Bompengefinansierte veier i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne oversikten lister opp bompengefinansierte veier i Norge.

Bompengefinansierte veier er delvis finansiert av offentlige myndigheter, delvis av brukerne, og andelen som finansieres av bompenger er ofte fra 50-75 %. I Norge står lokale, offentlig eide bompengeselskaper vanligvis for innkreving av bompenger. En bomring er et bilistfinansiert betalingssystem for samferdsel, som består av flere bomveier inn mot et avgrenset område, som oftest et bysentrum. En del områder har rushtidsavgift på bomringene, blant annet Trondheim (innført i 2010), Kristiansand (innført i 2013), Bergen (innført i 2016) og Oslo (innført i 2017).[1] Den 16. juni 2017 vedtok Stortinget lovendringer til fordel for miljødifferensierte bomsatser. Lovendringene trådte i kraft 1. oktober 2017.[2] Miljødifferensierte bomsatser ble umiddelbart innført i Oslo.[3] I bomringen i Bergen innføres miljøfifferensierte bomsatser 1. juni 2018.[4]

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger og eies av Statens vegvesen.[5] Med AutoPASS-brikke kan man som bilist passere en bomstasjon uten stopp. Systemet bruker elektroniske radiosendere og -mottakere som opererer på 5,8 GHz (MD5885). Alle bomstasjoner i Norge er automatiske, med unntak av Atlanterhavstunnelen og enkelte ferjer.[6] EasyGo-brikker kan også brukes i norske AutoPASS bomstasjoner.

Regjeringen Solberg har foreslått en bompengereform. Bompengereformen har fire deler – reduksjon av antall bompengeselskap, en utskilling av utstederrollen fra bompengeselskapene, en rentekompensasjonsordning for bompengelån og en forenkling av takst- og rabattsystemer.[7] Som følge av reformen er fem regionale bompengeselskap opprettet:

Priser og rabatter hos ulike bompengeselskaper fastsettes individuelt. Hovedregelen er at de bilistene som inngår AutoPass brikkeavtale med bompengeselskap og får en elektronisk brikke, får avslag på 10 % av den ordinære prisen (uten AutoPass-brikke) for passering av de fleste bomstasjoner i Norge. For kjøretøy i takstgruppe 1 som er utstyrt med brikke har regjeringen foreslått å øke den generelle rabattsatsen fra 10 til 20 prosent.[8]

Takstgrupper[rediger | rediger kilde]

Takstgruppe 1[rediger | rediger kilde]

 • Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1.
 • Tyngre biler: For at kjøretøy over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale.

Takstgruppe 2[rediger | rediger kilde]

 • Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo, med unntak av biler som registrert i kjøretøygruppe M1.
 • Obligatorisk brikke: Kjøretøy som er registrert på foretak eller brukes i næringsvirksomhet må ha elektronisk brikke med gyldig avtale for takstgruppe 2

Takstgrupper ved miljødifferensiering[rediger | rediger kilde]

 • Takstgruppe 1 deles i:
  • nullutslipp
  • ladbar hybrid
  • diesel
  • andre (bensin, gass, etanol etc)
 • Takstgruppe 2 deles i:

Rabatter[rediger | rediger kilde]

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015–2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forsalg om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet og lik struktur i stadig flere bompengeanlegg. Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles, og den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 %. Alle kjøretøy i takstgruppe 1 som passerer med gyldig brikke får 20 % rabatt, og det gis ikke rabatt til takstgruppe 2.[10]

Bomringer[rediger | rediger kilde]

Bomring Pakke Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1 Pris takstgruppe 2 Rabatt (prosent) Etablert Nedbetalt Geo. koor.
Bomringen Oslo Oslopakke 3 Fjellinjen AS Bensin: 45 NOK / 55 NOK

Diesel: 50 NOK / 60 NOK

Nullutslipp: Fra 1.3.2019[11]

Euro VI: 104 NOK / 135 NOK

Euro V og eldre: 166 NOK / 198 NOK

10

Fra 1.3.2019:

Standardisert (20/0)

Bomringen Bærum Oslopakke 3 Fjellinjen AS 18 NOK 54 NOK 10

Fra 1.3.2019:

Standardisert (20/0)

Bomringen Kristiansand Samferdselspakke for Kristiansandsregionen Ferde AS 14 NOK / 21 NOK 24 NOK / 36 NOK Standardisert (20/0)
Bomringen Nord-Jæren Bypakke Nord-Jæren Ferde AS 22 NOK / 44 NOK 55 NOK / 110 NOK Standardisert (20/0)
Bomstasjonene på Haugalandet Haugalandspakken Standardheving av E134 mellom Haugesund og Etne og fylkesvei 47 gjennom de sju involverte kommunene[12] Ferde AS 11 NOK 18 NOK Standardisert (20/0)
Bomringen i Bergen Miljøløftet Kollektivtrafikktiltak, gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikk­sikkerhets­tiltak og nye vegprosjekter.[13] Ferde AS Bensin: 24 NOK / 49 NOK

