Likestilling

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Likestilling

Likestilling innebærer i all hovedsak like muligheter og rettigheter for kvinner og menn. I dag brukes begrepet i videre forstand og omhandler også likestilling uavhengig av funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet, religion og lignende.

Regionale sentre for likestilling og mangfold[rediger | rediger kilde]

I Norge finnes det pr. desember 2010 tre regionale senter for likestilling og mangfold. Sentrene har ulik tilhørighet, men har til felles at de alle mottar økonomisk støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). De tre sentrene er:

  • KUN senter for kunnskap og likestilling (Nord-Norge og Trøndelag)
  • Likestillingssenteret (Østlandet)]
  • Senter for likestilling

Likestilling mellom kjønnene[rediger | rediger kilde]

Norge[rediger | rediger kilde]

I Norge reguleres kravet om likebehandling mellom kvinner og menn av Likestillingsloven, som ble vedtatt i 1978.[1] Forskjeller vises gjennom Statistisk sentralbyrås likestillingsindeks.[2]

Mens kvinner historisk har vært forfordelt på flere områder,kan det også forekomme at menn er blitt eller blir diskrimineres på visse områder, eksempelvis i barnefordelingssaker[3], og pålagt militærtjeneste for menn, men ikke kvinner.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i flere saker konkludert med at Justis – og politidepartementet har handlet i strid med likestillingsloven ved utnevnelse av dommer/sorenskrivere.[4]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Lovdata: Likestillinsloven.
  2. ^ SSBs likestillingsindeks
  3. ^ dagbladet: Barneloven strir mot likestillingsloven, mener Likestillingsnemnda. De vil gi alle fedre foreldreansvar.
  4. ^ http://www.h-avis.no/nyheter/tapte-likestillingssak-1.1764581

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]