Randsfjordbanen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Randsfjordbanen
Åpningen av Randsfjordbanen i 1868
Info
TypeJernbane
SystemElektrisk drift t.o.m. Hønefoss
UtgangsstasjonDrammen stasjon
EndestasjonRandsfjord stasjon
Drift
Åpnet1866 og 1868
EierBane NOR
Operatør(er)Vy
Type trafikkPassasjerer
MaterielltyperNSB type 73
Teknisk
Lengde87 km
Høyeste hastighet120 km/t
- krengetog 130 km/t

Randsfjordbanen var anlagt som jernbane fra Drammen via Hokksund, Vikersund, Tyristrand, Hønefoss, Hen, Eggemoen til Randsfjord stasjon i sørvestenden av Randsfjorden ved Jevnaker, med sidespor fra Hokksund til Kongsberg. Hovedlinjen ble åpnet 1868, sidelinjen til Kongsberg i 1871 og sidelinjen fra Vikersund til Krøderen (Krøderbanen) i 1872. Banen var opprinnelig smalsporet (1067 mm), og den ble utvidet til normalspor i 1909.

Fra Drammen er det forbindelse til Oslo med Drammenbanen og til Vestfoldbyene, Porsgrunn og Skien med Vestfoldbanen. Fra Hokksund er det forbindelse med Sørlandsbanen i retning Kongsberg og videre til Kristiansand og Stavanger. I Vikersund greiner den nedlagte Krøderbanen av, mens på Hønefoss greiner Roa-Hønefossbanen av mot nordøst og Bergensbanen mot nordvest. Ved Hen stasjon greinet den nedlagte Sperillbanen av mot nord.

Etter anleggelsen av Sørlandsbanen fra 1920, inngår linjen Drammen–Hokksund–Kongsberg i denne, slik at Randsfjordbanen regnes å ha sitt startpunkt i Hokksund. I dag er det kun linjen Hokksund–Hønefoss som har regulær trafikk med togene Oslo–Bergen, som går over Randsfjordbanen selv om Roa–Hønefosslinjen er kortere.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Den 11. juni 1863 vedtok Stortinget med 65 mot 44 stemmer å bygge banen. Den 31. oktober 1866 ble første del av strekningen åpnet. Den knyttet Vikersund og Drammen sammen. Den 1. desember 1867 ble så Skjærdalen på Tyristrand knyttet til strekningen. Etter hvert ble også arbeidene med å bygge en jernbanestasjon på Hønefoss ferdig, og den 12. oktober 1868 kunne toget rulle helt fra Drammen til Randsfjord stasjon ved Randsfjorden. Randsfjordbanen var den femte jernbanestrekningen i landet.

Sidelinjene til Kongsberg åpnet 10. november 1871, til Krøderen 28. november 1872, og Sperillbanen kom i drift 2. august 1926. Persontrafikken på Krøderbanen ble lagt ned 19. januar 1958 og banen er nå museumsjernbane.

I 1909 ble det bygget ny trasé for Bergensbanen fra Hønefoss til Roa på østsiden av Randselva med ny stasjon på Jevnaker, ca. 1 km fra den gamle endestasjonen. Den nye stasjonen tok snart over mye av trafikken fordi den hadde en gunstigere beliggenhet i forhold til Hadeland Glassverk og sagbrukene i nærheten. Samme år ble Randsfjordbanen utvidet til normalspor.

Randsfjordbanens strekning mellom Drammen og Hønefoss ble elektrifisert i to etapper. Drammen–Hokksund ble elektrifisert i 1929 sammen med Sørlandsbanen ned til Kongsberg. Resten av strekningen opp til Hønefoss var elektrifisert i 1959.

Persontrafikken mellom Hønefoss og Randsfjord ble nedlagt i 1933, gjenopptatt 1944 og endelig nedlagt 26. mai 1968, etter 100 års drift. Øvre del av Randsfjordbanen ble nå en ren godsbane. Linjen ble forkortet ved Bergermoen 1. januar 1981. I 1984 ble skinnegangen på strekningen mellom Bergermoen og Randsfjord fjernet, til fordel for cirka to kilometer gang- og sykkelvei på traséen.

I 2001 ble lokaltrafikken mellom Hokksund og Hønefoss innstilt på grunn av svake passasjertall. I 2003 ble trafikken gjenopptatt, men innstilt igjen i 2004.

Siden 4. april 2011 har strekningen Hønefoss–Hen status som skifteområde underlagt Hønefoss stasjon.

