Bompengefinansierte veier i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Se også: Bompenger#Norge

Denne oversikten lister opp bompengefinansierte veier i Norge.

Bompengefinansierte veier er delvis finansiert av offentlige myndigheter, delvis av brukerne gjennom betaling av bompenger. I 2019 var statens inntekter fra bompenger 11 718 millioner (2020-)kroner.[1] En bomring består av flere bomveier inn mot et avgrenset område, som oftest et bysentrum. En del områder har rushtidsavgift på bomringene, blant annet Trondheim (innført i 2010), Kristiansand (innført i 2013), Bergen (innført i 2016), Grenland og Oslo (innført i 2017).[2] Den 16. juni 2017 vedtok Stortinget lovendringer til fordel for miljødifferensierte bomsatser. Lovendringene trådte i kraft 1. oktober 2017,[3] og miljødifferensierte bomsatser ble umiddelbart innført i Oslo.[2] I bomringen i Bergen ble miljøfifferensierte bomsatser innført 1. juni 2018.[4]

Det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger heter AutoPASS og eies av Statens vegvesen.[5] Med AutoPASS-brikke kan bilister passere bomstasjoner uten å stoppe. Systemet bruker elektroniske radiosendere og -mottakere som opererer på 5,8 GHz (MD5885). EasyGo-brikker kan også brukes i norske bomstasjoner. Alle bomstasjonene i Norge er nå automatiske.[5] Den siste manuelle bomstasjonen var ved Atlanterhavstunnelen, som ble avviklet 2. juli 2020.[6]

Bompengereform[rediger | rediger kilde]

Regjeringen Solberg foreslo i 2015 en bompengereform,[7] som siden ble vedtatt av Stortinget. Reformen hadde fire komponenter:

 • reduksjon av antall bompengeselskap
 • en utskilling av utstederrollen fra bompengeselskapene
 • en rentekompensasjonsordning for bompengelån
 • en forenkling av takst- og rabattsystemer.[8]

Bompengeselskaper[rediger | rediger kilde]

Som følge av bompengereformen fra 2015 ble det opprettet fem regionale bompengeselskap, eid av fylkeskommunene:

Takstgrupper og rabatter[rediger | rediger kilde]

Takstgrupper[rediger | rediger kilde]

Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
 • Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo
 • Alle biler i kjøretøygruppe M1, uavhengig av vekt. Gruppe M1 er biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. Dette inkluderer de fleste bobiler, campingbiler samt enkelte andre større personbiler. For at kjøretøy over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo, med unntak av biler som registrert i kjøretøygruppe M1.
 • Obligatorisk brikke: Kjøretøy som er registrert på foretak eller brukes i næringsvirksomhet må ha elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2
Takstgrupper ved miljødifferensiering Takstgruppe 1 deles i:
 • nullutslipp
 • ladbar hybrid
 • diesel
 • andre (bensin, gass, etanol etc)
Takstgruppe 2 deles i:
Generell brikkerabatt 20% 0%

Rabatter[rediger | rediger kilde]

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015–2016) sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet er rabatter standardisert og lokale særordninger fjernet. Omleggingen innebar en betydelig forenkling av systemet og lik struktur i stadig flere bompengeanlegg. Innføringen av et standardisert rabattsystem innebar at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt skulle avvikles, og at den generelle brikkerabatten skulle øke fra 10 til 20 %. Alle passerende kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke skulle få 20 % rabatt, og det skulle ikke gis rabatt til takstgruppe 2.[10]

Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak ga føringer om at stadig flere bompengeanlegg skulle innføre bompengeavgift for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 tilsvarende til 50 pst. av ordinær bompengetakst fratrukket rabatt (for eksempel, om taksten er 10 kr betaler man 8 kr med gyldig avtale. Nullutslippskjøretøy er fellesbetegnelse for elbiler og hydrogenbiler. Endringen ville innebære at nullutslippskjøretøy ville betale max 4 kr). Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skulle inntil videre ikke betale bompenger. Beta­ling av bompenger som nullutslippskjøretøy forutsetter bombrikke og gyldig avtale. Uten bombrikke og gyldig avtale skulle nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst på lik linje med andre kjøretøy.

I bypakker med miljødifferensierte takster (per 2018 kun bomringen i Bergen og bomringen i Oslo og Akerhus) var passeringene per 2018 priset etter hvilken type bil man kjører, og takstene for nullutslippskjøretøy kunne da settes til mellom 0 og 50 prosent av takstene for bensindrevne kjøretøy i takstgruppe 1, og i forhold til kjøretøy med Euro VI motorer i takstgruppe 2. I tillegg fikk man i 2018 brikkerabatt på 20 prosent med gyldig avtale og brikke.[11]

Rabatter i takstgruppe 1
Takstgruppe 1 Brikkerabatt Forklaring
Bompengeanlegg utenom bypakker Kjøretøy unntatt nullutslippskjøretøy 20 % Alle kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale/brikke får 20 % rabatt.

For eksempel, om taksten er 10 kr koster det 8 kr med gyldig avtale. Uten avtale betaler man full pris.

Nullutslippskjøretøy 60 %[12]-100 %[13] Nullutslippskjøretøy får en rabatt som tilsvarer minimum 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt. På en del steder gratis.

For eksempel, om taksten er 10 kr koster det 8 kr med gyldig avtale (20 %) og nullutslippskjøretøy betaler da max 4 kr med avtale. Uten avtale betaler man full pris.

Bypakker med miljødifferensiert takster Alle kjøretøy 20 % I anlegg med miljødifferensiert takst kan det være inntil fire ulike takster. Nullutslippskjøretøy har en takst som tilsvarer mellom 0 og 50 pst. av takstene for bensindrevne kjøretøy.

For eksempel, om taksten er 10 kr for bensindrevne kjøretøy (uten rabatt) kan taksten for nullutslippskjøretøy settes til max 5 kr (uten rabatt). Med gyldig avtale får begge rabatt (20 %).

I mange anlegg er det et tak på 30–70 passeringer per måned. De som har avtale trenger ikke å betale flere enn det.[14] Det er i en del anlegg også en timesregel, kun betaling av en passering per time og kjøretøy.[14]

Alle kjøretøy i takstgruppe 2 må ha brikke og prisene utgår fra dette, så det er ikke brikkerabatt. En del kategorier har rabatt.

Rabatter i takstgruppe 2
Takstgruppe 2 Rabatt Forklaring
Bompengeanlegg utenom bypakker[13][15] Nullutslippskjøretøy 100 %
Bypakker med miljødifferensiert takster[16][17] Euro VI / ladbar hybrid 30-40 %
Nullutslipp (elbil og hydrogenbil) 100%

Bomstrekninger[rediger | rediger kilde]

Bomringer[rediger | rediger kilde]

Bomring Pakke Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Plassering av bomstasjoner Etablert Planlagt avviklet
Bomringen Oslo og Akershus Oslopakke 3 Fjellinjen AS Indre ring:
 • Bensin/ladbar hybrid: 18 kr / 22 kr
 • Diesel: 20 kr / 24 kr
 • Elbiler: 5 kr / 9 kr
 • Hydrogenbiler: 0 kr


Osloringen:

 • Bensin/ladbar hybrid: 22 kr / 28 kr
 • Diesel: 26 kr / 31 kr
 • Elbiler: 6 kr / 11 kr
 • Hydrogenbiler: 0 kr


Bygrense:

 • Bensin/ladbar hybrid: 22 kr / 28 kr
 • Diesel: 26 kr / 31 kr
 • Elbiler: 6 kr / 11 kr
 • Hydrogenbiler: 0 kr
Indre ring:
 • Euro V og eldre: 88 kr / 104 kr
 • Euro VI: 49 kr / 66 kr
 • Nullutslipp: 0 kr


Osloringen:

 • Euro V og eldre: 88 kr / 104 kr
 • Euro VI: 49 kr / 66 kr
 • Nullutslipp: 0 kr


Bygrense:

 • Euro V og eldre: 88 kr / 104 kr
 • Euro VI: 49 kr / 66 kr
 • Nullutslipp: 0 kr
20% / 0% (Standardisert)

Indre ring:[18]

Dronning Blancas vei, Apalveien, Suhms gate, Blindernveien, Sognsveien, Tåsenveien, Kierschows gate, Uelandsgate, Myhrens verksted, Sandakerveien, Vogts gate, Ole Bulls gate, Fagerheimsgata sør, Fagerheimsgate nord, Ring 3 Sinsenkrysset (3st), Kildeveien, Jørgen Løvlandsgate, Rv4 Carl Berner, Hasleveien, Grenseveien, Økernveien, Ensjøveien, St.Halvardsgate, Ring 2(161) Kværnerveien, Dyvikes vei, Konows gate, E6 Lodalen, Ekebergtunnelen (2st, også kalt Lodalen/Operatunnelen), E6 Svartdalstunnelen, Østensjøveien, E6/Ring 3 Teisen, Teisenveien, Avkjøring fra E6 til Strømsveien, Smalvollveien, Ytre Ringvei (samtlige har betaling begge veier)


Osloringen:

E18 Bygdølokket1, E18 Maritim1, E18 påkjøring fra Sjølyst1, Ring 2(161) Drammensveien, Karenslyst Allé,   Fritjof Nansens vei, Fv168 Sørkedalsveien, Slemdalsveien, Ring 3(150) Gaustad, Rv4 Linderud, Rv163 Veitvet, Alfaset 3 Industrivei, E6 Alnabru, Tvetenveien,   E18 Mosseveien, Sandstuveien, Lambertseterveien, E6 Europaveien/Abildsø, Avkjøring til Lambertseter/Abildsø1, Strømsveien, Kongsveien, Ekebergveien (samtlige har betaling begge veier unntatt 1 som er enveis)


Bygrensen:

Ljansbruveien, E18 Fiskevollbukta, Rosenholmveien, Fjellveien, Fv1422(132) Skiveien, E6 Taraldrud, Fv155 Enebakkveien,   Rv4 Skillebekk, Rv163 Stovner, Fv1514(351) Høybråtenveien, Starveien, E6 Furuset, Fv1517(352) Karihaugen, Gamleveien,   Fv168 Griniveien, Fv160 Bærumsveien, Fv1633(610) Strandveien, Rampe Lysaker til E18, Pårampe E18 fra Lysakerlokket(felt 2), Rampe Fornebu til E18, Fv166 Pårampe Granfoss fra Fornebu, Rv150 Pårampe Granfoss fra E18, E18 Hovedløp (samtlige har betaling kun i retning mot Oslo)
1990
Bomringen Kristiansand Samferdselspakke for Kristiansandsregionen Ferde AS
 • Normaltakst: 16 kr / 24 kr
 • Nullutslipp: 8 kr / 12 kr
 • Euro VI: 26 kr / 40 kr
 • Euro V og eldre: 33 kr / 50 kr
 • Nullutslipp: 13 / 20 kr
20% / 0% (Standardisert) E18 Bjørndalsletta, E39 Vesterveien, Rv9 Grim, Fv482 Sødal, Presteheia (samtlige enveis mot Kristiansand) 2009[19]

