Riksvei 3

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Riksvei 3
Riksvei 3.svg
Strekning
Ulsberg, RennebuKolomoen, Stange
Riksvei 3
Riksveier Hedmark Sør-Trøndelag.svg
Data
Lengde290 km
- motorvei14 km
- motortrafikkvei15 km
Statusriksvei
Høyeste punkt733 moh
Tilstøtende riksveier
Stamvei E6.svg Riksvei 2.svg Riksvei 25.svg

Riksvei 3, forkortet Rv3, er hovedveien gjennom Østerdalen og er riksvei. Den går mellom E6 ved Ulsberg i Rennebu kommune i Trøndelag fylke og E6 i Stange i Innlandet fylke, via Tynset og Elverum. Veiens lengde er 290 km, hvorav 276,5 km i Innlandet og 13,5 km i Trøndelag.

Om lag 90 prosent av tungtrafikken, samt mye av personbiltrafikken mellom Oslo og Trondheim, kjører riksvei 3. Årsaken er at strekningen gjennom Østerdalen er cirka 42 km kortere, har bedre kurvatur, går gjennom færre tettsteder og har mindre bakker. Til forskjell fra E6 over Dovrefjell er riksvei 3 heller aldri stengt på grunn av været om vinteren. Det har derfor vært foreslått å flytte E6 til Østerdalen.[1] Innlandet fylkeskommune kaller riksvei 3 for «Den grønne snarvei».[2] Ifølge kommunene langs veien og lastebilsjåførene er den smal og dårlig vedlikeholdt.[3]

Staten har imidlertid valgt å satse på E6 med utbygging av motorvei på strekningen Kolomoen–Moelv og motortrafikkvei Biri–Otta, til sammen 190 km. På riksvei 3 er det bygget 14 km motorvei på strekningen Løten–Elverum. Nyveien er helt utenom Elverum og åpnet 30. juli 2020.[4] I tillegg har det imidlertid vært et mangeårig program med strekningsvise utbedringer av riksvei 3, der bredden økes, sideterreng ryddes og veien dimensjoneres til 90 km/t og styrkes for tyngre trafikk. [5]

Historikk[rediger | rediger kilde]

I 1931–1965 gikk riksvei 80 på strekningen Ulsberg–Tynset–Elverum–Kongsvinger.[6] I perioden 1965–1992 var denne veien riksvei 3. Strekningen mellom Løten og Ommangsvolden var riksvei 211.[7] I forbindelse med europaveireformen i 1992 ble strekningen Elverum–Kongsvinger omdøpt til riksvei 20, og senere til dagens riksvei 2.

Motortrafikkveien Ommangsvolden–Kolomoen med Byroatunnelen i Løten og Stange ble åpnet i 1994. Utbyggingen av 7 km ny veistrekning mellom Skjærodden og Nygarden i Åmot med ny Åsta bru ble fullført i 2014. I 2020 åpnet 14 km motorvei mellom Tønset og Åkroken ved Elverum, i tillegg til 10 km motortrafikkvei mellom Ommangsvolden og Tønset, og mellom Åkroken og Svingen nord for Elverum. Dermed er det motortrafikkvei eller motorvei på de 36 sørligste kilometerne av riksvei 3.

Motorvei Løten–Elverum[rediger | rediger kilde]

Det er bygget 14 km firefelts motorvei mellom Tønset i Løten (1 km vest for Brenneriroa) og Åkroken i Elverum (2 km nordvest for brua i Elverum). Dessuten 3 km ny motortrafikkvei på strekningen Ommangsvollen–Tønset, og 7 km ny riksvei 3 på strekningen Åkroken–Svingen (nord for Elverum), og også 1,6 km ny firefelts riksvei 25 fra kryss med riksveg 3 ved Åkroken til Basthjørnet (Elverum).