Diesel: 29 NOK / 54 NOK

Fra 1.1.2019: [14]

Bensin: 25 NOK / 51 NOK

Diesel: 30 NOK / 56 NOK

Euro VI: 36 NOK / 72 NOK

Euro V og eldre: 67 NOK / 118 NOK

Fra 1.1.2019:

Euro VI: 37 NOK / 75 NOK

Euro V og eldre: 70 NOK / 123 NOK

Standardisert (20/0)
Askøy Askøypakken Fylkesvei 563 Strømsnes–Hop

Fylkesvei 562 Lavik–Haugland

Fylkesvei 562 Fromreide–Kjerrgarden x fylkesvei 222

Fylkesvei 562 Fauskanger sør

Fylkesvei 212 Lindhaugen–Slettebrekka

Fylkesvei 212 Slettebrekka–Hetlevik

Fylkesvei 213 Skiftesvik–Marikoven

Ferde AS 28 NOK

Fra 1.1.2019:

Nullutslipp: 11,20 NOK (med gyldig avtale/brikke)

46 NOK Standardisert (20/0) 1. november 2014[15]
Bomringen Namsos Namdalsprosjektet Vegamot AS 14 NOK 25 NOK Standardisert (20/0)
Bodø Bypakke Bodø Mer enn hundre tiltak og inneholder blant annet ny riksvei 80, bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier.[16] BPS Nord - Veipakke Salten AS 16 NOK 36 NOK Standardisert (20/0)
Harstad Harstadpakken Et omfattende gang- og sykkelveisystem, en rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken.[17] BPS Nord - Troms Bompengeselskap AS 13 NOK 20 NOK Standardisert (20/0)
Grenland Bypakke Grenland Bypakka består av konkrete tiltak. 49 ulike prosjekter som vurderes som en del av dette.[18] Vegfinans Bypakke Grenland AS 17 NOK / 23 NOK 27 NOK / 38 NOK Standardisert (20/0)
Førde Førdepakken E39 Bakkebøvegen, E39 Bruland, riksvei 5 Kletten (Øyrane), fylkesvei 481 Presteholten (Angedalsvegen), fylkesvei 484 Brulandsvellene (Vievegen) Ferde AS 26 NOK 47 NOK Standardisert (20/0)
Trondheim Miljøpakke Trondheim Halvparten av pengene i Miljøpakken går til å bygge veg, den andre halvparten fordeles mellom kollektiv, sykkel, trafikksikkerhet, støy, miljø og gåing.[19] Vegamot AS Være/Malvikvegen: 15 NOK / 30 NOK

Sluppen: Rv706 Oslovn: 15 NOK / 30 NOK

Rv706 Sluppen bru: 15 NOK / 30 NOK

Fossestuvn: 15 NOK / 30 NOK

Sør: E6 Klett: 15 NOK / 30 NOK

Fv 707 Klett : 15 NOK / 30 NOK

Omkjøringsvegen: Tempeveien: 11 NOK / 14 NOK

Fv 6680 Bratsbergveien: 11 NOK / 14 NOK

Torbjørn Bratts veg: 11 NOK / 14 NOK

Moholt/Brøsetvegen/Jonsvannsveien: 11 NOK / 14 NOK

Tungasletta: 11 NOK / 14 NOK

Landbruksvegen: 11 NOK / 14 NOK

Haakon VIIs gt: 11 NOK / 14 NOK

Rv706 Leangensletta: 11 NOK / 14 NOK

Fv6690 Kroppan Bru/Holtermannsveien: 11 NOK / 14 NOK

Byåsen: Gamle Oslovei: 11 NOK / 14 NOK

Byåsvegen: 11 NOK / 14 NOK

Bøckmans veg: 11 NOK / 14 NOK

Klæbu: Fv 704 Brøttemsvegen v/ Torgård: 15 NOK / 30 NOK

Fv 885/6680 v/Tillerbrua: 15 NOK / 30 NOK

E6 Tonstad: 11 NOK / 14 NOK

Være: 36 NOK / 72 NOK

Oslovn: 24 NOK / 48 NOK

Sluppen bru: 24 NOK / 48 NOK

Fossestuvn: 36 NOK / 72 NOK

E6 Klett: 36 NOK / 72 NOK

Fv 707 Klett : 36 NOK / 72 NOK

Tempeveien: 26 NOK / 33 NOK

Bratsbergveien: 26 NOK / 33 NOK

Torbjørn Bratts veg: 26 NOK / 33 NOK

Jonsvannsveien: 26 NOK / 33 NOK

Tungasletta: 26 NOK / 33 NOK

Landbruksvegen: 26 NOK / 33 NOK Haakon VIIs gt: 26 NOK / 33 NOK

Leangensletta: 26 NOK / 33 NOK

Holtermannsveien: 41 NOK / 55 NOK Gamle Oslovei: 26 NOK / 33 NOK

Byåsvegen: 26 NOK / 33 NOK

Bøckmans veg: 26 NOK / 33 NOK

Fylkesvei 704 Brøttemsvegen v/ Torgård: 36 NOK / 72 NOK

Fv. 885 v/Tillerbrua: 36 NOK / 72 NOK

Tonstad: 26 NOK / 33 NOK

Standardisert (20/0) 31. mars 2010 2025 5x ved Kroppanbrua (midten)
2x ved Klettkrysset (sør)

