Europavei 39 (Norge)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Europavei 39 (Norge)
Stamvei E39.svg
{{{navn}}}
E39 gjennom Våtedalen
Strekning
TrondheimKristiansand
Map E39 (Norway).svg E39 gjennom fylkene
Data
Lengde1125 km (inkl ferger)
- motorvei21 km
Statusriksvei
FergerHalsa–Kanestraum 5,4 km[1]
Molde–Vestnes 11,5 km
Festøya–Solavågen 4,4 km
Lote–Anda 2,1 km
Lavik–Oppedal 5,1 km
Halhjem–Sandvikvåg 21,7 km
Mortavika–Arsvågen 9,2 km
Tilstøtende riksveier
Stamvei E6.svg Stamvei E16.svg Stamvei E18.svg Stamvei E134.svg Stamvei E136.svg
Riksvei 5.svg Riksvei 13.svg Riksvei 15.svg Riksvei 444.svg Riksvei 70.svg Riksvei 509.svg Riksvei 555.svg Riksvei 580.svg Riksvei 651.svg
Restriksjoner
Bomstasjoner13

Europavei 39, vanligvis kalt E39 eller Kyststamveien, er en norsk riksvei som går mellom Trondheim og Kristiansand. Veien er en del av Europavei 39 som fortsetter videre fra Kristiansand til Hirtshals og Aalborg i Danmark. I nord starter veien ved Klettkrysset i Trøndelag, der den møter E6. Fra Klett løper den vestover og sørover gjennom Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland til den ender i Kristiansand i Agder. Veiens lengde i Norge er rundt 1125 kilometer, inkludert fergestrekninger.[2]

E39 har syv ferjeoverfarter i Norge, alle disse er blant landets 20 mest trafikkerte. Veien har omkring 90 tunneler, og over 6 prosent av veiens samlede lengde er i tunnel. Flere ferjesamband har tidligere blitt erstattet av bruer og tunneler: Rennfast ga i 1992 fastlandsforbindelse til øyene i Boknafjorden og inngår i E39. Nordhordlandsbrua fra 1994 og fjordkryssingene i forbindelse med Krifast fra 1992 omfatter flytebruer, de eneste i Norge.[3] Bømlafjordtunnelen er veiens dypeste punkt med 262,4 meter under havet og var verdens nest dypeste da den åpnet. Når Rogfast etter planen er ferdig rundt 2030, vil veiens dypeste punkt være 390 meter under havet.[4] E39s høyeste punkt er i Romarheimsdalen, der veien går opp i 400 meter over havet.[5]

Veistandarden på E39 varierer fra motorvei til smale, svingete vestlandsveier uten gul midtstripe. Det er omfattende utbyggingsplaner for veien, blant annet planlegges det med motorvei fra Kristiansand til Stavanger og videre til Bergen, samt mellom Ålesund og Molde. Statens vegvesen har også planer for flere nye strekninger nordover fra Bergen, slik at veien får sammenhengende gul midtstripe fra Bergen til Klett. Det planlegges dessuten å erstatte samtlige syv fergestrekninger med bro eller tunnel gjennom prosjektet Ferjefri E39.

De mest trafikkerte strekningene på E39 er gjennom Stavanger og Bergen. Motorveien inn mot Stavanger hadde en årsdøgntrafikk på over 60 000 kjøretøy i 2018, mens E39 nord for Bergen sentrum hadde rundt 55 000 kjøretøy i døgnet i 2018.[6] De minst trafikkerte strekningene er langs Vinjefjorden i Nordmøre og langs Hornindalsvatnet mellom Vestland og Møre og Romsdal. Her ligger årsdøgntrafikken på rundt 1300 kjøretøy.[6]

Strekningen[rediger | rediger kilde]

Hele traseen fra nord mot sør:

KlettOrkangerVinjeøraLiabøHalsa ferge KanestraumKrifastBatnfjordsøraMolde ferge VestnesSjøholtSpjelkavik (Ålesund) – Solavågen ferge FestøyaØrstaVoldaGrodåsNordfjordeidLote ferge AndaSandaneFørdeLavik ferge Ytre OppedalInstefjordKnarvikBergenOsHalhjem ferge SandvikvågStordLeirvikSveioAksdalBoknArsvågen ferge MortavikaRennesøyRandabergStavangerSandnesVikesåHellelandFlekkefjordLyngdalMandalKristiansand.

Ferjer[rediger | rediger kilde]

Tabellen viser ferjestrekninger på E39 med trafikktall fra 2012[7], 2014[8] og 2016[8], sammenstilt av Statens vegvesen. Tallet som oppgis er gjennomsnittlig døgntrafikk med alle typer kjøretøy.

