Norsk Kvinnesaksforening

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk Kvinnesaksforening
Logo of the Norwegian Association for Women's Rights (Norwegian).png
Grunnlegger(e)Gina Krog og Hagbart Berner
TypeTverrpolitisk organisasjon
Org.nummer975 659 720
Stiftet28. juni 1884 (135 år siden)
LandNorge
HovedkontorMajorstuveien 39,
0367 Oslo
LederKarin M. Bruzelius
Nettstedkvinnesak.no

NKF-leder og tidligere høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius under en forelesning om menneskerettighetenes stilling i norsk rett

Norsk Kvinnesaksforening (NKF; engelsk navn Norwegian Association for Women's Rights) er en norsk tverrpolitisk organisasjon som jobber for jenters og kvinners menneskerettigheter. Den ble etablert i 1884 og er Norges eldste kvinneorganisasjon. NKF har som grunnleggende prinsipp at kvinner skal ha samme rettigheter og muligheter i samfunnet som menn.

NKF spilte en sentral rolle i kampen for kvinners stemmerett frem til 1913 og har senere arbeidet for kvinners politiske deltagelse, kvinners rettigheter og muligheter i skole, utdanning og arbeidsliv, etableringen av Likestillingsombudet, likestillingsloven, implementering av FNs kvinnekonvensjon, mot vold mot kvinner og for å få kvinneperspektivet inn i internasjonale organisasjoner, utenrikspolitikk og internasjonal utvikling. NKF har også tatt initiativ til etableringen av flere andre organisasjoner, blant disse Norske Kvinners Sanitetsforening, Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål og Norges kvinnelobby. NKF favner politisk bredt og har alltid vært åpen for både kvinner og menn.

Tidligere høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius ble 16. juni 2018 valgt som leder av NKF. NKF har kontorer på Majorstuen i Oslo.

Historie[rediger | rediger kilde]

Venstrepolitikeren Gina Krog tok sammen med stortingsrepresentant Hagbart Berner initiativ til å stifte NKF. Asta Nørregaards maleri av Krog eies av NKF.

Stiftelsen[rediger | rediger kilde]

Norsk Kvinnesaksforening ble stiftet 28. juni 1884 for å «virke for at skaffe Kvinden den hende tilkommende Ret og Plads i Samfundet». Initiativtagerne var stemmerettsforkjemperen og Venstre-politikeren Gina Krog og stortingsrepresentant for Venstre Hagbart Berner. Berner var også den første redaktøren for Dagbladet, og han var kjent for å tale kvinnenes sak i Stortinget og stod tidligere bak lovforslaget som gav kvinner rett til å ta artium og studere ved universitetet. Ved siden av Krog og Berner var Anna Stang og Cecilie Thoresen blant de mest sentrale i etableringen. NKF var fra begynnelsen åpen for både kvinner og menn.

Blant de 171 stifterne var det 87 menn og 84 kvinner, herunder en lang rekke stortingsrepresentanter, med ett unntak alle partiformennene og statsministrene fra Venstre frem til 1908/09, senere Høyre-statsminister Francis Hagerup, redaktørene for de store Venstreavisene og andre kjente personer fra det politiske og offentlige liv.[1][2]

Selv om Norsk Kvinnesaksforening var partipolitisk nøytral var det en stor overvekt av Venstre-folk i organisasjonen, i en slik grad at den på 1800-tallet ble oppfattet som «den liberale kvinneorganisasjonen». Tre av organisasjonens første ledere var også gift med statsministre fra Venstre, og mange andre kvinner som var aktive i organisasjonen var gift med fremtredende Venstre-politikere.

Det første styret i NKF bestod av leder Hagbart Berner, nestleder Gina Krog og styremedlemmene Emil Nicolaysen, Mathilde Schjøtt, Olaf Skavlan, Anna Stang og Cecilie Thoresen. Berner foreslo Krog som leder, men hun takket nei. Camilla Collett ble utnevnt til æresmedlem på stiftelsesmøtet.[3]

Kampen for stemmerett[rediger | rediger kilde]

Fredrikke Marie Qvam, NKFs leder 1899–1903, var en av Norges mest innflytelsesrike politiske lobbyister og grunnla også Norske Kvinners Sanitetsforening. Hun var gift med statsminister Ole Anton Qvam.

