Skuld

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
...den yngste av nornene, ho som heiter Skuld... Frimerke fra Færøyene av Anker Eli Petersen som avbilder nornene (2003).

Skuld (norrønt Skuld, trolig fra verbet skulu, «å skulle»[1]) er i norrøn mytologi den yngste av nornene, den som representerer framtiden. Sammen med Urd og Verdande holder til ved Urdarbrønnen som ligger under verdenstreet Yggdrasil. Navnene Urd, Verdande og Skuld betegner tre tidsstadier: fortid, nåtid og framtid.[2]

Skuld er også en valkyrje, en som velger og tar med seg tapre menn som faller i strid.

I kildene[rediger | rediger kilde]

Voluspå[rediger | rediger kilde]

Skuld nevnes i to vers i det komplekse diktet Voluspå (Volven spår):

Derfra kommer møyer;
mangt vet de,
tre fra kilden
under treet.
Urd kalles den ene,
den andre Verdande
– skar i staver –
Skuld den tredje;
loven la de.
livet valgte de,
målte skjebnen
for menneskeætten.

Voluspå, vers 20[3]

Nornene representerer en del av livsmysteriet i norrøn mytologi; skjebnen. Nornene bor dessuten ved Yggdrasil, og er således en del av norrøn kosmologi og skapelsesmyten. Det var ikke bare guder og dverger som bidro til skapelsen. I vers 17 ble menneskene Ask og Embla skapt «uten skjebne». I vers 20 får de skjebne av nornene. Uttrykket «skar i staver» henviser til at dikteren av Voluspå lar nornene skjære sine beslutninger som merker i tre, antagelig tilsvarende som i primstaver eller i loddmerker.[2] Andre norrøne kilder forteller at nornene spinner eller vever skjebnen.

Skuld nevnes også ved navn i vers 30 i Voluspå, men ikke sammen med Urd og Verdande. Her nevnes Skuld som valkyrje sammen med en rekke andre: «Valkyrjer så hun, / vidt fra kom de, / gitt til å ride / til gudefolket; / Skuld holdt et skjold / Og Skogul et annet»[4] Valkyrjenes rolle er vesentlig lik nornenes ved at de bestemmer og har særegen kunnskap, men den er mer aktiv og samtidig dyster ved at de er «herjans kvinner» og knyttet til krigen og slagmarken som er preget av blod og død. Hvorfor dikteren gir nettopp Skuld en dobbel rolle er ukjent.

Gylvaginning[rediger | rediger kilde]

I Gylvaginning i Den yngre Edda forteller Snorre Sturlason at Skuld er den yngste av nornene, og at hun også er en valkyrje som velger ut krigere som er falt i slag.

«Det står ein fager sal under asken ved brunnen, og or den salen kjem det tre møyer som heiter Urd, Verande og Skuld. Desse møyane set fast lagnaden for menneska; vi kaller dei norner.»[5]
«Gunn og Ròta og den yngste av nornene, ho som heiter Skuld, rid jamt ut for å ‘kjóse vak’ og rå for gangen i slaget.»[6]

Skaldskaparmål[rediger | rediger kilde]

I den siste delen av Skaldskaparmål, Navnaþulur, som lister en rekke navn i vers, blir også Skuld nevnt som en av flere valkyrjer. Denne delen av Skaldskaparmål blir ikke alltid tatt med i alle moderne utgaver.

Annen bruk av navn Skuld[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Lind, Idar: Norrøn mytologi frå A til Å, side 185
  2. ^ a b Steinsland & Sørensen (1999): Voluspå. Side 51
  3. ^ Steinsland & Sørensen (1999): Voluspå. Side 15
  4. ^ Steinsland & Sørensen (1999): Voluspå. Side 18
  5. ^ Edda (Den eldre Edda og Den yngre Edda), Det Norske Samlaget 2002. Side 289.
  6. ^ Edda (Den eldre Edda og Den yngre Edda), Det Norske Samlaget 2002. Side 308.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Edda (Den eldre Edda og Den yngre Edda) i Ivar Mortensson-Egnunds oversettelse, Det Norske Samlaget 2002. ISBN 82-521-5961-3
  • Lind, Idar (2007): Norrøn mytologi frå A til Å. Oslo: Samlaget, 2. utg. ISBN 978-82-521-7141-9
  • Steinsland & Sørensen (1999): Voluspå. Oslo: Pax Forlag. ISBN 82-530-2136-4