Bompengefinansierte veier i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Denne oversikten lister opp bompengefinansierte veier i Norge. Se også artikkelen bomvei.

I Norge er det mange steder gått fra manuelle til automatiske bomstasjoner. Per oktober 2011 er det 33 bomringer eller veistrekninger i Norge med automatiske bomstasjoner, mens 19 fortsatt har manuelle stasjoner.[1]

Offentlige bomveier[rediger | rediger kilde]

Aktive og fremtidige bomstrekninger[rediger | rediger kilde]

Takst er for hhv lett kjøretøy t.o.m. 3500 kg og tungt kjøretøy f.o.m. 3501 kg.[trenger referanse] Mopeder, motorsykler og elbiler kjører normalt gratis. Bomringer tar normalt betalt på vei inn til byen, men ikke ut.[trenger referanse] Bomstasjoner tar oftest betalt i begge retninger.[trenger referanse]

Vei Hva/sted Formål Bomselskap Takst AutoPASS Etablert Nedbetalt Geo. koor.
Riksvei E 6.svg E6 Øst Trondheim–Stjørdal Motortrafikkveien Trondheim–Stjørdal Trøndelag Bomveiselskap AS Ranheim: 33,-/66,-
Leistad,
Hommelvik: 17,-/34,-
Ja Ranheim :
63°25′22″N 010°33′23″Ø
Leistad :
63°25′21″N 010°38′00″Ø
Hommelvik :
63°24′56″N 010°49′36″Ø
Riksvei E 6.svg E6 (Miljøpakke Trondheim) Mange, se; Trondheim kommune miljøpakken, se også Fv950 Trøndelag Bomveiselskap AS Klettkrysset
Tidsdifferensierte: 5-20,-
Kroppanbrua
Tidsdifferensierte: 5-20,-
Ja 31. mars 2010 2025 5x ved Kroppanbrua (midten)
2x ved Klettkrysset (sør)
Riksvei E 6.svg E6 Øyer - Tretten Motortrafikkvei Øyer - Tretten E6 Oppland 24.- / 48,- Ja 17. desember 2012 2027
Riksvei E 6.svg Akershus og Hedmark 6 delstrekninger av firefelts motorvei
Hovinmoen - Kolomoen
E6 Gardermoen-Moelv AS 19,- / 38,- (Hovinmoen-Dal)

19,- / 38,- (Dal-Boksrud)
15,- / 30,- (Boksrud-Minnesund)
20,- / 40,- (Minnesund - fylkesgrense)
23,- / 46,- (Skaberud-Kolomoen)

