Likestillings- og diskrimineringsombudet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Likestillings- og diskrimineringsombudet
LDO
Likestillings- og diskrimineringsombudet
TypeOmbud
VirkeområdeNorge
Etablert1. januar 2006; 12 år siden (2006-01-01)[1]
OmbudHanne Bjurstrøm
HovedkontorMariboes gate 13, Oslo
EierBLD
Ansatte56 (2016)[2]
Nettsideldo.no

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er et offentlig ombud som ble opprettet 1. januar 2006, som sammenslåing av tre organisasjoner og med røtter i Likestillingsrådet grunnlagt 1972. Den 23. oktober 2015 ble Hanne Bjurstrøm utnevnt som likestillings- og diskrimineringsombud.[3][4]

Ombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Historie[rediger | rediger kilde]

Likestillings- og diskrimineringsombudet ble opprettet i 2006 som en etterfølgerinstitusjon etter tre tidligere statsetater: Likestillingsombudet, Likestillingssenteret og Senter mot etnisk diskriminering. Likestillingssenteret var en etterfølgerinstitusjon etter Likestillingsrådet, opprettet etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening i 1972. Likestillingsombudet ble opprettet i 1978, med Eva Kolstad (tidligere leder for Norsk Kvinnesaksforening) som første ombud. Senter mot etnisk diskriminering ble opprettet i 1998.

Oppgaver[rediger | rediger kilde]

Hanne Bjurstrøm, - likestillings- og diskrimineringsombud fra 2016

Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, hudfarge, nasjonal opprinnelse, avstamning, nedsatt funksjonsevne, språk, religion, seksuell orientering, medlemskap i fagforening, politisk syn og alder.

De som har opplevd diskriminering får gratis råd fra ombudet om sine rettigheter og plikter, samt muligheter til å gå videre med saken. En mulighet er å bringe saken til ombudet som en formell klagesak. Behandlingen er gratis, enklere og raskere enn behandlingen rettssystemet. Begge parter høres før ombudet eventuelt gir en uttalelse i saken.

Ombudet ble opprettet 1.1.2006 med hjemmel i den nye diskrimineringsombudsloven. Likestillingssenteret, Likestillingsombudet og Senter mot etnisk diskriminering (SMED) er gått inn i det nye Ombudet. Beate Gangås var det første Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hennes åremålsperiode gikk ut 31.12.2009.

Ombudets pådriverarbeid skal bidra til økt likestilling i samfunnet som helhet. Det innebærer blant annet å:

  • avdekke og påpeke forhold som motvirker likestilling og likebehandling
  • bidra til bevisstgjøring og være en pådriver for endring i holdninger og atferd
  • gi informasjon, støtte og veiledning i arbeidet for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering
  • gi råd og veiledning om etnisk mangfold i arbeidslivet til arbeidsgivere i offentlig og privat sektor
  • formidle kunnskap og utvikle dokumentasjon om likestilling og overvåke art og omfang av diskriminering
  • være et møtested og informasjonssentrum som tilrettelegger for samarbeid mellom aktuelle aktører

Ombudet skal håndheve:

Ombudets lovhåndheverrolle innebærer å avgi uttalelser i klager om brudd på lover og bestemmelser under ombudets virkeområde, og å gi råd og veiledning om dette regelverket.

Ombudet gir også veiledning og råd til dem som ønsker å arbeide aktivt for likestilling og mot diskriminering i sine egne organisasjoner.

LDO håndhever likestillingsloven, diskrimineringsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, arbeidsmiljølovens kapittel 13 om likebehandling og ikke-diskrimineringsbestemmelsene i boliglovene.

Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda. (diskrimineringsombudsloven).

Oppgaver[rediger | rediger kilde]

De som har opplevd diskriminering får gratis råd fra ombudet om sine rettigheter og plikter, samt muligheter til å gå videre med saken. En mulighet er å bringe saken til ombudet som en formell klagesak. Behandlingen er gratis, enklere og raskere enn behandlingen rettssystemet. Begge parter høres før ombudet eventuelt gir en uttalelse i saken.

Ombudet gir også veiledning og råd til dem som ønsker å arbeide aktivt for likestilling og mot diskriminering i sine egne organisasjoner.

Ombudets uttalelse kan klages inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Veiledning i rettigheter

Ombudet har dessuten plikt til å gi veiledning i diskrimineringssaker som omfattes av andre regler enn de ombudet håndhever. For eksempel i forbindelse anmeldelse av rasistisk motivert kriminalitet, oppsigelsessaker som behandles etter andre bestemmelser enn arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel eller ved søknad om fri sakførsel.

Internasjonale konvensjoner

Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker å utveksle erfaringer nasjonalt og internasjonalt. Ombudet skal påse at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarer med Norges forpliktelser etter FNs kvinnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Liste over ombud siden 1978[rediger | rediger kilde]

Likestillingsombud
Likestillings- og diskrimineringsombud

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]