Hopp til innhold

Europavei 6 (Trøndelag)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europavei 6 (Trøndelag)
Strekning
fylkesgrensen ved Nordlandsporten, Namsskogan
– fylkesgrensen ved Kongsvoll, Oppdal
Data
Lengde186,5 km
- motorvei8 km
- motortrafikkvei76,1 km
Statusriksvei
Kvalitetmotortrafikkvei Levanger–Branes 5,8 km
motortrafikkvei Skogn-Gullberget 13,1 km
motortrafikkvei Hell–Tiller 36 km
motortrafikkvei Sorgenfri–Sluppen 0,8 km

motorvei Tiller–Jaktøyen 9 km
motortrafikkvei Jaktøyen–Skjerdingstad 6,8 km
motortrafikkvei Håggån–Liøya 7,1 km

motortrafikkvei Korporalsbrua–Vindåsliene 6,5 km
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
BomstasjonerHommelvik, Malvik
Leistad, Malvik
Ranheim, Trondheim
Miljøpakke Trondheim

Europavei 6 i Trøndelag går mellom fylkesgrensen mot Nordland ved Nordlandsporten i Namsskogan, og grensen mot Oppland ved Svone sør for Kongsvoll i Oppdal.

Standard[rediger | rediger kilde]

Foruten motortrafikkveiene har følgende strekninger en fartsgrense på 90 km/t:

Kilde:[1]

Tunneler og bruer[rediger | rediger kilde]

De lengste tunnelene er:

(Forbordsfjelltunnelen på 6,1 km er under bygging)

De lengste bruene er:

Trafikkmengde[rediger | rediger kilde]

 • Brekkvasselv, Namsskogan: 1560
 • Nødalsbrua, Steinkjer: 2000
 • Røra, Inderøy: 10520
 • Hotran bru, Levanger: 8180
 • Stavsjøfjelltunnelen, Malvik: 19260
 • Tunga–Moholt, Trondheim: 42500
 • Elgtråkket, Trondheim: 27210
 • Melhus, Melhus: 13150
 • Håggåtunnelen, Midtre Gauldal: 7610
 • Stavå bru, Rennebu: 5220
 • Drivstua, Oppdal: 2000

Tall fra 2019. Kilde:[1]

Historikk[rediger | rediger kilde]

Dagens europavei 6 hadde opprinnelig betegnelsen riksvei 50. Veien ble opprettet 1. juni 1965, da den ble forlenget fra grensen mot Sverige ved Svinesund til Stjørdalshalsen i Trøndelag.

Gjennom Oppdal ble 3,5 km av E6 i 2015 lagt delvis utenom sentrum. Traséen ligger nær Dovrebanen. Det ble anlagt tre rundkjøringer og underganger for gående og syklende. Arbeidet begynte i 2013 til kostnader på 345 millioner kroner.[2] 19. oktober 2015 ble den nye traséen åpnet.[3]

Statens vegvesen åpnet 6,5 km ny motortrafikkvei gjennom Soknedal og til Korporalsbrua 8. juli 2020.[4] Den 27. juni 2022 åpnet 7 km firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t Kvål–Melhus sentrum.[5][6]

Prosjekter[rediger | rediger kilde]

Nye Veier driver et større planleggingsarbeid og utbygging av E6 til motorvei og motortrafikkvei på strekningen fra Ulsberg i syd til Åsen i nord. Totalt dreier det seg om rundt 106 kilometer ny vei. Det meste skal bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Følgende strekninger planlegges eller bygges ut per 2022:

 • Ulsberg–Vindåsliene (25 km). Byggeperiode 2020–2023.[7] Strekningen kan bli utvidet ytterligere 5 kilometer sydover, til Nedgård. Dette må godkjennes politisk.[8] Strekningen får i hovedsak fire felt og motorveistandard.
 • Korporalsbrua–Gyllan (16 km), mulig byggeperiode 2023–2027. Bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.[9]
 • Gyllan–Kvål (15 km), planlagt byggeperiode 2022–2026. Bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.[10]
 • Ranheim–Værnes (23 km), planlagt byggeperiode 2020–2025, men er utsatt med to år. Bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.[11]
 • Kvithammer–Åsen (19 km), under utbygging med byggeperiode 2021–2027. Bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.[12][13] Strekningen vil ha fem tunneler: Forbordsfjelltunnelen, Høghåmmårtunnelem, Ramshåmmårtunnelen, Grubbåstunnelen og Åstunnelen.[14]