(midlertidig stans januar-august 2021)[20][21]

Bomringen Nord-Jæren Bymiljøpakken Bompengepakke for Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg med over 30 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier fram til 2033. Ferde AS 23 kr

Nullutslipp: 9,20 kr (med gyldig avtale/brikke)

58 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) Stavanger bomring:
Fv4566(435) Bybrua1, Fv4584(411) Tastagata, Christian Bjellandsgate, Fv4570(446) Randabergveien, Fv4574(416) Øvre Stokkavei, Rv509 Madlaveien, E39 Mosvatnet, Fv44 SUS, Fv44 Lagårdsveien, Fv4572(415) Nedre Stokkavei, Ytre Ringveg vest (alle enveis mot Stavanger, utenom 1=innkreving mot Hundvåg)

Sandnes bomring:

Fv44 Strandgata, Roald Amundsensgate, Dyre Vaas vei, Fv334(509) Oalsgata, Fv4476(241) Heigreveien, Fv44(325) Jærveien, Fv4490(330) Hoveveien, Fv334 Gamle Ålgårdsveien, Fv4488(323) Austråttveien, Fv4492(323) Hanaveien (samtlige enveis mot Sandnes)

Sola bomring:

Rv509 Flyplassveien, Fv4524(374) Nordsjøveien (samtlige enveis mot flyplassen)

Forus bomring:

Fv44 Diagonalen, Moseidsletta, Røynebergveien, Åsenveien, Fv4526(443) Forusbeen, E39 Refsnesveien, E39 Stokkamyra, Stokkaveien, Fv44 Forussletta, Fv4536(314) Gamleveien (samtlige enveis mot Forus)

Risavika bomring:

Rv509 Jåsund (Tanangerveien, like ved Hafrsfjord bru)1, Rv 509 Tanangerveien (ved Baker Hughes)2 (1=enveis mot nord, 2=enveis mot sør)

Ytre bomsnitt nord:

Fv4560(409) Kvernevikveien, E39 Tastatorget (Randabergveien), Fv4588(413) Finnestadgeilen (samtlige enveis mot Stavanger)
2001
Bomstasjonene på Haugalandet Haugalandspakken Standardheving av E134 mellom Haugesund og Etne og tidligere fylkesvei 47 (nå blant annet fylkesvei 547 og fylkesvei 47) gjennom de sju involverte kommunene[22] Ferde AS 11 kr

Nullutslipp: 4,40 kr (med gyldig avtale/brikke)


Fra 1.11.2021:

12 kr

Nullutslipp: 4,80 kr (med gyldig avtale/brikke)

18 kr


Fra 1.11.2021:

19 kr

20% / 0% (Standardisert) E39 Liland2, E134 Norheim2, E134 Toskatjønn2, E134 Hodnafjell2, Fv47 Karmsundsgata1, Fv47 Tittelsnesvegen1, Fv547(47) Bygnes2, Fv547 Liknes2, Fv547 Veakrossen2, Fv4802 Spannavegen1, Fv4852 Salhusvegen1, Fv4856 Skjoldavegen1, Fv4862 Skeisvollsvegen1 (1=enveis ut fra Haugesund 2=toveis) 1. juli 2008[23]
Bomringen i Bergen Miljøløftet Kollektivtrafikktiltak, gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikk­sikkerhets­tiltak og nye vegprosjekter.[24] Ferde AS Eksisterende bomstasjoner:
 • Bensin/ladbar hybrid: 25 kr / 51 kr
 • Diesel: 30 kr / 56 kr
 • Elbiler: 5 kr / 10 kr
 • Hydrogenbiler: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)


Nye bomstasjoner:

 • Bensin/ladbar hybrid: 25 kr
 • Diesel: 30 kr
 • Elbiler: 5 kr
 • Hydrogenbiler: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)
Eksisterende bomstasjoner:
 • Euro VI: 37 kr / 75 kr
 • Euro V og eldre: 70 kr / 123 kr
 • Nullutslipp: 0 kr

Nye bomstasjoner:

 • Euro VI: 37 kr
 • Euro V og eldre: 70 kr
 • Nullutslipp: 0 kr


20% / 0% (Standardisert)

Eksisterende bomstasjoner (fra før 2019):

E39 Fjøsangerveien, Fv585 Nattlandsveien, Fv582 Storetveitvegen, Fv557 Dolviken, Fv540 Fyllingsdalen, Rv555 Gravdal, Fv556 Straume, E39 Sandviken, E39 Nygårdsbroen, Fv5332 Florida, Gyldenpris, Fv585 Kalfaret, Fv584 Michael Krohnsgate, Damsgårdsveien (de to i retning mot Danmarksplass)

Nye bomstasjoner (fra 6.4.2019):

Fv5300(243) Tellevikvegen, E16 Arnavegen, Fv578(267) Åsamyrane, E39 Åsaneveien, Fv5347(555) Strandkaien, Fv577(585) Småstrandgaten, Rv555 Sotraveien, Fv 558 Lyderhornsveien, Fv 556 Straumeveien, Fv587(580) Hardangervegen, Rv580 Fritz C. Riebers vei, Fv5186(179) Steinsvikvegen, Fv582 Fanavegen, Rv 580 Flyplassvegen, Fv5172(172) Skagevegen. I alle bomstasjoner betales det i en retning, vanligvis mot sentrum
1986[25]
Askøy Askøypakken
 • Fv563 Strømsnes–Hop
 • Fv562 Lavik–Haugland
 • Fv 562 Fromreide–Kjerrgarden x fv 222
 • Fv 562 Fauskanger sør
 • Fylkesvei 212(5246) Lindhaugen–Slettebrekka
 • Fv 212 Slettebrekka–Hetlevik
 • Fv 213(5248) Skiftesvik–Marikoven
Ferde AS 30 kr

Nullutslipp: 12 kr (med gyldig avtale/brikke)

50 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) Fv562 Nedre Kleppe, Fv562 Stongafjellet, Fv562 Storeklubben (kun pårampe fra fv583), Fv563 Vatnavatnet (alle enveis mot Bergen)[26] 1. november 2014[27]
Bodø Bypakke Bodø Mer enn hundre tiltak og inneholder blant annet ny riksvei 80 med Bodøtunnelen, bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier.[28] BPS Nord - Bypakke Bodø AS 16 kr

Nullutslipp: 6,40 kr (med gyldig avtale/brikke)

36 kr 20% / 0% (Standardisert) Rv80 Jernbaneveien, Fv834 Kirkeveien, Rv80 Skjæringa, Rv80 Bodøtunnelen, Rønvikveien, Junkerveien, Gamle riksvei (samtlige er toveis[29]) 15. oktober 2015[30]
Fredrikstad (og Sarpsborg fra 2022) Bypakke Nedre Glomma[31] Bomringen i Fredrikstad (og Sarpsborg fra 2022) inkluderer de tidligere bommene på Kråkerøy (Kråkerøyforbindelsen), utbedring av Fv. 109, Rv. 110 og Fv. 117 Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS 30 kr 60 kr 20% / 0% (Standardisert) Fv108 Værstebroa, Fv108 Kråkerøybrua, Fv109 Råbekken, Rv110 Seut, Rv110 Fredrikstadbrua, Fv381 Veumveien, Dikeveien, Evjebekkveien (alle enveis mot Fredrikstad)[32] 15. november 2019 2042[33]
Førde Førdepakken Angedalsvegen, ny bru over Jølstra, Rv5 Bergumkrysset, Fv609 Halbrendsøyra, Fv601 Storehagen, Kletten sykkeltunnel Ferde AS 30 kr

Nullutslipp: 12 kr (med gyldig avtale/brikke)[34]

54 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) E39 Bakkebøvegen, E39/5 Bruland, Rv5 Kletten, Fv600(484) Brulandsvellene, Fv601(481) Presteholten (alle enveis mot Førde) 3.oktober 2016[35]
Grenland Bypakke Grenland Bypakka består av konkrete tiltak. 49 ulike prosjekter som vurderes som en del av dette.[36] Vegfinans Bypakke Grenland AS 17 kr / 23 kr 27 kr / 38 kr 20% / 0% (Standardisert) Fv32 Borgestadalleen, Fv32 Menstadbrua, Fv32 Vallermyrene, Rv36 Herøyavegen, Rv36 Lensmannsdalen, Fv59 Klostergata, Fv357 Elstrømbrua, Fv357 Hesselbergs gate, Fv3268 Sannivegen, Fv3290 Bjørntvedtvegen, Borgestad kirke, Deichmansgate, Fjordgata (enveis som regel mot Skien[37]) 3. oktober 2016
Harstad Harstadpakken Et omfattende gang- og sykkelveisystem, en rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum (Harstadåstunnelen) og økt satsing på kollektivtrafikken.[38] BPS Nord - Bypakke Harstad AS 13 kr

Nullutslipp: 5,20 kr (med gyldig avtale/brikke)

20 kr 20% / 0% (Standardisert) Rv83 Kanebogen, Rv83 Lokket, Skaunveien, Steinveien, Kongsveien, Skolegata, Samasjøen, Harstadåstunnelen (åpnet 4. januar 2020) (samtlige er toveis[39]) 27. juni 2016 [40]
Nordhordland Nordhordlandspakken Prosjekter i kommunene Alver, Fedje, Austrheim, Modalen og Masfjorden Ferde AS 21 kr

Nullutslipp: 8,40 kr (med gyldig avtale/brikke)

33 kr 20% / 0% (Standardisert) E39 Flatøy 3 stk, E39 Mundalsberget, Fv57 Isdalstø, Fv565 Radøy–oppstart 2021 eller 2022 (samtlige toveis[41]) 1. desember 2019[42] 2031
Trondheim Miljøpakke Trondheim Halvparten av pengene i Miljøpakken går til å bygge veg, den andre halvparten fordeles mellom kollektiv, sykkel, trafikksikkerhet, støy, miljø og gåing.[43] Vegamot AS Øst: 16 kr / 32 kr

Sluppen: 16 kr / 32 kr

Sør: 16 kr / 32 kr

Omkjøringsvn.: 12 kr / 15 kr

Byåsen: 12 kr / 15 kr

Klæbu: 16 kr / 32 kr

Tonstad: 12 kr / 15 kr

Øst: 38 kr / 77 kr

Sluppen: 26 kr / 51 kr

 • Fossestuvn.: 38 kr / 77 kr

Sør: 38 kr / 77 kr

Omkjøringsvn.: 28 kr / 35 kr

 • Holtermannsvn.: 44 kr / 59 kr

Byåsen: 28 kr / 35 kr

Klæbu: 38 kr / 77 kr

Tonstad: 28 kr / 35 kr

20% / 0% (Standardisert)