Forbindelse Lengde
meter
Overfartstid
minutter
Tid mellom avganger (hverdager)
minutter
Antall
ferjer
Kjøretøy ÅDT Tungtrafikk %
2018[9]
Passasjerer
ÅDT 2014
2012 2016
Mortavika – Arsvågen 9240 25 20 4 3733 4125 15 4876
Halhjem – Sandvikvåg 21 700 40 30 5 2513 2656 3497
Molde – Vestnes 11520 35 30 4 2125 2291 2417
Festøya – Solavågen 4440 20 30 2 1581 1788 1620
Lavik – Oppedal 5100 20 20[10] 3 1466 1600 16 1777
Lote – Anda 2100 10 30 2 1331 1317 15 1090
Halsa – Kanestraum 5430 20 30 3 946 1230 1084

Trafikkmengde[rediger | rediger kilde]

Trafikktall for 2017[11][12]
Sted Kjøretøy/døgn % tungtrafikk Merknad
Lundevatnet[13] 5 600 19 % sør for fylkesgrensa
Forus[14] 56 000 10 %
Aksdal [14] 6 500 14 % sør for samløp med E134
Bømlafjordtunnelen[15] 5 000 13 %
Eikåstunnelen 24 800 12 %
Nordhordlandsbrua 17 600 10 %
Ostereidet 3 860 13 % Tall for juli om lag 4500
Nipetunnelen 2 100 16 % Tall for juli om lag 3000
Førde 12 000 8 %
Vassenden 3 100 16 %
Byrkjelo 2 800 18 % Tallene for juli dobbelt av januar
Kvivstunnelen 1 700 14 % Tallene for juli dobbelt av januar
Ørsta/Volda lufthamn, Hovden 9 500 10 %
Blindheimstunnelen 21 500 7,5 % tall for 2016
Ørskogfjellet 4 000 20 %
Lønset (Molde) 5 800 13,7 %
Gjemnessundbrua 3 200 18 %
Vinjeøra 1 200 13 % Tall for 2016
Brekktunnelen 12 000 11,6 %

Regularitet[rediger | rediger kilde]

Noen gang blir fergene avlyst grunnet tekniske feil, storm eller tåke.[16][17]

I slutten av juli 2019 ble E39 mellom Vassenden og Skei i Jølster stengt i flere dager etter at flere jordras gikk over veibanen. Rasene ble utløst av kraftig regn.[18] I februar 2020 ble E39 like nord for Skei stengt i flere dager etter at et stort snøskred gikk over veibanen i Votedalen.[19][20] Mens veien var stengt, ble E39-trafikken ledet via den lange omveien om Svelgen.[21] I februar 2020 ble E39 gjennom Votedalen stengt to dager etter flere snøskred. En personbil ble tatt av skredet. Skredet gikk dagen etter at et annet skred på samme strekning og da en personbil ble tatt og skjøvet oppover en skråningen av skredet.[22][23]

I 2013 ble E39 kortvarig stengt da store steinblokker falt ned på veibanen mellom Skei og Ålhus.[24] I mars 2018 ble E39/riksvei 15 langs Hornindalsvatnet stengt av snøskred (ved Skredestranda).[25] I 2015 ble vegen stengt ett døgn langs Hornindalsvatnet etter jordras ved Skredestranda.[26]

I mars 2015 ble E39 gjennom Romarheimsdalen stengt i fire dager på grunn av flere snøskred. Flere biler ble truffet av snømassene. I 2015 var E39 gjennom Romarheimsdalen stengt i alt ti dager på grunn av skred.[27][28] E39/E136 over Ørskogfjellet var i 2010 kortvarig stengt på grunn av snøskred.[29] E39 vest for Skei ble i 2011 sperret av et flere hundre meter bredt snøskred.[30] I september 2016 ble en nyåpnet strekning sperret av et stein- og jordras mellom Sande og Vadheim. Massene rev med seg et fangnett som skulle beskytte veibanen.[31] Tidlig i 2016 ble en parkert lastebil knust av et steinskred omtrent på samme sted.[32]

I 2010 ble en buss kastet av veien av lufttrykket fra et snøskred i Votedalen mellom Skei og Byrkjelo.[33]

Kulturell påvirkning[rediger | rediger kilde]

Som hovedåre gjennom Vestlandet siden 1997 har E39 fått en sentral plass i mange lokalsamfunn og byer der veien passerer – også i folks bevissthet. Det kommer blant annet til syne i musikken, og både band og sanger har tatt navn etter europaveien.[34][35]

Historikk[rediger | rediger kilde]

Strekningen Trondheim–Ålesund–Bergen–Stavanger–Kristiansand ble skiltet E 39 i perioden 19972000. Strekningen Kristiansund–Ålesund–Bergen–Stavanger het tidligere riksvei 1, mens strekningen Stavanger–Kristiansand var E18. Før 1992 var strekningen Ålesund–Bergen–Stavanger skiltet riksvei 14.

