Bompengefinansierte veier i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne oversikten lister opp bompengefinansierte veier i Norge.

Bompengefinansierte veier er delvis finansiert av offentlige myndigheter, delvis av brukerne, og andelen som finansieres av bompenger er ofte fra 50-75 %. I Norge står lokale, offentlig eide bompengeselskaper vanligvis for innkreving av bompenger. En bomring er et bilistfinansiert betalingssystem for samferdsel, som består av flere bomveier inn mot et avgrenset område, som oftest et bysentrum. En del områder har rushtidsavgift på bomringene, blant annet Trondheim (innført i 2010), Kristiansand (innført i 2013), Bergen (innført i 2016) og Oslo (innført i 2017).[1] Den 16. juni 2017 vedtok Stortinget lovendringer til fordel for miljødifferensierte bomsatser. Lovendringene trådte i kraft 1. oktober 2017.[2] Miljødifferensierte bomsatser ble umiddelbart innført i Oslo.[3] I bomringen i Bergen innføres miljøfifferensierte bomsatser 1. juni 2018.[4]

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger og eies av Statens vegvesen.[5] Med AutoPASS-brikke kan man som bilist passere en bomstasjon uten stopp. Systemet bruker elektroniske radiosendere og -mottakere som opererer på 5,8 GHz (MD5885). Alle bomstasjoner i Norge er automatiske, med unntak av Atlanterhavstunnelen og enkelte ferjer.[6] EasyGo-brikker kan også brukes i norske AutoPASS bomstasjoner.

Regjeringen Solberg har foreslått en bompengereform. Bompengereformen har fire deler – reduksjon av antall bompengeselskap, en utskilling av utstederrollen fra bompengeselskapene, en rentekompensasjonsordning for bompengelån og en forenkling av takst- og rabattsystemer.[7] Som følge av reformen er fem regionale bompengeselskap opprettet:

Priser og rabatter hos ulike bompengeselskaper fastsettes individuelt. Hovedregelen er at de bilistene som inngår AutoPass brikkeavtale med bompengeselskap og får en elektronisk brikke, får avslag på 10 % av den ordinære prisen (uten AutoPass-brikke) for passering av de fleste bomstasjoner i Norge. For kjøretøy i takstgruppe 1 som er utstyrt med brikke har regjeringen foreslått å øke den generelle rabattsatsen fra 10 til 20 prosent.[8]

Takstgrupper og rabatter[rediger | rediger kilde]

Takstgrupper[rediger | rediger kilde]

Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
 • Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1.
 • Tyngre biler: For at kjøretøy over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.
 • Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo, med unntak av biler som registrert i kjøretøygruppe M1.
 • Obligatorisk brikke: Kjøretøy som er registrert på foretak eller brukes i næringsvirksomhet må ha elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2
Takstgrupper ved miljødifferensiering Takstgruppe 1 deles i:
 • nullutslipp
 • ladbar hybrid
 • diesel
 • andre (bensin, gass, etanol etc)
Takstgruppe 2 deles i:
Generell brikkerabatt 20% 0%

Rabatter[rediger | rediger kilde]

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015–2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forsalg om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet og lik struktur i stadig flere bompengeanlegg. Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles, og den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 %. Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20 % rabatt, og det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.[10]

I tråd med føringer fra Prop. 87 S (2017-2018) og lokale vedtak blir det det i stadig flere bompengeanlegg innført bompengeavgift for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 som tilsvarer til 50 pst. av ordinær bompengetakst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.

Nullutslippskjøretøy er fellesbetegnelse for elbiler og hydrogenbiler. Beta­ling av bompenger som nullutslippskjøretøy forutsetter bombrikke og gyldig avtale. Uten bombrikke og gyldig avtale, vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst på lik linje med andre kjøretøy.[11]

I Bergen og Oslo (bypakker med miljødifferensierte takster) er passeringene priset etter hvilken type bil man kjører, og takstene for nullutslippskjøretøy kan settes til mellom 0 og 50 prosent av takstene for bensindrevne kjøretøy i takstgruppe 1, og i forhold til kjøretøy med Euro VI motorer i takstgruppe 2. I tillegg får man brikkerabatt på 20 prosent med gyldig avtale og brikke.[12]

Bomringer[rediger | rediger kilde]

Bomring Pakke Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Etablert Nedbetalt Geo. koor.
Bomringen Oslo og Akershus Oslopakke 3 Fjellinjen AS Indre ring:
 • Bensin/ladbar hybrid: 17 NOK / 21 NOK
 • Diesel: 19 NOK / 23 NOK
 • Elbiler: 4 NOK / 8 NOK
 • Hydrogenbiler: 0 NOK

Osloringen:

 • Bensin/ladbar hybrid: 21 NOK / 28 NOK
 • Diesel: 25 NOK / 31 NOK
 • Elbiler: 5 NOK / 10 NOK
 • Hydrogenbiler: 0 NOK

Bygrense:

 • Bensin/ladbar hybrid: 21 NOK / 28 NOK
 • Diesel: 25 NOK / 31 NOK
 • Elbiler: 5 NOK / 10 NOK
 • Hydrogenbiler: 0 NOK
Indre ring:
 • Euro V og eldre: 86 NOK / 101 NOK
 • Euro VI: 53 NOK / 69 NOK
 • Nullutslipp: 0 NOK

Osloringen:

 • Euro V og eldre: 86 NOK / 101 NOK
 • Euro VI: 53 NOK / 69 NOK
 • Nullutslipp: 0 NOK

Bygrense:

 • Euro V og eldre: 86 NOK / 101 NOK
 • Euro VI: 53 NOK / 69 NOK
 • Nullutslipp: 0 NOK
20% / 0% (Standardisert)
Bomringen Kristiansand Samferdselspakke for Kristiansandsregionen Ferde AS 14 NOK / 21 NOK 24 NOK / 36 NOK 20% / 0% (Standardisert)
Bomringen Nord-Jæren Bymiljøpakken Ferde AS 22 NOK / 44 NOK 55 NOK / 110 NOK 20% / 0% (Standardisert)
Bomstasjonene på Haugalandet Haugalandspakken Standardheving av E134 mellom Haugesund og Etne og fylkesvei 47 (nå fylkesvei 547) gjennom de sju involverte kommunene[13] Ferde AS 11 NOK

Nullutslipp: 4,40 NOK (med gyldig avtale/brikke)

18 NOK 20% / 0% (Standardisert)
Bomringen i Bergen Miljøløftet Kollektivtrafikktiltak, gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikk­sikkerhets­tiltak og nye vegprosjekter.[14] Ferde AS Eksisterende bomstasjoner:
 • Bensin/ladbar hybrid: 25 NOK / 51 NOK
 • Diesel: 30 NOK / 56 NOK
 • Elbiler: 10 NOK / 20 NOK
 • Hydrogenbiler: 0 NOK (med gyldig avtale/brikke)

