Europavei 39 (Sogn og Fjordane)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Europavei 39 (Sogn og Fjordane)
Riksvei E 39.svg
Strekning
Kvivstunnelen, HornindalJernfjelltunnelen, Gulen
Data
Lengde224 km
Statusriksvei
FergerLote–Anda 2,1 km
Lavik–Oppedal 5,1 km
Tilstøtende riksveier
Riksvei 5.svg Riksvei 15.svg Riksvei 651.svg
Restriksjoner
BomstasjonerFørdepakken

Europavei 39 i Sogn og Fjordane er et delstykke av europavei 39 med en lengde på 224 km, veien går mellom fylkesgrensen mot Møre og Romsdal og fylkesgrensen mot Hordaland.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Før 1992 var det riksvei 14, og 1992-2000 var det riksvei 1 på dagens vei E39 gjennom Sogn og Fjordane (Nordfjordeid-Folkestad, ikke Kvivsvegen).

Mellom Vadheim og Sande i Gaular kommune ble veien utbedret og lagt om i 2013–2016: ny tunnel langs Øksdalsvatnet, veien ble lagt utenom Sande sentrum med bro over Gaula («Sandefossen bru»[1]). Strekningen var smal og veibanen hadde liten bæreevne, og var dels rasfarlig.[2] Nord for Sande ble den gamle utbedret med fjellskjæring og fyllmasser. Anleggsarbeidet ble igangsatt i 2013, og var ferdig 2016. Strekningen fikk 760 meter ny tunnel, 5 broer og 5 kulverter, arbeidet omfattet 9 km hovedvei. Samlet kostnad var 680 millioner kroner[3] Fylkesvei 610 ble lagt i kulvert under E39 ved Sande og adkomst til E39 skjer på ramper slik at E39 ikke får kryssende trafikk.[4] Strekningen ble åpnet 27. juni 2016.[5] Traseen forbi Sande sentrum ble skissert som et alternativ i 1898.[4]

Lavik ferjekai ble bygget om og utvidet i 2015 og det ble satt inn batteridrevet ferje (den første i verden) på Ferjesambandet Lavik–Oppedal. Adkomsten til ferjekaien ble samtidig lagt og utenfor bebyggelsen.[6]

Prosjekter[rediger | rediger kilde]

På strekningen mellom Skei i Jølster og grensen mot Hordaland skal veien legges om eller utbedres de kommende årene (opplysninger fra 2014).[7]

 • Strekningen Bogstunnelen via Vadheim til grense Gaular kommune: Veien har varierende bredde og tilfredsstiller ikke gjeldende krav, strekningen planlegges.[8]
 • Ved Myrmel-Lunde er 2 km svingete, smal og svak veibane med dels 60 km/t fartsgrense, utbedring planlegges.[9]
 • På strekningen Langeland-Moskog planlegges ny veilinje gjennom/forbi Førde.
 • En 11 km lang strekning Bjørset-Skei ble påbegynt i 2017, og skal etter planen være ferdigstilt sommeren 2019.

Det er foreslått at E39 flyttes fra dagens trasé via Anda-Lote til konsept K10[10] som innebærer bygging av tunnel under Utvikfjellet og bru over Nordfjorden mellom Svarstad og Frøholm med vei videre til Hornindal og Volda via Kvivsvegen.[11]

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Videre forbindelse: Europavei 39 (Møre og Romsdal)

Sogn og Fjordane våpen.svg Sogn og Fjordane fylke[rediger kilde]

Storelvbrua i Hornindal, kryss med Fv 60 i bakgrunnen

Hornindal

Kvivsvegen

 •  
60 Uten navn fra Lønsøyane til Riksvei E 39.svg i Ålesund, erstattet av E39 til Hola/Kjøs bru
Grodås
 •  
Fv664 Ytrehornsvegen fra Grodås til Otterdal

Sanden
Svorastranda

Kjøsastranda

 • info Kongsvik
 • info Kjøs
 •  
Riksvei 15.svg Nordfjordvegen fra Hola/Kjøs bru mot 60 i StrynRiksvei E 6.svg Otta i Sel, felles trasé til Nordfjordeid i Eid (E39 svinger i krysset)
Veiplan2x.png E39 planlegges i fremtiden gå omtrent som dagens Rv15/Rv 60 Kjøs–Byrkjelo men langs ny bro bru over Nordfjorden og nye tunnel tunneler[14]
 • info Kjøs bru

