Riksvei 4

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Riksvei 4
Strekning
Biri, GjøvikSinsen, Oslo
Riksvei 4
Data
Lengdeca. 140 km
- motorvei13 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
Bomstasjoner2
Miljøfartsgrense
60 km/t
SinsenGrorud
(1. november – 19. april)

Riksvei 4 (Rv4) går mellom E6 i Gjøvik kommune og Oslo, den er en av hovedveiene nordover fra Oslo. Veien går fra Mjøsbrua gjennom Toten, Hadeland og Nittedal til Oslo.

Med utgangspunkt i Mailundveien i Oslo går veien nordøstover via Trondheimsveien, fortsetter via Sinsenkrysset og gjennom Groruddalen til Gjelleråsen hvor den møter fylkesvei 22. Derfra går veien nordover gjennom Nittedal og Hakadal, forbi Harestua langs vestsiden av Harestuvatnet og videre gjennom Grua, Roa, Gran og Jaren. Fra Jaren går veien nordøst til Lygna hvor den møter fylkesvei 180. Derfra går veien nordover til Einavoll, langs østsiden av Einavatnet til Eina. Den er oppgradert til motortrafikkvei utenfor Reinsvoll sentrum og forbi Raufoss til rundkjøringen med fylkesvei 33 i Hunndalen og videre ned til Mjøsstranda i Gjøvik. Fra Gjøvik går veien langs vestsiden av Mjøsa til Mjøsbrua ved Moelv hvor den går inn på E6.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Før Mjøsbrua ble åpnet 1985 var strekningen langs vestsida av Mjøsa mellom Lillehammer og Sandvoll del av veien,[1] sammen ble Mjøsbrua ble denne strekningen del av europavei 6.

Frem til 1. januar 2010 gikk veien også mellom rundkjøringene i Mailundveien og ved Galleriet i Oslo. Gjennom forvaltningsreformen har denne strekningen blitt kommunal vei, mens Nylandsveien mellom Galleriet og E18 har blitt del av riksvei 162.

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Innlandet fylke[rediger | rediger kilde]

Gjøvik
 
Riksveien ved Hunton Fiber.

Lillehammervegen

 • Rundkjøring
motortrafikkvei  Lillehammervegen fra Sandvoll via Lillehammer mot Otta i Sel
motortrafikkvei  Mjøsbrua mot i Hamar
motortrafikkvei Motortrafikkvei Sandvoll – Skulhus (2 km)
motortrafikkvei slutt Skulhus
 • Veikryss
 Skulhus
 •  
Fv2538 Eriksrudvegen til 250 Vingrom i Lillehammer
 •  
Fv2418 Hanssveavegen fra Smedmoen mot Fv2414 Karmel og Fv166 Ramsrud
 •  
249 Snertingdalsveien fra Redalen til 250 Svingstad i Nordre Land
 • bru Stokke nye bru (Stokkeelva, 61 m)
 • bru Stokke bru (Stokkevegen, 39 m)
 • info Kolberg
 •  
Fv2368 Trondhjemsvegen fra Bråstadberget til 33 Fv2368 Ås bru, Hunndalen (7,8 km)
 •  
Fv2368 arm Bråstadgutua fra Bråstadbrua 
 • bru Bråstad bru (Bråstadelva, 53 m)
 • bru Gjøvik Vannverk bru (over strand, 49 m)
"Berlinmuren" ved Engelandsvika i Gjøvik.
Gjøvik
 • Rundkjøring
33 Jernbanesvingen fra Gjøvik brygge mot Huntonstranda
 •  
Gjøvik stasjon
 • Rundkjøring
Kv Bryggevegen til Skibladnerbrygga Skibladner
 • Rundkjøring
33 Vestre Totenveg fra Huntonstranda mot Gjøvik brygge, og mot Minnesund i Eidsvoll