Nye bomstasjoner:

 • Bensin/ladbar hybrid: 25 NOK
 • Diesel: 30 NOK
 • Elbiler: 10 NOK
 • Hydrogenbiler: 0 NOK (med gyldig avtale/brikke)[15]
Eksisterende bomstasjoner:
 • Euro VI: 37 NOK / 75 NOK
 • Euro V og eldre: 70 NOK / 123 NOK

Nye bomstasjoner:

 • Euro VI: 37 NOK
 • Euro V og eldre: 70 NOK


20% / 0% (Standardisert)
Askøy Askøypakken Fylkesvei 563 Strømsnes–Hop

Fylkesvei 562 Lavik–Haugland

Fylkesvei 562 Fromreide–Kjerrgarden x fylkesvei 222

Fylkesvei 562 Fauskanger sør

Fylkesvei 212 Lindhaugen–Slettebrekka

Fylkesvei 212 Slettebrekka–Hetlevik

Fylkesvei 213 Skiftesvik–Marikoven

Ferde AS 29 NOK

Nullutslipp: 11,60 NOK (med gyldig avtale/brikke)

48 NOK 20% / 0% (Standardisert) 1. november 2014[16]
Bodø Bypakke Bodø Mer enn hundre tiltak og inneholder blant annet ny riksvei 80 med Bodøtunnelen, bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier.[17] BPS Nord - Veipakke Salten AS 16 NOK 36 NOK 20% / 0% (Standardisert) 15. oktober 2015[18]
Harstad Harstadpakken Et omfattende gang- og sykkelveisystem, en rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum (Harstadåstunnelen) og økt satsing på kollektivtrafikken.[19] BPS Nord - Troms Bompengeselskap AS 13 NOK 20 NOK 20% / 0% (Standardisert) 27. juni 2016 [20]
Grenland Bypakke Grenland Bypakka består av konkrete tiltak. 49 ulike prosjekter som vurderes som en del av dette.[21] Vegfinans Bypakke Grenland AS 17 NOK / 23 NOK 27 NOK / 38 NOK 20% / 0% (Standardisert)
Førde Førdepakken E39 Bakkebøvegen, E39 Bruland, riksvei 5 Kletten (Øyrane), fylkesvei 481 Presteholten (Angedalsvegen), fylkesvei 484 Brulandsvellene (Vievegen) Ferde AS 26 NOK

Nullutslipp: 10,40 NOK (med gyldig avtale/brikke)

47 NOK 20% / 0% (Standardisert)
Trondheim Miljøpakke Trondheim Halvparten av pengene i Miljøpakken går til å bygge veg, den andre halvparten fordeles mellom kollektiv, sykkel, trafikksikkerhet, støy, miljø og gåing.[22] Vegamot AS Være/Malvikvegen: 15 NOK / 30 NOK

Sluppen, 3 stasjoner: 15 NOK / 30 NOK

Rv706 Sluppen bru
Rv706 Oslovn
Fossestuvn

Sør, 3 stasjoner: 15 NOK / 30 NOK

E6 Klett
Fv 707 Klett
Røddeveien

Omkjøringsvegen, 9 stasjoner: 11 NOK / 14 NOK

Rv706 Leangensletta
Haakon VIIs gt
Landbruksvegen
Tungasletta
Moholt/Brøsetvegen/Jonsvannsveien
Torbjørn Bratts veg
Fv 6680 Bratsbergveien
Tempeveien
Fv6690 Kroppan Bru/Holtermannsveien

Byåsen, 3 stasjoner: 11 NOK / 14 NOK

Gamle Oslovei
Byåsvegen
Bøckmans veg

Klæbu, 2 stasjoner: 15 NOK / 30 NOK

Fv 704 Brøttemsvegen v/ Torgård
Fv 885/6680 v/Tillerbrua

E6 Tonstad: 11 NOK / 14 NOK


Være/Malvikvegen: Være: 36 NOK / 72 NOK


Sluppen, 3 stasjoner: 24 NOK / 48 NOK

untatt Fossestuvn: 36 NOK / 72 NOK


Sør, 3 stasjoner: 36 NOK / 72 NOK


Omkjøringsvegen, 9 stasjoner: 26 NOK / 33 NOK

untatt Holtermannsveien: 41 NOK / 55 NOK

 


Byåsen, 3 stasjoner: 26 NOK / 33 NOK


Klæbu, 2 stasjoner: 36 NOK / 72 NOK


E6 Tonstad: 26 NOK / 33 NOK

20% / 0% (Standardisert) 31. mars 2010 2025 5x ved Kroppanbrua (midten)
2x ved Klettkrysset (sør)

Offentlige bomveier[rediger | rediger kilde]

Vei Strekning Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Etablert Nedbetalt Geo. koor.
Stamvei E6.svg Korgen – Bolna E6 Helgeland nord BPS Nord - Nordland Bompengeselskap AS Skamdal: 13 NOK

Reinforshei: 18 NOK

Skamdal: 31 NOK

Reinforshei: 44 NOK

20% / 0% (Standardisert)
Stamvei E6.svg
 • Nord-Trøndelag grense-Korgfjellet, med unntak av strekningene Kappskarmo-Brattåsen og Brattåsen-Lien.
 • Kappskarmo-Brattåsen-Lien
E6 Helgeland sør BPS Nord - Nordland Bompengeselskap AS Svenningvatnet: 31 NOK