Offentlige bomveier[rediger | rediger kilde]

Vei Strekning Prosjekt Bompengeselskap Pris takstgruppe 1 Pris takstgruppe 2 Rabatt (prosent) Etablert Nedbetalt Geo. koor.
Riksvei E 6.svg E6 Helgeland nord
 • Helgeland nord: Korgen – Bolna.
BPS Nord - Nordland Bompengeselskap AS Skamdal: 13 NOK

Reinforshei: 18 NOK

Skamdal: 31 NOK

Reinforshei: 44 NOK

Standardisert (20/0)
Riksvei E 6.svg E6 Helgeland sør
 • Helgeland sør: Nord-Trøndelag grense-Korgfjellet, med unntak av strekningene Kappskarmo-Brattåsen og Brattåsen-Lien.
 • Kappskarmo-Brattåsen-Lien
BPS Nord - Nordland Bompengeselskap AS Svenningvatnet: 31 NOK

Kommunegrensen Grane - Vefsn: 31 NOK

Forsmo: 26 NOK

Svenningvatnet: 76 NOK

Kommunegrensen Grane - Vefsn: 76 NOK

Forsmo: 63 NOK

Standardisert (20/0)
Riksvei E 6.svg E6 Trondheim–Stjørdal Motortrafikkveien Trondheim–Stjørdal Vegamot AS Ranheim: 32 NOK
Leistad: 16 NOK
Hommelvik: 16 NOK[20]
Ranheim: 49 NOK
Leistad: 24 NOK
Hommelvik: 24 NOK[20]
Standardisert (20/0) Ranheim :
63°25′22″N 010°33′23″Ø
Leistad :
63°25′21″N 010°38′00″Ø
Hommelvik :
63°24′56″N 010°49′36″Ø
Riksvei E 6.svg E6 Tingberg Motortrafikkvei Øyer - Tretten Vegfinans E6 Oppland 24 NOK 40 NOK Standardisert (20/0) 17. desember 2012 2027
Riksvei E 6.svg Svinesundsbrua Ny firefelts bru over Svinesund Svinesundsforbindelsen AS 20 NOK 100 NOK 13 2005 (1. juli) 2025 Nord:
59°06′31″N 011°15′20″Ø
Sør:
59°05′09″N 011°15′02″Ø
Riksvei E 6.svg Moss, E6 Raukerud, Østfoldpakka Utbygging av E6 som firevelts veg gjennom Østfold Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS 20 NOK 37 NOK Standardisert (20/0) 2001 2021 2x nord for Moss og 4x rundt Askim
Riksvei E 6.svg Gardermoen-Moelv, Akershus Utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Biri består av åtte delprosjekt.
 • Hovinmoen - Dal
 • Dal - Boksrud (Andelva bomstasjon)
 • Boksrud - Minnesund (Tømte bomstasjon)
 • Minnesund - Labbdalen (Ørbekk bomstasjon)
 • Labbdalen - Skaberud (Espa bomstasjon)
 • Skaberud - Kolomoen (Kolomoen bomstasjon)
 • Kolomoen - Moelv
 • Moelv - Biri
Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS Hovinmoen–Dal: 21 NOK

Dal–Boksrud: 21 NOK

Boksrud–Minnesund: 16 NOK

Minnesund-Hedmark grense: 22 NOK

Akershus grense - Skaberud: 22 NOK

Skaberud–Kolomoen: 24 NOK

Hovinmoen–Dal: 33 NOK

Dal–Boksrud: 33 NOK

Boksrud–Minnesund: 26 NOK

Minnesund-Hedmark grense: 35 NOK

Akershus grense - Skaberud: 37 NOK

Skaberud–Kolomoen: 41 NOK

Standardisert (20/0) 2009-2015 2024-2030
Riksvei E 6.svg Frya-Sjoa, Oppland Utbygging av E6 mellom Ringebu og Otta Vegfinans Ringebu-Otta AS Odenrud: 33 NOK

Hardvollsmorka: 22 NOK

Teigkampen: 30 NOK

Bjørkerusten: 15 NOK

Odenrud: 66 NOK

Hardvollsmorka: 44 NOK

Teigkampen: 60 NOK

Bjørkerusten: 30 NOK

Standardisert (20/0) 2024-2030
Riksvei E 6.svg Hålogalandsbrua Hålogalandsbrua BPS Nord - Hålogalandsbrua AS 113 NOK 280 NOK Standardisert (20/0) 10. desember 2018
Riksvei E 6.svg/Riksvei E 10.svg E6/E10 Trældal - Leirvik, Nordland BPS Nord - Hålogalandsbrua AS 42 NOK 99 NOK Standardisert (20/0)
Riksvei E 16.svg E16 Bolstad, Hordaland Vossapakko Ferde AS 47 NOK 94 NOK

