Bergensprogrammet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Bergensprogrammet var et program for samferdselsprosjekter i Bergen som omfattet kollektivtiltak, gang- og sykkelveier, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikksikkerhetstiltak og nye veisamband. I perioden 2002–2015 skulle det investeres for nær 5,3 milliarder kroner.[trenger oppdatering]

Bergensprogrammet hadde som overordnet mål å oppnå at kollektivtrafikk får en større del av persontransporten. Det var særlig fokusert på persontransporten mellom Bergen sentrum og de største boligkonsentrasjonene. I sentrum skulle trafikken reduseres, og byutviklingen skulle gi generelt mindre transportbehov. Miljøbelastningen fra trafikk og antallet trafikkulykker skulle reduseres, og det skulle etableres et sammenhengende gang- og sykkelveinett i Bergen.

Det mest omfattende prosjektet var Bybanen, hvor første delstrekning, sentrumNesttun, ble satt i drift i 2010. På sikt er det planlagt å bygge et banenett som dekker alle bydelene i Bergen.

Miljøløftet[rediger | rediger kilde]

Ved årsskiftet 2017–2018 ble Bergensprogrammet avløst av Miljøløftet. Miljøløftet er samlebetegnelsen på den nye byvekstavtalen i Bergen og bypakke Bergen, og er i praksis en videreføring av Bergensprogrammet. Byvekstavtalen for Bergen ble inngått mellom Staten, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune i juni 2017. Bypakke Bergen sikrer finansieringen av Miljøløftet, og ble vedtatt i stortinget i desember 2017. De neste 20 årene skal Miljøløftet investere for drøye 29 milliarder.[1][2][3] Prosjektene i Miljøløftet finansieres med statlige midler, fylkeskommunale midler og bompenger. Bompengeringen blir justert slik at det kommer flere bomstasjoner, og takstene blir miljødifferensierte.[4]

Miljødifferensierte bomsatser ble innført 1. juni 2018. Samtidig ble takstene og rabattsystemet endret. Rabattstrukturen endres til ny standard rabattordning som gir 20 % rabatt for passeringer i takstgruppe 1 med gyldig brikke. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2.[5] Det skal bygges 15 nye bomstasjoner i Bergen, og med de 14 eksisterende bomstasjonene vil det til sammen være 29 bomstasjoner i Bergen. Statens vegvesen startet bygging av de nye bomstasjonene sommeren 2018. De skulle etter planen starte innkreving 01.01.2019, men er forsinket.[6]

Bompengetakstene i Bergen indeksreguleres 1. januar 2019 i tråd med veksten i konsumprisindeksen. Batterielektriske kjøretøy skal betale bomavgift når nullutslippskjøretøyene utgjør mer enn 20 prosent av kjøretøyene som passerer i bomringen i Bergen. Det antas at elbil-andelen vil nå 20 prosent innen utgangen av 2018.[7] Hordaland fylkesutvalg vedtok i oktober at det skulle innføres bompenger for elbilister i Bergen når andelen elbiler hadde passert 20 prosent. I oktober 2018 lå andelen på 19,9 prosent, og i november steg andelen til 20,5 prosent. Senioringeniør i Statens vegvesen bekreftet at prosess for innføring av bompengeavgift for elbiler dermed kan settes i gang.[8]

Den 6. april 2019 startet innkrevingen av bompenger i de 15 nye bomstasjonene. De har ikke høyere takster i rusthidsperiodene, og kun innkreving i retning mot sentrum. Fra samme dato ble det innført betaling av bompenger for nullutslippskjøretøy i Bergen. Hydrogenbiler med gyldig avtale og brikke får fortsatt fritak for bompenger.[9]

Prioriterte områder for Miljøløftet er:

 • bygging av Bybanen til Fyllingsdalen og Åsane
 • bedre tilbud for buss, sykkel og gange
 • bedre fremkommelighet og tryggere veier for alle trafikantgrupper

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Miljøløftet | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 8. mars 2018. 
 2. ^ «Fra Bergensprogrammet til Miljøløftet». Bergensprogrammet. Besøkt 8. mars 2018. 
 3. ^ «Miljøløftet erstatter Bergensprogrammet». Bergen kommune (norsk). Besøkt 8. mars 2018. 
 4. ^ «Med bompenger til mer klimavennlig by». Bergen kommune (norsk). Besøkt 16. mars 2018. 
 5. ^ «Innføring av miljødifferensierte takster fra 01.06.18 i Bomringen i Bergen » Ferde». Ferde. 25. april 2018. Besøkt 25. april 2018. 
 6. ^ «Ofte stilte spørsmål om bompenger». 
 7. ^ «Bompengetakstene i Bergen prisjusteres fra 01.01.2019». 
 8. ^ NTB (17. desember 2018). «Nå blir det bompenger for elbiler i Bergen». Tu.no (norsk). Besøkt 18. desember 2018. 
 9. ^ «Kunngjøring: Endring i bompengeinnkrevingen i Bergen » Ferde». Ferde. 9. mars 2019. Besøkt 6. april 2019. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]