Kommunegrensen Grane - Vefsn: 31 NOK

Forsmo: 26 NOK

Svenningvatnet: 76 NOK

Kommunegrensen Grane - Vefsn: 76 NOK

Forsmo: 63 NOK

20% / 0% (Standardisert)
Stamvei E6.svg E6 Trondheim–Stjørdal Motortrafikkvei Trondheim–Stjørdal Vegamot AS Ranheim: 32 NOK
Leistad: 16 NOK
Hommelvik: 16 NOK[23]
Ranheim: 49 NOK
Leistad: 24 NOK
Hommelvik: 24 NOK[23]
20% / 0% (Standardisert) Ranheim :
63°25′22″N 010°33′23″Ø
Leistad :
63°25′21″N 010°38′00″Ø
Hommelvik :
63°24′56″N 010°49′36″Ø
Stamvei E6.svg E6 Tingberg Motortrafikkvei Øyer - Tretten Vegfinans E6 Oppland 24 NOK 40 NOK 20% / 0% (Standardisert) 17. desember 2012 2027
Stamvei E6.svg Svinesundsbrua Ny firefelts bru over Svinesund Svinesundsforbindelsen AS 20 NOK 100 NOK 13 1. juli 2005 2025 Nord:
59°06′31″N 011°15′20″Ø
Sør:
59°05′09″N 011°15′02″Ø
Stamvei E6.svg Moss, E6 Raukerud, Østfoldpakka ØstfoldpakkaU-tbygging av E6 som firevelts veg gjennom Østfold Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS 20 NOK 37 NOK 20% / 0% (Standardisert) 2001 2021 2x nord for Moss og 4x rundt Askim
Stamvei E6.svg Gardermoen-Moelv, Akershus Utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Biri består av åtte delprosjekt.
 • Hovinmoen - Dal
 • Dal - Boksrud (Andelva bomstasjon)
 • Boksrud - Minnesund (Tømte bomstasjon)
 • Minnesund - Labbdalen (Ørbekk bomstasjon)
 • Labbdalen - Skaberud (Espa bomstasjon)
 • Skaberud - Kolomoen (Kolomoen bomstasjon)
 • Kolomoen - Moelv
 • Moelv - Biri
Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS
 • Hovinmoen–Dal: 21 NOK
 • Dal–Boksrud: 21 NOK
 • Boksrud–Minnesund: 16 NOK
 • Minnesund-Hedmark grense: 22 NOK
 • Akershus grense - Skaberud: 22 NOK
 • Skaberud–Kolomoen: 24 NOK

Fra 1.10.2019:

 • Kolomoen - Kåterud N (E6 Jønsberg): 24 NOK[24]

Fra 2020:

 • Vienkrysset: ≈20 NOK[25]
 • Bergshøgda: ≈20 NOK
 • Økelsrud: ≈20 NOK
 • Hovinmoen–Dal: 33 NOK
 • Dal–Boksrud: 33 NOK
 • Boksrud–Minnesund: 26 NOK
 • Minnesund-Hedmark grense: 35 NOK
 • Akershus grense - Skaberud: 37 NOK
 • Skaberud–Kolomoen: 41 NOK

Fra 1.10.2019:

 • Kolomoen - Kåterud N (E6 Jønsberg): 48 NOK[24]

Fra 2020:

 • Vienkrysset
 • Bergshøgda
 • Økelsrud
20% / 0% (Standardisert) 2009-2015 2024-2030
Stamvei E6.svg Frya-Sjoa, Oppland Utbygging av E6 mellom Ringebu og Otta Vegfinans Ringebu-Otta AS Odenrud: 33 NOK

Hardvollsmorka: 22 NOK

Teigkampen: 30 NOK

Bjørkerusten: 15 NOK

Odenrud: 66 NOK

Hardvollsmorka: 44 NOK

Teigkampen: 60 NOK

Bjørkerusten: 30 NOK

20% / 0% (Standardisert) 9 november 2016[26] 2024-2030
Stamvei E6.svg Hålogalandsbrua Hålogalandsbrua BPS Nord - Hålogalandsbrua AS 113 NOK 280 NOK 20% / 0% (Standardisert) 10. desember 2018
Stamvei E6.svg/Stamvei E10.svg E6/E10 Trældal - Leirvik, Nordland BPS Nord - Hålogalandsbrua AS 42 NOK 99 NOK 20% / 0% (Standardisert)
Stamvei E16.svg E16 Bolstad, Hordaland Vossapakko Ferde AS 45 NOK

Nullutslipp: 18 NOK (med gyldig avtale/brikke)

95 NOK

Nullutslipp: 0 NOK (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert)
Stamvei E16.svg E16 Kongsvinger-Slomarka, Hedmark Utbygging av E16 mellom Kløfta og Kongsvinger, Åsum stasjon Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS 33 NOK 55 NOK 20% / 0% (Standardisert) 2015
Stamvei E16.svg E16 Fønhus-Bagn, Oppland E16 Koparvike
Vegfinans E16 Oppland AS 36 NOK 60 NOK 20% / 0% (Standardisert)
Stamvei E18.svg Østfoldpakka, Østfold Prosjektet går ut på å bygge ny motorveg mellom Riksgrensen og Vinterbro. Fra Riksgrensen til Momarken blir det tofelts motorveg med forbikjøringsfelter, fra Momarken til Vinterbro firefelts motorveg med midtdeler. Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS Dalen: 10 NOK

Brennemoen: 15 NOK

Ramstad vest: 10 NOK

Elvestad vest (Knapstad): 8 NOK

Ørje øst: 8 NOK

Dalen: 18 NOK

Brennemoen: 27 NOK

Ramstad vest: 18 NOK

Elvestad vest (Knapstad): 14 NOK

Ørje øst: 14 NOK

20% / 0% (Standardisert) 2001 2021 2x nord for Moss og 4x rundt Askim
Stamvei E18.svg E18 Vestfold (Gulli-Sky) Utbygging av E18 mellom Gulli i Tønsberg kommune og Langangen i Porsgrunn kommune Vegfinans E18 Vestfold AS Gulli: 5 NOK

Ramsum: 12 NOK

Fokserød: 7 NOK

Natvall: 8 NOK

Skinmo: 10 NOK

Bommestad: 8 NOK

Sky: 13 NOK

Gulli: 9 NOK

Ramsum: 20 NOK

Fokserød: 11 NOK

Natvall: 12 NOK

Skinmo: 16 NOK

Bommestad: 13 NOK

Sky: 21 NOK

20% / 0% (Standardisert)
Stamvei E18.svg E18 Tvedestrand - Arendal Ny firefelts motorvei Ferde AS Mørland: 30 NOK

Nullutslipp: 12 NOK (med gyldig avtale/brikke)


Stølen: 14 NOK

Nullutslipp: 5,60 NOK (med gyldig avtale/brikke)

Mørland: 75 NOK

Nullutslipp: 0 NOK (med gyldig avtale/brikke)


Stølen: 35 NOK

Nullutslipp: 0 NOK (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) 1. september 2019[27]
Stamvei E134.svg Stordalstunnelen, Hordaland E134 Åkrafjorden Ferde AS 41 NOK

Nullutslipp: 16,40 NOK (med gyldig avtale/brikke)

56 NOK 20% / 0% (Standardisert) 1991 59°51′00″N 006°20′58″Ø
Stamvei E136.svg Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen, Møre og Romsdal Eksportvegen - Planlegge, bygge og drive de to prosjektene Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen. Ferde AS

Fra 1.10.2019:

Vegamot AS[28]

Vikebukt: 68 NOK

Vågstranda: 32 NOK

Vikebukt: 158 NOK

Vågstranda: 74 NOK

20% / 0% (Standardisert)
Riksvei 4.svg Rv4 Lunner grense, Oppland Riksvei 4 Dynna Vegfinans Rv4 Oppland 43 NOK 71 NOK 20% / 0% (Standardisert) 10. juli 2017
Riksvei 7.svg Sokna-Ørgenvika, Buskerud Riksvei 7 Brekkebygda Vegfinans Hallingporten AS 78 NOK 157 NOK 20% / 0% (Standardisert)
Riksvei 13.svg Hardangerbrua, Hordaland Utbygging av riksvei 13 over Hardangerfjorden Ferde AS 145 NOK