Nordfjordvegen

Eid

Nordfjordvegen

 • info Furneset
 •  
Fv663 Norsvegen fra Nor til Skipenes
 • info Nor bru
 • bru Nor bru (Eidselva, 27 m)
Mogrenda
 •  
Fv664 Heggjabyda fra Fossebakken til Navelsaker
 •  
Riksvei 651.svg Stigedalsvegen fra Hjelle bru mot ferge Folkestad–Volda i Volda, ny og gammel trasé møtes
Nordfjordeid
 • Rundkjøring
Skulevegen fra Myklebust til Sjukehusvegen
Rådhusvegen til Fv662 Eid rådhus
 • Rundkjøring
Riksvei 15.svg Nordfjordvegen fra Nordfjordeid mot 616 617 Måløy i Vågsøy
Kv Sjukehusvegen til Nordfjord sjukehus
(E39 svinger i krysset)

Lotevegen

 • Rundkjøring
Fv662 Rådhusvegen fra Nordfjordeid mot Torheim
Rådhusvegen til Myklebust
 • bru Skipenes bru (Eidselva, 40 m)
 •  
Fv663 Norsvegen fra Skipenes til Nor (5,3 km)
Anda-Lote over Nordfjorden
 • info Lote
 •  
Fv698 Panoramavegen fra Lote mot Riksvei 15.svg Bleksvingen i Stryn

Gloppen
Vereide - rekonstruksjon av gravrøys ved E39

Andavegen

under forlenget rullebane[15]

 •  
Fv699 Andavegen fra Hjelmeset til Norwegian-road-sign-771.0.svg Sandane lufthamn, Anda (0,4 km)
 •  
Fv700 Nordstrandsvegen fra Andenes til 615 Sandane (8,2 km)
 • bru Andenes bru (over Fv700, 26 m)
 • bru Vereide bru II (over kommunal veg, 25 m)
 •  
Kv Ryssfjærevegen fra Vereide til Ryssfjæra
 •  
Kommunal vei Øvre Nordstranda mot Fv700 Korsvika
 • bru Austreim bru II (over kommunal veg, 23 m)
Sandane
 •  
Kv Fjellbygdevegen fra Austrheim til Solheim
 •  
Kv Austrheimsbakken til Fv700 Øyrane
 •  
615 Breimsvegen fra Sandane mot Riksvei 5.svg i Flora

Breimsvegen

 •  
Fv696 Kandalsvegen fra Vassenden mot 615 Storebrua (5,6 km)
Ved Reed i Gloppen
Skei i Jølster
Ved Movatnet i Førde
 • info Gullkista
 • info Breimsvatnet
Re
 •  
Fv692 Bygdavegen  fra Hetle bru til 60 Øvreset (4,2 km)
 •  
Fv694 Årdalsvegen fra Reed til Årdal
 •  
Fv695 Skuggesida fra Jordanger til Byrkjelo gård og mot Fv694 Seime bru
Byrkjelo
 •  
60 Fjellvegen fra Byrkjelo mot Riksvei 15.svg i Stryn
 •  
Fv695 Skuggesida fra Byrkjelo gård mot Jordanger
 • info Bergheimsvatnet

Jølster

Jølstravegen

 • info Våtedalen
 • bru Våtedal bru (Votedalselva, 28 m)
 •  
Fv453 Stardalen fra Klakegg til Fonn (13,8 km)
Veiarbeid Utbedring bygges Skei–Bjørset 11 km, klar sommeren 2019[16]
Skei
 • Rundkjøring
Riksvei 5.svg Uten navn fra Skei via Riksvei 55.svg Sogndal til Riksvei E 16.svg i Lærdal
felles trasé til Førde (E39 svinger i krysset)
 • info Helgheim
 •  
Fv454 Uten navn fra Ålhus til Indrebø og tilbake (5,7 km)
 • bru Hegernes bru (Hegreneselva, 24 m)
 • info Svidalsneset
Vassenden
 •  
Fv451 Nikolai Astrups veg fra Vassenden til Riksvei 5.svg Kjøsnes (22,6 km)

Førde

Uten navn

 •  
13 Uten navn fra Moskog til Riksvei 13.svg Riksvei 55.svg Dragsvik i Balestrand
Farsund
 • bru Farsund bru (Bergavatnet, 94 m)

Brulandsvegen

 •  
Fv482 Sundsdalen fra Sunde til Masdal (7,0 km)
Førde
 • Rundkjøring
Fv484 Kronborgvegen fra Krohnborg mot Fv481 Slåttene og mot Grimeland

