Norden

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Norden
Norden
  • Pohjoismaat
  • Norðurlond
  • Norðurlöndin
  • Nunat Avannarliit
  • Davveriikkat
  • Nuorttarijkka
Politisk kart over de nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og deres territorier.

Hovedstad
Største byStockholm
Areal3 425 804 km²
Befolkning27 359 000 (2019)
Bef.tetthet7,99 innb./km²
Offisielle språk
ValutaIslandsk króna, færøysk króna[1], norsk krone, dansk krone, svensk krona, euro (ISK, DKK, NOK, SEK, EUR)
Nasjonaldag

Norden er et geografisk og kulturelt område som utgjøres av de nordeuropeiske landene Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. De danske selvstyrte områdene Grønland og Færøyene samt det finske selvstyrte området Åland regnes også som tilhørende Norden. Disse områdene har til sammen over 26 millioner innbyggere og et areal på 3,5 millioner km². Befolkningstettheten er dermed 7,1 innb/km². Grønland utgjør alene ca. 62 % av arealet. Myntenhetene i de nordiske landene heter krone, med unntak av Finland som bruker euro.

Foreningen Norden og Foreningene Nordens Forbund arbeider for å fremme vennskap, samarbeid og kunnskap om de enkelte lands språk, kultur og samfunnsliv i hele Norden. De nordiske landenes parlamenter har siden 1952 samarbeidet i Nordisk råd, og de nordiske regjeringene har siden 1971 samarbeidet i Nordisk ministerråd.

Den nordiske passunionen sikrer at statsborgere i de nordiske landene kan reise fritt over grensene i Norden uten å medbringe pass og bosette seg i hele Norden uten å måtte søke om oppholdstillatelse. Avtalen gjelder fortsatt, men er ikke lenger så enestående siden de nordiske landene også er med i Schengensamarbeidet som i praksis har erstattet passunionen i forhold til passkontroll og kontroll av andre reisedokumenter ved grensene mellom Schengenlandene. Når det gjelder arbeidstillatelse har de nordiske reglene blitt erstattet av EUs regler om fri bevegelse.

Geografi[rediger | rediger kilde]

Bosetning[rediger | rediger kilde]

Stockholm, Sveriges hovedstad, er Nordens største by.

Utdypende artikkel: Liste over Nordens største byer

Norden har til sammen over 26 millioner innbyggere og et areal på 3,5 millioner km². Befolkningstettheten er dermed 7,1 innb/km². De fire største byene i Norden er også hovedsteder - Stockholm, København, Helsingfors og Oslo. Reykjavik kommer på 11. plass, imellom Bergen og Stavanger/Sandnes.

Nøkkeltall[rediger | rediger kilde]

Befolkningstetthet i Norden.
# Flagg Land Folketall Areal [km²] Hovedstad Kilde
1 Sverige Sverige 10 379 295 449 964 Stockholm [2]
2 Danmark Danmark 5 827 463 43 094 København [3]
3 Finland Finland 5 501 043 338 145 Helsingfors [4]
4 Norge Norge 5 391 369 385 199 Oslo [5]
5 Island Island 364 134 103 000 Reykjavík [6]
6 Grønland Grønland1 56 749 2 166 086 Nuuk (Godthåb) [7]
7 Færøyene Færøyene1 48 372 1 399 Tórshavn [8]
8 Åland Åland2 28 354 1 580 Mariehamn [9]
Total 27 596 734 3 488 467
1Tilhører det danske riksfellesskap.
2Tilhører Finland.

Internasjonalt samarbeid[rediger | rediger kilde]

De nordiske landene er medlemmer av Europarådet, FN, OECD, WTO, EØS-avtalen og del av Schengen-området. Norge, Danmark og Island er medlemmer av NATO.

  EFTA EU EØS Euro Schengen NATO Europarådet
Danmark  
Finland
Island    
Norge    
Sverige    

Europeisk integrasjon[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europeisk integrasjon

Til tross for det tette samarbeidet i Nordisk råd og Nordisk ministerråd finnes betydelige forskjeller i landenes tilnærming til europeisk integrasjon. Danmark, Finland og Sverige er medlemmer av den europeiske union (EU), mens Norge og Island er medlemmer av det europeiske frihandelsforbund (EFTA). Alle landene er medlemmer av det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og del av Schengen-området. Norge og Island er med i Schengen-området gjennom en assosieringsavtale med EU.[10] Schengen, fri bevegelighet for arbeidstakere og direktivet om fri personbevegelighet har på mange måter "oppslukt" den nordiske passunionen og det fellesnordiske arbeidsmarkedet.