I 2021 oppdaget vegvesenet sprekker i betongen på Stavåbrua mellom Ulsberg og Berkåk. Stavåbrua ble oppført av den tyske okkupasjonsmakten i 1942. For å redusere belastningen på broen var den åpen i bare en retning om gangen. En midlertidig bro ble satt opp vinteren 2021/2022 og skal fungere inntil E6 er lagt i ny trase.[15]

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Trøndelag fylke[rediger kilde]

Namsskogan

Kleist Geddes vei

Namsskogan sentrum
 •  
Fv7028 Finnvolldalsveien fra Namsskogan til 773 Finnvollan (6,9 km)

Namsskoganveien

 •  
Namsskogan stasjon
 • info Namsskogan
 •  
773 Finnvolldalsveien fra Brekkvasselv mot Fv7016 Fv7024 Røyrvik
 • bru Brekkvasselvbrua (Brekkvasselva, 36 m)
 • bru Brekkvasselvoveregangen (over kommunal vei, 21 m)
 • info Brekkvasselv
 • bru Tromselvbrua (Stortromselva, 34 m)
 • info Tunnsjøelv
 • bru Tunnsjøelvbrua (Tunnsjøelva, 73 m)

Grong
E 6 ved Grong i Namdalen

Namsenvegen

Veiarbeid Utbedring bygges Grøndalselv–Fjerdingen (11 km), klar våren 2024[trenger oppdatering][16][17]
 •  
764 Lassemovegen fra Grøndalselv til Lassemoen stasjon
Grøndalsvegen til Fv7026 Skorovatn
 •  
Fv7038 Aunvegen fra Aunfoss til Aunet (1,5 km)
 •  
Kv Stasjonsvegen fra Harran til Harran stasjon
 • info Urstadlia
 • bru Aurstadbrua (over dalsøkk, 52 m)
 •  
775 Gartlandsvegen fra Gartland mot 17 Høylandet
 •  
Fv7036 Elstadvegen fra Gartland til Elstad bru (1,5 km)
 •  
Fv7030 Medjåvegen fra Medjå bru ved Grong til 74 Formofoss (10,0 km)

Heiavegen

 • info Grong
 •  
760 Laksvegen fra Tinghaugen mot 17 i Overhalla
 •  
Fv7040 Sørsivegen fra Langnes mot 17 Lauvhammer i Namsos
 • info Langnes
 • bru Møllåbrua (Mølnåa, 34 m)
 • bru Bjørgelvbrua (Bjørgåa, 38 m)
 • info Skiftesbekken
 •  
74 Sanddøldalsvegen fra Formofoss mot riksgrensen i Lierne (Sverige)
 • bru Rødhyllabrua (Raudhylla, 56 m)

Snåsa

Heiavegen

 • info Koltjønna
 • bru Kjennerås bru (Tjenneråsbekken, 53 m)
 • info Korsvollan
 •  
Fv7008 Åsmulvegen fra Surdalen til 763 Leira bru (5,3 km)
 •  
763 Snåsavegen fra Vegset mot Nordsidleiret i Steinkjer

Nordsivegen

 tunnel Langnesbergatunnelen (1250 m) planlegges, for rassikring (midlertidig sikring ble gjort i 2023)[18]
 • info Heimsjøen

