Likelønn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Kampen for lik lønn for likt arbeid har vært viktig i kvinne- og arbeiderbevegelsen siden 1900-tallet. Bildet viser kvinnelige arbeidere i den britiske krigsindustrien under andre verdenskrig som protesterer mot urettferdig, ikke likestilt lønn under slagordet Equal pay for equal work.
«HK (Handel og Kontor) krever likelønn nå», parole i demonstrasjontoget under arbeidernes internasjonale kampdag i Oslo 1. mai 2010.
«Mamma fortjener likelønn», parole signert Rød Ungdom under førstemai-markeringene i Oslo 2010.}

Prinsippet om likelønn er en politisk målsetning om at kvinner skal tjene like mye som menn. Det går lenger enn prinsippet om «lik lønn for likt arbeid», som har lenge vært lovfestet i Norge. I dag er gjennomsnittlig lønn for kvinner noe lavere enn for menn.

Kvinners regulativlønn (korrigert for bonuser/provisjon og overtidsgodtgjørelse) utgjør i gjennomsnitt ca. 88 prosent av mannens, mens den ukorrigerte gjennomsnittslønnen for kvinner utgjør ca. 85 prosent av mannens.[1] Siden menns lønnsfordeling er langt skjevere enn kvinners kan median være et vel så godt mål som gjennomsnittet.[2] Med dette målet øker kvinners ukorrigerte lønn som andel av menns til 92 prosent.[2]

Lønnsgapet skyldes ulike yrkesvalg[rediger | rediger kilde]

Årsaken til lønnsgapet ligger i at menn i større grad enn kvinner jobber i sektorer, yrker og bransjer med høyere lønn.[3] Når menn og kvinner har de samme individuelle ressurser og egenskaper, når de arbeider i samme bransje, sektor, yrke og bedrift, og når de i tillegg har samme lederansvar, blir lønnsgapet tilnærmet lik null.[3]

Regjeringen i Norge har nedsatt Likelønnskommisjonen med Anne Enger som leder. Den fremla seks forslag til tiltak i februar 2008. Høringsfristen har blitt utsatt til 1. oktober 2008.

Likelønnspott til kvinnedominerte yrker[rediger | rediger kilde]

Ett av forslagets vesentligste tiltak er en likelønnspott på tre milliarder kroner til kvinnedominerte yrker i offentlig sektor. En forutsetning er at det blir skapt en avtale mellom partene om at lønnsveksten som finner sted i offentlig sektor kan være høyere enn den i privat sektor, samt at nye relative lønnsforhold mellom grupper ikke utløser krav om kompensasjon.

I Norge hadde postverket likelønn allerede fra 1647. Det skyldtes at kvinner var postmestere på lik linje med menn. I 1907 forsøkte poststyrelsen å innføre lavere lønn for kvinnelige ansatte, men det lyktes aldri.[4]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Likelønnsstatistikk 2006». Arkivert fra originalen 9. juni 2009. Besøkt 13. desember 2008. 
  2. ^ a b Lønn som fortjent? i Dette er Kari og Ola, Statistisk sentralbyrå
  3. ^ a b NOU 2008:6 Kjønn og lønn Fakta, analyser og virkemidler for likelønn, Norges offentlige utredninger
  4. ^ Sidsel Vogt Moum: «Disse uforskammede Piger…», Norsk kulturhistorie bind 4 (s. 105), Oslo 1984, ISBN 82-03-11210-2