Linjekart[rediger | rediger kilde]

Tegnforklaring
Vis V veier, H historikk, D driftsanlegg
130,91 km Randsfjord (1868–1980) 141,4 moh.
245 Hønefossvegen
129,53 km Styggdal (1931–33,1945–68) 158,5 moh.
128,65 km Bergermoen 171,8 moh.
128,74 km Bergermoen 171,8 moh.
sidespor til Norema
Akershus
Buskerud
126,90 km Eggemoen (1951–1968) 194,0 moh.
sidespor til Eggemoen lasteplass
126,69 km Viul (1931–1933) 197,2 moh.
125,48 km Marigård (1931–33, 1944–68) 199,7 moh.
124,34 km Vågård (1931–33, 1944–68) 199,2 moh.
sidespor til Østlandske Spennbetong
122,36 km Geiteryggen (1944–1968) 200,9 moh.
sidespor til Østlandske Spennbetong
122,17 km Skytebanen (1931–1933) 198,0 moh.
sidespor til Østlandske Spennbetong
Væla (ca. 25 m)
Ådalsveien
Væla
sidespor til Hensmoen industriområde
122,27 km Hensmoen tømmerterminal
sidespor til Hen grustak
Sperillbanen
sidespor
119,42 km Hen (1868) 156,7 moh.
Hensfossen bru (Ådalselva, 150,6 m)
118,13 km Ådalen (1931–33, 1945–68) 146,9 moh.
117,13 km Begna (1931–33, 1945–68) 135,7 moh.
Follum bru
115,22 km Hovsfoss (1931–33, 1944–68) 115,8 moh.
114,62 km Follum tømmerterminal
Fv2872 Hofsfossveien
114,34 km Frydenlund (1931–1933) 103,8 moh.
290 Soknedalsveien (ca. 15 m)
Bergensbanen
112,8 km
89,57 km
Hønefoss (1868) 96,8 moh.
Roa-Hønefossbanen
111,85 km Nyveien undergang (1931–1932) 101,9 moh.
provisorisk forbindelse fra Bergensbanen (1909–12)
111,10 km Tolpinrud (1953–1958) 110,8 moh.
Sørumsmarka bru i fylling (ca. 100 m)
108,73 km Pålsgård broovergang (1931–32) 91,3 moh.
Bjerke bru over Sogna (173,8 m)
Bjerke bru over Sogna (173,8 m)
Askveien
106,53 km Ask (1868–2003) 68,9 moh.
105,79 km Muggerud (1932–1932) 68,7 moh.
104,73 km Egge (1931–32, 1934–78) 73,9 moh.
103,02 km Veholt (1931–32, 1934–78) 73,0 moh.
113,10 km Maurerud (1932–1932) 76,1 moh.
100,81 km Tangen (1946) 74,0 moh.
100,55 km Støa (1931–1932) 73,8 moh.
Skjærdalen (56 m)
99,18 km Tyristrand (1867) 78,9 moh.
98,36 km Hagabru (1931) 80,5 moh.
96,14 km Haugstangen (1931–1932) 75,6 moh.
94,88 km Mitten (1931–1932) 76,2 moh.
93,69 km Nakkerud (1874) 74,2 moh.
Henoa (ca. 20 m)
92,12 km Fjellstangen (1931–1932) 73,5 moh.
91,25 km Lerskallen (1950) 78,9 moh.
91,08 km Ås (1931–1932) 82,4 moh.
89,87 km Drolsum (1903) 83,7 moh.
87,50 km Tørrhaug (1931–1932) 72,0 moh.
86,64 km Hervik (1931–1932) 67,9 moh.
Krøderbanen (Museumsbane)
84,50 km Vikersund (1866) 67,1 moh.
284 Strandveien
79,95 km Geithus (1875) 66,2 moh.
Drammenselvens Papirfabrikker
Katfoss bru
Kattfoss bru over Drammenselva (132,5 m)
godsspor
78,85 km Kattfoss (1956) 66,7 moh.
Fv2834 Gravfossveien
77,10 km Linnerud (1953) 50,0 moh.
287 Lilleåsgata
73,87 km Åmot (1866) 22,7 moh.
Døvikfoss bru over Drammenselva (103 m)
70,39 km Hassel (1961) 15,9 moh.
68,28 km Skotselv (1866) 17,1 moh.
godsspor
Fv2736 Verksveien
Bingselva (129 m)
63,70 km Burud (1875) 42,6 moh.
60,10 km Hellefoss industrispor (1932–1932) 32,1 moh.
Hoenselva (112,5 m)
Sørlandsbanen til Hjuksebø (1920)
98,39 km Kongsberg gamle stasjon (1871)
92,59 km Skollenborg (1871)
85,76 km Krekling (1874)
81,61 km Darbu (1871)
78,00 km Flesaker (1891)
75,79 km Vestfossen (1871)
Sidelinjen til Kongsberg
Sørlandsbanen fra Kongsberg
Vestre Brugate (ca. 20 m)
60,22 km Hokksund (1866) 8,0 moh.
Vestfosselva (25 m)
59,95 km Ring Teigen industrispor
Loselva (20 m)
57,00 km Steinberg (1906) 5,4 moh.
Kilen bru (85 m)
54.00 km Mjøndalen (1866) 5,2 moh.
Fv2708
Mjøndalslokket bru (26 m)
sidespor til Rygkollen grustak
Dalerovergangen Fv2708 Drammensveien
48,39 km Daler (1966)
45,63 km Pukerud (1915–1989) 7,2 moh.
45,20 km Gulskogen (1868) 8,0 moh.
42,50 km Sundland skiftestasjon
Vestfoldbanen
Nybyen godsterminal
283 Kreftings gate
42 km Drammen (1866) 2,2 moh.
Drammenbanen til Oslo S

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]