Steinkjer

Kvamsvegen

 • info Braseth
 •  
Kv Kvamskjerkvegen til Kirke Kvam kirke (90 m)
 •  
Kv Krikanvegen til Kvamsåstrappa (0,3 km)
 •  
Kvam idrettspark
 •  
Fv6994 Kvamsvegen fra Veines mot Ho og mot Fv6996 Hatlinghus
 •  
Fv6994 Guinvegen fra Ho til Fv6996 Hatlinghus og mot Veines
 •  
Fv6978 Dalsvegen fra Sem til Fv6976 Sunnan (5,1 km)
 •  
Kv Føllingvegen fra Bakkan til Kirke Følling kirke (0,3 km)
 •  
Fv6992 Røseggvegen fra Følling til 17 Haltug
 • info Lømsen
 •  
17 Namsosvegen fra Asp via Namsos mot ferge Holm–Vennesund i Bindal i Bodø
 Bedre vei planlegges Asp–Selli (3 km).[19]
 • info Rungstad
 • Veikryss
 Selli
bare fra/mot nord
 •  
Kv Eggevegen til 763 Tingvoll
 • bru Sellibrua (over krysset, 30 m)
 • bru Lundselvabrua (Lundelva, 31 m)
 • Rundkjøring
Fv6982 Sør-Beitstadvegen fra Egge til 17 Østvik bru
Steinkjer
 • Rundkjøring
Bogavegen via Bogatangen til Fv6982 Lund
 • Rundkjøring
763 Bogavegen fra Nordsidleiret mot Vegset i Snåsa
 • Rundkjøring
Strandvegen mot 762 Steinkjer stasjon og til Elvehamna
 • Rundkjøring
Sjøfartsgata til Sørsidleiret
 • Lyskryss
Sneppen gangfelt
 • Rundkjøring
762 arm Fjordgata fra Sørsidleiret mot hovedtrasé, Sannan

Steinkjervegen

 • Rundkjøring
762 Uten navn fra Figga til Fv6966 Støa
info Smal firefeltsvei uten kryss i plan, Steinkjer–Vist (7 km)
 • Veikryss
 Sørlia
 • bru Sørlibrua ramper (til Sørlia overgangsbru, 153 m, bare mot sør)
 • bru Sørlia overgangsbru (over krysset, 34 m)
 • Rundkjøring
Fv6956 Kringlavegen fra Sørlia til Fv6954 Tuv (3,6 km)
 • info Sørlia
 • info Frøset
 • info Lenn
 • Veikryss
 Vist
 •  
761 Sandvollanvegen fra Vist mot 755 Straumen i Inderøy
info Midtdeler og forbikjøringsfelt Vist-Mære, 4 km, bygget 2014.
 •  
Fv6958 Lånklia fra Vonheim til Fv6952 Bjørkreipa
 Ny eller forbedret vei planlegges Steinkjer–Åsen.[20]
Mære
 •  
Fv6954 Mæresvegen fra Mære mot Fv6944 Korsen i Inderøy
Tuvbakken mot 759 Moen
Sparbu
 •  
Fv6950 Rognvegen fra Sparbu til 759 Veimo
 •  
Fv6948 Lorvikvegen fra Sparbu mot Ramberg (10,6 km)
 • info Sparbu
 •  
Fv6948 Lorvikvegen fra Ramberg mot Sparbu

Inderøy

Røravegen

 •  
Fv6932 Grandmarka fra Røskje til 755 Loråsmarka (4,1 km)
 •  
755 Inderøyvegen fra Røra mot 715 i Indre Fosen
Røra
 •  
Kv Stasjonsvegen mot Røra stasjon
 •  
Fv6930 Hyllavegen fra Koa til 755 Sund (6,6 km)

Verdal

Uten navn

 • info Koa
 • bru Fleskhus viadukt (over dalsøkk, 127 m)
 •  
Fv6916 Sjøbygdvegen fra Fleskhus til 72 757 Stiklestad Alle, Ørmelen
Verdalsøra
 • Veikryss
 Ørmelen
 •  
757 Hamnevegen fra Verdalsøra til Verdal havn og mot Fv6900 Vollen
 •  
72 Jamtlandsvegen fra Bergsgrav holdeplass mot riksgrensen → (Sverige)
 •  
Fv6882 Rindsemvegen fra Rindsem til Fv6878 Skogset i Levanger

Levanger

Mulelia

 •  
Fv6886 Salthammervegen fra Rinnleiret til Fv6884 Høgskott
 •  
Fv6888 Åsaunvegen fra Marienborg mot 774 Røstadlia (4,8 km)
 • Rundkjøring
774 Sætersmyra fra Mule mot ferge Levanger ferjekai → Ytterøy
Fv6884 Hojemsvegen mot Kolberg
motortrafikkvei LevangerBranes (5,4 km)

