Europavei 39 (Rogaland)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europavei 39 (Rogaland)
Strekning
Fylkesgrensen, Tysvær–fylkesgrensen, Lund
Data
Lengde192 km
Statusriksvei
FergerMortavika–Arsvågen 9,2 km
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
BomstasjonerNordjæren bomring

Europavei 39 i Rogaland er et delstykke av europavei 39 med en lengde på 192 km, veien går mellom fylkesgrensen mot Vestland og fylkesgrensen mot Agder.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Før 1992 var riksvei 14 hovedveien mellom Ålesund og Stavanger. Gjennom Rogaland gikk denne mellom Hordaland grense og Stavanger, med trasé via Haugesund og Karmøy og ferje over Skudenesfjorden. Dette var en forløper for E39, den ble aldri del av denne, men senere riksvei 47.

1992 ble Rennfast åpnet som del av riksvei 1, med to undersjøiske tunneler og ny, kortere ferjeforbindelse over Boknafjorden via Tysvær, denne strekningen ble del av E39. Før E39 ble opprettet i Norge i 2000 var strekningen Stavanger-Kristiansand del av Europavei 18.

Prosjekter[rediger | rediger kilde]

En ny tunnel kalt Rogfast under Boknafjorden er under bygging. Den blir ca. 24 km lang og 350 m dyp, og den klart lengste undersjøiske veitunnel i verden. Målet er å ha den klar før 2024[trenger oppdatering].

En motorvei fra Harestad til Schancheholen i Stavanger planlegges (10 km).

En motorvei er planlagt mellom Sandved og Ålgård (15 km), med ny Kvelluren bru (reguleringsplan).

En motortrafikkvei er planlagt fra Ålgård til Vigeland i Lindesnes (150 km).

Planlegging er påbegynt for en motorvei mellom Bokn og Hope (i Sveio, Vestland), (57 km)[1]

Kommuner og Knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Videre forbindelse: Europavei 39 (Vestland)

Rogaland fylke[rediger kilde]

Tysvær

Sundførvegen

 • Veikryss
 Vågsbotn
 • bru Vågsbotn bru (over krysset, 38 m)
 •  
 Sundførvegen mot Jøsendal i Ullensvang, felles trasé til Aksdal (E39 svinger i krysset)

Grindafjordvegen

Grinde
 • Rundkjøring
515 Skjoldastraumsvegen fra Grinde mot 519 Nedstrand
Aksdal
 • Rundkjøring
 Førresfjordvegen fra Aksdal mot Haugesund og Karmøy

Tysværvegen

Slåttevik
 •  
Fv4780 Førlandsvegen fra Krabbatveit mot Slåttevik
 • Rundkjøring
47 Uten navn fra Mjåsund (→ Fv4775) via Karmøytunnelen til Karmøy
Ognasundbrua
Boknasundbrua
 •  
Fv4780 Tysværvågvegen fra Slåttevik til Krabbatveit
Fv4780 Slåttevikvegen mot Susort
 •  
Fv4774 Kårstøvegen fra Eikje til Kårstø øst
 • Veikryss
 Susort
 •  
Fv4780 Susortvegen mot Slåttevik og til Kårstø vest

Bokn

Uten navn

 • info Østre Bokn
 •  
Fv4770 Vågavegen fra Boknasund bru til Våga
 • bru Industrivegen bru (over kommunal veg, 21 m)
 •  
Fv4762 Føresvikvegen fra Knarholmkrysset til Føresvik
 • bru Lauplandsvågen bru (over Lauplandsvågen, 57 m)
Veiarbeid 
 • tunnel Rogfast. Ny tunnel med motorvei, ca. 26,7 km lang og 390 m dyp. Oppstart i 2018 med ferdigstillelse i 2027. Bompenger etter åpning.
 •  
ferge Ferge fra Arsvågen (25 min, 3 turer/time)

