Europavei 39 (Norge)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Europavei 39 (Norge)
Riksvei E 39.svg
{{{navn}}}
E39 gjennom Våtedalen
Strekning
TrondheimKristiansand

Alternativt kart

Europavei 39 (Norge)
Stamveier Norge.svg

E39 gjennom Norge
Map E39 (Norway).svg
E39 gjennom fylkene
Data
Lengde1140 km (inkl ferger)
- motorvei21 km
Statusriksvei
FergerHalsa–Kanestraum 5,4 km[1]
Molde–Vestnes 11,5 km
Festøya–Solavågen 4,4 km
Lote–Anda 2,1 km
Lavik–Oppedal 5,1 km
Halhjem–Sandvikvåg 21,7 km
Mortavika–Arsvågen 9,2 km
Tilstøtende riksveier
Riksvei E 6.svg Riksvei E 16.svg Riksvei E 18.svg Riksvei E 134.svg Riksvei E 136.svg
Riksvei 5.svg Riksvei 13.svg Riksvei 15.svg Riksvei 44.svg Riksvei 70.svg Riksvei 509.svg Riksvei 555.svg Riksvei 580.svg Riksvei 651.svg
Restriksjoner
Bomstasjoner13

Europavei 39 (E 39, også kalt Kyststamveien) er en norsk riksvei som går mellom Trondheim og Kristiansand. Veien er del av europavei 39 som også har en strekning i Danmark.

Veien starter i nord ved Klettkrysset i Trøndelag der den møter europavei 6. Fra Klett løper den vestover og sørover gjennom Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland til den ender i Kristiansand i Vest-Agder.

Europavei 39 har sju ferjeoverfarter i Norge, alle disse er blant landets 20 mest traffikerte. Samtlige ferjestrekninger planlegges erstattet med bruer og tunneler, gjennom veiprosjektet Ferjefri E39. E39 har omkring 90 tunneler, og over 6 prosent av veiens samlede lengde er i tunnel. Flere ferjesamband har tidligere blitt erstattet av bruer og tunneler. Rennfast ga i 1992 fastlandsforbindelse til øyene i Boknafjorden og inngår i E39. Nordhordlandsbrua fra 1994 og fjordkryssingene i forbindelse med Krifast fra 1992 omfatter flytebruer, de eneste i Norge.[2] Bømlafjordtunnelen er veiens dypeste punkt 262,4 muh. og var verdens nest dypeste da den åpnet, i Romarheimsdalen går veien opp i 400 m.o.h. (ved fylkesgrensen).[3] Når Rogfast er ferdig vil dypeste punkt være 390 muh.[4]

De mest trafikkerte strekningene på E39 (ved Bergen og ved Stavanger) hadde i 2012 over 60 000 kjøretøyer i døgnet i gjennomsnitt, mens de minst trafikkerte strekningene (Nordmøre samt Sogn og Fjordane) hadde 1000 til 1500 kjøretøyer.[5]

Strekningen[rediger | rediger kilde]

Hele traseen fra nord mot sør:

KlettOrkangerVinjeøraLiabøHalsa ferge KanestraumKrifastBatnfjordsøraMolde ferge VestnesSjøholtSpjelkavik (Ålesund) – Solavågen ferge FestøyaØrstaVoldaGrodåsNordfjordeidLote ferge AndaSandaneFørdeLavik ferge Ytre OppedalInstefjordKnarvikBergenOsHalhjem ferge SandvikvågStordLeirvikSveioAksdalBoknArsvågen ferge MortavikaRennesøyRandabergStavangerSandnesVikesåHellelandFlekkefjordLyngdalMandalKristiansand.

Ferjer[rediger | rediger kilde]

Tabellen viser ferjestrekninger på E39 med trafikktall fra 2012[6], 2014[7] og 2016[7], sammenstilt av Statens vegvesen. Tallet som oppgis er gjennomsnittlig døgntrafikk med alle typer kjøretøy.