Uten navn

 • info Flatåsen
 • Veikryss
 Hegle 4,4 m (4,4 m)
 •  
Fv6878 Okkenhaugvegen til 774 Levanger og til Buran
 • info Branes
 • Veikryss
 Branes
 •  
Fv6874 Uten navn til 774 Levanger sentrum
 •  
Fv6874 Tømtevegen til Fv6880 Kjerksvegrinda
motortrafikkvei slutt Branes
 •  
Fv6872 Gilstadlia fra Nossum til 754 Stavlo
 • Rundkjøring
Fv6866 Alstadhaugveien fra Gråmyra mot Fv6874 Levanger sentrum
Fv6866 Storeshøgda mot 754 Småland
motortrafikkvei SkognGullberget (13,2 km)
 • Veikryss
 Skogn
ikke mot sør
 •  
Fv6818 Sjøvegen fra Skogn mot 753 Juberg i Frosta
 •  
754 Uten navn fra Skogn til Fv6868 Markabygda
 • info Hotran
 • Veikryss
 Hotran
kun fra sør / mot nord
 •  
Fv6818 arm Sjøvegen 
 • bru Hotran bru (Hotterelva, 176 m)
 • Veikryss
 
Arm (ca. 200 m), bare fra nord / mot sør
 •  
Fv6858 Brokstien mot Fv6856 Kjølstad
 •  
Fv6818 Sjøvegen fra Hotran mot 753 Juberg i Frosta
 • bru Holte viadukt (over dalsøkk, 128 m)
 • Veikryss
 Ronglan
 •  
Fv6856 Eknesvegen fra Dalheim 
 • info Nesmarka
 • info Nesvatnet
 • bru Hammermarka bru (over dalsøkk, 69 m)
 • Veikryss
 Gullberget
 •  
Fv6854 Gamle E6 fra Gullberget 
motortrafikkvei slutt Gullberget

Breivegen

 • bru Fossing bru (Fossingelva, 21 m)
Åsen
 •  
Fv6852 Mossingvegen fra Åsen til 754 Langås
 •  
Kv Stasjonsvegen til Åsen stasjon
 •  
753 Frostavegen fra Åsen mot Fv6830 Mostad i Frosta
Veiarbeid motorvei Ny motorvei under bygging Åsen–Kvithammar (19 km), oppstart 2022, klar 2027. [21]
 • info Grubåsen

Vuddudalen

 •  
Fv6844 Vollavegen fra Vordal til Fv6846 Voll (2,5 km)

Stjørdal

Riksvegen

 •  
Langstein stasjon
 • Rundkjøring
Fv6816 Langsteinvegen fra Langstein mot 752 Okkelberg (13,6 km)
 • Veikryss
 Tildra
 •  
Fv6814 ringvei Fløanvegen fra Tildra  (6,7 km)
 •  
Fv6814 ringvei Alstadvegen fra Nygård til Tildra
 •  
Fv6812 Skatvalsvegen fra Skatval mot Vollsdalen
 • Rundkjøring
Fv6808 Holvegen fra Voll til Fv6806 Mæla (3,7 km)
 •  
Fv6812 Valstadvegen fra Vollsdalen mot Skatval
 • info Vollan
 • Veikryss
 Kvithammar
 •  
Fv6810 Vinnavegen fra Kvithamar til Branes og Fv6814 Alstad
 •  
Fv6810 Vinnavegen fra Kvithamar til Fv6806 Kvislabakken
Stjørdalshalsen
 • info Stjørdal havn
 • Rundkjøring
Fv6802 Havnegata fra Havnekrysset til Stjørdal havn (1,0 km)
Fv6804 Havnegata mot Lillemoen
 • Rundkjøring
 Uten navn fra Stjørdalshalsen til riksgrensen i Teveldal → (Sverige) mot Östersund
 • tunnel Værnestunnelen sør (⇓46 m, ⇑44 m), under taksebanen til Trondheim lufthavn
 • Veikryss 48
48 Arm til Sandferhus
 • Rundkjøring
Fv950 Sandfærhus fra Sandfærhus mot Hommelvik i Malvik
 •  
Pv Lufthavnveien til Trondheim lufthavn, Værnes og Værnes holdeplass
motortrafikkvei Motortrafikkvei Sandfærhus bru – Tiller i Trondheim (ca. 40 km)
Veiarbeid motorvei Utbedring til motorvei Værnes–Ranheim med byggestart 2020 og mulig åpning 2027. Flere bomstasjoner.[22]

