 1962. «Efter en ni timers omfattende debatt besluttet Stortinget igår kveld at elektrifiseringen av Dovrebanen skal gjennomføres i henhold til elektrifiseringsplanen av 1952» 
  4. ^ Jernbaneverket Fra fjell til tunnel (Bane NOR)
  5. ^ Solberg, Mari Gisvold (6. desember 2019). «Norges lengste jernbanebru er så stor at den må bygges med utstyr fra offshorenæringen». Tu.no (norsk). Besøkt 20. august 2021. 
  6. ^ «Minnevika jernbanebru - Bane NOR». www.banenor.no. Besøkt 20. august 2021. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]