Bompengefinansierte veier i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Utdypende artikkel: Bompenger

Denne oversikten lister opp bompengefinansierte veier i Norge. Se også artikkelen bomvei og bomring.

Bompengefinansierte veier er delvis finansiert av offentlige myndigheter, delvis av brukerne, og andelen som finansieres av bompenger er ofte fra 50-75 %. I Norge står lokale, offentlig eide bompengeselskaper vanligvis for innkreving av bompenger.

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger og eies av Statens vegvesen.[1] Med AutoPASS-brikke kan man som bilist passere en bomstasjon uten stopp. Systemet bruker elektroniske radiosendere og -mottakere som opererer på 5,8 GHz (MD5885). Alle bomstasjoner i Norge er automatiske, med unntak av Atlanterhavstunnelen og enkelte ferjer.[2]

Regjeringen Solberg har foreslått en bompengereform. Bompengereformen har fire deler – reduksjon av antall bompengeselskap, en utskilling av utstederrollen fra bompengeselskapene, en rentekompensasjonsordning for bompengelån og en forenkling av takst- og rabattsystemer.[3] Som følge av reformen er fem regionale bompengeselskap opprettet:

Priser og rabatter hos ulike bompengeselskaper fastsettes individuelt. Hovedregelen er at de bilistene som inngår AutoPass brikkeavtale med bompengeselskap og får en elektronisk brikke, får avslag på 10 % av den ordinære prisen (uten AutoPass brikke) for passering av de fleste bomstasjoner i Norge. For kjøretøy i takstgruppe 1 som er utstyrt med brikke har regjeringen foreslått å øke den generelle rabattsatsen fra 10 til 20 prosent.[4]

Takstgrupper[rediger | rediger kilde]

Takstgruppe 1:[rediger | rediger kilde]

 • Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1.
 • Tyngre biler: For at kjøretøy over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2:[rediger | rediger kilde]

 • Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo, med unntak av biler som registrert i kjøretøygruppe M1.
 • Obligatorisk brikke: Kjøretøy som er registrert på foretak eller brukes i næringsvirksomhet må ha elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2

Takstgrupper ved miljødifferensiering[rediger | rediger kilde]

 • Takstgruppe 1 deles i:
  • nullutslipp
  • ladbar hybrid
  • diesel
  • andre (bensin, gass, etanol etc)
 • Takstgruppe 2 deles i:

Bomringer[rediger | rediger kilde]

Se Bomring
Bomring Pakke Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1 Pris takstgruppe 2 Rabatt (prosent) Etablert Nedbetalt Geo. koor.
Bomringen Oslo Oslopakke 3 Fjellinjen AS Bensin: 44,- / 54,-

Diesel: 49,- / 59,-

Euro VI: 102,- / 132,-

Euro V og eldre: 163,- / 193,-

10
Bomringen Bærum Oslopakke 3 Fjellinjen AS 18,- 54,- 10
Bomringen Kristiansand Samferdselspakke for Kristiansandsregionen Nye Kristiansand Bompengeselskap AS 14,- / 21,- 28,- / 42,- 20
Bomringen Nord-Jæren Nord-Jærenpakken Ferde AS 20,- 50,- 10/20
Bomstasjonene på Haugalandet Haugalandspakken Standardheving av E134 mellom Haugesund og Etne og fv. 47 gjennom de sju involverte kommunene[6] Ferde AS 14,- 28,- 5/30/40/50
Bomringen i Bergen Bergensprogrammet Kollektivtrafikktiltak, gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikk­sikkerhets­tiltak og nye vegprosjekter. [7] Ferde AS 19,- / 45,- 38,- / 90.- 10/20
Askøy Askøypakken Fv. 563 Strømsnes–Hop

