Europavei 39 (Sogn og Fjordane)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Europavei 39 (Sogn og Fjordane)
Stamvei E39.svg
Strekning
Kvivstunnelen, HornindalJernfjelltunnelen, Gulen
Data
Lengde224 km
Statusriksvei
FergerLote–Anda 2,1 km
Lavik–Oppedal 5,1 km
Tilstøtende riksveier
Riksvei 5.svg Riksvei 15.svg Riksvei 651.svg
Restriksjoner
BomstasjonerFørdepakken

Europavei 39 i Sogn og Fjordane er et delstykke av europavei 39 med en lengde på 224 km, veien går mellom fylkesgrensen mot Møre og Romsdal og fylkesgrensen mot Hordaland.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Før 1992 var det riksvei 14, og 1992-2000 var det riksvei 1 på dagens vei E39 gjennom Sogn og Fjordane (Nordfjordeid-Folkestad, ikke Kvivsvegen).

Mellom Vadheim og Sande i Gaular kommune ble veien utbedret og lagt om i 2013–2016: ny tunnel langs Øksdalsvatnet, veien ble lagt utenom Sande sentrum med bro over Gaula («Sandefossen bru»[1]). Strekningen var smal og veibanen hadde liten bæreevne, og var dels rasfarlig.[2] Nord for Sande ble den gamle utbedret med fjellskjæring og fyllmasser. Anleggsarbeidet ble igangsatt i 2013, og var ferdig 2016. Strekningen fikk 760 meter ny tunnel, 5 broer og 5 kulverter, arbeidet omfattet 9 km hovedvei. Samlet kostnad var 680 millioner kroner[3] Fylkesvei 610 ble lagt i kulvert under E39 ved Sande og adkomst til E39 skjer på ramper slik at E39 ikke får kryssende trafikk.[4] Strekningen ble åpnet 27. juni 2016.[5] Traseen forbi Sande sentrum ble skissert som et alternativ i 1898.[4]

Lavik ferjekai ble bygget om og utvidet i 2015 og det ble satt inn batteridrevet ferje (den første i verden) på Ferjesambandet Lavik–Oppedal. Adkomsten til ferjekaien ble samtidig lagt og utenfor bebyggelsen.[6]

Prosjekter[rediger | rediger kilde]

På strekningen mellom Skei i Jølster og grensen mot Hordaland skal veien legges om eller utbedres de kommende årene (opplysninger fra 2014).[7]

 • Strekningen Bogstunnelen via Vadheim til grense Gaular kommune: Veien har varierende bredde og tilfredsstiller ikke gjeldende krav, strekningen planlegges.[8]
 • Ved Myrmel-Lunde er 2 km svingete, smal og svak veibane med dels 60 km/t fartsgrense, utbedring planlegges.[9]
 • På strekningen Langeland-Moskog planlegges ny veilinje gjennom/forbi Førde.
 • En 11 km lang strekning Bjørset-Skei ble påbegynt i 2017, og skal etter planen være ferdigstilt sommeren 2019.

Det er foreslått at E39 flyttes fra dagens trasé via Anda-Lote til konsept K10[10] som innebærer bygging av tunnel under Utvikfjellet og bru over Nordfjorden mellom Svarstad og Frøholm med vei videre til Hornindal og Volda via Kvivsvegen.[11]

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Videre forbindelse: Europavei 39 (Møre og Romsdal)

Sogn og Fjordane våpen.svg Sogn og Fjordane fylke[rediger kilde]

Storelvbrua i Hornindal, kryss med Fv 60 i bakgrunnen

Hornindal

Kvivsvegen

 •  
60 Uten navn fra Lønsøyane til Stamvei E39.svg i Ålesund, erstattet av E39 til Hola/Kjøs bru
Grodås
 •  
Fv664 Ytrehornsvegen fra Grodås til Otterdal

Sanden
Svorastranda

Kjøsastranda

 • info Kongsvik
 • info Kjøs
 •  
Riksvei 15.svg Nordfjordvegen fra Hola/Kjøs bru mot 60 i StrynStamvei E6.svg Otta i Sel, felles trasé til Nordfjordeid i Eid (E39 svinger i krysset)
Veiplan2x.png E39 planlegges i fremtiden gå omtrent som dagens Rv15/Rv 60 Kjøs–Byrkjelo men langs ny bro bru over Nordfjorden og nye tunnel tunneler[14]
 • info Kjøs bru

