Postnummer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Postnummeret står vanligvis tydelig skiltet utenfor australske postkontorer.

Postnummer, eller postkode, er en kode som hjelper postverkene å sortere post automatisk. Kodenes oppbygning varierer fra land til land og størrelsen på området som koden dekker er varierende. I Norge er minste enhet som har et postnummer en bygning eller et selskap. I andre land kan f.eks. etasjer i en bygning ha sin egen kode.

De skandinaviske landene benytter alle postnummer, det vil si numeriske postkoder. Norge benytter 4 siffer, det samme gjør Danmark. Sverige benytter 5 siffer som deles i to grupper på 3 og 2 siffer.

Rundt om ellers i verden brukes det rene numeriske koder slik som i Skandinavia, eller i kombinasjon med bokstaver. USA benytter for eksempel et femsifret hovednummer med et firesifret detaljeringsnummer som er frivillig i bruk. Den amerikanske koden kombineres normalt med tobokstavsforkortelsen for delstaten. I Storbritannia benyttes en alfanumerisk kode med inntil syv tegn fordelt på to grupper. Flere av de andre samveldelandene bruker en tilsvarende kode, men grupperingen og posisjonen til bokstaver og tall varierer.

Plasseringen av koden i adressefeltet varierer noe. De fleste engelsktalende land plasserer koden som siste del av adressen, på egen linje, mens det i andre land er vanlig å sette den foran og på samme linje som stedsnavnet. Dette henger tildels sammen med at det i de britiske og amerikanske kodene, og de som er inspirert av disse systemet, ikke nødvendigvis er samsvar mellom postkode og stedsnavn (jf. konseptet postby i Storbritannia).

Det første landet som innførte postkoder var Tyskland, i 1941. Deretter fulgte Storbritannia med gradvis innføring fra 1959 og USA i 1963. Per februar 2005 hadde 117 av de 190 medlemslandene i Verdenspostforeningen innført postkoder. Blant landene som ikke har postkoder er Hongkong og Panama.

I en del land, spesielt i Europa, hvor flere land har like postnummersystemer, anbefales det å bruke tobokstavers landkode før nummeret ved sending av internasjonal post. Dette minsker faren for at automatisk postsortering feiloppfatter nummeret og dirigerer det innenfor landet fremfor å dirigere det som utenlandspost.

Postkoder i enkelte land[rediger | rediger kilde]

Algerie[rediger | rediger kilde]

I Algerie brukes femsifret postnummer. De to første angir provins, mens de tre siste angir et sted innenfor provinsen. Provinshovedstedene har alltid provinskode pluss tre nuller, som 16000 for Alger.

Australia[rediger | rediger kilde]

Australias postnummer består av fire siffer. Systemet ble innført av Postmaster General's Department i 1967.

Brasil[rediger | rediger kilde]

Brasils postnummersystem, Código de Endereçamento Postal (CEP), bruker fem siffer. CEP ble innført i 1972. I 1992 innførte man en tresiffers ekstra kode som følger etter den opprinnelige.

De fleste byer med omkring 100 000 eller fler innbyggere har en kode for hver gate, og egne koder for enkelte større bygnigner. Små byer har en felles kode for hele byen, med de tre ekstrasifrene satt til -000.

Det er ønskelig at koden settes alene på siste linje i adressefeltet. Det er vanlig praksis å skrive CEP foran koden, til tross for at det anbefales å ikke gjøre det av hensyn til sorteringsmaskinene.

Canada[rediger | rediger kilde]

Canada bruker en alfanumerisk kode med seks tegn, vekslende mellom bokstaver og siffer. Systemet ble forsøksvis innført i Ottawa og Manitoba i 1971, og utvidet til resten av landet på permanent basis fra 1972 til 1974.

Danmark[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikler: Danmarks postnumre og Grønlands postnummer

Danmarks postnumre har fire sifre, med unntak av noen spesielle koder med tre sifre i København. På grunn av likheten med andre lands numre skal det egentlig alltid skrives DK- foran nummeret også på innenlandspost, men i praksis utelates dette oftest. Koden skrives for og på samme linje som stedsnavnet, sist i adressefeltet. Numrene er bygget opp etter et geografisk mønster.

Filippinene[rediger | rediger kilde]

Filippinene bruker firesifrede postnumre kalt ZIP codes. Metro Manila er det eneste byområdet med mer enn én kode; alle andre byer har bare en enkelt kode for hele byen.