Øst:

Fv950 Være/Malvikvegen

Sluppen:

Rv706 Oslovn/Bjørndalen, Rv706(arm) Sluppen bru, Fossestuvn/Nedre Leirfoss

Sør:

E6 Klett, Fv 707 Klett, Fv6608 Røddeveien

Omkjøringsvegen:

Rv706 Leangensletta, Fv6668 Haakon VIIs gt, Landbruksvegen, Tungasletta, Fv6660 Moholt/Brøsetvegen/Jonsvannsveien, Fv6658 Torbjørn Bratts veg, Fv6680 Bratsbergveien, Tempeveien, Fv6690 Kroppan Bru/Holtermannsvn

Byåsen:

Gamle Oslovei, Fv6650 Byåsvegen, Fv6656 Bøckmans veg

Klæbu:

Fv704 Brøttemsvegen/Torgårdsletta, Fv6680(885) Tillerbrua

E6 Tonstad
(samtlige er toveis)

31. mars 2010 2025

Offentlige bomveier[rediger | rediger kilde]

Vei Strekning Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Plassering av bomstasjoner Etablert Planlagt avviklet
Stamvei E6.svg Gardermoen – Biri Utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Biri består av åtte delprosjekt.
 • Hovinmoen - Dal
 • Dal - Boksrud (Andelva bomstasjon)
 • Boksrud - Minnesund (Tømte bomstasjon)
 • Minnesund - Labbdalen (Ørbekk bomstasjon)
 • Labbdalen - Skaberud (Espa bomstasjon)
 • Skaberud - Kolomoen (Kolomoen bomstasjon)
 • Kolomoen - Moelv
 • Moelv - Biri
Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS
 • Hovinmoen–Dal: 21 kr
 • Dal–Boksrud: 21 kr
 • Boksrud–Minnesund: 16 kr
 • Minnesund-Hedmark grense: 22 kr
 • Akershus grense - Skaberud: 22 kr
 • Skaberud–Kolomoen: 24 kr
 • Kolomoen - Kåterud N (E6 Jønsberg): 24 kr
 • Vien: 19 kr[44]
 • Bergshøgda: 19 kr[44]
 • Økelsrud: 19 kr[45]
 • Hovinmoen–Dal: 33 kr
 • Dal–Boksrud: 33 kr
 • Boksrud–Minnesund: 26 kr
 • Minnesund-Hedmark grense: 35 kr
 • Akershus grense - Skaberud: 37 kr
 • Skaberud–Kolomoen: 41 kr
 • Kolomoen - Kåterud N (E6 Jønsberg): 48 kr
 • Vien: 38 kr[44]
 • Bergshøgda: 38 kr[44]
 • Økelsrud: 38 kr
20% / 0% (Standardisert) 2009-2020 2024-2035
Øyer – Tretten Motortrafikkvei Øyer - Tretten Vegfinans E6 Oppland 24 kr 40 kr 20% / 0% (Standardisert) Tingberg: 61°16′20″N 10°24′0″Ø 17. desember 2012 2027
Frya – Sjoa Utbygging av E6 mellom Ringebu og Otta Vegfinans Ringebu-Otta AS Odenrud: 33 kr

Hardvollsmorka: 22 kr

Teigkampen: 30 kr

Bjørkerusten: 15 kr


Fra 1.11.2021:

Odenrud: 36 kr

Hardvollsmorka: 24 kr

Teigkampen: 33 kr

Bjørkerusten: 16 kr


Nullutslipp (med gyldig avtale/brikke):

Odenrud: 14,40 kr

Hardvollsmorka: 9,60 kr

Teigkampen: 13,20 kr

Bjørkerusten: 6,40 kr

Odenrud: 66 kr

Hardvollsmorka: 44 kr

Teigkampen: 60 kr

Bjørkerusten: 30 kr


Fra 1.11.2021:

Odenrud: 72 kr

Hardvollsmorka: 48 kr

Teigkampen: 66 kr

Bjørkerusten: 32 kr


Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) 9. november 2016[46] 2024-2030
Ulsberg - Melhus Ny E6 fra Ulsberg til Melhus sentrum bygges for det meste som firefelts motorvei dimensjonert for 110 km/t.[47] Strekningen Vindåsliene - Korporalsbrua gjennom Soknedal på 6,5 km åpnet 8 juli 2020.
Ny bomstasjon åpnes på Søberg i 2022 for strekningen Kvål–Melhus.[48]
Vegamot AS 43 kr 85 kr 20% / 0% (Standardisert) Fossum bru/Soknedal 25. september 2020[49][50]
Trondheim–Stjørdal Motortrafikkvei Trondheim–Stjørdal Vegamot AS Ranheim: 34 kr
Leistad: 17 kr
Hommelvik: 17 kr

[51]

Ranheim: 53 kr
Leistad: 26 kr
Hommelvik: 26 kr
20% / 0% (Standardisert) Ranheim :
63°25′22″N 010°33′23″Ø
Leistad :
63°25′21″N 010°38′00″Ø
Hommelvik :
63°24′56″N 010°49′36″Ø
Korgen – Bolna E6 Helgeland nord BPS Nord - E6 Helgeland AS Skamdal: 13 kr

Reinforshei: 18 kr

Bolna: 45 kr

Skamdal: 31 kr

Reinforshei: 44 kr

Bolna: 109 kr

20% / 0% (Standardisert) Skamdal/ Reinforshei: 2017
Bolna: 2019
Nord-Trøndelag grense–Korgfjellet E6 Helgeland sør og prosjekt Kappskarmo–Lien BPS Nord - E6 Helgeland AS Svenningvatnet: 31 kr

Kommunegrensen Grane - Vefsn: 31 kr

Forsmo: 26 kr

Svenningvatnet: 76 kr

Kommunegrensen Grane - Vefsn: 76 kr

Forsmo: 63 kr

20% / 0% (Standardisert) 2018
Hålogalandsbrua Utbygging av E6 Hålogalandsbrua mellom Narvik og Øyjord BPS Nord - Hålogalandsbrua AS 90 kr 225 kr 20% / 0% (Standardisert) 10. desember 2018
Stamvei E10.svg Trældal - Leirvik Skredsikring av E10 på strekningen Trældal - Leirvik BPS Nord - Hålogalandsbrua AS 42 kr 99 kr 20% / 0% (Standardisert) Leirvik 2015
Stamvei E16.svg E16 Bolstad, Hordaland Vossapakko Ferde AS 47 kr

Nullutslipp: 18,80 kr (med gyldig avtale/brikke)

99 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert)
Kongsvinger-Slomarka Utbygging av E16 mellom Kløfta og Kongsvinger Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS 33 kr 55 kr 20% / 0% (Standardisert) Åsum 2015
Bagn - Bjørgo Bagnskleivtunnelen gjennom Bagnskleiva i Valdres Vegfinans E16 Oppland AS 56 kr

Nullutslipp: 22,40 kr (med gyldig avtale/brikke)

140 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) Bagnskleive 29. oktober 2019
Stamvei E18.svg Gulli-Langangen Utbygging av E18 mellom Gulli i Tønsberg kommune og Langangen i Porsgrunn kommune Vegfinans E18 Vestfold AS Gulli: 5 kr

Ramsum: 12 kr

Fokserød: 7 kr

Natvall: 8 kr

Skinmo: 10 kr

Bommestad: 8 kr

Sky: 13 kr

Gulli: 9 kr

Ramsum: 20 kr

Fokserød: 11 kr

Natvall: 12 kr

Skinmo: 16 kr

Bommestad: 13 kr

Sky: 21 kr

20% / 0% (Standardisert)
Rugtvedt-Dørdal 17 kilometer ny firefelts E18 i Bamble i Telemark, mellom Rugtvedt og Dørdal. Vegfinans E18 Telemark AS 36 kr 72 kr 20% / 0% (Standardisert) Stillinga 2. desember 2019[52]
Tvedestrand - Arendal Ny firefelts motorvei Ferde AS Mørland: 25 kr

Nullutslipp: 10 kr (med gyldig avtale/brikke)

Stølen: 11 kr

Nullutslipp: 4,40 kr (med gyldig avtale/brikke)

Mørland: 62 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

Stølen: 29 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) 1. september 2019[53]
Stamvei E39.svg Kristiansand – Lyngdal Ferde AS Døle bru - Mandal: 22 kr

Nullutslipp: 8,80 kr (med gyldig avtale/brikke)

Døle bru - Mandal: 67 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) Skoieveien 20. desember 2021
Stamvei E134.svg Damåsen–Saggrenda Vegprosjektet E134 Damåsen–Saggrenda med Kongsbergtunnelen og Svartåstunnelen.
Vegprosjektet omfatter også Fylkesveg 1744 (tidl 72) og Fylkesveg 286 Teigen jernbaneundergang[54]
Vegfinans E134 Buskerud AS 38 kr[55] 93 kr 20% / 0% (Standardisert) E134 Damåsen
E134 Kongsberg/Notodden (fra 18. juni 2021)[56]
E134 Saggrenda (kun til 18. juni 2021)
(+ fv 286)
6. juli 2020[57]
Riksvei 3.svgRiksvei 25.svg Løten-Elverum 27 km ny veg med midtdeler, firefelts og to-/ og trefelts veg[58] Vegfinans Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum AS 43 kr

Nullutslipp: 17,20 kr (med gyldig avtale/brikke)

86 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) 3. august 2020[59]
Riksvei 4.svg Rv4 Lunner grense, Oppland Riksvei 4 Dynna Vegfinans Rv4 Oppland AS 43 kr 71 kr 20% / 0% (Standardisert) 10. juli 2017
Riksvei 7.svg Sokna-Ørgenvika Riksvei 7 Brekkebygda Vegfinans Hallingporten AS 78 kr 157 kr 20% / 0% (Standardisert) 60.2873896,9.7476088
Riksvei 13.svg Hardangerbrua, Hordaland Utbygging av riksvei 13 over Hardangerfjorden Ferde AS

117 kr

Nullutslipp: 46,80 kr (med gyldig avtale/brikke)

350 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) 17. august 2013 2028
Riksvei 13 Svelgane, Hordaland Vossapakko Ferde AS 47 kr

Nullutslipp: 18,80 kr (med gyldig avtale/brikke)

99 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) Svelgane 60.5878334,6.6058233
Ryfylketunnelen Ryfast Ferde AS 140 kr

Nullutslipp: 56 kr (med gyldig avtale/brikke)