Fra 1.12.2018:

168 NOK

30/40/50

Fra 1.12.2018:

Standardisert (20/0)

Riksvei E 16.svg E16 Kongsvinger-Slomarka, Hedmark Utbygging av E16 mellom Kløfta og Kongsvinger, Åsum stasjon Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS 33 NOK 55 NOK Standardisert (20/0) 2015
Riksvei E 16.svg E16 Fønhus-Bagn, Oppland E16 Koparvike
Vegfinans E16 Oppland AS 36 NOK 60 NOK Standardisert (20/0)
Riksvei E 18.svg Østfoldpakka, Østfold Prosjektet går ut på å bygge ny motorveg mellom Riksgrensen og Vinterbro. Fra Riksgrensen til Momarken blir det tofelts motorveg med forbikjøringsfelter, fra Momarken til Vinterbro firefelts motorveg med midtdeler. Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS Dalen: 10 NOK

Brennemoen: 15 NOK

Ramstad vest: 10 NOK

Elvestad vest: 8 NOK

Ørje øst: 8 NOK

Dalen: 18 NOK

Brennemoen: 27 NOK

Ramstad vest: 18 NOK

Elvestad vest: 14 NOK

Ørje øst: 14 NOK

Standardisert (20/0) 2001 2021 2x nord for Moss og 4x rundt Askim
Riksvei E 18.svg E18 Vestfold (Gulli-Sky) Utbygging av E18 mellom Gulli i Tønsberg kommune og Langangen i Porsgrunn kommune Vegfinans E18 Vestfold AS Gulli: 5 NOK

Ramsum: 12 NOK

Fokserød: 7 NOK

Natvall: 8 NOK

Skinmo: 10 NOK

Bommestad: 8 NOK

Sky: 13 NOK

Gulli: 9 NOK

Ramsum: 20 NOK

Fokserød: 11 NOK

Natvall: 12 NOK

Skinmo: 16 NOK

Bommestad: 13 NOK

Sky: 21 NOK

Standardisert (20/0)
Riksvei E 39.svg E39 Handeland, Vest-Agder Listerpakken Ferde AS 25 NOK 50 NOK 30/40/50 2003 Handeland/Iddeland:
58°13′07″N 007°01′4″Ø
Riksvei E 134.svg Stordalstunnelen, Hordaland E134 Åkrafjorden Ferde AS 41 NOK 56 NOK Standardisert (20/0) 1991 59°51′00″N 006°20′58″Ø
Riksvei E 136.svg Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen, Møre og Romsdal Planlegge, bygge og drive de to prosjektene Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen. Eksportvegen AS Vikebukt bomstasjon: 90 NOK

Vågstranda bomstasjon: 42 NOK

Vikebukt bomstasjon: 270 NOK

Vågstranda bomstasjon: 126 NOK

30/40/50
Riksvei 4.svg Lunner grense, Oppland Riksvei 4 Dynna Vegfinans Rv4 Oppland 43 NOK 71 NOK Standardisert (20/0) 10. juli 2017
Riksvei 7.svg Sokna-Ørgenvika, Buskerud Riksvei 7 Brekkebygda Vegfinans Hallingporten AS 70 NOK 175 NOK 10
Riksvei 13.svg Riksvei 13 Hardangerbrua, Hordaland Utbygging av riksvei 13 over Hardangerfjorden Hardangerbrua AS 150 NOK

Fra 1.12.2018:

143 NOK

600 NOK

Fra 1.12.2018:

574 NOK

30/40/50

Fra 1.12.2018:

Standardisert (20/0)

17. august 2013 2028
Riksvei 13.svg Riksvei 13 Svelgane, Hordaland Vossapakko Ferde AS 47 NOK 94 NOK

Fra 1.12.2018:

168 NOK

30/40/50

Fra 1.12.2018:

Standardisert (20/0)

Riksvei 19.svg Riksvei 19 Skoppum, Horten, Vestfold Utbygging av Riksvei 19 mellom Horten og E18 Ferde AS 33 NOK 66 NOK 30/40/50 2010 2019[21]
Riksvei 36.svg Slåttekås–Årnes, Telemark Vegfinans Rv36 Telemark 28 NOK 70 NOK Standardisert (20/0) 14. september 2018
Riksvei 80.svg Riksvei 80, Nordland Utbedring og ombygging av vegen mellom Fauske og Bodø BPS Nord - Veipakke Salten AS Røvika–Strømsnes: 27 NOK