I de første tre årtiene av NKFs eksistens stod kampen for kvinners stemmerett sentralt. Full stemmerett for kvinner ble oppnådd i 1913. De aller første årene var det uenighet om metoder og mål i stemmerettskampen, og det førte til at sentrale NKF-medlemmer med Gina Krog i spissen stiftet to avleggere, Kvindestemmeretsforeningen og senere Landskvindestemmeretsforeningen. NKF samarbeidet etterhvert nært med disse, og særlig med Landskvindestemmeretsforeningen.

Ved siden av kampen for stemmerett engasjerte NKF seg fra 1880-årene mot prostitusjon og særlig for å få slutt på ordningen med offentlig prostitusjon, som skildret i romanen Albertine. NKFs fjerde leder Anna Bugge var særlig opptatt av kvinners økonomiske uavhengighet, og NKF engasjerte seg også for å bedre kvinners utdannelse og økonomi. NKF arbeidet også mot vold mot kvinner, og kjempet for politisk innflytelse for kvinner.[4]

I 1895 ble Randi Blehr leder for NKF; hun var gift med statsminister Otto Albert Blehr og var også en markant forkjemper for norsk selvstendighet fra Sverige og for humanitære saker. Hun ble i 1899 etterfulgt av Fredrikke Marie Qvam. Qvam var gift med gift med statsminister Ole Anton Qvam og ble regnet som en av Norges mest innflytelsesrike politiske lobbyister, og derfor omtalt som «Korridorenes Dronning». I 1903 ble Randi Blehr leder for andre gang, og da hun gikk av i 1922 hadde hun ledet foreningen i 23 år til sammen, herunder gjennom seieren i stemmerettskampen. I 1896 ble den humanitære organisasjonen Norske Kvinners Sanitetsforening etablert etter initiativ fra NKF av Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Randi Blehr, og Qvam ledet sanitetsforeningen i 37 år.

Kvinners politiske deltagelse og likestilt arbeidsliv og skole[rediger | rediger kilde]

Margarete Bonnevie, NKFs leder 1936–1946, stod i spissen for en gruppe yngre kvinner som innledet en ny offensiv fase i NKFs historie og kjempet for kvinners rett til arbeid

Etter at stemmerett ble oppnådd i 1913 arbeidet NKF for å bedre kvinners politiske deltagelse og for kvinners likestilling i skole, utdanning og arbeidsliv.

I 1936 overtok en gruppe hovedsakelig yngre kvinner med Margarete Bonnevie i spissen ledelsen i organisasjonen og innledet en ny og mer offensiv fase, etter at organisasjonen hadde vært mindre aktiv i noen år. Ved siden av Bonnevie var Dakky Kiær og lege og stortingsrepresentant for Høyre Signe Swensson, som også ledet Norges yrkeskvinners landsforbund, sentrale i organisasjonen fra 1930-årene.

I 1930-årene ble kvinner igjen presset ut av arbeidslivet, blant annet gjennom en bestemmelse om at kvinner som giftet seg kunne sies opp, og NKF arbeidet for å få slutt på diskriminering av kvinner i arbeidslivet gjennom offentlige reguleringer og lover, og gjennom diskriminering fra arbeidsgivernes side. NKF tok i 1950-årene initiativ til fjerningen av samskatten, som gjorde at det ikke lønnet seg for gifte kvinner å ha arbeid. I 1960-årene engasjerte NKF seg for å få slutt på at gutter hadde flere teoretiske fag i skolen enn jentene.[4]

Internasjonalt arbeid og statlig institusjonalisering av likestillingsfeltet i etterkrigstiden[rediger | rediger kilde]

Karin M. Bruzelius, NKFs leder 1978–1984, ble i 1989 Norges første kvinnelige departementsråd og senere høyesterettsdommer

Eva Kolstad kom inn i foreningen som 28-åring i 1946 og ble dens mest markante lederskikkelse i etterkrigstiden. Hun ble valgt til leder i 1956 og satt i 12 år. I Kolstads ledertid ble NKF sterkt engasjert i internasjonalt arbeid, særlig gjennom FN-systemet. NKF har siden arbeidet mye for å få kvinneperspektivet inn i internasjonale organisasjoner, utenrikspolitikk og internasjonal utvikling. Kolstad ble også en sentral person i den statlige institusjonaliseringen av likestillingsfeltet i Norge.