Fv. 562 Lavik–Haugland

Fv. 562 Fromreide–Kjerrgarden x fv.222

Fv. 562 Fauskanger sør

Fv. 212 Lindhaugen–Slettebrekka

Fv. 212 Slettebrekka–Hetlevik

Fv. 213 Skiftesvik–Marikoven

Ferde AS 26,- 52,- 20 1. november 2014[8]
Bomringen Namsos Namdalsprosjektet Vegamot AS 14,- 25,- 20/0
Bodø Bypakke Bodø Mer enn hundre tiltak og inneholder blant annet ny riksvei 80, bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier.[9] Veipakke Salten AS
Harstad Harstadpakken Et omfattende gang- og sykkelveisystem, en rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken.[10] Troms Bompengeselskap AS 12,- 24,- 10
Grenland Bypakke Grenland Bypakka består av konkrete tiltak. 49 ulike prosjekter som vurderes som en del av dette.[11] Vegfinans Bypakke Grenland AS 15,- / 21, 30,- / 42,- 10
Førde Førdepakken E39 Bakkebøvegen, E39 Bruland, Rv 5 Kletten (Øyrane), Fv 481 Presteholten (Angedalsvegen), Fv 484 Brulandsvellene (Vievegen) Ferde AS 26,- 47,- 20/0
Trondheim Miljøpakke Trondheim Halvparten av pengene i Miljøpakken går til å bygge veg, den andre halvparten fordeles mellom kollektiv, sykkel, trafikksikkerhet, støy, miljø og gåing.[12] Vegamot AS Malvikvegen: 11,- / 22,-

Tempevn: 11,- / 22,-

Oslovn: 11,- / 22,-

Fossestuvn: 11,- / 22,-

Klett E6 Storlerbakken: 11,- / 22,-

Klett rv707: 11,- / 22,-

Bratsbergveien: 9,-

Tempeveien: 9,-

Kroppan bru: 9,-

Haakon VIIs gt: 9,-

Landbruksvegen

Tungasletta: 9,-

Moholt: 9,-

Rv706 Leangensletta: 9,-

Torbjørn Bratts veg: 9,-

Gamle Oslovei: 9,-

Bøckmans veg: 9,-

Byåsvegen: 9,-

Fv 885 Tillerbrua: 11,- / 22,-

Fv 704 Torgårdsletta: 11,- / 22,-

Tonstad: 9,-

Malvikvegen: 33,- / 66,-

Tempevn: 22,- / 44,-

Oslovn: 22,- / 44,-

Fossestuvn: 33,- / 66,-

Klett E6 Storlerbakken: 33,- / 66,-

Klett rv707: 33,- / 66,-

Bratsbergveien: 27,-

Tempeveien: 27,-

Kroppan bru: 45,-

Haakon VIIs gt: 27,-

Landbruksvegen: 27,-

Tungasletta: 27,-

Moholt: 27,-

Rv706 Leangensletta: 27,-

Torbjørn Bratts veg: 27,-

Gamle Oslovei: 27,-

Bøckmans veg: 27,-

Byåsvegen: 27,-

Fv 885 Tillerbrua: 33,- / 66,-

Fv 704 Torgårdsletta: 33,- / 66,-

Tonstad: 27,-

31. mars 2010 2025 5x ved Kroppanbrua (midten)
2x ved Klettkrysset (sør)

Offentlige bomveier[rediger | rediger kilde]

Vei Strekning Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1 Pris takstgruppe 2 Rabatt (prosent) Etablert Nedbetalt Geo. koor.
Riksvei E 6.svg E6 Helgeland nord
 • Helgeland nord: Korgen – Bolna.
Ferde AS Skamdal: 12,-

Reinforshei: 17,-

Skamdal: 36,-

Reinforshei: 51,-

10
Riksvei E 6.svg E6 Helgeland sør
 • Helgeland sør: Nord-Trøndelag grense-Korgfjellet, med unntak av strekningene Kappskarmo-Brattåsen og Brattåsen-Lien.
 • Kappskarmo-Brattåsen-Lien
Ferde AS Svenningvatnet: 31,-