Malvik

Uten navn

 • Veikryss 47
47 Hommelvik
arm til Hommelvik
 •  
Fv950 Malvikvegen fra Hommelvik mot 705 Hell i Stjørdal, og mot Storsandan
 • info til Hommelvikbrua, 1,1 km
 • bru Hommelvikbrua (Homla, 201 m)
 • info Hafstad
 • Veikryss 46
46 Sveberg
 •  
Kv Stavsjøvegen til Sveberg og til Raudmyra
 • info Stav Gjestegård
 • Veikryss 45
45 Storsand
arm fra Årli
 •  
Fv950 Malvikvegen fra Storsandan mot Hommelvik og mot Rotvoll i Trondheim
 • Veikryss 44
44 Leistad
 •  
Fv6706 Vikhammerdalen til Fv950 Vikhammer og til Fv6706 Kvegjardet
 • info Bjørnstad

Trondheim

Uten navn

 • info Revset
 • Veikryss 43A
43A Reppe
bare fra nord mot sør
 •  
Kv Hummelhaugvegen til Ranheim, og mot Fv6660 Solbakken
 •  
Fv950 Kockhaugvegen til Rotvoll, og mot Storsandan i Malvik
 • Veikryss 43
43 Charlottenlund
mot nord
 •  
Kv Peder Myhres vei til Ranheim, og til Fv950 Olderdalen
 • info Ranheim
 • Veikryss 43
43 Charlottenlund
mot sør
 •  
Kv Presthusveien til Ranheim, og til Fv950 Presthus
 • Veikryss 42
42 Rotvoll
 •  
 Uten navn via Brattøra mot Kroppan (17,3 km)
Brattørbrua er fortsatt del av E6
 • Lyskryss
Fv6692 Havnegata fra Tollbua til Brattøra
Fv6692 Gryta mot Fv6690
 • Lyskryss
Fv6692 Kjøpmannsgata fra Brattørparken til Fv6690

 •  
Fv950 Kockhaugvegen mot Storsandan i Malvik

Omkjøringsvegen

 • Veikryss 41
41 Tunga
 • Rundkjøring
Fv6668 Haakon VIIs gate mot Nedre Elvehavn
Kv Landbruksvegen 
 • bru Madsjøbrua (over E6 arm, 55 m)
Trondheim
 • Veikryss 40A
40A Bromstadvegen
 •  
Kv Bromstadvegen mot Fv6664 Strindheim
 • Veikryss 40
40 Angelltrøa
Tungasletta
 •  
Kv Tungasletta 
 • Veikryss 39
39 Moholt
 • Rundkjøring
Kv Jonsvannsveien mot Fv6664 Eberg
Kv Brøsetvegen mot Belbuan
Fv6660 Jonsvannsveien over krysset → E6N
 • Rundkjøring
Fv6660 Jonsvannsveien over krysset → E6S
Kv Åsvangvegen 
Fv6660 Jonsvannsveien mot Fv6712 Bakken i Malvik
 • Veikryss 38
38 Nardo
 •  
Fv6658 Torbjørn Bratts veg mot Fv6664 Lerkendal
 •  
Fv6658 Utleirvegen mot Fv6680 Tverreggen
 • Veikryss 37
37 Nidarvoll
 •  
Fv6680 Bratsbergvegen mot Sorgenfri, og mot 704 Burås
 • bru Sluppen viadukt ⇓ (over Fv6690, 171 m)
 • Veikryss 36A
36A Sluppen
bare avrampe mot sør, pårampe mot nord
 •  
Kv Sluppenvegen til Fv6680 Nidarvoll (0,6 km))
 • Rundkjøring
 Nydalsbrua mot Kroppan, og mot Rotvoll
Arm Sluppenvegen under krysset
 • Veikryss 36
36 Sluppen
kun avrampe mot nord, pårampe mot sør
 •  
Fv6690 Holtermanns veg mot Fv6692 sentrum