Nullutslipp: 58 NOK (med gyldig avtale/brikke)

450 NOK

Nullutslipp: 0 NOK (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) 17. august 2013 2028
Riksvei 13.svg Riksvei 13 Svelgane, Hordaland Vossapakko Ferde AS 45 NOK

Nullutslipp: 18 NOK (med gyldig avtale/brikke)

95 NOK

Nullutslipp: 0 NOK (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert)
Riksvei 36.svg Slåttekås–Årnes, Ullevik, Telemark Slåttekås–Årnes Vegfinans Rv36 Telemark 28 NOK 70 NOK 20% / 0% (Standardisert) 14. september 2018
Riksvei 80.svg Fauske - Bodø, Nordland Utbedring og ombygging av vegen mellom Fauske og Bodø BPS Nord - Veipakke Salten AS Røvika–Strømsnes: 27 NOK

Tverlandsbrua/Vikan: 22 NOK

Røvika–Strømsnes: 43 NOK

Tverlandsbrua/Vikan: 34 NOK

20% / 0% (Standardisert)
4979
 • Riksvei 49 Steinsdalen
 • Riksvei 79 Kjepsohøgda
Kvammapakken Ferde AS 50 NOK

Nullutslipp: 20 NOK (med gyldig avtale/brikke)

65 NOK

Nullutslipp: 0 NOK (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert)

Fv2300 Rv4 Lunner grense, Oppland Fylkesvei 2300. tidligere fv 16, Dynna Vegfinans Rv4 Oppland AS 43 NOK 71 NOK 20% / 0% (Standardisert)
33 Skreifjella -Totenvika Utbygging av fylkesvei 33 mellom Skreifjella og Totenvika, Langsletta, Oppland Vegfinans Fv33 Oppland 34 NOK 68 NOK 10
34 Grime - Vesleelva Utbygging av fylkesvei 34 mellom Grime og Vesleelva i Oppland Vegfinans Fv34 Oppland 33 NOK 54 NOK 20% / 0% (Standardisert)
45 Gjesdal, Rogaland Øvstabø Ferde AS 60 NOK

Nullutslipp: 24 NOK (med gyldig avtale/brikke)

79 NOK

Nullutslipp: 0 NOK (med gyldig avtale/brikke)

20% / 0% (Standardisert) 2004 2024 ca.
58°46′55″N 006°19′21″Ø
47 Mjåsund, Rogaland T-forbindelsen Ferde AS 30 NOK

Nullutslipp: 12 NOK (med gyldig avtale/brikke)

45 NOK 20% / 0% (Standardisert)
64 Atlanterhavstunnelen Tunnel som erstatter ferge mellom Kristiansund og Averøy Atlanterhavstunnelen AS 102 NOK 475 NOK (> 3,5T) / 775 NOK (>12,4m) + personbillett 40 2009 2025 ca.
63°06′18″N 007°37′42″Ø
78 Vegpakke Helgeland, Nordland Bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten mellom ytre og indre Helgeland BPS Nord - Helgeland Veiutvikling AS Hjartåsen: 26 NOK

Drevja: 30 NOK

Toven: 91 NOK

Hjartåsen: 44 NOK

Drevja: 48 NOK

Toven: 245 NOK

20% / 0% (Standardisert) 1. november 2014
49 Jondalstunnelen tidligere 107 Tunnel mellom Jondal og Kvinnherad Ferde AS 32 NOK

Nullutslipp: 12,80 NOK (med gyldig avtale/brikke)

51 NOK 20% / 0% (Standardisert) 2012
108
 • Værste brua
 • Kråkerøy brua
Kråkerøyforbindelsen, Østfold Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS 25 NOK 50 NOK 30/40/50
118 Den gamle Svinesundsbrua Svinesundsforbindelsen Svinesundsforbindelsen AS 20 NOK 100 NOK 13
128 Østfoldpakka Østfoldpakka Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS Fossum: 10 NOK

Slitu: 15 NOK

Elvestad vest (Knapstad): 8 NOK

Fossum: 18 NOK

Slitu: 27 NOK

Elvestad vest (Knapstad): 14 NOK

20% / 0% (Standardisert)
Fv5981 Tidligere Fv163 rundt Tresfjorden, Møre og Romsdal Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på E136. Ferde AS

Skjegstad: 35 NOK

Skorgen: 35 NOK

Skjegstad: 81 NOK

Skorgen: 81 NOK

20% / 0% (Standardisert)
175 Kongsvinger-Slomarka, Hedmark Fylkesvei 175 Åsum Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS 17 NOK 28 NOK 20% / 0% (Standardisert)
250 Kongsvinger-Slomarka, Hedmark Fylkesvei 250 Fulu Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS 17 NOK 28 NOK 20% / 0% (Standardisert)
255 Gausdalsvegen, Oppland Fylkesvei 255 Fåberg Vegfinans Gausdalsvegen AS 21 NOK


Fra 1.10.2019:

15 NOK

42 NOK


Fra 1.10.2019:

24 NOK

30/40/50


Fra 1.10.2019:

20% / 0% (Standardisert)

Fv311 Fylkesvei 311 Kambo, Østfoldpakka, Østfold Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS 20 NOK 37 NOK 20% / 0% (Standardisert)
Fv2522 Frya-Sjoa, tidligere 312 Vegfinans Ringebu-Otta AS Hesteskobakken: 16 NOK

Moastugu: 11 NOK

Hesteskobakken: 32 NOK

Moastugu: 22 NOK

20% / 0% (Standardisert) 9 november 2016[26]
Fv2522 Skarsmoen, Oppland, tidligere 312 Vegfinans E6 Oppland 18 NOK 30 NOK 20% / 0% (Standardisert)
Fv2528 Lundgård, Gausdalsvegen, Oppland Jørstadmoen, tidligere Fv315 Vegfinans Gausdalsvegen AS 21 NOK


Fra 1.10.2019:

15 NOK

42 NOK


Fra 1.10.2019:

24 NOK

30/40/50


Fra 1.10.2019:

20% / 0% (Standardisert)

519 Finnøytunnelen Finnfast - Finnøytunnelen fra Rennesøy til Finnøy med kryss og avstikker i tunnelen til Talgje Ferde AS 106 NOK

Nullutslipp: 42,40 NOK (med gyldig avtale/brikke)

435 NOK 20% / 0% (Standardisert)[29] 30. oktober 2009
542 Spissøy Bømlopakken, Hordaland Ferde AS 69 NOK

Nullutslipp: 27,60 NOK (med gyldig avtale/brikke)