Nordfjordvegen

Eid

Nordfjordvegen

 • info Furneset
 •  
Fv5745 Norsvegen fra Nor til Skipenes
 • info Nor bru
 • bru Nor bru (Eidselva, 27 m)
Mogrenda
 •  
Fv664 Heggjabyda fra Fossebakken til Navelsaker
 •  
Riksvei 651.svg Stigedalsvegen fra Hjelle bru mot ferge Folkestad–Volda i Volda, ny og gammel trasé møtes
Nordfjordeid
 • Rundkjøring
Skulevegen fra Myklebust til Sjukehusvegen
Rådhusvegen til Fv5746 Eid rådhus
 • Rundkjøring
Riksvei 15.svg Nordfjordvegen fra Nordfjordeid mot 616 617 Måløy i Vågsøy
Kv Sjukehusvegen til Nordfjord sjukehus
(E39 svinger i krysset)

Lotevegen

 • Rundkjøring
Fv5746 Rådhusvegen fra Nordfjordeid mot Torheim
Rådhusvegen til Myklebust
 • bru Skipenes bru (Eidselva, 40 m)
 •  
Fv5745 Norsvegen fra Skipenes til Nor (5,3 km)
Anda-Lote over Nordfjorden
 • info Lote
 •  
Fv5742 Panoramavegen fra Lote mot Riksvei 15.svg Bleksvingen i Stryn

Gloppen
Vereide - rekonstruksjon av gravrøys ved E39

Andavegen

under forlenget rullebane[15]

 •  
425 Andavegen fra Hjelmeset til Norwegian-road-sign-771.0.svg Sandane lufthamn, Anda (0,4 km)
 •  
Fv5731 Nordstrandsvegen fra Andenes til 615 Sandane (8,2 km)
 • bru Vereide bru II (over kommunal veg, 25 m)
 •  
Kv Ryssfjærevegen fra Vereide til Ryssfjæra
 •  
Kommunal vei Øvre Nordstranda mot Fv5731 Korsvika
 • bru Austreim bru II (over kommunal veg, 23 m)
Sandane
 •  
Kv Fjellbygdevegen fra Austrheim til Solheim
 •  
Kv Austrheimsbakken til Fv5731 Øyrane
 •  
615 Breimsvegen fra Sandane mot Riksvei 5.svg i Flora

Breimsvegen

 •  
Fv5733 Kandalsvegen fra Vassenden mot 615 Storebrua (5,6 km)
Ved Reed i Gloppen
Skei i Jølster
Ved Movatnet i Førde
 • info Gullkista
 • info Breimsvatnet
Re
 •  
Fv5736 Bygdavegen  fra Hetle bru til 60 Øvreset (4,2 km)
 •  
Fv5734 Årdalsvegen fra Reed til Årdal
 •  
Fv5735 Skuggesida fra Jordanger til Byrkjelo gård og mot Fv5734 Seime bru
Byrkjelo
 •  
60 Fjellvegen fra Byrkjelo mot Riksvei 15.svg i Stryn
 •  
Fv5735 Skuggesida fra Byrkjelo gård mot Jordanger
 • info Bergheimsvatnet

Jølster

Jølstravegen

 • info Våtedalen
 • bru Våtedal bru (Votedalselva, 28 m)
 •  
Fv5689 Stardalen fra Klakegg til Fonn (13,8 km)
Veiarbeid Utbedring bygges Skei–Bjørset 11 km, klar sommeren 2019[16]
Skei
 • Rundkjøring
Riksvei 5.svg Uten navn fra Skei via Riksvei 55.svg Sogndal til Stamvei E16.svg i Lærdal
felles trasé til Førde (E39 svinger i krysset)
 • info Helgheim
 •  
Fv5688 Uten navn fra Ålhus til Indrebø og tilbake (5,7 km)
 • bru Hegernes bru (Hegreneselva, 24 m)
 • info Svidalsneset
Vassenden
 •  
Fv5690 Nikolai Astrups veg fra Vassenden til Riksvei 5.svg Kjøsnes (22,6 km)

Førde

Uten navn

 •  
13 Uten navn fra Moskog til Riksvei 13.svg Riksvei 55.svg Dragsvik i Balestrand
Farsund
 • bru Farsund bru (Bergavatnet, 94 m)

Brulandsvegen

 •  
Fv5682 Sundsdalen fra Sunde til Masdal (7,0 km)
Førde
 • Rundkjøring
Fv484 Kronborgvegen fra Krohnborg mot 601 Slåttene og mot Grimeland