Det finnes ingen bestemmelse i Traktaten om Den europeiske union eller Traktaten om Den europeiske unions virkemåte som tar hensyn til det nordiske samarbeidet. Traktatene sier dog at internasjonale avtaler medlemsstatene har inngått før de blir medlemmer i unionen fortsetter å være gyldige, selv om de er i strid med unionsrettens bestemmelser. Enhver medlemsstat må likevel gjøre alle nødvendige tiltak for å så snart så mulig korrigere eventuelle motsigelser. Nordisk samarbeid kan derfor i praksis kun utformes i den grad den samsvarer med unionsretten.[11] I EØS-avtalen sier artikkel 21 at bestemmelsene i EØS-avtalen ikke skal være til hinder for samarbeid innen rammen av det nordiske samarbeidet i den utstrekning samarbeidet ikke svekker muligheten for at avtalen kan virke tilfredsstillende.[12]

Nordisk råd og Nordisk ministerråd arbeider aktivt med EU-spørsmål. Nordisk råd har siden september 2017 et kontor i Brüssel. Hensikten med Brüsselkontoret er å etablere kontakter mellom Nordisk råd og Europaparlamentet. Nordisk råds første representant i Brüssel er Matilda af Hällström.[13]

Samarbeid med de baltiske landene[rediger | rediger kilde]

Språkgrupper i området

██ Nordgermansk (Island og Skandinavia)

██ Østersjøfinske språk (Finland, Estland)

██ Baltiske språk (Latvia, Litauen)

De nordiske landene og de baltiske landene utgjør tilsammen regionen kalt baltoskandia. Disse har gjennom organisasjonen Nordic-Baltic Eight (NB8) et regionalt samarbeid også med de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen. Estland spesielt har et nært bånd til Finland da finsk og estisk begge tilhører den finsk-ugriske språkgruppen, og nasjonene er beslektet på samme måte som de skandinaviske landene seg imellom. Estland er også på grunn av sin plassering nært Finland det landet som har hatt mest kontakt med Norden. Estlands tidligere president Toomas Hendrik Ilves mente også at Estland ville vært et nordisk land på lik linje med Finland, hadde det ikke vært for at Estland havnet under Sovjetunionen etter andre verdenskrig.[14]

Historie[rediger | rediger kilde]

Kalmarunionen[rediger | rediger kilde]

Kalmarunionens flagg[15][16]

Under Kalmarunionen fra 1397 til 1523 var hele Norden samlet i et tronfellesskap som forente de tre kongedømmene Danmark, Norge (med Island, Grønland og Færøyene), og Sverige (med Finland).

Politisk kronologi[rediger | rediger kilde]

Århundre Norden
21 Danmark (EU) Island (EFTA) Færøyene Grønland Norge (EFTA) Sverige (EU) Åland (EU) Finland (EU)
20 Danmark Island Norge Sverige Åland Finland
19 Danmark Sverige-Norge Storfyrstedømmet Finland
18 Danmark-Norge Sverige
17
16
15 Kalmarunionen
14 Danmark Norge Sverige
13
12 Den islandske fristat  
Folkeslag Dansker Islendinger¹ Færøyinger¹ Grønlendinger Nordmenn Svensker Ålendinger Finner
Minoriteter Tyskere Nordmenn/Dansker Samer/Kvener/Skogfinner Finner/Samer
/Jamter²
Finner Svensker/Samer
  • 1: De opprinnelige bosetterne av Færøyene og Island var av nordisk (hovedsakelig norsk) opprinnelse, med et betydelig innslag av Kelterne eller piktiske opprinnelse (fra Irland og Skottland).
  • 2: nybyggere av Jämtland er av norsk-mer spesifikt Trøndersk opprinnelse og deres forfedre grunnla sin egen stat svarer til den islandske en styrt av Jamtamot samling av frie menn.

Religion[rediger | rediger kilde]

Evangelisk-luthersk kristendom er etter den protestantiske reformasjonen fra Romersk-katolsk kristendom den dominerende religionen i hele Norden.

Norden i kunst[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]