164 NOK 20% / 0% (Standardisert)
714 Fylkesvei 714 Laksevegen Valslagstunnelen og andre tunneler og bruer. Utbedringsprosjekt, innkortning Vegamot AS Valslag: 71 NOK

Våvatnet: 57 NOK[30]

Valslag: 238 NOK

Våvatnet: 190 NOK

20% / 0% (Standardisert) 28. april 2014 Valslag (vest)
63°29′42″N 9°16′24″Ø
Våvatnet (øst)
63°19′26″N 9°31′44″Ø
715 Fylkesvei 715 Krinsvatn Fosenpakken - Hovedveinettet på Fosen og i Agdenes kommune.
Fosenvegene AS Krinsvatn: 81 NOK Krinsvatn: 194 NOK 20% / 0% (Standardisert) 2012
858 Ryatunnelen Erstattet fergestambandet Vikran–Larseng Ryaforbindelsen AS 85 NOK 75 NOK 20% / 0% (Standardisert) 2011 2030

Private bomveier[rediger | rediger kilde]

Sted Formål Egenskaper Bompengeselskap Takst Betaling Etablert
Birkebeinervegen Forbindelse mellom Riksvei 3.svg Imsroa i Stor-Elvdal i Østerdalen
og Tabliczka E6.svgEuropavei 6 Lillehammer og Brumunddal
Vinterstengt mellom Øvre Åstbu og Imsroa fra om lag slutten av oktober til midten av mai. Grusvei. Pihl[31] 100 NOK 1950-årene
Fanitullveien Turistvei, mellom Riksvei 52.svg og Fv2930
Jotunheimvegen Forbindelse mellom 51 Bygdin i Vang
og Fv425 Skåbu i Nord-Fron
Vinterstengt Jotunheimvegen 100 NOK Kort, SMS 1950-årene
Veien til Juvasshytta Turistvei, fra 55 Vinterstengt biler:100 NOK
busser: 300 NOK[32]
1936[33]
Vegen til Leirvassbu Turistvei, fra 55 Vinterstengt
Panoramaveien Turistvei, mellom Riksvei 52.svg og Stamvei E16.svg
Peer Gyntveien Turistvei i Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu og Gausdal Vinterstengt Peer Gynt Vegselskap Skeikampen - Gålå 85 NOK
Fefor - Dalseter 75 NOK
Kort 1956
Slådalsvegen Mellom Riksvei 15.svg og Tabliczka E136.svgEuropavei 136 Vinterstengt fra om lag slutten av oktober til midten av mai. Grusvei. Kort, mynt
Veien til Sota Sæter Turistvei, fra Riksvei 15.svg [34]
Tindevegen Mellom 53 og 55 Vinterstengt Fjellvegen Årdal - Luster [35] 80 NOK Kort
Åstdalsvegen Mellom Brummund sag og Birkebeinervegen Helårsvei. Grusvei. Pihl 100 NOK

Ferjesamband med bompengeinnkreving[rediger | rediger kilde]

Følgende ferjesamband har bompengeinnkreving i form av et bompengepåslag på ferjebilletten.

Vei Samband Operatør Bompengeselskap Pris (bompenger) (ferjepris kommer i tillegg) AutoPASS for ferje Etablert Nedbetalt Geo. koor.
Stamvei E39.svg Mortavika–Arsvågen (Rogaland) Fjord1 Ja (brikke)
546 Husavik–Sandvikvåg (Hordaland) Fjord1 Ferde AS[36] AP1 < 6 m: 82 NOK

AP2 6,01-8 m: 181 NOK

AP3 8,01-10: 223 NOK

AP4 10,01-12,5: 253 NOK

AP5 12.51-14,5: 264 NOK

AP6 14,41 – 17,5: 282 NOK

AP7 17,51-19,5: 299 NOK

AP8 19,51-22: 296 NOK

AP 9 >22 m: 327 NOK

Motorsykkel: 22 NOK

Nullutslippskjøretøy <6m: 41 NOK[37]

Ja (brikke)
48 Gjermundshamn–Varaldsøy–Årsnes (ikke bompenger Gjermundshavn–Varaldsøy) (Hordaland) Nordled Ja (AutoPASS-ferjekort)
541 Langevåg–Buavåg (Hordaland) Nordled Ferde AS[38] Ja (AutoPASS-ferjekort)
546 Krokeide–Hufthamar (Hordaland) Fjord1 Ferde AS[36] AP1 < 6 m: 82 NOK

AP2 6,01-8 m: 179 NOK

AP3 8,01-10: 224 NOK

AP4 10,01-12,5: 253 NOK

AP5 12.51-14,5: 276 NOK

AP6 14,41 – 17,5: 282 NOK

AP7 17,51-19,5: 297 NOK

AP8 19,51-22: 297 NOK

AP 9 >22 m: 327 NOK

Motorsykkel: 23 NOK

Nullutslippskjøretøy <6m: 41 NOK[37]

Ja (brikke)
710 Brekstad–Valset (Trøndelag) Fjord1 Fosenvegene AS 0-6 m: 76 NOK

6,01-8 m: 152 NOK

8,01-10 m: 152 NOK

10,01-12,5 m: 152 NOK

12,51-14,5 m: 228 NOK

14,51-17,5 m: 228 NOK

17,51-19,5 m: 228 NOK

19,51-22 m: 228

>22 m: 228 NOK

MC: 0 NOK[39]

Ja (brikke)
715 Flakk–Rørvik (Trøndelag) ATB Fosenvegene AS 0-6 m: 96 NOK

6,01-12 m: 192 NOK

>12 m: 288 NOK

Elbil: 0 NOK

Elbil > m: 0 NOK

MC: 0 NOK

Ja (brikke)

I mange ferjesamband uten bompengeinnkreving kan ferjebilleten også betales med AutoPASS via AutoPASS for ferje konseptet.[40] AutoPASS-kunder med gyldig brikke, men uten egen AutoPASS-ferjekonto, får 10% rabatt på samband inkludert i ordningen som tilbyr betaling med brikke. AutoPASS-ferjekonto håndterer alle ferjetransaksjoner, uavhengig av om det betales med brikke eller AutoPASS-ferjekort. Ved å betale inn et forskuddsbeløp, får privatkunder 50% rabatt og firmakunder 40% rabatt.[41]

Fremtidige bomstrekninger[rediger | rediger kilde]

Det er vedtatt bompenger for følgende nye bomringer og offentlige veistrekninger, som åpner i løpet av året.[42] Utvidelser av eksisterende bomringer og bomveier er listet i tabellene over.