Ja 2009-2015 2024-2030
Riksvei E 6.svg Akershus og Hedmark 1 av 6 delstrekninger av firefelts motorvei
Minnesund - Skaberud
E6 Gardermoen-Moelv AS 21,- / 42,- (Fylkesgrense - Skaberud)
Ja Ikke åpnet per desember 2014. Planlagt åpning juni 2015 2024-2030
Riksvei E 6.svg / Riksvei E 18.svg Østfold Utbedring av E6 og E18 i Østfold Østfold bompengeselskap AS 20,- / 40,- (E6)
25,- / 50,- (E18)
Ja 2001 2021 2x nord for Moss og 4x rundt Askim
Riksvei E 6.svg Svinesundsbrua Ny firefelts bru over Svinesund Svinesundsforbindelsen AS 20,- / 100,- Ja 2005 (1. juli) 2025 Nord:
59°06′31″N 011°15′20″Ø
Sør:
59°05′09″N 011°15′02″Ø
Riksvei E 16.svg E16 (Akershus)
Nybakk - Kløfta
E16 Kongsvingervegen AS 20,- / 40,- Ja 2007[2] 2018
Riksvei E 16.svg E16 (Hedmark) Kongsvinger-Slomarka E16 Kongsvingervegen AS 32,- / 64,- Ja 2015
Riksvei E 18.svg E18 (Agder)
Kristiansand - Lillesand
Aust-Agder Vegfinans AS 15,- / 30,- Ja 2001 2015 Nord:
58°52′12″N 009°09′16″Ø
Sør:
58°17′05″N 008°26′54″Ø
Riksvei E 18.svg E18 (Agder)
Lillesand - Grimstad
Aust-Agder Vegfinans AS 30,- / 60,- Ja 27. august 2009 ?
Riksvei E 18.svg E18 (Vestfold)
Langangen - Sky
E18 Vestfold AS 18,- / 36,- Ja 2012 (6. juni) 2024
Riksvei E 18.svg E18 (Vestfold)
Sky - Bommestad
E18 Vestfold AS 12,- / 24,-
Ja 2017
2037
Riksvei E 18.svg E18 (Vestfold)
Bommestad - Langåker
E18 Vestfold AS 9,- / 18,-
Ja 2009 (22. juni)
2024
Riksvei E 18.svg E18 (Vestfold)
Langåker - Klinestad
E18 Vestfold AS 7,- / 14,-
Ja 2015 12. januar[3]
2030
Riksvei E 18.svg E18 (Vestfold)
Klinestad - Fokserød
E18 Vestfold AS 6,- / 12,-
Ja 2015 12. januar[4]
2030
Riksvei E 18.svg E18 (Vestfold)
Fokserød - Holmene
E18 Vestfold AS 11,- / 22,-
Ja 2015 12. januar[5]
2030
Riksvei E 18.svg E18 (Vestfold)
Holmene - Ås
E18 Vestfold AS 5,- / 10,-
Ja 2015 12. januar[6]
2030
Riksvei E 39.svg Listerpakken Ni vegprosjekter Lister Bompengeselskap AS 25,- / 50,- Ja 2003 2017 Nord (Iddeland):
58°13′07″N 007°01′4″Ø
Sør (kollevoll)
58°06′45″N 06°56′26″Ø
Riksvei E 134.svg Åkrafjorden (Rullestadjuvet) Ny vei forbi Rullestadsdjuvet Hordaland fylkeskommune 40,- / 80,- Ja 1991 2014 59°51′00″N 006°20′58″Ø
Riksvei 4.svg Rv4 Gran Motorvei Jaren - Roa Rv4 Oppland 48,- / 79,- Ja 10. juli 2017
Riksvei 9.svg Setesdal Utbygging mellom Evje og Hovden Setesdal Vegfinans AS 30,- / 60,- Ja 2003 2018
Riksvei 13.svg Hardanger Utbygging av Rv13 over Hardangerfjorden Hardangerbrua AS 150,- / 600,- Ja 17. august 2013 2028
Riksvei 19.svg Horten Utbygging av Rv19 mellom Horten og E18 Horten Bompengeselskap Rv19 AS 33,- / 66,- Ja 2010 2019[7]
Riksvei 55.svg Fatlatunnelen Ny tunnel som erstatter den rasfarlige strekningen i Fatla Fatlatunnelen AS[død lenke] 28,- / 56,- Ja 2008 2023
45 Gjesdal Utbedringsprosjekt Gjesdal Bompengeselskap AS 48,- / 85,- Ja 2004 2024 ca.
58°46′55″N 006°19′21″Ø
64 Atlanterhavstunnelen Tunnel som erstatter ferge mellom Kristiansund og Averøy Atlanterhavstunnelen AS 93,- / 430,- (> 3,5T) / 705,- (>12,4m) Nei 2009 2025 ca.
63°06′18″N 007°37′42″Ø
551 Folgefonntunnelen Tunnel mellom Kvinnherad og Odda Folgefonntunnelen AS Hvis du har Autopass brikke og passerer Jondal og Folgefonntunnelen innenfor 1 time blir du bare belastet for Jondalstunnelen. 72,- / 145,- Ja 2001 2016
107 Jondalstunnelen Tunnel mellom Jondal og Kvinnherad Folgefonntunnelen AS Hvis du har Autopass brikke og passerer Jondal og Folgefonntunnelen innenfor 1 time blir du bare belastet for Jondalstunnelen. 100,- / 200,- Ja 2012
710 Brekstad–Valset Hovedveinettet på Fosen og i Agdenes kommune Fosenvegene AS Nei 2012
714 Valslagstunnelen og andre tunneler og bruer Utbedringsprosjekt, innkortning Trøndelag Bomveiselskap 67,- / 335,-
52,- / 260,-
Ja 28. april 2014 Valslag (vest)
63°29′42″N 9°16′24″Ø
Våvatnet (øst)
63°19′26″N 9°31′44″Ø
715 Krinsvatn,
Flakk–Rørvik
Hovedveinettet på Fosen og i Agdenes kommune Fosenvegene AS Ja 2012
Fv71 Sykkylvsbrua Innkorting mellom Ikornes og Straumgjerde i Sykkylven Sykkylvsbrua AS 35,- / 105,- Ja 2000 2014 62°23′01″N 006°34′34″Ø
78 Toventunnelen Utbedringsprosjekt, innkortning Helgeland Veiutvikling AS 85,- Ja 1. november 2014
858 Ryatunnelen Erstattet fergestambandet Vikran–Larseng Ryaforbindelsen AS 100,- Ja 2011 2030
Fv950 Miljøpakke Trondheim Mange, se; Trondheim kommune miljøpakken Trøndelag Bomveiselskap AS Være
Tidsdifferensierte: 5-20,-
Ja 31. mars 2010 2025 Være :
63°25′50″N 010°33′59″Ø

