Hopp til innhold

Digital objektidentifikator

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Digital object identifier»)

En digital objektidentifikator (DOI) er en standard for pålitelig identifisering av et elektronisk dokument i et nettverk og assosiering av det med forbundene metadata, på en strukturert utvidbar måte.

DOIer har blitt kalt «strekkoden for elektroniske dokumenter»: I likhet med en fysisk strekkode er det et verktøy som muliggjør verdiøkning og kostnadsinnsparing gjennom hele leveringskjeden. En DOI skiller seg fra vanlig lenker på internett, slik som en URL, fordi den identifiserer et objekt som en førsteklasses entitet, ikke bare hvor objektet befinner seg. DOIen identifiserer en entitet direkte og inneholder mer en kun en og annen attributt (f.eks. adresse kan være en attributt). En DOI skiller seg både fra benyttede identifikatorer for elektroniske dokumenter og fra standard bibliografiske og relaterte identifikatorer (ISBN, ISRC, etc) fordi den kan assosieres med definerte tjenester og fordi endringer i DOIer virker umiddelbart i nettverket.

En DOI kan anvendes på enhver form for elektroniske dokumenter. Elektronisk dokument inkluderer både fysiske og digitale artikler: DOIer kan brukes til å identifisere alle typer dokumenter, både tekst, bilder, videofiler, programvare, osv. En entitet kan bli identifisert på ethvert vilkårlig valgt nivå av granularitet. Dette betyr at DOIer for eksempel kan identifisere et tidsskrift, et enkelt hefte av et tidsskrift, en artikkel i tidsskriftet eller en enkeltstående tabell i artikkelen.

DOI-Struktur[rediger | rediger kilde]

DOIen består av en unik alfanumerisk tegnstreng delt i to deler: et prefiks og et suffiks.

For eksempel vil en komplett DOI være:

10.1000/182

hvor:

10.1000 er prefikset, satt sammen av en del som identifiserer strengen som en DOI (10) og en del som identifiserer registranten (1000);

182 er suffikset som identifiserer det enkelte objekt.

Prefikset blir tildelt av et DOI-registreringsbyrå til en spesifikk registrant. Suffikset er tilordnet av registranten og må være unikt innenfor et prefiks. Det kan integrere eksisterende standard identifikatorer slik som ISBN eller ISSN. DOIen skjelner mellom små og store bokstaver og anses å være en ugjennomsiktig streng: ingenting kan leses ut av nummeret med henblikk på bruken av det i DOI-systemet.


Adressekonvertering[rediger | rediger kilde]

DOI adressekonvertering viderekobler brukeren fra en DOI til en eller flere biter innskrevet data: URL-er representerer tilfeller av objektet, tjenester så som e-post, eller en eller flere stykker metadata.

«Hva DOIen identifiserer» og «hva DOIen fører en til» er to ulike konsepter: det er mulig at en DOI ikke fører en til den identifiserte enheten, men bare til noe informasjon etter ønske fra utgiveren.

DOI adressekonvertering tilbys gjennom Handle System-teknologi[1], utviklet av CNRI (Corporation for National Research Initiatives) og er fritt tilgjengelig for alle brukere som støter på en DOI.

For å adressekonvertere en DOI taster du bare inn strengen «http://dx.doi.org/» etterfulgt av DOIen i adressefeltet på en hvilken som helst nettleser.

Hvis du for eksempel ønsker å adressekonvertere DOIen 10.1000/182, skriv inn følgende i nettleseren din: http://dx.doi.org/10.1000/182

DOI-organisasjonen har sendt inn søknad om at en «doi:» skal komme inn under URI-systemet for å gjøre det mulig for en DOI å bli uttrykt som en URI uten å kreve henvisning til en særskilt HTTP-tjener som beskrevet ovenfor. Foreløpig har dette ikke blitt innvilget.