Kolstad ble selv valgt inn i FNs kvinnekommisjon i 1969 som kandidat for regjeringene i alle de nordiske landene og ble senere forbruker- og administrasjonsminister og leder i Venstre. Kolstad stod for «kvinnesak på et liberalt, humanistisk grunnlag, hvor like rettigheter uansett kjønn var det sentrale» i tradisjonen etter Margarete Bonnevie.[5] I 1972 ble Likestillingsrådet etablert etter forslag fra NKF, og Eva Kolstad ble leder for rådet i 1975. I 1978 ble Likestillingsrådet avløst av Likestillingsombudet, og Kolstad ble utnevnt til det første ombudet. NKF arbeidet i 1970-årene også for å få vedtatt likestillingsloven.

Kolstads politiske linje ble videreført av etterfølgerne, herunder Karin M. Bruzelius, som var NKFs leder 1978–1984, og som ble Norges første kvinnelige departementsråd i 1989 og senere høyesterettsdommer. Gjennom 1970- og 1980-årene hadde NKF svært nære bånd til Likestillingsombudet, ikke bare gjennom at ombudet i mye av tiåret var Kolstad og at institusjonen hadde kommet i stand etter forslag fra NKF, men også gjennom at Bruzelius' etterfølger som NKF-leder Sigrun Hoel samtidig var nestleder hos ombudet og fungerende likestillingsombud i sin lederperiode.[6]

I slutten av 1980-årene var NKF sentral i TV-aksjonen «Kvinner i den tredje verden» og NKF var medstifter av TV-aksjonens etterfølger Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål i 1995.[4]

Bredt fokus på kvinners menneskerettigheter – NKF etter årtusenskiftet[rediger | rediger kilde]

Torild Skard, NKFs leder 2006–2013, var tidligere lagtingspresident, assisterende utenriksråd, FN-direktør og styreleder i UNICEF internasjonalt, og fornyet NKFs internasjonale engasjement

I dag har NKF et bredt fokus på kvinners menneskerettigheter i Norge og internasjonalt, og arbeider spesielt for implementering av FNs kvinnekonvensjon, for kvinners deltagelse i politikk i Norge og internasjonalt, og mot vold mot kvinner. NKF fungerer som diskusjonsforum og høringsinstans for spørsmål som berører kvinner og er særlig aktiv i arbeidet overfor ulike FN-organer.[4]

NKF ble igjen mer aktiv i internasjonalt arbeid rettet mot FN-systemet etter at Torild Skard (SV), tidligere lagtingspresident, assisterende utenriksråd, FN-direktør og styreleder i UNICEF internasjonalt, ble valgt til leder i 2006, og dette engasjementet ble videreført under Skards etterfølger, sosiologen Margunn Bjørnholt. I Skards ledertid tok NKF initiativ til å utarbeide den første skyggerapporten om Norges implementering av FNs kvinnekonvensjon til FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW-komiteen). I 2014 tok NKF initiativ til etableringen av Norges kvinnelobby, som har videreført arbeidet med skyggerapportene til FNs kvinnediskrimineringskomité under ledelse av Karin Bruzelius.

I 2016 ble Gro Harlem Brundtland æresmedlem i NKF[7] og samtidig ble Stortingets 1. visepresident Marit Nybakk (Ap) valgt som NKFs leder.[8] I 2018 ble Karin Bruzelius valgt til leder av NKF og Helga Hernes utnevnt til æresmedlem.[9]

Politisk plattform[rediger | rediger kilde]

Norsk Kvinnesaksforenings grunnleggende prinsipp er at kvinner skal ha samme rettigheter og muligheter i samfunnet som menn, og NKF jobber mot alt som medvirker til å skape eller opprettholde holdninger, lover og bestemmelser som diskriminerer kvinner og hindrer likestilling.[4] NKF er tverrpolitisk og derfor åpen for alle som støtter dette målet, uavhengig av politisk ståsted ellers, og har medlemmer med tilhørighet både på høyresiden, venstresiden og i sentrum av politikken.[4]

Mer konkret definerer NKF sine prioriterte mål i dag som at[10]

 • «politikken legges til rette for at kvinner kan delta»
 • «kvinner skal synliggjøres i media som aktive samfunns- og yrkesengasjerte mennesker»
 • «det skal satses mer på tiltak mot seksualisert vold, prostitusjon og pornografi»
 • «kvinneperspektivet må inn i alle internasjonale sammenhenger»
 • «kvinner og menn skal ha like rettigheter og like muligheter i skole, utdanning og arbeidsliv»

