Bompengefinansierte veier i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Denne oversikten lister opp bompengefinansierte veier i Norge. Se også artikkelen bomvei.

I Norge er det mange steder gått fra manuelle til automatiske bomstasjoner. Per oktober 2011 er det 33 bomringer eller veistrekninger i Norge med automatiske bomstasjoner, mens 19 fortsatt har manuelle stasjoner.[1]

Offentlige bomveier[rediger | rediger kilde]

Aktive og fremtidige bomstrekninger[rediger | rediger kilde]

Takst er for hhv lett kjøretøy t.o.m. 3500 kg og tungt kjøretøy f.o.m. 3501 kg.[trenger referanse] Mopeder, motorsykler og el-biler kjører normalt gratis. Bomringer tar normalt betalt på vei inn til byen, men ikke ut.[trenger referanse] Bomstasjoner tar oftest betalt i begge retninger.[trenger referanse]

Vei Hva/sted Formål Bomselskap Takst AutoPASS Etablert Nedbetalt Geo. koor.
Riksvei E 6.svg E6 Øst Trondheim–Stjørdal Motortrafikkveien Trondheim–Stjørdal Trøndelag Bomveiselskap AS Ranheim: 33,-/66,-
Leistad,
Hommelvik: 17,-/34,-
Ja Ranheim :
63°25′22″N 010°33′23″Ø
Leistad :
63°25′21″N 010°38′00″Ø
Hommelvik :
63°24′56″N 010°49′36″Ø
Riksvei E 6.svg E6 (Miljøpakke Trondheim) Mange, se; Trondheim kommune miljøpakken, se også Fv950 Trøndelag Bomveiselskap AS Klettkrysset
Tidsdifferensierte: 5-20,-
Kroppanbrua
Tidsdifferensierte: 5-20,-
Ja 31. mars 2010 2025 5x ved Kroppanbrua (midten)
2x ved Klettkrysset (sør)
Riksvei E 6.svg E6 Øyer - Tretten Motortrafikkvei Øyer - Tretten E6 Oppland 22.- / 44,- Ja 17. desember 2012 2027
Riksvei E 6.svg Akershus og Hedmark 6 delstrekninger av firefelts motorvei
Hovinmoen - Kolomoen
E6 Gardermoen-Moelv AS 19,- / 38,- (Hovinmoen-Dal)

19,- / 38,- (Dal-Boksrud)
15,- / 30,- (Boksrud-Minnesund)
20,- / 40,- (Minnesund - fylkesgrense)
23,- / 46,- (Skaberud-Kolomoen)