Tverlandsbrua: 22 NOK

Røvika–Strømsnes: 43 NOK

Tverlandsbrua: 34 NOK

Standardisert (20/0)
7 Kvammapakken, Hordaland
 • Riksvei 7 Kjepsohøgda
 • Riksvei 7 Steinsdalen
Ferde AS 47 NOK 94 NOK 30/40/50
Fv16 Lunner grense, Oppland Fylkesvei 16 Dynna Vegfinans Rv4 Oppland AS 43 NOK 71 NOK Standardisert (20/0)
17 Fylkesvei 17 Tverlandet - Godøystraumen, Nordland BPS Nord - Veipakke Salten AS 24 NOK 36 NOK Standardisert (20/0)
33 Fylkesvei 33 Langsletta, Oppland Utbygging av fylkesvei 33 mellom Skreifjella og Totenvika Vegfinans Fv33 Oppland 34 NOK 68 NOK 10
34 Fylkesvei 34 Grime, Oppland Utbygging av fylkesvei 34 mellom Grime og Vesleelva Vegfinans Fv34 Oppland 33 NOK 54 NOK 20
43 Fylkesvei 43 ved Kollevoll Listerpakken Ferde AS 25 NOK 50 NOK 30/40/50 Kollevoll
58°06′45″N 06°56′26″Ø
45 Gjesdal, Rogaland Øvstabø Ferde AS 48 NOK 85 NOK 30/40/50 2004 2024 ca.
58°46′55″N 006°19′21″Ø
47 T-forbindelsen, Rogaland Mjåsund Ferde AS 30 NOK 45 NOK Standardisert (20/0)
64 Atlanterhavstunnelen Tunnel som erstatter ferge mellom Kristiansund og Averøy Atlanterhavstunnelen AS 98 NOK 98/460 NOK (> 3,5T) / 745 NOK (>12,4m) 40/20 2009 2025 ca.
63°06′18″N 007°37′42″Ø
78 Vegpakke Helgeland, Nordland Bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten mellom ytre og indre Helgeland BPS Nord - Helgeland Veiutvikling AS Hjartåsen: 26 NOK

Drevja: 30 NOK

Toven: 91 NOK

Hjartåsen: 44 NOK

Drevja: 48 NOK

Toven: 245 NOK

Standardisert (20/0) 1. november 2014
107 Jondalstunnelen Tunnel mellom Jondal og Kvinnherad Ferde AS 100 NOK

Fra 1.12.2018:

32 NOK

200 NOK

Fra 1.12.2018:

51 NOK

30/40/50

Fra 1.12.2018:

Standardisert (20/0)

2012
108 Kråkerøyforbindelsen, Østfold
 • Værste brua
 • Kråkerøy brua
Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS 25 NOK 50 NOK 30/40/50
118 Den gamle Svinesundsbrua Svinesundsforbindelsen AS 20 NOK 100 NOK 13
128 Østfoldpakka Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS Fossum: 10 NOK

Slitu: 15 NOK

Elvestad vest: 8 NOK

Fossum: 18 NOK

Slitu: 27 NOK

Elvestad vest: 14 NOK

Standardisert (20/0)
Fv163 Rundt Tresfjorden, Møre og Romsdal Planlegge, bygge og drive de to prosjektene Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen. Eksportvegen AS

Skorgen bomstasjon: 45 NOK

Skjegstad bomstasjon: 45 NOK

Lokaltrafikk gratis (passerer kun en stasjon under en time)

Skorgen bomstasjon: 135 NOK

Skjegstad bomstasjon: 135 NOK

Lokaltrafikk gratis (passerer kun en stasjon under en time)

30/40/50
175 Kongsvinger-Slomarka, Hedmark Fylkesvei 175 Åsum Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS 17 NOK 28 NOK Standardisert (20/0)
250 Kongsvinger-Slomarka, Hedmark Fylkesvei 250 Fulu Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS 17 NOK 28 NOK Standardisert (20/0)
255 Gausdalsvegen, Oppland Fylkesvei 255 Fåberg Vegfinans Gausdalsvegen AS 21 NOK 42 NOK 30/40/50
Fv311 Fylkesvei 311 Kambo, Østfoldpakka, Østfold Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS 20 NOK 37 NOK Standardisert (20/0)
312 Frya-Sjoa Vegfinans Ringebu-Otta AS Hesteskobakken: 16 NOK

Moastugu: 11 NOK

Hesteskobakken: 32 NOK

Moastugu: 22 NOK

Standardisert (20/0)
312 Skarsmoen, Oppland Vegfinans E6 Oppland 18 NOK 30 NOK Standardisert (20/0)
Fv315 Lundgård, Gausdalsvegen, Oppland Fylkesvei 315 Jørstadmoen Vegfinans Gausdalsvegen AS 21 NOK 42 NOK 30/40/50
465 Fylkesvei 465 Gjervollstad, Vest-Agder Listerpakken Ferde AS 25 NOK 50 NOK 30/40/50
519 Finnøytunnelen Finnøytunnelen fra Rennesøy til Finnøy med kryss og avstikker i tunnelen til Talgje Ferde AS 150 NOK 590 NOK 30/40 30. oktober 2009
542 Bømlopakken, Hordaland Fylkesvei 542, Spissøy Bømlo Vegselskap AS 80 NOK 160 NOK 30/40/50
544 Halsnøysambandet, Hordaland Ferde AS 96 NOK 264 NOK Standardisert (20/0)
714 Fylkesvei 714 Laksevegen Valslagstunnelen og andre tunneler og bruer. Utbedringsprosjekt, innkortning Vegamot AS Valslag: 71 NOK

