Interseksjonalitet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Interseksjonell teori forsøker å ta høyde for overlappende former for diskriminering og marginalisering

Interseksjonalitet er en samfunnsvitenskapelig teori og analytisk rammeverk for å studere hvordan ulike former for makt og forskjellsbehandling samvirker i samfunnet. Interseksjonalitet er også det teoretiske grunnlaget for interseksjonell feminisme, et perspektiv som fra 1990-årene ble dominerende innen akademisk feminisme, de fleste moderne feministiske idétradisjoner og offisiell likestillingspolitikk.

Faglig bruk av begrepet[rediger | rediger kilde]

Begrepet interseksjonalitet ble skapt i 1980-årene av den amerikanske jusprofessoren Kimberlé Crenshaw for å vise hvordan diskriminering kan bestå av flere faktorer som kjønnsidentitet, etnisitet, seksuell orientering, alder og klasse, og hvordan disse faktorene virker sammen.[1]

Som fagbegrep ble det først brukt av Crenshaw og andre jurister i kritisk juridisk forskning, og det fikk i 1990-årene større utbredelse i kjønnsforskningen og samfunnsvitenskapene for å diskutere samvirkninger mellom ulike sosiale kategorier.[2]

Interseksjonell feminisme[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Interseksjonell feminisme

Begrepet interseksjonell feminisme brukes ofte om feminisme som anvender et interseksjonelt analytisk rammeverk for å forstå overlappende former for diskriminering og marginalisering. Interseksjonell feminisme brukes ofte synonymt med inkluderende feminisme om feminisme som prøver å ta høyde for ulike former for diskriminering og marginalisering i samfunnet og inkludere marginaliserte grupper. Dette gjelder f.eks. den diskrimineringen og marginaliseringen som rammer etniske minoriteter, funksjonshemmede, kjønnsminoriteter og seksuelle minoriteter særskilt.

Interseksjonell feminisme ble tatt i bruk som et kritisk perspektiv som gikk på tvers av ulike etablerte feministiske strømninger. Det ble et viktig perspektiv i feminismens tredje bølge i 1990-årene. Den interseksjonelle forståelsesmåten har fra 1990-årene blitt dominerende innen akademisk feminisme, de fleste moderne feministiske idétradisjoner og offisiell likestillingspolitikk, blant annet innen UN Women.[3] Interseksjonell feminisme er ikke én bestemt form for feminisme, men et perspektiv innen moderne feminisme som idag er utbredt i alt fra liberal feminisme til marxistisk feminisme. Interseksjonell feminisme har dermed siden 1980-årene gått fra å være et nytt, kritisk perspektiv til å bli det anerkjente hovedperspektivet i moderne feminisme.[4]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Crenshaw, Kimberlé. "Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics." u. Chi. Legal f. (1989): 139.
  2. ^ Gressgård, Randi. Interseksjonalitet. Tidsskrift for kjønnsforskning 01 / 2013 (Volum 37)
  3. ^ Intersectional feminism: what it means and why it matters right now, UN Women
  4. ^ Tong, Rosemarie. Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction. Routledge. ISBN 9780429974878.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Helen Pluckrose og James A. Lindsay Cynical theories: How activist scholarship made everything about race, gender, and identity Pitchstone Publishing 2020 ISBN 978-1634312028