Den nye vegen er lagt utenom tettstedene Elverum, Løten og Brenneriroa. Prosjektet gir bedre framkommelighet og trafikksikkerhet, bedre bomiljø og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum. Prosjektet er anslått å koste om lag 3,2 milliarder kroner, og finansieres ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Byggestart var 5 juni 2018.[8][9][10] Veien ble åpnet 30. juli 2020.[4]

Fremtid[rediger | rediger kilde]

Nasjonal transportplan 2022–2033 planlegger utbedring på Rv 3 i Østerdalen i perioden 2023-2033. Det dreier i første del om tre prosjekter. [11]

 • Tunna bru og 3 km ny vei, byggestart 2021
 • Evenstad – Imsroa, 5 km ny vei, byggestart 2022
 • Fjell – Opphus sør, 5 km ny vei, byggestart omtrent 2028

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Trøndelag våpen.svg Trøndelag fylke[rediger | rediger kilde]

Rennebu

Østerdalsveien

 •  
Stamvei E6.svg Trondheimsveien fra Ulsberg mot Riksvei 70.svg Oppdal
Stamvei E6.svg Trondheimsveien mot Stamvei E39.svg Klettkrysset i Trondheim
 •  
Ulsberg stasjon (ingen persontrafikk)
 •  
Fv6510 Seierdalsveien fra Innset mot Stamvei E6.svg Åsbakken (6,6 km)

Innlandet våpen.svg Innlandet fylke[rediger | rediger kilde]

Tynset

Kvikneveien

 • bru Litjfossen bru (Orkla, 55 m)
 • info Litjfossen
 •  
Pv Bjørganveien til severdighet Bjørgan, Bjørnsons fødested
 • bru Ya bru (Ya, 39 m)
 • bru Graneng bru (Orkla, 28 m)
 • info Eidsfossen
 • bru Estensmo bru (Orkla, 49 m)
 • info Vektplassen
 • info Nesodden
 • info Kvikneskogen, veiens høyeste punkt, 733 moh.
Veiarbeid Ny bru over Tunna og 3 km ny vei bygges. Klar 2022.[12]
 • bru Tunna bru (Tunna, 31 m)
 •  
Fv2246 Lonåsen fra Tunna bru til Lonåsen (1,4 km)
 •  
Fv2248 Utbyveien fra Tunndalen til 30 Tynset bru
 •  
30 Nebyveien fra Motrøa til 30 Tynset sentrum

Nord-Østerdalsveien

 • bru Mælen bru (Tunna, 49 m)
 •  
Fv2244 Savalveien fra Fåset til Savalen (12,5 km)
 •  
Fv2232 Strømmen fra Rundmoen til Berget i Alvdal (5,1 km)
 •  
Fv2252 Bruveien fra Finkhue til Fv2222 Auma (0,7 km)

Alvdal
Rv3 gjennom Alvdal
Storelgen i Stor-Elvdal

Nord-Østerdalsveien

 •  
Fv2232 Strømmen fra Berget til Auma
 •  
Kontrollplass Bergerønningen
 •  
29 Folldalsvegen fra Steimoen til Stamvei E6.svg Hjerkinn i Dovre
Alvdal
 • Rundkjøring
Fv2236 Krokmogjelen fra severdighet Aukrustsenteret, Grimshaugen til Fv2228 Moan (0,9 km)
 •  
Arm til Alvdal stasjon (0,5 km)
Steigjelen
 •  
Fv2222 Brannvålsveien via 30 i Tynset mot 26 Tolga stasjon i Tolga

Steia

 •  
Norwegian-road-sign-774.0.svg Alvdal stasjon
 •  
Fv2226 Sjulhusjordet fra Sørhus via bro Sjulhusbrua til Fv2228 Baugen (1,6 km)
 •  
Fv2228 Kvebergsveien fra Kveberg mot 29 Gjelta (14,3 km)
 •  
Norwegian-road-sign-774.0.svg Bellingmo holdeplass
 •  
Privat vei fra Barkald til severdighet Jutulhogget (0,6 km)

Rendalen

Nord-Østerdalsveien

 • info Østlund
 •  
Fv2216 Hanestadveien fra Tyritun mot 30 Øvre Rendal kirke (17,0 km)
 •  
Fv2216 Hanestadveien fra Tyritun til Norwegian-road-sign-774.0.svg Hanestad stasjon (0,4 km)
 •  
Fv2200 Opphussæterveien fra Rønningen til 30 Koppang i Stor-Elvdal

