Løytnant

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Løytnant (fra fransk lieutenant, 'stedfortreder', den høyeste etter sjefen, tidligere skrevet lieutenant, leutnant og løitnant på norsk) er den nest laveste graden for offiserer i det norske forsvaret. Den tilsvarer den tidligere graden premierløytnant. I 1930 ble gradene premierløytnant og sekondløytnant erstattet med løytnant og fenrik.

Gradene oversersjant og stabssersjant opphørte 1. juli 1975, og befalet fikk henholdsvis offisersgradene fenrik og løytnant. Hærordningen av 1. januar 1977 gjorde at de eldste av de gamle stabssersjantene fikk kapteins grad.

Løytnanter fyller mange stillinger, i regulære hæravdelinger vil disse tjenestegjøre som troppssjef, NK kompani, administrasjonsoffiser, vernepliktige leger, prester, ingeniører og lignende. Løytnantsgrad symboliseres med to stjerner i hæren og en stripe og en galon i sjøforsvaret.

Grad under:
Fenrik

Hæren og Luftforsvaret
Militære grader

Grad over:
Kaptein

Grad under:
Fenrik

Sjøforsvaret
Militære grader

Grad over:
Kapteinløytnant