Kommunegrensen Grane - Vefsn: 31,-

Forsmo: 26,-

Svenningvatnet: 93,- /

Kommunegrensen Grane - Vefsn: 93,-

Forsmo: 78,-

10
Riksvei E 6.svg E6 Trondheim–Stjørdal Motortrafikkveien Trondheim–Stjørdal Vegamot AS Ranheim: 37,-
Leistad: 18,-
Hommelvik: 18,-
Ranheim: 74,-
Leistad: 36,-
Hommelvik: 36,-
20/30/40/50 Ranheim :
63°25′22″N 010°33′23″Ø
Leistad :
63°25′21″N 010°38′00″Ø
Hommelvik :
63°24′56″N 010°49′36″Ø
Riksvei E 6.svg E6 Tingberg Motortrafikkvei Øyer - Tretten Vegfinans E6 Oppland 24,- 48,- 10 17. desember 2012 2027
Riksvei E 6.svg Svinesundsbrua Ny firefelts bru over Svinesund Svinesundsforbindelsen AS 20,- 100,- 13 2005 (1. juli) 2025 Nord:
59°06′31″N 011°15′20″Ø
Sør:
59°05′09″N 011°15′02″Ø
Riksvei E 6.svg Moss, E6 Raukerud, Østfoldpakka Utbedring av E6 Vegfinans Østfold bompengeselskap AS 22,- 44,- 10/20 2001 2021 2x nord for Moss og 4x rundt Askim
Riksvei E 6.svg Gardermoen-Moelv, Akershus
 • Hovinmoen–Dal
 • Skaberud–Kolomoen Dal–Boksrud
 • Boksrud–Minnesund Akershus grense-
 • Skaberud
 • Minnesund-Hedmark
 • grense
Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS 23,-

27,-

23,-

18,-

25,-

24,-

37,-

45,-

37,-

29,-

41,-

39,-

20/0 2009-2015 2024-2030
Riksvei E 6.svg Frya-Sjoa, Oppland
 • E6 Odenrud
 • E6 Hardvollsmorka E6 Teigkampen
 • E6 Bjørkerusten
Vegfinans Ringebu-Otta AS 36,-

24,-

33,-

16,-

72,-

48,-

66,-

32,-

20/0 2024-2030
Riksvei E 6.svg/Riksvei E 10.svg E6/E10 Leirvik, Nordland Hålogalandsbrua Ferde AS 43,- 129,- 13
Riksvei E 16.svg E16 Bolstad, Hordaland Vossapakko Ferde AS 47,- 94,- 30/40/50
Riksvei E 16.svg E16 Kongsvinger-Slomarka, Hedmark E16 Åsum Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS 37,- 61,- 20/0 2015
Riksvei E 16.svg E16 Fønhus-Bagn, Oppland E16 Koparvike
Vegfinans E16 Oppland AS 34,- 68,- 10
Riksvei E 18.svg Østfoldpakka, Østfold
 • E18 Dalen
 • E18 Brennemoen
 • E18 Ramstad vest
 • E18 Elvestad vest
 • E18 Ørje øst
Vegfinans Østfold bompengeselskap AS 11,-

16,-

11,-

9,-

9,-

22,-

32,-

22,-

18,-

18,-

10/20 2001 2021 2x nord for Moss og 4x rundt Askim
Riksvei E 18.svg Gulli-Langangen, Vestfold
 • E18 Gulli
 • E18 Ramsum
 • E18 Fokserød
 • E18 Natvall
 • E18 Skinmo
 • E18 Sky
Vegfinans E18 Vestfold AS 5,-

11,-

6,-

7,-

9,-

12,-

10,-

22,-

12,-

14,-

18,-

24,-

10
Riksvei E 39.svg E39 Handeland, Vest-Agder Listerpakken Lister Bompengeselskap AS 25,- 50,- 30/40/50 2003 2017 Nord (Iddeland):
58°13′07″N 007°01′4″Ø
Sør (kollevoll)
58°06′45″N 06°56′26″Ø
Riksvei E 134.svg Stordalstunnelen, Hordaland E134 Åkrafjorden Ferde AS 43,- 86,- 30/40/50 1991 59°51′00″N 006°20′58″Ø
Riksvei E 136.svg Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen, Møre og Romsdal
 • Vikebukt bomstasjon
 • Skorgen bomstasjon
 • Skjegstad bomstasjon
 • Vågstranda bomstasjon
Eksportvegen AS 90,-