Strekningen Instefjord–Oppedal i Gulen kommune fikk i 1992 Vakre vegers pris.

E39 følger til dels samme trasé som Trondhjemske postvei. Til 1867 gikk postveien i ytre Sogn gjennom Hyllestad og Bygstad til Sande. Fra 1858 (da Fylkesbaatane ble opprettet, og det ble båtrute fra Bergen til Vadheim) ble postveien lagt til Vadheim–Sande.[36]

Før 2010[rediger | rediger kilde]

Møre og Romsdal Møre og Romsdal: I 1992 da veien var riksvei 1, åpnet Krifast med to broer og en undersjøisk tunnel. Den nye veien erstattet to ferjesamband.

Rogaland Rogaland: I 1992 åpnet Rennfast nord for Stavanger, inkludert to tunneler på til sammen 10,5 km. Før det gikk riksvei 14 over ferjesambandet Skudeneshavn–Mekjarvik og Karmsund bru.[37]

Vestland Vestland: I 1994 åpnet Nordhordlansbrua som erstattet et ferjesamband. I 2008 åpnet 7 km ny vei, inkludert Nipetunnelen, gjennom Romarheimsdalen, den nye strekningen erstattet et smalt og rasutsatt parti.[38][39]

Vestland Vestland: I 2001 ble trekantsambandet i daværende Hordaland fylke åpnet. Det består av en undersjøisk tunnel og to hengebruer som forbinder Bømlo og Stord med fastlandet i Sveio.

Trøndelag Trøndelag: 30. juni 2005 ble motortrafikkveien mellom Melhus og Orkdal åpnet, med en lengde på 22 km. Strekningen ble finansiert gjennom offentlig–privat samarbeid med en avtale om vedlikehold frem til 2030.[40] Den gamle strekningen ble omklassifisert til fylkesvei 800, og etter 1. januar 2018 fylkesvei 6642.

Agder Agder: I 2006 åpnet ny vei FedaHandeland, 10 km kortere enn før. Strekningen ble finansiert gjennom OPS med en avtale om vedlikehold frem til 2031.[41]

Vei for hest og vogn ved Helgheim kirke langs samme trase som E39.

2010-årene[rediger | rediger kilde]

Agder Agder: Strekningen Osestad–Fardal ved Vigeland i Lindesnes ble åpnet som trefelts vei med midtdeler 31. oktober 2011.

VestlandMøre og Romsdal Vestland og Møre og Romsdal: Etter åpning av Kvivsvegen 22. september 2012, var det en tid to traseer mellom Volda og Eid. Den nye traseen går mellom Volda og Nordfjordeid om Grodås og tilbake langs Hornindalsvatnet (felles trasé med riksvei 15). Den gamle traseen gikk over Folkestad og Bjørkedalen.[42] Hjartåbergtunnelen ved Austefjorden (Volda–Grodås) åpnet i juni 2014. Fylkesvei 651 på nordsiden av Austefjorden ble del av E39 Volda–Grodås etter utbedringer og nye tunneler.[43] Etter at den nye strekningen ble ferdigstilt 2014 fikk den gamle strekningen mellom Volda og Leivdøla bru i Eid ny betegnelse riksvei 651.[44]

Vestland Vestland: Eikåstunnelen med firefelts vei fra Vågsbotn forbi Vikaleitet i Vestland, åpnet for trafikk i 2014. Denne vil senere ikke være på europavei 39 på grunn av Nyborg–Klauvaneset og planlagte Ringvei Øst.

Trøndelag Trøndelag: Ny vei Harangen–Høgkjølen i Orkdal på 10,4 km åpnet for trafikk i 2015.[45][46]

Vestland Vestland: Dregebø–Grytås og Birkeland–Sande nord. Omfattet ny stamvei mellom Vadheim og Sande i Gaular kommune. Veien ble utbedret og lagt om i 2013–2016: ny tunnel langs Øksdalsvatnet, veien ble lagt utenom Sande sentrum med Sandefossen bru over Gaula.[47] Strekningen var smal, og veibanen hadde liten bæreevne, og var dels rasfarlig.[48] Nord for Sande ble den gamle utbedret med fjellskjæring og fyllmasser. Anleggsarbeidet ble igangsatt i 2013 og var ferdig 2016. Strekningen fikk 760 meter ny tunnel, 5 broer og 5 kulverter. Arbeidet omfattet 9 km hovedvei, og kostnaden var 680 millioner kroner.[49] Fylkesvei 610 ble lagt i kulvert under E39 ved Sande og adkomst til E39 skjer på ramper, slik at E39 ikke får kryssende trafikk.[36] Strekningen ble åpnet 27. juni 2016.[50] Traseen forbi Sande sentrum ble skissert som et alternativ i 1898.[36]

