Norsk Kvinnesaksforening

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Kvinnesaksforening
Grunnlegger(e) Gina Krog og Hagbart Berner
Type Tverrpolitisk organisasjon
Org.nummer 975 659 720
Stiftet 28. juni 1884 (132 år siden)
Hovedkontor Oslo
Int. tilknytning International Alliance of WomenEuropean Women's Lobby
Leder Marit Nybakk
Nettsted kvinnesak.no
NKF-leder Marit Nybakk, som også er Stortingets 1. visepresident

Norsk Kvinnesaksforening (NKF; engelsk navn Norwegian Association for Women's Rights) er en norsk tverrpolitisk organisasjon som jobber for jenters og kvinners menneskerettigheter. Den ble etablert i 1884 etter initiativ fra Gina Krog og Hagbart Berner av 171 kjente kvinner og menn – herunder fem norske statsministre – for å «virke for at skaffe Kvinden den hende tilkommende Ret og Plads i Samfundet», og er Norges eldste feministiske organisasjon. NKF har som grunnleggende prinsipp at jenter og kvinner skal ha samme rettigheter og muligheter i samfunnet som gutter og menn. Nåværende leder er stortingsrepresentant Marit Nybakk (Ap).[1]

Blant de sentrale sakene NKF har jobbet for er kvinners rett til utdannelse, kvinners stemmerett, kvinners rett til å delta i yrkeslivet, etableringen av Likestillingsrådet og det senere Likestillingsombudet, likestillingsloven, og de siste tiårene spesielt implementering av FNs kvinnekonvensjon og kvinners menneskerettigheter. NKF tok også initiativ til opprettelsen av Norske Kvinners Sanitetsforening i 1896. I dag jobber NKF for å fremme kvinners menneskerettigheter både overfor norske myndigheter og internasjonalt overfor bl.a. FN, Europarådet og EU. NKF er medlem av International Alliance of Women, en internasjonal paraplyorganisasjon for 50 organisasjoner som jobber for kvinners menneskerettigheter, som har generell konsultativ status i FNs økonomiske og sosiale råd. NKF er også tilsluttet Norges kvinnelobby og Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål. NKF var historisk nært knyttet til Venstre, men er idag partipolitisk nøytral og favner politisk bredt. NKF har alltid vært åpen for både kvinner og menn. Organisasjonen har kontorer på Majorstuen i Oslo. Flere av NKFs tidlige ledere var gift med norske statsministre; blant senere ledere er Venstre-leder, statsråd og likestillingsombud Eva Kolstad, høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius og lagtingspresident og UNICEF-formann Torild Skard.

Siden 2009 har NKF delt ut Gina Krog-prisen, som går til personer som «i Gina Krogs ånd har gjort en betydelig innsats for å fremme og synliggjøre feministiske saker».[2]

Historie[rediger | rediger kilde]

Venstrepolitikeren Gina Krog tok sammen med stortingsrepresentant Hagbart Berner initiativ til å stifte NKF. Asta Nørregaards maleri av Krog eies av NKF.
NKFs nåværende kontorer i Majorstuveien 39 i Oslo

Organisasjonen ble etablert 28. juni 1884 av 171 menn og kvinner (87 menn og 84 kvinner). Initiativet ble tatt av stemmerettsforkjemperen og Venstre-politikeren Gina Krog og stortingsrepresentant for Venstre og Dagbladets første redaktør Hagbart Berner. Berner var kjent for å tale kvinnenes sak i Stortinget og stod tidligere bak lovforslaget som gav kvinner rett til å ta artium og studere ved universitetet. Berner ble foreningens første Formand, mens Krog ble dens første Viceformand, og Camilla Collett ble utnevnt som dens første æresmedlem på stiftelsesmøtet. Blant de 171 stifterne var en lang rekke stortingsrepresentanter, med ett unntak alle partiformennene og statsministrene fra Venstre frem til 1908/09, redaktørene for de store Venstreavisene og andre kjente personer fra det politiske og offentlige liv, bl.a. Søren Jaabæk, Alexander Kielland og Jonas Lie. Tre av organisasjonens første formenn, Anna Stang, Randi Blehr og Fredrikke Marie Qvam, var selv gift med norske Venstre-statsministre. Organisasjonen fremstod derfor i stor grad som et «underbruk av Venstre» i sine første år og ble oppfattet som «den liberale kvinneorganisasjonen». En kjent Høyremann, Francis Hagerup, var imidlertid også blant stifterne. NKF var fra begynnelsen åpen for både kvinner og menn, og hadde flere menn i styret de første årene. Foreningen hadde en vid formålsparagraf om å «virke for at skaffe Kvinden den hende tilkommende Ret og Plads i Samfundet», og tiltrakk seg personer med ulike ståsteder, både politisk og kvinnepolitisk.[3]

I 1896 ble Norske Kvinners Sanitetsforening stiftet etter initiativ fra NKF, for å arbeide med humanitære forhold.[4] Viktige kampsaker har vært stemmerett for kvinner (fram til 1913), rett til arbeid (30-tallet), fjerning av samskatten (50-tallet), rett til lik skolegang (60-tallet), etablering av Likestillingsrådet (70-tallet). Norsk Kvinnesaksforening hadde både stor betydning for likestillingspolitikken i Norge, og deltok aktivt i arbeidet for likestilling innenfor FN, spesielt i ledertiden til Eva Kolstad, men også senere. Foreningen utgir tidsskriftene Feministen, med fokus på debattstoff, og Kvinnesaksnytt, med fokus på foreningsinterne nyheter. NKF har tidligere utgitt bladet Nylænde (1885–1927).