Bomringer[rediger | rediger kilde]

Bomring Pakke Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Etablert Nedbetalt Geo. koor.
Bomringen i Fredrikstad (og Sarpsborg fra 2022) Bypakke Nedre Glomma Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS 30 NOK 60 NOK 20% / 0% (Standardisert) 15. november 2019 (2022 i Sarpsborg) 2042[43]
Nordhordland Nordhordlandspakken Prosjekter i kommunene Fedje, Austrheim, Lindås, Modalen, Radøy, Masfjorden og Meland Ferde AS 19 NOK

Nullutslipp: 7,60 NOK (med gyldig avtale/brikke)

31 NOK 20% / 0% (Standardisert) 1. desember 2019 2031

Offentlige bomveier[rediger | rediger kilde]

Vei Strekning Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1

(Utenfor rushtid / rushtid)

Pris takstgruppe 2

(Utenfor rushtid / rushtid)

Rabatt

(Takstgruppe 1 / takstgruppe 2)

Etablert Nedbetalt Geo. koor.
Stamvei E16.svg Bagn - Bjørgo Bagnskleivtunnelen gjennom Bagnskleiva i Valdres ≈58 NOK 29. oktober 2019
Stamvei E18.svg E18 Telemark 17 kilometer ny firefelts E18 i Bamble i Telemark, mellom Rugtvedt og Dørdal. ≈42 NOK 2. desember 2019
Riksvei 13.svg Ryfylketunnelen Ryfast Ferde AS[28] ≈184 NOK

Nullutslipp: ≈73,60 NOK (med gyldig avtale/brikke)[44]

≈564 NOK[44] 20% / 0% (Standardisert) 30. desember 2019 eller februar 2020[45]
Riksvei 13.svg Hundvågtunnelen Ryfast Ferde AS[28] ≈25 NOK

Nullutslipp: ≈10 NOK (med gyldig avtale/brikke)[44]

≈75 NOK[44] 20% / 0% (Standardisert) Februar 2020[45]
17 Dyrstad - Sprova Ny hovedvei mellom Dyrstad og Sprova nord for Steinkjer

Nedbetalte og nedlagte bomstrekninger[rediger | rediger kilde]

Vei Hva/sted Formål Bompengeselskap Takst (Takstgruppe 1/2) Rabatt AutoPASS Etablert Nedbetalt Geo. koor.
Bomringen i Tønsberg Tønsbergpakken
Fv. 300 Ringveg nord m.fl.
Tønsberg Hovedvegfinans 15 kr Ja 2004 2016
Bomringen Namsos Namdalsprosjektet Vegamot AS 14 NOK / 25 NOK 20% / 0% (Standardisert) Ja 2002[46] 31. mars 2019[47][48] Ved Namdalsvegen Østbyen,
fv769 Bråten,
fv769 Namsosbrua,
og fv459 Vestre byområde
Stamvei E6.svg E6 (Trondheim – Stjørdal) Motortrafikkvei
Trondheim - Stjørdal (Værnes)
Trøndelag Bomveiselskap AS Ranheim
33,[49] / 66 NOK[49]
Hommelvik og Leistad
17,[49] / 34 NOK[49]
Ja 1995 2013 Øst (Hommelvik)
63°24′55″N 010°49′31″Ø
Midten (Leistad):
63°25′22″N 010°38′7″Ø
Vest (Ranheim):
63°25′22″N 010°33′24″Ø
Stamvei E10.svg /
82
Vesterålsbruene Andøybrua, Sortlandsbrua og Hadselbrua A/S Vesterålsbruene 8 NOK / 16 NOK Nei 1974 1986
Stamvei E16.svg Hadelandsvegen Ny stamveiforbindelse mellom Riksvei 4.svg og Gardermoen / Stamvei E6.svg Hadelandsvegen AS 30 NOK / 60 NOK Ja 20. oktober 2003 1. oktober 2013
Stamvei E16.svg Kløfta–Kongsvinger 22 NOK / 44 NOK 2016?
Stamvei E18.svg E18 (Buskerud) Firefelts motorvei
Asker - Drammen
5 NOK / 10 NOK Ja 15. oktober 1975 31. desember 2001[50]
Stamvei E18.svg E18 (Vestfold Nord) Firefelts motorvei
Tønsberg - Sande
E18 Vestfold AS (nord) 30 NOK / 60 NOK Ja 2. januar 2002 2013[51] 59°34′51″N 010°10′35″Ø
Stamvei E18.svg E18 (Agder)
Kristiansand - Lillesand
Aust-Agder Vegfinans AS 15 NOK / 30 NOK Ja 2001 15. januar 2018[52] Nord:
58°52′12″N 009°09′16″Ø
Sør:
58°17′05″N 008°26′54″Ø
Stamvei E18.svg E18 (Agder)
Lillesand - Grimstad
Aust-Agder Vegfinans AS 30 NOK / 60 NOK Ja 27. august 2009 15. januar 2018[52]
Stamvei E39.svg E39 Handeland, Vest-Agder Listerpakken Ferde AS 25 NOK / 50 NOK 30/40/50 Ja 2003 27. august 2019[53] Handeland/Iddeland:
58°13′07″N 007°01′4″Ø
Stamvei E39.svg Rennfast Fastlandsforbindelse for Rennesøy Tungenes Ferjeterminal AS 90 NOK / 280 NOK / 475 NOK Ja 1992 2006
Stamvei E39.svg /
542
Føyno (Trekantsambandet) Fergefritt mellom Stord, Bømlo og Haugalandet Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS 85 NOK / 270 NOK Ja 2001 30. april 2013 59°44′27″N 005°24′19″Ø
Stamvei E39.svg Nordhordlandsbrua Fergefritt samband Knarvik-Steinestø som var landets største fergesamband Nordhordlandsbrua AS 45 NOK / Nei 1969, innkreving på broen fra åpningen i 1994 2005
Stamvei E39.svg ØysandThamshavn Motortrafikkvei mellom Øysand og Orkanger Trøndelag Bomveiselskap AS 20 NOK / 40 NOK Ja 2002 31. januar 2016[54]
Stamvei E39.svg /
70
Krifast:

Gjemnessundbrua, Bergsøysundbrua og Freifjordtunnelen

Fergefri forbindelse langs Rv1/E39 og til Kristiansund 1992 2012
Stamvei E69.svg FATIMA-prosjektet Fastlandsforbindelse til Magerøya i Nordkapp kommune Nordkapp Bompengeselskap AS 70 NOK / 145 NOK / 460 NOK / 775 NOK + passasjerer Nei 1999 29. juni 2012[55] 70°57′18″N 025°42′19″Ø
Stamvei E134.svg Oslofjordtunnelen Forbindelse mellom Buskerud og Akershus under Oslofjorden Oslofjordtunnelen AS 50 NOK / 125 NOK Ja 2000 2016[56] 59°41′33″N 010°39′25″Ø
Riksvei 4.svg Oppland Motortrafikkvei mellom Reinsvoll og Hunndalen Oppland Bompengeselskap AS 15 NOK / 30 NOK Ja 1. juli 2002
(2006 på ny vei)
21. august 2014 60°44′57″N 010°37′50″Ø
Riksvei 5.svg Fjærland - Sogndal Bergstunnelen og Frudalstunnelen AS Fjærlandsvegen 65 NOK / 180 NOK / 510 NOK / 810 NOK Nei 1986 26. november 2010 ca.
61°24′38″N 006°45′35″Ø
Riksvei 5.svg Svarthumle (nordenden av Naustdalstunnelen) Tunnel mellom Naustdal og Svarthumle Sunnfjordtunnelen AS 25 NOK / 45 NOK / 145 NOK Nei 1995 2010 61°33′56″N 005°39′41″Ø
Riksvei 9.svg Setesdal Utbygging mellom Evje og Hovden Setesdal Vegfinans AS 30 NOK / 60 NOK Ja 4. juni 2003 2014[57][58]
Riksvei 15.svg Måløybrua Fergefritt samband over Ulvesundet og fastlandssamband for Vågsøy. Nei 1974 1. august 1984
Riksvei 19.svg Riksvei 19 Skoppum, Horten, Vestfold Utbygging av Riksvei 19 mellom Horten og E18 Ferde AS 33 NOK / 66 NOK Ja 2010 19. desember 2018[59][60]
Riksvei 55.svg Fatlatunnelen Ny tunnel som erstatter den rasfarlige strekningen i Fatla Fatlatunnelen AS 28 NOK / 56 NOK Ja 2008 2014[58]
Riksvei 658.svg Ålesund - Giske Fastlandsforbindelse for Ellingsøy og Giske Ålesund og Giske Tunnel- og Bruselskap AS 30 NOK / 60 NOK / 130 NOK / 280 NOK + 10 NOK / 19 NOK per passasjer Nei 1987 2009
17 Fylkesvei 17 Tverlandet - Godøystraumen, Nordland BPS Nord - Veipakke Salten AS 24 NOK / 36 NOK 20% / 0% (Standardisert) Ja 2. september 2019[61]
43 Fylkesvei 43 ved Kollevoll Listerpakken Ferde AS 25 NOK / 50 NOK 30/40/50 Ja 27. august 2019[53] Kollevoll
58°06′45″N 06°56′26″Ø
64 Skålavegen Fastlandsforbindelse for Bolsøya, fergeavsløning Lønset-Grønnes Molde bro- og tunnelselskap ? NOK / ? NOK Nei 1991 2005
64 Atlanterhavsveien Fastlandsforbindelse for Averøy Atlanterhavsveien AS ? NOK / ? NOK Nei ? 1999
Fv71 Sykkylvsbrua Innkorting mellom Ikornes og Straumgjerde i Sykkylven Sykkylvsbrua AS 37 NOK/111 NOK Ja 14. oktober 2000 31. januar 2018[62] 62°23′01″N 006°34′34″Ø
108 Hvalertunnelen Fastlandsforbindelse for Hvaler AS Hvalertunnelen 50 NOK / 100 NOK (2007–2009: 20 NOK / 40 NOK) Ja 1989 2007/2009
Fv207 Bjorøytunnelen Undersjøisk tunnel som erstattet fergesambandet Alvøen-Bjørøyhamn. Nei 1996 2005
465 Fylkesvei 465 Gjervollstad, Vest-Agder Listerpakken Ferde AS 25 NOK / 50 NOK 30/40/50 Ja 27. august 2019[53]
544 Halsnøysambandet, Hordaland Ferde AS 96 NOK

Nullutslipp: 38,40 NOK (med gyldig avtale/brikke) / 264 NOK

20% / 0% (Standardisert) Ja 5. september 2019[63]
562 Askøybrua Fastlandsforbindelse for Askøy Askøybrua AS 70 NOK / 250 NOK Ja 12. desember 1992 2006
551 Folgefonntunnelen Tunnel mellom Kvinnherad og Odda Folgefonntunnelen AS 72 NOK / 145 NOK Ja 15. juni 2001 2016
566 Osterøybrua Fastlandsforbindelse for Osterøy Osterøy Bruselskap AS 62 NOK / 206 NOK Ja 3. oktober 1997 15. juni 2015 60°25′48″N 005°32′05″Ø
661 Straumsbrua Ny bru over Straumen i Skodje Skodjebrua AS 30 NOK / 90 NOK Ja 4. august 2004 15. oktober 2011[64] 62°29′56″N 006°37′11″Ø
680 Imarsundsambandet Imarsundbrua, Litjsundbrua 105 NOK / 315 NOK Ja 2007 2015[65] 63°14′02″N 008°16′05″Ø
714 Sandstad (Hitratunnelen, Frøyatunnelen og Fjellværøyforbindelsen) Fastlandsforbindelsen Hitra–Frøya Hitra Frøya Fastlandssamband AS 45 NOK/ 75 NOK/ 230 NOK / 430 NOK + passasjerer Nei 1. januar 1991 20. februar 2010 63°31′09″N 009°06′36″Ø
755 Skarnsundbrua Faslandsforbindelse mellom Mosvik kommune og Inderøy AS Skarnsundbrua 33 NOK / 66 NOK / 198 NOK / 330 NOK Nei 19. desember 1991 2007