Uten navn

 • Veikryss 35
35 Kroppan
bare avkjørsel mot nord
 •  
 Osloveien via Brattøra mot Rotvoll og mot Fv6686 Kroppan
 • Veikryss 35
35 Kroppan
Arm Osloveien, bare oppkjørsel fra nord
 •  
 Osloveien fra nord
 • Tonstad bomstasjon takst 15,- / 34,- (rushtid 19,- / 44,-), timesregel, også rampene mot/fra sentrum
 • Veikryss 34
34 Tonstad
 •  
Fv6650 Kolstadvegen mot Trondheim sentrum
 •  
Fv6686 Ytre ringveg mot Kroppan, og mot 704 Sandmoen
Trondheim (Heimdal)
 • Veikryss 33A
33A Rosten
bare mot sør
 •  
Fv6688 John Aae's veg mot Fv6682 Bjørndalen og mot Fv6686 Østre Rosten
 •  
arm Uten navn til City Syd
 • bru Sentervegbrua (over Sentervegen, 56 m)
 • Veikryss 33
33 Sentervegen
 •  
Kv Sentervegen/Anne-Kath. Parows Veg mot Fv6688 Vestre Rosten og Fv6686 Østre Rosten
motorvei Tiller–Jaktøya (8,1 km)
 • Veikryss 32
32 Hårstad
 • Rundkjøring
Fv6686 Isdamvegen fra E6N mot Tonstad, og mot 704 Sandmoen
Fv6686 Isdamvegen til E6S
 • Rundkjøring
Fv6686 Isdamvegen fra E6S mot E6N
 • Veikryss 31
31 Sandmoen
 • Rundkjøring
704 Uten navn fra E6N til E6S
704 Brøttemsvegen mot Fv6704 Brøttem
 • Rundkjøring
704 Uten navn fra E6S mot E6N
Kv Heggstadmoen mot Heggstadmoen gjenvinningsstasjon
Kv Heggstadmoen til Heggstadmoen godsterminal
 • tunnel Elgtråkket (⇓80 m, ⇑90 m)
 • info Storler
 • Veikryss 30
30 Klettkrysset
 • bru ⇑ Leinstrandbrua (pårampe mot nord over E6, 110 m)
 • Rundkjøring
 Uten navn fra Klettkrysset mot ferge Halsanaustan i Heim i Tingvoll
707 Heimdalsvegen mot 715 Flakk
 • Rundkjøring
Fv6612 Uten navn mot 708 Melhuskrysset
 • tunnel ⇑ Klettunnelen, bare avrampe fra sør (31 m)
 • bru Klettunnelen (over E6 avrampe fra sør, 54 m)
E6 ved Søberg i Melhus med Hofstadtunnelen i bakgrunnen.
E6 gjennom Melhus sett mot nord.

Melhus

Uten navn

motortrafikkvei Jaktøya
 • info Jaktøya
 • Veikryss 29
29 Melhus nord
bare avrampe fra nord
 • Rundkjøring
Fv6612 Melhusvegen fra Jaktøya til E6 arm til Klettkrysset i Trondheim
Fv6612 Melhusvegen mot Melhus nord
 • bru Ratbekkbrua (bekk, 56 m)
 • Veikryss 29
29 innkjøring forbudt Melhus nord
bare pårampe mot nord
 • Rundkjøring
Fv6612 Melhusvegen fra Brubakken mot Melhuskrysset
Fv6612 Melhusvegen til Klettkrysset i Trondheim
 • Veikryss 29
29 Melhus nord
bare avrampe fra sør
 •  
Fv6612 Melhusvegen fra Søre Brubakken mot Brubakken
Fv6612 Melhusvegen mot 708 Melhus sentrum
 • Veikryss 28
28 Melhuskrysset
 •  
708 Hølondvegen fra Melhus mot 709 i Skaun
 •  
Fv6612 Hølondvegen til hovedtrasé Melhusvegen
 • info Melhuskrysset
 • bru Loddbekkbrua (Lodda, 48 m)
 • Veikryss 27
27 Hofstadkrysset
 • Rundkjøring
Pårampe mot nord   
 • bru Hofstadbrua (over E6, 57,9 m)
 • Rundkjøring
Pårampe mot sør   
Fv6591 Melhusvegen mot Kvål
Fv6612 Melhusvegen mot Melhuskrysset
 • info Øyan
 • bru Øverkvålsbrua (over Fv6590, 63,6 m)
 • Rundkjøring
Fv6591 Melhusvegen fra Øyan mot Hofstadkrysset
 motorvei Motorvei Kvål-Gyllan (17 km) under planlegging, byggestart muligens 2024, bompenger.
 • tunnel En ca. 5 km lang tunnel forbi Lundamo inngår i prosjektet.[23]
 •  
Fv6600 Nyhusvegen fra Nyhus til Fv6594 Ler (1,9 km)