Stor-Elvdal
Gjennom Trønnes
Forbi Stai
Gjennom Imsroa

Storelvdalsveien

 •  
Kv Anders Fosvolds vei fra Atneosmoen til Kirke Atneosen kirke (0,3 km)
 •  
219 Atndalen fra Atnosen mot 27 Enden
 •  
219 Atnosveien fra Atnosen mot Atna
 • info Bjøråa
 • info Garbekkegga
 •  
30 Koppangveien fra Sundfloen via Koppang mot Stamvei E6.svg Støren i Midtre Gauldal (258 km)
 • bru Trya bru (Trya, 24 m)
 •  
Trønnes
 •  
Fv2188 Østsida fra Stai bru mot 30 Koppang
 • bru Søndre Imsa bru (Imsa, 57 m)
 •  
Sv Birkebeinervegen fra Messelt til Saubua
 •  
Pv Birkebeinervegen Norwegian-road-sign-765.0.svg til kommunegrensen ved Nyskolla → 229 Storåsen i Ringsaker
 •  
Fv2188 Anne Evenstads vei fra Evenstad bru mot 215 i Åmot
 •  
Fv2198 Opphussundet fra Opphus via Opphus stasjon til Fv2188 (0,6 km)
 •  
Fv2206 Steinvikveien fra Steinvik mot Fv2188 Nordvang i Åmot, og til Sætre
 •  
Fv2206 Steinvikveien fra Sætre til Fv2188 Nordvang i Åmot
 • info Hovda

Åmot

Trondheimsveien

 • info Ørbekken
 •  
Kv Hovdmoveien fra Hovdmoen mot Hovdmoen sidespor tømmerterminal (0,8 km)
Rena
 • Veikryss
 Lappland
 •  
Kv Koppangveien til Granlund
 •  
Kv Lapplandsveien til Rugsvea
 • bru Lappland bru (over krysset, 39 m)
 • Veikryss
 Rena
 •  
215 Haugedalsveien til 26 Jordet i Trysil
 •  
Fv2182 Åsbygdsveien til Vivelstadsvea
 •  
Fv2155 Vestre Åbuveien fra Skjærodden til Nygarden (2,5 km)
Vest for Elverum
 •  
Fv2155 Vestre Åbuveien fra Nygarden til Skjærodden

Elverum

Trondheimsvegen

 •  
Fv2122 Torgerstuvegen fra Norwegian-road-sign-774.0.svg Rudstad stasjon til Rustad, og til Øksna
 •  
Fv2122 Torgerstuvegen fra Øksna til Rustad (5,8 km)
 • bru Øksna bru (Øksna, 21 m)
 • info Svingen
 • info Bjørnsenga
 •  
Kv Svingenvegen fra Svingen til gamle Rv3 (2,4 km) → Riksvei 25.svg Elverum
 • bru Bjørnholtet bru (over privat vei, 36,2 m)
 • bru Grundset bru (over kommunal vei, 37 m)
 • bru Søndre Grundset bru (over dalsøkk, 49,17 m)
 • Rundkjøring
Riksvei 25.svg Uten navn fra Åkroken  (→ Riksvei 2.svg) mot riksgrensen i Trysil, felles trasé til Tønset
motorvei Motorvei (14 km), åpnet 30. juli 2020[8][10]
 • info Åkroken

Løten
 • bru Lundgård bru (over Chausseen, 19,17 m)
 • bru Granerud bru (over skogsbilveg, 35 m)
Gamle Rv 3
 •  
Kv Gamle Grundsetveg til Grundset stasjon (persontrafikk nedlagt)
Elverum
 • Rundkjøring
Kv Krogata fra Elgstua 
Kv Jegerstien til Grindalsmoen
 • Rundkjøring
Riksvei 25.svg Hamarvegen fra Elverum (→ Riksvei 2.svg) mot riksgrensen i Trysil
Terningen Arena / Terningmoen

Hamarvegen

 • Rundkjøring
Riksvei 25.svg Uten navn fra Grindalsmoen mot Åkroken
Kv Jegerstien til Elgstua
 •  
Terningen skanse

