Randsfjordbanen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Randsfjordbanen
Randsfjordbanen 1868.jpg
Åpningen av Randsfjordbanen i 1868
Info
TypeJernbane
SystemElektrisk drift t.o.m. Hønefoss
UtgangsstasjonDrammen stasjon
EndestasjonRandsfjord stasjon
Drift
Åpnet1866 og 1868
EierBane NOR
Operatør(er)Vy
Type trafikkPassasjerer
MaterielltyperNSB type 73
Teknisk
Lengde87 km
Høyeste hastighet120 km/t
- krengetog 130 km/t

Randsfjordbanen var anlagt som jernbane fra Drammen via Hokksund, Vikersund, Tyristrand, Hønefoss, Hen, Eggemoen til Randsfjord stasjon i sørvestenden av Randsfjorden ved Jevnaker i Viken, med sidespor fra Hokksund til Kongsberg. Hovedlinjen ble åpnet 1868, sidesporet til Kongsberg i 1871. Banen var opprinnelig smalsporet (1067 mm), og den ble utvidet til normalspor i 1909.

Fra Drammen er det forbindelse til Oslo med Drammenbanen og til Vestfoldbyene, Porsgrunn og Skien med Vestfoldbanen. Fra Hokksund er det forbindelse med Sørlandsbanen i retning Kongsberg og videre til Kristiansand og Stavanger. I Vikersund greiner den nedlagte Krøderbanen av, mens på Hønefoss greiner Roa-Hønefossbanen av mot nordøst og Bergensbanen mot nordvest. Ved Hen stasjon greinet den nedlagte Sperillbanen av mot nord.

Etter anleggelsen av Sørlandsbanen fra 1920, inngår linjen Drammen-Hokksund-Kongsberg i denne, slik at Randsfjordbanen regnes å ha sitt startpunkt i Hokksund. I dag er det kun linjen Hokksund-Hønefoss som har regulær trafikk med togene Oslo-Bergen, som går over Randsfjordbanen selv om Roa–Hønefosslinjen er kortere.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Den 11. juni 1863 vedtok Stortinget med 65 mot 44 stemmer å bygge banen. Den 31. oktober 1866 ble første del av strekningen åpnet. Den knyttet Vikersund og Drammen sammen. Den 1. desember 1867 ble så Skjærdalen på Tyristrand knyttet til strekningen. Etter hvert ble også arbeidene med å bygge en jernbanestasjon på Hønefoss ferdig, og den 12. oktober 1868 kunne toget rulle helt fra Drammen til Randsfjord stasjon ved Randsfjorden. Randsfjordbanen var den femte jernbanestrekningen i landet.

Sidelinjene til Kongsberg åpnet 10. november 1871, til Krøderen 28. november 1872, og Sperillbanen kom i drift 2. august 1926. Persontrafikken på Krøderbanen ble lagt ned 19. januar 1958 og banen er nå museumsjernbane.

I 1909 ble det bygget ny trasé for Bergensbanen fra Hønefoss til Roa på østsiden av Randselva med ny stasjon på Jevnaker, ca. 1 km fra den gamle endestasjonen. Den nye stasjonen tok snart over mye av trafikken fordi den hadde en gunstigere beliggenhet i forhold til Hadeland Glassverk og sagbrukene i nærheten. Samme år ble Randsfjordbanen utvidet til normalspor.

Randsfjordbanens strekning mellom Drammen og Hønefoss ble elektrifisert i to etapper. Drammen-Hokksund ble elektrifisert i 1929 sammen med Sørlandsbanen ned til Kongsberg. Resten av strekningen opp til Hønefoss var elektrifisert i 1959.

Persontrafikken mellom Hønefoss og Randsfjord ble nedlagt i 1933, gjenopptatt 1944 og endelig nedlagt 26. mai 1968, etter 100 års drift. Øvre del av Randsfjordbanen ble nå en ren godsbane. Linjen ble forkortet ved Bergermoen 1. januar 1981. I 1984 ble skinnegangen på strekningen mellom Bergermoen og Randsfjord fjernet, til fordel for cirka to kilometer gang- og sykkelvei på traséen.

I 2001 ble lokaltrafikken mellom Hokksund og Hønefoss innstilt på grunn av svake passasjertall. I 2003 ble trafikken gjenopptatt, men innstilt igjen i 2004.

Siden 4. april 2011 har strekningen Hønefoss–Hen status som skifteområde underlagt Hønefoss stasjon.