Uten navn

 • Veikryss
 Kallerud
 • Rundkjøring
Fv2370 Engbrua til Fv2368 Brusvehagen
 • Rundkjøring
Fv2370 Alfarvegen mot 33 Kirkeby, og mot Blili i Vestre Toten
 • Rundkjøring
33 Uten navn fra Hunndalen til Skåri i Nord-Aurdal
motortrafikkvei Motortrafikkvei Hunndalen – Reinsvoll (12 km)

Vestre Toten

Uten navn

 • Veikryss
 Raufoss
 •  
Fv2368 Grøndalsvegen mot Reinsvoll og mot 33 Ås bru i Gjøvik
 • bru Vestrum bru (over bekk, 21 m)
 • Veikryss
 Reinsvoll
 • Rundkjøring
246 Røstøenvegen mot 33 Lillo i Østre Toten
 • Rundkjøring
Fv2368 Reinsvollvegen mot 33 Ås bru i Gjøvik

Einavegen

motortrafikkvei slutt Reinsvoll
 •  
Fv2382 Midtåsen fra Reinsvoll til Fv2376 Gotterud (2,9 km)
 •  
Fv2378 M.F. Strandlies veg fra Reinsvoll mot Fv2370 Helset (6,6 km)
 •  
Bruflat
 •  
Fv2372 Sivesindhøgda fra Fiskevoll til Fv2370 Lier (3,5 km)
 • info Blåvarp
 •  
Fv2380 Fjordgata fra Eina stasjon mot Einavoll (15,6 km)
 •  
Thune skole
 •  
Fv2370 Børsvollvegen fra Blili mot Kallerud i Gjøvik
Fv2348 Koreavegen til Fv2352 Rud i Østre Toten (5,1 km)
 •  
244 Kolbulinna fra Mjørlund til 246 Lena i Østre Toten
 •  
Hegernes
 •  
Fv2380 Einastranda fra Einavoll mot Eina stasjon

Gran

Uten navn

 
 • Lygnebakken–Amundrud (6 km): Planfase. Breddeutvidelse og kryssutbedringer
 • info Lygnabakken
 • info Lygna nord
 •  
180 Skrukkelivegen fra Lygna mot Nebbenes i Eidsvoll
 • Høyeste punkt Veiens høyeste punkt (623 moh.)
 • info Lygnasæter
 • info Lygna sør
 •  
Fv2328 Amundrudvegen fra Amundrud til 34 Sandbakken

motortrafikkvei Amundrud–Jaren (3,8 km)

 • Veikryss
 Mohagen
 •  
Kv Mohagavegen til Solbakken, og til Fv2328 Trulserud
 • Veikryss
 Jaren
 • Rundkjøring
Kv Nordre Åsvegen fra Sandvoll til Fv2324 Jaren sentrum
34 Røykenviklinna mot 33 Svingvoll i Søndre Land
motorvei Jaren–Sand (Roa) (13 km): [2]
 • bru Sætergutua bru (over kommunal veg, 37 m)
 • info Sætergutua
 • Veikryss
 Haugskrysset
 • Rundkjøring
Fv2324 Nordre Ålsvegen fra Haug mot 34 Prestkvern
Fv2324 Nordre Ålsvegen mot Gran
 • bru Kolstad bru (over veg, 31 m)
 • bru Nordtangen bru (over veg, 32 m)
 • info Granum
Gran/Ringstad
 • Veikryss
 Kryss Gran nord, bare avrampe fra nord / pårampe mot nord
 •  
Fv2300 Horgenmoen mot Fv2324 Østre Haug
Fv2300 Oslolinna mot Vøyen
 • Veikryss
 Morstadkrysset
 • bru Morstad bru (over Rv4, 167 m, rundkjøring på bru)
 • Rundkjøring
Fv2300 Oslolinna mot 240 Stadum / Rv4 Gran nord
Fv2300 Oslolinna mot Fv2300 Sand i Lunner / Rv4 Dynna
 • info ⇑ Vøien