420 kr 20% / 0% (Standardisert) 1. februar 2021[60]
Hundvågtunnelen Ryfast Ferde AS 28 kr

Nullutslipp: 11,20 kr (med gyldig avtale/brikke)

76 kr 20% / 0% (Standardisert) Rv. 13 Hundvågtunnelen Nord

Rv. 13 Hundvågtunnelen v/Buøy

1. februar 2021[60]
Riksvei 36.svg Slåttekås–Årnes Utbygging av 7,1 km rv. 36 mellom Slåttekås og Årnes. Utbedringen tar utgangspunkt i eksisterende riksveg og oppgraderes med en bredde på 8,5 meter. Vegfinans Rv36 Telemark AS 28 kr 70 kr 20% / 0% (Standardisert) Ullevik 14. september 2018
Bø - Seljord Utbedring av tre kilometer av riksvei 36 langs Seljordsvannet mellom Bø og Seljord i Telemark som består av utretting av svinger, bedring av sikt og generell heving av standard. Vegfinans Rv36 Telemark AS 22 kr 66 kr 20% / 0% (Standardisert) Rv. 36 Stodi 14. mai 2021
17 Dyrstad - Sprova 8,5 km ny hovedvei mellom Dyrstad og Sprova nord for Steinkjer Vegamot AS Dyrstad: 24 kr

Sprova: 39 kr

Dyrstad: 48 kr

Sprova: 78 kr

20% / 0% (Standardisert) 22. juni 2020[61]
33 Skartjednet - Tonsvatnet og Bjørgokrysset - Nedre Øygarden Utbygging av fylkesvei 33 Vegfinans Fv33 Oppland 21 kr 42 kr 20% / 0% (Standardisert) Vesle Øyangen 12. oktober 2020
49 Fylkesvei 49 Steinsdalen Kvammapakken Ferde AS

25 kr

Nullutslipp: 10 kr (med gyldig avtale/brikke)

33 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert)

78 Ytre - indre Helgeland Bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten mellom ytre og indre Helgeland, Vegpakke Helgeland, Nordland BPS Nord - FV 78 Toven AS Hjartåsen: 26 kr

Drevja: 30 kr

Toven: 91 kr

Hjartåsen: 44 kr

Drevja: 48 kr

Toven: 245 kr

20% / 0% (Standardisert) 1. november 2014
79 Fylkesvei 79 Kjepsohøgda Kvammapakken Ferde AS 25 kr

Nullutslipp: 10 kr (med gyldig avtale/brikke)

33 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert)
175 Kongsvinger-Slomarka Bomstasjonen er knyttet til utbyggingen av E16 mellom Kløfta og Kongsvinger. Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS 17 kr 28 kr 20% / 0% (Standardisert) Åsum
184 E6 Kolomoen - Moelv Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS 14 kr 28 kr 20% / 0% (Standardisert) Snarud
60°49′03″N 11°05′43″Ø
Bergshøgda
60°51′25″N 10°59′15″Ø
1. juli 2020 2035
198 Fv 198 (tidligere fv. 250) Fulu. Kongsvinger-Slomarka, Hedmark Bomstasjonen er knyttet til utbyggingen av E16 mellom Kløfta og Kongsvinger. Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS 17 kr 28 kr 20% / 0% (Standardisert) Fulu
286 E134 Damåsen–Saggrenda, Kongsberg Vegprosjektet E134 Damåsen–Saggrenda med Kongsbergtunnelen og Svartåstunnelen.
Vegprosjektet omfatter også Fylkesveg 1744 (tidl 72) og Fylkesveg 286 Teigen jernbaneundergang[54]
Vegfinans E134 Buskerud AS 38 kr 93 kr 20% / 0% (Standardisert) Fv. 286 Damåsen
(+2 på E134)
6. juli 2020
450 Gjesdal, Rogaland (tidl. fv 45) Øvstabø Ferde AS 62 kr

Nullutslipp: 24,80 kr (med gyldig avtale/brikke)

81 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) ca.
58°46′55″N 006°19′21″Ø
2004 2024
542 Spissøy Bømlopakken, Hordaland Ferde AS 72 kr

Nullutslipp: 28,80 kr (med gyldig avtale/brikke)

172 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert)
714 Fylkesvei 714 Laksevegen Valslagstunnelen og andre tunneler og bruer. Utbedringsprosjekt, innkortning Vegamot AS Valslag: 75 kr

Våvatnet: 60 kr

[51]

Valslag: 251 kr

Våvatnet: 200 kr

20% / 0% (Standardisert) Valslag (vest)
63°29′42″N 9°16′24″Ø
Våvatnet (øst)
63°19′26″N 9°31′44″Ø
28. april 2014
715 Fylkesvei 715 Krinsvatnet Fosenpakka - Hovedveinettet på Fosen og Agdenes i Orkland kommune.
Vegamot AS 87 kr[51] 207 kr 20% / 0% (Standardisert) 2012
720 Strømnes - Malm 5,8 km ny fv. 720 fra Strømnes til Malm i Verran kommune. Vegamot AS 46 kr 92 kr 20% / 0% (Standardisert) Malm 22. juni 2020[61]
858 Ryatunnelen Erstattet fergestambandet Vikran–Larseng BPS Nord - Ryaforbindelsen AS 85 kr 75 kr 20% / 0% (Standardisert) 2011 2030
Fv2300 Fylkesvei 2300. tidligere Fv16, Dynna Rv4 Lunner grense, Oppland Vegfinans Rv4 Oppland AS 43 kr 71 kr 20% / 0% (Standardisert)
Fv2450 Bagn - Bjørgo, Oppland Sidevei til Bagnskleivtunnelen Vegfinans E16 Oppland AS 56 kr

Nullutslipp: 22,40 kr (med gyldig avtale/brikke)

140 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) Bagnskleive 29. oktober 2019
Fv2522 Frya-Sjoa, tidligere 312 Utbygging av E6 mellom Ringebu og Otta Vegfinans Ringebu-Otta AS Hesteskobakken: 18 kr

Moastugu: 12 kr


Nullutslipp (med gyldig avtale/brikke):

Hesteskobakken: 7,20 kr

Moastugu: 4,80 kr

Hesteskobakken: 36 kr

Moastugu: 24 kr


Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) 9. november 2016[46]
Fv7327 Tidligere E6 E6 Helgeland sør, bompenger på tidligere E6 for å motvirke omkjøring BPS Nord - E6 Helgeland AS 26 kr 63 kr 20% / 0% (Standardisert) Forsmo

Private bomveier[rediger | rediger kilde]

Vei Strekning Egenskaper Bompengeselskap Takst i norske kr (NOK) Betaling Etablert
Aursjøvegen Turistvei, mellom Fv6012 og Fv6136 Vinterstengt Aursjøvegen AS 100 kr[62] Kort 1991
Birkebeinervegen Forbindelse mellom Riksvei 3.svg Imsroa i Stor-Elvdal i Østerdalen
og Stamvei E6.svg Lillehammer og Brumunddal
Vinterstengt mellom Øvre Åstbu og Imsroa fra om lag slutten av oktober til midten av mai. Grusvei. Pihl[63] 100 kr 1950-årene
Børkdalsvegen Turistvei, fra Fv2552 og Fv2584 Vinterstengt?
Veien til Dalsnibba Turistvei, fra 63 Vinterstengt Biler:150 kr
Busser: 1800 kr[64]
Kort, kontant 1939
Fanitullveien Turistvei, mellom Riksvei 52.svg og Fv2930 De første 7 km fra rv 52 kalles Holdeskarveien og er vinteråpent.
Bomstasjon ved 60°51′47″N 8°30′31″Ø
Resten er vinterstengt grusvei.
Skistar 50 kr Kort
Jotunheimvegen Forbindelse mellom 51 Bygdin i Vang
og Fv425 Skåbu i Nord-Fron
Vinterstengt Jotunheimvegen 100 kr Kort, SMS 1950-årene
Veien til Juvasshytta Turistvei, fra 55 Vinterstengt Biler:100 kr
Busser: 300 kr[65]
1936[66]
Vegen til Leirvassbu Turistvei, fra 55 Vinterstengt
Panoramaveien Turistvei, mellom Riksvei 52.svg og Stamvei E16.svg
Peer Gyntveien Turistvei i Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu og Gausdal Vinterstengt Peer Gynt Vegselskap Skeikampen - Gålå 85 kr
Fefor - Dalseter 75 kr
Kort 1956
Slådalsvegen Mellom Riksvei 15.svg og Stamvei E136.svg Vinterstengt fra om lag slutten av oktober til midten av mai. Grusvei. Vågå kommune[67] 100 kr Kort
Blåhøvegen Mellom Fv2632 og toppen av Blåhø Vinterstengt fra om lag oktober til juni. Dårlig grusvei. Vågå kommune[67] 50 kr
Varebil,buss 100 kr
Kort
Veien til Sota Sæter Turistvei, fra Riksvei 15.svg [68]
Spiralen Tunnel fra Fv2724 til utsiktspunkt Drammen Kommune 35 kr[69] Kort/Mynt
Tindevegen Mellom 53 og 55 Vinterstengt Fjellvegen Årdal - Luster [70] 80 kr Kort
Åstdalsvegen Mellom Brummund sag og Birkebeinervegen Helårsvei. Grusvei. Pihl 100 kr
Fjellvegen til Skihytta i Trysil Fra Fv2160 Vinteråpent Skistar 50 kr Kort
Fageråsveien i Trysil Fra 26 Vinteråpent Skistar 50 kr Kort

Ferjesamband med bompengeinnkreving[rediger | rediger kilde]

Følgende ferjesamband har bompengeinnkreving i form av et bompengepåslag på ferjebilletten.[71]

Vei Samband Operatør Prosjekt Bompengeselskap Bompenger i norske kr (NOK) Ferjepris kommer i tillegg AutoPASS for ferje Etablert Planlagt avviklet
Stamvei E39.svg Mortavika–Arsvågen (Rogaland) Fjord1 Rogfast Ferde AS
 • 0- 6,0 m: 58 kr
 • 6,01 - 8,0 m: 125 kr
 • 8,01 - 10,0 m: 154 kr
 • 10,01 - 12,5 m: 181 kr
 • 12,51 - 14,5 m: 181 kr
 • 14,51 - 17,5 m: 191 kr
 • 17,51- 19,5 m: 212 kr
 • 19,51 – 22 m: 205 kr
 • > 22 m: 224 kr
 • Motorsykkel: 15 kr[72]
Ja (brikke) 2013
541 Langevåg–Buavåg (Vestland) Nordled Bømlopakken Ferde AS[73] Fra 1.1.2020[74]:
 • AP1 < 6 m: 27 kr
 • AP2 6,01–8 m: 61 kr
 • AP3 8,01-10: 79 kr
 • AP4 10,01-12,5: 88 kr
 • AP5 12.51-14,5: 88 kr
 • AP6 14,41 – 17,5: 98 kr
 • AP7 17,51-19,5: 92 kr
 • AP8 19,51-22: 99 kr
 • AP 9 >22 m: 109 kr
 • Motorsykkel: 8 kr
 • Nullutslippskjøretøy <6m: 13 kr
Ja (brikke)
710 Brekstad–Valset (Trøndelag) Fjord1 Fosenpakka Vegamot AS
 • 0–6 m: 79 kr
 • 6,01–12 m: 157 kr
 • >12 m: 236 kr