Hafstadvegen

 • Rundkjøring
Hafstad
 • Rundkjøring
Riksvei 5.svg Naustdalsvegen fra Førde mot Florø i Flora
 •  
609 Steinavegen fra Førde mot ferge Eikenes i Askvoll

Halbrendslia

Gaular

Uten navn

Utkragingsbro mellom Sande og Vadheim der også E39 går.
 •  
57 Uten navn fra Espeland mot Stamvei E39.svg i Lindås i Hordaland
Veiplan2x.png Utbedring planlegges Lunde–Myrmel (3,7 km) med ny tunnel tunnel (1 km)[17]
 •  
610 Førdevegen via Sande sentrum mot 13 Eldalsosen
 •  
Arm Uten navn 
 • Rundkjøring
610 Bygstadvegen mot Sande sentrum
610 Uten navn til 57 Osen bru
Lavik fergekai

Høyanger
Oppedal fergekai i Gulen

Vadheimsvegen

Veiplan2x.png Utbedring planlegges Gaular grense–Bogstunnelen med ny tunnel tunnel (4,2 km) forbi Vadheim og Veikryss ramper ved Bogen[19]
 • info Ytredal
 •  
55 Kyrkjebøvegen fra Vadheim mot Riksvei 13.svg Riksvei 55.svg Dragsvik i Balestrand

Lavikvegen

 •  
Fv5597 Guddalsvegen fra Dyrnesllia mot 57 Nautsund i Fjaler
 • tunnel Bogen sør skredoverbygg (50 m)
 •  
Kv Avsnesstrand fra Milevollen til Afsneset
 •  
Kv Gammel E39 fra Indre Vikane til Mjellelia
 • bru Ystedalen bru (over bekk, 20 m)
 •  
Kv Indre Torvundsvegen til Indre Torvund
 • info Hageneset
 •  
607 Hellebøstranda fra Lavik mot 57 i Hyllestad
 • bru Kvamsneset bru (elv fra Vasslitjørna, 20 m)
Veiplan2x.png bro Bru over Sognefjorden vurderes.[20]

Gulen

Sognevegen

 •  
Fv5586 Sørsidevegen fra Oppedal til Fv92 Hest i Høyanger
 • info Skrikebergtunnelen
 • bru Storelva bru (Storelva, 28 m)
 •  
602 Sognefjordvegen fra Instefjord, via gamle Brekke ferjekai til 57 Rutledal
 •  
571 Kringlevegen fra Kringla til fylkesgrensen ved Geirevatnet (1,5 km) → Fv379 (Hordaland) til 570 Mollandseid i Masfjorden

Videre forbindelse: Europavei 39 (Hordaland)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ https://www.nrk.no/sognogfjordane/slik-ligg-dei-an-med-nye-e39-1.11681136
 2. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39dregebosande/Fakta
 3. ^ Våre veger, nr 6, 2016, s. 57.
 4. ^ a b «116 år skulle det ta». Firda. 29. januar 2014. s. 7. 
 5. ^ NRK (27. juni 2016). «Opna ni kilometer med ny E39». Besøkt 29. juni 2016. 
 6. ^ «Monika og Jens vann fram trass motstand frå vegvesen og kommune». Firda. 8. september 2015. Besøkt 29. juni 2016. 
 7. ^ Hordaland grense - Skei, Statens vegvesen, lest 4.10.2014.
 8. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39bogstunnelengaular/Fakta
 9. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39myrmellunde/Fakta
 10. ^ Konsept K10 som er ein del av KVU rapporten for delstrekninga Skei-Volda. Statens vegvesen.
 11. ^ E39 Skei i Jølster – Volda: «Indre trasé» er vald, pressemelding fra Regjeringen 10.06.2014
 12. ^ E39 Kvivsvegen – knyter folk saman – Statens vegvesen.
 13. ^ Omtalt som «Storelvabrua» reguleringsplanen, «Kvivsbrua» er foreslått som alternativ (Fjordingen, 22. februar 2012, s.13).
 14. ^ E39 Byrkjelo–Grodås
 15. ^ «- Kutt flyplassar og bruk pengane på veg». Sunnmørsposten, 28. november 2014
 16. ^ E39 Bjørset–Skei
 17. ^ E39 Myrmel–Lunde
 18. ^ Firda, 6. august 2014, s. 6.
 19. ^ E39 Bogstunnelen-Gaular grense
 20. ^ E39 Kryssing av Sognefjorden (KVU)