Norsk Kvinnesaksforening har alltid sett det som sin viktigste oppgave å være påvirker overfor myndighetene gjennom en konstruktiv dialog om politikkutforming; NKF-leder og høyesterettsdommer Karin Bruzelius har kalt det «et realistisk, nøkternt syn på praktisk kvinnesak».[11] Organisasjonen har siden etableringen for det meste stått for et liberalt samfunnssyn og en konsekvent likestillingslinje.[12] Arbeidet for konkrete politiske reformer, som stemmerett og senere andre formelle rettigheter, har alltid stått sentralt for NKF. Særlig fra 1970-årene fikk NKFs synspunkter stort gjennomslag i offentlig politikk og i det statlige likestillingsapparatet som ble dannet etter initiativ fra NKF, og som også i stor grad ble preget av NKFs politiske tradisjon, ikke minst gjennom Eva Kolstads arbeid som likestillingsombud. NKFs likestillingslinje stod i motsetning til de venstreradikale kvinneorganisasjonene i 1970-årene, gjerne kalt «den nye kvinnebevegelsen», som hadde et mer radikalt program bygget på kvinnefrigjøring heller enn likestilling; et eksempel på dette er at NKF var den eneste kvinneorganisasjonen som støttet innføringen av likestillingsloven.

NKFs tverrpolitiske ståsted medførte at NKF stilte seg nøytral til mange politiske spørsmål av mer generell natur som ikke var knyttet til likestilling; f.eks. var NKF nøytral til norsk medlemskap i EU. NKF hadde også et mer forsvarsvennlig ståsted og et mer positivt syn på vestlig sikkerhetspolitikk i sin alminnelighet under den kalde krigen enn de venstreorienterte kvinneorganisasjonene.[13]

Norsk Kvinnesaksforening var historisk den viktigste organisasjonen innen den borgerlige kvinnebevegelsen. Den borgerlige kvinnebevegelsens sentrale kampsaker, som rett til å ta examen artium og stemmerett, appellerte ikke i samme grad til arbeiderbevegelsens kvinner på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, og arbeiderkvinner var i liten grad representert i foreningen.[14][15] I dag representerer organisasjonen ulike segmenter både sosialt og politisk.

Lokaler[rediger | rediger kilde]

NKFs nåværende kontorer i Majorstuveien 39 i Oslo

Organisasjonen ble stiftet i Kristian Augusts gate 6 og hadde i mange år kontorer i Sehesteds gate 1, rett ved siden av. I dag eier organisasjonen egne kontor- og møtelokaler i Majorstuveien 39 i Oslo, som organisasjonen fikk i gave av et av sine medlemmer.

Forhold til andre organisasjoner[rediger | rediger kilde]

NKF har vært initiativtager til flere andre kvinneorganisasjoner.

Under stemmerettskampen frem til 1913 hadde NKF et nært forhold til Kvindestemmeretsforeningen og senere særlig til Landskvindestemmeretsforeningen.

I 1896 tok NKF initiativ til opprettelsen av den humanitære organisasjonen Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS).[16] Sanitetsforeningen ble en forening som favnet bredt blant norske kvinner, og hadde på det meste 250 000 medlemmer. Per 2015 var medlemstallet i NKS i overkant av 40 000.[17]

NKF var medlem av Norske Kvinners Nasjonalråd fra 1904 til 1972. NKF har siden 1937 vært medlem av International Alliance of Women, en internasjonal paraplyorganisasjon for 50 organisasjoner som jobber for kvinners menneskerettigheter, som var den fjerde organisasjonen som fikk generell konsultativ status i FNs økonomiske og sosiale råd. NKF er også tilsluttet Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (fra 1995) og Norges kvinnelobby (fra 2014), og tok initiativ til opprettelsen av begge organisasjonene.

[rediger | rediger kilde]

NKFs tradisjonelle logo er en solsikke. Solsikken ble tatt i bruk av forkjemperne for kvinners stemmerett i USA i 1867, og Aasta Hansteen brakte symbolet til NKF i 1894. NKF tok i bruk en logo som kombinerte solsikken med venussymbolet () under 125-årsjubileet; logoen ble utarbeidet av Torild Skard, og har senere vært gjengitt i ulike grafiske utforminger.[18]

Tidsskriftsutgivelser[rediger | rediger kilde]

Foreningen utgir tidsskriftene Feministen, med fokus på debattstoff, og Kvinnesaksnytt, med fokus på foreningsinterne nyheter.

