Mandatfordeling på fylker ved stortingsvalg

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Norges 19 valgkretser

Mandatfordeling på valgkretser ved stortingsvalg blir regulert av to faktorer: folketall og areal. Det siste har til hensikt å gi distrikter med lavt folketall øket representasjon i nasjonalforsamlingen, men er en praksis som er uvanlig i demokratiske land.[trenger referanse] Denne dynamiske fordelingsmåten ble innført ved stortingsvalget i 2005, etter at det tidligere var en mer fast fordeling av mandater pr. fylke.

Historisk mandatfordeling[rediger | rediger kilde]

Fra det første stortingsvalget høsten 1814 var amtene og byene separate valgkretser, hhv. land- og bykretser, som valgte egne representanter.

Fordeling[rediger | rediger kilde]

Hvert fylke (valgdistrikt) er tildelt stortingsmandat i forhold til dets folketall og areal, etter følgende nøkkel: 1 poeng pr innbygger + 1,8 poeng pr kvadratkilometer.[1] Det siste leddet er gjort for at distriktene skal bli bedre representert enn de ellers ville ha blitt, ettersom de fleste fylkene utenom det sentrale østlandsområdet har lavt folketall, men er store i areal.

Fordelingen i hvert valgdistrikt skjer i henhold til Sainte-Laguës metode slik at det partiet som har flest stemmer får det første mandatet. Deretter deles hvert partis antall stemmer på 1,4 − 3 − 5 − 7 og så videre - og det opprettes en ny sortert rekkefølge. Mandatene fordeles i henhold til denne. De 19 utjevningsmandatene, ett fra hvert valgdistrikt, fordeles etter de nasjonale stemmetallene og kun blant de partiene som kommer over sperregrensen.[2]

Skjevhet og justering[rediger | rediger kilde]

Bak hvert mandat står det ulikt antall innbyggere i fylkene. For de fleste fylkene er ikke forskjellen så stor, de ligger fra 26442 (Troms) til 33775 (Vestfold) innbyggere/mandat, men Finnmark skiller seg ut med 14757 innbyggere/mandat, dvs. at det står mer enn dobbelt så mange vestfoldinger bak hvert mandat enn finnmarkinger. Denne skjevheten ved det norske valgsystemet er kritisert av OSSE [3]

Mandatfordelingen justeres hvert 8. år, og ble således justert før stortingsvalget i 2013 på grunnlag av folketallet 1. januar 2012. Ved justeringen av mandatfordelingen i 2012 fikk omtrent halvparten av fylkene endret mandattallet. De allerede folkerike fylkene med størst tilvekst økte antallet mandater (økning): Akershus (1), Oslo (2), Rogaland (1) og Hordaland (1). Store fylker med relativt liten befolkning tapte ett mandat hver: Hedmark, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. For de resterende fylkene var det ingen endring fra 2004.

Neste justering vil finne sted før stortingsvalget i 2021, basert på folketallet 1. januar 2020. SSBs prognoser for folketallsutvikling tilsier at det blir færre endringer i mandatfordelingen i 2021, kun Oslo og Akershus vil øke med et mandat hver, på bekostning av et mandat fra hver av Møre og Romsdal og Finnmark. Slår prognosene til vil et enkelt fylke (Oslo) for første gang ha 20 mandater, mens tre vil ha kun 4 hver (Aust-Agder, Sogn og Fjordane og Finnmark).[trenger referanse]

I følge Poll of polls vil kommuner som overføres fra et valgdistrikt til et annet påvirke mandatfordelingen. Deres prognose er at Akershus får to nye mandater til 19 og Oslo ett nytt mandat til 20, mens Buskerud, Oppland og Møre og Romsdal vil miste ett mandat hver.[1] [2]

Fylkenes folketall i 2012, areal, mandater, Innbyggere/mandat[rediger | rediger kilde]

FNr Fylke Areal[4] Folketall[4] Mandat per folketall Areal-poeng Sum Mandat Arealjustering Innb/mandat Mandatendring 2005-13
1 Østfold 4182 278352 9 7528 285880 9 0 30928 0
2 Akershus 4918 556254 19 8852 565106 17 -2 32721 1
3 Oslo 454 613285 21 817 614102 19 -2 32278 2
4 Hedmark 27398 192791 7 49316 242107 7 0 27542 -1
5 Oppland 25192 187147 6 45346 232493 7 1 26735 0
6 Buskerud 14911 265164 9 26840 292004 9 0 29463 0
7 Vestfold 2224 236424 8 4003 240427 7 -1 33775 0
8 Telemark 15298 170023 6 27536 197559 6 0 28337 0
9 Aust-Agder 9157 111495 4 16483 127978 4 0 27874 0
10 Vest-Agder 7277 174324 6 13099 187423 6 0 29054 0
11 Rogaland 9376 443115 15 16877 459992 14 -1 31651 1
12 Hordaland 15440 490570 17 27792 518362 16 -1 30661 1
14 Sogn og Fjordane 18623 108201 4 33521 141722 4 0 27050 -1
15 Møre og Romsdal 15115 256628 9 27207 283835 9 0 28514 0
16 Sør-Trøndelag 18856 297950 10 33941 331891 10 0 29795 0
17 Nord-Trøndelag 22415 133390 4 40347 173737 5 1 26678 -1
18 Nordland 38462 238320 8 69232 307552 9 1 26480 -1
19 Troms 25870 158650 5 46566 205216 6 1 26442 -1
20 Finnmark 48617 73787 2 87511 161298 5 3 14757 0
00 Norge 323787 4985870 169 582817 5568687 169 0 29502 0

Referanser[rediger | rediger kilde]