[51]

Ja (brikke)
715 Flakk–Rørvik (Trøndelag) ATB Fosenpakka Vegamot AS
 • 0–6 m: 99 kr
 • 6,01–12 m: 199 kr
 • >12 m: 298 kr

[51]

Ja (brikke)

I mange ferjesamband uten bompengeinnkreving kan ferjebilletten også betales med AutoPASS via konseptet AutoPASS for ferje.[75] AutoPASS-kunder med gyldig brikke, men uten egen AutoPASS-ferjekonto, får 10% rabatt på samband inkludert i ordningen som tilbyr betaling med brikke. AutoPASS-ferjekonto håndterer alle ferjetransaksjoner, uavhengig av om det betales med brikke eller AutoPASS-ferjekort. Ved å betale inn et forskuddsbeløp, får privatkunder 50% rabatt og firmakunder 40% rabatt.[76]

Fremtidige bomstrekninger[rediger | rediger kilde]

Det er vedtatt bompenger for følgende nye bomringer som åpner i løpet av den nærmeste tiden, og offentlige veistrekninger som er under bygging.[77] Utvidelser av eksisterende bomringer og bomveier er listet i tabellene over.

Bomringer[rediger | rediger kilde]

Bomring Pakke Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Plassering av bomstasjoner Etablert Planlagt avviklet
Bomringen i Tromsø Tenk Tromsø Tunnel Breivika–Langnes, sykkelveier, bybussterminal Bompengeselskap Nord 15 stasjoner på Tromsøya 2022[78]
Bomringen i Hammerfest Bypakke Hammerfest Akkarfjord, Bekkeli og Klinkastupet 2023[79]

Offentlige bomveier[rediger | rediger kilde]

Vei Strekning Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Plassering av bomstasjoner Etablert Planlagt avviklet
Stamvei E16.svg Jevnaker 2022
Stamvei E16.svg Bjørum–Skaret Motorvei ≈35 kr[80] ≈70 kr Mot nord: Skaret
Mot sør: Avtjerna
Også på gamleveien.
2024
Stamvei E18.svg LysakerRamstadsletta Vestkorridoren 2029
Stamvei E39.svg HjelsetLønset 9 km tofeltsvei bygges med midtdeler 2023
Stamvei E39.svgFv5158 Svegatjørn–Rådal 16 250 meter ny firefelts motorvei på E39, og 1300 meter ny fylkesveg med gang- og sykkelvei.[81] Bl.a. Lyshorntunnelen, Råtunnelen m.fl. 2022[82]
Stamvei E39.svg Stavanger–Bokn Rogfast 360 kr
(planlagt i 2017)[83]
20% 2027
Stamvei E39.svg Kristiansand–Mandal 2022
Riksvei 3.svgRiksvei 25.svg Gammel trase mellom Løten-Elverum 27 km ny veg med midtdeler, firefelts og to-/ og trefelts veg[58] Vegfinans Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum AS 32 kr 64 kr 20% / 0% (Standardisert) utsatt pga statlig tilskudd i 2021[84]
541 m.fl. 62 km ny og forbedret fylkesveg. Bømlopakken 2022
659 Lepsøybrua Nordøyvegen 2022

Nedlagte bomstrekninger[rediger | rediger kilde]

Bomringer[rediger | rediger kilde]

Bomring Pakke Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Etablert Avviklet
Bomringen i Trondheim Trondheimspakken Nordre Avlastningsveg, utviding av Omkjøringsvegen, Vestre Kroppanbru (E6), m.fl. Vegamot AS 1. oktober 1991 30. desember 2005[85][86]
Bomringen i Tønsberg Tønsbergpakken Fv. 300 Ringveg nord m.fl. Tønsberg Hovedvegfinans 15 kr 30 kr 30/40/50 2004 2016
Bomringen Namsos Namdalsprosjektet Namsosbrua m.fl. Vegamot AS 14 kr 25 kr 20% / 0% (Standardisert) 2002[87] 31. mars 2019[88][89]

Offentlige bomveier[rediger | rediger kilde]

Vei Strekning Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2 i norske kr (NOK)

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Etablert Avviklet Plassering av bomstasjoner
Stamvei E6.svg Svinesundsbrua Svinesundsforbindelsen - Ny firefelts bru over Svinesund Svinesundsforbindelsen AS 20 kr 100 kr 13 % 1. juli 2005 15. mars 2021[90] Nya brua sørsida
Gamle brua nordsida
Stamvei E6.svg MossHalden Østfoldpakka, utbygging av E6 som firevelts veg gjennom Østfold Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS 20 kr 37 kr 20% / 0% (Standardisert) 2001 14. mai 2021 kl. 12:00[91][92] Raukerud: 59°29′9″N 10°42′25″Ø
Stamvei E6.svg Mjøsbrua 12 kr 30 kr 1985 ≈1995 Moelv
Stamvei E6.svg E6 (Trondheim – Stjørdal) Motortrafikkvei
Trondheim - Stjørdal (Værnes)
Trøndelag Bomveiselskap AS Ranheim:
33 kr[93]
Hommelvik og Leistad
17 kr[93]
Ranheim: 66 kr[93]
Hommelvik og Leistad
34 kr[93]
1995 2013 Øst (Hommelvik)
63°24′55″N 010°49′31″Ø
Midten (Leistad):
63°25′22″N 010°38′7″Ø
Vest (Ranheim):
63°25′22″N 010°33′24″Ø
Stamvei E10.svg Tjeldsundbrua Fastlandsforbindelse for Hinnøy 7 kr 1967 1981
Stamvei E10.svg /
82
Vesterålsbruene Andøybrua, Sortlandsbrua og Hadselbrua A/S Vesterålsbruene 8 kr 16 kr 1974 1986
Stamvei E10.svg Nappstraumtunnelen Forbindelse mellom Vestvågøya og Flakstadøya i Lofoten 1990 2003
Stamvei E16.svg Hadelandsvegen Ny stamveiforbindelse mellom Riksvei 4.svg og Gardermoen / Stamvei E6.svg Hadelandsvegen AS 30 kr 60 kr 20. oktober 2003 1. oktober 2013
Stamvei E16.svg Kløfta–Kongsvinger 22 kr / 44 kr 44 kr 2016?
Stamvei E16.svg E16 Fønhus-Bagn, Innlandet E16 Koparvike
Vegfinans E16 Oppland AS 36 kr 60 kr 20% / 0% (Standardisert) 29. oktober 2019
Stamvei E18.svg Riksgrensen – Vinterbro Prosjektet går ut på å bygge ny motorveg mellom Riksgrensen og Vinterbro. Fra Riksgrensen til Momarken blir det tofelts motortrafikkvei med forbikjøringsfelter, fra Momarken til Vinterbro firefelts motorveg med midtdeler. Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS Dalen: 10 kr*

Brennemoen: 15 kr*

Ramstad vest: 10 kr

Elvestad vest (Knapstad): 8 kr

Ørje øst: 8 kr

Dalen: 18 kr*

Brennemoen: 27 kr*

Ramstad vest: 18 kr

Elvestad vest (Knapstad): 14 kr

Ørje øst: 14 kr

20% / 0% (Standardisert) 2001 *Dalen og Brennemoen: 14. juni 2021 kl. 12:00.[91][92] 1. juli 2021[94]
Stamvei E18.svg Asker - Drammen Firefelts motorvei
E18 (Buskerud)
5 kr / 10 kr 10 kr 15. oktober 1975 31. desember 2001[95]
Stamvei E18.svg Tønsberg - Sande Firefelts motorvei på E18 (Vestfold Nord) E18 Vestfold AS (nord) 30 kr / 60 kr 2. januar 2002 2013[96] 59°34′51″N 010°10′35″Ø
Stamvei E18.svg Kristiansand - Lillesand Utbygging av E18 (Agder) Aust-Agder Vegfinans AS 15 kr 30 kr 2001 15. januar 2018[97] Nord:
58°52′12″N 009°09′16″Ø
Sør:
58°17′05″N 008°26′54″Ø
Stamvei E18.svg Lillesand - Grimstad
Utbygging av E18 (Agder)
Aust-Agder Vegfinans AS 30 kr 60 kr 27. august 2009 15. januar 2018[97]
Stamvei E18.svg Gamle Varoddbrua 2:50 kr 1956[98] 1962
Stamvei E39.svg E39 Handeland, Agder Listerpakken Ferde AS 25 kr 50 kr 30/40/50 2003 27. august 2019[99] Handeland/Iddeland:
58°13′07″N 007°01′4″Ø
Stamvei E39.svg Rennfast Fastlandsforbindelse for Rennesøy Tungenes Ferjeterminal AS 90 kr 280 kr / 475 kr 30. november 1992 2006
Stamvei E39.svg /
542
Føyno Fergefritt mellom Stord, Bømlo og Haugalandet

(Trekantsambandet)

Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS 85 kr 270 kr 30. april 2001 30. april 2013 59°44′27″N 005°24′19″Ø
Stamvei E39.svg Nordhordlandsbrua Fergefritt samband Knarvik-Steinestø som var landets største fergesamband Nordhordlandsbrua AS 45 kr 1969, innkreving på broen fra åpningen i 1994 31. desember 2005
Stamvei E39.svg ØysandThamshavn Motortrafikkvei mellom Øysand og Orkanger Trøndelag Bomveiselskap AS 20 kr 40 kr 1. oktober 2002 31. januar 2016[100]
Stamvei E39.svg /
70
Gjemnessundbrua, Bergsøysundbrua og Freifjordtunnelen Fergefri forbindelse langs Rv1/E39 og til Kristiansund (Krifast) 1992 2012
Stamvei E69.svg Fastlandsforbindelse til Magerøya Fastlandsforbindelse til Magerøya i Nordkapp kommune (FATIMA-prosjektet) Nordkapp Bompengeselskap AS 70 kr + passasjerer 145 kr / 460 kr / 775 kr + passasjerer 15. juni 1999 29. juni 2012[101] 70°57′18″N 025°42′19″Ø
Stamvei E134.svg Oslofjordtunnelen Forbindelse mellom Buskerud og Akershus under Oslofjorden Oslofjordtunnelen AS 50 kr 125 kr 29. juni 2000 2016[102] 59°41′33″N 010°39′25″Ø
Stordalstunnelen, Hordaland E134 Åkrafjorden Ferde AS 41 kr

