Helseforetak

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et helseforetak (HF) er en norsk statlig virksomhet som eies av et regionalt helseforetak. Helseforetak yter spesialisthelsetjenester, forskning, undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette. Virksomheten til helseforetak reguleres av helseforetaksloven av 2001.

Et helseforetak er et eget rettssubjekt med egen handlingsevne, rettslig og økonomisk, og med arbeidsgiveransvar for sine ansatte. På mange måter ligner helseforetakene på aksjeselskaper, med den vesentlige forskjell at staten hefter ubegrenset for foretakets forpliktelser. Helseforetakene kan således ikke gå konkurs.

Hvert helseforetak ledes av et styre og en administrerende direktør oppnevnt av styret i det regionale helseforetaket. Det er de regionale helseforetakene som selv fastsetter hvordan de ønsker å fordele tjenesteytelsen mellom sine underliggende helseforetak. Organiseringen av disse og arbeidsdelingen mellom dem kan derfor endres på kort tid.

Et helseforetak kan bestå av flere sykehus og andre institusjoner, men hver av disse representerer ikke egen virksomhet etter helseforetaksloven.

Nåværende helseforetak[rediger | rediger kilde]

Ved statens overtagelse av spesialisthelsetjenestene i 2002 var det 47 helseforetak i Norge. Pr. 1. januar 2022 var dette redusert til 32 helseforetak:

Sør-Øst Vest Midt-Norge Nord Felles

Forskning[rediger | rediger kilde]

Helseforetakene brukte i 2012 ca. 2,8 mrd kroner til forskning, inkludert ekstern finansiering og beregnet kostnad for bruk av infrastruktur.[1] Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har ansvaret for kartlegging av ressursbruk til forskning og utvikling på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. NIFU lager annethvet år også oversikter over all ressursbruk til medisinsk og helsefaglig forskning i Norge (uansett sektor) og for bioteknologisk forskning spesielt.[2]

Helseforetakene hadde bidratt på 3 414 vitenskapelige artikler og oversiktsartikler publisert i 2012.[3] Oversikt over disse artiklene finnes i CRISTIN, det felles nasjonale systemet for registrering av forskningsresultater.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]