Fotnoter og referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Tids- og miljødifferensierte takster i Oslo». Fjellinjen. 
 2. ^ «Miljødifferensiering innføres til høsten | Transport & Logistikk». Transport & Logistikk (engelsk). 28. juli 2017. Arkivert fra originalen 3. august 2017. 
 3. ^ «Tids- og miljødifferensierte takster i Oslo». Fjellinjen (norsk). 
 4. ^ «Innføring av miljødifferensierte takster fra 01.06.18 i Bomringen i Bergen » Ferde». Ferde. 25. april 2018. Besøkt 25. april 2018. 
 5. ^ Bompenger i Norge
 6. ^ «Bompenger i Norge | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 19. januar 2018. 
 7. ^ «Etterlengtet bompengereform, men svarer den på fremtidens utfordringer?». Samferdsel (norsk). Besøkt 14. januar 2018. 
 8. ^ Samferdselsdepartementet (6. november 2015). «Bompengereformen: Enklere og mer brukervennlig takst- og rabattsystem». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 14. januar 2018. 
 9. ^ Enonic. «Takster og rabatter - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 17. januar 2018. 
 10. ^ «Endring av takst- og rabattsystem fra 01.03.18 - gjelder Askøypakken, Stordalstunnelen og Fastlandssambandet Halsnøy. » Ferde». Ferde. 31. januar 2018. Besøkt 2. februar 2018. 
 11. ^ «Hva er nullutslippskjøretøy? » Ferde». Ferde. Besøkt 5. mars 2019. 
 12. ^ «Fra fritak til rabatt for nullutslippsbiler». Statens vegvesen. Besøkt 15. juli 2019. 
 13. ^ «Haugalandspakken | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 20. januar 2018. 
 14. ^ «Prosjekter». Bergensprogrammet. Besøkt 20. januar 2018. 
 15. ^ «Endringer i bompengeinnkrevingen i Bergen fra og med 6. april 2019». 
 16. ^ Enonic. «Bompenger i Askøypakken - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 19. januar 2018. 
 17. ^ «Hjem». www.bypakkebodo.no. Besøkt 20. januar 2018. 
 18. ^ Bompenger mens vi bygger
 19. ^ «Harstadpakken | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 20. januar 2018. 
 20. ^ I dag - mandag 27. juni - kl. 12 starter innkrevingen av bompenger i Harstad
 21. ^ «Bypakke Grenland | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 20. januar 2018. 
 22. ^ «Miljøpakken » Introduksjon». miljopakken.no. Besøkt 20. januar 2018. 
 23. ^ a b «Endring av takst- og rabattstruktur for bompengeprosjekter | Miljøpakken og E6-øst | Trøndelag Bomveiselskap». www.vegamot.no. Arkivert fra originalen 31. januar 2018. Besøkt 30. januar 2018. 
 24. ^ a b «Nyheter | Vegfinans AS». www.vegfinans.no. Besøkt 1. september 2019. 
 25. ^ Dette koster det å kjøre gjennom bommene
 26. ^ a b Oppstart bompengeinnkreving E6 Frya–Sjoa
 27. ^ «Forsinkelse på bompengeinnkreving på E18 Tvedestrand – Arendal » Ferde». Ferde. 28. juni 2019. Besøkt 3. juli 2019. 
 28. ^ a b c «Rapport 2019- 2» (PDF). 
 29. ^ «Dokument 2019000175 - Finnøy kommune». www.finnoy.kommune.no. Besøkt 12. februar 2019. 
 30. ^ «Takster og rabatter». www.vegamot.no. Besøkt 25. oktober 2018. 
 31. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 20. desember 2016. Besøkt 3. desember 2016. 
 32. ^ Galdhøpiggvegen
 33. ^ Juvasshytta | Om oss
 34. ^ https://sotaseter.dnt.no/adkomst/
 35. ^ https://www.tindevegen.no/
 36. ^ a b «Om Austevollsbrua | om prosjektet». Ferde. Besøkt 9. februar 2019. 
 37. ^ a b «Endring av bompengetakster på ferjesambandene Krokeide-Hufthamar og Husavik-Sandvikvåg » Ferde». Ferde. 27. februar 2019. Besøkt 28. februar 2019. 
 38. ^ «Kunngjøring vedrørende endring i takst- og rabattsystemet på Bømlopakken fra 01.02.19 » Ferde». Ferde. 19. desember 2018. Besøkt 9. februar 2019. 
 39. ^ «Priser og betaling | Fosenvegene.no». Besøkt 6. januar 2019. 
 40. ^ «Ferjer - AutoPASS». www.autopass.no. Besøkt 6. januar 2019. 
 41. ^ «Spørsmål og svar». AutoPASS-ferje. Besøkt 28. februar 2019. 
 42. ^ oppdatert: 26.08.2019, Geir Røed Sist. «Det kommende året åpner nye bomprosjekter til 22 milliarder kroner». motor.no (norsk). Besøkt 17. september 2019. 
 43. ^ «Spørsmål og svar - Bypakke Nedre Glomma». Besøkt 17. september 2019. 
 44. ^ a b c d Journalist, Tor Inge Jøssang. «Vegvesenet: Dette må du betale i Ryfast». Aftenbladet (norsk). Besøkt 16. september 2019. 
 45. ^ a b oppdatert: 16.09.2019 | 11:41, Geir Røed Sist. «Verdens lengste undersjøiske veitunnel kan bli gratis». motor.no (norsk). Besøkt 16. september 2019. 
 46. ^ «Dette er verdens minste bomring». www.abcnyheter.no (norsk). 17. juli 2014. Besøkt 20. april 2019. 
 47. ^ «Bompengeinnkrevingen avsluttes i Namdalsprosjektet | Namdalsprosjektet | Vegamot AS». www.vegamot.no. Besøkt 20. april 2019. 
 48. ^ «Bompengeinnkrevingen avsluttes i Namdalsprosjektet - AutoPASS». www.autopass.no. Besøkt 8. mars 2019. 
 49. ^ a b c d Priser fra 2. januar 2013
 50. ^ Slutt etter 26 år
 51. ^ Nå er det slutt
 52. ^ a b «E18 Aust-Agder - Bommene på E18 i Aust-Agder fjernes». e18aust-agder.no. Arkivert fra originalen 19. januar 2018. Besøkt 19. januar 2018. 
 53. ^ a b c «Opphør av bompengeinnkreving i Listerpakken den 27.08.19 » Ferde». Ferde. 22. august 2019. Besøkt 1. september 2019. 
 54. ^ http://www.tronderbladet.no/nyheter/2016/12/21/Slutt-på-bompenger-på-E39-13960501.ece
 55. ^ Slutt på bompengene
 56. ^ 3 års forlengelse - Oslofjordtunnelen
 57. ^ NRK. «Bomstasjon i Valle blir lagt ned». NRK. Besøkt 19. januar 2018. 
 58. ^ a b Enonic. «Flere bompengeanlegg legges ned - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 19. januar 2018. 
 59. ^ «Bompengeinnkrevingen avsluttes for rv.19 Horten » Ferde». Ferde. 21. november 2018. Besøkt 19. desember 2018. 
 60. ^ «Bompengeinnkrevingen på riksveg 19 i Horten legges ned - AutoPASS». www.autopass.no. Besøkt 19. desember 2018. 
 61. ^ «Bomstasjon Godøystraumen avsluttes. | BPS Nord – Veipakke Salten AS». www.veipakkesalten.no. Besøkt 4. september 2019. 
 62. ^ «Sykkylvsbrua AS | Bompengeinnkrevjinga på Sykkylvsbrua vert avslutta». www.sykkylvsbrua.no. Arkivert fra originalen 19. januar 2018. Besøkt 19. januar 2018. 
 63. ^ Anlegget var ikke nedbetalt, men i revidert nasjonalbudsjett 2019 ble det bevilget 119 millioner til sletting av restgjelden.[1]
 64. ^ Magnus Blaker (11. januar 2011). «En gla'nyhet om bompenger». Nettavisen. Arkivert fra originalen 14. januar 2011. Besøkt 17. januar 2011. 
 65. ^ Kutter bompenger to år «for tidlig»

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]