Nullutslipp: 16,40 kr (med gyldig avtale/brikke)

56 kr 20% / 0% (Standardisert) 1991 15. januar 2021[103] 59°51′00″N 006°20′58″Ø
Stamvei E136.svg Vågstrandstunnelen, Møre og Romsdal Planlegge, bygge og drive de to prosjektene Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen (Eksportvegen). Eksportvegen AS Vågstranda: 33 kr Vågstranda: 74 kr 20% / 0% (Standardisert) oktober 2015 7. februar 2020
Tresfjordbrua, Møre og Romsdal Planlegge, bygge og drive de to prosjektene Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen (Eksportvegen). Vegamot AS 69 kr 158 kr 20% / 0% (Standardisert) 15. januar 2021[104] Vikebukt
Riksvei 4.svg Reinsvoll - Hunndalen Motortrafikkvei mellom Reinsvoll og Hunndalen i Oppland Oppland Bompengeselskap AS 15 kr 30 kr 1. juli 2002
(2006 på ny vei)
21. august 2014 60°44′57″N 010°37′50″Ø
Riksvei 5.svg Fjærland - Sogndal Bergstunnelen og Frudalstunnelen AS Fjærlandsvegen 65 kr 180 kr / 510 kr / 810 kr 1986 26. november 2010 ca.
61°24′38″N 006°45′35″Ø
Riksvei 5.svg Naustdal - Svarthumle Tunnel mellom Naustdal og Svarthumle (nordenden av Naustdalstunnelen) Sunnfjordtunnelen AS 25 kr 45 kr / 145 kr 1995 2010 61°33′56″N 005°39′41″Ø
Riksvei 9.svg Evje - Hovden Utbygging mellom Evje og Hovden iSetesdal Setesdal Vegfinans AS 30 kr 60 kr 4. juni 2003 2014[105][106]
Riksvei 15.svg Måløybrua Fergefritt samband over Ulvesundet og fastlandssamband for Vågsøy. 1974 1. august 1984
Riksvei 19.svg Horten - E18 Utbygging av Riksvei 19 Skoppum i Horten og E18 Ferde AS 33 kr 66 kr 2010 19. desember 2018[107][108]
Riksvei 55.svg Fatlatunnelen Ny tunnel som erstatter den rasfarlige strekningen i Fatla Fatlatunnelen AS 28 kr 56 kr 19. desember 2008 2014[106]
Riksvei 80.svg Løding - Vikan (Tverlandsbrua) Utbedring og ombygging av vegen mellom Fauske og Bodø BPS Nord - Bypakke Bodø AS 22 kr

Nullutslipp: 8,80 kr (med gyldig avtale/brikke)

34 kr 20% / 0% (Standardisert) 31. mars 2020 Rv 80 Vikan
Riksvei 80.svg Røvika - Strømsnes Utbedring og ombygging av vegen mellom Fauske og Bodø BPS Nord - Bypakke Bodø AS 27 kr

Nullutslipp: 10,80 kr (med gyldig avtale/brikke)

43 kr 20% / 0% (Standardisert) 1. juli 2020[109] Rv 80 Strømsnes
Riksvei 94.svg Kvalsundbrua Fastlandsforbindelse for Kvaløya 1977 1991
Riksvei 555.svg Puddefjordsbroen Bro & Tunnelselskapet 1956
Riksvei 658.svg Ålesund - Giske Fastlandsforbindelse for Ellingsøy og Giske Ålesund og Giske Tunnel- og Bruselskap AS 30 kr / 60 kr + 10 kr / 19 kr per passasjer 130 kr / 280 kr + 10 kr / 19 kr per passasjer 1987 2009
17 Tverlandet - Godøystraumen, Nordland BPS Nord - Bypakke Bodø AS 24 kr 36 kr 20% / 0% (Standardisert) 2. september 2019[110]
17 Helgelandsbrua Fastlandsforbindelse for Alsta 1991 2005
33 Skreifjella -Totenvika Utbygging av fylkesvei 33 mellom Skreifjella og Totenvika, Langsletta, Oppland Vegfinans Fv33 Oppland 34 kr 68 kr 10 29. juni 2020[111]
34 Grime - Vesleelva Utbygging av fylkesvei 34 mellom Grime og Vesleelva i Oppland Vegfinans Fv34 Oppland 33 kr 54 kr 20% / 0% (Standardisert) 1. juli 2021[94] Grime
43 Fylkesvei 43 ved Kollevoll Listerpakken Ferde AS 25 kr 50 kr 30/40/50 27. august 2019[99] Kollevoll
58°06′45″N 06°56′26″Ø
49 Jondalstunnelen Tunnel mellom Jondal og Kvinnherad på tidligere Fv107 Ferde AS 32 kr

Nullutslipp: 12,80 kr (med gyldig avtale/brikke)

51 kr 20% / 0% (Standardisert) 8. september 2012 8. juli 2020[112]
64 Skålavegen Fastlandsforbindelse for Bolsøya, fergeavsløning Lønset-Grønnes Molde bro- og tunnelselskap 1991 2005
64 Atlanterhavstunnelen Tunnel som erstatter ferge mellom Kristiansund og Averøy Atlanterhavstunnelen AS 102 kr 475 kr (> 3,5T) / 775 kr (>12,4m) + personbillett 40 2009 1. juli 2020 63°06′18″N 7°37′42″Ø
64 Atlanterhavsveien Fastlandsforbindelse for Averøy Atlanterhavsveien AS 1999
86 Gisundbrua Fastlandsforbindelse for Senja 1972
108 Hvalertunnelen Fastlandsforbindelse for Hvaler AS Hvalertunnelen 50 kr (2007–2009: 20 kr) 100 kr

(2007–2009: 40 kr)

1989 2007/2009
118 Den gamle Svinesundsbrua Svinesundsforbindelsen - Ny firefelts bru over Svinesund Svinesundsforbindelsen AS 20 kr 100 kr 13 % 1. mai 2006 15. mars 2021[90]
128 Fv 128 i Østfold Sikre inntekt på bomstasjonene på E18 i Østfold. Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS Fossum: 10 kr*

Slitu: 15 kr*

Elvestad vest (Knapstad): 8 kr

Fossum: 18 kr*

Slitu: 27 kr*

Elvestad vest (Knapstad): 14 kr

20% / 0% (Standardisert) *Fossum og Slitu: 14. juni 2021 kl. 12:00.[91] 1. juli 2021[113][114]
255 Gausdalsvegen, Oppland Fylkesvei 255 Fåberg Vegfinans Gausdalsvegen AS 15 kr 24 kr 20% / 0% (Standardisert) 1. juli 2021[113] Fåberg: 61°09'46"N 10°21'40"E
308
 • Fergefritt over Vrengen
 • Ny bru da den gamle ikke tålte full vekt
1932
1981
311 Kilden–Presterødkrysset, Tønsberg Utbygging av fv. 311 mellom Kilden og Presterødkrysset Vegfinans Fv 311 Presterødbakken AS 21 kr

Nullutslipp: 6,72 kr (med gyldig avtale/brikke)

42 kr

Nullutslipp: 0 kr (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) 5. november 2020 1. juli 2021[94] Presterødbakken
316 Fylkesvei 316 Kambo (tidl. Fv311), Østfoldpakka, Østfold Bomstasjonen er knyttet til Østfoldpakka, utbyggingen av E18 og E6 i Østfold. Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS 20 kr 37 kr 20% / 0% (Standardisert) 14. mai 2021 kl. 12:00[91][113][114]
465 Fylkesvei 465 Gjervollstad, Agder Listerpakken Ferde AS 25 kr 50 kr 30/40/50 27. august 2019[99]
471 Lundsbroa bru over Otra 1 skilling 1810 1838
500
Tidligere Fv544 i Vestland.
Halsnøysambandet Ferde AS 96 kr

Nullutslipp: 38,40 kr (med gyldig avtale/brikke)

264 kr 20% / 0% (Standardisert) 5. september 2019[116]
519 Finnøytunnelen Finnfast - Finnøytunnelen fra Rennesøy til Finnøy med kryss og avstikker i tunnelen til Talgje Ferde AS 106 kr

Nullutslipp: 42,40 kr (med gyldig avtale/brikke)

435 kr 20% / 0% (Standardisert)[117] 30. oktober 2009 1. juli 2021[94]
540 Løvstakktunnelen[115] 1968 Ble en del av bomringen i Bergen da bomringen åpnet.
562 Askøybrua Fastlandsforbindelse for Askøy Askøybrua AS 70 kr 250 kr 12. desember 1992 2006
551 Folgefonntunnelen Tunnel mellom Kvinnherad og Odda Folgefonntunnelen AS 72 kr 145 kr 15. juni 2001 2016
553 Mjåsund, Rogaland T-forbindelsen
tidligere fylkesvei 47
Ferde AS 30 kr

Nullutslipp: 12 kr (med gyldig avtale/brikke)

45 kr 20% / 0% (Standardisert) 1. juli 2021[94] Mjåsund
565 Alversund bru 1958 1968
566 Osterøybrua Fastlandsforbindelse for Osterøy Osterøy Bruselskap AS 62 kr 206 kr 3. oktober 1997 15. juni 2015 60°25′48″N 005°32′05″Ø
661 Straumsbrua Ny bru over Straumen i Skodje Skodjebrua AS 30 kr 90 kr 4. august 2004 15. oktober 2011[118] 62°29′56″N 006°37′11″Ø
680 Imarsundsambandet Imarsundbrua, Litjsundbrua 105 kr 315 kr 2007 2015[119] 63°14′02″N 008°16′05″Ø
714 Sandstad (Hitratunnelen, Frøyatunnelen og Fjellværøyforbindelsen) Fastlandsforbindelsen Hitra–Frøya Hitra Frøya Fastlandssamband AS 45 kr / 75 k r+ passasjerer 230 kr / 430 kr + passasjerer 1. januar 1991 20. februar 2010 63°31′09″N 009°06′36″Ø
755 Skarnsundbrua Faslandsforbindelse mellom Mosvik kommune og Inderøy AS Skarnsundbrua 33 kr / 66 kr 198 kr / 330 kr 19. desember 1991 2007
862
(da E78)
Tromsøbrua Fastlandsforbindelse for Tromsø 1960 1970
862 Sandnessundbrua Forbindelse KvaløyaTromsø 1974 1982
862 Langnestunnelen Forbindelse innenfor Tromsø 1988 2000
Fv2522 Skarsmoen, Oppland, tidligere 312 E6 Motortrafikkvei Øyer - Tretten Vegfinans E6 Oppland 18 kr 30 kr 20% / 0% (Standardisert) 18. januar 2021[120] Skarsmoen
Fv2528 Lundgård, Gausdalsvegen, Oppland tidligere Fv315 Vegfinans Gausdalsvegen AS 15 kr 24 kr 20% / 0% (Standardisert) 1. juli 2021[113] Jørstadmoen: 61°09'18"N 10°21'26"E
Fv5236 Bjorøytunnelen Undersjøisk tunnel som på tidligere Fv207 som erstattet fergesambandet Alvøen-Bjorøyhamn. 1996 2005
Fv5914 Sykkylvsbrua Innkorting mellom Ikornes og Straumgjerde påtidligere Fv71
 i Sykkylven
Sykkylvsbrua AS 37 kr 111 NOK 14. oktober 2000 31. januar 2018[121] 62°23′01″N 006°34′34″Ø
Fv5981 Tidligere Fv163 rundt Tresfjorden, Møre og Romsdal Eksportvegen - Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på E136. Vegamot AS Skjegstad: 35 kr