Finland[rediger | rediger kilde]

Finland innførte i 1971 femsifrede postnumre. De to første sidrene angir kommune eller en gruppe kommuner og de neste to et mindre distrikt. Det siste sifferet er normalt 0 for gateadresser og 1 for postbokser, men det finnes unntak fra dette. Større selskaper har eget postnummer.

Det finnes en femsifret kode 99999 for Korvatunturi, som sies å være julenissens hjemsted.

Frankrike[rediger | rediger kilde]

Frankrikes postnumre er femsifrede. De to første angir normalt et departement, og de siste tre et sted innenfor dette. I Paris angir de to siste sifrene et arrondissement.
Fyrstedømmet Monaco inngår også i det franske postnummersystemet.

India[rediger | rediger kilde]

Indias postnumre har seks sifre, og er kjent som Postal Index Numbers (PIN).

Israel[rediger | rediger kilde]

Israels postnumre (hebraisk מיקוד mikud) består av fem sifre. De er geografisk tildelt fra nord til sør, med unntak av Jerusalem hvis numre begynner med 9. Israels forsvar har egne koder som begynner med 0, og som av sikkerhetsgrunner ikke endres selv om enheten flyttes.

Postkoden skrives til høyre for stedsnavnet, uansett om adressen skrives på hebraisk eller engelsk.

Italia[rediger | rediger kilde]

Italias postkoder består av fem sifre. De ble innført i 1967 under navnet Codice di Avviamento Postale. De to første angir en eller to provinser; tredje siffer angir om det dreier seg om provinshovedstaden (oddetall, vanligvis 1 eller 9) eller ikke (partall, vanligvis 0 eller 8); de siste to angir by eller landsby, eller ombæringspostkontor i provinser som ble opprettet etter 1992. I større byer viser de to siste til postdistriktet.

Japan[rediger | rediger kilde]

Japan har syvsifrede postnumre, normalt skrevet XXX-XXXX.

Kina[rediger | rediger kilde]

Folkerepublikken Kina har seksiffers postnumre. De to første viser provins, kommune på provinsnivå eller autonom region; tredje siffer viser postsone; fjerde viser prefekturat eller by på prefekturatnivå; de to siste viser utleveringspostkontoret.

Hongkong og Macao har ikke postkoder, mens Taiwan har et eget system (se nedenfor).

Kypros[rediger | rediger kilde]

Kypros har firesifrede postnumre.

Marokko[rediger | rediger kilde]

Marokko har postnumre med fem sifre. De første to sifrene angir et større område, mens de tre siste angir postdistriktet. Systemet ble innført 1. januar 1997.

Moldova[rediger | rediger kilde]

Moldovas postkoder er alfanumeriske, og består av bokstavene MD fulgt av en strek og fire sifre. Det første sifferet viser til en postsone, mens de tre siste viser til en mindre enhet innenfor sonen.

Nederland[rediger | rediger kilde]

Nederland har alfanumeriske postkoder, bestående av fire sifre etterfulgt av to bokstaver. Systemet er så finmasket at man ved å tilføye husnummeret bak postkoden kan utelate gatenavn og stedsnavn, for eksempel er 2597 GV 75 være en fullstendig angivelse av adressen til Den internasjonale skolen i Haag.

New Zealand[rediger | rediger kilde]

New Zealand innførte i 1977 et system med firesifrede numre for storsendinger. I juni 2006 ble det innført postnumre for alle sendinger, med langt mer finmaskede koder enn det gamle systemet. De første tre sifrene angir stedet, mens det siste angir leveringstype: gate, postboks, privatsekk eller landpostbud.

Norge[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Norges postnumre

Norge innførte et postnummersystem den 18. mars 1968. Numrene har fire sifre, og er tildelt geografisk, med 00XX i Oslo og 99XX i Finnmark. Postnummeret skrives før og på samme linje som stedsnavnet, sist i adressefeltet.

Polen[rediger | rediger kilde]

Polen har femsifrede postnumre skrevet XX-XXX.

Portugal[rediger | rediger kilde]

Portugals postnumre, kalt código postal, består av syv sifre skrevet XXXX-XXX. Nummeret skrives før og på samme linje som stedsnavnet, som helst skal skrives med kapiteler og som skal ha maks 25 tegn av hensyn til automatisk sortering. Det er vanlig å legge til en trebokstavskode for kommunene etter stedsnavnet, f.eks. 4455-111 PARADELA VNB.