Hafstadvegen

 • Rundkjøring
Hafstad
 • Rundkjøring
Riksvei 5.svg Naustdalsvegen fra Førde mot Florø i Flora
 •  
609 Steinavegen fra Førde mot ferge Eikenes i Askvoll

Halbrendslia

Gaular

Uten navn

Utkragingsbro mellom Sande og Vadheim der også E39 går.
 •  
57 Uten navn fra Espeland mot Riksvei E 39.svg i Lindås i Hordaland
Veiplan2x.png Utbedring planlegges Lunde–Myrmel (3,7 km) med ny tunnel tunnel (1 km)[17]
 •  
610 Førdevegen via Sande sentrum mot 13 Eldalsosen
 •  
Arm Uten navn 
 • Rundkjøring
610 Bygstadvegen mot Sande sentrum
610 Uten navn til 57 Osen bru
 • bru Sande bru (over Fv610, 30 m)
Lavik fergekai

Høyanger
Oppedal fergekai i Gulen

Vadheimsvegen

Veiplan2x.png Utbedring planlegges Gaular grense–Bogstunnelen med ny tunnel tunnel (4,2 km) forbi Vadheim og Veikryss ramper ved Bogen[19]
 • info Ytredal
 •  
55 Kyrkjebøvegen fra Vadheim mot Riksvei 13.svg Riksvei 55.svg Dragsvik i Balestrand

Lavikvegen

 •  
Fv93 Guddalsvegen fra Dyrnesllia mot 57 Nautsund i Fjaler
 • tunnel Bogen sør skredoverbygg (50 m)
 •  
Kv Avsnesstrand fra Milevollen til Afsneset
 •  
Kv Gammel E39 fra Indre Vikane til Mjellelia
 • bru Ystedalen bru (over bekk, 20 m)
 •  
Kv Indre Torvundsvegen til Indre Torvund
 • info Hageneset
 •  
607 Hellebøstranda fra Lavik mot 57 i Hyllestad
 • bru Kvamsneset bru (elv fra Vasslitjørna, 20 m)
Veiplan2x.png bro Bru over Sognefjorden vurderes.[20]

Gulen

Sognevegen

 •  
Fv8 Sørsidevegen fra Oppedal til Fv92 Hest i Høyanger
 • info Skrikebergtunnelen
 • bru Storelva bru (Storelva, 28 m)
 •  
Fv1 Sognefjordvegen fra Instefjord, via gamle Brekke ferjekai til 57 Rutledal
 •  
Fv5 Kringlevegen fra Kringla til fylkesgrensen ved Geirevatnet (1,5 km) → Fv379 (Hordaland) til 570 Mollandseid i Masfjorden

Videre forbindelse: Europavei 39 (Hordaland)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ https://www.nrk.no/sognogfjordane/slik-ligg-dei-an-med-nye-e39-1.11681136
 2. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39dregebosande/Fakta
 3. ^ Våre veger, nr 6, 2016, s. 57.
 4. ^ a b «116 år skulle det ta». Firda. 29. januar 2014. s. 7. 
 5. ^ NRK (27. juni 2016). «Opna ni kilometer med ny E39». Besøkt 29. juni 2016. 
 6. ^ «Monika og Jens vann fram trass motstand frå vegvesen og kommune». Firda. 8. september 2015. Besøkt 29. juni 2016. 
 7. ^ Hordaland grense - Skei, Statens vegvesen, lest 4.10.2014.
 8. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39bogstunnelengaular/Fakta
 9. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39myrmellunde/Fakta
 10. ^ Konsept K10 som er ein del av KVU rapporten for delstrekninga Skei-Volda. Statens vegvesen.
 11. ^ E39 Skei i Jølster – Volda: «Indre trasé» er vald, pressemelding fra Regjeringen 10.06.2014
 12. ^ E39 Kvivsvegen – knyter folk saman – Statens vegvesen.
 13. ^ Omtalt som «Storelvabrua» reguleringsplanen, «Kvivsbrua» er foreslått som alternativ (Fjordingen, 22. februar 2012, s.13).
 14. ^ E39 Byrkjelo–Grodås
 15. ^ «- Kutt flyplassar og bruk pengane på veg». Sunnmørsposten, 28. november 2014
 16. ^ E39 Bjørset–Skei
 17. ^ E39 Myrmel–Lunde
 18. ^ Firda, 6. august 2014, s. 6.
 19. ^ E39 Bogstunnelen-Gaular grense
 20. ^ E39 Kryssing av Sognefjorden (KVU)