I arbeidet for stemmerett samarbeidet NKF nært med Landskvinnestemmerettsforeningen. De første tiårene hadde organisasjonen også et nært samarbeid med Norske Kvinners Nasjonalråd, men NKF meldte seg ut av nasjonalrådet i 1972. I 1974 ble betegnelsen formann byttet ut med leder.

Norsk Kvinnesaksforening var historisk den viktigste organisasjonen innen den borgerlige kvinnebevegelsen. Den borgerlige kvinnebevegelsens sentrale kampsaker, som rett til å ta examen artium og stemmerett, appellerte ikke i samme grad til arbeiderbevegelsens kvinner rundt forrige århundreskifte, og arbeiderklassekvinner var i liten grad representert i foreningen, men stiftet egne organisasjoner.[5][6] I dag representerer organisasjonen ulike segmenter både sosialt og politisk.

Norsk Kvinnesaksforening har alltid sett det som sin viktigste oppgave å være påvirker overfor myndighetene gjennom en konstruktiv dialog om politikkutforming. Organisasjonen har siden etableringen for det meste stått for et liberalt samfunnssyn og en konsekvent likestillingslinje. Særlig fra 1970-tallet fikk NKFs synspunkter stort gjennomslag i offentlig politikk og i det offisielle likestillingsapparatet som ble dannet etter initiativ fra NKF; som et uttrykk for dette ble NKFs mangeårige leder Eva Kolstad utnevnt til landets første likestillingsombud. NKFs likestillingslinje stod i motsetning til de venstreradikale kvinneorganisasjonene på 1970-tallet, gjerne kalt «den nye kvinnebevegelsen», som hadde et mer radikalt program bygget på kvinnefrigjøring heller enn likestilling; et eksempel på dette er at NKF var den eneste kvinneorganisasjonen som støttet innføringen av likestillingsloven. I dag jobber NKF særlig for kvinners menneskerettigheter i Norge og internasjonalt, og spesielt for implementering av FNs kvinnekonvensjon. NKF fungerer som diskusjonsforum og høringsinstans for spørsmål som berører kvinner og er særlig aktiv i arbeidet overfor ulike FN-organer.

Organisasjonen ble stiftet i Kristian Augusts gate 6 og hadde i mange år kontorer i Sehesteds gate 1, rett ved siden av. I dag eier organisasjonen egne kontor- og møtelokaler i Majorstuveien 39 i Oslo, som organisasjonen fikk i gave av et av sine medlemmer. NKFs tradisjonelle logo er en solsikke. Solsikken ble tatt i bruk av forkjemperne for kvinners stemmerett i USA i 1867, og Aasta Hansteen brakte symbolet til NKF i 1894. Dagens logo, som kombinerer solsikken med venussymbolet (), ble tegnet av Torild Skard og tatt i bruk under 125-årsjubileet.[7] Norsk Kvinnesaksforening er medlem av International Alliance of Women (IAW), som har generell konsultativ status i FNs økonomiske og sosiale råd og deltakerstatus i Europarådet. Gjennom IAW er NKF også representert i European Women's Lobby. NKF er også medlem av Norges kvinnelobby og Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, og var blant grunnleggerne av begge organisasjonene.

Ledere[rediger | rediger kilde]