Stavanger
 •  
ferge til Mortavika

Uten navn

 • info Mortavika fergekai
 •  
Fv4616 Sørbøveien fra Sørbø til Låder og til Bergekrossen
 • bru Sørbø bru (over Fv4616, 24 m)
Veiarbeid 
 • Veikryss
 (inne i tunnelen)
 • Rundkjøring
Arm Kvitsøytunnelen til Fv4692 Kvitsøy
 •  
519 Hanasandveien fra Nordbø mot ferge Judaberg–Fogn–Nedstrand–Jelsa515 i Tysvær og 517 i Suldal
 • info Nordbø
Byfjordtunnelen
Vikevåg
 • Veikryss
 Bergekrossen
 • Rundkjøring
Fv4620 Østhusvikveien over krysset
Fv4616 Sørbøveien mot Sørbø
Fv4614 Vikevågveien mot VikevågFv4616
 •  
Fv4620 Østhusvikveien til Fv4621 Østhusvik, og over krysset
 •  
Fv4612 Mosterøyveien fra Askje til Utstein kloster
 •  
Fv4608 Åmøyveien fra Sokn til Austre Åmøy i Stavanger

Randaberg
Veiarbeid Endepunkt Rogfast
 
 • Utvidelse til 4-felts vei planlegges Harestad-Smiene (Eskelandsveien) 4,5 km. Forsinket inntil videre fordi kommunen krever en dyr løsning.[2]

Uten navn

 • Veikryss
 Harestad
 •  
521 Mekjarvikveien til ferge Mekjarvik–KvitsøyKvitsøy og Karmøy
 •  
521 Harestadveien til Fv4590 Idrettshuset (1,2 km)

Mekjarvikveien

 • Veikryss
 Grødem
 •  
Fv4600 Torvmyrveien til Fv4590 Randaberg kirke
 • Rundkjøring
Fv4592 Grødemveien til Fv4588 Finnestad
Sandnes/Stavanger (Grødem)
 •  
Fv4592 Ryggveien fra Rygg mot Grødem, og mot Fv4588 Finnestad
 • Rundkjøring
Fv4590 Randabergveien fra Grødem mot Tunge
Fv4588 Finnestadgeilen til Tasta i Stavanger

Stavanger

Gjerdeveien

 •  
Fv4590 Randabergveien fra Høye til Tungevika i Randaberg (7,0 km)

Randabergveien

 •  
Fv4560 Kvernevikveien fra Tastatorget til Sundekrossen
Sandnes/Stavanger (Ytre Tasta)
 • Rundkjøring
Fv4588 Eskelandsveien fra Tasta mot Grødem i Randaberg
motorvei Tasta – Hove (ca. 19 km)
 • Veikryss 42
42 Tasta
Sandnes/Stavanger (Ytre Tasta)
 • Rundkjøring
Fv4570 Randabergveien fra Nedre Tasta til 441 Stavanger Sykehus
Arm   til Stokka (1,4 km)
Ytre Ringvei Vest
 •  
440 Ytre Ringvei Vest fra Stokka mot Schankeholen
 • Veikryss 41
41 inne i tunnelen
 • tunnel Eiganestunnelen rampe (⇓505 m, ⇑816 m), kun avrampe mot sør/pårampe mot nord
Sandnes/Stavanger (Våland)
 •  
Rundkjøring Arm til Madlaveien
Motorveien
 • Rundkjøring
441 Madlaveien fra Kannik mot Sundekrysset
441 Madlaveien mot 44 Bergelandsbrua → turistkontor Stavanger
 • Rundkjøring
tunnel  Hundvågtunnelen mot Hundvåg
 • tunnel Mosvannet miljøtunnel (159 m)
Sandnes/Stavanger (Ullandhaug)
 •  
Rundkjøring Arm til Schancheholen
Ullandhaugveien
 • Rundkjøring
440 Ullandhaugveien fra Schankeholen til 44 Hillevåg
440 Henrik Ibsens gate mot Nedre Tasta
 •  
Flettes med hovedtraséen


 • Veikryss 40
40 inne i tunnelen
 •  
tunnel  Hundvågtunnelen mot Hundvåg, kun pårampe mot sør/avrampe mot nord
 • Veikryss 39
39 Schancheholen
bare pårampe mot sør, avrampe mot nord
 •  
Flettes fra Motorveien