Forbindelse Lengde
meter
Overfartstid
minutter
Antall
ferjer
Kjøretøy ÅDT Passasjerer
ÅDT 2014
2012 2016
Mortavika – Arsvågen 9240 25 3 3733 4125 4876
Halhjem – Sandvikvåg 21 700 40 3 2513 2656 3497
Molde – Vestnes 11520 35 4 2125 2291 2417
Festøya – Solavågen 4440 20 2 1581 1788 1620
Lavik – Oppedal 5100 20 3 1466 1600 1777
Lote – Anda 2100 10 1 1331 1317 1090
Halsa – Kanestraum 5430 20 3 946 1230 1084

Annen trafikk[rediger | rediger kilde]

Trafikktall for 2017[8]
Sted Kjøretøy/døgn % tungtrafikk Merknad
Eikåstunnelen 24 800 12 %
Nordhordlandsbrua 17 600 10 %
Ostereidet 3 860 13 % Tall for juli omlag 4500
Nipetunnelen 2 100 16 % Tall for juli omlag 3000
Førde 12 000 8 %
Vassenden 3 100 16 %
Byrkjelo 2 800 18 % Tallene for juli dobbelt av januar
Kvivstunnelen 1 700 14 % Tallene for juli dobbelt av januar
Ørsta/Volda lufthamn, Hovden 9 500 10 %
Blindheimstunnelen 21 500 7,5 % tall for 2016
Ørskogfjellet 4 000 20 %
Lønset (Molde) 5 800 13,7 %
Gjemnessundbrua 3 200 18 %
Vinjeøra 1 200 13 % Tall for 2016
Brekktunnelen 12 000 11,6 %

Historikk[rediger | rediger kilde]

Strekningen Trondheim–Ålesund–Bergen–Stavanger–Kristiansand ble skiltet E 39 i 2000. Strekningen Kristiansund–Ålesund–Bergen–Stavanger het tidligere Riksvei 1, mens strekningen Stavanger–Kristiansand var E18. Før 1992 var strekningen Ålesund–Bergen–Stavanger skiltet Riksvei 14.

Strekningen Instefjord–Oppedal i Gulen kommune fikk i 1992 Vakre vegers pris.

E39 følger til dels samme trasé som Trondhjemske postvei. Til 1867 gikk postveien i ytre Sogn gjennom Hyllestad og Bygstad til Sande. Fra 1858 (da Fylkesbaatane ble opprettet, og det ble båtrute fra Bergen til Vadheim) ble postveien lagt til Vadheim–Sande.[9]

Før 2010[rediger | rediger kilde]

Møre og Romsdal I 1992 da veien var riksvei 1, åpnet Krifast, to broer og en undersjøisk tunnel erstattet to ferjesamband. Rogaland Samme år åpnet Rennfast nær Stavanger, inkludert to tunneler på til sammen 10,5 km. Hordaland I 1994 åpnet Nordhordlansbrua som erstattet ett ferjesamband.

Hordaland I 2001 ble trekantsambandet i Hordaland åpnet. Det består av en undersjøisk tunnel og to hengebruer som forbinder Bømlo og Stord med fastlandet i Sveio.

Sør-Trøndelag 30. juni 2005 ble motortrafikkveien mellom Melhus og Orkdal åpnet, med en lengde på 22 km. Strekningen ble finansiert gjennom offentlig–privat samarbeid med en avtale om vedlikehold frem til 2030.[10] Den gamle strekningen ble omklassifisert til fylkesvei og hette fylkesvei 800, siden 1. januar 2018 fylkesvei 6642.

Vest-Agder I 2006 åpnet ny vei FedaHandeland, 10 km kortere enn før. Strekningen ble finansiert gjennom OPS med en avtale om vedlikehold frem til 2031.[11]

Vei for hest og vogn ved Helgheim kirke langs samme trase som E39.

Etter 2010[rediger | rediger kilde]

Vest-Agder Delstrekningen Osestad–Fardal av trefelts motortrafikkvei ved Vigeland i Lindesnes ble åpnet 31. oktober 2011.