Nedbetalte bomstrekninger[rediger | rediger kilde]

Vei Hva/sted Formål Bomselskap Takst AutoPASS Etablert Nedbetalt Geo. koor.
Riksvei E 6.svg E6 (Trondheim – Stjørdal) Motortrafikkvei
Trondheim - Stjørdal (Værnes)
Trøndelag Bomveiselskap AS Ranheim
33,[8] / 66,-[8]
Hommelvik og Leistad
17,[8] / 34,-[8]
Ja 1995 2013 Øst (Hommelvik)
63°24′55″N 010°49′31″Ø
Midten (Leistad):
63°25′22″N 010°38′7″Ø
Vest (Ranheim):
63°25′22″N 010°33′24″Ø
Riksvei E 10.svg /
82
Vesterålsbruene Andøybrua, Sortlandsbrua og Hadselbrua A/S Vesterålsbruene ?,- / ?,- Nei 1974 1986
Riksvei E 16.svg Hadelandsvegen Ny stamveiforbindelse mellom Riksvei 4.svg og Gardermoen / Riksvei E 6.svg Hadelandsvegen AS 30,- / 60,- Ja 2003 2013 (01. oktober)
Riksvei E 18.svg E18 (Buskerud) Firefelts motorvei
Asker - Drammen
 ?,- / ?,- Ja 1975
(15. oktober)
31. desember 2001[9]
Riksvei E 18.svg E18 (Vestfold Nord) Firefelts motorvei
Tønsberg - Sande
E18 Vestfold AS (nord) 30,- / 60,- Ja 2002
(2. januar)
2013[10] 59°34′51″N 010°10′35″Ø
Riksvei E 39.svg / Riksvei 70.svg Krifast/Bergsøya Fastlandsforbindelse for Kristiansund Fastlandsfinans AS 75,- / 255,- / 425,- + passasjerer Nei 1992 1. desember 2012 62°58′33″N 007°47′17″Ø
Riksvei E 39.svg Rennfast Fastlandsforbindelse for Rennesøy Tungenes Ferjeterminal AS 90,- / 280,- / 475,- Ja 1992 2006
Riksvei E 39.svg /
542
Føyno (Trekantsambandet) Fergefritt mellom Stord, Bømlo og Haugalandet Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS 85,- / 270,- Ja 2001 30. april 2013 59°44′27″N 005°24′19″Ø
Riksvei E 39.svg Nordhordlandsbrua Fergefritt samband Knarvik-Steinestø som var landets største fergesamband Nordhordlandsbrua AS 45,- / Nei 1969, innkreving på broen fra åpningen i 1994 2005
Riksvei E 39.svg ØysandThamshavn Motortrafikkvei mellom Øysand og Orkanger Trøndelag Bomveiselskap AS 20,- / 40,- Ja 2002 31. januar 2016[11]
Riksvei E 69.svg FATIMA-prosjektet Fastlandsforbindelse til Magerøya i Nordkapp kommune Nordkapp Bompengeselskap AS 70,- / 145,- / 460,- / 775,- + passasjerer Nei 1999 29. juni 2012[12] 70°57′18″N 025°42′19″Ø
Riksvei 4.svg Oppland Motortrafikkvei mellom Reinsvoll og Hunndalen Oppland Bompengeselskap AS 15,- / 30,- Ja 2002
(2006 på ny vei)
2014 60°44′57″N 010°37′50″Ø
Riksvei 5.svg Fjærland - Sogndal Bergstunnelen og Frudalstunnelen AS Fjærlandsvegen 65,- / 180,- / 510,- / 810,- Nei 1986 26. november 2010 ca.
61°24′38″N 006°45′35″Ø
Riksvei 5.svg Svarthumle (nordenden av Naustdalstunnelen) Tunnel mellom Naustdal og Svarthumle Sunnfjordtunnelen AS 25,- / 45,- / 145,- Nei 1995 2010 61°33′56″N 005°39′41″Ø
Riksvei 15.svg Måløybrua Fergefritt samband over Ulvesundet og fastlandssamband for Vågsøy. Nei 1974 1. august 1984
Riksvei 23.svg Oslofjordtunnelen Forbindelse mellom Buskerud og Akershus under Oslofjorden Oslofjordtunnelen AS 50,- / 125,- Ja 2000 2016[13] 59°41′33″N 010°39′25″Ø
Riksvei 658.svg Ålesund - Giske Fastlandsforbindelse for Ellingsøy og Giske Ålesund og Giske Tunnel- og Bruselskap AS 30,- / 60,- / 130,- / 280,- + 10,- / 19,- per passasjer Nei 1987 2009
207 Bjorøytunnelen Undersjøisk tunnel som erstattet fergesambandet Alvøen-Bjørøyhamn. Nei 1996 2005
64 Skålavegen Fastlandsforbindelse for Bolsøya, fergeavsløning Lønset-Grønnes Molde bro- og tunnelselskap  ?,- / ?,- Nei 1991 2005
64 Atlanterhavsveien Fastlandsforbindelse for Averøy Atlanterhavsveien AS  ?,- / ?,- Nei ? 1999
108 Hvalertunnelen Fastlandsforbindelse for Hvaler AS Hvalertunnelen 50,- / 100,- (2007–2009: 20,- / 40,-) Ja 1989 2007/2009
562 Askøybrua Fastlandsforbindelse for Askøy Askøybrua AS 70,- / 250,- Ja 1992 2006
566 Osterøybrua Fastlandsforbindelse for Osterøy Osterøy Bruselskap AS 62,- / 206,- Ja 1997 2015 60°25′48″N 005°32′05″Ø
661 Straumsbrua Ny bru over Straumen i Skodje Skodjebrua AS 30,- / 90,- Ja 2004 2011 (15. oktober)[14] 62°29′56″N 006°37′11″Ø
714 Sandstad (Hitratunnelen, Frøyatunnelen og Fjellværøyforbindelsen) Fastlandsforbindelsen Hitra–Frøya Hitra Frøya Fastlandssamband AS 45,-/ 75,-/ 230,- / 430,- + passasjerer Nei 1991 2010
(20. februar)
63°31′09″N 009°06′36″Ø
755 Skarnsundbrua Faslandsforbindelse mellom Mosvik kommune og Inderøy AS Skarnsundbrua 33,- / 66,- / 198,- / 330,- Nei 1991 2007