Nr. Bilde Navn Lederperiode Bakgrunn
1. Hagbard Berner.jpg Hagbart Berner 1884–1885 jurist, stortingsrepresentant for Venstre, borgermester i Christiania og redaktør for Dagbladet
2. Anna Stang.jpg Anna Stang 1885–1886 pikeskoleeier; gift med statsminister Jacob Stang
3. RagnaNielsen.jpg Ragna Nielsen 1886–1888 lærer og kvinnesaksforkjemper, formann for Riksmålsforbundet
4. Anna Bugge.jpg Anna Bugge 1888–1889 jurist, diplomat og kvinnesaksforkjemper; senere gift med Knut Wicksell
5. RagnaNielsen.jpg Ragna Nielsen 1889–1895 lærer og kvinnesaksforkjemper, formann for Riksmålsforbundet
6. Portrett av Randi Marie Blehr, 1899 (cropped).jpg Randi Blehr 1895–1899 kvinnesaksforkjemper, skoleleder; gift med statsminister Otto Albert Blehr
7. Fredrikke Marie Qvam.jpg Fredrikke Marie Qvam 1899–1903 kvinnesaksforkjemper, humanitær leder, grunnlegger av Norske Kvinners Sanitetsforening; gift med statsminister Ole Anton Qvam
8. Portrett av Randi Marie Blehr, 1899 (cropped).jpg Randi Blehr 1903–1922 kvinnesaksforkjemper, skoleleder; gift med statsminister Otto Albert Blehr
9. Aadel Lampe 1922–1926 kvinnesaksforkjemper, lærer for døve barn og politiker for Venstre, senere Frisinnede Venstre
10. Fredrikke Mørck (cropped).jpg Fredrikke Mørck 1926–1930 lærer og redaktør
11. Anna Hvoslef (cropped).jpg Anna Hvoslef 1930–1935 første kvinnelige journalist i Aftenposten
12. Kitty Bugge.jpg Kitty Bugge 1935–1936 kvinnesaksforkjemper
13. Margarete Bonnevie (cropped).jpeg Margarete Bonnevie 1936–1946 kvinnesaksforkjemper, Venstrepolitiker og forfatter; gift med høyesterettsdommer Thomas Bonnevie
14. Dakky Kiær.jpg Dakky Kiær 1946–1952 kvinnesaksforkjemper, sosialskoleleder og Venstrepolitiker
15. Ingerid Gjøstein Resi.jpg Ingerid Gjøstein Resi 1952–1955 filolog og Venstrepolitiker
16. Marit Aarum.jpg Marit Aarum 1955–1956 økonom, Venstrepolitiker og FN-ekspert
17. Signe Swensson.jpg Signe Swensson 1956 lege og stortingsrepresentant for Høyre
18. Eva Kolstad 1956–1968 forbruker- og administrasjonsminister, Venstre-leder og likestillingsombud; svigerdatter av statsminister Peder Kolstad
19. Clara Ottesen 1968–1972 økonom, FN-ekspert og sentralstyremedlem i Europabevegelsen
20. Kari Skjønsberg.jpg Kari Skjønsberg 1972–1978 førsteamanuensis i barnelitteratur, oversetter og forfatter
21. KM Bruzelius.jpg Karin M. Bruzelius 1978–1984 ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, senere departementsråd i Samferdselsdepartementet, høyesterettsdommer og medlem av Den faste voldgiftsdomstolen
22. Sigrun Hoel 1984–1988 jurist, nestleder hos Likestillingsombudet og fungerende likestillingsombud i 1984 og 1991
23. Irene Bauer 1988–1990 politiker for Arbeiderpartiet, politisk rådgiver i Næringsdepartementet og Arbeiderpartiets stortingsgruppe og avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet
24. Siri Hangeland 1990–1992 filolog og lektor
25. Bjørg Krane Bostad 1992–1994 komitésekretær for Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité; styremedlem i Amnesty Norge
26. Kjellaug Pettersen 1994–1998 spesialrådgiver i Utdannings- og forskningsdepartementet
27. Siri Hangeland 1998–2004 filolog og lektor
28. Berit Kvæven.jpg Berit Kvæven 2004–2006 sivilingeniør, kjemiker og sjefingeniør i Klima- og forurensningsdirektoratet, tidligere nestleder i Venstre, president i Tekna og politisk rådgiver for forbruker- og administrasjonsminister Eva Kolstad
29. Torild Skard (cropped).jpeg Torild Skard 2006–2013 psykolog og seniorforsker ved NUPI, tidligere stortingsrepresentant for SV, lagtingspresident, direktør for kvinnespørsmål i UNESCO, styreleder for UNICEFs internasjonale styre, assisterende utenriksråd og regionaldirektør i UNICEF for Vest- og Sentral-Afrika
30. Margunn Bjørnholt (cropped).jpeg Margunn Bjørnholt 2013–2016 sosiolog, økonom og forsker I ved NKVTS
31. Nordiska radets session i Helsingfors (5).jpg Marit Nybakk 2016– stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet; 1. visepresident på Stortinget; tidligere president for Nordisk råd

Æresmedlemmer[rediger | rediger kilde]

Camilla Collett ble utnevnt til æresmedlem på stiftelsesmøtet i 1884

Æresmedlemskap er NKFs høyeste utmerkelse og ble første gang tildelt Camilla Collett på stiftelsesmøtet i 1884. Ifølge foreningen tildeles æresmedlemskap «ved sjeldne anledninger til personer som gjennom et helt ekstraordinært livsverk står som inspirasjon for alle som arbeider for de idealene NKF ble grunnlagt for å fremme».[8]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Marit Nybakk ny leder i Norsk Kvinnesaksforening, kvinnesak.no
  2. ^ «Gina Krog-prisen» (norsk). Norsk Kvinnesaksforening. Besøkt 25. januar 2015. 
  3. ^ Moksnes 1984 s. 35
  4. ^ Beret Bråten (20. juni 2005): «Kamp for nasjon og stemmerett», kjønnsforskning.no
  5. ^ «Kvinnekamp som klassekamp», Åse Camilla Skaarer, Kvinner i fagbevegelsen
  6. ^ «Kvindebevægelsen i Norge», leksikon.org
  7. ^ Solsikken: Vårt symbol
  8. ^ Æresmedlemmer, NKF
  9. ^ Gro Harlem Brundtland utnevnt til æresmedlem av Norsk Kvinnesaksforening, kvinnesak.no

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]