Sogn og FjordaneMøre og Romsdal Etter åpning av Kvivsvegen 22. september 2012 var det en tid to traseer mellom Volda og Eid. Den nye traseen går mellom Volda og Nordfjordeid om Grodås og tilbake langs Hornindalsvatnet (felles trasé med riksvei 15). Den gamle traseen gikk over Folkestad og Bjørkedalen.[12] Hjartåbergtunnelen ved Austefjorden (Volda-Grodås) åpnet i juni 2014. Fylkesvei 651 på nordsiden av Austefjorden ble del av E39 Volda-Grodås etter utbedringer og nye tunneler.[13] Etter at den nye strekningen ble ferdigstilt 2014 fikk den gamle strekningen mellom Volda og Leivdøla bru i Eid ny betegnelse riksvei 651.[14]

Hordaland Eikåstunnelen med firefelts vei fra Vågsbotn forbi Vikaleitet i Hordaland, åpnet for trafikk i 2014. Denne vil senere ikke være på europavei 39 på grunn av Nyborg-Klauvaneset.

Sør-Trøndelag Ny vei Harangen–Høgkjølen i Orkdal på 10,4 km åpnet for trafikk i 2015.[15][16]

Sogn og Fjordane Mellom Vadheim og Sande i Gaular kommune ble veien utbedret og lagt om i 2013–2016: ny tunnel langs Øksdalsvatnet, veien ble lagt utenom Sande sentrum med bro over Gaula («Sandefossen bru»[17]). Strekningen var smal og veibanen hadde liten bæreevne, og var dels rasfarlig.[18] Nord for Sande ble den gamle utbedret med fjellskjæring og fyllmasser. Anleggsarbeidet ble igangsatt i 2013, og var ferdig 2016. Strekningen fikk 760 meter ny tunnel, 5 broer og 5 kulverter, arbeidet omfattet 9 km hovedvei. Samlet kostnad var 680 millioner kroner[19] Fylkesvei 610 ble lagt i kulvert under E39 ved Sande og adkomst til E39 skjer på ramper slik at E39 ikke får kryssende trafikk.[9] Strekningen ble åpnet 27. juni 2016.[20] Traseen forbi Sande sentrum ble skissert som et alternativ i 1898.[9]

Sogn og Fjordane Lavik ferjekai ble bygget om og utvidet i 2015 og det ble satt inn batteridrevet ferje (den første i verden) på Ferjesambandet Lavik–Oppedal. Adkomsten til ferjekaien ble samtidig lagt om utenfor bebyggelsen.[21]

Større ombyggingsplaner[rediger | rediger kilde]

54,7 km av europavei 39 består av motorveier og motortrafikkveier, men lengden vil øke kraftig de neste årene. Blant annet skal det bygges firefelts motorvei på strekningen mellom Kristiansand og Sandnes, og videre fra Stavanger og opp til Haugalandet. E39 planlegges videre med fire felt over Haugalandet og Stord og til Os sør før Bergen. Strekningen Os–Rådal er under utbygging til firefelts motorvei.

Prosjekter under bygging[rediger | rediger kilde]

Sognefjorden–Skei[rediger | rediger kilde]

På strekningen Hordaland grense til Skei i Jølster skal veien legges om eller utbedres de kommende årene (opplysninger 2014).[26]

 • Strekningen Bogstunnelen via Vadheim til grense Gaular kommune: Veien har varierende bredde og tilfredsstiller ikke gjeldende krav, strekningen planlegges.[27]
 • Ved Myrmel–Lunde er 2 km svingete, smal og svak veibane med dels 60 km/t fartsgrense, utbedring planlegges.[28]
 • På strekningen Langeland–Moskog planlegges ny veilinje gjennom/forbi Førde.
 • En 11 km lang strekning Bjørset–Skei er planlagt utbedret.

Prosjekter under planlegging[rediger | rediger kilde]

Teistedalstunnelen med forankring for Fedafjorden bru. Kryssingen av Fedafjorden i 2006 ga 20 minutter forkorting av kjøretiden Sandnes-Kristiansand

Foreslåtte prosjekter[rediger | rediger kilde]

Ferjefri E39[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Ferjefri E39

Prosjektet Ferjefri E39 har som mål å erstatte samtlige sju ferjesamband på strekningen med broer og tunneler. En eventuell gjennomføring vil omfatte en rekke store og teknologisk krevende fjordkryssinger.[29] Samlet kostnad ble i 2013 anslått til 150 milliarder kroner, senere anslag er på 340 milliarder.[30][31] Med unntak av Rogfast er ingen av delprosjektene vedtatt av Stortinget.