Ja 2009-2015 2024-2030
Riksvei E 6.svg Akershus og Hedmark 1 av 6 delstrekninger av firefelts motorvei
Minnesund - Skaberud
E6 Gardermoen-Moelv AS 21,- / 42,- (Fylkesgrense - Skaberud)
Ja Ikke åpnet per desember 2014. Planlagt åpning juni 2015 2024-2030
Riksvei E 6.svg / Riksvei E 18.svg Østfold Utbedring av E6 og E18 i Østfold Østfold bompengeselskap AS 20,- / 40,- (E6)
25,- / 50,- (E18)
Ja 2001 2021 2x nord for Moss og 4x rundt Askim
Riksvei E 6.svg Svinesundsbrua Ny firefelts bru over Svinesund Svinesundsforbindelsen AS 20,- / 100,- Ja 2005 (1. juli) 2025 Nord:
59°06′31″N 011°15′20″Ø
Sør:
59°05′09″N 011°15′02″Ø
Riksvei E 16.svg E16 (Akershus)
Nybakk - Kløfta
E16 Kongsvingervegen AS 20,- / 40,- Ja 2007[2] 2018
Riksvei E 16.svg E16 (Hedmark) Kongsvinger-Slomarka E16 Kongsvingervegen AS 32,- / 64,- Ja 2015
Riksvei E 18.svg E18 (Agder)
Kristiansand - Lillesand
Aust-Agder Vegfinans AS 15,- / 30,- Ja 2001 2015 Nord:
58°52′12″N 009°09′16″Ø
Sør:
58°17′05″N 008°26′54″Ø
Riksvei E 18.svg E18 (Agder)
Lillesand - Grimstad
Aust-Agder Vegfinans AS 30,- / 60,- Ja 27. august 2009 ?
Riksvei E 18.svg E18 (Vestfold)
Langangen - Sky
E18 Vestfold AS 18,- / 36,- Ja 2012 (6. juni) 2024
Riksvei E 18.svg E18 (Vestfold)
Sky - Bommestad
E18 Vestfold AS 12,- / 24,-
Ja 2017
2037
Riksvei E 18.svg E18 (Vestfold)
Bommestad - Langåker
E18 Vestfold AS 9,- / 18,-
Ja 2009 (22. juni)
2024
Riksvei E 18.svg E18 (Vestfold)
Langåker - Klinestad
E18 Vestfold AS 7,- / 14,-
Ja 2015 12. januar[3]
2030
Riksvei E 18.svg E18 (Vestfold)
Klinestad - Fokserød
E18 Vestfold AS 6,- / 12,-
Ja 2015 12. januar[4]
2030
Riksvei E 18.svg E18 (Vestfold)
Fokserød - Holmene
E18 Vestfold AS 11,- / 22,-
Ja 2015 12. januar[5]
2030
Riksvei E 18.svg E18 (Vestfold)
Holmene - Ås
E18 Vestfold AS 5,- / 10,-
Ja 2015 12. januar[6]
2030
Riksvei E 39.svg Listerpakken Ni vegprosjekter Lister Bompengeselskap AS 25,- / 50,- Ja 2003 2017 Nord (Iddeland):
58°13′07″N 007°01′4″Ø
Sør (kollevoll)
58°06′45″N 06°56′26″Ø
Riksvei E 39.svg ØysandThamshavn Motortrafikkvei mellom Øysand og Orkanger Trøndelag Bomveiselskap AS 20,- / 40,- Ja 2002 2017
Riksvei E 134.svg Åkrafjorden (Rullestadjuvet) Ny vei forbi Rullestadsdjuvet Hordaland fylkeskommune 40,- / 80,- Ja 1991 2014 59°51′00″N 006°20′58″Ø
Riksvei 9.svg Setesdal Utbygging mellom Evje og Hovden Setesdal Vegfinans AS 30,- / 60,- Ja 2003 2018
Riksvei 13.svg Hardanger Utbygging av Rv13 over Hardangerfjorden Hardangerbrua AS 150,- / 600,- Ja 17. august 2013 2028
Riksvei 19.svg Horten Utbygging av Rv19 mellom Horten og E18 Horten Bompengeselskap Rv19 AS 33,- / 66,- Ja 2010 2019[7]
Riksvei 23.svg Oslofjordtunnelen Forbindelse mellom Buskerud og Akershus under Oslofjorden Oslofjordtunnelen AS 50,- / 125,- Ja 2000 2016[8] 59°41′33″N 010°39′25″Ø
Riksvei 55.svg Fatlatunnelen Ny tunnel som erstatter den rasfarlige strekningen i Fatla Fatlatunnelen AS 28,- / 56,- Ja 2008 2023
45 Gjesdal Utbedringsprosjekt Gjesdal Bompengeselskap AS 48,- / 85,- Ja 2004 2016 ca.
58°46′55″N 006°19′21″Ø
64 Atlanterhavstunnelen Tunnel som erstatter ferge mellom Kristiansund og Averøy Atlanterhavstunnelen AS 93,- / 430,- (> 3,5T) / 705,- (>12,4m) Ja 2009 2025 ca.
63°06′18″N 007°37′42″Ø
551 Folgefonntunnelen Tunnel mellom Kvinnherad og Odda Folgefonntunnelen AS Hvis du har Autopass brikke og passerer Jondal og Folgefonntunnelen innenfor 1 time blir du bare belastet for Jondalstunnelen. 72,- / 145,- Ja 2001 2016
107 Jondalstunnelen Tunnel mellom Jondal og Kvinnherad Folgefonntunnelen AS Hvis du har Autopass brikke og passerer Jondal og Folgefonntunnelen innenfor 1 time blir du bare belastet for Jondalstunnelen. 100,- / 200,- Ja 2012
710 Brekstad–Valset Hovedveinettet på Fosen og i Agdenes kommune Fosenvegene AS Nei 2012
714 Valslagstunnelen og andre tunneler og bruer Utbedringsprosjekt, innkortning Trøndelag Bomveiselskap 67,- / 335,-
52,- / 260,-
Ja 28. april 2014 Valslag (vest)
63°29′42″N 9°16′24″Ø
Våvatnet (øst)
63°19′26″N 9°31′44″Ø
715 Krinsvatn,
Flakk–Rørvik
Hovedveinettet på Fosen og i Agdenes kommune Fosenvegene AS Ja 2012
Fv71 Sykkylvsbrua Innkorting mellom Ikornes og Straumgjerde i Sykkylven Sykkylvsbrua AS 35,- / 105,- Ja 2000 2014 62°23′01″N 006°34′34″Ø
78 Toventunnelen Utbedringsprosjekt, innkortning Helgeland Veiutvikling AS 85,- Ja 1. november 2014
858 Ryatunnelen Erstattet fergestambandet Vikran–Larseng Ryaforbindelsen AS 100,- Ja 2011 2030
Fv950 Miljøpakke Trondheim Mange, se; Trondheim kommune miljøpakken Trøndelag Bomveiselskap AS Være
Tidsdifferensierte: 5-20,-
Ja 31. mars 2010 2025 Være :
63°25′50″N 010°33′59″Ø