Motorveien

 • Veikryss 38
38 Bekkefaret
bare avrampe mot nord
Sandnes/Stavanger (Ullandhaug)
 • Rundkjøring
440 Ullandhaugveien mot Nedre Tasta
440 Ullandhaugveien til 44 Hillevåg
 • Veikryss 37
37 Auglendsmyr
Sandnes/Stavanger (Ullandhaug / Kvalaberg)
 •  
Fv4550 Auglendsveien mot 44 Mariero
 •  
Fv4550 Auglendsveien mot Fv4548 Mosvangen
 • Veikryss
 Hinna
Sandnes/Stavanger (Jåtten)
 • Rundkjøring
510 Nesbuveien mot Solasplitten i Sola
 • bru Vodlamyr bru (rampe fra nord, 26 m)
 •  
510 Diagonalen fra Hinna til 44 Boganes
 • Veikryss 34
34 Jåttå
 • bru Solasplitten bru (over krysset, 62 m)
 •  
 Solasplitten mot Stavanger lufthavn, Sola
 • Veikryss
 Forusbeen

Sandnes

Uten navn

 • Veikryss
 Løwenstrasse
 • Veikryss
 Arm Lurasvingen
Sandnes/Stavanger (Stokka)
 • bru Kvadratkrysset bru (over E39, 56 m)
 • Rundkjøring
E39 pårampe mot sør
Kommunal vei til Stokkaveien
 • Rundkjøring
Fv4530 Somaveien til 334 Soma
 • Rundkjøring
44 Forussletta mot Stavanger
44 Stavangerveien mot 334 Oalsgata → turistkontor Kvadrat
 • Veikryss
 Smeheia
kun fra/mot sør
 •  
 Uten navn fra Smeaheia til 44 Ganddal godsterminal
 • bru Smeaheia bru (over Rv44, ⇓46 m, ⇑61 m)
 • Veikryss 29
29 Stangeland
Sandnes/Stavanger (Soma/Stangeland)
 •  
arm Sandnesveien fra Stangeland mot 334 mot Stavanger lufthavn, Sola
 •  
334 Oalsgata fra Stangeland til 44 turistkontor Sandnes sentrum
 • Veikryss 28S
28S Sandved sørgående
Sandnes/Stavanger (Malmheim/Åse)
 • Rundkjøring
44 Jærveien fra Sandved under krysset mot E39 N
44 Jærveien mot 505 Ganddal godsterminal
 • bru Sandved bru (over Fv44, 49 m)
 • Veikryss 28N
28N Sandved nordgående
Sandnes/Stavanger (Malmheim/Åse)
 • Rundkjøring
44 Jærveien fra Sandved under krysset mot E39 S
44 Jærveien mot 334 Sandnes sentrum
Sandnes/Stavanger (Austrått/Høyland)
 • Veikryss 27
27 Hovekrysset
 • Rundkjøring
Fv4490 Hoveveien fra Hove mot 334 Sandnes sentrum, og mot 505 Ganddal
 • bru Hove bru (over E39, 61 m)
 • Rundkjøring
516 Uten navn fra Hove mot Fv4508 Hommersåk
motortrafikkvei Motortrafikkvei Hove–Myra (3 km)
 • info
 
 • Ny 4-felts vei (14 km) med planlegges Hove–Ålgård[3]
 • bru Høylandsåna bru (Høylandsåna, 99 m)
 • Veikryss
 Brattebø
 • Rundkjøring
Kv Bogafjellveien mot Buggeland
 • Rundkjøring
334 Bogafjellveien til 44 Sandnes sentrum holdeplass
motortrafikkvei slutt Myra
 •  
Fv4484 Espelandveien fra Bråstein via Rogaland Arboret til Fv4498 Sviland (4,1 km)
Ålgård/Figgjo (Figgjo)
 • Veikryss
 Figgjo nedre
 •  
Fv4424 Figgenveien til Figgjo og mot 505 Håbakken i Klepp
 • Veikryss
 Figgjo øvre
 •  
Fv4424 Figgenveien til Figgjo

Gjesdal
Ålgård/Figgjo (Ålgård)