45,-

45,-

42,-

270,-

135,-

135,-

126,-

30/40/50
Riksvei 4.svg Lunner grense, Oppland Rv. 4 Dynna Vegfinans Rv4 Oppland 48,- 79,- 20/0 10. juli 2017
Riksvei 7.svg Sokna-Ørgenvika, Buskerud Rv. 7 Brekkebygda Vegfinans Hallingporten AS 70,- 175,- 10
Riksvei 13.svg Rv.13 Hardangerbrua, Hordaland Utbygging av Rv13 over Hardangerfjorden Hardangerbrua AS 150,- 600,- 30/40/50 17. august 2013 2028
Riksvei 13.svg Rv 13 Svelgane, Hordaland Vossapakko Ferde AS 47,- 94,- 30/40/50
Riksvei 19.svg Rv.19 Skoppum, Horten, Vestfold Utbygging av Rv19 mellom Horten og E18 Ferde AS 33,- 66,- 30/40/50 2010 2019[13]
Riksvei 80.svg Rv 80, Nordland
 • Rv 80 Strømsnes,
 • Rv 80 Vikan
Veipakke Salten AS 28,-

21,-

56,-

42,-

10/20

10

7 Kvammapakken, Hordaland
 • Rv 7 Kjepsohøgda
 • Rv 7 Steinsdalen
Ferde AS 47,- 94,- 30/40/50
16 Lunner grense, Oppland Fv. 16 Dynna Vegfinans Rv4 Oppland AS 48,- 79,- 20/0
17 Fv 17 Godøystraumen, Nordland Veipakke Salten AS 22,- 44,- 10/20
33 Fv. 33 Langsletta, Oppland Utbygging av fv. 33 mellom Skreifjella og Totenvika Vegfinans Fv33 Oppland 34,- 69,- 10
34 Fv34 Grime, Oppland Utbygging av fv. 34 mellom Grime og Vesleelva Vegfinans Fv34 Oppland 30,- 60,- 20
45 Gjesdal, Rogaland Øvstabø Ferde AS 48,- 85,- 30/40/50 2004 2024 ca.
58°46′55″N 006°19′21″Ø
47 T-forbindelsen, Rogaland Mjåsund Ferde AS 30,- 60,- 30/40/50
64 Atlanterhavstunnelen Tunnel som erstatter ferge mellom Kristiansund og Averøy Atlanterhavstunnelen AS 98,- 98/460,- (> 3,5T) / 745,- (>12,4m) 40/20 2009 2025 ca.
63°06′18″N 007°37′42″Ø
71 Sykkylvsbrua Innkorting mellom Ikornes og Straumgjerde i Sykkylven Sykkylvsbrua AS 37,- 111,- 30 2000 31. januar 2018[14] 62°23′01″N 006°34′34″Ø
78 Vegpakke Helgeland, Nordland
 • Fv. 78 Hjartåsen bomstasjon Kulstad
 • Fv. 78 Drevja
 • Fv. 78 Toven
Helgeland Veiutvikling AS 27,-

27,-

85,-

54,-

54-,

255,-

20 1. november 2014
107 Jondalstunnelen Tunnel mellom Jondal og Kvinnherad Ferde AS 100,- 200,- 30/40/50 2012
108 Kråkerøyforbindelsen, Østfold
 • Værste brua
 • Kråkerøy brua
Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS 25,- 50,- 30/40/50
118 Svinesund Svinesundsforbindelsen AS 20,- 100,- 13
128 Østfoldpakka
 • FV128 Fossum
 • FV128 Slitu
 • Fv. 128 Elvestad vest
Vegfinans Østfold bompengeselskap AS 11,-

16,-

9,-

22,-

32,-

18,-

10/20
175 Kongsvinger-Slomarka, Hedmark Fv. 175 Åsum Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS 18,- 30,- 20/0
250 Kongsvinger-Slomarka, Hedmark Fv. 250 Fulu Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS 18,- 30,- 20/0
255 Gausdalsvegen, Oppland Fv.255 Fåberg Vegfinans Gausdalsvegen AS 21,- 42,- 30/40/50
311 FV311 Kambo, Østfoldpakka, Østfold Vegfinans Østfold bompengeselskap AS 22,- 44,- 10/20
312 Frya-Sjoa
 • Fv. 312 Hesteskobakken
 • Fv. 312 Moastugu
Vegfinans Ringebu-Otta AS 18,-