Nedbetalte bomstrekninger[rediger | rediger kilde]

Vei Hva/sted Formål Bomselskap Takst AutoPASS Etablert Nedbetalt Geo. koor.
Riksvei E 6.svg E6 (Trondheim – Stjørdal) Motortrafikkvei
Trondheim - Stjørdal (Værnes)
Trøndelag Bomveiselskap AS Ranheim
33,[9] / 66,-[9]
Hommelvik og Leistad
17,[9] / 34,-[9]
Ja 1995 2013 Øst (Hommelvik)
63°24′55″N 010°49′31″Ø
Midten (Leistad):
63°25′22″N 010°38′7″Ø
Vest (Ranheim):
63°25′22″N 010°33′24″Ø
Riksvei E 10.svg /
82
Vesterålsbruene Andøybrua, Sortlandsbrua og Hadselbrua A/S Vesterålsbruene ?,- / ?,- Nei 1974 1986
Riksvei E 16.svg Hadelandsvegen Ny stamveiforbindelse mellom Riksvei 4.svg og Gardermoen / Riksvei E 6.svg Hadelandsvegen AS 30,- / 60,- Ja 2003 2013 (01. oktober)
Riksvei E 18.svg E18 (Buskerud) Firefelts motorvei
Asker - Drammen
 ?,- / ?,- Ja 1975
(15. oktober)
31. desember 2001[10]
Riksvei E 18.svg E18 (Vestfold Nord) Firefelts motorvei
Tønsberg - Sande
E18 Vestfold AS (nord) 30,- / 60,- Ja 2002
(2. januar)
2013[11] 59°34′51″N 010°10′35″Ø
Riksvei E 39.svg / Riksvei 70.svg Krifast / Bergsøya Fastlandsforbindelse for Kristiansund Fastlandsfinans AS 75,- / 255,- / 425,- + passasjerer Nei 1992 1. desember 2012 62°58′33″N 007°47′17″Ø
Riksvei E 39.svg Rennfast Fastlandsforbindelse for Rennesøy Tungenes Ferjeterminal AS 90,- / 280,- / 475,- Ja 1992 2006
Riksvei E 39.svg /
542
Føyno (Trekantsambandet) Fergefritt mellom Stord, Bømlo og Haugalandet Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS 85,- / 270,- Ja 2001 30. april 2013 59°44′27″N 005°24′19″Ø
Riksvei E 39.svg Nordhordlandsbrua Fergefritt samband Knarvik-Steinestø som var landets største fergesamband Nordhordlandsbrua AS 45,- / Nei 1969, innkreving på broen fra åpningen i 1994 2005
Riksvei E 69.svg FATIMA-prosjektet Fastlandsforbindelse til Magerøya i Nordkapp kommune Nordkapp Bompengeselskap AS 70,- / 145,- / 460,- / 775,- + passasjerer Nei 1999 29. juni 2012[12] 70°57′18″N 025°42′19″Ø
Riksvei 4.svg Oppland Motortrafikkvei mellom Reinsvoll og Hunndalen Oppland Bompengeselskap AS 15,- / 30,- Ja 2002
(2006 på ny vei)
2014 60°44′57″N 010°37′50″Ø
Riksvei 5.svg Fjærland - Sogndal Bergstunnelen og Frudalstunnelen AS Fjærlandsvegen 65,- / 180,- / 510,- / 810,- Nei 1986 26. november 2010 ca.
61°24′38″N 006°45′35″Ø
Riksvei 5.svg Svarthumle (nordenden av Naustdalstunnelen) Tunnel mellom Naustdal og Svarthumle Sunnfjordtunnelen AS 25,- / 45,- / 145,- Nei 1995 2010 61°33′56″N 005°39′41″Ø
Riksvei 658.svg Ålesund - Giske Fastlandsforbindelse for Ellingsøy og Giske Ålesund og Giske Tunnel- og Bruselskap AS 30,- / 60,- / 130,- / 280,- + 10,- / 19,- per passasjer Nei 1987 2009
207 Bjorøytunnelen Undersjøisk tunnel som erstattet fergesambandet Alvøen-Bjørøyhamn. Nei 1996 2005
64 Skålavegen Fastlandsforbindelse for Bolsøya, fergeavsløning Lønset-Grønnes Molde bro- og tunnelselskap  ?,- / ?,- Nei 1991 2005
64 Atlanterhavsveien Fastlandsforbindelse for Averøy Atlanterhavsveien AS  ?,- / ?,- Nei ? 1999
108 Hvalertunnelen Fastlandsforbindelse for Hvaler AS Hvalertunnelen 50,- / 100,- (2007–2009: 20,- / 40,-) Ja 1989 2007/2009
562 Askøybrua Fastlandsforbindelse for Askøy Askøybrua AS 70,- / 250,- Ja 1992 2006
566 Osterøybrua Fastlandsforbindelse for Osterøy Osterøy Bruselskap AS 62,- / 206,- Ja 1997 2015 60°25′48″N 005°32′05″Ø
661 Straumsbrua Ny bru over Straumen i Skodje Skodjebrua AS 30,- / 90,- Ja 2004 2011 (15. oktober)[13] 62°29′56″N 006°37′11″Ø
714 Sandstad (Hitratunnelen, Frøyatunnelen og Fjellværøyforbindelsen) Fastlandsforbindelsen Hitra–Frøya Hitra Frøya Fastlandssamband AS 45,-/ 75,-/ 230,- / 430,- + passasjerer Nei 1991 2010
(20. februar)
63°31′09″N 009°06′36″Ø
755 Skarnsundbrua Faslandsforbindelse mellom Mosvik kommune og Inderøy AS Skarnsundbrua 33,- / 66,- / 198,- / 330,- Nei 1991 2007