Skorgen: 35 kr

Skjegstad: 81 kr

Skorgen: 81 kr

20% / 0% (Standardisert) 15. januar 2021[104]

Ferjesamband[rediger | rediger kilde]

Vei Samband Operatør Bompengeselskap Bompenger i norske kr (NOK) Ferjepris kommer i tillegg AutoPASS for ferje Etablert Avviklet
Rv 14
Stamvei E39.svg
Knarvik – Steinestø
Formål: bygging av tilsluttende veier og fergekai, senere Nordhordlandsbrua
1956 1994
48 Gjermundshamn–Varaldsøy–Årsnes (ikke bompenger Gjermundshavn–Varaldsøy) (Vestland) Nordled Ferde AS Fra 1.1.2020[122]:
 • AP1 < 6 m: 27 kr
 • AP2 6,01–8 m: 61 kr
 • AP3 8,01-10: 79 kr
 • AP4 10,01-12,5: 88 kr
 • AP5 12.51-14,5: 88 kr
 • AP6 14,41 – 17,5: 98 kr
 • AP7 17,51-19,5: 92 kr
 • AP8 19,51-22: 99 kr
 • AP 9 >22 m: 109 kr
 • Motorsykkel: 8 kr
 • Nullutslippskjøretøy <6m: 13 kr
Ja (brikke) 1. juli 2020[123]
546 Husavik–Sandvikvåg (Vestland) Fjord1 Ferde AS[124]
 • AP1 < 6 m: 82 kr
 • AP2 6,01–8 m: 181 kr
 • AP3 8,01-10: 223 kr
 • AP4 10,01-12,5: 253 kr
 • AP5 12.51-14,5: 264 kr
 • AP6 14,41 – 17,5: 282 kr
 • AP7 17,51-19,5: 299 kr
 • AP8 19,51-22: 296 kr
 • AP 9 >22 m: 327 kr
 • Motorsykkel: 22 kr
 • Nullutslippskjøretøy <6m: 41 kr[125]
Ja (brikke) 17. november 2020[126]
546 Krokeide–Hufthamar (Vestland) Fjord1 Ferde AS[124]
 • AP1 < 6 m: 82 kr
 • AP2 6,01–8 m: 179 kr
 • AP3 8,01-10: 224 kr
 • AP4 10,01-12,5: 253 kr
 • AP5 12.51-14,5: 276 kr
 • AP6 14,41 – 17,5: 282 kr
 • AP7 17,51-19,5: 297 kr
 • AP8 19,51-22: 297 kr
 • AP 9 >22 m: 327 kr
 • Motorsykkel: 23 kr
 • Nullutslippskjøretøy <6m: 41 kr[125]
Ja (brikke) 17. november 2020[126]