Linjekart[rediger | rediger kilde]

Tegnforklaring
Vis V veier, H historikk, D driftsanlegg
BSicon exKBHFa.svg 130,91 km Randsfjord (1868) 141,4 moh.
BSicon exSKRZ-Eu.svg 245 Hønefossvegen
BSicon exHST.svg 129,53 km Styggdal (1931-33,1945-68) 158,5 moh.
BSicon ENDExa.svg 128,65 km Bergermoen 171,8 moh.
BSicon ENDEa.svg 128,74 km Bergermoen 171,8 moh.
BSicon eABZg+l.svg sidespor til Norema
BSicon STR+GRZq.svg Oppland
Buskerud
BSicon eHST.svg 126,90 km Eggemoen (1944) 194,0 moh.
BSicon eABZg+l.svg sidespor til Eggemoen lasteplass
BSicon eHST.svg 126,69 km Viul (1931-33) 197,2 moh.
BSicon eHST.svg 125,48 km Marigård (1931-33) 199,7 moh.
BSicon eHST.svg 124,34 km Vågård (1930) 199,2 moh.
BSicon eABZgl.svg sidespor til Østlandske Spennbetong
BSicon eHST.svg 122,36 km Geiteryggen (1944) 200,9 moh.
BSicon eABZgl.svg sidespor til Østlandske Spennbetong
BSicon eHST.svg 122,17 km Skytebanen (1931) 198,0 moh.
BSicon eABZg+r.svg sidespor til Østlandske Spennbetong
BSicon hKRZWae.svg Væla (ca. 25 m)
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E16.svg Ådalsveien
BSicon hKRZWae.svg Væla
BSicon ABZg+l.svg sidespor til Hensmoen industriområde
BSicon DST.svg 122,27 km Hensmoen tømmerterminal
BSicon eABZg+l.svg sidespor til Hen grustak
BSicon exdLSTRq.svgBSicon eABZg+r.svgBSicon d.svg Sperillbanen
BSicon eABZg+r.svg sidespor
BSicon DST.svg 119,42 km Hen (1868) 156,7 moh.
BSicon hKRZWae.svg Hensfossen bru (Ådalselva, 150,6 m)
BSicon eHST.svg 118,13 km Ådalen (1931) 146,9 moh.
BSicon eHST.svg 117,13 km Begna (1931) 135,7 moh.
BSicon SKRZ-Yu.svg Stamvei E16.svg Follum bru
BSicon eHST.svg 115,22 km Hovsfoss (1931) 115,8 moh.
BSicon DST.svg 114,62 km Follum tømmerterminal
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv2872 Hofsfossveien
BSicon eHST.svg 114,34 km Frydenlund (1931) 103,8 moh.
BSicon SKRZ-Eo.svg 290 Soknedalsveien (ca. 15 m)
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon d.svg Bergensbanen
BSicon BHF.svg
112,8 km
89,57 km
Hønefoss (1868) 96,8 moh.
BSicon d.svgBSicon ABZgl.svgBSicon dLSTRq.svg Roa-Hønefossbanen
BSicon eHST.svg 111,85 km Nyveien undergang (1931) 101,9 moh.
BSicon eABZgr+r.svg provisorisk forbindelse fra Bergensbanen (1909–12)
BSicon eHST.svg 111,10 km Tolpinrud (1953) 110,8 moh.
BSicon TUNNEL1.svg Stamvei E16.svg Sørumsmarka bru i fylling (ca. 100 m)
BSicon eHST.svg 108,73 km Pålsgård broovergang (1931) 91,3 moh.
BSicon hKRZWa.svg Bjerke bru over Sogna (173,8 m)
BSicon hKRZWae.svg Bjerke bru over Sogna (173,8 m)
BSicon hSKRZ-Ye.svg Riksvei 35.svg Askveien
BSicon eBHF.svg 106,53 km Ask (1868) 68,9 moh.
BSicon eHST.svg 105,79 km Muggerud (1932) 68,7 moh.
BSicon eHST.svg 104,73 km Egge (1931) 73,9 moh.
BSicon eHST.svg 103,02 km Veholt (1931) 73,0 moh.
BSicon eHST.svg 113,10 km Maurerud (1932) 76,1 moh.
BSicon BST.svg 100,81 km Tangen (1946) 74,0 moh.
BSicon eHST.svg 100,55 km Støa (1931) 73,8 moh.
BSicon hSTRae.svg Skjærdalen (56 m)
BSicon DST.svg 99,18 km Tyristrand (1867) 78,9 moh.
BSicon BST.svg 98,36 km Hagabru (1931) 80,5 moh.
BSicon eHST.svg 96,14 km Haugstangen (1931) 75,6 moh.
BSicon eHST.svg 94,88 km Mitten (1931) 76,2 moh.
BSicon BST.svg 93,69 km Nakkerud (1874) 74,2 moh.
BSicon hKRZWae.svg Henoa (ca. 20 m)
BSicon eHST.svg 92,12 km Fjellstangen (1931) 73,5 moh.
BSicon BST.svg 91,25 km Lerskallen (1950) 78,9 moh.
BSicon eHST.svg 91,08 km Ås (1931) 82,4 moh.
BSicon BST.svg 89,87 km Drolsum (1903) 83,7 moh.