Våvatnet: 57 NOK[22]

Valslag: 238 NOK

Våvatnet: 190 NOK

Standardisert (20/0) 28. april 2014 28. april 2014 Valslag (vest)
63°29′42″N 9°16′24″Ø
Våvatnet (øst)
63°19′26″N 9°31′44″Ø
715 Krinsvatn,
Flakk–Rørvik
Fosenpakken. Hovedveinettet på Fosen og i Agdenes kommune Fosenvegene AS Krinsvatn: 81 NOK Krinsvatn: 194 NOK Standardisert (20/0) 2012
858 Ryatunnelen Erstattet fergestambandet Vikran–Larseng Ryaforbindelsen AS 100 NOK

Fra 10.12.2018:

85 NOK

100 NOK

Fra 10.12.2018:

75 NOK

30/40/50

Fra 10.12.2018: Standardisert (20/0)

2011 2030

Private bomveier[rediger | rediger kilde]

Sted Formål Egenskaper Bompengeselskap Takst Betaling Etablert
Birkebeinervegen Forbindelse mellom Riksvei 3.svg Imsroa i Stor-Elvdal i Østerdalen
og Tabliczka E6.svgEuropavei 6 Lillehammer og Brumunddal
Vinterstengt mellom Øvre Åstbu og Imsroa fra om lag slutten av oktober til midten av mai. Grusvei. Pihl[23] 100 NOK 1950-årene
Jotunheimvegen Forbindelse mellom 51 Bygdin i Vang
og Fv425 Skåbu i Nord-Fron
Jotunheimvegen 100 NOK Kort, SMS 1950-årene
Peer Gyntveien Turistvei i Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu og Gausdal Peer Gynt Vegselskap Skeikampen - Gålå 85 NOK
Fefor - Dalseter 75 NOK
Kort 1956
Tindevegen Mellom 53 og 55 Fjellvegen Årdal - Luster [24] 80 NOK Kort
Veien til Juvasshytta Turistvei, fra 55 biler:100 NOK
busser: 300 NOK[25]
1936[26]
Vegen til Leirvassbu Turistveg, fra 55
Slådalsvegen Mellom Riksvei 15.svg og Tabliczka E136.svgEuropavei 136 Vinterstengt fra om lag slutten av oktober til midten av mai. Grusvei. Kort, mynt
Åstdalsvegen Mellom Brummund sag og Birkebeinervegen Heilårsveg. Grusvei. Pihl 100 NOK

Nedbetalte og nedlagte bomstrekninger[rediger | rediger kilde]