Fotnoter og referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Bompengeinnkreving i 2019 (Arkivert kopi)» (PDF). Statens vegvesen. Arkivert fra originalen (PDF) 3. februar 2021. Besøkt 26. juli 2021. 
 2. ^ a b «Tids- og miljødifferensierte takster i Oslo - Fjellinjen». www.fjellinjen.no (norsk). Fjellinjen. Besøkt 9. september 2021. «I bomringen i Oslo innføres det fra 1. oktober 2017 tids- og miljødifferensierte takster. Takstene i bomringen i Bærum justeres etter alminnelig prisstigning.» 
 3. ^ «Miljødifferensiering innføres til høsten | Transport & Logistikk». Transport & Logistikk (engelsk). 28. juli 2017. Arkivert fra originalen 3. august 2017. 
 4. ^ «Mindre utslipp fra tungtransporten i Bergen». miljoloftet.no. Miljøløftet. 4. november 2019. Besøkt 9. september 2021. «Tall fra Ferde viser at andelen betalende Euro VI-kjøretøy i takstgruppe 2 har utviklet seg siden miljødifferensierte takster ble innført 1. juni 2018 fra 51 prosent til 68 prosent.» 
 5. ^ a b «Bompenger». Statens vegvesen. Besøkt 9. september 2021. «Alle bomstasjoner i Norge er automatiske. Det norske systemet for innkreving av bompenger er AutoPASS som eies av Statens vegvesen.» 
 6. ^ «Atlanterhavstunnelen AS | Opphør av bompengeinnkreving i Atlanterhavstunnelen (arkivert nettsted)». www.atlanterhavstunnelen.no. Besøkt 2. juli 2020. 
 7. ^ Samferdselsdepartementet (17. april 2015). «Meld. St. 25 (2014-2015) : På rett vei — Reformer i veisektoren». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 9. september 2021. 
 8. ^ Welde, Morten (1. august 2017). «Etterlengtet bompengereform, men svarer den på fremtidens utfordringer?». Samferdsel (norsk). Transportøkonomisk Institutt (TØI). Arkivert fra originalen 12. april 2019. Besøkt 14. januar 2018. 
 9. ^ Enonic. «Takster og rabatter - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 17. januar 2018. 
 10. ^ «Endring av takst- og rabattsystem fra 01.03.18 - gjelder Askøypakken, Stordalstunnelen og Fastlandssambandet Halsnøy. » Ferde». Ferde. 31. januar 2018. Besøkt 2. februar 2018. 
 11. ^ «Fra fritak til rabatt for nullutslippsbiler». Statens vegvesen. 7. september 2018. Arkivert fra originalen . Besøkt 15. juli 2019. 
 12. ^
 13. ^ a b Fritaksordninger | E6 Gardermoen-Moelv AS
 14. ^ a b «Bomringen i Bergen - Hva betaler du i bompenger?». Ferde.no (norsk). Besøkt 9. september 2021. «I alle bomstasjoner skal det betales for passeringer i en retning, i hovedsak mot sentrum. | De 15 bomstasjonene som kom i april 2019 har ikke rushtid.» 
 15. ^ Takster | E18 Telemark AS
 16. ^ Bomanlegg og priser Bomringen i Bergen
 17. ^ Priser - Fjellinjen
 18. ^ Oversikt over bomstasjonene (fjellinjen.no)
 19. ^ «Bompenger i Norge 1930-2017» (PDF). Konstantin Anchin. 2018. 
 20. ^ «Midlertidig stans i bompengeinnkrevingen til Samferdselspakken for Kristiansandsregionen fra 01.01.21 » Ferde». Ferde. 4. desember 2020. Besøkt 5. desember 2020. 
 21. ^ Kunngjøring: Den 01.09.21 gjeninnføres det bompengeinnkreving i Kristiansand, samt det innføres betaling for miljødifferensierte kjøretøy.
 22. ^ «Haugalandspakken | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Arkivert fra originalen 21. januar 2018. Besøkt 20. januar 2018. 
 23. ^ «Seks veker att til bompengestarten». Statens vegvesen. 20.05.2008. Arkivert fra originalen 29. desember 2019. Besøkt 29. desember 2019. 
 24. ^ «Prosjekter». Bergensprogrammet. Besøkt 20. januar 2018. 
 25. ^ NRK (31. januar 2016). «Bompengebyen Bergen: Fra 30 øre til 45 kroner». NRK. 
 26. ^ Hvor finner jeg oversikt over bomstasjoner til Askøypakken?
 27. ^ Enonic. «Bompenger i Askøypakken - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 19. januar 2018. 
 28. ^ «Hjem». www.bypakkebodo.no. Besøkt 20. januar 2018. 
 29. ^ https://bomveinord.no/kalkulator
 30. ^ «Bompenger mens vi bygger». Arkivert fra originalen 22. april 2019. Besøkt 22. april 2019. 
 31. ^ «Forside - Bypakke Nedre Glomma». Besøkt 28. november 2019. 
 32. ^ https://bypakkenedreglomma.no/bomring/
 33. ^ «Spørsmål og svar - Bypakke Nedre Glomma». Besøkt 17. september 2019. 
 34. ^ «Kunngjering av endring i takstar for bompengeprosjektet Førdepakken frå 04.01.21 » Ferde». Ferde. 26. november 2020. Besøkt 28. november 2020. 
 35. ^ «Starta innkrevjinga av bompengar». Statens vegvesen. 03.10.2016. Arkivert fra originalen 29. desember 2019. Besøkt 29. desember 2019. 
 36. ^ «Bypakke Grenland | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 20. januar 2018. 
 37. ^ https://bypakka.no/
 38. ^ «Harstadpakken | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 20. januar 2018. 
 39. ^ https://harstadpakken.no/Om_prosjektet-11.aspx
 40. ^ I dag - mandag 27. juni - kl. 12 starter innkrevingen av bompenger i Harstad
 41. ^ https://ferde.no/nordhordlandspakken/
 42. ^ «Oppstart av innkreving for Nordhordlandspakken fra 01.12.19 » Ferde». Ferde. 16. oktober 2019. Besøkt 16. oktober 2019. 
 43. ^ «Miljøpakken » Introduksjon». miljopakken.no. Besøkt 20. januar 2018. 
 44. ^ a b c d «Takster | E6 Gardermoen-Moelv AS». e6bompenger.vegfinans.no. Besøkt 6. juli 2020. 
 45. ^ Oppstart av bompengeinnkreving på E6 Kolomoen - Moelv
 46. ^ a b Oppstart bompengeinnkreving E6 Frya–Sjoa
 47. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 5. desember 2019. Besøkt 5. desember 2019. 
 48. ^ Ofte stilte spørsmål E6 Kvål–Melhus
 49. ^ Amundsen, Bjørn Olav (7. juli 2020). «Ny E6 i Soknedal åpner for trafikk 8. juli». Veier24.no (norsk). Besøkt 7. juli 2020. 
 50. ^ «Taksvedtak for E6 Vindåsliene-Korporalsbrua | E6 Vindåsliene | Vegamot AS». www.vegamot.no. Besøkt 7. juli 2020. 
 51. ^ a b c d e «Kunngjøring av nye takster Vegamot AS | AutoPASS-avtale | Vegamot AS». www.vegamot.no. Besøkt 24. februar 2021. 
 52. ^ «Takster | E18 Telemark AS». e18telemark.vegfinans.no. Besøkt 5. november 2019. 
 53. ^ «Forsinkelse på bompengeinnkreving på E18 Tvedestrand – Arendal » Ferde». Ferde. 28. juni 2019. Besøkt 3. juli 2019. 
 54. ^ a b «Bompenger». Statens vegvesen. Besøkt 5. desember 2019. 
 55. ^ Kongsberg: Oppstart av bompengeinnkreving på E134 Damåsen-Saggrenda
 56. ^ Endret plassering av bomstasjon ved E134 Damåsen-Saggrenda
 57. ^ «Oppstart bompengeinnkreving E134 Damåsen-Saggrenda». Autopass. 05.06.2020. Besøkt 10. juni 2020. 
 58. ^ a b «Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum». Statens vegvesen. Besøkt 5. desember 2019. 
 59. ^ «Oppstart av bompengeinnkreving på strekningen Rv3 og Rv25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet». Vegfinans AS. 15. juli 2020. Besøkt 20. juli 2020. 
 60. ^ a b «Oppstart av bompengeinnkreving Ryfast 1. februar 2021 » Ferde». Ferde. 19. januar 2021. Besøkt 19. januar 2021. 
 61. ^ a b «Fv. 17 åpner for trafikk». Trøndelag fylkeskommune. 10.06.2020. Besøkt 16. juni 2020. 
 62. ^ «Velkommen til en opplevelsesrik tur». Aursjøvegen AS. Besøkt 4. september 2021. 
 63. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 20. desember 2016. Besøkt 3. desember 2016. 
 64. ^ «Prisar og opningstider». Dalsnibba. Besøkt 11. desember 2019. 
 65. ^ Galdhøpiggvegen
 66. ^ Juvasshytta | Om oss
 67. ^ a b Bomvegar – Vågå kommune
 68. ^ https://sotaseter.dnt.no/adkomst/
 69. ^ Spiralen
 70. ^ https://www.tindevegen.no/
 71. ^ «Bompengeprosjekter i Norge» (PDF). Statens vegvesen. Arkivert fra originalen (PDF) 28. desember 2019. 
 72. ^ Mortavika-Arsvågen
 73. ^ «Kunngjøring vedrørende endring i takst- og rabattsystemet på Bømlopakken fra 01.02.19 » Ferde». Ferde. 19. desember 2018. Besøkt 9. februar 2019. 
 74. ^ «JUSTERING AV BOMPENGE­ TAKSTANE FOR FERJESAMBANDET LANGEVÅG–BUAVÅG FRÅ 01.01.2020» (PDF).  soft hyphen-tegn i |tittel= på plass 22 (hjelp)
 75. ^ «Ferjer - AutoPASS». www.autopass.no. Besøkt 6. januar 2019. 
 76. ^ «Spørsmål og svar». AutoPASS-ferje. Besøkt 28. februar 2019. 
 77. ^ Røed, Geir (26. august 2019). «Bomvei-åpningene det kommende året: : Åpner 13 nye bomprosjekter til 22 milliarder». motor.no (norsk). Bladet Motor. Besøkt 17. september 2019. 
 78. ^ «Her kommer bomstasjonene». Tenk Tromsø. 11. februar 2021. Besøkt 11. april 2021. 
 79. ^ «Forslag til satser og bomstasjoner er klart». Statens vegvesen. 28. november 2018. Besøkt 31. august 2021. 
 80. ^ «Prop. 46 S Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bjørum – Skaret». Arkivert fra originalen 20. juli 2020. Besøkt 6. april 2021. 
 81. ^ «Fakta | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Arkivert fra originalen 29. juli 2018. Besøkt 30. juli 2018. 
 82. ^ «E39 Svegatjørn–Rådal». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 29. juli 2018. Besøkt 4. januar 2021. 
 83. ^ «Rogfast: Verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel». Regjeringen.no (norsk). 5. april 2017. Besøkt 22. juni 2017. 
 84. ^ «Nyheter | Vegfinans AS | Rv. 3 / Rv. 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet - Endring av oppstart av innkreving på sideveg». www.vegfinans.no. 28. desember 2020. Besøkt 23. januar 2021. 
 85. ^ https://www.veier24.no/artikler/26-bomstasjoner-nedlagt/194747
 86. ^ https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/193279
 87. ^ «Dette er verdens minste bomring». www.abcnyheter.no (norsk). 17. juli 2014. Besøkt 20. april 2019. 
 88. ^ «Bompengeinnkrevingen avsluttes i Namdalsprosjektet | Namdalsprosjektet | Vegamot AS». www.vegamot.no. Besøkt 20. april 2019. 
 89. ^ «Bompengeinnkrevingen avsluttes i Namdalsprosjektet - AutoPASS». www.autopass.no. Besøkt 8. mars 2019. 
 90. ^ a b Samferdselsdepartementet (19. februar 2021). «Bompengeinnkrevingen på Svinesund avsluttes 15. mars». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 19. februar 2021. 
 91. ^ a b c d «Nyheter | Vegfinans AS». www.vegfinans.no. Besøkt 19. april 2021. 
 92. ^ a b «Takster | Østfold Bompengeselskap AS». ostfold.vegfinans.no. Besøkt 11. mai 2021. 
 93. ^ a b c d Priser fra 2. januar 2013
 94. ^ a b c d e Grimstad, Tonje (6. juni 2021). «Frp og regjeringen er enige om revidert budsjett». NRK. Besøkt 7. juni 2021. 
 95. ^ Slutt etter 26 år
 96. ^ Nå er det slutt
 97. ^ a b «E18 Aust-Agder - Bommene på E18 i Aust-Agder fjernes». e18aust-agder.no. Arkivert fra originalen 19. januar 2018. Besøkt 19. januar 2018. 
 98. ^ Varoddbrua 60 år – bompengefinansiert og utskjelt av bilturister
 99. ^ a b c «Opphør av bompengeinnkreving i Listerpakken den 27.08.19 » Ferde». Ferde. 22. august 2019. Besøkt 1. september 2019. 
 100. ^ http://www.tronderbladet.no/nyheter/2016/12/21/Slutt-på-bompenger-på-E39-13960501.ece
 101. ^ Slutt på bompengene[død lenke]
 102. ^ 3 års forlengelse - Oslofjordtunnelen
 103. ^ «Opphør av bompengeinnkreving i Stordalstunnelen den 15. januar 2021 » Ferde». Ferde. 11. januar 2021. Besøkt 11. januar 2021. 
 104. ^ a b «Bompengeinnkrevingen på E136 Tresfjordbrua avsluttes 15. januar 2021 kl.12:00 | E136 Tresfjordbrua | Vegamot AS». www.vegamot.no. Besøkt 14. januar 2021. 
 105. ^ NRK. «Bomstasjon i Valle blir lagt ned». NRK. Besøkt 19. januar 2018. 
 106. ^ a b Enonic. «Flere bompengeanlegg legges ned - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 19. januar 2018. 
 107. ^ «Bompengeinnkrevingen avsluttes for rv.19 Horten » Ferde». Ferde. 21. november 2018. Besøkt 19. desember 2018. 
 108. ^ «Bompengeinnkrevingen på riksveg 19 i Horten legges ned - AutoPASS». www.autopass.no. Besøkt 19. desember 2018. 
 109. ^ «Innkreving av bompenger ved Straumsnes i Fauske kommune avsluttes 1/7». bomveinord.no. Arkivert fra originalen 7. juli 2020. Besøkt 7. juli 2020. 
 110. ^ «Bomstasjon Godøystraumen avsluttes. | BPS Nord – Veipakke Salten AS». www.veipakkesalten.no. Arkivert fra originalen 13. oktober 2019. Besøkt 4. september 2019. 
 111. ^ «Nyheter | Vegfinans AS». www.vegfinans.no. Besøkt 7. juli 2020. 
 112. ^ Amundsen, Bjørn Olav (6. juli 2020). «Nå blir det slutt på bompengeinnkrevingen i Jondalstunnelen». Veier24.no (norsk). Besøkt 7. juli 2020. 
 113. ^ a b c d «Nyheter | Vegfinans AS». www.vegfinans.no. Besøkt 13. juli 2021. 
 114. ^ a b «Takster | Østfold Bompengeselskap AS». ostfold.vegfinans.no. Besøkt 13. juli 2021. 
 115. ^ a b «Bomringene startet som en nødløsning». MOTOR. 20. oktober 2018. Besøkt 31. desember 2020. 
 116. ^ Anlegget var ikke nedbetalt, men i revidert nasjonalbudsjett 2019 ble det bevilget 119 millioner til sletting av restgjelden.[1]
 117. ^ «Dokument 2019000175 - Finnøy kommune». www.finnoy.kommune.no. Besøkt 12. februar 2019. 
 118. ^ Magnus Blaker (11. januar 2011). «En gla'nyhet om bompenger». Nettavisen. Arkivert fra originalen 14. januar 2011. Besøkt 17. januar 2011. 
 119. ^ Kutter bompenger to år «for tidlig»
 120. ^ «E6 Øyer-Tretten - Avslutning av innkreving på sideveg». www.vegfinans.no. 13. januar 2021. Besøkt 23. januar 2021. 
 121. ^ «Sykkylvsbrua AS | Bompengeinnkrevjinga på Sykkylvsbrua vert avslutta». www.sykkylvsbrua.no. Arkivert fra originalen 19. januar 2018. Besøkt 19. januar 2018. 
 122. ^ «JUSTERING AV BOMPENGETAKSTANE FOR FERJESTREKNINGANE GJERMUNDSHAMN-ÅRSNES OG VARALDSØY-ÅRSNES FRÅ 01.01.2020» (PDF). 
 123. ^ «Innkreving av bompenger avsluttes på ferjesambandet Gjermundshamn-Årsnes/Varaldsøy-Årsnes fra 01.07.20 » Ferde». Ferde. 30. juni 2020. Besøkt 2. juli 2020. 
 124. ^ a b «Om Austevollsbrua | om prosjektet». Ferde. Besøkt 9. februar 2019. 
 125. ^ a b «Endring av bompengetakster på ferjesambandene Krokeide-Hufthamar og Husavik-Sandvikvåg » Ferde». Ferde. 27. februar 2019. Besøkt 28. februar 2019. 
 126. ^ a b «Innkrevjing av bompengar vert avslutta på ferjesambanda Husavik – Sandvikvåg og Krokeide - Hufthamar frå 17.11.20 » Ferde». Ferde. 6. november 2020. Besøkt 6. november 2020. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]