Metadata[rediger | rediger kilde]

Hver DOI er assosiert med en rekke metadata, en mengde bibliografisk og kommersiell informasjon vedrørende innholdet (tittel, forfatter, utgivelsesdato, kopirettigheter, pris, etc.) og dets posisjon innen registrantens fulle publiseringstilbud (at tittelen tilhører en serie, av en artikkel til en serie, tilgjengeligheten av en utgivelse i flere formater og/eller gjennom forskjellige media, etc.). Ved hjelp av metadata konfigurerer DOIen ikke bare identifiseringinformasjon men får preg av et kraftfullt og utvetydig verktøy for datalagring og -utveksling.

Metadata så vel som DOIen de er assosiert til er vedvarende forbundet med objektet de beskriver slik at de enkelt kan kommunisereres til andre objekter over den produktive og distributive kjeden, og forbedrer slik en innholdsprodusents evne til å utøve elektronisk handel. Dessuten representerer metadata nøkkelen til utvikling av DOI-baserte tjenester slik som transnasjonale databaser og søkemotorer for ulike innholdstyper. Ved å framholde at metadata er vedvarende forbundet er det ikke dermed sagt at de ikke kan modifiseres: registranter kan oppdatere metadata vedrørende sitt innhold når som helst de måtte ønske (enten en utgivelsesdato endres, når den primære URL DOIen konverterer til modifiseres, etc.).

Den internasjonale DOI-stiftelsen (IDF)[rediger | rediger kilde]

International DOI Foundation (IDF)[2] er en ideell organisasjon som ble dannet i 1998 og er DOI-systemets styrende organ som beskytter alle rettigheter knyttet til intellektuelle rettigheter i DOI-systemet. IDF gir støtte til utviklingen og markedsføringen av Digital Object Identifier-systemet som en vanlig infrastruktur for innholdsforvaltning og arbeider for å sikre at alle forbedringer som gjøres i DOI-systemet (inkludert opprettelse, vedlikehold, registrering, adressekonvertering og utforming av retningslinjer for DOIer) er tilgjengelig for alle DOI-registranter, og at ingen tredjepartslisenser innen rimelighet skal avkreves etterlevelse av DOI-standarden.

IDF blir kontrollert av et styre som velges av stiftelsens medlemmer med en utpekt heltidsansatt leder som er ansvarlig for koordinering og planlegging av dets aktiviteter. Gjennom det valgte styret er det til syvende og sist medlemmene som kontrollerer stiftelsen. Medlemskap er åpent for alle organisasjoner med interesser innenfor elektronisk publisering og relatert til teknologier som åpner for dette.

DOI Registreringsbyråer[rediger | rediger kilde]

Et DOI registreringsbyrå (DOI Registration Agency) (RA) er en autoritet som er godkjent av IDF og hvis primære funksjon er å tilby tjenester til DOI registranter: tildele DOI-prefikser, registrering av DOIer og tilbydelse av den nødvendig infrastruktur som tillater registranter å utstede og vedlikeholde metadata og tilstandsdata. RAer forventes også å promotere aktivt for utbredelsen av DOIen, å samarbeide med IDF i utviklingen av DOI-systemet i det store og hele og å tilby tjenester på vegne av deres særskilte brukermiljø.

For tiden[når?] er det sju større RAer som er aktive på verdensbasis:

Fordeler ved DOIer[rediger | rediger kilde]

Det er i hovedsak tre verdier man blir tilført ved å begynne å ta i bruk DOI:

  • Vedvarende identifikasjon: Hver DOI identifiserer entydig og permanent det objekt den er assosiert til
  • Nettverkshandlingsevne: gjennom Handle System-teknologi adressekonverterer hver DOI til en eller flere vevadresser tildelt av utgiveren
  • Semantisk interoperabilitet: metadata gjør det mulig å kommunisere entydig – til enhver bruker, fra ethvert sted, på et hvilket som helst punkt i produksjon-/leveringskjeden – alle informasjonsbiter om de tilliggende objekter og de hierarkiske relasjoner mellom dem

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]