12,-

36,-

24,-

20/0
312 Skarsmoen, Oppland Vegfinans E6 Oppland 18,- 36,- 10
315 Lundgård, Gausdalsvegen, Oppland Fv.315 Jørstadmoen Vegfinans Gausdalsvegen AS 21,- 42,- 30/40/50
465 Fv.465 Gjervollstad, Vest-Agder Listerpakken Lister Bompengeselskap AS 25,- 50,- 30/40/50
519 Finnøytunnelen Finnøytunnelen fra Rennesøy til Finnøy med kryss og avstikker i tunnelen til Talgje Ferde AS 150,- 590,- 30/40 30. oktober 2009
542 Bømlopakken, Hordaland Fv542, Spissøy Bømlo Vegselskap AS 80,- 160,- 30/40/50
544 Halsnøysambandet, Hordaland Ferde AS 100,- 320,- 40
714 Fv. 714 Laksevegen Valslagstunnelen og andre tunneler og bruer. Utbedringsprosjekt, innkortning Vegamot AS 70,-

64,-

350,-

270,-

30/40/50 28. april 2014 28. april 2014 Valslag (vest)
63°29′42″N 9°16′24″Ø
Våvatnet (øst)
63°19′26″N 9°31′44″Ø
715 Krinsvatn,
Flakk–Rørvik
Fosenpakken. Hovedveinettet på Fosen og i Agdenes kommune Fosenvegene AS 73,- 219,- 20 2012
858 Ryatunnelen Erstattet fergestambandet Vikran–Larseng Ryaforbindelsen AS 100,- 100,- 30/40/50 [[2030|]] 2011 2030

Private bomveier[rediger | rediger kilde]

Sted Formål Egenskaper Bompengeselskap Takst Betaling Etablert
Birkebeinervegen Forbindelse mellom Riksvei 3.svg Imsroa i Stor-Elvdal i Østerdalen
og Tabliczka E6.svgEuropavei 6 Lillehammer og Brumunddal
Vinterstengt mellom Øvre Åstbu og Imsroa fra om lag slutten av oktober til midten av mai. Grusvei. Pihl[15] 1950-årene
Jotunheimvegen Forbindelse mellom 51 Bygdin i Vang
og Fv425 Skåbu i Nord-Fron
Jotunheimvegen 100,- Kort, SMS 1950-årene
Peer Gyntveien Turistvei i Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu og Gausdal Peer Gynt Vegselskap 80,- / 70,- Kort, SMS 1956
Tindevegen Mellom 53 og 55 Fjellvegen Årdal - Luster [1] 70,- / ?,- Kort, SMS
Veien til Juvasshytta Turistvei
Vegen til Leirvassbu Turistveg
Slådalsvegen Mellom Riksvei 15.svg og Tabliczka E136.svgEuropavei 136 Vinterstengt fra om lag slutten av oktober til midten av mai. Grusvei. Kort, mynt
Åstdalsvegen Mellom Brummund sag og Birkebeinervegen Heilårsveg. Grusvei. Pihl

Nedbetalte og nedlagte bomstrekninger[rediger | rediger kilde]