Lersvegen

Ler
 •  
Kv Lersvegen til Ler stasjon (0,15 km)
 •  
Fv6594 Kaldvelldalen fra Ler til 704 Vollmo i Trondheim (12,4 km)

Lundamovegen

 • bru Lundamo bru (Sokna, 33 m)
Lundamo
 •  
Fv6586 Lundadalsvegen fra Lundamo til Aungjerdet (3,2 km)
 •  
Lundamo skole
 •  
Lundamo stasjon
 •  
Fv6584 Lyngenvegen fra Lundamo til Lyngen (2,4 km)
Forbi Horg kirke
 •  
Fv6582 Grinnivegen fra Lundamo til Fv6578 Valdøyan (0,4 km)
 •  
Fv6492 Tømmesdalsvegen fra Foss til 700 Svorkmo i Orkland (34,7 km)

Gylløyvegen

 • info Gylland
 motorvei Midtdeler og delvis ny vei planlegges Gyllan–Korporalsbrua (16 km).[24] To kortere tunneler og en bru over Gaula. Byggestart ikke klart
motortrafikkvei Gyllan–Liøya (9,3 km)
 • Veikryss
 Håggåbrua
bare fra/mot nord
 •  
Fv6558 Uten navn fra Håggå bru til Støren

Midtre Gauldal

Uten navn

 • info Bratlitunnelen
Støren
 • Veikryss
 Støren
 •  
Fv6558 Svartøya mot Håggå bru (4,1 km)
 •  
30 Rørosveien fra Støren mot Moen i Tynset
 • info Liøya
 • info Liøya
motortrafikkvei slutt Liøya

Størenveien

 •  
Fv6560 Haukdalsveien fra Skjærli via Budal mot 30 Kotsøy
 •  
Fv6574 Uten navn fra Skjærli til Soknedal (8,7km)
 • bru Korporalsbrua (Sokna, 110 m)
  motorvei slutt Endepunkt planlagt motorvei
motortrafikkvei Korporalsbrua
 •  
Fv6573 Soknedalsveien fra Sagflata til Soknedalskrysset

Uten navn

 • bru Soknedalsbrua (Sokna, 127 m)
 • Veikryss
 Soknedal
 • Rundkjøring
Fv6573 Soknedalsveien til Sagflata

Soknedalsveien

 • bru Vinddalslibrua (Ila, 76 m)
motortrafikkvei slutt Vindåsliene
 • bru Bjørsetfossbrua (Ila, 53 m)
 motorvei Ny strekning planlegges Vindåsliene–Berkåk (15 km) byggestart 2024[trenger oppdatering], åpning 2028, med 4-feltsvei, Vindåslitunnelen (2 km), Ulsbergtunnelen (1,3 km), broer, Berkåkkrysset og bomstasjon[25]
 • info Garli
 •  
Garli stasjon
E6 ved Oppdal.

Rennebu

Trondheimsveien

Berkåk
 • info Berkåk Veikro
 •  
700 Orkdalsveien fra Berkåk til 65 i Orkland
 •  
Berkåk stasjon
 Ny strekning planlegges Berkåk-Ulsberg-Nedgård (15 km) med kryss i plan, bomstasjon, og delvis 4-feltsvei.[26]
 broStavåbrua (Stavåa, 104 m) (stengt, blir reparert 2026 eller når den nye veien er klar)
 • bru Midlertidig bru (Mabey stålbru) 2021-2027.[27] (Stavåa)
 •  
 Østerdalsveien fra Ulsberg via i Elverum til Kolomoen i Stange
 • bru Kløft bru (Orkla, 48 m)
 •  
Fv6508 Rennebuskogen fra Kløft bru til 700 Skjepphaug (13,5 km)
 •  
Fv6510 Seierdalsveien fra Nedgård til Innset (6,6 km)