NKF har tidligere utgitt bladet Nylænde (1885–1927).

Ledere[rediger | rediger kilde]

Nr. Bilde Navn Lederperiode Bakgrunn
1. Hagbard Berner.jpg Hagbart Berner 1884–1885 jurist, stortingsrepresentant for Venstre, borgermester i Christiania og redaktør for Dagbladet
2. Anna Stang.jpg Anna Stang 1885–1886 pikeskoleeier; gift med statsminister Jacob Stang
3. RagnaNielsen.jpg Ragna Nielsen 1886–1888 lærer og kvinnesaksforkjemper, formann for Riksmålsforbundet
4. Anna Bugge.jpg Anna Bugge 1888–1889 jurist, diplomat og kvinnesaksforkjemper; senere gift med Knut Wicksell
5. RagnaNielsen.jpg Ragna Nielsen 1889–1895 lærer og kvinnesaksforkjemper, formann for Riksmålsforbundet
6. Portrett av Randi Marie Blehr, 1899 (cropped).jpg Randi Blehr 1895–1899 kvinnesaksforkjemper, skoleleder; gift med statsminister Otto Albert Blehr
7. Fredrikke Marie Qvam.jpg Fredrikke Marie Qvam 1899–1903 kvinnesaksforkjemper, humanitær leder, grunnlegger av Norske Kvinners Sanitetsforening; gift med statsminister Ole Anton Qvam
8. Portrett av Randi Marie Blehr, 1899 (cropped).jpg Randi Blehr 1903–1922 kvinnesaksforkjemper, skoleleder; gift med statsminister Otto Albert Blehr
9. Aadel Lampe 1922–1926 kvinnesaksforkjemper, lærer for døve barn og politiker for Venstre, senere Frisinnede Venstre
10. Fredrikke Mørck (cropped).jpg Fredrikke Mørck 1926–1930 lærer og redaktør
11. Anna Hvoslef (cropped).jpg Anna Hvoslef 1930–1935 første kvinnelige journalist i Aftenposten
12. Kitty Bugge.jpg Kitty Bugge 1935–1936 kvinnesaksforkjemper
13. Margarete Bonnevie (cropped).jpeg Margarete Bonnevie 1936–1946 kvinnesaksforkjemper, Venstrepolitiker og forfatter; gift med høyesterettsdommer Thomas Bonnevie
14. Dakky Kiær.jpg Dakky Kiær 1946–1952 kvinnesaksforkjemper, sosialskoleleder og Venstrepolitiker
15. Ingerid Gjøstein Resi.jpg Ingerid Gjøstein Resi 1952–1955 filolog og Venstrepolitiker
16. Marit Aarum.jpg Marit Aarum 1955–1956 økonom, Venstrepolitiker og FN-ekspert
17. Signe Swensson.jpg Signe Swensson 1956 lege og stortingsrepresentant for Høyre
18. Eva Kolstad 1956–1968 forbruker- og administrasjonsminister, Venstre-leder og likestillingsombud; svigerdatter av statsminister Peder Kolstad
19. Clara Ottesen 1968–1972 økonom, FN-ekspert og sentralstyremedlem i Europabevegelsen
20. Kari Skjønsberg.jpg Kari Skjønsberg 1972–1978 førsteamanuensis i barnelitteratur, oversetter og forfatter
21. KM Bruzelius.jpg Karin M. Bruzelius 1978–1984 ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, senere departementsråd i Samferdselsdepartementet, høyesterettsdommer og medlem av Den faste voldgiftsdomstolen
22. Sigrun Hoel 1984–1988 jurist, nestleder hos Likestillingsombudet og fungerende likestillingsombud i 1984 og 1991
23. Irene Bauer 1988–1990 politiker for Arbeiderpartiet, politisk rådgiver i Næringsdepartementet og Arbeiderpartiets stortingsgruppe og avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet
24. Siri Hangeland 1990–1992 filolog og lektor
25. Bjørg Krane Bostad 1992–1994 komitésekretær for Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité; styremedlem i Amnesty Norge
26. Kjellaug Pettersen 1994–1998 spesialrådgiver i Utdannings- og forskningsdepartementet
27. Siri Hangeland 1998–2004 filolog og lektor
28. Berit Kvæven.jpg Berit Kvæven 2004–2006 sivilingeniør, kjemiker og sjefingeniør i Klima- og forurensningsdirektoratet, tidligere nestleder i Venstre, president i Tekna og politisk rådgiver for forbruker- og administrasjonsminister Eva Kolstad
29. Torild Skard (cropped).jpeg Torild Skard 2006–2013 psykolog og seniorforsker ved NUPI, tidligere stortingsrepresentant for SV, lagtingspresident, direktør for kvinnespørsmål i UNESCO, styreleder for UNICEFs internasjonale styre, assisterende utenriksråd og regionaldirektør i UNICEF for Vest- og Sentral-Afrika
30. Margunn Bjørnholt (cropped).jpeg Margunn Bjørnholt 2013–2016 sosiolog, økonom og forsker I ved NKVTS
31. Nordiska radets session i Helsingfors (5).jpg Marit Nybakk 2016–2018 stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet; 1. visepresident på Stortinget; tidligere president for Nordisk råd
32. KM Bruzelius.jpg Karin M. Bruzelius 2018– tidligere høyesterettsdommer, departementsråd og medlem av Den faste voldgiftsdomstolen i Haag