Vestland Vestland: Bjørset–Skei, 11 km stamveistandard. Bygging startet i 2017, veien åpnet sommeren 2019.[51][52]

Vestland Vestland: Lavik ferjekai ble bygget om og utvidet i 2015, og det ble satt inn batteridrevet ferje (den første i verden) på Ferjesambandet Lavik–Oppedal. Adkomsten til ferjekaien ble samtidig lagt om utenfor bebyggelsen.[53]

2020-årene[rediger | rediger kilde]

Rogaland motorvei Rogaland: Eiganestunnelen, 4 km firefelts motorvei mellom Scancheholen og Tasta i Stavanger. Åpnet for trafikk 22. april 2020[54][55]

Større ombyggingsplaner[rediger | rediger kilde]

Per 2020 har E39 i Norge rundt 25 kilometer med motorvei, og 26 kilometer med motortrafikkvei. Motorveilengden skal etter planen økes vesentlig utover i 2020-årene. Blant annet anlegges det motorvei mellom Stavanger og Bokn, Os og Bergen og mellom Kristiansand og Mandal. Flere andre strekninger skal etter planen bygges ut til motorvei, blant andre Mandal–Sandnes og Bokn–Os.

Motorveier[rediger | rediger kilde]

Under bygging[rediger | rediger kilde]

Under planlegging[rediger | rediger kilde]

 • Agder motorvei Agder: Kristiansand Ytre Ring (Varoddbroa–Grauthelleren), 11 km firefelts motorvei, fellesstrekning med E18. Mulig byggetid 2026–2029.[64]
 • Agder motorvei Agder: Mandalselva–Herdal (Mandal–Lyngdal øst), 26 km firefelts motorvei. Planlagt byggetid 2023–2026.[65][66]
 • Agder motorvei Agder: Herdal–Røyskår (Lyngdal øst–Lyngdal vest), 10 km firefelts motorvei. Planlagt byggetid 2021–2024.[67]
 • Agder Rogalandmotorvei Agder og Rogaland: Røyskår–Ålgård (Lyngdal vest–Ålgård), 92–96 km firefelts motorvei. Lengde avhenger av hvilken korridor som velges.[68] Kommunedelplan oversendt Samferdselsdepartementet våren 2020 for endelig vedtak. Veien blir trolig bygget etter 2025.[69]
 • Rogaland motorvei Rogaland: Ålgård–Hove, 14 km firefelts motorvei. Under planbehandling.[70]
 • Rogaland motorvei Rogaland: Smiene–Harestad (mellom Eiganestunnelen og Rogfast). 4,5 km firefelts motorvei.[71]
 • Rogaland motorvei Rogaland: Rogfast, firefelts motorvei Harestad–Bokn. 30 km firefelts motorvei under Boknafjorden, inkludert Boknafjordtunnelen. Tunnelen blir 26,7 kilometer lang og 392 meter dyp, og den klart lengste undersjøiske veitunnelen i verden. Forberedende arbeider startet i 2018, men prosjektet stoppet på grunn av stor kostnadsøkning. Regjeringen tar en endelig avgjørelse om prosjektets fremtid i løpet av høsten 2020.[72][73] Se også Ferjefri E39.
 • Rogaland Vestland motorvei Rogaland og Vestland: BoknStord, 70 km firefelts motorvei over Haugalandet til Stord. Planfase.[74]
 • Vestlandmotorvei Vestland: Hordfast (Stord–Os), 55 km firefelts motorvei over Stord, Tysnes og Bjørnafjorden til Os. Reguleringsplanarbeid startet høsten 2020, og er klar i 2022.[75][76] Se også Ferjefri E39.
 • Vestlandmotorvei Vestland: Bergen Ringvei Øst. Forventet vedtatt kommunedelplan i 2020, byggestart mulig i 2025.[77] Vurderes bygget som firefelts motorvei. Består av to hovedalternativer:[78]
 • Møre og Romsdal motorvei Møre og Romsdal: Digernes–Vik: 26–30 km motorvei mellom Ålesund og krysning av Romsdalsfjorden. Veien kan bli aktuell som motortrafikkvei i første omgang.[79] Planlegging pågår.
 • Møre og Romsdal motorvei Møre og Romsdal: Krysning Romsdalsfjorden (Møreaksen): 22 km motorvei mellom Vik og Julbøen.[80] Veien kan bli aktuell som motortrafikkvei i første omgang.[81] Planlegging pågår.
 • Møre og Romsdal motorvei Møre og Romsdal: Julbøen–Molde: 15 km motorvei mellom Møreaksen og Molde sentrum øst. Veien kan bli aktuell som motortrafikkvei, dersom Møreaksen bygges som motortrafikkvei.[82] Planlegging pågår.