BSicon eHST.svg 87,50 km Tørrhaug (1931) 72,0 moh.
BSicon eHST.svg 86,64 km Hervik (1931) 67,9 moh.
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon d.svg Krøderbanen (Museumsbane)
BSicon lDAMPF.svgBSicon BHF.svgBSicon .svg 84,50 km Vikersund (1866) 67,1 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg 284 Strandveien
BSicon DST.svg 79,95 km Geithus (1875) 66,2 moh.
BSicon .svgBSicon eABZgl.svgBSicon exSTR+r.svg
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon exhKRZWae.svg
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon exKDSTe.svg Drammenselvens Papirfabrikker
BSicon SKRZ-Yu.svg Riksvei 35.svg Katfoss bru
BSicon hKRZWae.svg Kattfoss bru over Drammenselva (132,5 m)
BSicon eABZgl.svg godsspor
BSicon BST.svg 78,85 km Kattfoss (1956) 66,7 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv2834 Gravfossveien
BSicon BST.svg 77,10 km Linnerud (1953) 50,0 moh.
BSicon SKRZ-Eu.svg 287 Lilleåsgata
BSicon DST.svg 73,87 km Åmot (1866) 22,7 moh.
BSicon hKRZWae.svg Døvikfoss bru over Drammenselva (103 m)
BSicon BST.svg 70,39 km Hassel (1961) 15,9 moh.
BSicon DST.svg 68,28 km Skotselv (1866) 17,1 moh.
BSicon eABZgr.svg godsspor
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv2736 Verksveien
BSicon hKRZWae.svg Bingselva (129 m)
BSicon BST.svg 63,70 km Burud (1875) 42,6 moh.
BSicon eHST.svg 60,10 km Hellefoss industrispor (1932) 32,1 moh.
BSicon hKRZWae.svg Hoenselva (112,5 m)
BSicon LSTR+r.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Sørlandsbanen til Hjuksebø (1920)
BSicon eBHF.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 98,39 km Kongsberg gamle stasjon (1871)
BSicon eBHF.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 92,59 km Skollenborg (1871)
BSicon DST.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 85,76 km Krekling (1874)
BSicon BHF.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 81,61 km Darbu (1871)
BSicon eHST.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 78,00 km Flesaker (1891)
BSicon BHF.svgBSicon STR.svgBSicon .svg 75,79 km Vestfossen (1871)
BSicon STRl.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon .svg Sidelinjen til Kongsberg
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon d.svg Sørlandsbanen fra Kongsberg
BSicon SKRZ-Yo.svg Riksvei 35.svg Vestre Brugate (ca. 20 m)
BSicon BHF.svg 60,22 km Hokksund (1866) 8,0 moh.
BSicon hKRZWae.svg Vestfosselva (25 m)
BSicon ABZg+l.svg 59,95 km Ring Teigen industrispor
BSicon hKRZWae.svg Loselva (20 m)
BSicon BHF.svg 57,00 km Steinberg (1906) 5,4 moh.
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E134.svg Kilen bru (85 m)
BSicon BHF.svg 54.00 km Mjøndalen (1866) 5,2 moh.
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv2708
BSicon SKRZ-Yo.svg Stamvei E134.svg Mjøndalslokket bru (26 m)
BSicon ABZgr.svg sidespor til Rygkollen grustak
BSicon BUE.svg Dalerovergangen Fv2708 Drammensveien
BSicon PSL.svg 48,39 km Daler (1966)
BSicon eHST.svg 45,63 km Pukerud (1915) 7,2 moh.
BSicon BHF.svg 45,20 km Gulskogen (1868) 8,0 moh.
BSicon DST.svg 42,50 km Sundland skiftestasjon
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon d.svg Vestfoldbanen
BSicon KDSTaq.svgBSicon ABZg+r.svgBSicon .svg Nybyen godsterminal
BSicon SKRZ-Eo.svg 283 Kreftings gate
BSicon BHF.svg 42 km Drammen (1866) 2,2 moh.
BSicon LSTR.svg Drammenbanen til Oslo S


Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]