Bomringer[rediger | rediger kilde]

Se Bomring

Private bomveier[rediger | rediger kilde]

Sted Formål Egenskaper Bomselskap Takst Betaling Etablert
Birkebeinervegen Forbindelse mellom Riksvei 3.svg Imsroa i Stor-Elvdal i Østerdalen
og Tabliczka E6.svgEuropavei 6 Lillehammer og Brumunddal
Vinterstengt mellom Øvre Åstbu og Imsroa fra om lag slutten av oktober til midten av mai. Grusvei. Pihl[15] 1950-årene
Jotunheimvegen Forbindelse mellom 51 Bygdin i Vang
og Fv425 Skåbu i Nord-Fron
Jotunheimvegen 100,- Kort, SMS 1950-årene
Peer Gyntveien Turistvei i Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu og Gausdal Peer Gynt Vegselskap 80,- / 70,- Kort, SMS 1956
Tindevegen Mellom 53 og 55 Fjellvegen Årdal - Luster [1] 70,- / ?,- Kort, SMS
Veien til Juvasshytta Turistvei
Vegen til Leirvassbu Turistveg
Slådalsvegen Mellom Riksvei 15.svg og Tabliczka E136.svgEuropavei 136 Vinterstengt fra om lag slutten av oktober til midten av mai. Grusvei. Kort, mynt
Åstdalsvegen Mellom Brummund sag og Birkebeinervegen Heilårsveg. Grusvei. Pihl

Fotnoter og referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]