Akershus fylke[rediger | rediger kilde]

Lunner
Roa
 • Rundkjøring
Fv2300 Hadelandsvegen fra Sand til Stryken (23,1 km)
 Uten navn mot Hønefoss i Ringerike, felles trasé til Tveitmarka

Uten navn

motorvei sluttmotortrafikkvei Sand–Stryken (19 km)
 •  
Fv2300 Hadelandsveien fra Roa mot Grua, og mot Sand
 • Veikryss
 Roa sør
 • Rundkjøring
Fv2300 Hadelandsvegen mot Sand
 • Rundkjøring
Fv2300 Hadelandsvegen mot Stryken
 • Veikryss
 Tveitmarka
 •  
 Lunnertunnelen mot Oslo lufthavn, Gardermoen, og mot Jessheim i Ullensaker
 • Veikryss
 Bakken
 • Rundkjøring
Fv2300 Hadelandsvegen mot Sand
 • Rundkjøring
Fv2300 Hadelandsvegen mot Stryken
 • Veikryss
 Tangenmoen
 • Rundkjøring
Kv Vestbygdvegen fra Kloppa til Fv2284 Sliperiet (6,5 km)
 • Rundkjøring
Fv2300 Vestbygdvegen mot Bakken og mot Stryken
 • bru Løken bru (Myllelva, 30 m)
 • bru Stryken bru (over Myseputten, 32 m)
 • Veikryss
 Stryken
 • Rundkjøring
Fv2300 Hadelandsvegen til Sand
motortrafikkvei slutt Motortrafikkvei Stryken–Sand

Nittedal

Hadelandsveien

 •  
Fv1538 Gamleveien fra Nes til Rotnes (9,9 km)
Fv1543 Sagstuveien til Sagstua (1,6 km)
 •  
Fv1543 Sagstuveien fra Sagstua til Nes
 •  
Hakadal stasjon
Løvstad
 •  
Kv Vargveien til Varingskollen holdeplass (0,8 km)
 •  
Fv1485 Gamle Glittrevei fra Fossen til Fv1538 Glitre (0,9 km)
 •  
Ånebyleiren
Åneby
 •  
Fv1483 Rulseveien fra Åneby til Fv1538 Myrer (0,8 km)
 •  
Kv Ånebyveien til Åneby stasjon
Rotnes
 •  
Fv1547 Stasjonsveien fra Rotnes til Nittedal stasjon (0,9 km)
 •  
Fv1538 Gamleveien fra Rotnes til Nes
 • Rundkjøring
Kv Bjertnestangen (0,5 km)
Kv Kvernstuveien til Nygård (1,0 km)
 •  
Bjertnes videregående skole
 • Rundkjøring
Kv Svartkruttveien til Nitedals Krudtværk (1,8 km)
 •  
Kv Borghild Ruds vei til Kirke Rotnes kirke (0,1 km)
Hagantunnelen
Like ved rundkjøringen på Rv4 på Gjelleråsen, starten på fylkesveg 22
 • Veikryss
 Kjul
 •  
Kv Nittedalsveien til Søndre Skøyen (0,3 km)
 •  
Kv Stuaveien til Stua (1,5 km)
 •  
Skogsbilvei fra Stua til Kirke Lillomarkskapellet (2,3 km)
 •  
Sv stengt fra Stua til Sinober sportsstue (bomvei, 2,5 km)
 • bru Kjul bru (over krysset, 37 m)
 • Rundkjøring
Fv1536 Nittedalsveien mot Slattum
Kv Solbakken terrasse  (0,3 km)
 • Veikryss
 Slattum
 •  
Fv1536 Nittedalsveien til 22 Gjelleråsen
Fv1536 Nittedalsveien til Kjul
 • tunnel innkjøring forbudt Hagantunnelen pårampe mot Oslo (183 m), inne i tunnelen
 •  
Fv1536 Nittedalsveien fra Slattum mot Kjul
Fv1536 Nittedalsveien mot 22 Gjelleråsen
 • Rundkjøring
22 Trondheimsveien fra Gjelleråsen til Hvam (4,0 km)