Vei Hva/sted Formål Bompengeselskap Takst AutoPASS Etablert Nedbetalt Geo. koor.
Riksvei E 6.svg E6 (Trondheim – Stjørdal) Motortrafikkvei
Trondheim - Stjørdal (Værnes)
Trøndelag Bomveiselskap AS Ranheim
33,[27] / 66 NOK[27]
Hommelvik og Leistad
17,[27] / 34 NOK[27]
Ja 1995 2013 Øst (Hommelvik)
63°24′55″N 010°49′31″Ø
Midten (Leistad):
63°25′22″N 010°38′7″Ø
Vest (Ranheim):
63°25′22″N 010°33′24″Ø
Riksvei E 10.svg /
82
Vesterålsbruene Andøybrua, Sortlandsbrua og Hadselbrua A/S Vesterålsbruene 8 NOK / 16 NOK Nei 1974 1986
Riksvei E 16.svg Hadelandsvegen Ny stamveiforbindelse mellom Riksvei 4.svg og Gardermoen / Riksvei E 6.svg Hadelandsvegen AS 30 NOK / 60 NOK Ja 2003 2013 (01. oktober)
Riksvei E 18.svg E18 (Buskerud) Firefelts motorvei
Asker - Drammen
5 NOK / 10 NOK Ja 1975
(15. oktober)
31. desember 2001[28]
Riksvei E 18.svg E18 (Vestfold Nord) Firefelts motorvei
Tønsberg - Sande
E18 Vestfold AS (nord) 30 NOK / 60 NOK Ja 2002
(2. januar)
2013[29] 59°34′51″N 010°10′35″Ø
Riksvei E 18.svg E18 (Agder)
Kristiansand - Lillesand
Aust-Agder Vegfinans AS 15 NOK / 30 NOK Ja 2001 15. januar 2018[30] Nord:
58°52′12″N 009°09′16″Ø
Sør:
58°17′05″N 008°26′54″Ø
Riksvei E 18.svg E18 (Agder)
Lillesand - Grimstad
Aust-Agder Vegfinans AS 30 NOK / 60 NOK Ja 27. august 2009 15. januar 2018[30]
Riksvei E 39.svg Rennfast Fastlandsforbindelse for Rennesøy Tungenes Ferjeterminal AS 90 NOK / 280 NOK / 475 NOK Ja 1992 2006
Riksvei E 39.svg /
542
Føyno (Trekantsambandet) Fergefritt mellom Stord, Bømlo og Haugalandet Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS 85 NOK / 270 NOK Ja 2001 30. april 2013 59°44′27″N 005°24′19″Ø
Riksvei E 39.svg Nordhordlandsbrua Fergefritt samband Knarvik-Steinestø som var landets største fergesamband Nordhordlandsbrua AS 45 NOK / Nei 1969, innkreving på broen fra åpningen i 1994 2005
Riksvei E 39.svg ØysandThamshavn Motortrafikkvei mellom Øysand og Orkanger Trøndelag Bomveiselskap AS 20 NOK / 40 NOK Ja 2002 31. januar 2016[31]
Riksvei E 69.svg FATIMA-prosjektet Fastlandsforbindelse til Magerøya i Nordkapp kommune Nordkapp Bompengeselskap AS 70 NOK / 145 NOK / 460 NOK / 775 NOK + passasjerer Nei 1999 29. juni 2012[32] 70°57′18″N 025°42′19″Ø
Riksvei 4.svg Oppland Motortrafikkvei mellom Reinsvoll og Hunndalen Oppland Bompengeselskap AS 15 NOK / 30 NOK Ja 2002
(2006 på ny vei)
2014 60°44′57″N 010°37′50″Ø
Riksvei 5.svg Fjærland - Sogndal Bergstunnelen og Frudalstunnelen AS Fjærlandsvegen 65 NOK / 180 NOK / 510 NOK / 810 NOK Nei 1986 26. november 2010 ca.
61°24′38″N 006°45′35″Ø
Riksvei 5.svg Svarthumle (nordenden av Naustdalstunnelen) Tunnel mellom Naustdal og Svarthumle Sunnfjordtunnelen AS 25 NOK / 45 NOK / 145 NOK Nei 1995 2010 61°33′56″N 005°39′41″Ø
Riksvei 9.svg Setesdal Utbygging mellom Evje og Hovden Setesdal Vegfinans AS 30 NOK / 60 NOK Ja 2003 Nedlagt[33][34]
Riksvei 15.svg Måløybrua Fergefritt samband over Ulvesundet og fastlandssamband for Vågsøy. Nei 1974 1. august 1984
Riksvei E 134.svg Oslofjordtunnelen Forbindelse mellom Buskerud og Akershus under Oslofjorden Oslofjordtunnelen AS 50 NOK / 125 NOK Ja 2000 2016[35] 59°41′33″N 010°39′25″Ø
Riksvei 55.svg Fatlatunnelen Ny tunnel som erstatter den rasfarlige strekningen i Fatla Fatlatunnelen AS 28 NOK / 56 NOK Ja 2008 Nedlagt[34]
Riksvei 658.svg Ålesund - Giske Fastlandsforbindelse for Ellingsøy og Giske Ålesund og Giske Tunnel- og Bruselskap AS 30 NOK / 60 NOK / 130 NOK / 280 NOK + 10 NOK / 19 NOK per passasjer Nei 1987 2009
Fv207 Bjorøytunnelen Undersjøisk tunnel som erstattet fergesambandet Alvøen-Bjørøyhamn. Nei 1996 2005
64 Skålavegen Fastlandsforbindelse for Bolsøya, fergeavsløning Lønset-Grønnes Molde bro- og tunnelselskap ? NOK / ? NOK Nei 1991 2005
64 Atlanterhavsveien Fastlandsforbindelse for Averøy Atlanterhavsveien AS ? NOK / ? NOK Nei ? 1999
Fv71 Sykkylvsbrua Innkorting mellom Ikornes og Straumgjerde i Sykkylven Sykkylvsbrua AS 37 NOK/111 NOK Ja 2000 31. januar 2018[36] 62°23′01″N 006°34′34″Ø
108 Hvalertunnelen Fastlandsforbindelse for Hvaler AS Hvalertunnelen 50 NOK / 100 NOK (2007–2009: 20 NOK / 40 NOK) Ja 1989 2007/2009
562 Askøybrua Fastlandsforbindelse for Askøy Askøybrua AS 70 NOK / 250 NOK Ja 1992 2006
551 Folgefonntunnelen Tunnel mellom Kvinnherad og Odda Folgefonntunnelen AS 72 NOK / 145 NOK Ja 2001 2016
566 Osterøybrua Fastlandsforbindelse for Osterøy Osterøy Bruselskap AS 62 NOK / 206 NOK Ja 1997 2015 60°25′48″N 005°32′05″Ø
661 Straumsbrua Ny bru over Straumen i Skodje Skodjebrua AS 30 NOK / 90 NOK Ja 2004 2011 (15. oktober)[37] 62°29′56″N 006°37′11″Ø
714 Sandstad (Hitratunnelen, Frøyatunnelen og Fjellværøyforbindelsen) Fastlandsforbindelsen Hitra–Frøya Hitra Frøya Fastlandssamband AS 45 NOK/ 75 NOK/ 230 NOK / 430 NOK + passasjerer Nei 1991 2010
(20. februar)
63°31′09″N 009°06′36″Ø
755 Skarnsundbrua Faslandsforbindelse mellom Mosvik kommune og Inderøy AS Skarnsundbrua 33 NOK / 66 NOK / 198 NOK / 330 NOK Nei 1991 2007

