T-forbindelsen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

T-forbindelsen er et veiprosjekt for å knytte Haugesund-regionen bedre sammen. Ny veiforbindelse mellom kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær er lagt til grunn som hovedmål. Prosjektet omfatter to undersjøiske tunneler under Karmsundet og Førresfjorden sammen kalt Karmøytunnelen. Total tunnellengde er ca. 8,9 km inkludert arm opp til Fosen i Karmøy kommune. Videre fra Fosen ble det laget ny vei, hovedsakelig i dagen, fram til E134. I Tysvær ble T-forbindelsen koblet til E39. Total veilengde i prosjektet er i overkant av 19km.

Da T-forbindelsen åpnet ble ferjesambandet Skudeneshavn-Kvitsøy-Mekjarvik redusert til bare å gå mellom Mekjarvik og Kvitsøy. T-forbindelsen avlaster riksvei 47 over Nord-Karmøy. Riksveien hadde en årsdøgntrafikk på over 22 000 i 2005.

Anleggsarbeidet startet høsten 2009 og anlegget ble åpnet for ordinær trafikk 5. september 2013.[1]

Karmøytunnelen[rediger | rediger kilde]

Den undersjøiske tunnelen i T-forbindelsen heter Karmøytunnelen. Tunnelarmen under Karmsundet fra Håvik til Fosen i Karmøy kommune er på 3977 m og tunnelarmen under Førresfjorden fra Fosen til Mjåsund i Tysvær kommune er på 3764 m. Samlet tunnellengde er 8905 m, inkludert tunnelarmen til Fosen. Under Karmsundet har tunnelen sitt laveste punkt på 139 muh. Under Førresfjorden er laveste punkt på 136 m. Tunnelen har tre kjørefelt med fartsgrense 80 km/t, med unntak av tunnelmunningene og rundkjøringen der fartsgrensen er satt ned til 60 km/t.

Tunnelarm til Fosen (Hellevik)[rediger | rediger kilde]

Tunnelen går fra rundkjøringen under Fosen og opp i dagen til Hellevik på Fosen. Tunnellengden er på 1164 m. Det er tre kjørefelt med fartsgrense 80 km/t.

Kryssløsning[rediger | rediger kilde]

De undersjøiske tunnelene og tunnelarmen opp til Fosen, er koblet sammen i en stor rundkjøring lagt inne i fjellet, ca. 60 m under havnivå (130 m under terrengnivå). Med denne kryssløsningen ble stigningene redusert fra Karmsundet og Førresfjorden. Rundkjøringen har to felt i kjøreretningen.

Vei i dagen[rediger | rediger kilde]

Fra tunnelene ble det lagt ny vei i dagen med total lengde 9,8 km, hvorav avstanden mellom Fosen og Raglamyr i Haugesund utgjorde størstedelen.

Det er uvisst hvilken veistatus T-forbindelsen vil ha når prosjektet er ferdigstilt. Et alternativ er at veien får ny riksveistatus. Eventuelle andre alternativ kan være at T-forbindelsen blir en forlengelse/omlegging av E134 eller riksvei 47.

Husafjelltunnelen[rediger | rediger kilde]

Tunnelen på Fosen er på 687 m. Den går under Husafjell.

Spannavardtunnelen[rediger | rediger kilde]

Tunnelen går under Spannavarden og er på 260 m.

Tuastad Bro[rediger | rediger kilde]

Broen har tre spenn, med en lengde på 50 m.

Kostnader og finansiering[rediger | rediger kilde]

Totalkostnad for T-forbindelsen er 1.440 mill. kr. (2008), og er fordelt som følger:

Finansieringsplan (2008):

  • Statlige midler: 405 mill.
  • Bompenger: 817 mill.
  • Kommunale forskudd: 39 mill.
  • Tilskudd fra Karmøy kommune: 95 mill.
  • Tilskudd fra Rogaland fylkeskommune: 84 mill.

Bompenger[rediger | rediger kilde]

Bompengesatsene er kr 30 for lette kjøretøy og kr 60 for tunge kjøretøy.[2][3] Prosjektet inngår ikke i bomringen i Haugesund. For å få rabatt med AutoPass må man derfor ha egen avtale med T-forbindelsen.

I perioden 1. april 2001 - 5. september 2013 ble det, i tråd med Stortinget sitt vedtak, krevd inn bompenger på forhånd på ferjesambandet over Boknafjorden (Mortavika–Arsvågen). For bil inntil 6m lengde var bompengesatsen kr 52 (2005), og for kjøretøy 10-12 m lengde kr 181. Den årlige bompengeinntekten ved forhåndsinnkrevingen var rundt 60 mill. kr.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Åpner 5. september - Haugesunds Avis
  2. ^ T-takstene er klare Haugesund Avis
  3. ^ «Fra 6. juni blir det dyrere å kjøre i T-forbindelsen – Hnytt». Hnytt. 27. april 2016. Besøkt 24. februar 2018. [død lenke]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]