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Alternative veier[rediger | rediger kilde]

Riksvei 3 gjennom Østerdalen (bildet) er den korteste veien mellom Kristiansand og Trondheim.

Alternative veier for å reise mellom to steder langs veien er:

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Ferjestatistikk 2012» (PDF) (PDF). Statens vegvesen. juni 2014. s. 194-195. Besøkt 7. januar 2015. 
 2. ^ Fakta om bruer =: Key figures for Norwegian bridges. Oslo: Statens vegvesen. 1996. ISBN 8272074249. 
 3. ^ Norgeskart avlest 3. mars 2018.
 4. ^ «Grønt lys for byggingen av verdens lengste og dypeste biltunnel». Tekniks Ukeblad (norsk). 6. oktober 2016. Besøkt 3. mars 2018. 
 5. ^ Statens vegvesen (2012). Ferjefri E39. Hovedrapport. Statens vegvesen. 
 6. ^ Vegen og vi nr. 2 2014
 7. ^ a b Vegvesenets fergedatabank
 8. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 2. mai 2018. Besøkt 1. mai 2018. 
 9. ^ a b c «116 år skulle det ta». Firda. 29. januar 2014. s. 7. 
 10. ^ OPS-prosjektet E39 Klett-Bårdshaug. Statens vegvesen (17. desember 2010)
 11. ^ OPS-prosjekt E39 Lyngdal-Flekkefjord. Statens vegvesen (17. desember 2010)
 12. ^ Statsråd Navarsete åpner Kvivsvegen (lest 22.09.2012).
 13. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 3. februar 2015. Besøkt 3. februar 2017.  lest 16.9.2014
 14. ^ Vegvesenets vegkart
 15. ^ Nå er E39 åpnet på Høgkjølen nrk.no (2. oktober 2015)
 16. ^ Åpning 2. oktober 2015 E39 Harangen–Høgkjølen Vegvesenet (2. oktober 2015)
 17. ^ https://www.nrk.no/sognogfjordane/slik-ligg-dei-an-med-nye-e39-1.11681136
 18. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39dregebosande/Fakta
 19. ^ Våre veger, nr 6, 2016, s. 57.
 20. ^ NRK (27. juni 2016). «Opna ni kilometer med ny E39». Besøkt 29. juni 2016. 
 21. ^ «Monika og Jens vann fram trass motstand frå vegvesen og kommune». Firda. 8. september 2015. Besøkt 29. juni 2016. 
 22. ^ www.bt.no: «Os-Bergen klar til start»
 23. ^ Reguleringsplan EV39 parsell Svegatjørn-Rådal (pdf) Arkivert 30. desember 2008 hos Wayback Machine.
 24. ^ Konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan for E39 Svagatjørn-Rådal (pdf)[død lenke]
 25. ^ Os-Bergen ett år forsinket
 26. ^ Hordaland grense - Skei, Statens vegvesen, lest 4.10.2014.
 27. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39bogstunnelengaular/Fakta
 28. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39myrmellunde/Fakta
 29. ^ Ferjefri E39, Vegvesenet, lest 4. okt 2014.
 30. ^ «– Kostnadssprekk på veiene et stort demokratisk problem». NRK (norsk). 23.03.2016. Besøkt 26. juni 2017. 
 31. ^ Welde, Morten (10. mai 2016). «Ingen selvfølge at ferjefri E39 bør gjennomføres - Samferdsel». samferdsel.toi.no (norsk). Besøkt 24. juni 2017. 
 32. ^ E39 Sulafjorden, fjordkrysning
 33. ^ Konsept K10 som er ein del av KVU rapporten for delstrekninga Skei–Volda. Statens vegvesen.
 34. ^ E39 Skei i Jølster – Volda: «Indre trasé» er vald, pressemelding fra Regjeringen 10.06.2014
 35. ^ Google Maps, 3. mars 2018

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]