Øvrige veistrekninger[rediger | rediger kilde]

Under bygging[rediger | rediger kilde]

 • Vestland Vestland: Myrmel–Lunde, 3,7 km ny veg (stamveistandard). Påbegynt høsten i 2021, ferdig desember 2023.[83]
 • Møre og Romsdal Møre og Romsdal: Lønset–Hjelset: 9,3 km ny veg (stamveistandard). Påbegynt høsten 2021, ferdig i 2023.[84]
 • Møre og Romsdal Trøndelag Møre og Romsdal, og Trøndelag: Leirvika–Renndalen, 4,7 km ny veg, Påbegynt i 2020, ferdig i 2022[85]

Under planlegging[rediger | rediger kilde]

Teistedalstunnelen med forankring for Fedafjorden bru. Kryssingen av Fedafjorden i 2006 ga 20 minutter forkorting av kjøretiden Sandnes–Kristiansand.

Ferjefri E39[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Ferjefri E39

Prosjektet Ferjefri E39 har som mål å erstatte samtlige sju ferjesamband på E39 med broer og tunneler. En eventuell gjennomføring vil omfatte en rekke store og teknologisk krevende fjordkryssinger.[96] Samlet kostnad ble i 2013 anslått til 150 milliarder kroner, senere anslag er på 340 milliarder.[97][98] Med unntak av Rogfast er ingen av delprosjektene vedtatt av Stortinget.

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Alternative veier[rediger | rediger kilde]

Riksvei 3 gjennom Østerdalen (bildet) er den korteste veien mellom Kristiansand og Trondheim.

Alternative veier for å reise mellom to steder langs veien er:

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Ferjestatistikk 2012» (PDF) (PDF). Statens vegvesen. juni 2014. s. 194-195. Arkivert fra originalen (PDF) 5. mars 2016. Besøkt 7. januar 2015. 
 2. ^ «Strekningen på Google Maps». Color Line AS Havnegata 47 4611 Kristiansand S to Leinstrand (norsk). Besøkt 22. februar 2020. 
 3. ^ Fakta om bruer =: Key figures for Norwegian bridges. Oslo: Statens vegvesen. 1996. ISBN 8272074249. 
 4. ^ «Grønt lys for byggingen av verdens lengste og dypeste biltunnel». Tekniks Ukeblad (norsk). 6. oktober 2016. Besøkt 3. mars 2018. 
 5. ^ Norgeskart avlest 3. mars 2018.
 6. ^ a b «Vegkart». www.vegvesen.no. Besøkt 16. juli 2019. 
 7. ^ «Vegen og vi nr. 2 2014» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 3. oktober 2016. Besøkt 3. februar 2021. 
 8. ^ a b «Vegvesenets fergedatabank». Arkivert fra originalen 16. juli 2015. Besøkt 3. februar 2021. 
 9. ^ https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/trafikkdata/trafikkregistreringer lest 16. mai 2020
 10. ^ «Bygger verdas første utsleppsfrie ferje». www.aftenbladet.no. 13. november 2012. Besøkt 21. april 2021. «I tillegg til batteriferja skal Norled driva to konvensjonelle dieseldrivne ferjer i sambandet. Dermed kan frekvensen aukast frå dagens to ferjer med avgang kvar halvtime til tre ferjer og avgang kvart tjuande minutt.» 
 11. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 2. mai 2018. Besøkt 1. mai 2018. 
 12. ^ Nye data på https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/trafikkdata
 13. ^ «Trafikkregistreringer (rapport for Vest-Agder)». Statens vegvesen (norsk). 2017. Besøkt 3. juli 2017. 
 14. ^ a b «Trafikkregistreringer (rapport for Rogaland)». Statens vegvesen (norsk). 2017. Besøkt 3. juli 2017. 
 15. ^ «Trafikkregistreringer (rapport for Hordaland)». Statens vegvesen (norsk). 2017. Besøkt 3. juli 2017. 
 16. ^ NRK (6. november 2019). «Halhjem – Sandvikvåg innstilt». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 20. september 2020. 
 17. ^ Sætre, Jonas (18. juni 2020). «Slik var utsikten frå ferja frå Sandvikvåg i dag. No er sambandet mot Halhjem innstilt. | Fitjarposten» (norsk nynorsk). Besøkt 20. september 2020. 
 18. ^ «E39 i Jølster stengt etter flere jordras - over 150 evakuert». Dagbladet.no (norsk). 30. juli 2019. Besøkt 31. juli 2019. «Veien er stengt til onsdag, etter at store vannmengder, trær og jordras blokkerer veibanen.» 
 19. ^ Helland, Fredrik Johan (21. februar 2020). «E39 stengt etter stort snøskred». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 22. februar 2020. 
 20. ^ «Gikk et ras like utenfor døra: – En vegg av snø». www.vg.no. Besøkt 22. februar 2020. 
 21. ^ «E 39-trafikk nordover må køyre via Svelgen». www.firda.no (norsk). 21. februar 2020. Besøkt 22. februar 2020. 
 22. ^ Helland, Fredrik Johan (22. februar 2020). «Snøskredet flytta bilen langt opp ei skråning». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 22. februar 2020. «Bilen med ein førar i vart flytta mellom 20-30 meter opp i fjellsida, etter at enorme snømassar dundra over E-39 mellom Skei og Bykjelo.» 
 23. ^ Helland, Fredrik Johan (21. februar 2020). «E39 stengt etter stort snøskred». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 22. februar 2020. «Ein bil har blitt teken av snøskred på E39 i Votedalen. To bussar og fleire bilar var sekundar unna å bli tatt av snømassane.» 
 24. ^ «Stort ras på E39». www.firda.no (norsk). 10. desember 2013. Besøkt 31. juli 2019. 
 25. ^ Svarstad, Solveig (25. mars 2018). «Stort snøskred sperrar E39». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 31. juli 2019. «Skredet sperrar heile vegen, og er 50 meter breitt og fem meter høgt. Både E39 ved Skredestranda og riksveg 15 mellom Eid og Stryn er stengde fram til måndag. Ny vurdering er kl. 12 på måndag, melder Vegvesenet.» 
 26. ^ Skovro, Tone Lin Støfring (28. november 2015). «Har opna E39 gjennom Nordfjord». NRK. Besøkt 31. juli 2019. «E39/riksveg 15 ved Skredestranda i Eid vart i 17-tida laurdag ettermiddag opna for trafikk. Vegen hadde då vore stengd i eitt døgn.» 
 27. ^ Otterlei, Simen Sundfjord (5. mars 2015). «Nytt ras i natt – E39 stengt til tirsdag». NRK. Besøkt 31. juli 2019. «– Vi hadde ikke åpnet nå om det ikke hadde vært trygt, sa vegvesenet da E39 ble gjenåpnet etter det store snøraset i Romarheimsdalen. Få timer senere raste det igjen. Nå blir veien stengt til tirsdag.» 
 28. ^ Ese, Britt Kristin (9. mai 2015). «40 millionar til skredsikring i Romarheimsdalen». NRK. Besøkt 31. juli 2019. 
 29. ^ Reite, Terje (16. mars 2010). «Skred skaper kaos i Møre og Romsdal». NRK. Besøkt 31. juli 2019. «Vegen er stengt tre steder, på Ørskogfjellet, på strekningen Måndalen - Våge og gjennom selve Romsdalen mellom Horgheim og Bjorli.» 