Løten

Chausseen

 •  
Fv1808 Nordbygdvegen fra Ebru mot Fv1794 Skjeset i Hamar
 • info Ådalsbruk
 •  
Fv1809 Næringsvegen fra Torvestad mot Ånestadkrysset, og mot Riksvei 25.svg Myklegard
 • Veikryss
 Ånestad
 • Rundkjøring
Fv1809 Ånestad mot Riksvei 25.svg Myklegard, og mot gamle Rv3 Torvestad
 • bru Ånestad overgangsbru (over krysset, 53 m)
 • Rundkjøring
Riksvei 3.svg arm gammel vei Kongsvegen mot Stamvei E6.svg Kolomoen
 • bru Vingerjessa bru (Vingerjessa, 20 m)
 • bru Doksrud bru (Fura, 79,53 m)
 • info Budorvegen overgangsbru
 • Veikryss
 Tønset
 • Rundkjøring
Riksvei 25.svg Chausseen mot Stamvei E6.svg Åker i Hamar
 • Rundkjøring
Riksvei 25.svg arm gammel Rv25 Chausseen mot Fv1809 Myklegard
motortrafikkvei Motortrafikkvei Tønset–Kolomoen (15 km)
 • bru Ommangsvollen bru (Fura, 74 m)
 • info Ommangsvollen
 • Veikryss
 Ommangsvolden
 •  
Gammel Rv 3 Kongsvegen mot Elverum
Fv1900 Kongsvegen mot Romedal i Stange
Gamle Rv 3

Kongsvegen

Løten
 •  
Fv1832 Magnhild Landheims veg fra Øvergard mot Fv1808 Rogstad
 •  
Fv1846 Østvangvegen fra Grindereng til Fv1844 Løten stasjon og mot Fv1848 Kolberg
 •  
Fv1844 Stasjonsvegen fra Venskrysset via Løten sentrum mot Olohusa
 •  
Fv1844 Kirkevegen fra Venskrysset mot Riksvei 25.svg Løten kirke
 •  
Fv1828 Brennerivegen fra Hølingstad mot Riksvei 25.svg Brenneriroa
 •  
Fv1838 Løkjavegen fra Vestby til Fv1844 Borg
 •  
Fv1900 Kongsvegen fra Ommangsvolden mot (→ Riksvei 3.svgS) Romedal i Stange
 • Veikryss
 Klevfoss
 •  
Fv1920 Brynsvegen fra Nordbryn mot Fv1838 severdighet Klevfos Industrimuseum, Ådalsbruk
Fv1920 Brynsvegen mot Fv1900 Fredset i Stange

Stange
Ved Romedal, nord for Åsvangvegen (fylkesvei 1914)

Uten navn

 • info ⇑ Klevfoss
 • Veikryss
 Romedal
 •  
Fv1900 Plogjons veg mot Ommangsvolden i Løten
Fv1900 Mågardvegen mot 222 Skogsrud
 • Veikryss
 Korsbakken
 •  
24 Vallsetvegen mot Stamvei E16.svg i Sør-Odal
24 Romedalsvegen til 222 Stange
 • bru Kalsveen bru (Fv24, 42 m)
 • info ⇓ Kalsveen
 • Veikryss
 Kolomoen
 •  
motorvei Riksvei E 6 N.svg Uten navn mot Riksvei 25.svg i Hamar
 • bru Kolomoen bru (over E6, 103 m)
 •  
motorvei Riksvei E 6 S.svg Uten navn mot Stamvei E16.svg Jessheim i Ullensaker

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ NRK. «- Flytt E6 til Østerdalen». NRK. Besøkt 1. mars 2016. 
 2. ^ Hedmark fylkeskommune (23.06.2014). «Saksprotokoll fra Fylkesrådet». Arkivert fra originalen 22. juni 2015. Besøkt 22. juni 2015. 
 3. ^ «RV3 Østerdalen: Skyggenes dal». tungt.no. 7. april 2017. Besøkt 8. juli 2020. 
 4. ^ a b «Nå er det bekreftet: Nye rv.3/25 åpner tre måneder tidligere enn planlagt». www.ostlendingen.no (norsk). 4. februar 2020. Besøkt 26. juli 2020. 
 5. ^ «Opprustingen av rv. 3 i Østerdalen fortsetter». Statens vegvesen. Besøkt 16. september 2021. 
 6. ^ Europaguide Raben&Sjögren 1964.
 7. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 3-4 (1982)
 8. ^ a b Rv. 3 /rv. 25 Løten– Elverum
 9. ^ Endelig ny veg mellom Løten og Elverum
 10. ^ a b OPS-prosjektet i Løten og Elverum åpner tre måneder før planen
 11. ^ Vi er klare til å bygge rv. 3 Østerdalen
 12. ^ Rv. 3 Tunna bru med tilstøtende veg
 13. ^ Vegfinans om Rv3 og Rv25 (31. juli 2020)

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]