Oppdal

Trondheimsvegen

 •  
Fagerhaug
 • info Oppdalsporten
 •  
Kv Stasjonsveien fra Kirke Fagerhaug kirke til Fagerhaug stasjon (0,4 km)
 •  
Oppdal flyplass, Fagerhaug
Oppdal
 • Rundkjøring
O. Skasliens veg til Oppdal stasjon (0,4 km)
 • Rundkjøring
 Sunndalsvegen fra Oppdal via i Tingvoll og Gjemnes til Kristiansund
O. Skasliens veg til Oppdal stasjon (0,1 km)
 • Rundkjøring
Fv6518 Ola Setroms veg fra Oppdal sentrum mot Hoel (19,2 km)
 • bru Ålmbrua (Ålma, 47 m)

Dovrevegen

 •  
Pv Vinstradalsvegen fra Driva til Veslvonlægret (21,1 km)
 •  
Pv stengt Drotningdalsvegen fra Veslvonskardet til Bøasætra, 1 310 moh. (8,9 km)
 •  
Fv6522 Båggåstrondvegen fra Rise til Fv6518 Viken (8,9 km)
 • info Klevan
 •  
Drivstua stasjon og Drivstua Fjeldstue
 • info Drivstua
 • info Hesthåggan
 • info Nestavollan
 •  
Kongsvoll stasjon
 •  
Kongsvold Fjeldstue
Dovrefjell (Grønbakken bom - Dombås bom), 32,7 km
 • stengt Grønbakken bom for høyfjellsovergang

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b https://vegkart.atlas.vegvesen.no/
 2. ^ E6 Oppdal Arkivert 17. april 2015 hos Wayback Machine. (lest 17. juli 2015)
 3. ^ «Folkefest da E6 åpnet på Oppdal». Vegvesenet. 19. oktober 2015. Arkivert fra originalen 24. mars 2017. Besøkt 21. januar 2016. 
 4. ^ Str, Sindre Sverdrup (7. juli 2020). «Åpner nye E6 Soknedal tre måneder tidligere enn planlagt». Bygg.no - Byggeindustrien. Besøkt 11. juli 2020. 
 5. ^ «E6 Kvål – Melhus S». Nye Veier AS. Besøkt 11. juli 2020. 
 6. ^ NRK (23. juni 2022). «E6 Kvål-Melhus åpner». NRK. Besøkt 7. juli 2022. 
 7. ^ «Fakta om E6 Ulsberg – Vindåsliene». Nye Veier AS. Arkivert fra originalen 31. oktober 2020. Besøkt 11. juli 2020. 
 8. ^ «Ny vei og nytt kryss mellom E6 og rv. 3 ved Ulsberg». Nye Veier AS. Arkivert fra originalen 11. juli 2020. Besøkt 11. juli 2020. 
 9. ^ «E6 Korporalsbrua – Gyllan». Nye Veier AS. Besøkt 11. juli 2020. 
 10. ^ «E6 Gyllan – Kvål». Nye Veier AS. Besøkt 11. juli 2020. 
 11. ^ «E6 Ranheim – Værnes». Nye Veier AS. Besøkt 11. juli 2020. 
 12. ^ «E6 Kvithammar – Åsen». Nye Veier AS. Besøkt 11. juli 2020. 
 13. ^ «Pangstart for E6 Kvithammar-Åsen! | Nye Veier». kommunikasjon.ntb.no (norsk). Besøkt 10. mai 2022. 
 14. ^ «E6 Kvithammar – Åsen». Nye Veier AS. Besøkt 10. mai 2022. 
 15. ^ Kringstad, Kirsti (28. juli 2021). «Er dette Norges lengste bilkø?». NRK. Besøkt 4. august 2021. «På Stavåbrua i Rennebu i Trøndelag er det bare åpent for trafikk i ett kjørefelt og køen har vært opp mot 8 kilometer lang i sommer. Da må trafikken dirigeres.» 
 16. ^ E6 Fjerdingen–Grøndalselv
 17. ^ E6 Fjerdingelv bruer med tilstøtende veg
 18. ^ E6 Langnesberga
 19. ^ E6 Selli – Asp
 20. ^ E6 Åsen – Steinkjer
 21. ^ E6 Kvithammar – Åsen
 22. ^ E6 Ranheim–Værnes (23 km)
 23. ^ E6 Gyllan – Kvål
 24. ^ E6 Korporalsbrua – Gyllan
 25. ^ E6 Berkåk - Vindåsliene
 26. ^ E6 Nedgård - Berkåk
 27. ^ Adresseavisen, 9. juni 2021, side 11
Autoritetsdata