 30. ^ «Bilistar innestengt mellom fleire ras». www.firda.no (norsk). 17. januar 2011. Besøkt 31. juli 2019. «Måtte snu for eit fleire hundre meter breitt ras på E39, men møtte på to nye på veg til jobb.» 
 31. ^ Åsnes, Aleksander (3. september 2016). «E39 har opna opp att». NRK. Besøkt 31. juli 2019. «Det er på den splitter nye delen av E39 som opna for berre nokre veker sidan, at raset har gått. På denne vegen er det sett opp nye fangnett som skal hindre slike ras å kome ned i vegbana, men desse netta ligg no flate på bakken i ei strekke på hundre meter. Steinmassane har rett og slett trengd igjennom sperringane.» 
 32. ^ Hjetland, Geir Bjarte (29. januar 2016). «Ryddearbeidet på E39 startar når det lysnar». NRK. Besøkt 31. juli 2019. «Laurdag startar arbeidet med å rydde fjellsida der det gjekk eit steinras på E39 mellom Vadheim og Sande fredag. Ein lastebil vart knust i raset.» 
 33. ^ «Fonnvind kasta bussen ti meter vekk». www.firda.no (norsk). 16. mars 2010. Besøkt 31. juli 2019. «Ein buss har køyrt i grøfta i samband med eit snø- og steinras i Votedalen på E39 mellom Gloppen og Jølster.» 
 34. ^ «Bare Egil Band - Æ39 / E39». Nortabs (norsk). Besøkt 12. juli 2020. 
 35. ^ «E39». Rogalyd. Besøkt 12. juli 2020. 
 36. ^ a b c «116 år skulle det ta». Firda. 29. januar 2014. s. 7. 
 37. ^ «E39 Bokn – Aksdal - Stord Kommunedelplan m/konsekvensutgreiing» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 26. april 2017. Besøkt 4. august 2019. 
 38. ^ «Flaskehalsen i Romarheimsdalen er borte». www.firda.no (norsk). 18. september 2008. Besøkt 31. juli 2019. «Den har vore ein utfordrande del av E39 med mykje kø, ras og vegstengingar. seier Gulen-ordførar og fylkespolitikar Trude Brosvik (KrF).» 
 39. ^ Svendsen, Roy Hilmar (18. september 2008). «Nå er skrekkstrekningen historie». NRK. Besøkt 31. juli 2019. «Smal og dårlig vei har gjort stamveien mellom Hordaland og Sogn og Fjordane til et mareritt for busser og tungtransport, og det er ikke få bilister som har kjent svetten på ryggen i møte med store kjøretøyer, med fjellveggen på ene siden og stup ned i avgrunnen på den andre.» 
 40. ^ OPS-prosjektet E39 Klett-Bårdshaug Arkivert 25. juni 2014 hos Wayback Machine.. Statens vegvesen (17. desember 2010)
 41. ^ OPS-prosjekt E39 Lyngdal-Flekkefjord Arkivert 11. mars 2016 hos Wayback Machine.. Statens vegvesen (17. desember 2010)
 42. ^ Statsråd Navarsete åpner Kvivsvegen (lest 22.09.2012).
 43. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 3. februar 2015. Besøkt 3. februar 2017.  lest 16.9.2014
 44. ^ Vegvesenets vegkart
 45. ^ Nå er E39 åpnet på Høgkjølen nrk.no (2. oktober 2015)
 46. ^ Åpning 2. oktober 2015 E39 Harangen–Høgkjølen Arkivert 10. juli 2016 hos Wayback Machine. Vegvesenet (2. oktober 2015)
 47. ^ Sjursen, Liv Ragnhild Holdhus (27. april 2014). «Denne brua heller åtte prosent». NRK. Besøkt 16. juli 2019. 
 48. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 6. oktober 2014. Besøkt 4. oktober 2014. 
 49. ^ Våre veger, nr 6, 2016, s. 57.
 50. ^ NRK (27. juni 2016). «Opna ni kilometer med ny E39». Besøkt 29. juni 2016. 
 51. ^ «Ferie og fri ferdsel på E39 Bjørset-Skei frå neste veke». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 16. juli 2019. Besøkt 16. juli 2019. 
 52. ^ «Ferie og fri ferdsel på E39 Bjørset-Skei frå neste veke». www.firda.no (norsk). 10. juli 2019. Besøkt 16. juli 2019. 
 53. ^ «Monika og Jens vann fram trass motstand frå vegvesen og kommune». Firda. 8. september 2015. Besøkt 29. juni 2016. 
 54. ^ «Åpningsdatoen bestemt bare for Ryfylketunnelen: Utsatt åpning for Hundvåg- og Eiganestunnelen». Aftenbladet (norsk). 16. september 2019. 
 55. ^ «Norges største veiprosjekt åpnet i Stavanger onsdag». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 13. mai 2020. Besøkt 28. april 2020. 
 56. ^ «E39 Kristiansand vest – Mandal øst | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Arkivert fra originalen 2. juli 2019. Besøkt 16. juli 2019. 
 57. ^ NRK (19. oktober 2019). «Byggingen av nye E39 er i gang». NRK. Besøkt 22. oktober 2019. 
 58. ^ «E39 Mandal øst – Mandal by». Nye Veier AS. oktober 2019. Arkivert fra originalen 22. oktober 2019. Besøkt 22. oktober 2019. 
 59. ^ NRK (17. oktober 2019). «Ferdig før tiden». NRK. Besøkt 22. oktober 2019. 
 60. ^ www.bt.no: «Os-Bergen klar til start»
 61. ^ Reguleringsplan EV39 parsell Svegatjørn-Rådal (pdf) Arkivert 30. desember 2008 hos Wayback Machine.
 62. ^ Konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan for E39 Svagatjørn-Rådal (pdf)[død lenke]
 63. ^ Os-Bergen ett år forsinket