Vei Hva/sted Formål Bompengeselskap Takst AutoPASS Etablert Nedbetalt Geo. koor.
Riksvei E 6.svg E6 (Trondheim – Stjørdal) Motortrafikkvei
Trondheim - Stjørdal (Værnes)
Trøndelag Bomveiselskap AS Ranheim
33,[16] / 66,-[16]
Hommelvik og Leistad
17,[16] / 34,-[16]
Ja 1995 2013 Øst (Hommelvik)
63°24′55″N 010°49′31″Ø
Midten (Leistad):
63°25′22″N 010°38′7″Ø
Vest (Ranheim):
63°25′22″N 010°33′24″Ø
Riksvei E 10.svg /
82
Vesterålsbruene Andøybrua, Sortlandsbrua og Hadselbrua A/S Vesterålsbruene ?,- / ?,- Nei 1974 1986
Riksvei E 16.svg Hadelandsvegen Ny stamveiforbindelse mellom Riksvei 4.svg og Gardermoen / Riksvei E 6.svg Hadelandsvegen AS 30,- / 60,- Ja 2003 2013 (01. oktober)
Riksvei E 18.svg E18 (Buskerud) Firefelts motorvei
Asker - Drammen
 ?,- / ?,- Ja 1975
(15. oktober)
31. desember 2001[17]
Riksvei E 18.svg E18 (Vestfold Nord) Firefelts motorvei
Tønsberg - Sande
E18 Vestfold AS (nord) 30,- / 60,- Ja 2002
(2. januar)
2013[18] 59°34′51″N 010°10′35″Ø
Riksvei E 18.svg E18 (Agder)
Kristiansand - Lillesand
Aust-Agder Vegfinans AS 15,- / 30,- Ja 2001 15. januar 2018[19] Nord:
58°52′12″N 009°09′16″Ø
Sør:
58°17′05″N 008°26′54″Ø
Riksvei E 18.svg E18 (Agder)
Lillesand - Grimstad
Aust-Agder Vegfinans AS 30,- / 60,- Ja 27. august 2009 15. januar 2018[19]
Riksvei E 39.svg Rennfast Fastlandsforbindelse for Rennesøy Tungenes Ferjeterminal AS 90,- / 280,- / 475,- Ja 1992 2006
Riksvei E 39.svg /
542
Føyno (Trekantsambandet) Fergefritt mellom Stord, Bømlo og Haugalandet Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS 85,- / 270,- Ja 2001 30. april 2013 59°44′27″N 005°24′19″Ø
Riksvei E 39.svg Nordhordlandsbrua Fergefritt samband Knarvik-Steinestø som var landets største fergesamband Nordhordlandsbrua AS 45,- / Nei 1969, innkreving på broen fra åpningen i 1994 2005
Riksvei E 39.svg ØysandThamshavn Motortrafikkvei mellom Øysand og Orkanger Trøndelag Bomveiselskap AS 20,- / 40,- Ja 2002 31. januar 2016[20]
Riksvei E 69.svg FATIMA-prosjektet Fastlandsforbindelse til Magerøya i Nordkapp kommune Nordkapp Bompengeselskap AS 70,- / 145,- / 460,- / 775,- + passasjerer Nei 1999 29. juni 2012[21] 70°57′18″N 025°42′19″Ø
Riksvei 4.svg Oppland Motortrafikkvei mellom Reinsvoll og Hunndalen Oppland Bompengeselskap AS 15,- / 30,- Ja 2002
(2006 på ny vei)
2014 60°44′57″N 010°37′50″Ø
Riksvei 5.svg Fjærland - Sogndal Bergstunnelen og Frudalstunnelen AS Fjærlandsvegen 65,- / 180,- / 510,- / 810,- Nei 1986 26. november 2010 ca.
61°24′38″N 006°45′35″Ø
Riksvei 5.svg Svarthumle (nordenden av Naustdalstunnelen) Tunnel mellom Naustdal og Svarthumle Sunnfjordtunnelen AS 25,- / 45,- / 145,- Nei 1995 2010 61°33′56″N 005°39′41″Ø
Riksvei 9.svg Setesdal Utbygging mellom Evje og Hovden Setesdal Vegfinans AS 30,- / 60,- Ja 2003 Nedlagt[22][23]
Riksvei 15.svg Måløybrua Fergefritt samband over Ulvesundet og fastlandssamband for Vågsøy. Nei 1974 1. august 1984
Riksvei 23.svg Oslofjordtunnelen Forbindelse mellom Buskerud og Akershus under Oslofjorden Oslofjordtunnelen AS 50,- / 125,- Ja 2000 2016[24] 59°41′33″N 010°39′25″Ø
Riksvei 55.svg Fatlatunnelen Ny tunnel som erstatter den rasfarlige strekningen i Fatla Fatlatunnelen AS[død lenke] 28,- / 56,- Ja 2008 Nedlagt[23]
Riksvei 658.svg Ålesund - Giske Fastlandsforbindelse for Ellingsøy og Giske Ålesund og Giske Tunnel- og Bruselskap AS 30,- / 60,- / 130,- / 280,- + 10,- / 19,- per passasjer Nei 1987 2009
207 Bjorøytunnelen Undersjøisk tunnel som erstattet fergesambandet Alvøen-Bjørøyhamn. Nei 1996 2005
64 Skålavegen Fastlandsforbindelse for Bolsøya, fergeavsløning Lønset-Grønnes Molde bro- og tunnelselskap  ?,- / ?,- Nei 1991 2005
64 Atlanterhavsveien Fastlandsforbindelse for Averøy Atlanterhavsveien AS  ?,- / ?,- Nei ? 1999
108 Hvalertunnelen Fastlandsforbindelse for Hvaler AS Hvalertunnelen 50,- / 100,- (2007–2009: 20,- / 40,-) Ja 1989 2007/2009
562 Askøybrua Fastlandsforbindelse for Askøy Askøybrua AS 70,- / 250,- Ja 1992 2006
551 Folgefonntunnelen Tunnel mellom Kvinnherad og Odda Folgefonntunnelen AS Hvis du har Autopass brikke og passerer Jondal og Folgefonntunnelen innenfor 1 time blir du bare belastet for Jondalstunnelen. 72,- / 145,- Ja 2001 2016
566 Osterøybrua Fastlandsforbindelse for Osterøy Osterøy Bruselskap AS 62,- / 206,- Ja 1997 2015 60°25′48″N 005°32′05″Ø
661 Straumsbrua Ny bru over Straumen i Skodje Skodjebrua AS 30,- / 90,- Ja 2004 2011 (15. oktober)[25] 62°29′56″N 006°37′11″Ø
714 Sandstad (Hitratunnelen, Frøyatunnelen og Fjellværøyforbindelsen) Fastlandsforbindelsen Hitra–Frøya Hitra Frøya Fastlandssamband AS 45,-/ 75,-/ 230,- / 430,- + passasjerer Nei 1991 2010
(20. februar)
63°31′09″N 009°06′36″Ø
755 Skarnsundbrua Faslandsforbindelse mellom Mosvik kommune og Inderøy AS Skarnsundbrua 33,- / 66,- / 198,- / 330,- Nei 1991 2007