Fotnoter og referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Tids- og miljødifferensierte takster i Oslo». Fjellinjen. 
 2. ^ «Miljødifferensiering innføres til høsten | Transport & Logistikk». Transport & Logistikk (engelsk). 28. juli 2017. Arkivert fra originalen 3. august 2017. 
 3. ^ «Tids- og miljødifferensierte takster i Oslo». Fjellinjen (norsk). 
 4. ^ «Innføring av miljødifferensierte takster fra 01.06.18 i Bomringen i Bergen » Ferde». Ferde. 25. april 2018. Besøkt 25. april 2018. 
 5. ^ Bompenger i Norge
 6. ^ «Bompenger i Norge | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 19. januar 2018. 
 7. ^ «Etterlengtet bompengereform, men svarer den på fremtidens utfordringer?». Samferdsel (norsk). Besøkt 14. januar 2018. 
 8. ^ Samferdselsdepartementet (6. november 2015). «Bompengereformen: Enklere og mer brukervennlig takst- og rabattsystem». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 14. januar 2018. 
 9. ^ Enonic. «Takster og rabatter - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 17. januar 2018. 
 10. ^ «Endring av takst- og rabattsystem fra 01.03.18 - gjelder Askøypakken, Stordalstunnelen og Fastlandssambandet Halsnøy. » Ferde». Ferde. 31. januar 2018. Besøkt 2. februar 2018. 
 11. ^ «Nye bomstasjoner i Oslo og Akershus». Fjellinjen (norsk). Besøkt 27. november 2018. 
 12. ^ «Haugalandspakken | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 20. januar 2018. 
 13. ^ «Prosjekter». Bergensprogrammet. Besøkt 20. januar 2018. 
 14. ^ «Ofte stilte spørsmål om bompenger». 
 15. ^ Enonic. «Bompenger i Askøypakken - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 19. januar 2018. 
 16. ^ «Hjem». www.bypakkebodo.no. Besøkt 20. januar 2018. 
 17. ^ «Harstadpakken | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 20. januar 2018. 
 18. ^ «Bypakke Grenland | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 20. januar 2018. 
 19. ^ «Miljøpakken » Introduksjon». miljopakken.no. Besøkt 20. januar 2018. 
 20. ^ a b «Endring av takst- og rabattstruktur for bompengeprosjekter | Miljøpakken og E6-øst | Trøndelag Bomveiselskap». www.vegamot.no. Arkivert fra originalen 31. januar 2018. Besøkt 30. januar 2018. 
 21. ^ Veien er snart nedbetalt
 22. ^ «Takster og rabatter». www.vegamot.no. Besøkt 25. oktober 2018. 
 23. ^ http://www.pihlske.no/fjellveier/
 24. ^ https://www.tindevegen.no/
 25. ^ Galdhøpiggvegen
 26. ^ Juvasshytta | Om oss
 27. ^ a b c d Priser fra 2. januar 2013
 28. ^ Slutt etter 26 år
 29. ^ Nå er det slutt
 30. ^ a b «E18 Aust-Agder - Bommene på E18 i Aust-Agder fjernes». e18aust-agder.no. Besøkt 19. januar 2018. 
 31. ^ http://www.tronderbladet.no/nyheter/2016/12/21/Slutt-på-bompenger-på-E39-13960501.ece
 32. ^ Slutt på bompengene
 33. ^ NRK. «Bomstasjon i Valle blir lagt ned». NRK. Besøkt 19. januar 2018. 
 34. ^ a b Enonic. «Flere bompengeanlegg legges ned - AutoPASS». www.autopass.no (norsk). Besøkt 19. januar 2018. 
 35. ^ 3 års forlengelse - Oslofjordtunnelen
 36. ^ «Sykkylvsbrua AS | Bompengeinnkrevjinga på Sykkylvsbrua vert avslutta». www.sykkylvsbrua.no. Besøkt 19. januar 2018. 
 37. ^ Magnus Blaker (11. januar 2011). «En gla'nyhet om bompenger». Nettavisen. Besøkt 17. januar 2011. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]