Kodene er normalt inndelt ned til et kvartal, men adresser som mottar store mengder post kan få eget nummer. Det første sifferet viser til en av de ni postregionene; de neste to angir et postdistribusjonssenter; fjerde siffer er 0 hvis det er administrasjonssenteret i kommunen, 5 hvis det er en annen by eller landsby eller et annet tall dersom det er et nummer gitt til én bygning; de tre siste angir kvartal eller bygning. Numrene er ikke tildelt geografisk, men etter betydning; jo viktigere stedet er, jo rundere er de første fire tallene.

Romania[rediger | rediger kilde]

Romania hadde tidligere firesifrede numre, med en kode for hver by. Disse ble 1. mai 2003 erstattet av sekssifrede numre. Det tre første sifrene viser, fra venstre mot høyre til postområde, fylke, by/kommune; de tre siste angir avhengig av stedets størrelse en kommune/by, gate eller bygning.

Russland[rediger | rediger kilde]

Russland har sekssifrede postnumre. Det er vanlig at konvolutter har fortrykte ruter som det fylles inn i, slik at maskinsortering blir lettere.

Serbia[rediger | rediger kilde]

Serbia har femsifrede koder. De to første tilsvarer omtrent et distrikt. De tre siste er normalt 000 for distriktets administrasjonssenter, og andre sifre for andre byer og landsbyer i distriktet.

Storbritannia[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Storbritannias postkoder

Storbritannia har alfanumeriske koder på seks til åtte tegn, inkludert et mellomrom som skiller utgående og inngående del av koden. De ble innført i perioden 1959 til 1974.

For storsendinger brukes også et supplerende kodesystem, Mailsort.

Spania[rediger | rediger kilde]

Spania har femsifrede postnumre.

Sverige[rediger | rediger kilde]

Sverige innførte 12. mai 1968 femsifrede postnumre, skrevet XXX XX. De er tildelt geografisk, med lave numre i sør og høye i nord, med det unntak at numre som starter med 10–19 er i Stockholm.

Sveits[rediger | rediger kilde]

Sveits bruker en firesifret postkode, sortert geografisk fra vest mot øst.

Sør-Afrika[rediger | rediger kilde]

Sør-Afrikas postnumre er firesifrede.

Sør-Korea[rediger | rediger kilde]

Sør-Korea har sekssifrede postnumre, skrevet XXX-XXX. De tre første sifrene viser til regionen, mens de tre siste viser til ombæringspostkontor eller andre leveringssteder. På rekommandert post brukes i tillegg en intern kode trykket som korte oransje streker under postnummeret.

Taiwan[rediger | rediger kilde]

Taiwan har femsifrede postnumre, skrevet XXX XX. Det er pr. 2007 368 koder tresifrede koder for byer, distrikter, landsbyer og andre enheter. De to siste sifrene angir et sted innenfor hvert område; disse utelates ofte, men post med femsifret nummer leveres ofte raskere enn post med tresifret.

Tsjekkia og Slovakia[rediger | rediger kilde]

Tsjekkia og Slovakia har begge beholdt Tsjekkoslovakias postnummersystem. Det kalles PSČ i begge land, Poštovní směrovací číslotsjekkisk og Poštovné smerové čísloslovakisk.

Postnumrene består av fem siffer, normalt på formen XXX XX, med mellomrom. Opprinnelig viste først siffer til en region. Senere har regionsgrensene blitt endret, mens postnumrene forble de samme. Dette betyr blant annet at Tsjekkias hovedstad Praha har numre som begynner med 1, mens Slovakias hovedstad Bratislavas numre begynner med 8.

Postnummeret plasseres foran stedsnavnet på adressefeltets siste linje.

Tyrkia[rediger | rediger kilde]

Tyrkia har postnumre bestående av fem sifre. De første to er provinskoden, og følger ISO 3166-2:TR (dette gjør også landets bilskilt), mens de tre siste angir et område innen provinsen.

Tyskland[rediger | rediger kilde]

Tyskland ble i 1941 det første landet som innførte postnumre. Systemet brukes femsifrede koder, og erstatter et eldre system med firesifrede. På grunn av sammenfallende koder i Øst- og Vest-Tyskland brukte man i en overgangsperiode fra 1990 til 1993 de gamle firesifrede kodene med bokstavene W eller O foran for å angi hvilken del av landet koden gjaldt.

Ungarn[rediger | rediger kilde]

Ungarns koder er firesifrede.

USA[rediger | rediger kilde]

USAs ZIP codes er femsifrede. I 1984 ble det innført en utvidet versjon, kalt «ZIP+4», der fire tilleggssifre gir en mer finmasket sortering. Koden kombineres ofte med en tobokstavsforkortelse for delstaten.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]