Fotnoter og referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Bompenger i Norge
 2. ^ «Bompenger i Norge | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 19. januar 2018. 
 3. ^ «Etterlengtet bompengereform, men svarer den på fremtidens utfordringer?». Samferdsel (norsk). Besøkt 14. januar 2018. 
 4. ^ Samferdselsdepartementet (6. november 2015). «Bompengereformen: Enklere og mer brukervennlig takst- og rabattsystem». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 14. januar 2018. 
 5. ^ Enonic. «Takster og rabatter - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 17. januar 2018. 
 6. ^ «Haugalandspakken | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 20. januar 2018. 
 7. ^ «Prosjekter». Bergensprogrammet. Besøkt 20. januar 2018. 
 8. ^ Enonic. «Bompenger i Askøypakken - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 19. januar 2018. 
 9. ^ «Hjem». www.bypakkebodo.no. Besøkt 20. januar 2018. 
 10. ^ «Harstadpakken | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 20. januar 2018. 
 11. ^ «Bypakke Grenland | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 20. januar 2018. 
 12. ^ «Miljøpakken » Introduksjon». miljopakken.no. Besøkt 20. januar 2018. 
 13. ^ Veien er snart nedbetalt
 14. ^ «Sykkylvsbrua AS | Bompengeinnkrevjinga på Sykkylvsbrua vert avslutta». www.sykkylvsbrua.no. Besøkt 19. januar 2018. 
 15. ^ http://www.pihlske.no/fjellveier/
 16. ^ a b c d Priser fra 2. januar 2013
 17. ^ Slutt etter 26 år
 18. ^ Nå er det slutt
 19. ^ a b «E18 Aust-Agder - Bommene på E18 i Aust-Agder fjernes». e18aust-agder.no. Besøkt 19. januar 2018.  linjeskift-tegn i |tittel= på plass 15 (hjelp)
 20. ^ http://www.tronderbladet.no/nyheter/2016/12/21/Slutt-på-bompenger-på-E39-13960501.ece
 21. ^ Slutt på bompengene
 22. ^ NRK. «Bomstasjon i Valle blir lagt ned». NRK. Besøkt 19. januar 2018. 
 23. ^ a b Enonic. «Flere bompengeanlegg legges ned - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 19. januar 2018. 
 24. ^ 3 års forlengelse - Oslofjordtunnelen
 25. ^ Magnus Blaker (11. januar 2011). «En gla'nyhet om bompenger». Nettavisen. Besøkt 17. januar 2011. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]