NKFs utmerkelser[rediger | rediger kilde]

Æresmedlemmer[rediger | rediger kilde]

Camilla Collett ble utnevnt til æresmedlem på stiftelsesmøtet i 1884

Æresmedlemskap er NKFs høyeste utmerkelse og ble første gang tildelt Camilla Collett på stiftelsesmøtet i 1884. Ifølge foreningen tildeles æresmedlemskap «ved sjeldne anledninger til personer som gjennom et helt ekstraordinært livsverk står som inspirasjon for alle som arbeider for de idealene NKF ble grunnlagt for å fremme».[19]

Gina Krog-prisen[rediger | rediger kilde]

Siden 2009 har NKF delt ut Gina Krog-prisen, som går til personer som «i Gina Krogs ånd har gjort en betydelig innsats for å fremme og synliggjøre feministiske saker».[21] Prisen ble i 2018 tildelt «de skamløse jentene» Nancy Herz, Sofia Nesrine Srour og Amina Bile.[9]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Indbydelse til at indtræde i Norsk Kvindesags-Forening stiftet den 28de Juni 1884», Bergens Tidende, 18. november 1884
 2. ^ Moksnes 1984 s. 35
 3. ^ Camilla Collett, NKF
 4. ^ a b c d e f Om, NKF
 5. ^ Elisabeth Lønnå: «Eva Kolstad», Norsk biografisk leksikon
 6. ^ Sigrun Hoel, NKF
 7. ^ a b Gro Harlem Brundtland utnevnt til æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening, kvinnesak.no
 8. ^ Marit Nybakk ny leder i Norsk Kvinnesaksforening, kvinnesak.no
 9. ^ a b Høyesterettsdommer ny leder i Norsk Kvinnesaksforening, NTB
 10. ^ Våre meninger, NKF
 11. ^ Lønnå (1996) s. 250
 12. ^ Elisabeth Lønnå: «Norsk Kvinnesaksforening», Store norske leksikon
 13. ^ Lønnå (1996) s. 250
 14. ^ «Kvinnekamp som klassekamp», Åse Camilla Skaarer, Kvinner i fagbevegelsen
 15. ^ «Kvindebevægelsen i Norge», leksikon.org
 16. ^ Beret Bråten (20. juni 2005): «Kamp for nasjon og stemmerett», kjønnsforskning.no
 17. ^ «Norske Sanitetskvinners forening - Årsmelding 2015» (PDF). Norske Kvinners Sanitetsforening. 2016. Arkivert fra originalen (PDF) 12. mars 2017. Besøkt 10. mars 2017. «Ved utgangen av 2015 var det registrert 650 lokalforeninger, og antall betalende medlemmer pr. 31.12.2015 var: 40 718» 
 18. ^ Solsikken: Vårt symbol
 19. ^ Æresmedlemmer, NKF
 20. ^ «Helga Hernes æresmedlem i NKF». Norsk Kvinnesaksforening. 12. juni 2018. 
 21. ^ «Gina Krog-prisen» (norsk). Norsk Kvinnesaksforening. Besøkt 25. januar 2015. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]