Sandnesveien

 • Veikryss
 Opstad
 •  
Kv Opstadveien til Fv4424 Opstad
 • bru Kongeparken bru (over E39, 27 m)
 • Rundkjøring
Kongsgata til Kongeparken
 • Rundkjøring
Fv4424 Ole Nielsens Vei fra Skokk bru til 506 Ålgård sør
 • Rundkjøring
Kv Bruhammaren/Ålgårdsheiå 
 • Rundkjøring
506 Rettedalen fra Ålgård (→ turistkontor Gjesdal) mot 44 Bryne i Time
Kv Åfaret mot Sveeberget
 
 • Ny firefelts motorvei (120 km) Ålgård–Røyskår planlegges på lang sikt[4]
 •  
450 Hunnedalsvegen fra Vaulekrossen mot Sirdal i Agder

Europavegen

Runaskaret
 •  
Fv4418 Gjesdalvegen fra Vaula bru til Bjellandshei
 •  
Fv4410 Sikvalandsvegen fra Bollestad til 505 Undheim i Time (17,6 km)
 • bru Straume bru (Straumåna, 21 m)
 • Veikryss
 Skiftesmyra
 •  
Kv Skurvemarka 
 • bru Skurve bru (over krysset, 28 m)
 • bru Kyllingstad bru (Kjedlandsåna, 83 m)
 • info Kyllingstad
 •  
Fv4322 Nedrebøvegen fra Søyland til Birkeland i Bjerkreim
 • info Søylandskjosken
 • info Bue

Bjerkreim

Bjerkreimsvegen

 •  
504 Buevegen fra Bue mot 44 Varhaug i
 • Høyeste punkt Runaskaret, strekningens høyeste punkt (265 moh.)
 • info Storrsheia
Vikeså
 •  
503 Vikesågata fra Vikeså mot 45 Gjesdal
 •  
Fv4310 Heiavegen fra Vikeså til Røysland
 •  
Fv4306 Gjedrem fra Geitreim mot Byrkjemo
 •  
Fv4306 Røyslandsvegen fra Byrkjemo mot Gjedrem, og mot Røysland
 •  
Fv4306 Røyslandsvegen fra Røysland mot Byrkjemo
 •  
Fv4296 Tengesdalsvegen fra Bjerkreim til 44 Tengs i Eigersund
 • info Gjedlakleiv
 •  
Fv4304 Vinninglandsvegen fra Sakså til Vinningland (3,3 km)
 • info Sagland

Eigersund

Sørlandsveien

 •  
 Krossmoveien fra Krossmoen via 44 Egersund til Eigerøya
 •  
Kv Løvollsveien til Kirke Helleland kirke (0,2 km)
 •  
42 Sirdalsveien fra Helleland mot i Evje og Hornnes i Agder
 • bru Svalestad bru (Gyaåna, 50 m)
 •  
Fv4264 Eiaveien fra Helleland til 501 Eia i Sokndal
 •  
Helleland stasjon
 • Veikryss
 Berge
 •  
Kv Myrvollveien 
 •  
Fv4274 Årrestadveien fra Årrestad til 42 Terland (5,0 km)

Lund

Lundveien

 •  
Fv4272 Uten navn fra Refsland til Bjørnemo (2,7 km)
 • info Ualand
 •  
Fv4270 Birkemoveien fra Ualand til Byrkjemo
 •  
Fv4268 Uten navn fra Heskestad til Fv4270 Ualand og til Rotten
 • info ⇑ Homme
 •  
501 Engjafjellveien fra Eide mot 44 i Sokndal
 •  
Heskestad stasjon
 • info Heskestad
 • info ⇓ Råse bru
 •  
Fv4258 Hovsheradveien fra Råse bru mot 42 Bjørnestad i Sirdal, og mot Skjerpe
Moi
 •  
Fv4242 Moiveien fra Haukland mot 44 Åmot i Sokndal
 • bru Haukland bru (Moisåna, 49 m)
 •  
Fv4258 Hauklandsveien fra Skjerpe mot Råse bru, og mot Velakrossen
 •  
Fv4258 Stasjonsveien fra Velakrossen mot Skjerpe, og til Fv4242 Moi gård
 • info ⇑ Moi
 •  
Fv4256 Lindlandsveien fra Hamrebakken til Moi stasjon (2,3 km)
 • info ⇓ Tronvik sør

Videre forbindelse: Europavei 39 (Agder)

Referanser[rediger | rediger kilde]