Bomringer[rediger | rediger kilde]

Se Bomring

Private bomveier[rediger | rediger kilde]

Sted Formål Bomselskap Takst Autopass Etablert Nedbetalt
Jotunheimvegen Forbindelse mellom 51 Bygdin i Vang
og Fv425 Skåbu i Nord-Fron
Jotunheimvegen 100,- Nei 1950-årene
Peer Gyntveien Turistvei i Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu og Gausdal Peer Gynt Vegselskap 80,- / 70,- Nei 1956
Tindevegen Mellom 53 og 55 Fjellvegen Årdal - Luster [1] 70,- / ?,- Nei
Tussentunnelen Innkorting 64 mellom Molde og Fræna Tussentunnelen AS 20,- / 32,- Nei 1990 2014 (september)
Veien til Juvasshytta Turistvei
Veien til Leirvassbu Turistvei

Fotnoter og referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Hva betyr nå dette skiltet?». SINTEF. 7. oktober 2011. Besøkt 22. oktober 2011. 
 2. ^ Nedbetalingstid
 3. ^ Åpningsdato
 4. ^ Åpningsdato
 5. ^ Åpningsdato
 6. ^ Åpningsdato
 7. ^ Veien er snart nedbetalt
 8. ^ 3 års forlengelse - Oslofjordtunnelen
 9. ^ a b c d Priser fra 2. januar 2013
 10. ^ Slutt etter 26 år
 11. ^ Nå er det slutt
 12. ^ Slutt på bompengene
 13. ^ Magnus Blaker (11. januar 2011). «En gla'nyhet om bompenger». Nettavisen. Besøkt 17. januar 2011. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]