 64. ^ «Nye Veiers prosjekter». Nye Veier (norsk). 2019. Besøkt 15. juli 2019. [død lenke]
 65. ^ «E39 Mandal - Lyngdal øst | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Arkivert fra originalen 16. juli 2019. Besøkt 16. juli 2019. 
 66. ^ «Digital leverandørkonferanse 2020» (PDF). Nye Veier AS. 20. mai 2020. 
 67. ^ «E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Arkivert fra originalen 16. juli 2019. Besøkt 16. juli 2019. 
 68. ^ Statens vegvesen (13. mars 2019). «E39 Lyngdal vest–Ålgård, planbeskrivelse» (PDF). Statlig kommunedelplan med konsekvensutredning Høringsutgave: 8. [død lenke]
 69. ^ «Lyngdal vest–Sandnes, fakta». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 16. juli 2019. Besøkt 16. juli 2019. 
 70. ^ «Fakta». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 16. juli 2019. Besøkt 16. juli 2019. 
 71. ^ «Smiene–Harestad, fakta». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 16. juli 2019. Besøkt 16. juli 2019. 
 72. ^ «Dom over Rogfast kommer seinest 1. oktober: - Vi er inne i et godt spor». www.aftenbladet.no. Besøkt 20. september 2020. 
 73. ^ «Verdens lengste og dypeste tunnel måtte til ny behandling i Stortinget: – Avklaring kommer til høsten». Tu.no (norsk). 13. august 2020. Besøkt 20. september 2020. 
 74. ^ «E39 Bokn–Stord». Statens vegvesen. Besøkt 16. juli 2019. 
 75. ^ «E39 Stord–Os». Statens vegvesen. Besøkt 16. juli 2019. 
 76. ^ «Framdrift». Statens vegvesen. Besøkt 20. september 2020. 
 77. ^ «Framdrift». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 16. juli 2019. Besøkt 16. juli 2019. 
 78. ^ Bergen kommune, Statens vegvesen (24. januar 2019). «E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (Ringveg øst)» (PDF). KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. [død lenke]
 79. ^ «Endrer tilråding for E39 på strekninga Digernes–Vik». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 16. juli 2019. Besøkt 16. juli 2019. 
 80. ^ «E39 Romsdalsfjorden». Statens vegvesen. Besøkt 16. juli 2019. 
 81. ^ «Vegvesenet reduserer kostnadene for Møreaksen med over 40 prosent». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 16. juli 2019. Besøkt 16. juli 2019. 
 82. ^ «E39 Julbøen–Molde» (PDF). Statens vegvesen, Molde kommune. april 2016. Besøkt 16. juli 2019. [død lenke]
 83. ^ «Fakta». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 16. juli 2019. Besøkt 16. juli 2019. 
 84. ^ «Trolig oppstart neste år for E39 Lønset-Hjelset». Statens vegvesen. Besøkt 16. juli 2019. 
 85. ^ a b Odd Helge Innerdal (12. mars 2019). «Velkommen til informasjonsmøte om planlegging og bygging av ny E39 mellom Betna og Stormyra» (PDF). Pdf-presentasjon om prosjektet. [død lenke]
 86. ^ «E39 Flatøy–Eikefettunnelen». Statens vegvesen. Besøkt 16. juli 2019. 
 87. ^ «(+) Eikefet - Romarheim tatt ut av NTP». www.nordhordland.no (norsk). 3. mars 2016. Besøkt 16. juli 2019. 
 88. ^ «Planar». Statens vegvesen (norsk nynorsk). Arkivert fra originalen 16. juli 2019. Besøkt 16. juli 2019. 
 89. ^ Statens vegvesen (Juni 2013). «E39 Langeland–Moskog» (PDF). Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. Revidert i samsvar med vedtak. Arkivert fra originalen (PDF) 27. oktober 2020. Besøkt 16. juli 2019. 
 90. ^ «Vedtekne kommunedelplanar for E39 og Førde sentrum». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 27. oktober 2020. Besøkt 16. juli 2019. 
 91. ^ Lillesvangstu, Rune Fossum (29. februar 2016). «Her er planane for framtidas vegar og tunnelar». NRK. Besøkt 16. juli 2019. 
 92. ^ Fjordingen, Roger Oldeide (1. mars 2019). «– Kan stå ferdig i 2025». smp.no (norsk nynorsk). Besøkt 16. juli 2019. 
 93. ^ «Fakta». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 16. juli 2019. Besøkt 16. juli 2019. 
 94. ^ «E39 Harangen–Thamshamn». Statens vegvesen. Besøkt 16. juli 2019. 
 95. ^ Statens vegvesen (mars 2015). «Forprosjekt for kommunedelplan E39 Harangen–Thamshamn» (PDF). Forprosjekt. Arkivert fra originalen (PDF) 16. juli 2019. Besøkt 28. juli 2021. 
 96. ^ Ferjefri E39, Vegvesenet, lest 4. okt 2014.
 97. ^ «– Kostnadssprekk på veiene et stort demokratisk problem». NRK (norsk). 23.03.2016. Besøkt 26. juni 2017. 
 98. ^ Welde, Morten (10. mai 2016). «Ingen selvfølge at ferjefri E39 bør gjennomføres - Samferdsel». samferdsel.toi.no (norsk). Arkivert fra originalen 29. juli 2018. Besøkt 24. juni 2017. 
 99. ^ E39 Sulafjorden, fjordkrysning
 100. ^ Konsept K10 som er ein del av KVU rapporten for delstrekninga Skei–Volda. Statens vegvesen.
 101. ^ E39 Skei i Jølster – Volda: «Indre trasé» er vald, pressemelding fra Regjeringen 10.06.2014
 102. ^ Google Maps, 3. mars 2018

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]