Oslo [rediger | rediger kilde]

Trondheimsveien

Oslo (Fossum)
 •  
Kv Gamle Trondheimsveien til Skillebekk i Nittedal (0,2 km)
 • Lyskryss
Kv Ragnhild Schibbyes vei til Vestli nord (0,3 km)
 • Lyskryss
Kv Bånkallstubben (0,2 km)
 • Lyskryss
Kv Fossumveien fra Rommen til Stovner (0,7 km)
 Prosjekt Fossumdiagonalen planlegges.[3]
Oslo (Grorud)
 • Veikryss
 Grorud
 •  
Kv Romsåsveien mot Romsås
 •  
Kv Alfred Groruds vei 
 •  
Kv Grorudveien til Nordtvet
 • bru Burulla bru (over avkjørsel Ammerud, 38 m)
 • Veikryss
 Ammerud
 •  
Kv Kristian Bogneruds vei mot Kalbakken
Kv Ammerudveien til Huken
 • Veikryss
 Kalbakken
 • Rundkjøring
Kv Kalbakkveien til Grorud
Kv Nedre Kalbakkvei til Holtset
Linderud mot Veitvet
Oslo (Bjerke)
 • Veikryss
 Rødtvet
avrampe fra øst / pårampe mot vest
 •  
Kv Sletteløkka mot Tonsenhagen
Kv Rødtvetveien mot Øvre Kaldbakken
 • Veikryss
 Veitvet
avrampe fra vest / pårampe mot øst
 •  
Kv Veitvetveien til Holtset
 • Veikryss
 Linderud
 •  
Kv Rødbergveien til Årvoll
Kv Utfartsveien til Linderudplassen
 •  
Kv Erich Mogensøns vei til Årvoll
 • Veikryss
 Bjerke
 • Rundkjøring
Kv Årvollveien mot Årvoll
 • Rundkjøring
Kv Refstadveien mot Vollebekk
Oslo (Hasle)
 • Veikryss
 Tonsen
avrampe fra vest / pårampe mot øst
 •  
Aker universitetssykehus
Oslo (Sinsen)
 • Veikryss
 Sinsenkrysset
 • Rundkjøring
Rv4 avrampe fra nord / pårampe mot nord
avrampe fra øst / pårampe mot vest Dag Hammarskjölds vei mot Ulven
Rv4 avrampe fra sør / pårampe mot sør
avrampe fra vest / pårampe mot øst Storoveien mot Lysaker i Bærum
 • bru Sinsenkrysset bru (over krysset, 219 m)
 • Veikryss
 avrampe fra sør / pårampe mot sør
se ovenfor
 • Rundkjøring
Kv Trondheimsveien fra Sinsen via Carl Berners plass til Schweigaards bru
Kv Fagerheimgata til Torshovdalen

Fremtid[rediger | rediger kilde]

I Oslo[rediger | rediger kilde]

Langtidsplanen for RV4 i Oslo er at Trondheimsveien (på Oslo-siden) i fremtiden i all hovedsak ikke lenger vil være en del av riksvei 4. Fossumdiagonalen ved Grorud skal føre trafikken sørover og inn på riksvei 163, som skal være oppgradert for å ta i mot større trafikkmengder. Dermed ledes trafikken vekk fra de folkerike områdene langs nordsiden i Groruddalen til industriområdene i dalbunnen.

Utenfor Oslo[rediger | rediger kilde]

Det er planer om å bygge firefelts motorvei mellom Roa og Jaren.[2]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 3-4 (1982)
 2. ^ a b Rv. 4 Hadeland (Statens vegvesen)
 3. ^ Rv. 4 Trondheimsveien, diagonal og Østre Aker vei

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]